Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняСкачати 293.53 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір293.53 Kb.
Додаток 2

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків

на загальнообов’язкове державне пенсійне

страхування органам Пенсійного фонду України


Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування
і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування


з/п


Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню

Об’єкт нарахування

страхових внесківРозмір страхового внеску

Оди-ниця вимі-ру

на зарп-лату

із зарп-лати

із доходу

Код

Назва категорії застрахованих осіб

Код

Назва1


Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.
Коротка назва: найманий працівник на загальних підставах


1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці та лікарняні

%

Відпо-відно до зако-нода-вства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до зако-нода-вства, що діяло на момент нараху-вання

-2

Працюючі інваліди або особи, які працюють на підприємствах, що належать до всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків від загальної чисельності працюючих.

Коротка назва: працюючий інвалід


1
Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до зако-нодавст-ва, що діяло на момент нараху-вання

-3

Наймані працівники з числа осіб льотного складу цивільної авіації.

Коротка назва: особа льотного складу


1
Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

-4

Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент).
Коротка назва: член КСП, сільськогосподарського кооперативу


3

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: дохід члена КСП, сільськогосподарського кооперативу

%

-

-


5

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: ФО-СПД на загальних підставах


2

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою–суб’єктом підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

%

-

-

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання6

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).
Коротка назва: ФО-СПД на ОСО


4

-


грн.

-

-

Відсо-ток від місяч-ної суми відпо-відного подат-ку7

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: член сім’ї ФО-СПД на загальних підставах


2

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім`ї фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

%

-

-

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання8

Члени сімей фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.
Коротка назва: член сім’ї ФО-СПД на ОСО


4

-


грн.

-

-

відсоток від місячної суми відповід-ного податку9

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.
Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності

2

Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльністі, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності

%

-

-

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання10

Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (в тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).
Коротка назва: громадянин України, працюючий за її межами

1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коротка назва: оплата праці та лікарняні

%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

-11

Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).
Коротка назва: працівник іноземних організацій в Україні

1
Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-

відно до законодавства, що діяло на момент нараху-вання-12

Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді.
Коротка назва: особа на виборній посаді


1
Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні
%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

-13

Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі.

Коротка назва: працівник воєнізованих формувань
1
Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

-14

Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
Коротка назва: особа на альтернативній службі

1
Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Коротка назва: оплата праці та лікарняні%Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

-15


Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).
Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва

-


-

-


-


-

-16

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Коротка назва: особа, яка страхується добровільно

5

Дохід, що розраховується виходячи з суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою

З = Фх100%/Т, де:

З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць;

Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці.
Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник


грн.

-

-

Не менше суми мініма-льного страхо-вого внеску та не більше макси-мального розміру17

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску.
Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внески

6

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 доплати за формулою

Зд=Дх100%/Т, де:

Зд – сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати;

Д – сума доплати;

Т – розмір страхового внеску у відповідному місяці.
Коротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник


грн.

--

Розра-хункова

величина


до розміру міні-мального страхо-вого внеску18

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.
Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу

7

-

грн.

--

Розра-хункова

величина


до розміру міні-мального страхо-вого внеску19

Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ

На суми страхових виплат в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

(абзац шостий частини 1 статті 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

20

Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною

7

-

грн.

-
Розра-хункова

величина


від розміру міні-мального

страхо-вого внеску

21

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.
Коротка назва: особа, яка доглядає інваліда або престарілого

7

-

грн.

-

-

Розра-хункова

величина


від розміру міні-мального страхо-вого внеску22

Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю.
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю

Відповідно до статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” відомості про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю, надаються Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для зарахування періодів отримання допомоги до стажу для таких осіб23

Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”.
Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу років

У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

(пункти 9 та 10 частини 14 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

24

Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, статті 11 та 21 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).
Коротка назва: батьки-вихователі


8

Сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють.
Коротка назва: сума грошового забезпечення

%

Відпо-відно до законо-давства, що діяло на момент нараху-вання

-

-

Директор департаменту

персоніфікованого обліку,

інформаційних систем та мереж О.М. МалецькийПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка