Т. 6 Гостра дихальна недостатністьСкачати 372.28 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації11.05.2016
Розмір372.28 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

10

Т.6 Гостра дихальна недостатність

Опис:
Перелік питань:

1.

Який з наступних механізмів гіпоксії при загальній анестезії пов’язаний з нормальним альвеоло-артеріальним градієнтом по О2 і СО2 і легко корегується дачею О2?


A.

Внутрішньосерцевий шунт


B. *

Гіповентиляція


C.

Порушення вентиляційно-перфузійного співідношення


D.

Легеневий шунт


E.

Низький серцевий викид


2.

При надмірно глибокому введенні інтубаційної трубки частіше всього її кінець розташований в:


A. *

Правому головному бронху


B.

Лівому головному бронху


C.

Проміжному бронху


D.

Нижньодольовому бронху справа


E.

Нижньодольовому бронху зліва


3.

Чутлива інервація гортані здійснюється гілками:


A. *

Трійчастого нерва


B.

Лицевого нерва


C.

Вестибуло-кохлеарного нерва


D.

Язикоглоткового нерва


E.

Блукаючого нерва


4.

На функцію ціліарного апарату нижніх дихальних шляхів негативно впливають наступні фактори, крім:


A.

Куріння


B.

Гіпогідратація


C. *

Гіпергідратація


D.

Атропінізація


E.

Введення глюкокортикоїдів


5.

Задишка може бути викликана наступними факторами, крім:


A.

Зниження артеріального РО2


B. *

Зниження артеріального рСО2


C.

Підвищення артеріального РСО2


D.

Зниження насиченості артеріальної крові киснем


E.

Зниження рН артеріальної крові


6.

Який з наведених факторів не викликає задишки?


A. *

Напруга кисню в артеріальній крові > 90 мм Hg


B.

Метаболічний ацидоз


C.

Гіперкапнія


D.

Гіпертермія


E.

Гіпоксія


7.

Які рецептори відповідають за стимуляцію дихального центру при гіпоксемії ?


A. *

Центральні (в довгастому мозку)


B.

Перифиричні (в каротидних тільцях)


C.

Усі відповіді правильні

D.

Усі відповіді неправильні


E.

В аортальних тільцях


8.

До дихальних м’язів вдиху відносяться всі перераховані, крім:


A.

Діафрагми


B.

Зовнішніх міжреберних м’язів


C. *

Внутрішніх межреберних м’язів


D.

Драбинчастих м’язів


E.

Правильної відповіді немає


9.

Дихання Чейн-Стокса характеризується:


A.

Коротким вдохом і подовженим видихом


B.

Подовженим вдохом і коротким видихом


C. *

Дихальними паузами, які чергуються з частим глибоким диханням


D.

Плавно змінюючою амплітудою дихального об’єму з короткими паузами


E.

Тахіпное


10.

Дихання Біота характеризується:


A.

Коротким вдихом і тривалим видихом


B.

Тривалим вдихом і коротким видихом


C. *

Частим глибоким диханням, яке чергується з дихальними паузами


D.

Амплітуда дихального об’єму плавно змінюється


E.

Брадіпное


11.

Дихання типу Куссмауля:


A.

Виникає при нирковому алкалозі


B. *

Є респіраторною компенсацією діабетичного кетоацидозу


C.

Нерідко спостерігається при печінковій комі


D.

Є характерною ознакою гіперосмолярної діабетичної коми


E.

Понижує альвеолярну вентиляцію


12.

Відомо, що у здорового молодого чоловіка:


A.

Легені більш розтяжні, ніж грудна клітка


B. *

Легені менш розтяжні, ніж грудна клітка


C.

Розтяжність легень рівна розтяжності грудної клітки


D.

Загальна розтяжність більша, ніж розтяжність тільки легень


E.

Легені менш розтяжні, ніж у похилому віці.


13.

До дихальних м’язів видиху відносяться всі перераховані, крім:


A.

Діафрагми


B.

Внутрішніх міжреберних м’язів


C.

Зовнішнього і внутрішнього косих м’язів живота


D.

Поперечного м’яза живота


E. *

Усі відповіді правильні.


14.

Розтяжність (compliance) легень:


A. *

Існує прямо пропорційна залежність з внутрішньоальвеолярним тиском


B.

Існує зворотньо пропорційна залежність з внутрішньоальвеолярним тиском


C.

Розтяжність легень більша розтяжності грудної клітки


D.

Рівна приблизно 1 л/см вод ст


E.

Легені менш розтяжні, ніж грудна клітка


15.

Який з наведених факторів відіграє найбільшу роль у створенні еластичного опору легень у нормі ?

A.

Еластичний каркас легень


B. *

Поверхневий натяг альвеолярної рідини


C.

Внутрішньоплевральний тиск


D.

Площа поперечного перерізу бронхів і бронхіол


E.

Площа поперечного перерізу легеневих судин


16.

Розтяжність (compliance) легень залежить від усього нижчевказаного, крім:


A.

Еластичних структур легень


B.

Функції легеневого сурфактанта


C.

Тонусу бронхіальної мускулатури


D. *

Тонусу м’язів скелетної мускулатури


E.

Рівна збільшенню об’єму легень на кожну одиницю збільшення внутрішньоальвеолярного тиску


17.

Зниження продукції і функції легеневого сурфактанта призводить до наступних ефектів, крім:


A. *

Збільшення еластичного опору легень


B.

Збільшення динамічного опору бронхіального дерева


C.

Ателектазування


D.

Збільшення роботи дихальних м’язів


E.

Інтерстиціального набряку легень


18.

Активність легеневого сурфактанта вища при:


A. *

Раздутих альвеолах


B.

Частково ателектазованих альвеолах


C.

Не залежить від вираженості роздування альвеол


D.

Тотальному ателектазуванні легень


E.

Емфіземі легень


19.

Наступні фактори можуть призвести до пошкодження легеневого сурфактанта, за виключенням:


A.

Аспірації киcлого шлункового вмісту


B.

Тривалої вентиляції 100 % киснем


C.

Тромбоемболії легеневої артерії


D. *

Екстракорпоральної оксигенації


E.

Інгаляції токсичних газів


20.

Розтяжність (compliance) легень знижується при:


A.

Підвищенні продукції сурфактанта


B. *

Набряку легень


C.

Відкритому пневмотораксі


D.

Диханні гіпоксичною сумішшю


E.

Закритому пневмотораксі


21.

Виберіть неправильну відповідь: легеневий сурфактант:


A.

Продукується пневмоцитами 2-го типу


B.

Складається в основному з ліпопротеїдів


C.

Відсутній при респіраторному дистрес-синдромі новорождених


D.

Збільшує поверхневий натяг рідини в альвеолах


E. *

Підвищується при набряку легень


22.

Опір дихальних шляхів при турбулентному потоці газу залежить від наступних факторів, за виключенням:


A.

Радіуса інтубаційної трубки

B.

В’язкості газу


C.

Щільності газу


D. *

Швидкості потоку газу на вдосі


E.

Розтяжності легень


23.

Скорочення якого з наведених м’язів має найбольше значення для створення високого тиску в дихальних шляхах при кашлі ?


A.

Межреберних м’язів видиху


B.

Діафрагми


C.

Трапецивидного м»язу


D. *

М»язів черевного пресу


E.

Міжреберних м’язів вдиху


24.

З усіх хімічних субстанцій найбільш вираженим регулятором альвеолярної вентиляції в нормі є:


A.

Кисень


B. *

Вуглекислий газ


C.

Іони водню


D.

Молочна кислота


E.

Азот


25.

Анатомічний мертвий простір збільшується при всіх станах, крім:


A. *

Гідротораксу


B.

Веденні атропіну


C.

Інгаляції фторотану


D.

Веденні еуфіліну


E.

Нічого з вище перерахованого

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81.%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81.%D1%82%D0%B5%D1%80 -> Перелік питань
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Захворювання жіночих статевих органів Ситуаційні задачі Крок-2
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вcтуп в інфектологію тести
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> ?Для яких захворювань є характерним розвиток вторинного амілоїдозу?
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Ситуаційні задачі (гінекологія)
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основи клінічної імунології та алергології
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вірусні гепатити. Віл.Інфекційні хвороби задачі
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81.%D1%82%D0%B5%D1%80 -> Анестезіолгоія. Ситуаційні задачі
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Епідеміологія тести


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка