Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладанняСкачати 15.87 Mb.
Сторінка5/40
Дата конвертації04.04.2021
Розмір15.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Екстенсивні показники

C

Показники співвідношення
D

Коефіцієнт кореляції
E

Абсолютне число померлих


34.

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?
А

Кількість лікарів до середньорічної кількості населення
* B

Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
C

Кількість захворювань до середньорічної кількості населення
D

Середньорічна кількість населення до кількості лікарів
E

Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення


35.

В залежності від того, яке явище вивчається (летальність, захворюваність, народжуваність та інше) для розрахунку інтенсивних показників застосовують різні основи: 100, 1000, 10000. Визначить основу для розрахунку демографічних показників:
А

1
B

10
C

100
* D

1000
E

10000


36.

Одним із показників діяльності стаціонару є летальність. Визначить основу для розрахунку показника летальності:
А

1
B

10
* C

100
D

1000
E

10000


37.

Показник екстенсивності характеризує структуру явища. Визначить основу для розрахунку показника екстенсивності:
А

1
B

10
* C

100
D

1000
E

10000


38.

Чисельність населення N-області 270500, кількість померлих - 4180. Який показник можна визначити за цими даними ?
* А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
C

Наочності
D

Відносної інтенсивності
Е

Співвідношення


39.

Які дані потрібні для визначення частки випадків дифтерії серед усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років ?
* A

Кількість випадків дифтерії та кількість усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років
B

Кількість дітей до 7 років
C

Кількість усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років
D

Кількість випадків дифтерії серед дітей
Е

Кількість усіх дітей


40.

Було оглянуто 1500 школярів віком 10 років, у 150 з них виявлено сколіоз I стадії. Який відносний показник треба використати для розрахунку частоти сколіозу I стадії у школярів віком 10 років ?
А

Співвідношення
B

Екстенсивний
C

Наочності
* D

Інтенсивний
Е

Відносної інтенсивності


41.

Загальну захворюваність населення характеризує інтенсивний показник. Які дані потрібні для розрахунку загального інтенсивного показника ?
* А

Кількість явища і середовища, які вивчаються, основа для розрахунку
B

Розмір середовища та основа для розрахунку
C

Кількість явища, яке вивчається та основа для розрахунку
D

Абсолютна чисельність явища, яке вивчається, та середовища
Е

Кількість явища та його частини


42.

Наведені дані про питому вагу бронхіальної астми серед усіх алергічних захворювань у дітей. Який показник був використаний ?
А

Наочності
B

Інтенсивності
C

Співвідношення
* D

Екстенсивності
Е

Середні


43.

При вивченні структури захворюваності населення міста А. хвороби органів дихання склали 45,0%. Який статистичний показник відображує питому вагу хвороб органів дихання ?А

Співвідношення
B

Інтенсивності
C

Наочності
*D

ЕкстенсивнийE


Відносної інтенсивності
44.

Серед населення міста А. зареєстровано 500 випадків сечокам’яної хвороби на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена захворюваність населення сечокам’яною хворобою ?А

Співвідношення
*B

Інтенсивного
C

Наочності
D

ЕкстенсивногоE


Відносної інтенсивності
45.

Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 1998р. за 100%, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 1999 р. – збільшення на 62,5%, 2000 р. – збільшення на 25%. Який показник буде використаний при аналізі наведених даних?А

Екстенсивний
B

Темп росту
C

Інтенсивний
D

Співвідношення*E


Наочності

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.


1.

У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення слід застосувати в даному випадку ?
А

Стовпчикову діаграму
* B

Лінійну діаграму
C

Секторну діаграму
D

Картограму
E

Картодіаграму


2.

Який із видів графічного зображення можна використати для зображення зміни температури тіла людини протягом доби (замкнутий цикл) ?
А

Стовпчикову
B

Лінійну
* C

Радіальну
D

Картограму
E

Секторну


3.

Для аналізу представлені дані загальної захворюваності за останні 5 років, укажіть, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку ?
А

Картограму
B

Секторну
C

Стовпчикову
D

Внутрішньостовпчикову
* E

Лінійну


4.

Для аналізу наведені дані про структуру захворювань. Укажіть, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку ?
А

Картограму
B

Радіальну
C

Стовпчикову
* D

Внутрішньостовпчикову
E

Лінійну


5.

Який з видів графічних зображень можна використати для зображення динаміки рівнів показника загальної смертності ?
А

Стовпчикову
* B

Лінійну
C

Внутрішньостовпчикову
D

Картограму
E

Секторну діаграму


6.

Була вивчена структура первинної захворюваності населення по МКХ-10. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження ?
А

Стовпчикової
* B

Секторної
C

Радіальної
D

Лінійної
E

Фігурної


7.

Серед причин смертності населення у лікаря загальної практики за останній рік перше місце займають серцево-судинні захворювання (65,0%), друге – новоутворення (13,0%), потім – травми (8,3%) тощо. Яка діаграма ілюструє структуру явищ, що вивчаються ?
А

Стовпчикова
B

Картограма
* C

Секторна
D

Лінійна
E

Радіальна


8.

Захворюваність на шигельоз у районі по місяцях року в абсолютних цифрах становить: січень 6; лютий 9; березень 11; квітень 10; травень 16; червень 23; липень 19; серпень 33; вересень 58; жовтень 19; листопад 11; грудень 5. Усього за рік 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності на шигельоз від середнього рівня ?
* А

Радіальна діаграма
B

Картограма
C

Стовпчикова діаграма
D

Картодіаграма
E

Секторна діаграма


9.

За даними звернень населення в районну поліклініку було виявлено: у січні 257 випадків захворювань грипом, лютому 222, березні 210, квітні 81, травні 26, червні 5, липні 3, серпні 8, вересні 19, жовтні 29, листопаді 49, грудні 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який вид графічного зображення найбільш доцільний у даному випадку ?
А

Картограма
B

Секторна діаграма
* C

Радіальна діаграма
D

Гістограма
E

Стовпчикова діаграма


10.

Виберіть вид графічного зображення помісячних відомостей про число зареєстрованих випадків гострих кишкових інфекцій у порівнянні їх із середніми помісячними величинами, які отримані за 5 попередніх років:
* А

Лінійна діаграма
B

Радіальна діаграма
C

Секторна діаграма
D

Фігурна діаграма
E

Криволінійна


11.

Показник малюкової смертності за минулий рік склав – 16,3‰, у нинішньому році - 15,7‰. Назвіть вид діаграми, який можна використати для графічного зображення:
А

Секторна
B

Лінійна
C

Внутрішньостовпчикова
*D

Стовпчикова
E

Радіальна


12.

У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає:
* A

Динаміку явища, яке вивчається
B

Структуру явища
C

Співвідношення явищ
D

Розмір явищ, які вивчаються
Е

Явища, які мають циклічну закономірність


13.

Крім діаграм для наочності показників здоров’я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити:
A

Динаміку захворюваності населення України
B

Структуру захворюваності населення України
* C

Рівень захворюваності в різних областях України
D

Захворюваність, яка має циклічну закономірність
E

Помісячні коливання захворювань


14.

Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках виконується внутрішньостовпчикова діаграма ?
* A

Для зображення структури явищ
B

Для зображення динаміки явищ
C

Для зображення співвідношення явищ
D

Для зображення різноманітності явищ
Е

Для зображення середніх величин


15.


A

Інтенсивний
B

Екстенсивний
C

Співвідношення
D

Відносної інтенсивності
* Е

Наочності


16.

Рівень загальної смертності в Україні склав: в 2000р. –14,4%, 2001р. – 14,2%, 2002р. – 15,3%, 2003 р. – 16,0%. Який вид діаграми можна використати для зображення цих даних ?
A

Внутрішньостовпчикову
B

Картограму
C

Секторну діаграму
* D

Лінійну
Е

Радіальну


17.

В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років – 13,0%, 15-49 років – 52,0%, 50 років і старших – 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити вікову структуру населення району?А

Радіальна діаграма
*B

Секторна діаграма
C

Лінійна діаграма
D

Стовпчикова діаграма
Е

Картограма


18.

Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 у місті А. в 2003 р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною документацією витрачається 10,6%, на опитування хворого – 15,1%, на огляд і обстеження – 35,9%, на інші елементи роботи – 38,4% загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого виду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?А

Стовпчикова
B

Картодіаграма
C

Лінійна
D

Радіальна

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка