Стереотипи поведінки. Поради з культурної адаптаціїСкачати 208.81 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір208.81 Kb.
Тема: Стереотипи поведінки. Поради з культурної адаптації

Епіграф


Учити жити в суспільстві,

серед людей - це означає вчити

здійснювати суспільні вчинки,

тобто вчити передавати своєю

поведінкою ставлення до людей.

План заняттяІ. Організаційна частина;

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань.

Мозковий штурм (бліц -опитування)

Запитання:


 1. Що таке культура?

 2. Назвіть види культури

 3. Назвіть функції культури?

 4. Культурологія - це ....

 5. Поясніть нормативно - оцінювальну функцію культури.

 6. Поясніть виховну функцію культури ?

 7. Що таке цінності?

 8. Чи має українська культура свої традиції

 9. Поясніть значення поняття ментальність

 10. Що для вас в людині цінніше знання матеріальної культури чи духовна культура людини?

 11. Як можна підвищити рівень культури молодіІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово викладача (оголошення теми, розкриття її актуальності, ознайомлення з планом заняття).

Будь-яка людина, коли опиняється в чужому культурному середовищі, відчуває почуття дискомфорту, невпевненість і навіть роздратування, що можуть бути викликані розходженням у культурних традиціях, нерозумінням того, що її оточує, незнанням норм і правил поведінки, того, що можна чи не можна в тій чи іншій ситуації.
Минулого заняття у нас було лекційне заняття, на якому ми розглянули питання стереотипи поведінки та культурна адаптація.

Сьогодні на занятті ми повинні обговорити вузлові питання даної теми.

Отож, тема нашого семінарського заняття: „Стереотипи поведінки”
Основні завдання :

розкрити сутність понять „поведінка”, „стереотип”, „адаптація”;

проаналізувати особливості міжособистісних відносин;

виявити основні правила культури поведінки в родині та в сім’ї;

проаналізувати відношення до роботи ;
План семінарського заняття написаний на дошці.

(викладач читає питання плану)

Перш ніж перейти до розгляду теми розглянемо та проаналізуємо епіграф нашого заняття

Як ви розумієте висвів, який взятий епіграфом до нашого заняття?


Cьогодні на занятті ми будемо працювати за певними правилами

Отож основні правила нашої роботи

Кожна думка важлива
Не бійся висловитися!
Ми всі – партнери!
Обговорюємо сказане, а не людину!
Обдумав, сформулював, висловив!
Говори чітко, ясно, красиво!
Вмій погодитися і не погодитися!
Важлива кожна роль.

-Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?

-Яким чином ви сподіваєтесь реалізувати свої очікування

Для проведення сьогоднішнього заняття мені потрібний помічник, який буде оцінювати роботу кожного студента

Словникова робота

Розглянемо значення понять

Поведінка- сукупність чиїх-небудь дій і вчинків; спосіб життя

Тлумачний словник української мови

Стереотип (від греч. "stereotype": stereos - твердий, міцний і typos - форма, зразок, відбиток) - тверда, часто спрощена, стандартна думка про соціальні групи чи про окремих індивідів як представниках цих груп.

Психологічний словник

Дуже схоже трактування поняттю "стереотип" дає Байбурін А.К.: це судження, у загострено спрощеній та узагальненій формі, з емоційним фарбуванням, що приписує визначеному класу обличчя деякі властивості, чи, навпаки, що відмовляє їм у цих властивостях.

Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки інформації, що полегшують орієнтацію людини у світі. Ознаки, що містяться в стереотипах, використовуються для оцінки співвіднесеності предметів до того чи іншого класу і приписування їм визначених характеристик.

Існує декілька класів стереотиипів:

1. Особисті.

Ці стереотипи людина формує сама. До них відносяться його різні переконання, пристрасті - усе те, що (на думку людей) складає особистість, індивідуальність людини, його інтереси і широту натури.

2. Сімейні. Сімейні стереотипи формуються під впливом сімейних традицій, установок, правил.

3. Суспільні чи соціальні. Формуються під впливом суспільства і соціуму.

Стереотип- усталений традиціями, незмінювальний обмежений образ дійсності, що функціонує в суспільній свідомості, подаючи хибні уявлення про осіб, предмети й світ

Тлумачний словник української мови

Адаптація- пристосування організму до умов оточуючого середовища

Тлумачний словник української мови

Викладач

Стереотипи поведінки розкриваються в міжособистісних стосунках

Міжособистісні стосунки передбачають :

Відношення в родині

Відношення до роботи

Отож, розглянемо відношення в родині
(звучить пісня „Родина”)

Студент

Господь – Творець сім’ю створив


Її спокоєм наділив
Тепер бажає щоб сім’я
Його прославила ім’я

Приспів:
Сім’я, сім’я (сім’я)


Сім’я моя (сім’я моя )
Сини і дочки (батько й мати)
Вся сім’я моя (вся сім’я )
Спитає Бог зробив що я
Щоб з Ним була сім’я моя.

У свідомості українців « ідеальна родина» — це « традиційна» родина, що поєднує кілька поколінь, які живуть разом (дідусь і бабуся, батько і мати, діти, онуки).

Традиційна українська родина будується за принципом авторитаризму. Головою такої традиційної родини є «годувальник» — чоловік, що належить до середнього покоління. Як правило, саме він забезпечує основний прибуток родини, і саме йому належить вирішальне слово під час обговорення різних проблем сімейного життя.

Основні функції жінки в традиційній родині в Україні — «Дружина» і « мати». Саме жінка в такій родині стежить за порядком у будинку, готує їжу, виховує дітей тощо. «Чоловічі обов'язки» у родині полягають у виконанні роботи, яка вимагає фізичної сили (наприклад, перестановка меблів), чи пов'язана з ремонтом (квартири, сантехніки, побутової техніки і т.д.).

Відношення до старшого покоління в традиційній родині безумовно поважне, однак безперечного підпорядкування старшим не існує. Старше покоління, як правило, вважає себе вправі втручатися в життя своїх навіть дорослих дітей, критикувати їх і давати їм поради. Саме бабусі звичайно приймають найактивнішу участь у вихованні онуків.

Діти знаходяться на утриманні батьків, поки не починають забезпечувати себе самостійно (а це може відбутися й у досить дорослому віці). Однак фінансова допомога батьків часто продовжується навіть після знаходження дітьми самостійності. При цьому батьки не тільки матеріально забезпечують дітей, але і прагнуть контролювати їхні вчинки і впливати на їхні рішення: вибір кола спілкування, професії, місця роботи і т.д.

Слід зазначити, що все вище сказане відноситься до «ідеальної родини», стереотип якої існує в колективній свідомості українців. У реальному житті спостерігаються істотні відхилення від даного « ідеалу» (наприклад, зараз молоде покоління прагне жити окремо від батьків, чоловік далеко не завжди є головою родини, інакше розподіляються « чоловічі» і « жіночі» обов'язки в родині тощо).

Однак зазначений стереотип багато в чому визначає оцінку відносин у родині як «нормальних, правильних» чи « ненормальних, неправильних». Так, «ненормальним» вважається, якщо дружина заробляє більше, ніж чоловік, якщо вона займає більш високий соціальний стан, якщо вона ставить на перше місце кар'єру, а не будинок, якщо батьки відмовляються допомагати дорослим дітям, а бабусі і дідусі — братії активну участь у вихованні онуків. Майнові і грошові відносини в родині. Майнові і грошові відносини в Україні не прийнято оформлювати юридично. Більш характерним є вирішення майнових суперечок (наприклад, при розлученні, суперечках про спадщину і т.д.) усередині родини, звертання з цього приводу в суд сприймається як крайній заход. Якщо під час розлучення виникають питання про розподіл майна, то, відповідно до традиції, чоловік повинен залишити основну частину майна дружині і дітям. Гроші, що заробляються чоловіком і дружиною (чи всіма дорослими членами родини, якщо разом живуть кілька поколінь), є загальними і витрачаються спільно. Але це не означає, що кожен дорослий член родини не має «кишенькових» грошей для особистих витрат.

У родинах в Україні, як правило, немає твердого бюджету як чіткого планування усіх витрат у родині. Звичайно плануються великі витрати, на які відкладаються гроші. Решта грошей витрачаються спонтанно. Це одна з причин того, що українцям часто не вистачає грошей до чергової зарплати, і тому вони можуть брати гроші в борг один у одної о (невеликі суми і на обмежений час — «до зарплатні» — розмовне).

Традиційно в родинах батьки допомагають дорослим дітям у вирішенні їхніх фінансових проблем, що сприймається дітьми як норма. Однак у даний час спостерігається зворотна тенденція: діти незалежно від віку, якщо вони заробляють більше своїх батьків, надають їм активну фінансову допомогу.


Викладач

Дякуємо за доповідь.

Чи є у студентів доповнення, запитання.

З родиною, стереотипами поведінки в родині пов’язано дуже багато віршів приказок, легенд, і просто реальних історій.

Давайте спробуємо в стереотипах родини розібратись.
Бесіда

1) Чи згодні ви з думкою, що у свідомості українців « ідеальна родина» — це

« традиційна» родина, що поєднує кілька поколінь, які живуть разом (дідусь і бабуся, батько і мати, діти, онуки).
Перегляд відеоролика „Кайдашева сім’я”
2) Згадайте, як складались відносини в Кайданів
3) Що потрібно намагатися зробити для того, щоб відносини в родині були, якщо не ідеальними, то добрими, дружелюбними.

Викладач_читає_основні_правила_подружньої_етики'>Викладач читає основні правила подружньої етики

5) Чи є щасливі сім’ї? (розповідь про сім’ю)


7) Чому проблеми батьків і дітей вічна?

8) Яке місце відводиться вихованню дітям в сім’ї.

Викладач читає вірш Б. Олійника „Пісня про матір”

Посіяла людям

літа свої літечка житом,
Прибрала планету,

послала стежкам споришу,


Навчила дітей,

як на світі по совісті жити,


Зітхнула полегко -

і тихо пішла за межу.


- Куди ж це ви, мамо?! -

сполохано кинулись діти.


- Куди ви, бабусю? -

онуки біжать до воріт.


- Та я недалечко...

де сонце лягає спочити.


Пора мені, діти...

А ви вже без мене ростіть.


- Та як же без вас ми?..

Та що ви намислили, мамо?


- А хто нас, бабусю,

у сон поведе по казках?


- А я вам лишаю

всі райдуги із журавлями,


І срібло на травах,

і золото на колосках.


- Не треба нам райдуг,

не треба нам срібла і злота,


Аби тільки ви

нас чекали завжди край воріт!


Та ми ж переробим

усю вашу вічну роботу, -


Лишайтесь, матусю.

Навіки лишайтесь. Не йдіть.


Вона посміхнулась,

красива і сива, як доля,


Змахнула рукою - злетіли увись рушники.
«Лишайтесь щасливі», -

і стала замисленим полем,


На цілу планету,

на всі покоління й віки.Викладач

Відношення до роботи займають важливе значення в нашому житті

Студент

Відносини «начальник — підлеглий». Якщо Ви знаходитесь чи працюєте в одному колективі з українцями, то майте на увазі, що відносини в колективі багато в чому схожі з відносинами у родині, тобто відносини «начальник — підлеглий» часто будуються на основі авторитарності (існує навіть « популярна» іронічна фраза: « Ти начальник — я дурень, я начальник — ти дурень» — розмовне). Але разом з тим, у них не прийнято відкрито показувати начальнику своє особливе, занадто гарне до нього відношення. Крім того, авторитарність може сполучатися з дуже неформальними відносинами, тобто всі співробітники (незалежно від їхнього службового становища) можуть разом відзначати свята (часто на робочому місці, після роботи), ходити один до одного в гості, розповідати про особисті проблеми, просити допомоги і таке інше.

Кар'єра. Відношення до кар'єри в українців неоднозначне: з одного боку, людина, яка зробила вдалу-кар'єру, як правило, користується повагою, з іншого боку, не прийнято вихвалятися своїми досягненнями і відкрито демонструвати прагнення зробити кар'єру.

Якщо людина, яка має більш високий статус, переносить відносини «начальник — підлеглий» на відносини з друзями, це найчастіше викликає реакцію засудження серед українців.

Ставлення до роботи. З відсутністю в українців звички до планування пов'язане і їхнє ставлення до роботи.

Люди в Україні вважають нормальним, коли періоди інтенсивної праці чергуються з періодами інертності і «бездіяльності». Не випадково в українській (та російській) мові існує слово «аврал», що означає інтенсивне виконання великого обсягу роботи за дуже короткий термін і, як правило, в останній момент.

Ставлення до закону. У своїх взаємовідносинах з державою та її законами люди в Україні часто займають позицію «дитини», яка, з одного боку, може «вередувати», бути «неслухняною», а з іншого боку, — вважає, що держава зобов'язана її «утримувати». Це обумовлює ставлення українців до різного роду законів, правил, інструкцій. Вони часто порушують правила (у широкому змісті цього слова: від порушення техніки безпеки, правил дорожнього руху, посадових інструкцій аж до несплати податків), і подібні порушення в багатьох випадках не вважаються аморальними.

Подібно скривдженій дитині, українці часто скаржуться на будь-яке начальство, державну владу і свою країну в цілому, однак, як правило, вкрай негативно сприймають будь-яку критику на адресу своєї держави з боку іноземців.

Викладач

Чи є у студентів доповнення, запитання?Бесіда

Поясніть вислів:

Народ наш український, дивовижний. Народ наш –мрійник.

Прагне гарно жити, але нічого для цього не робить

2. Чому жінці побудувати кар’єру важче, аніж чоловіку?

Поведінка в типових ситуаціях

Викладач

Поведінка в типових ситуаціях це поведінка людини в дома, в гостях, в парку і тд. Спробуємо розібратись в такому нелегкому питанні. Як вас запросили в гості.

Дуже часто люди не знають, як себе поводити в гостях, тому

про те, яким буде запрошення, як на нього реагувати, як тримати себе в гостях, взагалі про те, що таке «гості в Україні», варто поговорити детальніше, тому що тут є свої особливості і відмінності від прийому гостей на Заході і на Сході.

При цьому у них виникають питання, на які вони не завжди можуть знайти відповіді в підручниках.
Але перш ніж ми почнемо вивчати дане питання давайте спробуємо відповісти на питання тесту:


Гра „Зроби правильний вибір”

Тест


 1. Чи потрібно після відвідування знайомих в Україні послати їм листівку з вдячністю за приємний вечір ? Так/ні.

 2. Чи потрібно, йдучи в гості, взяти змінне взуття? ? Так/ні.

 3. Чи прийнято, одержавши запрошення, запитати, що потрібно з собою принести? Так/ні.

 4. Якщо вас запросили в гості, чи знаєте ви що буде: обід, вечеря, чай/кава? Так/ні

 5. Чи важлива форма одягу, якщо Ви йдете в гості? Так/ні

 6. Чи варто приносити господарці квіти? Так/ні

 7. Чи прийнято в українців за столом промовляти тости? Так/ні
 1. Чи можна приходити до своїх знайомих у гості без запрошення? Так/ніВикладач

Пропоную результати обговорити після теоретичного вивчення теми


Отож, вас запросили в гості

Студент


Вас запросили в гості. Для того, щоб піти в гості чи запросити в гості своїх знайомих або приятелів, друзів, не обов'язково мати серйозну причину. Вас можуть запросити не тільки на день народження, весілля чи яке-небудь інше свято, але і «просто так». Інакше кажучи, щоб зустрітися і поговорити, українці віддадуть перевагу домашній обстановці, а не кафе, бару, ресторану тощо.

Способи запрошення в гості можуть бути різні. Офіційне письмове запрошення прийнято посилати чи вручати тільки в зв'язку з весіллям, ювілеєм, причому задовго до самого свята. В інших випадках Вас швидше за все запросять усно і, можливо, «в останній момент». Рішення запросити в гості може бути спонтанним. Більш того, до Вас можуть «напроситися» у гості, якщо існує необхідність щось обговорити або якщо Ваш український знайомий знаходиться недалеко від Вашого будинку.

Незалежно від причини і «підготовленості» візиту, українці завжди запросять Вас до столу.

Мультимедія

Майте на увазі

1) Від Вас чекають такого ж відношення! Але знайте, що запрошувати в гості без офіційного приводу, як правило, можна тільки друзів, приятелів, добрих знайомих.

2) Якщо Ваші друзі не говорять про причину запрошення, а Вам вона не відома, радимо поцікавитися, з якого приводу Вас запрошують у гості.

3) «Напроситися» у гості можна тільки до людини, з якою у Вас дуже добрі, близькі, дружні відносини.

Рішення запросити кого-небудь у гості може бути « спонтанним», тобто «незапланованим», виникнути «тут» і «зараз». Наприклад, після занять, коли хочеться продовжити спілкування з друзями.

Мультимедія

Майте на увазі

що той, кого запрошують, може відмовитися, сказавши, що в нього/неї є інші важливі справи.

На це не потрібно ображатися.

Коли запрошення прийняте, то хазяїн і гості купують продукти разом, тобто в складчину.

Мультимедія

Майте на увазі,

що сума, витрачена кожним, повинна бути приблизно однаковою.

Коли запрошують у гості, хазяї припускають, що гості прийдуть декілька пізніше (на 10-15 хвилин) призначеного часу.

Мультимедія

Майте на увазі,

що серед українців не прийнято приходити раніше, краще трохи спізнитися, ніж прийти завчасно. Але намагайтесь не спізнюватися більше, ніж на 30 хвилин.

Якщо Вас запросили в гості з офіційного приводу (весілля, ювілей, день народження, новосілля), то Вам потрібно принести подарунок.

Якщо в Україні запрошують в гості з неофіційного приводу, то прийнято запитувати в хазяїна: «Що принести?» У відповідь хазяїн може сказати, що необхідно купити, чи відповісти: «Нічого не треба».

Мультимедія

Майте на увазі,

що відповідь «Нічого не треба» може бути просто етикетною ввічливою формулою.

У цьому випадку варто принести із собою що-небудь солодке (наприклад, коробку цукерок). Якщо в будинку є діти, можна подарувати їм недорогу іграшку чи шоколадку. Господарці можна подарувати букет квітів.

Мультимедія

Майте на увазі,

що продукти і напої, що приносять гості, хазяїн обов'язково ставить на загальний стіл.

В українців немає чітких правил, як одягатися для візиту в гості.

Мультимедія

Майте на увазі,

що люди в Україні, як правило, не одягають у гості фрак, смокінг чи довге вечірнє плаття.

Мультимедія

Майте на увазі,

що в українців прийнято, входячи в квартиру, змінювати взуття: знімати вуличне і взувати домашнє.

Гості можуть принести змінне взуття із собою. Якщо у гостя немає змінного взуття, то хазяїн може запропонувати гостю не знімати своє вуличне взуття і проходити в квартиру прямо в ньому, чи дати гостю тапочки. Звичайно українці пропонують гостям домашнє взуття.

В українському будинку гості, як правило, не відразу сідають за стіл.

До запрошення сісти за стіл гості розташовуються (сидять або стоять) недалеко від столу і розмовляють. Гості можуть запропонувати господарці будинку свою допомогу. Коли хазяї запрошують гостей до столу, гості, як правило, можуть самі вибирати собі місце за столом.

Мультимедія

Майте на увазі,

що на чолі столу звичайно сидить хазяїн будинку.

В Україні діти звичайно сидять за одним столом з дорослими. Як правило, застілля продовжується дуже довго. При цьому українці не тільки їдять і п'ють, але й багато розмовляють і співають. Іноді «демонструють» таланти своїх дітей (просять їх заспівати, декламувати вірші).

Звичайно сигналом закінчення вечора є десерт. Але це не означає, що потрібно йти відразу після десерту: гості можуть продовжувати розмовляти, співати пісні і танцювати.

Мультимедія

Майте на увазі,

Однак майте на увазі, що йти з гостей прийнято не пізніше ніж опівночі.

Йдучи з гостей треба попрощатися і подякувати хазяївам. При цьому запрошення в гості у відповідь не обов'язково і часто є етикетною ввічливою формулою. В Україні не прийнято посилати хазяївам письмову подяку за проведений вечір.
Викладач

Дякуємо за доповідь.

Чи є у студентів доповнення питання до доповідача?
Викладач
Давайте розглянемо результати тесту. Звернемося ще раз до тесту .

(студенти та викладач аналізують відповіді тесту)

Викладач

Пропоную провести роботу в малих групах.

Рольова гра

А. Ви прийшли в гості до своїх знайомих (не близьких друзів!). Так вийшло, що Ви змушені були запросити із собою двох своїх друзів, з якими-хазяї не знайомі. Як Ви поведетеся в цій не зовсім спритній ситуації?

Б і В. Ви — хазяї будинку, куди прийшли гості, у тому числі й незвані. Як, по-вашому, будуть тримати себе українці в цьому випадку?
Українська народна пісня „Зелене жито, зелене”
Викладач

Перейдемо до розгляду наступного питання

Традиційні свята та подарунки

Викладач


Ми з вами напередодні великих зимових свят ( Св. Миколая,Новий рік, Різдво, Старий Новий Рік) Отож, не зайвим буде нагадати як святкувати ці свята, та що кому подарувати)

Попередньо кожному студенту було завдання розказати про будь-яке свято.


Студент 1

Свято св. Катерини

Студент 2

Свято св. .Андрія

Студент 3

Свято св. Миколая

Студент 4

Новий рік (31.12-01.01). Це, ймовірно, саме улюблене свято в Україні. Українці звичайно зустрічають Новий рік у колі родини. Молоді люди, які ще не мають своєї родини (не одружені чи незаміжні), можуть зустрічати Новий рік у великій компанії.

Студент 5

Старий Новий рік (13-14.01). Це специфічне свято, що з'явилося після переходу (1918) від григоріанського календаря до юліанського. Різниця між календарями в XX столітті — 13 днів, тому і Різдво в Україні, Росії і країнах СНД святкується 07 січня.

Студент 6

Масляна (фіксованої дати немає, відзначається наприкінці лютого — початку березня). Масляна відзначається протягом тижня, але широко святкується в останній день — у неділю. У слов'ян це свято означає закінчення зими і наближення весни.

Студент 7

Великдень (фіксованої дати немає, відзначається, як правило, у квітні-травні). Найважливіше релігійне свято для православних.

Студент 8

Трійця


Весілля

Викладач


Тема свят настільки актуальна, що дуже богато картин написані саме на цю тематику.

Пропойную завдання ( розгадай свято) За допомогою мультимедійної системи давайте розгадаємо, де яке свято?


Прослушавши всі розповіді про свята , давайте розглянемо одну із давних традиций в Україні святкувати свят вечер та Різдво Христове
Рольова гра

Уявіть собі ви приїхали в гості до нареченого. Вранці шостого січня його батьки повідомляють вас про те, що вони мають їхати у відрядження?

Як ви будете святкувати свят вечір ?

Чи потрібно цьому святу надавати особливу увагу?


Інсценізація Різдва (сценка)
Викладач

Колись, давним-давно. Прийшло на українську землю свято Різдва

Христового, як день народження Ісуса. Наші дідусі та бабусі кажуть, що

коли на Різдво випадає іній – буде врожай на хліб, якщо небо із зірками

– врожай на бобові, а якщо заметіль – це вже бджоли багато меду

принесуть.


Студент 2

Як і багато років тому, збираються у дорогу колядники та

ряджені. Старі люди кажуть: «Пішла Коляда по льоду розсипати коляду».

( Колядка „Нова Радість встала)

Із-за лаштунків з’являється дівчина та її мати. Дівчина час від часу дивиться

у вікно. А мати порається біля столу.


Дівчина. Нема ще нікого! А я бігла, думала, що мене вже чекають…
Мати. Кого це ти чекаєш, доню?
Дівчина. Павло з хлопцями рядженими обіцявся зайти…
Мати. Знаю, знаю, бо сама молодою була…
(Пригортає дівчину до себе).Катю , а ти тим часом поклади на стіл

дідух та свічку.


Дівчина. (Кладе на стіл дідуха та свічку)
Мамо, а чому люди у Святвечір кладуть пшеничний сніп на стіл?
Мати. Тому, доню, що він єднає за столом і живих, і мертвих. Це символ

хліба, праці. Доню, а ти не забула покласти під скатертину сіна, як учив

батько?
Дівчина. Ні, матусенько, про це я пам’ятаю! Ще звечора приготувала. Бо

Батько казали, що це символ того, що Ісус родився на сіні в яслах.


Дівчина: Мамо, а давайте будемо на стіл вечерю збирати
Мати. Давай, Доню. Давай. Бери наш найкращий посуд.
Дівчина витягує тарілки різдвяні та чашки.

Мати:


Ось сюди ми покладемо кутю (бере велику таріль)

У глечик наллю узвар

Сюди покладемо вареники

Ось тут у нас будуть пампушки

Сьогодні, доню, у нас буде 12 страв, та всі пісні.

А ще буде на вечерю :


Риба смажена.
Пісний борщ.
Тушкована капуста з грибами.
Салат із буряка и чищеного оселедця.
Солоних огірків

кислої капусти

пиріжки

різні солодощі для наших колядувальників.Мати. От і справились. Гарний у нас стіл святковий.

Мати. Яка ж ти у мене розумниця! (Лунають дзвінки). Чуєш, доню, ось і

перші колядники до нас завітали. Можливо і Павло з рядженими прийде в

гості…


Батько . Ти хоч і чарівниця. Мирославо, та я тобі що скажу: «Свята

Варвара по світу блукала…» То ж не лізь перед батька у пекло. Зрозуміла?


Дівчина. Не сердьтеся, татусю. А щоб я по світу не блукала , давайте

разом полічимо усі дрова. (Дівчина бере дрова і починає перекладати,

кажучи:) Вдівець – молодець, вдівець – молодець, вдівець-молодець…

Бачите, дідусю, молодець! (Стрибає перед дідом). Молодець! Молодець!

Молодець!
Батько . Ну що ж, як молодець – то бути на весні весіллю. А я гадаю, як молодець – то бути на весні весіллю. А я гадаю,

Доню, чом це вишня в мене в хаті бруньки розпустила, та в

янгольські одежі одягнулася. (звертається до дівчини). Мабуть, у

святвечір пшеничну кашу варила?


Дівчина. Варила, варила.
Батько. Медом приправляла?
Дівчина. Приправляла, татусю, приправляла.
Батько. І на ворота лазила?
Дівчина. І на ворота лазила.
Батько. А що ж ти казала?
Дівчина. А от що казала: «Доле, моя доле, ходи до нас вечеряти… За одним

присідом вечеря з обідом…»


Батько. Ну і розумниця, Мирославо! Усе зробила, як Господь учив. А

чого це ти за пампушок взялася, хіба не знаєш, що до вечері не можна

їсти, бо кличеш лиха до хати, а на горох шкідників?
Дівчина. Не буду, не буду. Не сердьтеся, бо самі гріх накличете…

Павло. Фу-ти, ну-ти… Приїхали. (Кладе мішок) Катрусю! Чому гостя не

зустрічаєш?
Дівчина. Ой, Боже ж мій! Приїхав таки. Мамо, дідусю Павло приїхав!
Павло. Дорога нелегка, та таки встиг, а ти що робила?
Дівчина. Матусі допомагала готувати святу вечерю

Разом колядників вітаємо, та й до столу будемо сідати.

Проходь і ти до нас будеш за свого.
Павло заходить до хати, знімає шапку.
Павло. Зі святом вас, добрі люди! Із Різдвом Христовим!
Павло. Всім добра, хто хазяйнує,
Нехай щастя вам шанує,
Нехай діти люблять дуже
З Різдвом Христовим!
Мати. Давайте помолимося Господу і будемо сідати до столу. Ось тільки лампадку запалю.
Всі стають перед образом і проговорюють молитву «Отче наш», а

потім сідають до столу.


Павло. Господине, а кутя буде?
Мати. Буде, Павле, буде.
Подає макітру з кутьою.
Мати. Запалюйте свічку, будемо вечеряти.
Дівчина. Я, я запалю!
Павло. Давай краще я це зроблю.
Батько. Вгамуйтеся в такий вечір, я зараз запалю свічку, щоб Бог

побачив нашу вечерю.


Батько запалює свічку, обходить з нею стіл і каже.
Батько. Морозе, Морозе, ходи до нас кутю їсти, а коли не ідеш, то не

йди і на жито-пшеницю, всяку пашницю. (Батько бере миску з кутею і піднімає вгору). Боже, щоб ячмінь був остистий та колосистий.


Мати набирає у ложку куті, закриває очі і каже.
Мати. Аби пшениця не полягла, а сіно не зігнило.
Їсть кутю і пригощає інших.
Павло. А чи зв’язали господарі стіл і лавки мотузками?
Мати. Зв’язали, зв’язали, щоб коні не розбіглися із вигону і не пропали

в лісі.
Дівчина. А чи підперезав ти, Павле, хлопців?


Підперезав, що б не розбіглися по дворах і не пропали у хатах.
Батько . А де ж ряджені, з якими ти обіцявся? Козаку не личить

розкидатися словами. Як скакав – так і зроби!


Дівчина.Татусю, Павло справжній козак! Ніхто з хлопців не вміє рубати

краще голови гарбузовим воякам, як він. А як виходить в поле, то за деньрбузовим воякам, як він. А як виходить в поле, то за день

може зорати півсвіту…
Батько. Він може і працьовитий, але слова повинен здержати.
Павло встає із-за столу.
Павло. Слова я свого здержу, як сказав, що приведу Коляду, то приведу!

(Виходить).


Дівчина. (Жалісливо до матері). Матусю, а якщо він вгнівався і не

прийде, то що тоді робити? Невже в Різдвяну ніч залишуся вдома? Я так

хотіла поколядувати…
Мати. Не хвилюйся, доню, Павло добрий. Як сказав, так і зробить. А

тим часом попросимо діда Панька розказати небилицю про дівчину білолицю…


І-за лаштунків чути шум, галас, дзвінки.
Дівчина. Дідусю, мамо, до нас колядники йдуть
„Добрий вечір тобі. Пане – господаре”
Викладач

Ось так на Україні святкують Різдво


Останнє питання Що кому дарувати і коли.

Студент


На перший погляд, для вас у темі «Подарунки» немає нічого складного. Ну, яка різниця, скажете ви, між тим, що люди дарують один одному в Марокко, Лівані, Японії і Росії?

Насправді, відмінності є і, як нам здається, величезні.

Звичайно, Ви можете зневажати цими правилами і дарувати своїм українським друзям і знайомим те, що вважаєте потрібним. Адже «Дарованому коню в зуби не дивляться», правда? Так, дійсно. Але в такому випадку нехай вас не дивує, що реакція на ваш подарунок буде не така, на яку Ви очікуєте. І ще, одержуючи подарунок від своїх українських знайомих, вам теж добре б знати їхні визначені специфічні погляди на це питання, щоб правильно оцінити те, що вам подарували.

Наприклад, відомо, що у японців прийнято робити подарунок як подяку за послугу, допомогу. Про цьому так і говорять, вручаючи презент.

Разом з тим, на Сході не прийнято афішувати свій день народження й очікувати в цей день подарунків.

У багатьох країнах на свята дарують гроші. Кажуть, що у В'єтнамі на Новий рік навіть потрібно дітям дарувати гроші — вони чекають цього.

Австрійці розповідають, що в багатьох родинах гроші можуть дарувати один одному навіть чоловік і дружина.

У Фінляндії є звичай дарувати квитки для поїздки за кордон або різного роду смішні подарунки, що продаються в спеціальних магазинах.

В австралійців зовсім не прийнято дарувати речі, парфуми, прикраси. Але в цій країні є такий милий звичай — послати особливо коштовний і красивий подарунок хворому другу в лікарню.

Новий рік і Різдво. Новий рік, а зараз і Різдво, як і в усьому світі, — улюблені свята в Україні. Але строгої сімейної традиції да-рити один одному коштовні подарунки немає. Подарунки призначені дітям. Для цього навіть існує спеціальна служба, у якій численні Діди Морози і Снігурки в переддень Нового року приносять подарунки дітям прямо додому. Гроші дарувати дітям не прийнято. Однак є родини, де люблячі батьки не дарують, а просто дають своїм чадам гроші без ліку. Можна це засуджувати, вважаючи непотрібним баловством, як це роблять іноземці, але це реальність, про яку треба знати.

8 березня — жіноче свято. У цей день чоловіки намагаються зробити жінкам подарунки. Цінність їх може бути різна. Але квіти бажані, а іноді навіть обов'язкові. І, як правило, у цей день жодна жінка не залишається без подарунка. Нехай подарунок буде невеликим, але його одерже кожна. Ми знаємо, що такого свята немає на Заході і тільки в деяких країнах (наприклад, у Марокко, Сирії, Лівану) на нього небагато схожий «День матері». Але якщо Ви чи працюєте учитеся з чи українцями маєте українських друзів, не забудьте про свято 8 Марта. У вас не буде кращого випадку завоювати симпатії і розташування відразу багатьох знайомих жінок!

Масляна. Поздоровляти з Масляною в українців не обов'язково. «Масляний тиждень» — останній перед Великоднем. На Масляну в Україні обов'язково печуть млинці і запрошують один одного в гості. Великдень. Великдень в Україні відзначають не тільки віруючі люди. В українців прийнято поздоровляти один одного, обмінюючи словами: « Христос воскресе!» — «Воістину воскресе!»

Атрибутами свята є паска (особливий круглий високий хліб) і писанки — фарбовані яйця.

Весілля. Не дуже давно в Україні з'явився звичай дарувати молодим на весілля саме гроші в конверті. До речі, цей звичай не усі схвалюють саме в силу такої відвертої, неприкритої меркантильності, матеріалістичності.

Якщо вас запросили на весілля, варто серйозно подумати про подарунок. Він повинен бути досить коштовним і корисним в майбутньому господарстві. Це може бути скатертина, серветки, постільна білизна, посуд, набір ложок, виделок, ножів і т.п.

День народження. Як і скрізь, у нас роблять подарунки в день народження, на ювілей. До речі, зараз стало прийняте відзначати свій день народження не тільки вдома, але і на роботі з колегами. Винуватець або винуватниця звичайно приносять пироги, солодощі, а співробітники разом купують подарунок. І, звичайно, обов'язково квіти!

Про квіти розмова особлива. Ви вже знаєте, що дарують тільки живі квіти. Одну квітку, якою би вона ні була красивою, дарувати не прийнято. Зверніть увагу, що в букеті повинна бути непарна кількість квіток — звичайно 3, 5 чи 7. Парне число квітів, як правило, приносять на похорон.

В українців, як і в інших народів, існує і приймається до уваги символіка кольорів. Білий колір — символ чистоти, невинності, отже, нареченій — білі квіти.

Червоний — колір перемоги, торжества, мужності, тому червоні квіти дарують не тільки жінкам, але і чоловікам (особливо гвоздики). У нашій країні особливо шанують День Перемоги — 9 Травня, і в цей день ветеранам дарують червоні гвоздики. Ці квіти можна принести і на ювілей, і в день народження чоловіка.

Не дуже прийнято дарувати жовті квіти (незважаючи на усю вишуканість цього кольору) через упередження проти жовтого кольору — символу розлуки, зради.

А чи знаєте ви, що в українців немає спеціальної пісеньки, типу «Happy birthday...», якою поздоровляють іменинника? Так само, як і обов'язкового торта зі свічками. Якщо його і ставлять зараз — звичайно дітям, то це — скоріше іноземний звичай, ніж чисто слов'янський.

Перше вересня — початок навчального року. Першого вересня школярі приносять своїм учителям квіти. Це — давня традиція в українських школах. Квіти, але не подарунки!

Що дарувати. Поговоримо тепер про те, що дарувати. Як говорять люди в Україні: «Мені не доріг твій подарунок — дорога твоя

любов».


Народна мудрість, як відомо, відбиває національну психологію — так і у випадку з подарунками. В Україні важлива не вартість подарунка, а та увага, любов, ставлення, що Ви виявили, обираючи подарунок саме для конкретної людини. Гість звичайно говорить: «Я.знаю, що Ви любите саме ці цукерки (шоколад), парфуми...», «Я. помітив, що вам йде цей колір...», «Я. бачу, що Ви завжди втрачаєте ручки/блокноти/олівці...» і т.п.

Цінність подарунка — також дуже делікатна область. Занадто дорогий подарунок може смутити людину, і вона відчує себе зобов'язаною якимось чином вам віддячити. Яшцо Ви прагнете до щирих відносин, то такий «натиск» небажаний. Не ставте людину в несприятливе становище, тим більш, що в українців не обов'язково відразу ж «віддаривати» людину що-небудь подарувавши.

Якщо ваше ставлення, любов так великі, продемонструйте їх різними способами, навіть цілою серією ні до чого не зобов'язуючих подарунків.

Отже, що ж подарувати на день народження? Питання нелегке, тому що усе залежить від ступеня близькості людей. Вибір дуже широкий: від красивого виробу зі шкіри (сумка, гаманець, пояс, папка і т.д.) до парфумів, косметики, книг, вина, красивої дрібнички і т.п.

Правда, занадто практичний подарунок звичайно виглядає трохи дивно.

Зовсім приємно для українця буде одержати від вас який-небудь виріб, типовий для вашої культури. Так звичайний подарунок перетворюється в сувенір.

Відомо, що в різних країнах є визначений набір подарунків, пов'язаних з Різдвом, Великоднем. В Україні, на жаль, такого немає, що полегшує й одночасно ускладнює ваше завдання. Даруйте усе, що, як Ви вважаєте, сподобається вашим друзям. Головне, щоб вони відчули в цьому подарунку частку вашої душі. Визнаємо, що до деякої міри сентиментальні українці цінують це більш за все.

Виїхавши з України, не забувайте поздоровляти своїх знайомих з днем народження листівкою чи листом. Це дуже приємно, і, упевнені, буде оцінено.

А що можуть подарувати вам ваші українські друзі? Напевно, витвори української культури, що відбивають національні традиції, дух народу, його звичаї, історію.
Мультимедія
Майте на увазі, що в українців не прийнято дарувати дуже дорогі речі людям не близьким.

Не прийнято дарувати гострі предмети (наприклад, ножі, голки і т. ін.) та носові хустки. Не близьким людям (не родичам і не близьким друзям) не можна дарувати предмети одягу {наприклад, нижня білизна, колготки, шкарпетки).

На Новий рік в Україні часто дарують один одному сувеніри — символи майбутнього року, пов'язані зі східним календарем.

Майте на увазі, що українці не завжди відразу розвертають і розглядають подарунок, що вони одержали.


Тест

 1. У перший день знань 1-го вересня, діти звичайно приносять своїй учительці подарунки? Так/ні

 2. На Різдво чи завжди члени родини роблять один одному коштовні подарунки?

 3. День народження прийнято відзначати не тільки вдома, але й на роботі з товаришами по службі?

 4. Своїх друзів, близьких на вокзалі чи в аеропорту зустрічають, як правило, з квітами?

 5. Якщо Вам що- небуть подарували ваші знайомі, чи повинні Ви обов’язково їх „віддарувати”?

 6. 8 Березня чоловіки на роботі та дома роблять жінкам подарунки?

 7. На знак поваги за допомогу, українці звичайно роблять людині подарунки?

 8. Чи прийнято дарувати кімнатні квіти?

 9. На Новий Рік українці дітям звичайно дарують квіти?

 10. В українців не обов’язково дарувати квіти, можна подарувати одну квітку?

Рольова гра (робота в групах)

Ваші друзі одружуються. Що їм подарувати? Порадиться із своїми знайомими( Б і В) , які теж запрошені на весілля

Б Ви - за те, щоб подарунок був досить дорогим і практичним

В Ви романтик і ненавидите все практичне. Ваша ідея - з області

чого -небуть незвичайного, оригінального.

Переконайте один одного в вірності свого рішення, пославшись на характери нареченого і нареченої


 1. Узагальнення, систематизація та удосконалення знань.

Мотивація та виставлення оцінок
Тест для перевірки залишкових знань


    1. Дайте визначення поняттю „культура”

    2. Дайте визначення поняттю „стереотип”

    3. Дайте визначення поняттю „ поведінка”

    4. Дайте визначення поняттю „адаптація”

    5. Назвіть особливості святкування Різдва

    6. Поясніть особливості міжособистісних відносин в родині

7.Як на вашу думку, українці відносяться до роботи? До кар’єри?

8. Сьогодні на уроці ви дізнались:

9. Сьогодні на уроці ви навчились

Висновки.

Отже тема заняття досить актуальна . Хотілося б щоб ви запам’ятали особливості стереотипів поведінки. Та святкуючи свята згадували і не забували українські традиції

Мультимедія

Сьогодні на уроці ви дізнались:

Сьогодні на уроці ви навчились


VIIІ. Підсумки уроку.

Мотивація та виставлення оцінок.


IX. Домашнє завдання.

.

Вивчити тему „ Освіта, якою вона потрібна всім”
Каталог: attachments
attachments -> Здоров'я одна з найбільших цінностей людини вчитель початкових класів Комісаренко Л. М. Мета
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок психологічне дослідження Мета: навчальна
attachments -> Тема. Вправи на закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів
attachments -> Українська мова природознавство
attachments -> Урок екскурсія Обладнання
attachments -> Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач «Рідна мова»
attachments -> «Топографічна карта» Мета
attachments -> Іван Петрович Котляревський Енеїда [Энеида]
attachments -> Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка