Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладанняСторінка1/63
Дата конвертації26.04.2020
Розмір6.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК НАУКА І ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ


1.

В історії становлення соціальної гігієни важливе значення мала поява так званих народних (суспільних) лікарів. Вони перебували на службі у держави й надавали допомогу простому народу. Де з'явилися перші народні лікарі ?
А

У стародавніх греків
В

У стародавніх римлян
* С

У стародавніх єгиптян
D

У древньому Китаї
Е

В країнах стародавнього Сходу


2.

Важливе значення в становленні соціальної гігієни як науки мали роботи доктора Ж. Рошу. Він уперше у своїй дисертації застосував термін ,,Соціальна гігієна”. У якому році це було ?
А

1634 р.
В

1756 р.
* С

1838 р.
D

1912 р.
Е

1920 р.


3.

Надзвичайно важливе значення для розвитку соціальної медицини мала поява перших праць з цього предмету. Укажіть, у якому році видана книга Ж. Рошара ,,Трактат по соціальній гігієні й санітарній статистиці”:
А

1678 р.
В

1765 р.
С

1790 р.
* D

1888 р.
Е

1912 р.


4.

Значну роль в подальшому формуванні соціально-гігієнічної науки відіграло заснування в Берліні в 1905 році наукового товариства ,,Соціальної гігієни й медичної статистики”. Хто із західноєвропейських соціал-гігієністів заснував це товариство ?
А

Ємиль Ресле
* В

Альфред Гротьян
С

Фридриг Принцинг
D

Людвіг Телеки
Е

Альфонс Фішер


5.

В 1906 році в Київському університеті на кафедрі гігієни був введений курс ,,Основи соціальної гігієни й громадської охорони здоров'я”, що мало велике значення для розвитку соціальної гігієни в Україні. Хто з українських соціал-гігієністів читав цей курс ?
* А

А. В. Корчак-Чепурковський
В

А. М. Мерков
С

С. М. Ігумнов
D

С. А. Томілі
Е

С. С. Каган


6.

В 30-х роках ХХ сторіччя великий внесок у розвиток соціальної гігієни в Україні внесли перші українські підручники з соціальної гігієни. Серед них перший підручник С.С.Кагана, виданий в 1932 році. Укажіть цей підручник:
А

Соціальна гігієна
В

Загальна теорія санітарної статистики
С

Практикум по санітарній статистиці
* D

Нариси по теорії соціальної гігієни
Е

Всі відповіді правильні


7.

Постановою РНК СРСР від 14.10.1934 року ,, Про реорганізацію роботи науково-дослідних установ в галузі охорони здоров'я й гігієни праці” багато науково-дослідних інститутів були закриті на протязі 1934-1938 рр. Стало питання і про перейменування кафедр соціальної гігієни. У якому році кафедри соціальної гігієни були перейменовані в кафедри ,,Організації охорони здоров'я” ?
А

1934 р.
В

1937 р.
* С

1941 р.
D

1945 р.
Е

1949 р.


8.

Після перейменування кафедр ,,Соціальної гігієни” у кафедри ,,Організації охорони здоров'я” медична громадськість тривалий час домагалася відновлення назви й необхідності вивчення суспільного здоров'я. У якому році кафедри були відновлені з назвою ,,Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я” ?
А

1945 р.
В

1949 р.
С

1955 р.
* D

1966 р.
Е

1973 р.


9.

На 2-му Всеукраїнському з'їзді соціал-гігієністів та організаторів охорони здоров'я, з метою наближення до міжнародної термінології, було ухвалено рішення про зміну назви кафедри ,,Соціальної гігієни…….……..,, на ,,Соціальну медицину……………...,,. Укажіть, в якому році це було ?
А

1987 р.
* В

1990 р.
С

1993 р.
D

1996 р.
Е

1999 р.


10.

Соціальна медицина та організація охорони здоров`я – наука, що вивчає закономірності громадського здоров`я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Україні ?
А

У Київському медичному інституті
B

У Львівському медичному інституті
C

У Дніпропетровському медичному інституті
D

У Донецькому медичному інституті
*E

У Харківському медичному інституті


11.

Соціальна медицина та організація охорони здоров`я – наука, що вивчає закономірності громадського здоров`я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Європі ?
А

У Московському медичному інституті
B

У Харківському медичному інституті
C

У Київському медичному інституті
*D

У Берлінському університеті
E

У Паризькому медичному інституті


12.

Соціальна медицина та організація охорони здоров`я як предмет викладання включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним із розділів предмету ?
* А

Система охорони здоров`я
В

Первинна профілактика захворювань
С

Вторинна профілактика захворювань
D

Параметри навколишнього середовища
Е

Вивчення впливу виробничого середовища на здоров`я населення


13.

Як предмет викладання СМ та ОЗ включає ряд розділів. Визначте, що із наведеного нижче відноситься до одного з розділів предмету ?
* А

Здоров`я населення
В

Первинна профілактика

С

Вторинна профілактика захворювань
D

Параметри навколишнього середовища
Е

Вивчення якості надання медичної допомоги населенню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення


14.

Як предмет викладання СМ і ОЗ включає ряд розділів. Визначте, що із наведеного нижче відноситься до одного із розділів предмету ?
А

Параметри навколишнього середовища
В

Первинна профілактика
С

Вторинна профілактика захворювань
*D

Медична статистика
Е

Вивчення якості надання медичної допомоги населенню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення


15.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я в науковій та практичній діяльності використовує різні методи. Який з наведених методів є одним із основних методів СМ та ОЗ ?
* А

Статистичний
В

Санітарного спостереження
С

Лабораторного аналізу
D

Інструментальний
Е

Експедиційний


16.

У цей час в Україні для координації наукових досліджень в області соціальної медицини та організації охорони здоров’я працює науково-дослідний інститут. Укажіть, яку повну назву він має ?
А

Всеукраїнський інститут суспільного здоров’я
* В

Український інститут суспільного здоров’я
С

Всеукраїнський інститут охорони здоров’я
D

Український інститут суспільного здоров’я й охорони здоров’я
Е

Український інститут охорони здоров’я


17.

У цей час в Україні для інформаційного забезпечення фахівців і населення в області соціальної медицини й організації охорони здоров’я видаються журнали ,,Вісник соціальної гігієни й організації охорони здоров’я в Україні” та ,,Охорона здоров’я в Україні”. У яких роках були засновані ці журнали ?
А

1990-1992 р.
В

1993-1995 р.
С

1996-1998 р.
* D

1999-2001 р.
Е

2002-2004 р.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка