Т. Ф. Вільчинський зібрав унікальну колекцію лікарських рослин різних кліматичних зон. Завдяки Гаммерман Адель Федорівни фармакогнозія з невеликого курсу стала однією з ведучих дисциплін фармацевтичної освітиСкачати 69.49 Kb.
Сторінка10/20
Дата конвертації19.08.2021
Розмір69.49 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Визначення домішок.

Під час пакування і транспортування сировина частково подрібнюється, перетирається; чим крихкіша вона, тим більше подрібнюється. Надто велика подрібненість псує зовнішній вигляді знижує якість сировини. Допустимий вміст подрібнених часток нормується НАД для кожного виду сировини. Для визначення подрібненості аналітичну пробу (1) поміщають на сито, вказане у НАД на конкретну лікарську рослинну сировину, і обережно круговими рухами просіюють. Відсів удруге просіюють крізь сито з розміром отворів 0,25 мм, відокремлюючи пил, який вважають мінеральною домішкою. Подрібнені частки сировини, очищені від пилу, зважують і обчислюють їх вміст у відсотках по відношенню до маси аналітичної проби (1)

Домішки бувають допустимі і недопустимі. Всі вищезгадані домішки відносять до допустимих. Отруйні рослини і деякі рослини та їх органи, що діють як отруйні; металеві предмети, скло; послід пташиний та гризунів — це недопустимі домішки. Наявність домішок знижує чистоту і якість сировини, а тому вони регламентуються відповідною МКЯ на лікарську рослинну сировину, кількість їх не повинна перевищувати допустимі норми

18. Визначення чистоти і доброякісності ЛРС. Визначення ступеня ураженості сировини амбарними шкідниками.

Доброякісність сировини характеризується належним вмістом діючих речовин, відсутністю амбарних шкідників, допустимими нормами подрібненості, домішок, вологості та золи

Визначення ступеня ураженості сировини амбарними шкідниками

Дослідження на наявність амбарних шкідників обов’язково проводять при прийманні рослинної сировини, а також щорічно при її зберіганні. У сировині перевіряють наявність живих і мертвих шкідників неозброєним оком і за допомогою лупи (5. або 10.) при зовнішньому огляді, а також при визначенні подрібненості й кількісного вмісту домішок. Звертають увагу на наявність пошкоджених амбарними шкідниками частин сировини. Крім сировини, уважно перевіряють шви, складки пакувального матеріалу, щілини в ящиках. У разі виявлення у сировині амбарних шкідників визначають ступінь її ураженості в спеціально виділеній для цього пробі.

Для кліщів: I ступінь — в 1 кг сировини не більше 20 кліщів; II — більше 20 кліщів; III — кліщів багато, вони утворюють суцільні повстяні маси і майже не рухаються. Для амбарної молі і хлібних точильників: I ступінь — в 1 кг сировини не більше 5 шкідників; II — не більше 6 — 10 шкідників; III — більше 10 шкідників. У разі виявлення в сировині амбарних шкідників її піддають дезинсекції, а потім просіюють крізь сито з розмірами отворів 0,5 мм (при ушкодженні кліщами) або з діаметром отворів 3 мм (при ушкожденні іншими шкідниками).

У разі виявлення в сировині амбарних шкідників її піддають дезинсекції, а потім просіюють крізь сито з розмірами отворів 0,5 мм (при ушкодженні кліщами) або з діаметром отворів 3 мм (при ушкожденні іншими шкідниками).

Після обробки сировину використовують у залежності від ступеня зараженості. При I ступені зараженості сировина може бути допущена до медичного застосування, при II ступені та у крайніх випадках при III ступені зараженості сировину можна використати лише на заводах для виготовлення препаратів та виділення з неї індивідуальних сполук.

19. Визначення чистоти і доброякісності ЛРС. Визначення вмісту діючих речовин у ЛРС. Визначення вмісту екстрактивних речовин у ЛРС. Для виявлення біологічно активних сполук і визначення їх вмісту, що є одним із показників доброякісності сировини, вдаються до фітохімічного аналізу. Методи фітохімічного аналізу наводяться у відповідній МКЯ на конкретний вид сировини. Речовини із сировини екстрагують розчинниками. Екстрагування — складний процес, котрий включає діаліз, десорбцію, розчинність і дифузію, що відбуваються довільно і одночасно, як єдиний процес. Екстрактивними речовинами лікарської рослинної сировини умовно називають комплекс органічних і неорганічних сполук, що їх виділяють із рослинної сировини відповідними розчинниками, їх вміст визначається у вигляді сухого залишку. Для перерахунку вмісту діючих речовин і золи на абсолютно суху сировину та фітопрепарати вологість визначають вищевказаним методом у наважках 1 – 2 г (точна наважка), взятих із відповідної аналітичної проби. Висушування вважається закінченим, коли досягнута стала маса, тобто, якщо різниця між двома зважуваннями не перевищуватиме 0,0005 г.

20. Встановлення тотожності (ідентичності) ЛРС. Мікроскопічний метод аналізу ЛРС.

Необхідність у мікроскопічному, гістохімічному, люмінесцентному й хроматографічному дослідженні виникає при аналізі здрібненої ЛРС (сировина різана, порошок, пресована, гранульована), а також при визначенні чистоти та якості ЛРС, наявності можливих домішок, зовнішній вигляд яких подібний до офіцинальної сировини. Мікроскопічний аналіз заснований на визначенні сукупності анатомічних ознак об’єкта дослідження.

Визначити тотожність, або ідентифікувати ЛРС, — це знайти й виділити із загальних морфолого-анатомічних ознак специфічні особливості, які властиві досліджуваному об'єкту й відрізняють його від інших.

21. Встановлення тотожності (ідентичності) ЛРС. Макроскопічний метод аналізу ЛРС.

Визначити тотожність, або ідентифікувати ЛРС, — це знайти й виділити із загальних морфолого-анатомічних ознак специфічні особливості, які властиві досліджуваному об'єкту й відрізняють його від інших.

Макроскопічний аналіз проводиться з метою визначення тотожності шляхом зовнішнього огляду цілої ЛРС, установлення морфологічних діагностичних ознак, консистенції, розмірів, кольору, смаку, запаху, які зіставляються з описом в АНД чи порівнюються з достовірним зразком сировини.

22. Встановлення тотожності (ідентичності) ЛРС. Фітохімічний аналіз ЛРС.

Визначити тотожність, або ідентифікувати ЛРС, — це знайти й виділити із загальних морфолого-анатомічних ознак специфічні особливості, які властиві досліджуваному об'єкту й відрізняють його від інших.

Фітохімічний вид аналізу забезпечує виявлення діючих і супутніх речовин та визначення вмісту біологічно активних сполук хімічними та фізико-хімічними методами . Екстрагування — складний процес, котрий включає діаліз, десорбцію, розчинність і дифузію, що відбуваються довільно і одночасно, як єдиний процес.Хроматографічний метод. Він ефективний і зручний для розподілу багатокомпонентної суміші, очистки та ідентифікації сполук .— гравіметричний (масовий) і титриметричний (об’ємний). Найчастіше використовують оптичні методи аналізу: фотокалориметричний, спектрофотометричний, флуорометричний. Електрохімічними методами (потенціометричний і полярографічний) в основному користуються при аналізі фітопрепаратів або їх субстанцій.

23. Хімічний склад ЛР і класифікація ЛРС. Основні групи біологічно активних речовин (діючі) і супутні сполуки. Первинні і вторинні метаболіти.

Кожна рослина складається з води і сухих речовин. Сухі речовини рослин можна поділити на дві групи: органічні й мінеральні. Органічні речовини (метаболіти) , що утворюються в рослині або виділяються нею внаслідок обміну речовин, їх поділяють на речовини первинного синтезу, або біосинтезу, і речовини вторинного синтезу. Речовини первинного синтезу, або первинні метаболіти,— це вуглеводи, білки та ліпіди. Деякі з них діють специфічно. Речовини вторинного синтезу, або вторинні метаболіти, належать до різних хімічних груп (фенольні сполуки, алкалоїди, терпеноїди тощо). Вони беруть участь у процесах обміну речовин і виконують важливі для рослин функції Мінеральні речовини. Через живі організми відбувається кругообіг вуглецю, кисню, водню, азоту, фосфору, сірки, натрію, калію, кальцію, кремнію, заліза, хлору, магнію, так званих біогенних, або макроелементів, мікро та ультрамікрое лементів. фармакогнозія вивчає ЛРС, що містить такі БАР: первинні метаболіти: білки (рослинні ферменти, лектини тощо); жири (ліпіди і жироподібні речовини рослинного і тваринного походження); вуглеводи (оліго- та полісахариди); органічні кислоти; вторинні метаболіти: стероїди (кардіотонічні глікозиди і сапоніни): терпеноіди (іридоїди, дитерпени, тритерпени, тритерпенові сапоніни) таін.; фенольні сполуки (феноли, ксантони, кумарини, хромони, флавоноїди, лігнани, антраценпохідні, дубильні речовини).Окрім діючих речовин в рослинах завжди знаходяться так звані супутні речовини - продукти первинного і вторинного синтезу, що впливають на прояв головного терапевтичного ефекту Вони можуть підвищувати всмоктування діючих речовин і таким чином прискорювати їх засвоєння, їх засвоєння, посилювати корисну дію або зменшувати шкідливий вплив сильнодіючих сполук.

24. Товарознавчий аналіз. Приймання ЛРС і відбирання проб для аналізу.

Товарознавчий аналіз включає правила приймання сировини, регламентує відбирання проб для проведення послідовних випробувань сировини. В ході товарознавчого аналізу визначають вміст домішок, ступінь подрібненості і пошкодженості сировини амбарними шкідниками, вміст вологи та золи.ЛРС приймають партіями . Партією вважається сировина масою не менше 50 кг одного найменування, однорідна за всіма показниками. .Приймання сировини починають з першого етапу товарознавчого аналізу — із загального зовнішнього огляду стану всіх одиниць продукції партії сировини. Якщо відповідає нормативно-аналітичним документам - другий етап товарознавчого аналізу, який розпочинається з розрахунку обсягу вибірки продукції сировини. Вибірка — одиниці продукції, вибрані із партії для контролю. Обсяг вибірки — кількість одиниць продукції, що складає вибірку . Одиниці продукції, призначені у вибірку, розпаковують, порівнюють між собою і визначають однорідність, доброякісність сировини. Відбирання проб для аналізу. З кожної розпакованої одиниці продукції, що попала у вибірку, беруть по три виїмки, приблизно однакової маси, із трьох різних місць,уникаючи подрібнення Виїмка — це кількість сировини, взята від одиниці продукції рукою або щупом для аналізу за один раз .Відібрані зразки старанно перемішують і одержують вихідний зразок партії сировини — об’єднану пробу, з якої методом квартування виділяють середню пробу. Третій етап товарознавчого аналізу полягає у виділенні із середньої проби 3 аналітичних проб для визначення: 1) тотожності (чи відповідає даній ЛР), подрібненості (подрібнені частки сировини, очищені від пилу, зважують і обчислюють їх вміст у відсотках) і складу домішок(кожен вид домішки, вказаний у НАД, відокремлюють і зважують, вираховують у відсотках) ; 2) вологості (за втратою маси при висушуванні) ; 3) вмісту золи і діючих речовин (при спалюванні). Доброякісність сировини характеризується належним вмістом діючих речовин, відсутністю амбарних шкідників , допустимими нормами подрібненості, домішок, вологості та золи.

25. Сировинна база лікарських рослин України, їх раціональне використання, охорона і відтворення.

Лікарської рослинної сировини потребують підприємства різних галузей фармації України, її сировинною базою є культивовані рослини (м'ята перцева, фенхель, наперстянка, беладонна тощо), дикорослі рослини (дуб. кропива собача, мати-ймачуха, кульбаба та ін.) або обидва джерела (оман високий, ромашка, подорожник великий, алтея). Охорона рослинного світу забезпечується: встановленням правил і норм охорони, використання та відтворення об"єктів рослинного світу: у разі необхідності забороною та обмеженням використання природних рослинних ресурсів: проведенням екологічної експертизи та інших заходів з метою запобігання загибелі об'єктів рослинного світу в результаті господарської діяльності: захистом земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, від ерозії, затоплення, заболочення, засолення, висушення. забруднення промисловими і побутовими відходами і стоками, хімічними і радіаційними речовинами та від іншого несприятливого впливу; створенням та оголошенням територій та об"єктів природно-заповідним фондом: організацією наукових досліджень, спрямованих на охорону та відтворення об'єктів рослинного світу; розвитком системи інформування про об"єкти рослинного світу та вихованням у громадян дбайливого ставлення до них: створенням системи державного обліку та здійсненням державного контролю за охороною, використанням та відтворенням рослинного світу; занесенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин до Червоної книги України;вдосконалює прийоми вирощування традиційних. Для раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини та збереження її запасів необхідно дотримуватися таких правил: траву зрізати так, щоб не пошкодити коріння; багаторічні рослини не виривати з корінням; з однієї рослини не зрізати усі бруньки, квіти, листки; підземні органи збирати тільки після висипання насіння, частину сировини залишати для відновлення рослин; не проводити заготівлю із року в рік на одних і тих самих місцях встановленням юридичної відповідальності за порушення порядку охорони та використання природних рослинних ресурсів.

26. Динаміка утворення БАР у рослинах у процесі онтогенезу і під впливом факторів навколишнього середовища (географічний, кліматичний, геохімічний та ін.).

Динаміка утворення діючих речовин кожної рослини має свої закономірності, підпорядковується онтогенетичним закономірностям і залежить від віку рослини, фази вегетації. Наприклад, в процесі розвитку маку Papaver somniferum алкалоїди з'являються відразу після проростання насіння, а морфін — тільки на другому місяці. Ще більший спектр хімічної мінливості спостерігається у лікарських рослин під впливом факторів навколишнього середовища. Обмін речовин в рослинах значною мірою залежить від складу грунту, (геохімічні) наявності в ньому мінеральних речовин, вологості, мікрофлори, механічної структури, прогрівання. Кількість опадів і вологість повітря також впливають на якісний і кількісний склад хімічних речовин в рослині (кліматичні). Так, для ксерофітів шкідлива зайва волога, для гігрофітів, навпаки. Проміжне положення займають рослини-мезофіти, які найбільш пристосовані до коливань вологості. Від теплової і світлової енергії залежить тривалість вегетації, накопичення діючих речовин і біомаса сировини. Вплив живлення, світла, тепла і вологи на обмін речовин в лікарських рослинах є фактично впливом географічного фактора, під яким розуміють комплекс екологічних умов. пов"язаних з такими особливостями географічних умов як широта і довгота місця,

27. Визначення поняття ― флавоноїди. Розповсюдження флавоноїдів у рослинах. Біосинтез. Медико-біологічне значення флавоноїдів.

Флавоноїди — це бiологiчно активнi речовини, в основi яких лежить дифенiлпропановий фрагмент, iз загальною формулою С6 —С3 —С6 . Флавоноїди мають рiзне положення фенольних радикалiв у пропановому фрагментi. За цiєю ознакою їх подiляють на три основнi групи: еуфлавоноїди, iзофлавоноїди (iзофлавани, iзофлаванони ) та неофлавоноїди (флавану, флавону ). Бiльшiсть флавоноїдiв представленi глiкозидами . Бiосинтез флавоноїдiв перебiгає змiшаним шляхом. Кiльце А i пропановий фрагмент утворюються ацетатним шляхом, кiльце В — через шикiмову кислоту. Найбагатшi на флавоноїди родини Fabaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Rosaceae. Накопичуються вони здебiльшого в квiтках, листках, менше — в стеблах, кореневищах, коренях. Фармакологiчна дiя *позитивно впливають на стан капiлярних судин; *дiуретична,*кардiотонiчна та гiпотензивна активнiсть* спазмолiтична *антиоксидантна, *протирадiацiйна Рослини: листя чаю— Thea sinensis, Волошка синя — Centaurea cyanus (Asteraceae)

28. Організація заготівлі ЛРС; правила зберігання сировини залежно від різних морфологічних груп і хімічного складу.

Під час заготівлі необхідно враховувати біологічні особливості лікарських рослин, динаміку накопичення БАР, вплив збирання на стан заростей. Умови зберігання мають бути такими, щоб сировина не втрачала ані зовнішнього вигляду, ані діючих речовин.Складські приміщення мають бути сухими, чистими, з доброю вентиляцією, не заражені шкідниками. Зберігають сировину по групах: отруйна і сильнодіюча, ефірноолійна, плоди та ягоди — кожна в окремому приміщенні, на стелажах, нижній ярус — на відстані не менш як 15 см від підлоги, в штабелях висотою не більше 2,5 м для ягід, насіння, бруньок і 4 м для інших видів сировини. Сировина, що зберігається на складі, щорічно перекладається і в цей же час проводиться дезинфекція приміщення. Строк зберігання кожного виду сировини встановлюється відповідним нормативним документом

29. Визначення поняття ― іридоїди, їх хімічна будова, класифікація

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка