Спортивна медицина. Оцінка фізичного розвиткуСкачати 102.95 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації30.12.2020
Розмір102.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Спортивна медицина. Оцінка фізичного розвитку.
1. Спортивна медицина являє собою галузь медицини, яка вивчає:

А.Методику контролю за людьми, які займаються фізкультурою і спортом. Б. Позитивний і негативний вплив на людський організм різних видів навантажень. В.Закономірності адаптації всіх органів і систем до фізичних навантажень. Г.Різні методи дозування фізичних навантажень під час тренувань. Д Засоби для підвищення працездатності спортсменів та методи профілактики їх захворювань.


2.Комплексна методика лікарського обстеження людей, які займаються фізкультурою і спортом передбачає такий об’єм обстежень:
А. Зовнішній огляд, опитування і оцінка фізичного розвитку і стану тренованості спортсмена.

Б. Зовнішній огляд, опитування і оцінка функціонального стану опірно-рухового апарату. В. Збір загального і спортивного анамнезу, соматоскопія , антропометрія, огляд по системах. , оцінка фізичного розвитку. Г. Оцінка функціонального стану систем. організму під час тренувань і в період відновлення. Д. Усі відповіді вірні.


3. Під час проведення соматоскопії оцінюють:

А. Масу та довжину тіла, товщину підшкірної жирової клітковини, силу м'язів. Б. Стан шкіри, ступінь розвитку м'язів та жировідкладень, поставу, форми грудної клітки, спини, хребта, форму ніг, стан склепіння стопи, тип тіло будови. В. Зріст, вагу тіла, діаметри плеча, грудної клітки, таза, рухомість у суглобах, поставу хребта. Г. Рельєф та силу мускулатури, форму грудної клітки, спини і хребта, форму ніг, рухомість у суглобах. Д. Тип тілобудови, окружності шиї, грудної клітки, талії, ЖЄЛ, силу м'язів кисті та спини.


4. В нормі товщина підшкірної жирової клітковини біля пупка у чоловіків складає:

А. 0-0,5 см. Б.0,8-1,0см. В.1,5-2,0см. Г.2,0-2,5см. Д.2,5-3,0 см.

5. Методи оцінки фізичного розвитку:людини є наступні:

А. Методи стандартів, антропометрич­ного профілю, індексів, кореляції. Б. Зовнішній огляд, пальпація, перкусія, аускультація та динамометрія. В. Загальне лікарське обстеження органів і систем. та соматоскопія. Г. Збір загального та спортивного анамнезу, соматоскопія, антропометрія. Д. Загальний огляд, огляд по системах та додаткові методи обстеження.

6. Основним розділом роботи спортивного лікаря є:

А. Діагностика, лікування захворювань та травм у спортсменів. Б. Лікарсько-педагогічний контроль та оцінка фізичного розвитку спортсменів. В. Лікарський контроль за станом здоров'я осіб, що займаються спортом та фізичною культурою. Г. Тестування спортивної форми та працездатності.

Д. Систематизований медичний огляд та диспансеризація спортсменів
7.Типи тілобудови людини є наступні:

А. Нормотонічний, атонічний, гіпертонічний Б. Нормотонічний, гіпотрофічний, гіпертонічний.

В. Астенічний, гіпертонічний, пікнічний. Г. Кіфотичний, гіпогонадичний, гіпертонічний.

Д. Нормостенічний ,астенічний, гіперстенічний.


8. Постава людини свідчить про наступне:

А. Пропорційність розвитку тулуба і кінцівок. Б.Правильне співвідношення росту і ваги. В. Форму тулуба і спини в вертикальному положенні. Г. Про ступінь жировідкладень і розвиток м’язів. Д. Про шкідливі звички і низький фізичний розвиток.


9. Нормальні форми грудної клітки є такі

А. Циліндрична, конічна, куряча Б. Кругла, плоска, круглозапала. В. Нормостенічна, астенічна, гіперстенічна. Г. Циліндрична, лійкоподібна, бочкоподібна. Д. Циліндрична, конічна, плоска.

10. Лікарсько- фізкультурний диспансер - це лікувально-профілактичний заклад, призначений для:

А. Організаційно методичного керівництва лікарсько-фізкультурною службою в регіоні. Б. Медико-біологічного забезпечення збірних команд спортсменів та їх резерву. В.Для стаціонарного та поліклінічного лікування спортсменів. Г. Широкого оздоровлення населення шляхом застосування засобів фізичної культури. Д. Диспансеризації фізкультурників та спортсменів.


11. Досліджуючи фізичний розвиток застосовують:

А. Велоергометрію і біометрію Б. Антропометрію, велоергометрію. В. Степергометрію та динамометрію Г. Соматоскопію, антропометрію Д. Міографію та електрокардіографію.


12. Антропометричний профіль креслять на основі оцінки фізичного розвитку методом:

А. Антропометричних індексів. Б. Методу кореляції В. Антропометричних стандартів. Г. Огляду та антропометрії. Д. Індексів Кетле та Ерісмана.


13. Лікарський контроль - основний розділ спортивної медицини, який вивчає:

А. Передпатологічні та патологічні стани, психофізичний розвиток людини в процесі занять фізичною культурою та спортом. Б. Витривалість та ступінь стомлення під час занять фізичною культурою та спортом. В. Закономірності процесів адаптації основних функціональних систем до фізичних навантажень. Г. Організацію та умови проведення навчально-тренувальних занять та змагань. Д. Фізичний розвиток, стан здоров'я та функціональні здібності осіб, що займаються різними видами рухової активності.


14. Головними завданнями лікарсько-фізкультурної служби є всі, крім одного:

А. Визначення стану здоров’я і відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму. Б. Надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги при відхиленнях у стані здоров’я, що виникають під впливом неадекватних фізичних навантажень В. Координація діяльності відділень і кабінетів реабілітації лікувально-профілактичних закладів. Г. Санітарно-гігієнічне та медичне забезпечення спортивно масових заходів та навчально-тренувальних зборів. Д. Диспансеризація дітей шкільного віку,які займаються фізкультурою.


15. При динамометрії кистей динамометр стискується:

А. В опущеній внизу руці, одноразово. Б. В опущеній внизу руці, тричі. В. У відведеній вбік і напівзігнутій у лікті руці, тричі. Г. У відведеній вбік прямій руці. Рвучко. Д. Усі відповіді правильні.


16. До форм роботи з лікарського контролю не належить:

А. Визначення резервів здоров’я, функціональних можливостей та адаптаційного потенціалу організму осіб, що займаються фізичною культурою та спортом. Б. Профілактика спортивного травматизму та патологічних станів, що виникають внаслідок нераціональних занять фізичними вправами. В. Розробка різноманітних допінгових засобів для підвищення загальної фізичної працездатності спортсменів. Г. Пропаганда оздоровчого впливу фізичної культури, здорового способу життя серед населення. Д. Організація та проведення заходів щодо відновлення спортивної працездатності після інтенсивних тренувань та змагань.


17. Який з перерахованих прийомів дозволяє визначити силу м’язів спини?

А. Фізіометрія. Б.Міографія. В. Каліпометрія. Г. Морфоміометрія. Д. Станова динамометрія.


18. До обов'язків спортивного лікаря не відноситься:

А. Проведення профілактичних медичних оглядів. Б. Диспансеризація спортсменів. В. Первинний огляд учнів старших класів. Г . Розподіл учнів на групи для занять фізкультурою. Д. Оцінка фізичного розвитку фізкультурників.


19. Основні завдання комплексного лікарського обстеження фізкультурників:

А. Визначення рівня фізичного розвитку, типу тілобудови та стану психіки. Б. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку, дослідження загальної фізичної працездатності. В. Дослідження та оцінка функціонального стану, тілобудови та здібностей організму. Г. Визначення рівня фізичного розвитку, постави, проведення лікарсько-педагогічних спостережень. Д. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку, функціонального стану і функціональних здібностей організму та стану здоров'я.


20. Які основні показники розвитку організму вивчаються при антропометрії?

А. Рельєф та силу мускулатури, форми грудної клітки спини і хребта, форму ніг, рухомість у суглоба Б. Тип тілобудови, рухомість у суглобах, окружності шиї, грудної клітки, талії. В. ЖЄЛ, поставу, форму ніг, хребта, стан склепіння стопи. Г. Масу та довжину тіла, окружності шиї, грудної клітки, талії, товщину жировідкладень. Д. Стан шкіри, ступінь розвитку м'язів та жировідкладень поставу, форми грудної клітки, спини, хребта, форму ніг, стан склепіння стопи, тип тіло будови.


21. До основних завдань спортивної медицини відноситься:

А. Вивчення змін фізичного розвитку при заняттях фізкультурою і спортом. Б Профілактика серцево-судинної патології у спортсменів. В Діагностика стану тренованості спортсменів.

Г. Лікарський контроль за станом здоров’я фізкультурників і спортсменів. Д. Дозування фізичних навантажень під час тренувань.
22. Фізичний розвиток являється показником:

А. Зрілості і статі людини. Б. Здоров’я і зрілості. В. Сили і спритності. Г. Тілобудови і витривалості. Д. Усі відповіді правильні.


23. Первинні медичні огляди фізкультурників проводяться з метою:

А. Визначення придатності людини до занять спортом. Б. Надання дозволу для допуску до змагань. В. Встановлення рівня фізичного розвитку і здоров’я. Г. Для контролю впливу занять фізкультурою на здоров’я. Д. 3 метою виявлення захворювань.


24. До особливостей первинного медичного огляду спортсменів відноситься:

А. Огляд по системах та соматоскопія. Б. Лабораторні та додаткові методи обстеження.

В. Спортивний анамнез та антропометрія. Г.Огляд проводиться спортивним кардіологом.

Д Використання тестів та функціональних проб.


25. Індекс маси тіла («масіндекс») являє собою такі відношення:

А. Відношення ЖЄЛ (л) до маси тіла в (кг). Б. Відношення зросту (см) до об’єму грудної клітки (літр). В. Відношення маси тіла в гр. до зросту в сантиметрах. Г. Відношення маси тіла (кг) до квадрату росту в метрах. Д. Відношення ЖЕЛ (л) до сили м’язів спини (кг).


26. Які вигини хребта відносяться до фізіологічних:

А. Боковий лордоз і кіфоз. Б. Шийний і поперековий лордоз. В. Шийний і поперековий кіфоз.

Г. Грудний і крижовий кіфоз. Д. Грудний сколіоз.
27. На фізичний розвиток впливає:

А. Заняття спортом. Б. Режим харчування. В. Спосіб життя та соціально-побутові умови. Г. Генотип та стан здоров’я організму. Д. Усі відповіді правильні.


28. По яких показниках визначається тип конституції людини?

А. Ріст, вага, сила. Б. ЖЄЛ, форма голови, жировідкладення. В. Форма грудної клітки і пропорції тіла. Г. Форма шиї, лопаток і живота.


29. Які є варіанти постави людини?

А. Нормостенічна. Б. Сутула. В. Плоска. Г. Гіперстенічна. Е. Кругловвігнута. Д. Струнка.


30. Що таке сколіоз?

А. Це вигини хребта вперед. Б. Це бічні вигини хребта. В. Це плоска спина. Г. Це вигини хребта назад. Д. Це вигини хребта вперед і назад.


31. Які антропометричні показники можуть впливати на величину ЖЄЛ?

А. Окружність грудної клітки та показники динамометрії. Б. Окружність грудної клітки та її рухливість. В. Рухливість ребер та маса тіла. Г. Окружність грудної клітки та сила м’язів спини. Д. Всі відповіді вірні.


32. Від чого залежить фізичний розвиток? .

А. Харчування і здоров'я. Б. Спадковості, статі, здоров'я, віку. В. Екологічних і соціальних умов. Г. Всі відповіді вірні. Д. Є неправильні відповіді.


33. За якими ознаками визначається форма стопи:

А. Наявністю і вираженістю поперечного і повздовжнього склепіння. Б. Відношенням довжини і ширини стопи на рівні пальців. В. Відношенням загальної ширини стопи до ширини перешийка. Г. Є неправильні відповіді. Д. Усі відповіді правильні.
34. Які показники характеризують нормостеніка?

А. Відповідність довжини кінцівок тулубу, конічна грудна клітка та втягнутий живіт. Б. Середній зріст, довгі кінцівки, та циліндрична грудна клітка. В. Відповідність довжини кінцівок тулубу, циліндрична грудна клітка та плоский живіт. Г. Високий зріст, плоска грудна клітка, довгі кінцівки та випуклий живіт. Д. Низький зріст, конічна грудна клітка, випуклий живіт.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка