Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інститутіСкачати 371.52 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір371.52 Kb.
Сумський державний університет

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті.

66-17-60 http://Library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net
Нове в діагностиці та лікуванні

Поточний інформаційний список

І квартал 2011 року
Акушерство та гінекологія


1.

Карпенко, В.Г. Современные подходы к диагностике и инсулинотерапии сахарного диабета у беременных женщин / В.Г.Карпенко, Н.М.Пасиешвили // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 3. – С. 32-33.

2.

Клигуненко, Е.Н. Современные рекомендации по профилактике и лечению тромбоэмболических осложнений в акушерстве / Е.Н.Клигуненко // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 16.- сентябрь. – С. 17-19.


Дерматологія


3.

Савенкова, В.В. Сучасні принципи і підходи до ведення та лікування хворих на хронічний червоний вовчак / В.В.Савенкова // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 3. – С. 48-53.

4.

Чередніченко, Н. Сучасний погляд на кропив'янку / Н.Чередніченко // Медицина і здоров'я. – 2011. – № 3.- 20 січня. – С. 4.


Інфекційні хвороби


5.

Возианова, Ж.И. Полиомиелит: современное состояние проблемы : по материалам ВОЗ / Ж.И.Возианова // Сучасні інфекції. – 2010. – № 3. – С. 97-99.

6.

Герасименко, Т.В. Імунопрофілактика туляремії в Україні в сучасних умовах / Т.В.Герасименко, Л.Я.Могілевський, З.А.Хабло // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 59-62.

7.

Макаренко, О. Спорные вопросы современной диагностики лямблиоза / О.Макаренко // Медицина і здоров'я. – 2011. – № 11.- 16 березня. – С. 3.

8.

Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика опісторхозу на Сумщині / М.Д.Чемич, В.В.Захлєбаєва, Н.І.Ільїна, С.Є.Шолохова // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 42-46.


Клінічна медицина. Патологія


9.

Белянский, Л.С. Синдром хронической паховой боли: современный взгляд на проблему / Л.С.Белянский // Клінічна хірургія. – 2010. – № 10. – С. 45-47.

10.

Дэвид, Керр. Сахарный диабет 1-го типа сегодня и в будущем / К.Дэвид // Ліки України. – 2010. – № 11. – С. 34-37.

11.

Загоренко, Ю.А. Терапия панкреатита: новые ответы на старые вопросы / Ю.А.Загоренко // Ліки України. – 2010. – № 9. – С. 30-32.

12.

Комелягина, Е.Ю. Синдром диабетической стопы: патогенез, диагностика, современные подходы к терапии / Е.Ю.Комелягина, М.Б.Анциферов // Ліки України. – 2010. – № 10. – С. 52-57.

13.

Меланіч, С.Л. Можливості сучасної медицини в терапії захворювань біліарної системи / С.Л.Меланіч // Сімейна медицина. – 2010. – № 4. – С. 79-85.

14.

Мосійчук, Л.Н. Хронический гастрит: современный взгляд на проблему / Л.Н.Мосійчук, М.Ю.Зак // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 21.- декабрь. – С. 12-15.

15.

Роль недостатності тристулкового клапана у прогресуванні хронічної серцевої недостатності. Сучасний погляд на вирішення проблеми / А.В.Габріелян, В.Ф.Оніщенко, Т.М.Доманський, В.В.Белейович // Клінічна хірургія. – 2010. – № 11-12. – С. 98-100.Неврологія Невропатологія Психіатрія


16.

Михайлов, Б.В. Современное состояние проблемы шизофрении / Б.В.Михайлов // Український вісник психоневрології. – 2010. – № 4. – С. 39-47.

17.

Морозова, О.Г. Современные подходы к патогенетической терапии диабетической полинейропатии с позиции невролога / О.Г.Морозова // Ліки України. – 2010. – № 10. – С. 64-72.

18.

Сучасні можливості діагностики та терапії атаксії-телеангіектазії / Л.В.Костюченко, Г.Р.Акопян, Г.В.Макух, Я.Ю.Романишин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – № 6. – С. 38-43.

19.

Табачников, С.И. Современные подходы к лечению и профилактике алкогольной зависимости / С.И.Табачников, А.Э.Гатицкая, Е.Н.Зинченко // Український вісник психоневрології. – 2010. – № 4. – С. 48-55.

20.

Шмырев, В.И. Дисциркуляторная энцефалопатия - вопросы патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения на современном этапе / В.И.Шмырев, А.С.Васильев, М.С.Рудас // Ліки України. – 2010. – № 9. – С. 62-69.


Онкологія


21.

Гордецкая, А.И. Нейроэндокринные опухоли: проблемы диагностики и современные пути их решения / А.И.Гордецкая // Онкология. – 2010. – № 4. – С. 327-330.

22.

Современные возможности диагностики и хирургического лечения опухолей тонкой кишки / Ю.Л.Шевченко, Ю.М.Стойко, А.Л.Левчук, И.В.Степанюк // Вестник хирургии. – 2010. – № 5. – С. 45-51.


Організація охорони здоров’я


23.

Про нормативно-правове регулювання протитуберкульозних заходів на сучасному етапі / Л.Г.Авербух, С.В.Поздняков, О.О.Недужко, Н.Г.Славіна // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 3. – С. 70-81.


Оториноларингологія


24.

Почуева, Т.В. Негнойные внутричерепные осложнения острых средних отитов (особенности клинических проявлений и современные подходы к дифференцированному лечению) / Т.В.Почуева // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2010. – № 5. – С. 23-33.


Педіатрія


25.

Аряев, Н.Л. Младенческая кишечная колика: современные подходы к лечению / Н.Л.Аряев, Р.В.Кожевин // Современная педиатрия. – 2010. – № 5. – С. 162-166.

26.

Колоскова, О.К. Сучасні підходи до нутрітивного забезпечення і регідратаційної терапії при секреторних діареях у дітей грудного віку / О.К.Колоскова, Т.М.Воротняк // Перинатология и педиатрия. – 2010. – № 4. – С. 63-68.

27.

Корниенко, Е.А. Младенческие кишечные колики: современные представления о механизмах развития и новые возможности терапии / Е.А.Корниенко, Н.В.Вагеманс, О.К.Нетребенко // Современная педиатрия. – 2010. – № 5. – С. 176-183.

28.

Медведовська, Н.В. Сучасний стан здоров'я підлітків України / Н.В.Медведовська // Современная педиатрия. – 2010. – № 6. – С. 14-16.

29.

Речкіна, О.О. Особливості клінічного перебігу туберкульозу у дітей в сучасних умовах / О.О.Речкіна // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – № 6. – С. 44-48.

30.

Синдром мальабсорбции у детей: поиск новых способов лечения / Б.А.Безкаравайный, А.Н.Волошин, Г.Г.Бондаренко, И.Ю.Митякина // Современная педиатрия. – 2010. – № 6. – С. 87-89

31.

Сучасні аспекти функціонального харчування у дітей раннього віку із закрепами / О.Г.Шадрін, Р.В.Марушко, Т.Л.Марушко, Т.С.Брюзгіна // Перинатология и педиатрия. – 2010. – № 4. – С. 75-79.

32.

Сучасний погляд на проблему терапії гнійної абдомінальної інфекції у дітей /Ю.В.Пащенко, М.М.Мішина, К.Ю.Пащенко // Харківська хірургічна школа. – 2010. – № 4. – С. 73-77.

33.

Яковенко, Н.А. Современные аспекты диагностики и патогенетического лечения острых диарей у детей раннего возраста / Н.А.Яковенко // Перинатология и педиатрия. – 2010. – № 3. – С. 25-27.


Сучасні методи діагностики


34.

Дэн, Зиглер. Новые подходы к диагностике диабетической нейропатии / З.Дэн // Ліки України. – 2010. – № 11. – С. 8-11.

35.

Журавльова, Л.В. Сучасні діагностичні критерії ураження печінки у хворих на цукровий діабет / Л.В.Журавльова, А.В.Власенко // Ліки України. – 2010. – № 10. – С. 111-116.

36.

Сухарева, Г.Э. Компьютерная и магнитно-резонансная томография: новые возможности в диагностике патологии аорты у детей / Г.Э.Сухарева // Харківська хірургічна школа. – 2010. – № 4. – С. 121-124.


Травматологія і ортопедія


37.

Бут, Г. Аркоксия - новый виток в лечении воспалительного и болевого синдромов в ревматологии / Г.Бут // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 18.- октябрь. – С. 6-7.

38.

Гречихин, Г.В. Современные подходы к диагностике и лечению закрытых травматических повреждений селезенки с применением эндоваскулярных технологий / Г.В.Гречихин // Харківська хірургічна школа. – 2010. – № 4. – С. 139-145.

39.

Джепа, В. Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою / В.Джепа // Медицина і здоров'я. – 2011. – № 6.- 10 лютого. – С. 3.

40.

Дрюк, Н.Ф. Реваскуляризация верхних конечностей у больных по поводу тромбоза плечевой артерии вследствие ее длительного травмирования костылями: новые подходы в лечении / Н.Ф.Дрюк, И.Е.Барна, В.И.Киримов // Клінічна хірургія. – 2010.– № 9. – С. 36-38.


Фармакологія. Токсикологія


41.

Бурчинський, С.Г. Анксиолитики в современной стратегии нейропротекции: новые возможности / С.Г.Бурчинський // Ліки України. – 2010. – № 9. – С. 127-131.

42.

Бурчинский, С.Г. Новые возможности фармакотерапии возрастной когнитивной дисфункции / С.Г.Бурчинский // Український вісник психоневрології. – 2010. – № 2. – С. 48-51.

43.

Віферон: сучасні можливості в профілактиці грипу та інших ГРВІ у дітей, які часто хворіють / Т.А.Чеботарьова, В.В.Малиновська, Л.Н.Мазанкова, С.К.Каряєва // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – № 6. – С. 62-65.

44.

Егоркина, О.В. Натализумаб (тизабри): новый препарат на рынке Украины для лечения рассеяного склероза / О.В.Егоркина // Український вісник психоневрології. – 2010. – № 3. – С. 65-70.

45.

Клиническая токсикология - новая область применения жировых эмульсий / А.Л.Потапов, А.А.Бабанин, Н.Ю.Пылаева, С.А.Пивоваренко // Клінічна хірургія. – 2010. – № 11-12. – С. 101-103.

46.

Нова тактика антимікобактерійної терапії при підозрі на мультирезистентний туберкульоз із несприятливим перебігом / О.В.Панасюк, С.М.Антоняк, В.О.Панасюк, О.О.Петренко // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 47-50.

47.

Савустьяненко, А.В. Гавискон R в лечении ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни): итоги новых исследований [Текст] / А. В. Савустьяненко // Новости медицины и фармации. - 2010. - № 21.- декабрь. - С. 10-12.

48.

Современные подходы к терапии в ревматологии: преимущества применения иммунобиологических препаратов // Український ревматологічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 19-23.


Хірургія


49.

Андрющенко, В.П. Сучасні аспекти хірургічного лікування гострого поширеного перитоніту / В.П.Андрющенко, Д.В.Андрющенко, С.Т.Федоренко // Харківська хірургічна школа.– 2010. – № 6. – С. 40-42.

50.

Бордуновский, В.Н. Использование новых технологий при резекции печени / В.Н.Бордуновский, И.Я.Бондаревский, В.П.Ионин // Вестник хирургии. – 2010. – № 5. – С. 88-90.

51.

Кондратюк, Э.Р. Новый подход к применению полипропиленовых имплантантов в хирургии осложненных форм послеоперационных вентральных грыж / Э.Р.Кондратюк // Український журнал хірургії. – 2010. – № 2. – С. 88-94.

52.

Современные аспекты диагностики и хирургического лечения повреждений печени / В.В.Бойко, И.А.Тарабан, П.Н.Замятин, Н.С.Черняев // Харківська хірургічна школа. – 2010.– № 6. – С. 94-101.

53.

Усенко, Л.В. Современный взгляд на роль человеческого фактора в повышении безопасности анестезии / Л.В.Усенко // Новости медицины и фармации. – 2010. – № 20.- ноябрь. – С. 16-17.Каталог: data
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
data -> Джоан К. Ролінґ Гаррi Поттер i фiлософський камiнь Гаррі Поттер – 1
data -> Книга B. Сестра, лекцію, букву, пташку C
data -> Назва наукового напрямку (модуля)
data -> Форма електронної облікової картки документів, які містять публічну інформацію
data -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
data -> Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації
data -> Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІ
data -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка