Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка7/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   743. Міжнародна економіка
Височанський, В.Ю. Розширення ЄС на Схід: особливості процедури та економічні наслідки для нових країн-членів / В.Ю.Височанський // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 262-266.Возьний, К.З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К.З.Возьний // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 12-18.Габрук, О. Зовнішньоекономічна діяльність: валютне регулювання та оподаткування / О.Габрук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 27-30.Грибик, І.І. Аналіз стану інтеграційних процесів України: перспективи і подолання недоліків / І.І.Грибик, Р.Б.Вільгуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 47-56.Жуков, С.А. Міжнародне економічне співробітництво України та її західних прикордонних областей в контексті євроінтеграції / С.А.Жуков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 251-257.Калинина, Н. Сотрудничество России и НАТО: проблемы и перспективы / Н.Калинина // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 11. – С. 59-74.Кушнір, Н.О. Україна у візовому просторі Європейського союзу / Н.О.Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 257-261.Мартякова, Е.В. Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования / Е.В.Мартякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 160-169.Прощаликіна, А.М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою / А.М.Прощаликіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 72-77.Рудяков, П. Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів / П.Рудяков // Віче. – 2010. – № 22. – С. 12-14.Рябова, С. Чадо реформ великого Дэна: за три десятка лет китайцам удалось превратить рыбацкую деревушку в крупный торговый и финансовый мегаполис / С.Рябова // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 21. – С. 24-26.Соколов, В. Євроінтеграційні прагнення України: досягнення та перспективи / В.Соколов // Віче. – 2010. – № 22. – С. 25-28.

44. Управління. Менеджмент
Акимова, Е.В. Управление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональных сбалансированных систем показателей / Е.В.Акимова, О.А.Каменская // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 37-45.Бабій, І.В. Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств / І.В.Бабій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 84-90.Біловодська, О.А. Порівняльний аналіз та удосконалення теоретико методичних підходів до оцінки стратегій великих підприємств на ринках з інтенсивною конкуренцією / О.А.Біловодська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 170-182.Брадул, О.М. Дефініція поняття «корпорація»: економіко-правовий аспект / О.М.Брадул // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 6-11.Брінцева, О.Г. Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом / О.Г.Брінцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 91-95.Верба, В.А. Концептуальні засади вимірювання розвитку компанії / В.А.Верба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 17-23.Віткін, Л. Методи управління проектами в державному управлінні / Л.Віткін, Т.Лемешко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 5. – С. 52-56.Волковець, Т.В. Управління окремими аспектами процесу розроблення рекламних звернень / Т.В.Волковець // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 127-133.Голишева, Є.О. Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств / Є.О.Голишева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 139-144.Гордієнко, Т.М. Інфраструктура фінансового планування в лізингових компаніях / Т.М.Гордієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 163-172.Григораш, І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством / І.О.Григораш // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 96-107.Грищенко, О.Ф. "Інноваційне рішення": дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльності сучасного підприємства / О.Ф.Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 91-96.Дайновський, Ю.А. Типові напрями організаційно-економічних, управлінських і маркетингових трансформацій під час проектування інноваційних змін / Ю.А.Дайновський, Л.К.Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 13-21.Дзюба, С.Г. Реорганізація підприємств як спосіб поновлення ефективної діяльності / С.Г.Дзюба, І.Ю.Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 108-114.Довгань, Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 115-122.Жуковська, Т.О. Планування динаміки функціонально оптимальних систем мотивування у механізмах управління машинобудівними підприємствами / Т.О.Жуковська, Я.В.Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 85-92.Загорпая, Т.О. Инновационные ориентиры в управлении конкурентоспособностью предприятия / Т.О.Загорпая // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 117-124.Ілляшенко, Н.С. Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю / Н.С.Ілляшенко, М.І.Мінько // Маркетинг і менеджмент інновацій.– 2010. – № 2. – С. 125-131.Ілляшенко, С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С.М.Ілляшенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 68-74.Калита, Т. Три рівні зрілості системи управління / Т.Калита // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 5. – С. 57-62.Когденко, В.Г. Анализ стратегии бизнеса с помощью финансовых моделей / В.Г.Когденко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 13. – С. 31-38.Куліков, П.М. Оцінка організаційного потенціалу підприємства / П.М.Куліков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 469-472.Лисиця, В.І. Тарифне регулювання постачання теплової енергії як засіб управління сталим розвитком міст / В.І.Лисиця // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 88-98.Мельник, Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г.Мельник, Г.В.Ткаченко, Ю.В.Лінник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 104-108.Музиченко-Козловська, О.В. Модель управління організаційною культурою підприємства / О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Музиченко-Козловський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 347-351.Нагорний, Є.І. Упровадження процедури маркетингового тестування інноваційної продукції в практичну діяльність промислових підприємств / Є.І.Нагорний // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 43-50.Осадча, О.А. Сутність, принципи, функції та методи антикризового управління підприємствами машинобудування / О.А.Осадча // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 148-155.Петрович, Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом / Й.М.Петрович, М.Р.Леськів // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 127-132.Петрушенко, М.М. Поєднання комплексного та індивідуального підходів до структуризації соціального пакета підприємства / М.М.Петрушенко, Ю.Т.Алібекова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 54-62.Плікус, І.Й. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств / І.Й.Плікус, Н.В.Новак, Т.М.Мільчаковська // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 69-77.Стратегія як центральний елемент стратегічного менеджменту /Р.І.Завадяк, В.В.Попович, Л.М.Ціпак, Ю.О.Дідович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 31. – С. 154-157.Тархов, П.В. Управління фінансовими результатами машинобудівних підприємств / П.В.Тархов, Т.А.Жукова, О.І.Свириденко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 47-52.Уразова, А. Окремі аспекти поняття ділової репутації / А.Уразова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 82-85.Федулова, С.О. Поняття «управління людськими ресурсами» у системі продуктивних сил суспільства / С.О.Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 26-30.Шевченко, Г.М. Підприємницький менеджмент у контексті організаційного розвитку / Г.М.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 63-72.Шимановська-Діанич, Л.М. Креативно-емоційний інтелект як фактор розвитку в умовах «нової економіки» / Л.М.Шимановська-Діанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 12-15.Шипуліна, Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю.С.Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 132-138.

Місця збереження документів:
Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Кафедра економічної теоріїКафедра Фінансів


Каталог: data
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
data -> Джоан К. Ролінґ Гаррi Поттер i фiлософський камiнь Гаррі Поттер – 1
data -> Книга B. Сестра, лекцію, букву, пташку C
data -> Назва наукового напрямку (модуля)
data -> Форма електронної облікової картки документів, які містять публічну інформацію
data -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
data -> Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації
data -> Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІ
data -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка