Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторіСкачати 216.46 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір216.46 Kb.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Бібліографічний список літератури

до методичних рекомендацій щодо реалізації

обласної науково-методичної проблеми

Херсон – 2014

УДК 061:37

ББК 91.9:74

В 19
Упорядники:
Алексєєва Н.В. – завідувач бібліотеки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Білічук І.О. – бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Паламарчук С.А. – бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі : бібліографічний список літератури до методичних рекомендацій щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми / упоряд. Н. В. Алексєєва, І. О. Білічук, С. А. Паламарчук. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 12 с.


Рекомендаційний список літератури складений бібліотекою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» до методичних рекомендацій щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».Список літератури адресовано науково-педагогічним, педагогічним працівникам, аспірантам, бібліотекарям.

 1. Абрамова С. Формуємо соціальну активність. Науково-методична підготовка соціальних педагогів до формування соціальної активності учнів у системі ППО / Світлана Абрамова // Методист. - 2014. - N 1. - С. 7-11.

 2. Акопян Т. Як успішно соціалізувати учнів / Т. Акопян // Відкритий урок. - 2012. - N 3. - С. 24-25.

 3. Алєко О. А. Родина – провідний соціальний інститут формування первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку / Оксана Анатоліївна Алєко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 16. - С. 220-225.

 4. Алєксєєнко Т. Виховний потенціал шкільного середовища і доброчинної групової діяльності школярів / Тетяна Алєксєєнко // Шкільний світ. - 2012. - N 46. - С. 3-7.

 5. Бабіч В. Соціально-побутова адаптація дітей із вадами розвитку / Вікторія Бабіч // Дефектолог (Шк. світ). - 2012. - N 12. - С. 33-36.

 6. Бережко З. О. Діагностика соціальної адаптованості вихованців і визначення рівнів мотивації спілкування / З. О. Бережко // Дошкільний навчальний заклад. - 2009. - N 5. - С. 2-11.

 7. Біленька Н. Проблема розвитку соціальної активності та рання соціалізація учнів / Н. Біленька, Н. Білецька, Н. Щур // Світ виховання. - 2007. - N 4. - С. 21.

 8. Близнюк В. І. Соціалізація учнів у процесі вивчення правознавства / В. І. Близнюк // Історія та правознавство. - 2011. - N 1. - С. 2-3.

 9. Борисов В. В. Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах / В. В. Борисов, Я. В. Бобилева // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 16. - С. 207-213.

 10. Волканова В. Робота соціального педагога з «кризовими сім’ями» та дітьми групи «ризику» / Валентина Волканова // Соціальний педагог. - 2012. - N 1. - С. 10-17.

 11. Воробйова О. М. Ефективна робота школи – запорука успішної соціалізації особистості (до 130-річного ювілею Чулаківської школи) / О. М. Воробйова // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 2. - С. 14-22.

 12. Вороніна М. В. Формування соціальної компетентності у вихованців дитячого будинку «Теремок» / М. В. Вороніна // Таврійський вісник освіти. - 2011. - N 1. - С. 59-62.

 13. Воронцова Е. Соціалізація підлітків в учнівських колективах / Емілія Воронцова // Практика управління закладом освіти. - 2010. - N 3. - С. 43-51.

 14. Гикава Г. Особливості соціального становлення молоді / Г. Гикава // Соціальний педагог. - 2008. - N 12. - С. 58-60

 15. Гмиря З. Г. Організація самостійної роботи на уроках географії як умова соціалізації учнів / З. Г. Гмиря, Л. Г. Чернова // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 109-115.

 16. Говорун Р. Формування соціально зрілої особистості / Р. Говорун, Н. Дроздова // Відкритий урок. - 2012. - N 5. - С. 31-38.

 17. Григоренко О. В. Соціалізація через ситуативні ігри / О. В. Григоренко // Логопед. - 2012. - N 2. - С. 10-12.

 18. Гусєва С. Особливості соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Методичні рекомендації / Світлана Гусєва // Школа. - 2013. - N 3. - С. 59-62.

 19. Докторович М. Соціальна інтеграція дитини-інваліда в Україні: концепція, завдання, перспективи / М. Докторович, Н. Султанова // Соціальний педагог. - 2012. - N 12. - С. 13-15.

 20. Доровских Л. В. Самоопределение старшеклассников в условиях современного школьного пространства / Л. В. Доровских // Таврійський вісник освіти. - 2011. - N 1. - С. 232-239.

 21. Друзяк О. М. Соціалізація дитини у процесі сюжетно-рольових ігор в умовах дошкільного закладу / О. М. Друзяк // Таврійський вісник освіти. - 2012. - N 2. - С. 135-143.

 22. Дубинка Л. Ф. Шляхи соціалізації особистості в «Школі майбутнього» / Л. Ф. Дубинка // Світ виховання. - 2011. - N 5. - С. 14-18.

 23. Дьякова В. Д. Психологічна абетка соціального здоров’я дошкільнят. Корекційно-розвивальна програма формування соціальної компетентності дошкільників 4-6 років життя / В. Д. Дьякова // Дошкільний навчальний заклад. - 2011. - N 5. - С. 7-22.

 24. Жуковська С. В. Соціалізація учнів старшої школи в навчальному процесі через систему тренінгової роботи / Світлана Володимирівна Жуковська // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 1 (2). - С. 101-105.

 25. Кадров А. О. Учнівське самоврядування в процесі соціалізації учнівської молоді / А. О. Кадров // Виховна робота в школі. - 2013. - N 9. - С. 2-6.

 26. Калашник Л. С. Психолого-педагогічні засади соціалізації вихованців закладів соціального піклування в КНР / Любов Сергіївна Калашник // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. - Випуск 19. - С. 269-277.

 27. Канішевська Л. В. Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів / Любов Вікторівна Канішевська // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 16. - С. 213-220.

 28. Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації школярів із порушеннями зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. - 2012. - N 4. - С. 39-42.

 29. Кондратова О. М. Виховання соціально-адаптованої особистості в умовах школи-інтернату / О. М. Кондратова, М. В. Рожкова // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 1 (1). - С. 125-130.

 30. Кравченко Т. В. Виховання – важливий вектор соціалізації дітей підліткового віку : методичні рекомендації для класних керівників 5-9 класів / Т. В. Кравченко // Класний керівник. - 2010. - N 11.

 31. Кравченко Т. Виховання – важливий вектор соціалізації дітей старшого шкільного віку : методичні рекомендації для класних керівників / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2011. - N 6.

 32. Кравченко Т. Особливості соціального становлення молодших школярів, підлітків, старшокласників / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 15/16. - С. 25-34.

 33. Кравченко Т. Рівні соціалізованості дітей молодшого шкільного віку / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 18. - С. 9-22.

 34. Кравченко Т. Рівні соціалізованості дітей підліткового віку / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 19-20. - С. 2-14.

 35. Кремень В. Самоорганізований соціум: парадигма людиноцентризму / В. Кремень // Післядипломна освіта в Україні. - 2013. - N 2. - С. 3-6.

 36. Куріна С. Становлення особистості дитини дошкільного віку в процесі взаємодії різних соціальних інститутів / Світлана Куріна // Дошкільна освіта. - 2010. - N 1. - С. 6-10.

 37. Литовченко О. В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - N 1. - С. 53-57.

 38. Литовченко О. В. Соціальне становлення особистості: соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 12. - С. 50-56.

 39. Логвиновська, Т. А. Інтеграція виховних зусиль ВНЗ як педагогічного й соціального середовища – важлива умова виховання соціальної спрямованості молоді / Тетяна Анатоліївна Логвиновська // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. - Випуск 21. - С. 280-286.

 40. Лопатюк В. В. Виховна система школи як чинник успішного становлення особистості / Валентина Василівна Лопатюк // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 2. - С. 36-44.

 41. Малинова, Н. А. Методи соціалізації учнівської молоді на уроках історії / Наталя Анатолівна Малинова // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 1 (2). - С. 111-120.

 42. Мешкова С. С. Утілення ідей педагогіки соціалізації у виховний процес групи продовженого дня / С. С. Мешкова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. - 2012. - N 6. - С. 3-19.

 43. Міщенко Т. О. Соціалізація особистості на уроках суспільствознавчих дисциплін шляхом використання технології критичного мислення : розробка / Т. О. Міщенко // Історія та правознавство. - 2014. - N 25-26. - С. 8-12.

 44. Моісеєнко К. Професійна діяльність методиста із соціальної роботи / Катерина Моісеєнко // Методист. - 2012. - N 3. - С. 57-79.

 45. Муренець Л. С. Проблема соціалізації слабкозорих школярів під час викладання української літератури / Л. С. Муренець // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - N 10-11. - С. 4-6.

 46. Надольська, О. А. Групова робота на уроках історії як засіб соціалізації учнівської молоді / Оксана Анатоліївна Надольська // Таврійський вісник освіти. - 2014. – N 1 (1). - С. 144-151.

 47. Назаренко Л. М. Роль соціального впливу на формування ціннісних установок особистості / Людмила Миколаївна Назаренко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 13. - С. 249-253.

 48. Немірова О. Соціалізація дітей у Монтессорі-групах / О. Немірова, А. Кіндзерська // Дошкільне виховання. - 2014. - N 8. - С. 20-22.

 49. Нечай С. Учити співробітництва змалку / Світлана Нечай // Дошкільне виховання. - 2014. - N 9. - С. 14-19.

 50. Овдієнко Л. Н. Соціалізація особистості у сучасній школі: наукові пошуки / Л. Н. Овдієнко // Педагогічна газета. - 2008. - N 4. - С. 8.

 51. Осадчий І. Соціалізація випускника загальноосвітнього навчального закладу : Програма інформаційно-практичного курсу для старшокласників. Заняття / І. Осадчий, Л. Некраш // Соціальний педагог. - 2010. - N 6.

 52. Панікар Р. В. Соціальна готовність малюка до навчання у школі / Р. В. Панікар // Дошкільний навчальний заклад. - 2014. - N 1. - С. 32-34.

 53. Петрочко Ж. В. Соціально-педагогічні виховні технології у викликах часу / Ж. В. Петрочко // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 1. - С. 17-24.

 54. Печенко І. Сучасний дошкільний заклад як провідна інституція соціалізації особистості / Інна Печенко // Рідна школа. - 2008. - N 6. - С. 65-67.

 55. Пєєва Н. Особливості соціалізації вихованців закладів інтернатного типу / Наталія Пєєва // Соціальний педагог. - 2012. - N 4. - С. 11-14.

 56. Пєшкова І. В. Профільне навчання - запорука успішної соціалізації старшокласників / Ірина Володимирівна Пєшкова // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 1 (2). - С. 125-129.

 57. Піддячий М. І. Теоретичні засади соціально-професійної орієнтації учнів / Мікола Іванович Піддячий // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 14. - С. 10-15.

 58. Пожидаєв І. В. Соціальна адаптація гімназистів до умов сучасності / І. В. Пожидаєв // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - N 10. - С. 39-45

 59. Поніманська Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією / Тамара Поніманська // Дошкільне виховання. - 2012. - N 9. - С. 8-11.

 60. Поніманська Т. Освітня лінія «Дитина в соціумі» / Тамара Поніманська // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - N 10. - С. 4-10.

 61. Прядко Л. Соціалізація на уроках історії та в позаурочний час / Лариса Прядко // Майстерня вчителя: Додаток до газети «Джерела». - 2014. - N 4. - С. 16.

 62. Радул В. Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості / Валерій Радул // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 15-20.

 63. Рокоман Є. О. Формування толерантності та міжкультурної комунікації в процесі соціалізації учнів на уроках іноземної мови / Євгенія Олександрівна Рокоман // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 159-163.

 64. Роль школи у соціалізації дітей // Класний керівник. - 2012. - N 15/16. - С. 35-46.

 65. Романовська Д. Психологічна картина причин та наслідків соціальної і шкільної неадаптованості / Д. Романовська, Л. Боярин // Соціальний педагог. - 2012. - N 9. - С. 15-21.

 66. Самоформування дитини в соціопросторі. Загальні теоретичні засади щодо самоформування як психолого-педагогічної проблеми // Позакласний час. - 2011. - N 7. - С. 27-40.

 67. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методичні рекомендації щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми. Теоретико-методологічні засади соціалізації дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі / уклад. С. О. Моїсеєв, Л. М. Назаренко. - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. - 50 с.

 68. Соцька М. В. Соціально-психологічна адаптація сиріт в освітньому просторі Херсонської державної морської академії / Марія Володимирівна Соцька // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 2. - С. 107-113.

 69. Стадник О. Г. Рольові ігри у процесі підготовки старшокласників до виконання соціальних ролей у суспільстві / О. Г. Стадник // Географія (Осн.). - 2012. - N 13-14. - С. 74-79.

 70. Стеж Л. Соціалізація дітей із порушенням мовлення : семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ / Людмила Стеж // Психолог дошкілля. - 2012. - N 2. - С. 15-17.

 71. Султанова Н. В. Методологічні аспекти соціальної інтеграції дітей-інвалідів / Наталя Вікторівна Султанова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. - Випуск 22. - С. 260-267.

 72. Твердохлєб М. Соціальна активність – засіб сучасного виховання учнів початкових класів / М. Твердохлєб // Рідна школа. - 2007. - N 9. - С. 41.

 73. Тернопільська В. І. Підготовка майбутнього вчителя до проведення діагностики сформованості соціально-комунікативної культури учнів / Валентина Іванівна Тернопільська // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 14. - С. 115-120.

 74. Тесленко А. Н. Социально-гуманитарная парадигма высшего образования в призме культурной социализации молодежи / Александр Николаевич Тесленко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова та ін.). - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. - Випуск 18. - С. 248-256.

 75. Тихомирова Т.Н. Измерение социального интеллекта у школьников / Т. Н. Тихомирова, Д. В. Ушаков // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 9. - С. 42-49.

 76. Трембач Л. В. Соціальне партнерство як умова соціалізації школяра / Людмила Валентинівна Трембач // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 170-174.

 77. Тітаренко В. Формування соціальної активності особистості : Досвід / Віра Тітаренко // Початкова освіта. - 2011. - N 28. - С. 17-21.

 78. Ткаченко, В. М. Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії як умова їхньої успішної соціалізації / Валентина Максимівна Ткаченко // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 1 (2). - С. 141-151.

 79. Трембач, Л.В. Соціальне партнерство як умова соціалізації школяра / Людмила Валентинівна Трембач // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 170-174.

 80. Турчаненко Т. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / Тетяна Турчаненко // Дошкільне виховання. - 2011. - N 6. - С. 20-21.

 81. Фера С. В. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку / С. В. Фера // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - N 4. - С. 27-34.

 82. Формуємо соціальність дитини // БВДС. - 2013. - N 21-22. – Спецвипуск.

 83. Харченко І. Соціалізація особистості учнів в умовах учнівського самоврядування / І. Харченко // Завуч. - 2012. - N 19. - С. 28-30.

 84. Чемодурова Ю. Соціалізація молоді / Юлія Чемодурова // Директор школи. - 2009. - N 45. - С. 28-30.

 85. Чернишов О. І. Виховна система школи майбутнього як система позитивної соціалізації підлітків / О. І. Чернишов // Світ виховання. - 2011. - N 5. - С. 6-9.

 86. Черняк О. Гендерна соціалізація: підлітковий досвід / Ольга Черняк // Психолог. - 2012. - N 10. - С. 46-49.

 87. Чорна І. Адаптація до умов колективної співпраці : соціалізація дітей із надскладними фізичними вадами / Ірина Чорна // Дефектолог. - 2012. - N 2. - С. 4-11.

 88. Шабаєва, О.М. Організація процесу соціалізації дітей в освітньому просторі сучасної загальноосвітньої школи / Олена Михайлівна Шабаєва // Таврійський вісник освіти. - 2014. - N 1 (1). - С. 268-272.

 89. Шпонтак І. М. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. - 2012. - N 2. - С. 24-25.

 90. Якименко Л. Дитина в колективі однолітків. Соціальний аспект підготовки до школи / Людмила Якименко // Дошкільне виховання. - 2012. - N 6. - С. 8-11.

 91. Яковенко, О. Нові діти. Причини аномальної поведінки сучасних дошкільнят / Олена Яковенко // Дошкільне виховання. - 2013. - N 6. - С. 4-6.

 92. Яценко Т. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами / Тетяна Яценко // Психолог дошкілля. - 2012. - N 3. - С. 13-14.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка