Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентуванняСкачати 206.41 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір206.41 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 2

Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування.

Актуальність теми: Серцево-судинні захворювання складають 45-60% усіх захворювань. Тому знання топографічної анатомії серця і його судин необхідні для лікарів усіх спеціальностей, особливо кардіологів та кардіохірургів. Постійно удосконалюються оперативні втручання на серці і крупних судинах. Кардіохірургія перейшла від паліативних операцій до радикально- реконструктивних.
Мета (загальна): уміти оцінювати будову та топографію серця та перикарда для визначення у подальшому відхилень від норми, наявності та локалізації патологічних процесів.
Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти:

1. Визначити проекцію перикарда, серця, його камер та отворів на передню грудну стінку.

1. Користування латинською термінологією (кафедра іноземних мов).

2. Знання нормальної анатомії серцево-судинної системи (кафедра нормальної анатомії).
2. Визначити топографію синусів перикарда та проаналізувати їх фактичне значення.

3. Визначити будову та топографію серця.

4. Визначити джерела та типи кровопостачання серця, венозний та лімфатичний відтік, іннервацію, топографію елементів власної провідної системи серця.

5. Опанувати методику і техніку пункції перикарда.

6. Усвідомити методику і техніку доступів до серця, ушивання рани серця.

7. Визначити природжені та набуті вади серця та методи їх хірургічного лікування.

8. Усвідомити методику і техніку хірургічного лікування ішемічної хвороби серця: аорто- і мамаро-коронарного шунтування та стентування коронарних судин.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):


Завдання 1

У хворого частота серцевих скорочень зберігається на рівні, що не перевищує 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серцевихз скорочень у цього хворого?

1) Сино-атріальний вузол.

2) Ніжки пучка Гіса.

3) Атріо-вентрикулярний вузол.

4) Пучок Гіса.

5) Волокна Пуркіньє.
Завдання 2

До лікарні після автокатастрофи поступив хворий, якому черговий лікар встановив діагноз: гострий гемоперикардит. Де скупчується кров та як називається місце пункції перикарда? 1. Перикард пунктується в точці Ларрея, кров скупчується в передньонижній та косій пазухах.

 2. Перикард пунктується в точці Марфана, кров скупчується в поперечній пазусі.

 3. Перикард пунктується в точці Мінца, кров скупчується в косій пазусі.

 4. Перикард пунктується в точці Абражанова, кров скупчується в верхній частині заднього відділу перикарда.

 5. Перикард пунктується в точці Бакулева, кров скупчується між правою і левою сполучними складками перикарда.

Завдання 3

В торакальне відділення поступив хворий 26 років з травмою грудної клітини з підозрою на присутність крові в порожнині перикарда. У якому місці виконується діагностична пункція перикарда за Ларреєм?

1) У 4-ому міжребер’ї зліва від грудини.

2) У 5-ому міжребер’ї по лівій білягрудинній лінії.

3) У 6-ому міжребер’ї по лівій середньоключичній лінії.

4) У місці прикріплення хряща 7-ого ребра до грудини зліва.

5) Під мечоподібним відростком грудини.


Еталони відповідей: 1-3, 2-1, 3-4.
Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001.

2. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1980.

3. Скрипников Н.С. та ін.: Латинська термінологія за топографічною анатомією і оперативною хірургією (з греко-руско-українським аналогами) – Видавництво Полтава, 1991.


Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:


 1. Межі переднього середостіння, проекція серця і перикарда, камер та отворів серця на грудну стінку.

 2. Топографія перикарда та його синусів, їх практичне значення.

 3. Топографія великих судин, розташованих інтраперикардіально.

 4. Топографія серця та його камер, кровопостачання серця ( вінцеві судини та їх гілки, судини В’єссеня-Тебезія, екстраорганні джерела кровопостачання), типи кровопостачання серця (ліво-, правовінцевий, проміжний), венозний та лімфатичний відтік.

 5. Іннервація та власна провідна система серця ( топографія синусно-передсердного та передсердно-шлуночкового вузлів).

 6. Пункція перикарда (транс- та субстернальна, міжреберна та підреберна за Ларреєм).

 7. Хірургічні доступи до серця ( екстраплевральні та інтраплевральні). Методика і техніка операцій при пораненнях серця, шов серця.

 8. Природжені та набуті вади серця, поняття про їх хірургічне лікування: операції при відкритому артеріальному протоці, дефектах міжпередсердної та міжшлуночкової перегородок, коарктації (звуженні) аорти, стенозі легеневої артерії, стенозі мітрального клапана ( мітральна коміссуротомія), недостатності клапанів (протезування клапанів).

 9. Поняття про оперативне лікування хронічної коронарної недостатності: стентування вінцевих артерій, аорто-коронарне шунтування (за Фавалоро), маммаро-коронарне шунтування (за Деміховим-Колесовим).


Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / За ред. К.І. Кульчицького. – Київ: Вища школа, 1994.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов / Под ред. Кульчицкого. - К.: Вища школа, 1989.

 3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. В.В.Кованова. М.: Медицина, 1985.

 4. Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

 5. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І. Свистонюк та ін. – К.: Здоров’я, 2001.

 6. Атлас грудной хирургии / Под ред. Б.В. Петровского. – М.: Мед., 1971.

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):

Завдання 1

Яка операція показана хворій з ревмокардитом, стенозом мітрального клапана та різко вираженою недостатністю кровообігу?  1. Вальвулопластика.

  2. Анулопластика.

  3. Анастомоз між аортою та легеневим стовбуром.

  4. Комісуротомія.

  5. Пересадка серця.

Завдання 2

Хворому з ішемічною хворобою серця виконано операцію за Фаволоро. У чому полягає суть операції?

1) Аорто-коронарне шунтування фрагментами великої підшкірної

вени .

2) Перев’язка внутрішньої грудної артерії у другому міжребер’ї.3) Аорто-коронарне шунтування фрагментами внутрішньої грудної

артерії.

4) Імплантація внутрішньої грудної артерії у міокард.

5) Анастомоз між внутрішньою грудною та коронарною артеріями.


Завдання 3

В торакальне відділення надійшов хворий з вогнепальним пораненням на грудній клітині і з скаргами на тупі, стискаючі болі за грудиною. Об’єктивно: хворий блідий, у 5-ому межребер’ї по лівій парастернальній лінії знаходиться вхідний отвір розмірами 1,3×1,3 см, пульс 117 поштовхів за хвилину, артеріальний тиск 85⁄86 мм. рт. ст., дихання – 20 у хвилину, аускультативно справа та зліва везикулярне дихання, тони серця приглушені, ритмічні, зліва в 4-6-ому межребер’ї від парастернальної до середньо- ключичної лінії приглушення перкуторного звука. Встановіть діагноз.

1) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда.

2) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда та серця.

3) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда та серця. Внутрішня кровотеча в порожнину

перикарда.

4) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда, серця та легені. Внутрішня кровотеча

в плевральну порожнину.

5) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

легені. Гемопневмоторакс.


Завдання 4

В торакальне відділення поступив хворий 30 років з вогнепальним пораненням грудної клітини, перикарда і серця. Під час операції виявлено поранення лівого шлуночка серця. Який доступ використано для оголення серця і перикарда, яким швом слід ушити рану серця?


 1. За Мільтоном, вузловим із шовного матеріалу, який розсмоктується .

 2. За Маженьяком, безперервним із шовного матеріалу, який розсмоктується.

 3. За Ле Фором, вузловим із шовного матеріалу, який не розсмоктується.

 4. За Бакулевим, безперервним із шовного матеріалу, який не розсмоктується.

 5. За Мінцем, механічним (металевими скріпками).

Завдання 5

Послідовність Ваших дій при проникаючій рані серця після перикардіотомії:


 1. Прикрити рану серця другим пальцем лівої руки.

 2. Прикрити рану серця першим пальцем лівої руки.

 3. Підвести ліву долоню під серце і фіксувати його другим і третім пальцями заведеними за задню стінку серця.

 4. Накласти на серце шовкові чи полімерні П-подібні шви на всю глибину міокарда під захистом накладеного на серце пальця.

 5. Накласти на серце кетгутові чи полімерні П-подібні шви на всю глибину міокарда під захистом накладеного на серце пальця.Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні визначити проекцію серця и перикарда, отворів серця на грудну стінку. Визначити та показати синуси перикарда . Визначити топографію борозен та межі передсердь і шлуночків серця. Визначити топографію висхідної аорти, лівої і правої вінцевих артерій, що відходять від її цибулини та їх головні гілки, верхньої і нижньої порожнистих вен, устя непарної вени та вінцевого синусу, топографію вен серця, легеневого стовбура, аортальної зв’язки, легеневих вен.

Потім Ви повинні знайти точку для пункції перикарда за Ларреєм та виконати пункцію перикарда.

Приступаючи до виконання оперативних втручань, Ви повинні накреслити на грудній стінці лінії доступів до серця та виконати лівобічний трансплевральний доступ у 4-му міжребер’ї за Ле Фором, що застосовують при ушиванні рани серця та відкритому масажі серця. Відпрацювати прийоми закриття рани серця пальцем. Накласти вузлові шви на рану шлуночка та безперервні шви на рану передсердя.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента у складі хірургічної бригади зі знання топографії серця, перикарда, великих судин, уміння виконати пункцію перикарда і продемонструвати доступи до серця та аналізом тестового контролю засвоєння знань.
Технологічна карта заняття


№п\п

Етапи

Кількість хвилин

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1

Перевірка і корекція вихідного рівня.

10

Тестові завдання.
Учбова кімната.

2

Самостійна робота під контролем викладача. Визначення проекції серця і перикарда на грудну стінку. Препарування великих судин, їх гілок та серцевих вен. Виконання пункції перикарда та доступів до серця, ушивання рани серця.

40

Граф логічної структури заняття. Навчальних посібник «Техніка хірургічних операцій».


Склет, муляжі, стенди, трупний матеріал, хірургічний інструментарій, шовний матеріал.

3

Корекція результатів засвоєння самостійної. роботи

10


4

Підсумковий тестовий контроль.

15

Тестові завдання.5

Проведення підсумків заняття.

5
Граф логічної структури теми «Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування»
Листки, синуси

Топографія перикардаТопографічна анатомія середнього середостіння


Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка