Строки проведення спостережень за забрудненням на стаціонарних постахСторінка1/9
Дата конвертації15.12.2016
Розмір2.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

№ з/п

ПитанняВаріанти відповідей

1.


Строки проведення спостережень за забрудненням на стаціонарних постах:


1.

1, 7, 13, 19 місцевим часом;


2.

03, 06, 09, 12 МСЧ;


3.

12, 18 МСЧ;


4.

5.

06, 18 МСЧ.

06,09 МСЧ2.

Які методи аналізу повітря на СО2 використовуються найчастіше :


1.

Хроматографічні;


2.

Хімічні;


3.

Фізичні;


4.

5.

Вагові;

психрометричні3.

Для автоматичного контролю вуглеводів найчастіше використовується:


1.

Метод конверта;


2.

Фізичний;


3.

Полум’яно – іонізаційний метод;


4.

5.

метод диффузії

Ваговий;4.

Питомий вміст пилу n у досліджуваному шарі повітря визначається за формулою:


1.

N=М пилу/V;


2.

М пилу=М2 – М1;


3.

V=N ρab;


4

5.


Ρ=AVRT;

м=Т-А


5.

Який метод відбору проб атмосферного повітря використовується в стаціонарному посту?

1.

Фотоелектроколориметричний;


2.

Хроматографічний;


3.

Аспіраційний;

іонізаційний4.

5.


Індукційний;


6.

Температура повітря вимірюється термометром:

1.

ТМ-1;


2.

ТМ-2;


3.

ТМ-4;

ТМ-9


4.

5.


ТМ-5;

7.

Барограф реєструє змінення:

1.

Температури повітря;


2.

Атмосферного тиску;


3.

Відносної вологості;
пряму радіація

4

5..


Сонячного сяйва;

8.

Рефрактометричний метод базується на визначенні:


1.

Показника заломлення;


2.

Питомого обертання;


3.

Інтенсивності світлового

потоку, що пройшов через розчин;

розсіяної радіації


4.

5..


Щільності потоку;9.

Чим супроводжується збільшення температури води у водоймищах:

1.

Зміною кисневого режиму;


2.

Збільшенням випаровуваності повітря;


3.

Зменшенням рівня «цвітіння» води;


4.

Акумуляцією стічних забруднювачів Акумуляцією проточних забруднювачів;

5.

10.


Евтрофікація водойм - це підвищення рівня первинної продукції внаслідок збільшення в них концентрації:

1.

Азоту, фосфору;


2.

Сірки;


3.

Кисню;


4

5..


Вуглецю;

метану
11.

До фарфорового посуду відносять:


1.

Пробірки;


2.

Бюретку;


3.

Чашку та тигель;


4.

Піпетку Мора;

5.

Мірні колби

12.

Для зважування наважки в гравіметричному аналізі використовують

1.

Аналітичні терези;


2.

Технічні терези;


3.

Електронні технічні терези;


4.

Ручні терези;

Терези низької точності5.

13.

Постійна твердість води зумовлена присутністю:


1.

Хлоридів та сульфатів кальцію та магнію;


2.

Карбонатів та гідрокарбонатів кальцію;


3.

Нітратів калію;


4.

Гідроксидів важких металів;

Наявністю токсичних речовин5.

14.

Вкажіть, яку твердість води можна усунути кип’ятінням:


1.

Постійну;


2.

Тимчасову;


3.

Сульфатну;


4.

Ніяку не можна

5.

Хлоридну

15.

Титрантами в методі окисно-відновного титрування служать:


1.

Вода;


2.

Окисники та відновники;


3.

Лише розчини електролітів;


4.

Розчини індикаторів;

5.

Лише розчини неелектролітів

16.

Позначте фактор, який збільшує міграційну здатність хімічних елементів у ландшафті:


1.

Біогенна акумуляція;


2.

Десорбція;


3.

Адсорбція колоїдними системами;


4.

Випадіння нерозчинних сполук з розчинів.

5.

Входження хімічного елементу до складу мінералів, які важко піддаються вивітрюванню

17.

До внутрішніх факторів міграції хімічних елементів у ландшафті відносять:

1.

Хімічні властивості елемента;


2.

Вид міграції: біогенна, водна чи повітряна;


3.

Метеорологічний стан приземного шару атмосфери;

4.

Радіаційний баланс;

Природні умови, в яких мігрують атоми5.

18.

До зовнішніх факторів міграції хімічних елементів у ландшафті відносять:


1.

Хімічні властивості елемента;


2.

Вид міграції: біогенна, водна чи повітряна;


3.

Рухлива форма знаходження хімічного елемента в ландшафті;

4.

Інертна форма знаходження хімічного елемента в ландшафті;

Будова електронної оболонки атома хімічного елемента.


5.


19.

Яку токсичну дію на організм людини здійснює забруднювач повітря бензопирен:

1.

Алергенну;


2.

Загально токсичну;


3.

Подразнюючу;


4.

Мутагенну, тератогенну;

Ураження центральної нервової системи.5.

20.

Із перелічених забруднювачів повітря канцерогенну дію на організм людини здійснює:

1.

Хлорид натрію;


2.

Бензин;


3.

Бутан;


4.

Ацетилен;

Оксид азоту.5.

21.

Сукупність особин одного виду, яка може відтворювати себе тими чи іншими способами розмноження, протягом великої кількості поколінь:


1.

Суспільство;


2.

Популяція;


3.

Біоценоз;


4.

Біогеоценоз;


5.

Редуценти

22.

Незворотні у часі послідовні зміни, які виникають на одній і тій же території:


1.

Сукцесії;


2.

Флуктуації;


3.

Гомеостаз;


4.

Межі витривалості;

Валентність5.

23.

Сукупність популяцій живих організмів, життєдіяльність яких у межах одного біоценозу пов’язана трофічно або топічно з центральним видом:


1.

Консорція;


2.

Популяція;


3.

Конкуренція;


4.

Суспільство;

Біоценоз5.

24.

Частина природного середовища, яка оточує живі організми та з якими воно взаємодіє:

1.

Оточуюче середовище;


2.

Середовище мешкання;


3.

Артеприродне середовище;


4.

Квазиприродне середовище;

Навколишнє середовище5.

25.

Глобальна екосистема, яка поєднує всю територію Землі, перетворена с/г діяльністю людини:

1.

Гідросфера;


2.

Літосфера;


3.

Агросфера;


4.

Аграрний ландшафт;

Природний ландшафт5.

26.

Нафта відноситься до … природних ресурсів:


1.

Вичерпних невідновлюваних;


2.

Вичерпних відновлюваних;


3.

Невичерпних;


4.

Умовно невичерпних;5

Земельних

27.

Основною причиною виникнення парникового ефекту є:

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка