Суспільно політичний розвиток західноукраїнських земель у 60-х ­першій половині 70-х років ХІХ стСкачати 140.53 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір140.53 Kb.

Квасилівський НВК"Школа - ліцей"


Суспільно - політичний розвиток західноукраїнських земель у 60-х ­першій половині 70-х років ХІХ ст.


Говорадло Світлана Адамівна вчитель історії

Тема. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 60 - першій половині 70-х рр. ХІХ ст.

Мета уроку: показати причини й особливості пожвавлення суспільно-політичного руху після революції 1848-1849 рр.; довести реакційну діяльність течії москвофілів; формувати вміння аналізувати розвиток національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.; поглиблювати вміння учнів складати хронологічні таблиці, конспект, статистичні графіки; виховувати шанобливе ставлення до діячів українського національно-визвольного руху.

Основні терміни і поняття: національна ідея, суспільно-політичний рух, москвофіли.

Обладнання: підручник, історико-етнографічна карта України, документи підручника.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III. Вивчення нового матеріалу

1. Суспільно-політична ситуація 50-60-х рр. ХІХ ст.

2. Москвофіли.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання
Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями.

1. Розкажіть про особливості формування фабрично-заводської промисловості на західноукраїнських землях.

2.Як розвиток нафтовидобутку в Бориславі й Дрогобичі змінив життя в цій місцевості (усний опис)?

З.Покажіть на карті основні залізниці. До яких змін на прилеглих територіях

призвела їх поява?

4.Покажіть на карті найбільші галицькі міста і дайте їх коротку характеристику. 5.Визначте економічну спеціалізацію окремих районів.

6.Вмотивуйте неминучість появи кооперативного руху.

Індивідуальні завдання.

1. Охарактеризуйте систему міського управління. 2.Назвіть основні галузі промисловості. З.Охарактеризуйте систему освіти в містах.

4.Дайте характеристику конфесійної ситуації в одному з промислових міст. 5.Дайте характеристику транспортним засобам цього періоду.

Бесіда на повторення.

1. Як вплинула революція 1848-1849 рр. в Європі на національно-визвольний рух на західноукраїнських землях?

2. Що ви пам'ятаєте про українсько-польські та українсько-угорські відносини під час революції 1848-1849 рр.?

Поразка революції 1848-1849 рр., узагальнює учитель, супроводжувалася посиленням позицій поляків у краї і породила на деякий час в українців зневіру у власні сили і надію на допомогу у визвольній боротьбі з боку Російської держави.1. Суспільно-політична ситуація 50-60рр. ХІХ ст. Самостійна робота.

Опрацюйте текст підручника.Бесіда за запитаннями.

1. Які головні політичні завдання революції 1848-1849 рр. не були вирішені? Чому? (Аргyментуйте свою відповідь.)

2. Яке питання стояло в центрі суспільно-політичного життя Західної України після революції 1848-1849 рр.? Чому?

Робота із ЗОШиТОМ.

Запишіть у зошити конкретні факти, що свідчать про політичну реакцію на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.:

- дискредитація українського руху; заборона діяльності Головної руської ради 1851р.;

- офіційне запровадження польської мови в адміністрації, судочинстві, органах самоуправління у Львівському університеті;

- реформи 60-х рр. ХІХ ст. остаточно закріпили за польською елітою монополію політичної влади в Галичині.

Завдання.

Порівняйте умови життя українців у Західній та Східній Україні. Зробіть висновки.3.Москвофіли.

Розповідь учителя.

Давнє прагнення українців Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття до возз'єднання з Наддніпрянською Україною, щоб створити єдину соборну незалежну Українську державу, намагалися по-своєму використати так звані «москвофіли» .Москвофільство (русофільство) мовно-літературна і суспільно-політична течія серед українського населення Галичини, Буковини й Закарпаття у середині ХІХ ст. – у 30-х рр. хх ст. Основною передумовою виникнення москвофілів була втрата українським народом власної державності, багатовікове іноземне поневолення, роздробленість і відокремленість окремих земель, денаціоналізація освіченої еліти та низький рівень національної самосвідомості мас.

Першим пропагандистом «общеруських» ідей у Галичині був відомий ідеолог панславізму М. Погодін, який, перебуваючи у Львові у 1835 р. і 1839-1840 рр., познайомився з місцевою інтелігенцією. Особливо тісні зв'язки він налагодив з істориком Д. Зубрицьким, навколо якого й почало формуватися коло прихильників російської мови та національної єдності «Галицької Русі з Великоросією». Унаслідок недостатньої зрілості, обумовленої особливостями історичного розвитку, український національний рух у Галичині поєднував у собі кілька різних національно-політичних орієнтацій (українську, проросійську, пропольську та австро-русинську), співвідношення між якими перебувало у постійній динаміці, у зв'язку з чим змінювався не лише характер самого руху, але й світогляд його окремих діячів.

В умовах реставрації абсолютизму (1849-1859) москвофіли не могли вести відкриту політичну діяльність і зосередили свої зусилля у сфері освіти й культури. Відсутність єдиної загальноприйнятої української літературної мови стала сприятливим грунтом для поширення «об'єдинительських» ідей.

До цього часу вплив москвофілів залишається помітним у середовищі української еміграції в США і Канаді.

Дискусія.

Проаналізуйте такі положення програми москвофілів (учні записують положення у зошити):

а) думка, нібито українського народу взагалі не існує, а є лише єдиний «панруський» народ від Карпат до Камчатки;

б) були переконані, що Їм для своїх писань треба використовувати не українську мову, а «язичіє» - суміш російської, української, старослов'янської і польської мов;

в) заперечували використання української мови як літературної, бо це, мовляв, лише говірка неписьменних селян;

г) «обласне наріччя галицької чернії» не годиться для написання історичних праць, призначених для освічених людей;

д) українського народу й української мови взагалі не існує, а є тільки єдиний російський народ і єдина російська мова;

е) гасло «національно-культурна єдність з Росією»;

є) національно-культурна, а пізніше й державно-політична єдність з російським народом, з Росією.

Бесіда за запитанням.

У чому проявилася реакційна діяльність москвофілів?Робота з документом.

Опрацюйте у підручнику документ «Історик Василь Верига про. москвофільство» [51, с. 227-228].Бесіда за запитаннями.

1. Чим пояснювалося зростання впливу москвофілів?

2.Знаючи історію Наддніпрянської України у складі Російської імперії, покажіть, чи мали підстави для сподівання прихильники москвофільства.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Бесіда за запитаннями.

I. Які політичні питання не були вирішені під час революції 1848-1849 рр.?

2.Назвіть основні напрями в суспільно-політичному русі західноукраїнських земель після революції 1848 р.

З.Що змінилося в житті західноукраїнського населення ПІСЛЯ прийняття в Австрії конституції 1867 р.?

4. Чим пояснювалося поширення москвофільства в суспільно-політичному русі Західної України на початку другої половини ХІХ ст.?

5. У які роки москвофіли домінували в політичному та громадському житті галицьких українців?

6.Які фактори спричинили формування русофільства (москвофільства) в Галичині?

7.Що таке «язичіє»?

8.Як називалася політична організація москвофілів у 70-80-x рр. ХІХ ст.?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя.

Реформи в Австрійській імперії відкрили більше можливостей для культурно-просвітницької роботи. У Західній Україні змагалося декілька суспільно-політичних течій. Перевага виявилась за прибічниками орієнтації на Російську державу - москвофілами.

Популярність москвофільства була недовгою. Орієнтація на Росію не мала перспективи.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте текст підручників [51, § 34; 40, § 12].2. Підготуйте повідомлення на теми «Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта», «Заснування та діяльність літературного товариства ім. Т. Шевченка».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка