Субагентський договір № на реалізацію туристичних послуг м. Київ 2015 р. ТовСкачати 202.48 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір202.48 Kb.
СУБАГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №

на реалізацію туристичних послуг
м. Київ «___» ________ 2015 р.
ТОВ «Івар ЛТД», в особі ген. директора Ребенка Василя Олександровича , який діє на підставі Статуту (надалі – «Агент»), з одного боку, та _________________________________, в особі __________________________________________________, що діє на підставі ______________________________(надалі "Субагент"), з іншого боку уклали цей договір про наступне:
1.ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

Агент - юридична особа, що за дорученням Туроператора здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператора на підставі відповідних агентських угод та має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства;

Субагент - особа (юридична особа або фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності), що за дорученням Агента здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператора на підставі даного Договору та має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства;

Туроператор - юридична особа, що здійснює організацію та створює туристичний продукт, реалізовує та надає туристичні послуги, з якою Агент заключив відповідну агентську угоду на реалізацію Турпродукту. Перелік таких Туроператорів розміщено на сайті Агента.

Турист - особа, що придбала Турпродукт у Субагента і здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування у визначений термін.

Турпродукт - комплекс туристичних послуг, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, та до складу якого можуть входити послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги (екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів, реалізація сувенірної продукції а також інші послуги, що надаються залежно від цілей подорожі).

Туристичний Ваучер - документ, що встановлює право Туриста на послуги, що входять до складу Турпродукту.

Ануляція - зроблена Субагентом письмова відмова від замовленого та/чи придбаного в Агента Турпродукту чи його частини.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Агент, відповідно до договору з Туроператором, доручає, а Субагент за плату приймає на себе права та обов’язки продавця туристичних послуг.

Субагент від свого імені укладає договори з Туристами на туристичне обслуговування.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Відповідно до предмету Договору Агент приймає на себе такі зобов’язання:

3.1.1. Забезпечує Субагента отриманими від Туроператора методичними, рекламними й іншими матеріалами про Турпродукт.

3.1.2. Вчасно сповіщає Субагента про порядок обслуговування, про зміни вартості туру, цін на авіаквитки тощо та іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

3.1.3. Здійснює бронювання усіх видів послуг, що входять до замовленого Субагентом Турпродукту.

3.1.4. Впродовж одного робочого дня передає рахунок на оплату замовлення.

3.1.5. Інформує Субагента про зміни програми Туру, повідомлені йому Туроператором. Якщо Субагент не повідомить про такі зміни Туристу, то Агент та Туроператор не несуть відповідальності за претензії, що виникли зі сторони Туриста внаслідок цього.

3.2.Відповідно до предмету Договору Субагент приймає на себе такі зобов’язання:

3.2.1. Реалізувати замовлений Турпродукт Туристу тільки після отримання від Агента підтвердження Замовлення шляхом укладення на підставі даного Договору від свого імені договору на туристичне обслуговування з Туристом.

3.2.2. Здійснити переказ коштів Агенту за туристичний продукт у триденний термін, після одержання рахунку на оплату, незалежно від розміру та терміну фактичного одержання Субагентом такої виручки від Туриста та незалежно від дати фактичної реалізації Субагентом Турпродукта.

3.2.3. Надавати Агенту всі документи, необхідні для оформлення Турпродукту. Перевіряти чинність і належність документів туристів, включаючи дійсність і правильність оформлення закордонного паспорту, проїзного документа дитини тощо.

3.2.4. Інформувати Туристів про умови перебування за кордоном, інструктувати з чинних митних правил і правил перетину державних кордонів, інших правил і норм, передбачених законами України "Про туризм", "Про захист прав споживачів" та іншими інструкціями, правилами і нормативними документами, включаючи, але не обмежуючись, інформацією про:

1) основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд до країни тимчасового перебування), в тому числі інформацію щодо термінів їхнього оформлення;

2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

3) Туроператора, Агента та Субагента, їх місцезнаходження і поштові реквізити, наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів;

4) розмір фінансового забезпечення Субагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

3.2.5. До початку надання туристичних послуг надати Туристу за його вимогою інформацію про:

- загальні умови типового (публічного) договору про надання туристичних послуг (за його наявності);

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також надавати іншу обов’язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі місце їхнього розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачену Законом України "Про туризм", іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

- про звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

- про правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

- про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

- про види й тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- про дату і час початку й закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

- відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов’язаних із наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

- про місце перебування організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки;

- про те, що розміщення в номері готелю країни перебування та звільнення номеру відбувається з урахуванням розрахункової години, передбаченої готелем за місцевим часом. Туроператор, Агент та Субагент не несуть відповідальності за порушення розрахункової години Туристом. Турист самостійно сплачує всі витрати, що виникли внаслідок порушення ним розрахункової години;

- про перелік країн ендемічних щодо малярії, а також про перелік країн, де зафіксовано стійкість збудників малярії до хлорохіну та інших препаратів згідно з ст.29, 30, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Субагент зобов’язаний видавати Туристу пам’ятку «Профілактика малярії» (пам’ятку слід отримати в районній СЕС).3.2.6. Самостійно за день до початку туру уточнити час відправлення транспортного засобу, що здійснює перевезення, у Туроператора чи у Агента і при його зміні довести інформацію до Туриста (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування).

3.2.7. На рівні договору про туристичне обслуговування Субагент зобов’язується передбачити договірні умови для Туристів про те, що їх претензії після закінчення чотирнадцяти календарних днів з моменту завершення подорожі, а також без копії Акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та засвідченого підписом представника Туроператора в країні перебування, до розгляду Туроператором та Агентом не приймаються. У разі порушення вимог цього пункту Субагент відповідає перед Туроператором та Агентом за завдані цим збитки у повному обсязі.
4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

4.1. Субагент здійснює повну оплату замовленого Турпродукту в триденний термін після отримання рахунку від Агента за відрахуванням винагороди Субагента. У випадку замовлення Турпродукту менш як за п’ять днів до початку туру оплата здійснюється наступного робочого дня після отримання рахунку, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до початку туру.

У призначенні платежу Субагент вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата.

Несвоєчасна, неповна або здійснена з порушенням умов даного Договору оплата Субагентом вартості Турпродукту наділяє Агента правом відмовити в наданні Турпродукту, навіть якщо Субагентом вже отримано Підтвердження Замовлення.

4.2. Субагент має право реалізувати Турпродукт за ціною, яка вказана в рахунку на оплату, або встановлювати додаткову націнку не вище 5% до вартості Турпродукту.

4.3. Усі види платежів по цьому Договору здійснюються в гривнях. Вартість, зазначена у прайсах в іноземній валюті, перераховується у гривні за курсом, встановленим відповідним Туроператором на день виставлення рахунку.

4.4. Кошти, отримані Субагентом від туристів, не є власністю Субагента, а є транзитними коштами та підлягають перерахуванню Агенту за винятком суми винагороди Субагента.

4.5. Несвоєчасна чи неповна оплата Субагентом виставленого Агентом рахунку на оплату Турпродукту знімає з Агента всю відповідальність, пов’язану з виконанням зобов’язань за Договором. У цьому випадку Агент залишає за собою право анулювати Замовлення Субагента із застосуванням штрафних санкцій, передбачених даним Договором. В даному випадку всю відповідальність перед Туристом за скасування туру несе Субагент.

4.6. Розмір винагороди Субагента за реалізацію Турпродукту встановлюється у розмірі визначеному для турагентів на сайтах відповідних Туроператорів.

Винагорода Субагента є повною компенсацією будь-яких витрат Субагента, що можуть виникнути в останнього у зв’язку з наданням послуг за даним Договором.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із Сторін. Сторона, що порушила свої зобов’язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, а також виплачує іншій Стороні штраф згідно з умовами даного Договору.

5.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за Договором слід розуміти:

5.2.1. Для Субагента:

- надання неповного пакета документів, необхідного для оформлення Турпродукту, неналежне оформлення таких документів, або подача документів, що містять недостовірну інформацію;

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків, виставлених Агентом;

- несвоєчасне анулювання, внесення змін у Замовлення;

- ненадання своїм Туристам інформації про загальні правила продажу Турпродукту, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі;

- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.5.2.2. Для Агента:

- відмова від поставки Субагенту вчасно замовленого та оплаченого Субагентом і підтвердженого Турпродукту (якщо така відмова не пов’язана з відмовою Туроператора від поставки зазначеного Турпродукту);

- неправильне оформлення документів (у т.ч. візових), необхідних для здійснення подорожі, якщо Агент взяв на себе зобов’язання щодо оформлення таких документів;

- несвоєчасна передача Субагенту отриманих від Туроператора документів, необхідних для використання Турпродукту.5.3. На Субагента покладається відповідальність у наступних випадках:

5.3.1. Субагент виплачує Агенту штрафні санкції за Ануляцію раніше поданого Замовлення, відмову від придбаного Турпродукту або його частини, а також за скасування попереднього та подачу нового Замовлення, що має відмінності від поданого раніше, в розмірі, що визначається згідно з умовами окремого Туроператора, що діють на день ануляції Замовлення.

Агент зобов’язаний надати на вимогу Субагента витяг з агентського договору, укладеного ним з відповідним Туроператором, в якому має бути чітко прописано розмір штрафних санкції, що накладаються Туроператором на Агента. Підставою для оплати Субагентом таких штрафних санкцій є вимога Туроператора до Агента про сплату відповідних штрафних санкцій.

Штрафні санкції сплачуються Субагентом на підставі вимоги Агента впродовж двох банківських днів з дня її отримання.

5.3.2. У разі одночасного настання таких обставин:

- відсутність Ануляції Субагентом замовленого та/чи придбаного в Агента Турпродукту чи його частини;

- відсутність оплати Субагентом Турпродукту;

- невикористання Туристом Турпродукту, чи його частини;

на Субагента накладається штраф у розмірі 100% від загальної вартості Турпродукту.

5.3.3. При Ануляції Замовлень, подорож за якими збігається з періодом Новорічних та Різдвяних свят, Травневих свят, періодом виставок, шкільних канікул, ярмарків (про які Субагента попереджено) штраф для Субагента складає 100% від загальної вартості Турпродукту.

5.3.4. За внесення змін у бланки авіаквитків або інші документи, необхідні для здійснення подорожі (зміна прізвища, виправлення в написанні тощо) з вини Субагента (Туриста) та за втрату авіаквитка і повторну його виписку Субагент сплачує Агенту штраф у розмірі що дорівнює еквіваленту 20 доларів США за курсом НБУ на день здійснення оплати.

5.3.5. У разі односторонньої відмови Субагента від підтвердженого замовлення з нестандартним розміщенням Туристів у готелі та в інших нестандартних ситуаціях Агент залишає за собою право в індивідуальному порядку корегувати розмір штрафних санкцій.

5.3.6. У будь-якому випадку тариф авіаквитків на чартерні авіарейси є таким, що не повертається.

5.3.7. У разі переривання туру з ініціативи Туриста або осіб, для яких замовлялися туристичні послуги, будь-які суми, сплачені Субагентом, не повертаються.

5.3.8. У разі невиконання зобов’язань по оплаті Турпродукту Субагент зобов’язаний перерахувати Агенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення платежу.

5.4. У випадку невиконання з вини Агента передбачених Договором зобов’язань щодо надання підтвердженого Турпродукту, він несе відповідальність перед Субагентом у формі грошової компенсації вартості ненаданого з вини Агента Турпродукту чи його частини.

5.5. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Субагента, чинних правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, завдання збитків майну транспортної компанії або порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, Агент і Субагент не несуть відповідальності, оскільки штрафи стягуються з особи, що завинила, в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування тощо.

5.6. Агент, як і Туроператор, не несе відповідальності за:

- зміну Туроператором замовленого готелю. Туроператор в разі необхідності має право замінити замовлений готель на рівноцінний без зниження в класі обслуговування;

- скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів і пов’язані із цим зміни обсягу послуг і термінів подорожі. У цих випадках відповідальність перед Субагентом і Туристами відповідно до правил пасажирських перевезень можуть нести авіакомпанії й інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до чинного законодавства;

- збереження багажу, цінностей та документів Туристів впродовж усього періоду подорожі;

- те, що рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора та Агента, Турист не скористався Турпродуктом;

- відшкодування Субагентом грошових витрат Туристу за те, що Турист у період обслуговування на власний розсуд чи з власних інтересів не скористався всіма або частиною послуг, що входять до складу Турпродукту, а також не відшкодовують Субагенту та/або Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні;

- будь-які незручності, завдані Туристу в зв’язку з проведенням на території країни перебування будівельних і ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами;

- відмову посольства країни відвідування у видачі візи Туристу. При відмові посольства у видачі візи вартість послуги по оформленню візи, консульський збір за видачу візи Туристу не повертається.5.7. Розмір відповідальності Агента і Туроператора перед Субагентом та Туристом обмежується подвійною вартістю Турпродукту, за шкоду, що виникла внаслідок дій (бездіяльності) одного із виконавців послуг, обумовлених договором на туристичне обслуговування, укладеним Турагентом на виконання положень даного Договору. При цьому розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.
6. РЕКЛАМАЦІЇ

6.1. Усі пред’явлені Субагентом рекламації мусять містити прізвище, ім’я та по батькові Туриста, дату та місце його перебування, а також супроводжуватися складеним на місці Актом, підписаним Туристом і представником Туроператора (або представником приймаючої Сторони). Рекламації мають бути отримані Агентом не пізніше 14 днів від дня завершення Туру. Разом із рекламацією Агенту надається копія Договору Субагента з Туристом, інші документи, пов’язані з інцидентом. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення про розміри, терміни і порядок виплати компенсації.

6.2. Туроператор розглядає отримані від Субагента через Агента рекламаційні документи впродовж 14 днів, починаючи з моменту їхнього отримання.

6.3. Рекламації, подані чи заявлені Субагентом з порушенням умов, визначених в п. 6.1 даного Договору, Агентом та Туроператором до розгляду не приймаються, і Субагент несе за ними самостійну відповідальність без права пред’явлення вимог до Агента або Туроператора та без права задоволення таких вимог за рахунок Агента або Туроператора.

6.4. Агент та Туроператор не приймають претензії та не несуть відповідальності за претензіями, пов’язаними з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води й електропостачання, прибирання кімнат і території тощо) та негативними наслідками послуг, самостійно отриманих Туристом у будь-якого з суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від будь-якої відповідальності за невиконання, неналежне виконання умов цього Договору, в разі, якщо таке невиконання було викликане обставинами форс-мажору. Під обставинами форс-мажору в даному Договорі розуміються стихійні лиха (повені, виверження вулканів, землетруси, погодні явища тощо), страйки, революції, військові дії, оголошена та неоголошена війна, терористичні акти, протиправні дії, бездіяльність, прийняття компетентних рішень державними органами України та країни відвідування Туриста, протиправні дії третіх осіб, відмова в видачі візи посольством країни відвідування, відмова пропустити туриста через державний кордон України та (або) країни відвідування та інші обставини, що стали причиною невиконання Агентом та (або) Субагентом умов даного Договору при умові, що вказані обставини не могли бути усунені сторонами, виникли поза їх волею та не могли бути прямо передбачені ними при укладанні цього Договору.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори чи розбіжності між Сторонами, що можуть виникнути з даного Договору чи у зв’язку з ним, підлягають, за можливості, вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У разі недосягнення згоди між Сторонами такі спори підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом одного календарного року, а відносно розрахунків і відповідальності сторін до повного виконання зобов'язань за договором.

9.2. Термін дії даного Договору автоматично продовжується на кожний наступний період на тих самих умовах й на той самий строк якщо жодна із Сторін не заявить про свою відмову від подальшої участі у цьому Договорі, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення його дії.

9.3. Договір може бути достроково розірваним з ініціативи однієї із Сторін за умови надіслання письмового попередження другій Стороні не пізніше, ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати розірвання.
10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10.2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору можливі тільки при наявності згоди Сторін. Всі зміни та доповнення є невід’ємною частиною даного Договору та повинні бути складені в письмовій формі та підписані обома Сторонами.

10.3. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку в межах взаємовідносин за даним Договором, до моменту отримання оригіналів.

10.4. Сторони несуть повну відповідальність за достовірність наданої інформації та зобов`язані у триденний строк у письмовій формі інформувати одна одну про зміну значущої інформації про себе (зміну найменування, юридичної адреси, платіжних реквізитів, перехід на іншу систему оподаткування тощо). У разі виявлення недостовірності інформації винна Сторона несе відповідальність за ризик настання несприятливих наслідків, пов`язаних із цим.

10.5. Сторони зобов'язані забезпечити збереження конфіденційних відомостей, що стосується даного Договору та своїх взаємовідносин, за винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

10.6. Жодна із Сторін не може передавати свої права і обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

10.7. Агент має статус платника єдиного податку , група 4, ставка у відсотках до доходу 5%.

10.8. Субагент має статус платника __________________________________________

___________________________________________________________________________.


11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


АГЕНТ:
ТОВ «ІВАР ЛТД»

Адреса: 01054, м.Київ - 54, вул.

Б. Хмельницького, 94

Т/ф (044) 235-12-28, 488-99-83

e-mail: ivartour@voliacable.com

Р/р: 26001053134809 в Київській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 321842 ЄДРПОУ 21551782

Ліцензія турагентства АВ №392360 від 28.03.2008р.

Фінансове забезпечення 2000 євро згідно банківської гарантії ПАТ Банк «Контракт»

№ 101/11-Г від 14.03.2011 р.
Ген. директор_____________/Ребенок В.О./

МП


СУБАГЕНТ:
НАЗВА КОМПАНII

Юридична адреса: __________

Фактична адреса: _____________

Телефон / факс:

E-mail:

Код ЄДПРОУ:

Р/р: __________________

_________________

МФО _________

ІПН __________________________________

Свідоцтво платника ПДВ ________________

Директор_______________/____________/МП
_______________________________________________________________________Page of

Каталог: images -> stories
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
stories -> Індивідуальна робота з читачами-дітьми: традиційні цінності, інноваційні аспекти
stories -> Cпільні програми та проекти на підтримку дитячого читання: херсонський варіант
stories -> «Там, на незвіданих доріжках…» Волонтерська гра-фантазія для молодших школярів Під пісеньку «Ля-ля-ля, жу-жу-жу…»
stories -> Херсонська обласна бібліотека для дітей найкращий читач україни – 2009/2010 Відкриття Тижня дитячого читання
stories -> Літературна риболовля ( Гра для учнів 3-4 кл)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка