Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладання


СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ, МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯСкачати 15.87 Mb.
Сторінка7/40
Дата конвертації04.04.2021
Розмір15.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ,

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ

1.

Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознаки
* А

Так
B

Ні
C

Можливо в окремих випадках
D

Можливо при асиметричному розподілі ознак

E

Тільки в генеральних статистичних сукупностях


2.

Для визначення фізичного розвитку студентів були розраховані середні величини росту та маси тіла. Яким вимогам повинен відповідати первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин ?
А

Наявність „нульової” гіпотези
* B

Якісно однорідна сукупність
C

Відсутність коливання ознаки, що вивчається
D

Наявність групування ознак
E

Найменше число спостережень


3.

Для характеристики медико-біологічних даних широко використовуються середні величини. Яким вимогам повинен відповідати первинний матеріал для їх розрахунку ?
A

Достатня амплітуда ряду
B

Наявність нульової гіпотези
C

Відсутність коливання ознак, що вивчаються
D

Наявність групових ознак
* E

Достатнє число спостережень


4.

Первинний статистичний матеріал, з якого розраховують середні арифметичні величини, повинен відповідати певним вимогам. Що з нижченаведеного відноситься до цих вимог ?
* A

Якісно однорідна сукупність
B

Наявність ,,нульової” гіпотези
C

Відсутність коливання ознак, що вивчаються
D

Достатня амплітуда ряду
Е

Наявність групових ознак


5.

Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де частота кожної варіанти дорівнює одиниці ?
* А

Просту середню арифметичну
В

Зважену середню арифметичну
С

Медіану
D

Амплітуду
Е

Ліміт


6.

Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де кожна варіанта зустрічається з певною частотою ?
А

Просту середню арифметичну
В

Середню гармонійну
С

Середню геометричну
* D

Зважену середню арифметичну
Е

Всі відповіді вірні


7.

До середніх величин відносяться: мода, медіана, середня арифметична та інші. Визначте, як називається варіанта, що займає середнє положення у варіаційному ряду:
А

Середньою арифметичною
B

Простою середньою арифметичною
C

Зваженою середньою арифметичною
*D

Медіаною
E

Модою


8.

Для оцінки медико-біологічних даних, які одержані при проведенні статистичного дослідження, застосовують різні види середніх величин. Що з нижченаведеного найбільш вичерпно характеризує ці дані ?
А

Мода
B

Медіана

* C

Середня арифметична

D

Ліміт

E

Амплітуда


9.

Яка основна властивість використовується при розрахунку середньої арифметичної способом моментів ?
А

Середня величина є узагальнюючою величиною
B

Середня величина займає в будь-якому варіаційному ряді серединне положення
*C

Сума відхилень усіх варіант від середньої арифметичної дорівнює нулю
D

Зміна кожної варіанти на визначене число збільшує на це число і середню величину
E

Всі відповіді вірні


10.

Середні величини мають широке застосування в медицині та організації охорони здоров’я. Яке з наведених положень слід віднести до області практичного застосування середніх величин ?
А
Для характеристики якісних ознак
B

Для порівняння абсолютних даних
C

Для характеристики рівня захворюваності
D

Для характеристики природного руху
*E

Для характеристики організації роботи закладів охорони здоров’я


11.

Середні величини мають широке застосування в медицині та організації охорони здоров’я. Яке з наведених положень слід віднести до області практичного застосування середніх величин ?
* А

Для визначення медико-фізіологічних показників організму
B

Для порівняння абсолютних даних
C

Для характеристики рівня захворюваності
D

Для характеристики природного руху
E

Для характеристики якісних ознак


12.

Який з наведених нижче показників стану здоров'я населення оцінюється середніми величинами ?
А

Демографічні показники
B

Захворюваність населення
* C

Фізичний розвиток
D

Інвалідність
E

Донозологічні стани


ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК


1.

Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?
* A

Ліміт
B

Медіана
C

Мода
D

Середнє квадратичне відхилення

E

Коефіцієнт варіації

2.

Який із критеріїв оцінки ступеня неоднорідності ознак визначається різницею крайніх значень варіант ?
A

Мода
B

Медіана
* C

Амплітуда
D

Середнє квадратичне відхилення

E

Коефіцієнт варіації3.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що середній зріст хлопчиків 10 років складає 127 см, а новонароджених 62 см. Який показник необхідно розрахувати, щоб визначити в якій сукупності коливання ознак було більшим ?
A

Ліміт
* B

Коефіцієнт варіації
C

Амплітуду
D

Середнє квадратичне відхилення

E

Відносну величину


4.

Ліміт і амплітуда характеризують різноманітність ознак у варіаційному ряду по крайніх значеннях варіант. Який параметр варіаційного ряду дає внутрішню характеристику різноманітності варіант у цьому ряду ?
* A

Середнє квадратичне відхилення
B

Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної
C

Коефіцієнт варіації
D

Частота варіант
E

Число спостережень


5.

Який критерій оцінки ступеня неоднорідності ознак є відносною мірою їх різноманітності ?
A

Ліміт
B

Відносна величина
C

Амплітуда
D


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка