Тема №1 Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної системи мікроскопа. Тема №2 Морфологія бактерій. Виготовлення препаратів з бактеріальнихСкачати 414.5 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації16.05.2020
Розмір414.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Тема №1

Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної системи мікроскопа.
Тема №2

Морфологія бактерій. Виготовлення препаратів з бактеріальних культур. Простий спосіб забарвлення.
Крок 2006-2007

№ 1. При мікроскопії мазка з виділень з рани, були виявлені грампозитивні, шаровидні клітини, які розташовуються у вигляді ’’грон винограду’’. До якого виду можуть бути віднесені виявлені мікроорганізми?A *Стафілококи

B Клостридії

C Стрептококи

D Мікоплазми

E Гонококи
№2. На занятті по мікробіології студенти ознайомились з мікроскопічним методом діагностики. Які властивості бактерій вивчають цим методом?

A *Морфологічні, тинкторіальні

B Культуральні

C Антигенні

D Токсигенні

E Біохімічні
№3. З фекалій хворого на кишкове інфекційне захворювання було виділено чисту культуру вібріонів. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Звивисті

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили
№4. Із гнійного вмісту ураження, локалізованого у хворого у області шиї,

виготовлено препарат, в якому були виявлені актиноміцети. До якої групи

бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Нитчасті

B Коки

C Бактерії

D Звивисті

E Клостридії
2011
№5. При мікроскопії мікробної культури виявлено мікроорганізми,які мають форму

веретена,по Граму фарбуються в синьо-фіолетовий колір. Що це за мікроорганізми?A * Клостридії.

B Стрептококи.

C Спірохети.

D Актиноміцети.

E Диплококи.
Тема№3

Будова та хімічний склад бактеріальної клітини. L-форми бактерій. Забарвлення препаратів за методом Грама.
Крок 2006-2007

№ 1. В лабораторній діагностиці багатьох інфекційних захворювань використовують метод забарвлення за Грамом. Які структури мікробної клітини відповідають за здатність сприймати барвник?A *Клітинна стінка

B Цитоплазматична мембрана

C Мезосоми

D Капсула

E Плазміди
Тема №4

Кислотостійкі бактерії. Спори бактерій. Методи їх виявлення. Забарвлення препаратів за методом Ціля-Нільсена.
Крок 2006-2007

№1. З харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз виготовлено препарат та

забарвлено за Цилем-Нільсеном. Які властивості збудника буде враховано для

його ідентифікації?A *Морфологічні та тинкторіальні

B Культуральні та ферментативні

C Патогенність та вірулентність

D Біологічні та антигенні

E Токсигенність та імуногенність
№2. При забарвленні препарату з харкотиння хворого було використано наступні

барвники та реактиви: розчин фуксину Циля, розчин метиленового синього, 5\%

розчин сірчаної кислоти. Який спосіб забарвлення було застосовано?

A *Ціля-Нільсена

B Гінса-Буррі

C Грама

D Пєшкова

E Нейсера
2011
49. В баклаборатории при микроскопии мазков из мокроты больного с хроническим

легочным заболеванием, окрашенных по Цилю-Нильсену, обнаружены красные

палочки. Какое свойство туберкулезной палочки выявлено при этом?

A *Кислотоустойчивость

B Щелочеустойчивость

C Спиртоустойчивость

D Капсулообразование

E Спорообразование
105. В препараті,зафарбованому за методом Ожешки видно паличковидні

мікроорганізми,зафарбовані в синій колір, в яких термінально розміщені компоненти

круглої форми,зафарбовані в червоний колір.Як називаються ці компоненти?

A * Спори.

B Війки.

C Джгутики.

D Капсули.

E Мезосоми.
Тема №5

Капсула у бактерій. Джгутики. Внутрішньоклітинні включення. Способи їх виявлення.
Крок 2006-2007

№1. У бактеріологічну лабораторію доставлені блювотні маси хворого з

підозрою на холеру. З патологічного матеріалу приготовлений препарат “висяча

крапля”. Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення

збудника по його рухливості?

A *Фазово-контрастна

B Електронна

C Імунна електронна

D Люмінесцентна

E Імерсійна
№2. У бактеріологічну лабораторію доставили блювотні маси хворого з

підозрою на холеру. З патологічного матеріалу приготували препарат “висяча

крапля”, щоб промікроскопувати його в темному полі й оцінити рухливість

збудника, що є важливою діагностичною ознакою. Яким

реактивом необхідно обробити препарат перед мікроскопією?

A *Ніяким

B Люмінесцентною сироваткою

C Дезінфікуючим розчином

D Розчином метиленового синього

E Лужною пептонною водою
№3. У мікропрепараті, виготовленому з мокротиння хворого крупозною пневмонією,

виявлено мікроорганізми, оточені капсулою. Який хімічний склад

виявлених структур клітин ?

A *полісахариди

B РНК

C пептидоглікан

D ліпіди

E ДНК
№4. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне

дослідження патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого

з підозрою на чуму. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A *Капсулоутворення

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину
№5. Від хворого виділили чисту культуру коринебактерії дифтерії. Після приготування

препарату та фарбування за методом Нейсера, виявили наступні включення:A *Волютину (поліфосфат)

B Крохмалю

C Глікогену

D Сірки

E Крапельки нейтральних ліпідів
6 Серед дітей школи - інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При

мікроскопії мазків - препаратів, виготовлених із матеріалу, взятого тампоном з

мигдаликів, виявлені фарбуванням по методу Нейсера тонкі палички жовтого

кольору з темно-синіми зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді римської

цифри п’ять. Який попередній діагноз встановив лікар за результатом

бактеріоскопії?A * Дифтерію

B Інфекційний мононуклеоз

C Лістеріоз

D Тонзиліт

E Скарлатину
2011
112. В бактериологическую лабораторию доставлены рвотные массы больного с

подозрением на холеру. Из пат.материала приготовлен препарат “висячая капля”.

Какой метод микроскопии будет использован для обнаружения возбудителя по его

подвижности?A *Фазово-контрастная

B Электронная

C Иммунная электронная

D Люминесцентная

E Иммерсионная
Тема №6

Морфологія, особливості будови та способи виявлення спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм, актиноміцетів.
Крок 2006-2007

№1. У хворого з підозрою на поворотний тиф взята кров у період підйому

температури. З крові приготували мазок „товста крапля” для

бактеріоскопічного дослідження. Який метод забарвлення варто використовувати

для виявлення збудника?

A *По Романовському – Гімзе

B По Цилю- Нільсену

C По Буррі – Гінсу

D По Нейсеру

E По Ожешко
№2. Із гнійного вмісту ураження, локалізованого у хворого у області шиї,

виготовлено препарат, в якому були виявлені актиноміцети. До якої групи

бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A Нитчасті

B Коки

C Бактерії

D Звивисті

E Клостридії
№3. Під час темнопіольного мікроскопічного дослідження матеріалу із шанкеру,

виявленого у хворої на слизовій оболонці піхви, виявлено спірохети. До якої

групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A *Звивисті

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили
4 З статевих шляхів чоловіка 35 років, що страждає хронічним уретритом, була

виділена Chlamydia trachomatis. Які ще органи може вражати цей збудник?A *Очі

B Нирки

C Суглоби

D Центральну нервову систему

E Шлунково-кишковий тракт
Тема №7

Фізіологія мікроорганізмів. Живлення бактерій. Виділення чистої культури аеробів (1 етап).
Крок 2006-2007

№1. Для лабораторної діагностики багатьох інфекційних захворювань використовують

бактеріологічний метод. Яка мета 1-го етапу цього методу?

A *Одержання ізольованих колоній

B Посів досліджуваного матеріалу

C Мікроскопія досліджуваного матеріалу

D Виділення та накопичення чистої культури

E Ідентифікація досліджуваної культури
№2. ДНК- полімераза з Thermus aquaticus - важливий компонент полімеразної ланцюгової

реакції (ПЛР). Цей мікроорганізм здатний до росту при температурі вище

100 °C і є

A *Термофілом

B Мезофілом

C Психрофілом

D Галофілом

E Хемолітотрофом
Тема №8

Фізіологія мікроорганізмів. Розмноження бактерій. Виділення чистої культури аеробів (2 етап).
Тема №9

Фізіологія мікроорганізмів. Ферментативна активність бактерій. Виділення чистої культури аеробів (3 етап).

Тема №10

Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.
Крок 2006-2007

№1. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогената некротизованої тканини на

кров'яному агарі Цейслера через 48 годин виросли шорсткі великі

плоскі колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості

виділених мікроорганізмів вказується в умові тестового завдання?

A *Культуральні

B Морфологічні

C Тінкторіальні

D Протеолітичні

E Гемолітичні
№2. У лікарню поступив хворий з підозрою на анаеробну газову інфекцію. На яке

середовище необхідно посіяти матеріал від хворого?A * Кітта-Тароцці.

B Левіна.

C Ендо.

D Мюллера.

E Ресселя.
Тема №11

Генетика мікроорганізмів. Мінливість. Основи генної інженерії. Трансдукція. Трансформація. Кон’югація.
Крок 2006-2007

1. Для отримання генноінженерного інсуліну створено штам E.coli, який містить ген,

що детермінує синтез цього гормону. Найбільш доцільним при створенні

штаму-продуцента є застосування вектора, який спричинює руйнування клітини

E.coli після виконання заданої функції. Яка це генетична структура?

A *Бактеріофаг

B Плазміда

C Ізольований фрагмент РНК

D Ізольований фрагнмент ДНК

E Транспозона

2. Відомо, що бактеріальні клітини містять додаткові генетичні структури, які

можуть існувати автономно від хромосоми бактерії як самостійний елемент, або

інтегруватися з нею, і які додають цій клітині додаткові властивості.. Як

називаються ці додаткові генетичні елементи?

A *Плазміди

B Профаги

C Нуклеотиди

D Is-послідовності

E Блукаючі гени
3. У біотехнологічних процесах для виробництва лікувально-профілактичних

препаратів використовується процедура введення людських генів в геном

бактерій за допомогою бактеріофага. Як називається цей процес?

A * Трансдукція.

B Трансформація.

C Трансляція.

D Кон’югація.

E Делеція.
4. Стійкість клітин бактерій до антибіотиків зумовлена наявністю в клітині

автономної генетичної структури, передача якої здійснюється кон’югативно. Як

називається ця структура?

A *R-плазміди

B Ent-плазміди

C Col-плазміди

D Транспозони

E Пріони
Тема №12

Вплив фізичних і хімічних факторів на мікроорганізми. Методи стерилізації
Крок 2006-2007

1. З метою знезараження повітря в асептичному боксі було проведено ряд заходів, які належать до загальноприйнятих методів стерилізації. Який метод найдоцільніше використовувати для знезараження повітря після роботи?A *Ультрафіолетовими променями (кварцування)

B Прожарювання

C Парами бензойної кислоти

D Парами спирту

E Магнітним полем
2011
8. В бактериологической лаборатории необходимо простерилизовать питательные

среды, содержащие вещества, изменяющиеся при температуре выше $100^0С$

(мочевина, углеводы). Какой способ стерилизации должен избрать лаборант?

A *Текучим паром, дробно

B Паром под давлением в автоклаве

C Кипячением

D Тиндализация

E Пастеризация
Тема №13

Протимікробні ХТЗ. Антибіотики. Методи визначення чутливості бактерій до антимікробних засобів.
Крок 2006-2007

1. Стійкість клітин бактерій до антибіотиків зумовлена наявністю в клітині

автономної генетичної структури, передача якої здійснюється кон’югативно. Як

називається ця структура?A *R-плазміди

B Ent-плазміди

C Col-плазміди

D Транспозони

E Пріони

Тема №14

Інфекція. Фактори патогенності мікроорганізмів, їх визначення. Біологічний метод діагностики.
Крок 2006-2007

1. У пульмонологічному відділенні довгостроково лікувався хворий з важкою

формою пневмонії, що погано піддавалася антибактеріальній терапії. При

мікробіологічному дослідженні мокротиння виявлені мікроорганізми

-Candida albicans. До якої групи інфекцій можна віднести захворювання даного

хворого?A *Опортуністична інфекція

B Зооантропонозна інфекція

C Первинна інфекція

D Зоонозна інфекція

E Місцева інфекція
2. Через місяць після виписки хворого з дермато-венерологічного

стаціонару, де він лікувався від сифілісу, пацієнт звернувся до лікаря з

скаргами на появу ущільненої безболісної виразки. Лікар поставив

діагноз “первинний сифіліс”. Які результати попереднього стаціонарного

лікування даного хворого і як називається виявлена лікарем форма

інфекційного захворювання?A * Повне лікування, реінфекція

B Повне лікування, суперінфекція

C Неповне лікування, рецидив

D Неповне лікування, бактеріоносійство

E Повне лікування, вторинна інфекція.
3. Вірус пташиного грипу може викликати масові захворювання серед людей в

усіх країнах світу. У цьому випадку мова йтиме проA *Пандемії

B Епідемії

C Епізоотії

D Суперінфекції

E Реінфекції
4. Який з перерахованих факторів патогенності, притаманний більшості

грамнегативних бактерій, відіграє провідну роль в патогенезі захворювань,

викликаних цими мікроорганізмами?

A *Ендотоксин

B Екзотоксин

C Інвазивний фактор

D Капсула

E Геморагічний фактор
5. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій застосовують біологічний метод

дослідження. Які властивості збудників не визначають у процесі відтворення

біологічного методу?

A *Фаголізабельність

B Біологічні

C Морфологічні

D Тинкторіальні

E Антигенні
6. Відомо, що в розвитку інфекційного та епідемічного процесу приймають участь

три ланки. В інфекційному процесі першою ланкою є патогенний мікроорганізм, а

що являє собою перша ланка епідпроцесу?

A * Джерело інфекції

B Доза мікроба

C Шлях проникнення

D Певні умови зовнішнього середовища

E Реактивність організму людини
7. Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують в фізіологічному розчині і

краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10\% жовточно - сольовий

агар. Який фермент патогенності, що має агресивні властивості виявляється на

цьому середовищі?A *Лецитиназа

B Коліцини

C Стрептокіназа

D Гемолізини

E Гіалуронідаза
2011
7. Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після

переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову.

Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

A *Рецидив

B Реінфекція

C Суперінфекція

D Персистуюча інфекція

E Вторинна інфекція
66. Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же

збудником. Як називається така форма інфекції?A * Реінфекція.

B Рецидив.

C Суперінфекція.

D Персистуюча інфекція.

E Хронічна інфекція.
52. Возвратный тиф, вызываемый B. caucasica встречается лишь на определенных

территориях, где есть переносчик клещ рода Alectorobius. Как можно назвать такую

инфекцию?

A *Эндемической

B Экзотической

C Спорадической

D Пандемической

E Эпидемической
Тема №15

Видовий імунітет. Дослідження факторів неспецифічного захисту організму.
Крок 2006-2007

1. Перші 6 місяців життя діти рідко хворіють на інфекційні захворювання, що

пов'язане з передачею дитині від матері антитіл через плаценту й грудне

молоко. Яка форма набутого імунітету в дітей у даному віці?A * Природний пасивний

B Природний активний

C Штучний пасивний

D Штучний активний

E Конституційний
2 З метою профілактики проводиться імунізація населення вакцинами, що

супроводжується формуванням імунітету. Кооперативна взаємодія

яких імунокомпетентних клітин необхідно для ефективного формування

первинної імунної відповіді гуморального типу?A *Макрофагів, Т-Лімфоцитів, В-лімфоцитів

B Т-Лімфоцитів, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

C Макрофагів, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

D Тучних клітин, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

E В-Лімфоцитів, макрофагів, плазматичних клітин
4 Який інтерлейкін виділяють макрофаги при завершенні фагоцитозу для

запуску імунної відповіді на бактеріальний антиген?A *IL - 1

B IL - 5

C IL - 6

D IL - 2

E IL - 3
2011
5 У хворої Л. після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан

внаслідок початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної

системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

A *Т-кілери

B Інтерлейкін-1

C Природні кілери

D В-лімфоцити

E Т-хелпери
15. Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому

призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у

людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в

свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної

резистентності організму і має назву:

A *Лізоцим

B Комплемент

C Інтерферон

D Інтерлейкін

E Іманін
28. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу

трансплантат набряк, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини

приймають у цьому участь?

A *Т-лімфоцити

B Ерітроцити

C Базофіли

D Єозінофіли

E В-лімфоцити
45. У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту, з незміненою кількістю та

функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів, при обстеженні виявлений дефект на

молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації

імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?A *Макрофаги, моноцити

B Т-лімфоцити, В-лімфоцити

C NK-клітини

D Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

E 0-лімфоцити
67. У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на

місці введення туберкуліну з'явилаcя папула розміром до 8 мм у диаметрі. Який тип

реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну?

A * Реакція гіперчутливості IV типа

B Реакція типа феномен Артюса

C Реакція типа сироваткової хвороби

D Атопічна реакція

E Реакція гіперчутливості ІІ типаПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка