Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторіСкачати 126.16 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір126.16 Kb.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Бібліографічний список літератури

до методичних рекомендацій щодо реалізації

обласної науково-методичної проблеми
Укладачі:

Алексєєва Н.В. – завідувач бібліотеки академії

Білічук І.О. – бібліотекар академії

Паламарчук С.А. – бібліотекар академії
 1. Акопян Т. Як успішно соціалізувати учнів / Т. Акопян // Відкритий урок. - 2012. - N 3. - С. 24-25.

 2. Алєко О. А. Родина – провідний соціальний інститут формування первинного соціального досвіду дітей дошкільного віку / Оксана Анатоліївна Алєко // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 16. - С. 220-225.

 3. Алєксєєнко Т. Виховний потенціал шкільного середовища і доброчинної групової діяльності школярів / Тетяна Алєксєєнко // Шкільний світ. - 2012. - N 46. - С. 3-7.

 4. Бабіч В. Соціально-побутова адаптація дітей із вадами розвитку / Вікторія Бабіч // Дефектолог (Шк. світ). - 2012. - N 12. - С. 33-36.

 5. Близнюк В. І. Соціалізація учнів у процесі вивчення правознавства / В. І. Близнюк // Історія та правознавство. - 2011. - N 1. - С. 2-3.

 6. Борисов В. В. Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах / В. В. Борисов, Я. В. Бобилева // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 16. - С. 207-213.

 7. Волканова В. Робота соціального педагога з «кризовими сім’ями» та дітьми групи «ризику» / Валентина Волканова // Соціальний педагог. - 2012. - N 1. - С. 10-17.

 8. Вороніна М. В. Формування соціальної компетентності у вихованців дитячого будинку «Теремок» / М. В. Вороніна // Таврійський вісник освіти. - 2011. - N 1. - С. 59-62.

 9. Гмиря З. Г. Організація самостійної роботи на уроках географії як умова соціалізації учнів / З. Г. Гмиря, Л. Г. Чернова // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 109-115.

 10. Говорун Р. Формування соціально зрілої особистості / Р. Говорун, Н. Дроздова // Відкритий урок. - 2012. - N 5. - С. 31-38.

 11. Григоренко О. В. Соціалізація через ситуативні ігри / О. В. Григоренко // Логопед. - 2012. - N 2. - С. 10-12.

 12. Гусєва С. Особливості соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Методичні рекомендації / Світлана Гусєва // Школа. - 2013. - N 3. - С. 59-62.

 13. Докторович М. Соціальна інтеграція дитини-інваліда в Україні: концепція, завдання, перспективи / Марина Докторович, Наталя Султанова // Соціальний педагог. - 2012. - N 12. - С. 13-15.

 14. Доровских Л. В. Самоопределение старшеклассников в условиях современного школьного пространства / Л.В. Доровских // Таврійський вісник освіти. - 2011. - N 1. - С. 232-239.

 15. Друзяк О. М. Соціалізація дитини у процесі сюжетно-рольових ігор в умовах дошкільного закладу / О. М. Друзяк // Таврійський вісник освіти. - 2012. - N 2. - С. 135-143.

 16. Дубинка Л. Ф. Шляхи соціалізації особистості в «Школі майбутнього» / Л. Ф. Дубинка // Світ виховання. - 2011. - N 5. - С. 14-18.

 17. Дьякова В.Д. Психологічна абетка соціального здоров’я дошкільнят. Корекційно-розвивальна програма формування соціальної компетентності дошкільників 4-6 років життя / В. Д. Дьякова // Дошкільний навчальний заклад. - 2011. - N 5. - С. 7-22.

 18. Кадров А. О. Учнівське самоврядування в процесі соціалізації учнівської молоді / А. О. Кадров // Виховна робота в школі. - 2013. - N 9. - С. 2-6.

 19. Калашник Л.С. Психолого-педагогічні засади соціалізації вихованців закладів соціального піклування в КНР / Любов Сергіївна Калашник // Педагогічний альманах. - 2013. - Випуск 19. - С. 269-277.

 20. Канішевська Л.В. Дослідження проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів / Любов Вікторівна Канішевська // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 16. - С. 213-220.

 21. Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації шкілярів із порушеннями зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. - 2012. - N 4. - С. 39-42.

 22. Кравченко Т. Виховання – важливий вектор соціалізації дітей старшого шкільного віку : методичні рекомендації для класних керівників / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2011. - N 6. – Спецвипуск.

 23. Кравченко Т. Особливості соціального становлення молодших школярів, підлітків, старшокласників / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 15/16. - С. 25-34.

 24. Кравченко Т. Рівні соціалізованості дітей молодшого шкільного віку / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 18. - С. 9-22.

 25. Кравченко Т. Рівні соціалізованості дітей підліткового віку / Тамара Кравченко // Класний керівник. - 2012. - N 19/20. - С. 2-14.

 26. Литовченко О. В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - N 1. - С. 53-57.

 27. Литовченко О. В. Соціальне становлення особистості: соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 12. - С. 50-56.

 28. Мешкова С. С. Утілення ідей педагогіки соціалізації у виховний процес групи продовженого дня / С. С. Мешкова // Вихователю ГПД. Усе для роботи (Осн.). - 2012. - N 6. - С. 3-19.

 29. Моісеєнко К. Професійна діяльність методиста із соціальної роботи / Катерина Моісеєнко // Методист. - 2012. - N 3. - С. 57-79.

 30. Назаренко Л.М. Роль соціального впливу на формування ціннісних установок особистості / Людмила Миколаївна Назаренко // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 13. - С. 249-253.

 31. Пєєва Н. Особливості соціалізації вихованців закладів інтернатного типу / Наталія Пєєва // Соціальний педагог. - 2012. - N 4. - С. 11-14.

 32. Піддячий М. І. Теоретичні засади соціально-професійної орієнтації учнів / Микола Іванович Піддячий // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 14. - С. 10-15.

 33. Поніманська Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією / Тамара Поніманська // Дошкільне виховання. - 2012. - N 9. - С. 8-11.

 34. Поніманська Т. Освітня лінія «Дитина в соціумі» / Тамара Поніманська // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - N 10. - С. 4-10.

 35. Радул В. Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості / Валерій Радул // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 15-20.

 36. Рокоман Є. О. Формування толерантності та міжкультурної комунікації в процесі соціалізації учнів на уроках іноземної мови / Євгенія Олександрівна Рокоман // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 159-163.

 37. Роль школи у соціалізації дітей // Класний керівник. - 2012. - N 15/16. - С. 35-46.

 38. Романовська Д. Психологічна картина причин та наслідків соціальної і шкільної неадаптованості / Діана Романовська, Лілія Боярин // Соціальний педагог. - 2012. - N 9. - С. 15-21.

 39. Самоформування дитини в соціопросторі. Загальні теоретичні засади щодо самоформування як психолого-педагогічної проблеми // Позакласний час. - 2011. - N 7. - С. 27-40.

 40. Стадник О. Г. Рольові ігри у процесі підготовки старшокласників до виконання соціальних ролей у суспільстві / О. Г. Стадник // Географія (Осн.). - 2012. - N 13/14. - С. 74-79.

 41. Стеж Л. Соціалізація дітей із порушенням мовлення : семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ / Людмила Стеж // Психолог дошкілля. - 2012. - N 2. - С. 15-17.

 42. Тернопільська В. І. Підготовка майбутнього вчителя до проведення діагностики сформованості соціально-комунікативної культури учнів / Валентина Іванівна Тернопільська // Педагогічний альманах. - 2012. – Випуск 14. - С. 115-120.

 43. Тесленко А. Н. Социально-гуманитарная парадигма высшего образования в призме культурной социализации молодежи / Александр Николаевич Тесленко // Педагогічний альманах. - 2013. - Випуск 18. - С. 248-256.

 44. Трембач Л. В. Соціальне партнерство як умова соціалізації школяра / Людмила Валентинівна Трембач // Таврійський вісник освіти. - 2013. - N 3. - С. 170-174.

 45. Тітаренко В. Формування соціальної активності особистості : Досвід / Віра Тітаренко // Початкова освіта. - 2011. - N 28. - С. 17-21.

 46. Турчаненко Т. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / Тетяна Турчаненко // Дошкільне виховання. - 2011. - N 6. - С. 20-21.

 47. Формуємо соціальність дитини // БВДС. - 2013. - N 21/22. – Спецвипуск.

 48. Харченко І. Соціалізація особистості учнів в умовах учнівського самоврядування / І. Харченко // Завуч. - 2012. - N 19. - С. 28-30.

 49. Чернишов О. І. Виховна система школи майбутнього як система позитивної соціалізації підлітків / О. І. Чернишов // Світ виховання. - 2011. - N 5. - С. 6-9.

 50. Черняк О. Гендерна соціалізація: підлітковий досвід / Ольга Черняк // Психолог. - 2012. - N 10. - С. 46-49.

 51. Чорна І. Адаптація до умов колективної співпраці : соціалізація дітей із надскладними фізичними вадами / Ірина Чорна // Дефектолог. - 2012. - N 2. - С. 4-11.

 52. Шпонтак І. М. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. - 2012. - N 2. - С. 24-25.

 53. Якименко Л. Дитина в колективі однолітків. Соціальний аспект підготовки до школи / Людмила Якименко // Дошкільне виховання. - 2012. - N 6. - С. 8-11.

 54. Яценко Т. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами / Тетяна Яценко // Психолог дошкілля. - 2012. - N 3. - С. 13-14.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка