Статут самоврядування Криворізького державного комерційно-економічного технікуму Загальні збориСкачати 190.74 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір190.74 Kb.
ТипРішення
Статут самоврядування

Криворізького державного комерційно-економічного технікуму

1.Загальні збори

 • Найвищим органом влади студентського самоврядування є загальні збори які проводяться не рідше одного разу протягом навчального року.

Повноваження загальних зборів

 • Затвердження звітів спікера і керівників департаментів студентського парламенту.

 • Затвердження кількісного і персонального складу студентського парламенту технікуму.

 • Прийняття рішень, які стосуються діяльності парламенту технікуму. Вони є обов'язковими для виконання.

 • Прийняття рішень, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів загальних зборів.

На період між загальнотехнікумовськими зборами керівництво технікумом здійснюється студентським парламентом.


2. Студентський парламент


 • Студентський молодіжний парламент – найвищий виконавчий орган студентського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток ініціативи і самостійності майбутніх спеціалістів.

 • Парламент технікуму обирається на групових зборах та затверджується на загальних зборах технікуму і підзвітний їм на один навчальний рік.

2.1. Структура парламенту

 • До складу студентського парламенту входять по одному представнику з кожної академічної групи, а також спікер і віце-спікер.

 • З членів парламенту обирається спікер і віце-спікер, керівники департаментів на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосувало простою більшістю голосів.

 • Парламент включає в себе такі департаменти:

 • організаційний;

 • навчальної діяльності;

 • інформації;

 • культури та відпочинку;

 • захисту прав та інтересів студентів;

 • спорту та туризму.

2.2. Повноваження членів парламенту

 • Спікер здійснює загальний контроль за виконавчою дисципліною, координує роботу департаментів, проводить засідання студентського парламенту.

 • Віце-спікер студентського парламенту здійснює роботу по активізації діяльності департаментів, контролює виконання рішень засідань. У разі відсутності спікера виконує його обов'язки.

 • Керівник департаменту звітує не рідше одного разу в місяць на засіданні старостату. Систематично проводить роботу і подає віце-спікеру інформацію щодо проведеної роботи.

 • Функції організаційного департаменту:

 • планування роботи студентського парламенту;

 • ведення облікової документації;

 • організація роботи “Парламентської школи” (навчання новообраних членів парламенту та активу груп);

 • ведення книги обліку роботи;

- організація чергування по технікуму.

 • Функції департаменту навчальної діяльності:

 • участь в роботі стипендіальної комісії;

 • співпраця з завідуючими денним відділенням по здійсненню контролю за успішністю студентів та веденням обліку відвідування навчальних занять;

- допомога в організації та проведенні тижнів популяризації предметів, підготовці та проведенні олімпіад, конкурсів знавців, ерудитів, предметних вечорів та інше;

- співпраця з методичною радою технікуму по організації роботи наукового студентського товариства;

- сприяння залученню студентів до роботи в предметних гуртках та клубах за інтересами;


 • організація проведення конкурсів "Краща студентська група технікуму" та “Кращий студент року”.

 • Функції інформаційного департаменту:

- організація діяльності по поліпшенню взаємовідносин між технікумом і громадськістю (паблік рилейшнз);

- робота літописних груп для виконання звітів про проведену роботу, збір та оформлення інформації про діяльність технікуму;

- організація роботи відео-клубу (створення власної відеотеки);

- організація роботи загальнотехнікумовської радіогазети "Радіо-стем";

- організація роботи студентської редакції газети “Студентський Меркурій” та збір матеріалів для створення музею технікуму;


 • організація інформування студентів про роботу парламенту через стінну газету "Студентський парламент інформує":

 • надання допомоги групам у підготовці та виданні стіннівок.

 • Функції департаменту культури та відпочинку:

- організація вільного часу студентів у клубах за інтересами;

- сприяння розвитку творчих здібностей студентів у творчому студентському клубі “Естет”;

- сприяння створенню клубів, студій, творчих об'єднань художньо-естетичного циклу з урахуванням бажань та інтересів студентів (робота літературно-музичної вітальні, науково-технічна творчість та інше);


 • організація та проведення розважальних заходів, вечорів відпочинку, дискотек, зустрічей з цікавими людьми;

 • допомога в організації дозвілля на рівні навч. групи.

- співробітництво з радою по профілактиці правопорушень;

 • організація молодіжних трудових загонів з метою забезпечення вторинної зайнятості студентів у вільний від навчання час;

 • робота в гуртожитку;

- контроль організації якості та харчування студентів;

 • робота агенції “Шанс” з питань працевлаштування студентів;

 • спільна робота з психологічною службою технікуму (створення групи соціологічних досліджень);

- допомога в організації роботи “Громадської приймальні для молоді”;

 • робота зі студентами пільгових категорій.

 • Функції департаменту спорту та туризму:

- організація спортивних змагань, олімпіад, туристичних походів, днів здоров'я;

 • організація роботи спортивного клубу “Атлант”;

 • організація роботи “Наркопоста”;

- організація зв'язку з міським та районним центрами здоров'я.

3. Форми роботи


 • Засідання студентського парламенту проводяться згідно з планом не рідше 1 разу на місяць (перший четвер місяця). Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи студентського парламенту.

При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення студентський парламент (або департамент) засідають частіше. Рішення студентського парламенту (або департаменту) вислуховуються на старостаті та через загальнотехнікумовську радіогазету.

 • Засідання старостату проходять один раз на тиждень (вівторок), на якому:

- звітують чергові групи;

- звітують старости про положення справ у групах;

- звітують керівники департаментів;

- робиться підсумок щодо справ, які відбулися в технікумі за тиждень;

- щодо конкретних вчинків застосовуються методи заохочення і покарання;


 • повідомляється план роботи технікуму на наступний тиждень.

4. Облік роботи


Студентський парламент проводить роботу зі студентами, використовуючи різні форми: колективні, індивідуальні.

 • Облік роботи департаментів проводиться у спеціальних зошитах-журналах, в яких фіксуються результати роботи, а також у стінній і радіогазеті.

 • Методи заохочення і покарання визначені статутом технікуму.

До покарань відносяться такі форми: зауваження членів студентського парламенту, розгляд питання департаментом, розгляд питання парламентом технікуму і висвітлення у технікумовській пресі, попередження на лінійці, повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка в письмовій формі, нагородження грамотою, грошовою премією, призначення іменної стипендії, занесення до Книги пошани, висвітлення у загальнотехнікумовській пресі.

 • Студентський парламент має право визначити найактивніші групи у різних видах діяльності технікуму за навчальний рік методом рейтингу, після кожного семестру. Нагородження проводить спікер парламенту на лінійці.

5. Взаємодія студентського парламенту з іншими


об'єднаннями і педколективом

 • Директор технікуму призначає з числа членів адмінради консультантів парламенту, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, спрямовують роботу студентського парламенту. Це заступник директора з виховної роботи та завідуючі відділеннями.

 • Члени студентського парламенту доводять інформацію до студентів у групах. Відповідальність за виконання рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за старостою. Староста — підзвітний студентському парламенту.

 • Студентський парламент сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів. Тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють в технікумі. Активізують їх роботу, сприяють поширенню інформації про них.

6. Вибори, перевибори та позбавлення членства у студентському парламенті

 • Члени студентського парламенту обираються на групових зборах шляхом відкритого (чи таємного) голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі та затверджується на загальнотехнікумовських зборах.

 • Спікера, віце-спікера, керівників департаментів обирають на організаційному засіданні студентського парламенту простою більшістю голосів на альтернативній основі.

 • Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:

- несистематичного виконання членами студентського парламенту своїх обов'язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи;

- коли член студентського парламенту порушує правила внутрішнього розпорядку технікуму і не реагує на зауваження;

- складання повноважень за особистою заявою;

- у разі відкликання групою свого представника зі складу парламенту;

- у разі переходу до іншого навчального закладу;

- у разі закінчення технікуму;

- член парламенту може бути виключеним зі складу парламенту за рішенням парламенту технікуму.


 • Студенти групи повинні обрати нового члена студентського парламенту не пізніше одного місяця з часу виключення. До цього часу староста групи суміщає і членство в студентському парламенті.

7. Шляхи активізації роботи студентського парламенту


 • Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування.

 • Включення в перелік питань засідань студентського парламенту теоретичних положень, які дають змогу активізувати його діяльність.

 • Нестандартні підходи і форми роботи.

8. Студентська група

8.1. Групові збори


 • Групові збори – найвищий орган групи, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу в місяць.

 • Розглядаються питання, що стосуються життя групи (звіти старост), підведення підсумків, шляхи покращення роботи та інше.

 • На збори можуть запрошуватися батьки, викладачі-предметники, члени адмінради, інші члени студентського парламенту (спікер, віце-спікер).

 • Групові збори можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглянуті на засіданні студентського парламенту і він повідомляє про своє рішення на старостаті (або лінійці).

 • Головою зборів є староста.

  1. Склад ради групи та розподіл доручень

 • Рада групи – найвищий виконавчий орган групи, складається зі студентів, що обираються на зборах групи відкритим голосуванням. До складу студентської ради групи входять:

староста - голова ради;

– заступник старости - радник з організаційних питань;

– профорг - радник з питань соціального захисту прав та інтересів студентів;

– керівник академсектору - радник з питань навчальної діяльності;

– керівник культмасового сектору - радник з питань культури та відпочинку;

– керівник інформаційного сектору - радник з питань інформації;

– фізорг - радник з питань спорту та туризму.


 • Керує радою групи староста. Рада групи проводить засідання не рідше як двічі на місяць.

8.3. Завдання ради групи

 • Організація групи для участі в змаганнях за звання “Краща група”.

 • Організація життєдіяльності студентів групи за напрямками виховної роботи технікуму.

 • Організація інформаційного куточка групи, видання тематичних газет.

 • Розвиток творчих здібностей студентів, залучення їх до громадської, наукової, культурно-творчої діяльності.

 • Пропаганда охорони життя та здоров’я студентів.

8.4. Сектори ради групи та напрямки їх діяльності

 • Академсектор.

Керує радник з питань навчальної діяльності.

– Якісний аналіз успішності студентів.

– Ведення облікової навчальної документації.

– Контроль за відвідуванням занять.

– Ведення обліку роботи зі студентами-членами НСТ.

– Складання звітів про навчальну діяльність групи для участі у змаганнях за звання “Краща група”. • Культмасовий сектор.

Керує радник з питань культури та відпочинку.

–Організація вечорів відпочинку та тематичних годин спілкування у групі.

–Участь у загальнотехнікумовських заходах.

– Інформування та залучення студентів групи до роботи творчих об’єднань технікуму.

– Організація культпоходів групи (театр, музеї, виставки, екскурсії тощо).


 • Інформаційний сектор.

Керує радник з питань інформації.

– Оформлення та ведення куточка групи.

– Видання тематичних газет.

– Зв’язок з редакцією газети “Студентський Меркурій” (інформація, матеріали, статті та ін.).

– Співпраця з редакцією радіогазети “На студентській хвилі”.

– Ведення літопису життя групи. • Спортивний сектор.

Керує радник з питань спорту та туризму.

– Організація участі студентів групи у спортивних змаганнях, олімпіадах, туристичних походах, днях здоров'я.

– Організація участі студентів у секціях спортивного клубу “Атлант”.

– Організація та проведення заходів з метою пропаганди здорового способу життя.Положення даного Статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів групи, технікуму та студентського парламенту, якщо за них проголосує не менше 2/3 всіх учасників.
Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка