Тема №13: Променеве дослідження сечовидільної системи. Променева анатомія сечовидільної системиСкачати 84.79 Kb.
Сторінка1/66
Дата конвертації25.01.2021
Розмір84.79 Kb.
#12356
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
Радік
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Тестові питання для контролю рівня знань студентів

ТЕМА №13: Променеве дослідження сечовидільної системи. Променева анатомія сечовидільної системи.

 

1. Який РФП відноситься до гломерулярних (визначення ШКФ)?99mTc-ДТПО*

99mTc-ДМСО

99mTc-ЕС

131I-гіпуран

123I-гіпуран

2. Який РФП відноситься до тубулярних (визначення ЕНП)?

99mTc-ДТПО

99mTc-ДМСО

99mTc-фосфати

131I-гіпуран*

99mTc-глюкогептонат

3. Який РФП відноситься до препаратів тривалої фіксації в нирках?

99mTc-ДТПО

99mTc-ДМСО*

99mTc-ЕС

131I-гіпуран

123I-гіпуран

4. Який РФП доцільно використовувати в педіатричній практиці в оцінці функції нирок?

99mTc-ДТПО

99mTc-ДМСО

99mTc-ЕС

131I-гіпуран

123I-гіпуран*

5. Яка середня активність гломерулярних РФП на дослідження у дорослих?

- 1 МБк/кг

- 2 МБк/кг

- 3 МБк/кг*

- 4 МБк/кг

- 5 МБк/кг

6. Яка середня активність гломерулярних РФП на дослідження у дітей?

- 1 МБк/кг

- 2 МБк/кг*

- 3 МБк/кг

- 4 МБк/кг

- 5 МБк/кг

7. Який РФП використовують для ОФЕКТ-досліджень?

99mTc-ДТПО

99mTc-ДМСО*

99mTc-ЕС

131I-гіпуран

123I-гіпуран

8. Який РФП використовують для ПЕТ-досліджень?

99mTc-ДТПО

99mTc-ДМСО

99mTc-ЕС

131I-гіпуран

18F-ФДГ*

9. Яка рентгеноконтрасна речовина використовується для екскреторної урографії?

- Урографін*

- верографін

- ультравіст

- омніпак

- магневіст

10. Яка рентгеноконтрасна речовина використовується для КТ нирок?

- Урографін*

- верографін

- ультравіст

- омніпак

- магневіст

11. Яка рентгеноконтрасна речовина використовується для МРТ урографії?

- Gd-DTPA*

- верографін

- ультравіст

- омніпак

- магневіст

12. Яка рентгеноконтрасна речовина використовується для МРТ нирок?

- Урографін

- верографін

- ультравіст

- омніпак

- магневіст*

13.Речовини, якi видiляються нирками тiльки шляхом фiльтрацiї:

- Сечовина.

- Параамiногiпурова кислота (ПАГ).

- ДТПО*.

- Гiпуран.

14. Нормальне значення ефективного ниркового плазмотоку:

- 500-600 мл/хв.*

- 800-1200 мл /хв.

- 100-150 мл/хв.

- 250-400 мл/хв.

15. Нормальне значення швидкостi клубочкової фiльтрацiї:

- 50-89 мл/хв.

- 100-130 мл/хв.*

- 600-800 мл/хв.

- 240-400 мл/хв.

16. З допомогою якого методу можна отримати поєднану iнформацiю про функцiональнi i топографо-анатомiчнi особливостi нирок:

- Метод ультразвукової дiагностики.

- Метод однофотонної емiсiйної комп'ютерної томографiї (ОФЕКТ)*.

- Метод магнiто-резонансної томографiї (МРТ).

- Всiх вказаних методiв.

17. Який показник найбiльш точно вiдображає кiлькiсть функцiонуючої ниркової паренхiми:

- Ефективний нирковий кровотiк.

- Фiльтрацiйна фракцiя.

- Клубочкова фiльтрацiя*.

- Креатинiн плазми.

18. Кількість фізіологічних звужень сечоводу:

- Два.


- Три*.

- П¢ять.


19. Яка середня відстань між ніжніми кінцями нирок на урограмах у дорослих:

- 20 см.


- 11 см*.

- 7 см.


20. Яка середня відстань між верхніми кінцями нирок на урограмах у дорослих:

- 7 см*.


- 10 см.

- 20 см.


21. Середні розміри довжини нирок у дорослих:

- 10-12 см*.

- 13-15 см.

- 6-7 см.

22. Середні розміри ширини нирок у дорослих:

- 10-12 см.

- 13-15 см.

- 6-7 см*.

23. Непряма радiонуклiдна ангiографiя нирок дозволяє оцiнити:

- функцiю нирок

- перфузiю нирок*

- швидкiсть клубочкової фiльтрацiї

- ефективний нирковий плазмотiк

24. Який об'єм кровотоку нирки приходиться на коркову область?

- 100%

- 50%


- 90%*

- 40%


25. Який об'єм кровотоку нирки приходиться на мозковий шар?

- 100%


- 50%

- 90%


- 10%*

26. При якому з методiв променеве навантаження на пацiєнта найменше?

- сцинтиграфiя нирок

- екскреторна урографiя

- КТ нирок

- непряма радіонуклідная ренангiографiя

- УЗД*

27. При якiй кiлькостi функцiонуючих нефронiв (%) розвивається уремiя?- менше 50

- менше 10*

- менше 30

- менше 20

28. Що в першу чергу визначає належну клубочкову фiльтрацiю:

- стать


- вiк*

- вага


- зрiст

29. З яким РФП можливо одночасне обстеження нирок i скелету:

- ДТПО

- Пірофосфат*- ДМСО

- Гіпуран

30. Якi з методiв найбiльш повно характеризують функцiональну можливiсть ниркової паранхiми i уродинамiку верхнiх сечових шляхiв?

- оглядова рентгенографія

- УЗД

- екскреторна урографiя- ДРСГ*

31. Вкажить концентрацію рентгеноконтрастної речовини для екскреторної урографії.

- 15-20%

- 30-50%


- 60-76%*

32. При УЗД нирки краще візуалізують:

- з боку спини*

- з боку живота

- з бокових проекцій

33. Форма миски при рентгеноконтрастному дослідженні:

- прямокутна

- трикутна*

- округла

- овальна

34. Яке співвідношення між розміром центрального комплексу нирки та паренхімою при УЗД?

- 1 : 1


- 2 : 1

- 1 : 2*


- 1 : 3

35. При радіонуклідному дослідженні нирок їх розміри:

- співпадають з реальними

- менше реальних

- більше реальних*

36. Статичну реносцинтиграфію з 99mТс-Дмсо проводять:

- через 1 годину

- через 2 години

- через 3 години*

37. Тмах при дослідженнях з гломерулярними РФП складає:

- 1-2 хв

- 2-3 хв


- 3-4 хв*

- 4-5 хв


38. Тмах при дослідженнях з тубулярними РФП складає:

- 1-2 хв


- 2-3 хв*

- 3-4 хв


- 4-5 хв

39. Асиметрія включення РФП в нирки при радіонуклідному дослідженні в нормі складає:

- 5-10%

- 10-15%*

- 20-30%

- 40-50%


40. Яка основна задача динамічної реносцинтиграфії?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок

- роздільна оцінка функції нирок*

- визначення міхуро-сечовідного рефлюксу

- оцінка розподілу РФП в нирках

41. Яка основна задача статичної реносцинтиграфії з 99mTc-ДМСО?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок

- роздільна оцінка функції нирок

- визначення ділянок склерозу ниркової тканини*

- оцінка розподілу РФП в нирках

42. Яка основна задача багатоцільового сцинтиграфічного дослідження з 99mTc-пірофосфатом?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок

- роздільна оцінка функції нирок

- визначення ділянок склерозу ниркової тканини

- одночасне дослідження нирок та кістяка*

43. Яка основна задача ультразвукового дослідження нирок?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок*

- роздільна оцінка функції нирок

- визначення ділянок склерозу ниркової тканини

- визначення міхуро-сечовідного рефлюксу

44. Яка основна задача рентгенологічного дослідження нирок (екскреторна урографія)?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок

- роздільна оцінка функції нирок

- визначення ділянок склерозу ниркової тканини

- визначення стану чашково-мискового комплексу та прохідності сечоводів*

45. Яка основна задача рентгенологічного дослідження нирок (ангіографія)?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок

- оцінка стану ниркових артерій*

- визначення ділянок склерозу ниркової тканини

- визначення стану чашково-мискового комплексу

46. Яка основна задача ультразвукового допплерівського дослідження нирок?

- оцінка анатомо-топографічних особливостей нирок

- оцінка кровопостачання нирок*

- визначення ділянок склерозу ниркової тканини

- визначення стану чашково-мискового комплексу

47. Які переваги КТ перед МРТ у дослідженні нирок?

- немає переваг*

- КТ більш інформативно ніж МРТ

- МРТ більш інформативно ніж КТ

48. Ниркові пірамидки при ультразувовому обстеженні:

- ехопозитивні утворення

- ехонегативні утворення*

- гіперехогенні утворення

49. Який діаметр ниркової пірамидки при ультразувовому обстеженні?

- 3-4 мм

- 5-8 мм*

- 10-12 мм

- 12-15 мм

50.При ультразвуковому дослідженні нирок використовують ультразвукові датчики, які генерують частоту:

- 2,5 МГц

- 3,5 МГц*

- 5 МГц


- 10 МГц

51. В який проекції при ультразвуковому скануванні добре візуалізується і структурується ниркова миска?

- продольній

- поперечній*

- сагіттальній

- фронтальній

52. Яка максимально припустима ефективна доза опромінення пацієнтів із захворюваннями нирок?

- 5 мЗв


- 10 мЗв

- 20 мЗв*

- 30 мЗв

53. Ефективні дози опромінення при променевих дослідженнях у дітей:

- однакові з дорослими

- більші ніж у дорослих*

- менші ніж у дорослих

54. Яка тривалість радіонуклідного динамічного дослідження у дітей?

- 15 хвилин

- 20 хвилин*

- 30 хвилин

- 1 година

55. Яка тривалість радіонуклідного динамічного дослідження у дорослих?

- 15 хвилин

- 20 хвилин

- 30 хвилин*

- 1 година

56. Що дозволяє оцінити показник Вінтера при дослідженнях з тубулотропними РФП?

- функцію нирки

- швидкість очищення крові*

- екскреторну функцію нирки

- секреторну функцію нирки

57. Що дозволяє оцінити Тмах при дослідженнях з тубулотропними РФП?

- функцію нирки

- швидкість очищення крові

- екскреторну функцію нирки

- секреторну функцію нирки*

58. Що дозволяє оцінити Т1/2мах при дослідженнях з тубулотропними РФП?

- функцію нирки

- швидкість очищення крові

- екскреторну функцію нирки*

- секреторну функцію нирки

59. Яка радіонуклідна методика більш інформативна в оцінці ШКФ?

- динамічна реносцинтиграфія*

- статична реносцинтиграфія

- ОФЕКТ нирок

- ПЕТ нирок

60. Яка радіонуклідна методика більш інформативна в оцінці наявності ділянок склерозу ниркової паренхіми?

- динамічна реносцинтиграфія

- статична реносцинтиграфія

- ОФЕКТ нирок*

- ПЕТ нирок

61. Яка радіонуклідна методика більш інформативна при нефроптозі з ротацією нирки?

- динамічна реносцинтиграфія

- статична реносцинтиграфія*

- ОФЕКТ нирок

- ПЕТ нирок

62. Яка методика променевого дослідження є основною в діагностиці міхурово-сечовідного рефлюксу?

- УЗД

- ДРСГ


- КТ

- Мікційна рентгенівська цистографія*

63. Скільки рентгенівських змімків виконується при екскреторній урографії?

- один


- два

- три*


- чотири

64. Який тип миски найбільш часто зустрічається при проведенні екскреторної урографії?

- гіллястий

- ампулярний

- перехідний*

65. Який рентгеноконтрастний препарат відноситься до іонних?

- урографін*

- омніпак

- ультравіст

- ізовіст

66. Який рентгеноконтрастний препарат відноситься до неіонних?

- урографін

- омніпак*

- тріомбраст

- кардіотраст

67. При якій методиці дослідження нирок променеве навантаження на пацієнта мінімальне?

- КТ

- Динамічна реносцинтиграфія*- Екскреторна урографія

- Статична реносцинтиграфія

68. При якій методиці дослідження нирок променеве навантаження на пацієнта максимальне?

- КТ*


- Динамічна реносцинтиграфія

- Екскреторна урографія

- Статична реносцинтиграфія

69. Яка методика променевого дослідження більш інформативна в оцінці функції нирок?

- МРТ урографія

- Динамічна реносцинтиграфія*

- Екскреторна урографія

- Статична реносцинтиграфія

70. Яка методика променевого дослідження більш інформативна в оцінці об¢мних уражень нирок?

- МРТ *


- Динамічна реносцинтиграфія

- Екскреторна урографія

- Статична реносцинтиграфія

 


Скачати 84.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка