Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка4/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   715. Вартість землі. Економіка житла
Бавровська, Н.М. Аналіз впливу містобудівних факторів на вартість об'єктів нерухомості / Н.М.Бавровська, Л.В.Паламарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 57-59.Ілляшенко, К.В. Методологічні засади та проблеми оцінки ринкової вартості земельних ресурсів як об'єкта застави при довгостроковому кредитуванні / К.В.Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 194-203.Омельчук, В.О. Адекватність житлового будівництва в Україні суспільному попиту / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 23-27.Омельчук, В.О. Еволюція домогосподарств як суб'єктів механізму регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 44-47.Омельчук, В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку / В.О.Омельчук // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 20. – С. 22-28.Омельчук, В.О. Сутність та складові механізму регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 20-24.Павленко, О.О. Вплив соціальних, екологічних та економічних чинників на формування ринку нерухомості / О.О.Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 14-17.

16. Форми організації в економіці
Ломсадзе, Д.Г. Актуальные проблемы теории и практики бизнеса в России / Д.Г.Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 289-296.Михайленко, Д.Г. Розроблення моделі оцінки ринкової вартості бізнесу за порівняльним підходом / Д.Г.Михайленко, Д.В.Боронос // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 53-57.Похильченко, О.А. Засади взаємовідносин у структурі кластера / О.А.Похильченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2010. – № 669. – С. 108-113.Пиріг, Д.З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д.З.Пиріг //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 163-170.Ступко, А.В. Механізм соціально-економічного розвитку малого бізнесу в регіоні / А.В.Ступко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 92-97.Шацьких, К. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу / К.Шацьких // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 55-58.

17. Конкурентоспроможність
Александров, І.О. Еволюція дефініцій конкурентоспроможності продукції / І.О.Александров, Г.П.Бурук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 89-99.Голляк, Ю.Б. Визначення конкурентоспроможності регіонально-галузевої економіки в умовах глобалізації / Ю.Б.Голляк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 165-172.Лісовська, Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства /Л.С.Лісовська, А.В.Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 328-333.Луцій, О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування / О.Луцій, С.Весперіс // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 32-38.Макаренко, М.В. Технологія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / М.В.Макаренко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 114-119.Югас, Е.Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності / Е.Ф.Югас // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 84-88.
18. Промислові підприємства
Валуєв, Ю. Проблема ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства / Ю.Валуєв // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 10. – С. 59-62.Єрмошенко, М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв’язання / М.М.Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 45-54.Лондар, С.Л. Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі / С.Л.Лондар, Б.О.Тішков // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 3-11.Матвій, І.Є. Особливості процесу прийняття рішень про використання аутсорсингу на підприємстві / І.Є.Матвій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 334-338.Орлов, В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання / В.Орлов, К.Купріянова, О.Орлова // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 10. – С. 56-58.Скорук, О.В. Особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства / О.В.Скорук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 403-407.

19. Підприємництво. Акціонерні товариства
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва: постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 923 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 78. – С. 24-25.Бульба, С.А. Економічна сутність підприємницьких мереж / С.А.Бульба // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 78-82.Горняк, О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) / О.Горняк, Чуньбу Ду // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 24-28.Катаєв, А.В. Обґрунтування коефіцієнтів обміну акцій акціонерних товариств під час їх реорганізації шляхом злиття / А.В.Катаєв, А.В.Дубодєлова, О.В.Юринець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 286-292.Оприсок, М.Д. Інституціональні фактори розвитку підприємництва в системі регіонального менеджменту / М.Д.Оприсок // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 109-113.Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.11.2010 р. № 354 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – С. 240-244.Шульга, І.П. Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І.П.Шульга // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 8-17.Шульга, І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства / І.П.Шульга // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 34-38.

20. Фінанси
Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 32 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг": Закон України від 7 вересня 2010 р. № 2499-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2010. – № 77. – С. 9.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2010 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 2212-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 234.- 14 грудня. – С. 13.Бантон, В.Д. Фіскальна політика та механізм її реалізації / В.Д.Бантон, В.І.Тарангул // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 21. – С. 30-35.Боярко, І.М. Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства / І.М.Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 69-77.Буковинський, С.А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації / С.А.Буковинський // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 10-30.Калитчук, В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу / В.М.Калитчук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 94-103.Коваль, О.П. Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.П.Коваль // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 80-86.Левчаев, П.А. Стоимостная парадигма финансовых ресурсов предприятий как основа применения теории оценки бизнеса в условиях восстановительного роста экономики / П.А.Левчаев // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 19-28.Лисенко, М.С. Характеристика формування місцевих фінансів / М.С.Лисенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 223-226.Луценко, С.И. Переклассификация долга как составляющая рефинансирования деятельности компании / С.И.Луценко // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 53-59.Мельничук, Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування / Н.Ю.Мельничук // Наукові праці НДФІ.– 2010. – № 2 (51). – С. 104-111.Молохова, Я.О. Світова фінансова криза та її наслідки для України / Я.О.Молохова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 21-27.Паєнтко, Т.В. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т.В.Паєнтко, І.А.Безугла // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 239-244.Рибак, С.О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку / С.О.Рибак, О.П.Коваль // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 60-64.Черемушкин, С.В. Новый подход к дисконтированию рисковых денежных потоков с учетом разрешения неопределенности / С.В.Черемушкин // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 29-52.Юрій, С.І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки / С.І.Юрій, О.О.Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48-59.

21. Фінансова політика. Податкова політика
Україна. Закони.

Податковий кодекс України: від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Україна. Закони // Голос Украины. – 2010. – № 229-230.- 4 декабря. – С. 4-59.Галахова, О.В. До питання про проблеми реформування податкової системи України / О.В.Галахова, М.Г.Горох, В.В.Синєвид // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 78-83.Грищенко, Ю.И. Организация налогового планирования / Ю.И.Грищенко // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 88-101.Дацюк, Л. Аверс і реверс нового кодексу: двозначне трактування прав громадян скасовується: недоліки нового Податкового кодексу / Л.Дацюк // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 235.- 15 грудня. – С. 7.Загородній, А.Г. Принципи податкового планування / А.Г.Загородній, Н.І.Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 272-280.Міщенко, В.І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України / В.І.Міщенко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 3-14.Олейнікова, Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Л.Г.Олейнікова // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 47-59.Податківці про Податковий кодекс // Суми і сумчани. – 2010.– № 51.- 17 грудня. – С. 8.Податковий кодекс України: перше знайомство // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 114.- 13 грудня. – С. 1-80.Рибак, С. Взаємозв'язок політики державних запозичень з бюджетними концепціями / С.Рибак, Є.Крайчак // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 38-44.Точиліна, І.В. Використання податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах / І.В.Точиліна // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 139-148.

22. Державний фінансовий контроль
Футоранська, Ю.М. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю.М.Футоранська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 69-76.Чугунов, І.Я. Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України / І.Я.Чугунов, Ю.М.Футоранська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1(50). – С. 15-23.

23. Бюджет
Архангельский, Ю.С. Дефицит бюджета и как с ним бороться / Ю.С.Архангельский // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 24-25.Балацкий, Е.О. Некоторые подходы к формированию бюджета города с учетом его потенциала / Е.О.Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 134-140.Волосенко, Т.А. Особливості виконання державного бюджету України / Т.А.Волосенко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 63-68.Макогон, В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин / В.Д.Макогон // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1(50). – С. 40-46.Михайленко, С.В. Методологія оцінки достовірності бюджетного планування / С.В.Михайленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 197-205.Михайленко, С.В. Показники оцінки обґрунтованості проектів бюджетів / С.В.Михайленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 219-227.Смоляр, М.Я. Программный бюджет: на пути к эффективному финансовому менеджменту / М.Я.Смоляр // Финансы. – 2010. – № 11. – С. 71-72.

24. Бюджетна політика
Билоусова, Н. Бюджетный блицкриг - 2011: экономические показатели уже реальны, но они ставят под угрозу существование целого ряда отраслей / Н.Билоусова, А.Дубровык // День. – 2010. – № 231.- 16 декабря. – С. 5.Гордей, О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики / О.Д.Гордей // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 194-198.Заїчко, І.В. Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / І.В.Заїчко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 47-55.Истомина, Н.А. Региональные методики планирования налоговых доходов бюджетов в системе регионального бюджетного планирования / Н.А.Истомина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 13. – С. 46-53.Лопушняк, Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки / Г.С.Лопушняк // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 38-46.Михайленко, С.В. Інноваційні технології бюджетного менеджменту: теоретико-методологічний аспект / С.В.Михайленко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 118-122.Мітал, О.Г. Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи / О.Г.Мітал // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 28-34.Мітал, О.Г. Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону / О.Г.Мітал // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 56-59.Мярковський, А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики / А.І.Мярковський // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1(50). – С. 3-14.Реформирование бюджетной системы // Финансы. – 2010. – № 10. – С. 22-23.Стефанюк, І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу / І.Б.Стефанюк // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 31-35.

25. Податки. Збори
Україна. Закони.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI / Україна. Закони // Праця і зарплата. – 2010. – № 45.- 1 грудня. – С. 7-26.

Україна. Правління Пенсійного фонду.

Про затвердження інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (витяг): постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. № 21-5 / Україна. Правління Пенсійного фонду // Фінансова справа. – 2010. – № 45. – С. 18.Зварич, О.В. Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств / О.В.Зварич // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 24-32.Іванишина, О.С. Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності / О.С.Іванишина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 221-225.Козін, Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г.Козін, І.В.Кладієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 84-87.Лісовська, В. Податковий контроль у системі оподаткування: зміст та механізм здійснення / В.Лісовська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 25-28.Палєй, С. І знову до питання про реформування ПДВ / С.Палєй // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 38-46.Патика, Н.І. Напрями оптимізації оподаткування санаторно- курортних закладів / Н.І.Патика, Г.Д.Лендєл // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 50-52.Пенякова, Г.Л. Структура вітчизняної підсистеми прямих податків та їх бюджетоутворююча роль / Г.Л.Пенякова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 42-51.Проскура, К.П. Динаміка податкових надходжень в передкризовий проміжок часу на регіональному рівні / К.П.Проскура // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 208-214.Савосина, А.С. Камеральная налоговая проверка / А.С.Савосина // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 102-107.Сибірянська, Ю.В. Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні / Ю.В.Сибірянська // Наукові праці НДФІ.– 2010. – № 1 (50). – С. 151-162.Сидорович, М.Я. Динамічний підхід до аналізу та моделювання податку з доходів фізичних осіб / М.Я.Сидорович // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 141-150.Точиліна, І.В. Вплив пільгового оподаткування інноваційної діяльності на доходи бюджету / І.В.Точиліна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 227-236.Шевченко, А.В. Планування податкових надходжень у розрізі регіонів України / А.В.Шевченко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 129-138.

Каталог: data
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
data -> Джоан К. Ролінґ Гаррi Поттер i фiлософський камiнь Гаррі Поттер – 1
data -> Книга B. Сестра, лекцію, букву, пташку C
data -> Назва наукового напрямку (модуля)
data -> Форма електронної облікової картки документів, які містять публічну інформацію
data -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
data -> Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації
data -> Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІ
data -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка