Спеціальність: культурологія кваліфікація – 020100 бакалавр культурологіїДата конвертації04.11.2016
Розмір74 Kb.
КУЛЬТУРА Cultural Studies

Спеціальність: КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Кваліфікація – 6.020100 бакалавр культурології


Qualification – 6.020100 Bachelor of Cultural Studies

Кваліфікація - 8.020101 магістр культурології


Qualification – 8.020101 Master of Cultural Studies
Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін


Українська та зарубіжна культура

Ukrainian and Foreign Cultures

Релігієзнавство

Religious Studies

Археологія та давня культура

Archaeology and Ancient Culture

Загальна історія та теорія мистецтва

General History and Theory of Arts

Вступ до загальної теорії культури

Introduction to the General Theory of Culture

Історія україиської культури

History of Ukrainian Culture

Історія європейської цивілізації

History of European Culture

Етнологія

Ethnology

Соціологія культури

Sociology of Culture


Вибіркові навчальні дисципліни


1. Європейська культурна традиція

1. European Cultural Tradition

-давня культура

- Ancient Culture

-культура Візантії

- Byzantine Culture

-культура Київської Русі

- Culture of Kievan Rus

- культура

- Medieval European Culture

-культура Ренесансу

- Renaissance Culture

- культура

- Modern European Culture

-сучасна культура Заходу

- Contemporary Western Culture

2. Культура Сходу та інших регіонів світу

2. Culture of the Orient and of the Other World Regions

-давні цівілізації Сходу

- Ancient Civilizations of the Orient

-єврейська культура

- Jewish Culture

-індійська культура

- Indian Culture

-культура доколумбової Америки

- Culture of Pre-Columbian America

Китайська класична культура

Chinese Classical Culture

- культура Японії

- Culture of Japan

-ісламська культура

- Islamic Culture

-традиційні

- Traditional Cultures of Africa, Australia and Oceania

3. Теорія культури

3. Theory of Culture

-антропологія

- Anthropology

-культурна антропологія

- Cultural Anthropology

-сучасні теорії культури

- Modern Theories of Culture

-загальна теорія культури

- General Theory of Culture

-актуальні проблеми зарубіжної культурології

- Selected Topics in Foreign Cultural Studies

-особистістьв культурі Заходу в постметафізичний період

- Personality in Post-Metaphysical Western Culture

4. Мистецтвознавство та музейна справа

Art and Museum Studies:

-театр як соціо-культурний феномен

- Theater as a Social and Cultural Phenomenon

-кіномистецтво

- Cinema Studies

-музеєзнавство

- Museum Studies

-історія музичного мистецтва

- History of Music

-історія та теорія архітектури

- History and Theory of Architecture

5. Археологія та давня культура

Archaeology and Ancient Culture:

-методика польових археологічних досліджень

- Methodology of Archaeological Fieldwork

-актуальні проблеми археології та давньої культури України

- Topics in Archaeology and Old Ukrainian Culture

-трипільська протоцивілізація та її сусіди

- Trypilian Protocivilization and its Surrounding

-скіфо-сарматська доба в історії України

- Scythian-Sarmatian Period in the History of Ukraine

-історія та культура античних міст-держав на території України

- History and Culture of Ancient City-States in Ukraine

-походження українців, росіян та білорусів (в світлі нових досліджень)

- Origins of the Ukrainians, Russians and Byelorussians (Latest Investigations)

-археологія та культура середньовічних кочовників

Archaeology and Culture of Medieval Nomads


Цикл дисциплін вільного вибору студента

Києво-Могилянська Академія як явище культури

Kiev-Mohyla Academy as a Cultural Phenomenon

Античні містерії та ранньогрецька рефлексія

Antique Mysteries and Early Greek Reflection

Образ святості в культурі Київської Руси

Sacred Images in the Culture of Kievan Rus

Трипільська культура

Trypillian Culture

Європейський езотеризм

European Esotericism

Культура України другої половини 13- 15 ст.

Ukrainian Culture: 1250-1500

Історія музичної культури

18 ст.


History of Musical Culture till the End of the 18th Century

Взаємодія культур і проблеми міжкультурного синтезу

Cultural Interaction and Problems of Cross-Cultural Synthesis

Епістемологія культури

Epistemology of Culture

Культура Сходу Середніх віків та Нового часу

Oriental Culture in the Middle Ages and Modern Times

Символіка християнської культури

Symbols of the Christian Culture

Європа як феномен культури

Europe as a Cultural Phenomenon

Феноменологія української театральної культури

Phenomenology of the Ukrainian Theatre Culture

Індоєвропейська проблема етногенезу України

Indo-European Problem in the Ethnogenesis of Ukraine

Культура Заходу другої пол. 20 ст.

Western Culture in the Second Half of the 20th Century

Ситуація посткласичності у розвитку античної культури

Postclassical Period in the Development of Ancient Culture

Історія, теорія та практика музейної справи

History, Theory and Practice of Museum Studies

Мистецтвознавство

History and Theory of Art

Історія декоративно-прикладного мистецтва

History of Applied Decorative Art

Історія та теорія музичного мистецтва

History and Theory of Music

Живопис і графіка

Painting and Graphic Art

Етнокультурний механізм: сутність та форми

Ethnocultural Mechanism: Content and Form

Етнографія

Ethnography

Китайська класична культура

Classical Chinese Culture

Культура Європи доби 19 – поч.20 ст.

European Culture: 19th-early 20th Century

Культура Європи доби Просвітництва

European Culture of the Age of Enlightenment

Культура доби Бароко

Baroque Culture

Археологія та давня культура Європи

Archaeology and Ancient Culture of Europe

Історія українського мистецтва

History of Ukrainian Art

Українська культура 16-го – першої пол. 18ст.

Ukrainian Culture since 1500 till 1750

Археологія та давня культура України

Archaeology and Old Culture of Ukraine

Музеєзнавство. Охорона памяток історії та культури

Museum Studies. Preservation of Cultural and Historical Artifacts

Давні Європа та Близький Схід

Old Europe and Middle East

Соціокультурний розвиток людства

Sociocultural Development of Mankind

Вступ до загальної теорії культури

Introduction into General Theory of Culture

Історія культур Сходу

History of Oriental Culture

Загальна історія та теорія мистецтва

General History and Theory of Arts

Античні містерії та ранньогрецька думка

Ancient Mysteries and Early Greek Thought

Символіка української культури

Symbols in Ukrainian Culture

Категорії української культури

Categories of Ukrainian Culture

Історія українського мистецтва

(19-20 ст.)History of Ukrainian Art: 19th-20th Century

Традиційна культура українців

Traditional Culture of Ukrainians

Семіотика екранного мистецтва

Semiotics of Film

Сучасна українська культура

Contemporary Ukrainian Culture

Культура США та Канади XVI-XX ст.

Culture of the USA and Canada: 16th-20th century

Етнокультурний механізм: сутність та форми

Ethnocultural Mechanism: Content and Forms

Методика викладання культурологічних дисциплін в середніх закладах освіти

Teaching of Cultural Studies at High School

Канон душі і тіла

Canon of Body in Culture

Історія сексуальності

History of Sexuality

Історія містичних вчень Сходу і Заходу

History of Mystical Teachings of the Orient and of the West

Культурологічні аспекти астрології

Cultural Aspects of Astrology

Стародавня музична естетика

Old Music Aesthetics

Історія світового театру

History of Theatre

Історія костюму та моди

History of Dress and Fashion

Давньогрецька мова

Old Greek

Латинська мова

Latin

Актуальні проблеми історії зарубіжної літератури: Франц Кафка: текст і контекст

Current Issues of Literary Studies. Francz Kafka: Text and Context

Вступ до соціолінгвістики

Introduction into Sociolinguistics

Античність і література ХХ-го століття

Antiquity and the 20-th Century LiteratureМАГІСТЕРСЬКІ КУРСИ


Філософія структуралізму

Philosophy of Structuralism

Теорія комунікацій

Communication Theory

Історична антропологія

Historical Anthropology

Ключові проблеми етногенезу українців

Key Issues in Ethnogenesis of Ukrainians

Постструктуралізм

Post-structuralism

Постмодернізм

Post-modernism

Когнітивна антропологія

Cognitive Anthropology

Порівняльна етнологія

Comparative Ethnology

Психологія і культура

Psycho-analysis and Culture

Категорії та архетипи культури

Cultural Categories and Archetypes

Візантія та православна культурна традиція

Byzantium and Orthodox Cultural Tradition

Масова культура

Mass Culture

Семінар в окремих проблемах культурології

Special Topics in Cultural Studies

Постколоніалізм та перехідне суспільство

Post-colonialism and Society in Transition

Сучасне мистецтво

Contemporary Art

Іконографія та іконологія

Iconography and Iconology

Культура та влада

Culture and Power

Філософська та культурна антропологія

Philosophical and Cultural Anthropology

Культура гендерних відносин

Culture of Gender Relations

Семіотика імажинативних систем

Imaginary Systems Semiotics

Семіотика культури

Cultural Semiotics

Культура та цивілізація

Culture and Civilization

Семінар з окремих тем української культури

Special Topics in Ukrainian Culture

Загальна психологія

General Psychology

Педагогіка вищої освіти

Pedagogy of Postsecondary Education

Методика викладання культурологічних дисциплін

Teaching of Cultural Studies

Педагoгічна практика

Pedagogical Practicum

Соціальні проблеми та соціальна політика

Social Problems and Social Policy


Практика

Археологічна

Archeological Fielwork

Музейна

Museum Practice

Каталог: doc
doc -> Визначення типів складного речення
doc -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
doc -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
doc -> Представлення інформації в комп 'ютері Двійкове кодуваня. Двійкова система числення
doc -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
doc -> Позакласний захід у 7 класі «Навколосвітній круїз» Мета: закріпити та систематизувати в учнів знання теоретичного матеріалу з курсу «Загальна географія»
doc -> Урок 20. Тема. Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка «Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова
doc -> Практика застосування Духовних Знань
doc -> Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття
doc -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка