Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладанняСкачати 15.87 Mb.
Сторінка9/40
Дата конвертації04.04.2021
Розмір15.87 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40

Дуже високий24.

Середній термін лікування хворих гострими респіраторними захворюваннями становив 7,7 днів, при коефіцієнті варіації 3,4%. Який рівень різноманітності відповідає цьому коефіцієнту варіації ?
* А

Низький
В

Середній
С

Вище середнього
D

Високий

Е

Дуже високий


25.

При вивченні середньої частоти пульсу й коефіцієнту варіації у студентів у різних станах отримані такі дані:
Стан студентів

Спокій

Іспит

Після іспиту
Частота пульсу за хв.

67,7

96,4

81,2

Коефіцієнт варіації

3,4

12,2

21,5

В якому стані студентів коефіцієнт варіації відповідає низькому рівню варіабельності ?
* А

Покою
В

Екзамен
С

Після екзамену
D

Екзамен та після екзамену
Е

Не наведено в таблиці


МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


1.

В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?
A

При використанні анкетного методу
B

При проведенні ретроспективного дослідження
* C

При проведенні дослідження на вибірковій статистичній сукупності
D

При проведенні дослідження на генеральній статистичній сукупності

E

При проведенні статистичного дослідження на будь-якій статистичній сукупності2.

При якому ступені вірогідності результати медико-біологічного дослідження будуть вважатися достовірними ?
A

Не менше 68,3% ступеня вірогідності
B

Не менше 76,8% ступеня вірогідності
* C

Не менше 95,0% ступеня вірогідності
D

Не менше 99,0% ступеня вірогідності
E

Не менше 99,9% ступеня вірогідності


3.

При якому мінімальному значенні критерію вірогідності Стьюдента (t) різниця між статистичними показниками буде достовірною, при кількості спостережень більше 30 ?
A

t≥1,06
B

t≥1,56
* C

t≥1,96
D

t≥2,58
E

t≥2,58


4.

При якому значенні критерію вірогідності Стьюдента (t), різниця між статистичними показниками буде достовірною з вірогідністю безпомилкового прогнозу в 99,0%, при кількості спостережень більше 30 ?
A

t≥1,06
B

t≥1,56
C

t≥1,96
* D

t≥2,58
E

t≥3,26


5.

При якому значенні критерію вірогідності Стьюдента (t), різниця між статистичними показниками буде достовірною з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,9%, при кількості спостережень більше 30 ?
A

t≥1,06
B

t≥1,56
C

t≥1,96
D

t≥2,58
* E

t≥3,26


6.

Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 95% ?
A

р≤5,0
B

р≤0,5

* C

р≤0,05

D

р≤0,005

E

р≤0,0005


7.

Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,0% ?
A

р≤1,0
B

р≤0,1

* C

р≤0,01

D

р≥0,01

E

р≥ 0,1


8.

Для оцінки вірогідності використовуються параметричні та непараметричні критерії (коефіцієнти). Який з наведених критеріїв є параметричним ?
* A

Коефіцієнт Стьюдента
B

Критерій знаків
C

Коефіцієнт відповідності
D

Коефіцієнт співвідношення
E

Розрахунок середньої арифметичної


9.

До параметричних критеріїв оцінки достовірності результатів статистичного дослідження відносяться:
A

Критерій Колмогорова-Смирнова
B

Т-критерій Вілкоксона
C

Критерій знаків
* D

Коефіцієнт Стьюдента
E

Коефіцієнт відповідності


10.

Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,9% ?
A

р≤1,00
B

р≤0,01

* C

р≤0,001

D

р≥0,001

E

р≥ 0,01


11.

У населеному пункті К. вивчається розповсюдженість злоякісних новоутворень. Отриманий результат P±1,96m. Необхідно вказати ступінь ймовірності безпомилкового прогнозу для отриманого результату:
A

68,0%
B

78,6%
*C

95,5%
D

99,7%
E

99,9%


12.

Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити суттєвість різниці у порівнювальних групах ?
* A

Розрахунок критерію Стьюдента
B

Метод стандартизації
C

Розрахунок відносних величин
D

Кореляційний аналіз
E

Розрахунок середніх величин


13.

Пересічна тривалість лікування хворих гіпертонічною хворобою в лікарні №1 становила 17,0±1,0 днів, а в лікарні №2 – 15,0±0,5днів. Чи достовірна різниця між показниками, якщо критерій t=1,79 ?
A

Так
* B

Ні
C

Необхідно розрахувати критерій відповідності ( χ2)
D

Необхідно зменшити число спостережень
E

Необхідно визначити коефіцієнт варіації


14.

У медико-біологічних дослідженнях часто виникають ситуації, коли необхідно визначити вірогідність різниці між окремими показниками з використанням критерію t. Яка величина критерію t підтверджує вірогідність різниці між цими показниками (n>30) ?
* A

Більше 1,96
B

Більше 1,5
C

Більше 2,5
D

Більше 3,0
E

Більше 3,5


15.

У практику хірургічного відділення стаціонару було впроваджено методику лапароскопічної холецистектомії. У результаті середня тривалість післяопераційного лікування хворих скоротилася до 3,4±0,8 дня порівняно з 7,3±1,1 дня при звичайній холецистектомії. Яким методом медичної статистики можна підтвердити достовірність різниці показників ?
* A

Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента
B

Розрахунок відносних величин
C

Розрахунок коефіцієнта кореляції
D

Розрахунок середніх величин
E

Розрахунок стандартизованих показників


16.

Частота ускладнень при кишковій непрохідності серед прооперованих дітей склала 3,0±0,5%. Необхідно вказати, у яких межах може змінюватися цей показник при ймовірності статистичного прогнозу в 95,5%:
A

1,5 – 4,5%
B

1,0 – 3,0%
C

2,5 – 3,5%
*D

2,0 – 4,0%
E

0,5 – 3,0%


17.

У N-ській області здійснюється позачергова санітарно-гігієнічна експертиза стану водоймищ, для чого створена пересувна лабораторія. Був проведений попередній інструктаж її робітників по методиках досліджень, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів і лабораторного устаткування не здійснювалася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні експертизи і вплинути на вірогідність результатів ?
A

Арифметичні
* B

Систематичні
C

Випадкові
D

Логічні
E

Методичні


18.

При аналізі використання ліжкового фонду (середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на лікарняному ліжку) в багатопрофільній лікарні міста К. встановлено, що враховані ознаки мають асиметричний розподіл. Які методи оцінки вірогідності результатів дослідження слід використати в цьому випадку ?
* A

Непараметричні
B

Параметричні
C

Традиційні
D

Системного аналізу
E

Все перераховане


19.

Оцінка вірогідності результатів досліджень є одним із заключних етапів аналізу явища, яке вивчається. При вивченні фізичного розвитку юнаків-школярів (n=100) встановлено, що середня довжина тіла становить 158±1,0см. Яке значення будуть мати довірчі інтервали з вірогідністю 95% ?
A

157-159
* B

156-160
C

155-161
D

154-162
E

153-163


20.

Визначіть довірчі межі середньої арифметичної величини, отриманої при вибірковому дослідженні (120±2,0см) з вірогідністю 95,0%, при кількості спостережень більше 30:
A

118,0-122,0
В

117,0-123,0
* C

116,0-124,0
D

115,0-125,0
E

114,0-126,0


21.

Визначіть довірчі межі середньої арифметичної величини, отриманої при вибірковому дослідженні (120±2,0см) з вірогідністю 99,0%, при кількості спостережень більше 30:
A

116,8-123,2
В

115,8-124,2
* C

114,8-125,2
D

113,8-126,2
E

112,8-127,2


22.

Оцініть, чи достовірна різниця між статистичними показниками при кількості спостережень більше 30, якщо ,,Достовірно”, то з яким ступенем вірогідності безпомилкового прогнозу (t= 1,96):
A

Розходження не достовірні


Розходження достовірні з 95,0% ступенем ймовірності
C

Розходження достовірні з 98,0% ступенем ймовірності
D

Розходження достовірні з 99,0% ступенем ймовірності
E

Розходження достовірні з 99,9% ступенем ймовірності


23.

Довірчий інтервал для похідних величин у генеральній сукупності, які були отримані при вибірковому дослідженні, становить собою:
A

Різницю між максимальною і мінімальною варіантами
В

Різницю між двома похідними величинами, які порівнюються


Інтервал, у межах якого при заданій імовірності знаходяться значення похідної величини в генеральній сукупності
D

Різницю між наступною варіантою і попередньою
Е

Процентне відношення між похідними величинами, отриманими при вибіркових і генеральних статистичних дослідженнях


24.

З 1000 дітей, які були щеплені від грипу, захворіло 100 дітей, а з 400 не щеплених дітей захворіло грипом 50. Яка з нижче названих методик є найбільш прийнятною для перевірки ефективності щеплення від грипу ?
A

СтаСтандартизація показників захворюваності грипом
В

ОбчВичислення коефіцієнта кореляції
С

ОціОцінка міри варіабельності показників
D

ПерПеревірка точності обчислення показників


Оцінка вірогідності різниці захворюваності грипом за критерієм Стьюдента


25.

Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують параметричні критерії ?
A

КолКоли ми не знаємо який розподіл ознаки в сукупності
В

Коли показник має якісну характеристику
С

КолКоли показник має напівякісну характеристику
*D

Коли сукупність має кількісні показники та нормальний (симетричний) розподіл ознаки
Е

Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки


26.

Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують непараметричні критерії ?
* A

Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки та має якісні, напівякісні характеристики
В

Коли сукупність має кількісні характеристики та нормальний розподіл ознаки
С

Коли показник має нормальний розподіл ознаки
D

Коли показник має кількісну характеристику
Е

Коли ми вважаємо, що розподіл ознаки в сукупності підпорядковується закону нормального розподілу


27.

Однією з особливостей вибіркової статистичної сукупності є репрезентативність ознаки. Яке з наведених визначень відповідає цьому поняттю ?
* A

Відповідність з очікуваною ймовірністю параметрам генеральної сукупності
В

Необхідність збільшення числа спостережень
С

Необхідність зменшення числа спостережень
D

Вірогідність безпомилкового прогнозу
Е

Вірогідність помилкового прогнозу


28.

Для оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження розраховують середні похибки. На що вказує середня похибка середньої та відносної величини ?
* A

Якою мірою результати вибіркового дослідження відрізняють від результатів генеральної сукупності
В

На можливу вірогідність середньої величини
С

На можливу вірогідність відносного показника
D

На методичну похибку
Е

На необхідність збільшення кількості числа спостережень


29.

Методика аналізу результатів статистичного дослідження обов`язково включає оцінку вірогідності отриманих результатів. При якому найбільшому значенні середньої похибки середньої арифметичної ми повинні їй довіряти ?
A

Середня похибка перевищує середню величину
В

Середня величина не менше ніж у 4 рази перевищує свою похибку.
С

Середня величина не менше ніж в один раз перевищує свою похибку
*D

Середня величина не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку.
Е

Середня величина і середня похибка рівні між собою.


30.

Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використаний для оцінки вірогідності результатів?А

Коефіцієнт відповідності
B

Критерій знаків
*C

Коефіцієнт Стьюдента
D

Т-критерій Вілкоксона
Е

Критерій Колмогорова-Смирнова


31.

В результаті впровадження нової методики лікування середня тривалість госпіталізації в експериментальній групі хворих склала 12,3±0,2 дні порівняно з 15,4±0,4 днями в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчислення якого коефіцієнта (критерію) дає можливість можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?А

Т-критерій Вілкоксона
B

Критерій знаків
C

Критерій відповідності
*D

Критерій Стьюдента (t)
Е

Критерій Колмогорова-Смирнова
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка