Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладанняСкачати 15.87 Mb.
Сторінка40/40
Дата конвертації04.04.2021
Розмір15.87 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
2000-2200 мешканців

E.(1) 1100- 1200 мешканців

204. А=0 Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм.

Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку

чисельність міського населення за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар?

ID=234885

A.(0) До 1000 мешканців

B.(0) 1100- 1200 мешканців

C.(0) До 2000 мешканців

D.(0) Не обмежена кількість населення

E.(1) 1400- 1500 мешканців

205. А=0 Надання якісної допомоги можливо за умови оволодіння відповідними знаннями, вміннями, навичками.

Який нормативний документ містить перелік основних вимог до знань, вмінь та навичок сімейного

лікаря?

ID=234886

A.(0) Стандарти якості лікування хворих

B.(0) Положення про лікаря загальної практики - сімейної медицини

C.(0) Положення про відділення загальної практики-сімейної медицини

D.(0) Стандарти акредитації лікувально-профілактичних закладів

E.(1) Кваліфікаційна характеристика лікаря зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»

206. А=0 Покращення стану здоров'я є основним завданням сімейної медицини. Одним з напрямків цієї

діяльності є моніторинг за станом здоров'я кожного мешканця. Який основний статистичний документ

дозволяє мати уявлення про стан здоров'я населення сімейної територіальної дільниці?

ID=234887

A.(0) Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

B.(0) Медична карта амбулаторного хворого

C.(0) Контрольна карта диспансерного нагляду

D.(0) Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в лікувальному закладі серед дорослого та

підліткового населення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Медичний паспорт сім'ї

207. А=0 Важливим кроком щодо покращення діяльності медичних закладів в умовах функціонування сімейної

медицини є втілення стаціонарозамінних форм надання цієї допомоги, однією з яких є денні

ID=234888 стаціонари. На яку кількість соматичних ліжок встановлюється штатна посада лікаря та медичної

сестри?


A.(0) На 15 ліжок

B.(0) На 25 ліжок

C.(0) На 40 ліжок

D.(0) На 50 ліжок

E.(1) На 30 ліжок

208. А=0 До ефективних форм медичної допомоги, які останнім часом знайшли втілення в практику охорони

здоров'я, відносяться денні стаціонари. Визначити, при яких закладах охорони здоров'я вони можуть

ID=234889 організовуватися

A.(0) При дезінфекційних станціях

B.(0) При станціях переливання крові

C.(0) У лікарнях соціального захисту

D.(0) При санітарно-епідеміологічних станціях

E.(1) При поліклініках

209. А=0 Ефективність використання ліжкового фонду в умовах сімейної медицини досягається за рахунок

впровадження стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги. Що з наведеного відноситься до

цих форм?

ID=234890

A.(0) Ліжка у лікарні соціального захисту

B.(0) Ліжка в сільській дільничній лікарні

C.(0) Спеціалізований стаціонар диспансеру

D.(0) Відділення відновлюваного лікування

E.(1) Стаціонар на дому

210. А=0 У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні

моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, що з наведеного є однією з моделей організації

їх роботи

ID=234891

A.(0) В умовах багатопрофільних поліклінік

B.(0) В умовах спеціалізованих центрів

C.(0) В умовах спеціалізованих диспансерів

D.(0) Сумісна робота педіатрів і терапевтів

E.(1) Індивідуальна практика

211. А=0 У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні

моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, що з наведеного є однією з моделей організації

їх роботи

ID=234892

A.(0) Сумісна робота педіатрів і терапевтів

B.(0) В умовах спеціалізованих центрів

C.(0) В умовах спеціалізованих диспансерів

D.(0) В умовах багатопрофільних поліклінік

E.(1) Групова практика в умовах сімейної амбулаторії

212. А=0 У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні

моделі організації роботи сімейних лікарів. Визначити, яке з наведених положень є однією з моделей

організації їх роботи, що використовуються при переході на засади сімейної медицини

ID=234893

A.(0) В умовах багатопрофільних поліклінік

B.(0) В умовах спеціалізованих центрів

C.(0) В умовах спеціалізованих диспансерів

D.(0) Сумісна робота педіатрів і терапевтів

E.(1) Групова практика, де кожен лікар є вузьким фахівцем

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

213. А=0 Основним медичним закладом, який надає медичну допомогу на засадах сімейної медицини в

сільській місцевості є амбулаторія сімейної медицини. За якої мінімальної чисельності лікарів

організовується цей заклад?

ID=234894

A.(0) 2 лікарі та більше

B.(0) 4 лікарі та більше

C.(0) 6 лікарів та більше

D.(0) 10 лікарів та більше

E.(1) 3 лікарі та більше

214. А=0 В умовах міста найбільш доцільною формою надання медичної допомоги на засадах сімейної

медицини є організація відділень сімейної медицини при поліклініках. За якої мінімальної кількості

лікарів створюється таке відділення?

ID=234895

A.(0) 2 лікарі та більше

B.(0) 4 лікарі та більше

C.(0) 6 лікарів та більше

D.(0) 10 лікарів та більше

E.(1) 3 лікарі та більше

215. А=0 Відповідно до рекомендацій ВООЗ надання первинної медико-санітарної допомоги має ґрунтуватися

на засадах:

ID=234896

A.(0) Широкої участі спеціалістів різних профілів у забезпеченні лікувально-профілактичної допомоги

B.(0) Багаторівневої системи надання медичної допомоги

C.(0) Забезпечення лікувально-профілактичної допомоги в повному обсязі

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Загальної практики - сімейної медицини

216. А=0 Розвиток сімейної медицини в Україні ґрунтується на певних принципах. Визначити, яке з наведених

положень є одним з цих принципів

ID=234897

A.(0) Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

B.(0) Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

C.(0) Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

D.(0) Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони

здоров'я


E.(1) Профілактична спрямованість медичного обслуговування населення

217. А=0 В основу розвитку сімейної медицини в Україні покладений ряд принципів. Визначити, що з наведеного

нижче відноситься до одного з цих принципів

ID=234898

A.(0) Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

B.(0) Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

C.(0) Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

D.(0) Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони

здоров'я

E.(1) Забезпечення родині доступної, безперервної, постійної первинної медико-санітарної допомоги

218. А=0 Серед принципів, на яких ґрунтується розвиток сімейної медицини в Україні, є динамічне

спостереження за населенням дільниці, забезпечення родині доступної, безперервної первинної

медико-санітарної допомоги. Визначити, що відноситься до одного з цих принципів

ID=234899

A.(0) Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони

здоров'я


B.(0) Обов'язкове лікування хворих у стаціонарі

C.(0) Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

D.(0) Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

E.(1) Системність надання медичної допомоги сім'ї

219. А=0 Робота сімейного лікаря має свої особливості. Визначити, що з наведеного нижче визначає ці

особливості:

ID=234900

A.(0) Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

B.(0) Обов'язкова передача хворих з хронічними захворюваннями до інших закладів охорони здоров'я

C.(0) Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Надання допомоги хворим лише педіатричного профілю

E.(1) Необхідність прийняття першого рішення щодо розв'язання проблем, з приводу яких до нього звертаються

пацієнти


220. А=0 Сімейний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення дільниці для формування

річного звіту про діяльність поліклініки. Який обліково-статистичний документ використовується для

реєстрації та вивчення загальної захворюваності?

ID=234901

A.(0) Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта

B.(0) Медична карта амбулаторного хворого

C.(0) Виписка з історії хворого

D.(0) Листок тимчасової втрати працездатності

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

221. А=0 У 12-ти пацієнтів сімейний лікар виявив високий рівень цукру у крові та призначив їм відповідне

лікування. Кого з членів родини цих пацієнтів лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень

цукру у крові, щоб заздалегідь провести профілактичні заходи?

ID=234902

A.(0) Членів родин, де хворий батько

B.(0) Осіб до 15 років

C.(0) Осіб, старших 60-ти років

D.(0) Членів родин, де хвора мати

E.(1) Усіх членів родини

222. А=0 Розвиток сімейної медицини в Україні ґрунтується на певних принципах. Визначити, яке з наведених

положень є головним

ID=234903

A.(0) Обов'язкове лікування хворих в закладах стаціонарного типу

B.(0) Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

C.(0) Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

D.(0) Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони

здоров'я


E.(1) Профілактичний напрям медичного обслуговування населення

223. А=0 На стан здоров'я населення суттєво впливають певні фактори. Які з наведених нижче чинників

найбільш впливають на здоров’я мешканців сімейної дільниці?

ID=234904

A.(0) Біологічні

B.(0) Економічні

C.(0) Екологічні

D.(0) Медичні

E.(1) Соціальні фактори

224. А=0 Який обліковий документ містить інформацію про соціально-економічні умови життя мешканців

дільниці?

ID=234905

A.(0) Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

B.(0) Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд

C.(0) Довідка з податкової інспекції та районної СЕС

D.(0) Звіт лікувально-профілактичного закладу та районної СЕС

E.(1) Медичний паспорт сім'ї

225. А=0 Який основний статистичний документ використовується для формування звіту закладу сімейної

медицини?

ID=234906

A.(0) Посімейний журнал дільниці сімейного лікаря - ф.025-8-1/о

B.(0) Медична карта амбулаторного хворого

C.(0) Виписка з історії хвороби

D.(0) Листок тимчасової втрати працездатності

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної практики-сімейної медицини - ф. 025-6-1/о

226. А=0 Який основний нормативний документ МОЗ України регламентує перелік окремих документів з питань

сімейної медицини?

ID=234907

A.(0) Наказ МОЗ України № 73

B.(0) Постанова Кабінету Міністрів України № 989

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Наказ МОЗ України № 33

D.(0) Наказ МОЗ України № 372

E.(1) Наказ МОЗ України № 72

227. А=0 Який основний нормативний документ МОЗ України регламентує перелік штатних посад в закладі

сімейної медицини?

ID=234908

A.(0) Наказ МОЗ України № 72

B.(0) Наказ МОЗ України № 73

C.(0) Постанова Кабінету Міністрів України № 989

D.(0) Наказ МОЗ України № 372

E.(1) Наказ МОЗ України № 33

228. А=0 Підвищенню якості медичної допомоги населенню сприяє впровадження принципів загальної

практики-сімейної медицини. Який фахівець є центральною ланкою системи первинної

медико-санітарної допомоги?

ID=234909

A.(0) Лікар-терапевт

B.(0) Лікар-педіатр

C.(0) Лікар-стоматолог

D.(0) Менеджер сімейного лікаря

E.(1) Лікар загальної практики

229. А=0 Який відсоток всіх пацієнтів починають і закінчують лікування на рівні лікаря загальної практики в

розвинутих країнах Західної Європи?

ID=234910

A.(0) 20-30%

B.(0) До 60%

C.(0) 40-50%

D.(0) До 70%

E.(1) До 90%

230. А=0 Яким наказом МОЗ України регламентовано перелік обов’язкової медичної документації закладу

загальної практики-сімейної медицини?

ID=234911

A.(0) Наказ МОЗ України № 72, 2001р

B.(0) Наказ МОЗ України № 73, 2000р

C.(0) Постанова Кабінету Міністрів України № 989, 2000р

D.(0) Наказ МОЗ України № 372, 2000р

E.(1) Наказ МОЗ України № 1, 2004р

231. А=0 Який обліковий документ повинен щоденно заповнювати сімейний лікар для оцінки кількісних

показників роботи?

ID=234912

A.(0) Медичний паспорт сім'ї

B.(0) Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд

C.(0) Книга запису викликів лікарів додому

D.(0) Звіт лікувально-профілактичного закладу

E.(1) Відомість обліку відвідувань в поліклініці (в амбулаторії), диспансері

232. А=0 Розроблено комплекс заходів направлений на попередження прогресування і хронізації гострих

захворювань населення територіальної сімейної дільниці. Який тип профілактики хвороб за часом

реалізації заходів може бути здійснений в даній ситуації?

ID=234913

A.(0) Первинна

B.(0) Третинна

C.(0) Соціальна

D.(0) Медична

E.(1) Вторинна

233. А=0 Першочерговими завданнями сучасної системи медичного обслуговування населення є: динамічне

спостереження за хворими з хронічними захворюваннями та своєчасне надання населенню швидкої і

невідкладної допомоги. Яке з вказаних завдань є ключовим завданням диспансеризації населення

ID=234914 сімейної дільниці?

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Надання населенню спеціалізованої медичної допомоги

B.(0) Надання населенню загальнопрофільної медичної допомоги

C.(0) Своєчасне надання населенню швидкої і невідкладної медичної допомоги

D.(0) Надання населенню вузькоспеціалізованої медичної допомоги

E.(1) Динамічне спостереження за хворими з хронічними захворюваннями

234. А=0 Яка модель діяльності лікаря загальної практики найбільш поширена в Україні?

ID=234915

A.(0) Групова практика

B.(0) Змішана форма

C.(0) Центри здоров’я

D.(0) Лікувально-діагностичні центри

E.(1) Індивідуальна практика

235. А=0 Яка модель діяльності лікаря загальної практики найбільш поширена в розвинутих країнах Західної

Європи?

ID=234916

A.(0) Індивідуальна практика

B.(0) Змішана форма

C.(0) Центри здоров’я

D.(0) Лікувально-діагностичні центри

E.(1) Групова практика

236. А=0 Система позалікарняних форм стаціонарного забезпечення мешканців територіальної сімейної

медицини включає:

ID=234917

A.(0) Стаціонари закладів диспансерного типу

B.(0) Стаціонари сільських дільничних лікарень

C.(0) Медико-санітарні частини

D.(0) Стаціонарні відділення центральних районних лікарень

E.(1) Денні та домашні стаціонари

237. А=0 На якому рівні організації охорони здоров’я та медичної допомоги розгортаються амбулаторії загальної

практики - сімейної медицини (АЗПСМ)?

ID=234918

A.(0) Вторинна медична допомога

B.(0) Третинна медична допомога

C.(0) Регіональні Центри здоров’я

D.(0) Лікувально-діагностичні центри

E.(1) Первинна медико-санітарна допомога

238. А=0 Фінансування діяльності лікаря загальної практики прямо залежить від:

ID=234919

A.(0) Потужності закладу сімейної медицини

B.(0) Місця розташування амбулаторії

C.(0) Кількості помічників сімейного лікаря

D.(0) Матеріально-технічного забезпечення закладу

E.(1) Числа пацієнтів

239. А=0 Управління діяльністю сімейного лікаря здійснюють:

ID=234920

A.(0) Міністерство охорони здоров’я

B.(0) Головні лікарі багатофункціональних лікарень

C.(0) Центри медичної статистики

D.(0) Начальники головних управлінь охорони здоров’я

E.(1) Органи місцевої влади

240. А=0 Які структури здійснюють атестацію лікарів загальної практики на відповідну категорію?

ID=234921

A.(0) Атестаційні комісії управлінь охорони здоров’я міських держадміністрацій

B.(0) Атестаційні комісії відділів охорони здоров’я райдержадміністрацій

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Інформаційно-аналітичні центри медичної статистики

D.(0) Відділи кадрів головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій

E.(1) Атестаційні комісії головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій

241. А=0 Вкажіть основні критерії присвоєння сімейним лікарям кваліфікаційної категорії

ID=234922

A.(0) Вік лікаря

B.(0) Наявність сертифіката спеціаліста з фаху «загальна практика-сімейна медицина»

C.(0) Загальний лікарський стаж, кількісні та якісні показники роботи

D.(0) Стаж роботи за фахом «загальна практика-сімейна медицина»

E.(1) Стаж роботи за фахом «загальна практика-сімейна медицина», кількісні та якісні показники роботи та

наявна кваліфікаційна категорія

242. А=0 Вкажіть кількість закладів загальної практики-сімейної медицини в Україні

ID=234923

A.(0) 2255

B.(0) 788

C.(0) 953

D.(0) 1055

E.(1) 3966

243. А=0 Вкажіть кількість закладів загальної практики-сімейної медицини в Тернопільській області

ID=234924

A.(0) 86

B.(0) 270

C.(0) 28

D.(0) 95


E.(1) 177

244. А=0 Вкажіть кількість лікарів загальної практики-сімейної медицини в Україні

ID=234925

A.(0) 2255

B.(0) 3788

C.(0) 953

D.(0) 1055

E.(1) 6815

245. А=0 Вкажіть кількість лікарів загальної практики-сімейної медицини в Тернопільській області

ID=234926

A.(0) 255

B.(0) 708

C.(0) 653

D.(0) 1055

E.(1) 400

246. А=0 Першочерговими завданнями сімейного лікаря при наданні медичної допомоги населенню є:

динамічне спостереження за хворими з хронічними захворюваннями, своєчасне надання населенню

швидкої і невідкладної допомоги, надання населенню загальнопрофільної, вузькоспеціалізованої і

ID=234927 висококваліфікованої медичної допомоги. Яке з вказаних завдань є ключовим завданням

диспансеризації населення?

A.(0) Надання населенню спеціалізованої медичної допомоги

B.(0) Надання населенню загальнопрофільної медичної допомоги

C.(0) Своєчасне надання населенню швидкої і невідкладної медичної допомоги

D.(0) Надання населенню вузькоспеціалізованої медичної допомоги

E.(1) Динамічне спостереження за хворими з хронічними захворюваннями

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

247. А=0 Якість диспансеризації населення визначається правильністю групування населення по однорідності

здоров'я і ризику виникнення хвороб. Здоров'я і вірогідність виникнення або прогресування хвороби

визначається такими чинниками як вік, стать, соціальна і професійна категорія, наявність або

відсутність чинників ризику, преморбідних станів і морфофункціональних відхилень. Які з чинників

ID=234928 використовують як критерії для правильного групування населення на диспансерні групи?

A.(0) Вік і стать

B.(0) Всі перераховані чинники

C.(0) Соціальна і професійна категорії

D.(0) Наявність або відсутність чинників ризику

E.(1) Рівень здоров'я (здорові і хворі)

248. А=0 Що ви розумієте під поняттям «сімейна медицина»?

ID=234929

A.(0) Комплекс заходів, що формують здоров’я сімей і населення закріпленої дільниці

B.(0) Форма організації та надання медичної допомоги всім членам сімей

C.(0) Система надання медичної допомоги всім членам сім’ї незалежно від віку, статті та місця праці

D.(0) Система формування здорового способу життя сімей

E.(1) Система забезпечення первинного медико-санітарного обслуговування кожного члена сім’ї та населення

сімейно-територіальної дільниці

249. А=0 Скільки форм рецептурних бланків функціонує сьогодні в практичній діяльності сімейного лікаря?

ID=234930

A.(0) Чотири

B.(0) Один

C.(0) Два

D.(0) Шість

E.(1) Три

250. А=0 В якому нормативно-правовому документі в Україні зазначено, що «… перебудова первинної

медико-санітарної допомоги передбачає впровадження принципів сімейної медицини…»?

ID=234931

A.(0) Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я

B.(0) Конституція України

C.(0) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

D.(0) Закон України «Про ліки»

E.(1) Концепція реформування системи охорони здоров’я в Україні

251. А=0 Який основний статистичний документ для вивчення загальної захворюваності по даних звертальності

за медичною допомогою?

ID=234932

A.(0) Лікарське свідоцтво про смерть (Ф.106/o)

B.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних ( уточнених) діагнозів (Ф. 025-2/o)

C.(0) Листок непрацездатності

D.(0) Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o )

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта (Ф.025-7/o)

252. А=0 Який основний статистичний документ для вивчення захворюваності гострими інфекційними

захворюваннями, харчовими, гострими професійними отруєннями?

ID=234933

A.(0) Талон амбулаторного пацієнта (Ф. 025 - 7/o)

B.(0) Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o)

C.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених діагнозів) (Ф 025 - 2/o)

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Термінове повідомлення про гострозаразне інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне

отруєння.(Ф.058/o)

253. А=0 Назвіть основний статистичний документ для вивчення захворюваності з тимчасовою втратою

працездатності

ID=234934

A.(0) Талон амбулаторного пацієнта (Ф. 025- 7/o)

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

C.(0) Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o)

D.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару (Ф. 066/o)

E.(1) Листок непрацездатності (Ф.025 - 2/o)

254. А=0 Назвіть основний статистичний документ для вивчення госпіталізованої захворюваності :

ID=234935

A.(0) Медична карта стаціонарного хворого

B.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (Ф. 025- 2/o)

C.(0) Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o)

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару. (Ф.066 /o)

255. А=0 Який основний статистичний документ для вивчення загальної захворюваності за даними

профілактичних оглядів ?

ID=234936

A.(0) Талон амбулаторного пацієнта (Ф.025-7/o)

B.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (Ф.025-2/o)

C.(0) Лікарське свідоцтво про смерть (Ф. 106/o)

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Список осіб що підлягають профілактичним оглядам

Год Быка нельзя встречать в красном


Какую кличку зеки дали Ефремову в тюрьме. Будете смеяться


Ток-шоу Малахова хотят закрыть после скандала с Пугачевой
256. А=0 Який основний статистичний документ для вивчення загальної захворюваності за даними про

причини смерті?

ID=234937

A.(0) Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o)

B.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару (Ф.066/o)

C.(0) Талон амбулаторного пацієнта. (Ф. 025-7/o)

D.(0) Свідоцтво про смерть (ф. 0578)

E.(1) Лікарське свідоцтво про смерть (Ф.106/o)

257. А=0 Талон амбулаторного пацієнта дозволяє визначити :

ID=234938

A.(0) Тимчасову непрацездатність

B.(0) Смертність

C.(0) Інвалідність

D.(0) Фізичний розвиток

E.(1) Захворюваність

258. А=0 Карта вибулого із стаціонару дозволяє визначити :

ID=234939

A.(0) Інвалідність

B.(0) Захворюваність

C.(0) Смертність

D.(0) Летальність

E.(1) Тривалість перебування в стаціонарі

259. А=0 Лікарське свідоцтво про смерть дозволяє визначити:

ID=234940

A.(0) Інвалідність

B.(0) Віковий склад людності

C.(0) Вичерпну захворюваність

D.(0) Вартість лікування

E.(1) Смертність

260. А=0 На основі яких статистичних документів вивчається захворюваність по даних звертальності?

ID=234941

A.(0) ф.032/о щоденник реєстрації пологів вдома

B.(0) ф.025 /4/о талони направлення на прийом до лікаря

C.(0) ф.025-2/о статистичний талон уточнених діагнозів

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) ф.039 /о щоденник роботи лікаря

E.(1) ф.025 -7/о талон амбулаторного пацієнта

261. А=0 Який із наведених документів може служити програмою статистичного дослідження, мета якого -

вивчення первинної захворюваності?

ID=234942

A.(0) Історія розвитку дитини (ф. 112/о)

B.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

C.(0) Журнал обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару (ф.007/о)/

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-7/о)

262. А=0 Який із наведених документів може служити програмою статистичного дослідження, мета якого -

вивчення госпіталізованої захворюваності ?

ID=234943

A.(0) Історія розвитку дитини /ф.ІІ2/о /

B.(0) Листок непрацездатності

C.(0) Журнал обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару /Ф.007/о/

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта /ф/025-7/о/

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару /ф.066/о /

263. А=0 Який основний медичний документ в поліклініці?

ID=234944

A.(0) Паспорт дільниці

B.(0) Талон амбулаторного пацієнта

C.(0) Історія хвороби

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Медична карта амбулаторного хворого

264. А=0 Який основний медичний документ дільничного терапевта?

ID=234945

A.(0) Паспорт дільниці

B.(0) Талон амбулаторного пацієнта

C.(0) Історія хвороби

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Медична карта амбулаторного хворого

265. А=0 Який основний статистичний документ в поліклініці?

ID=234946

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого

B.(0) Паспорт дільниці

C.(0) Історія хвороби

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

266. А=0 Який основний статистичний документ дільничного терапевта?

ID=234947

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого

B.(0) Паспорт дільниці

C.(0) Історія хвороби

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

267. А=0 Назва документа дільничного лікаря-терапевта в якому відображена загальна санітарно-гігієнічна

характеристика дільниці

ID=234948

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого

B.(0) Талон амбулаторного пацієнта

C.(0) Історія хвороби

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Паспорт дільниці

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

268. А=0 Який основний медичний документ дільничного лікаря-педіатра?

ID=234949

A.(0) Історія хвороби

B.(0) Історія хвороби та розвитку дитини

C.(0) Індивідуальна карта амбулаторного хворого

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта

E.(1) Історія розвитку дитини

269. А=0 Який основний статистичний документ дільничного лікаря-педіатра?

ID=234950

A.(0) Історія хвороби

B.(0) Історія хвороби та розвитку дитини

C.(0) Індивідуальна карта амбулаторного хворого

D.(0) Історія розвитку дитини

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

270. А=0 Де реєструються хвороби в медичній картці амбулаторного хворого?

ID=234951

A.(0) Талон на прийом до лікаря

B.(0) Талон амбулаторного пацієнта

C.(0) Контрольна карта диспансерного нагляду

D.(0) Щорічний епікриз на диспансерного хворого

E.(1) Листок запису заключних (уточнених) діагнозів

271. А=0 В якому документі реєструються захворювання, які підлягають диспансерному спостереженню?

ID=234952

A.(0) Історія хвороби

B.(0) Медична карта амбулаторного хворого

C.(0) Щорічний епікриз на диспансерного хворого

D.(0) Санаторно-курортна карта

E.(1) Контрольна карта диспансерного нагляду

272. А=0 Який обліковий статистичний документ використовується для аналізу діяльності поліклініки?

ID=234953

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/о)

B.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

C.(0) Медична карта стаціонарного хворого (ф.003/о)

D.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-6/о)

273. А=0 Який проміжний медичний документ стаціонару?

ID=234954

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого

B.(0) Медична карта стаціонарного хворого

C.(0) Журнал обліку прийому хворих у стаціонар

D.(0) Листок обліку руху хворих та ліжкового фонду стаціонару

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару

274. А=0 Який основний медичний документ стаціонару?

ID=234955

A.(0) Виписка з медичної карти стаціонарного хворого

B.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару

C.(0) Журнал обліку прийому хворих у стаціонар

D.(0) Журнал відмовлень в госпіталізації

E.(1) Медична карта стаціонарного хворого

275. А=0 Який проміжний медичний документ поліклініки?

ID=234956

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Талон на прийом до лікаря

B.(0) Контрольна карта диспансерного спостереження

C.(0) Медична карта амбулаторного хворого

D.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного хворого

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

276. А=0 Який обліковий статистичний документ використовується для аналізу діяльності стаціонару?

ID=234958

A.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

B.(0) Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/о)

C.(0) Журнал обліку прийому хворих у стаціонар (ф.001/о)

D.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф.025-2/о)

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

277. А=0 Які документи засвідчують тимчасову непрацездатність?

ID=234959

A.(0) Листок непрацездатності та свідоцтво про інвалідність

B.(0) Довідки різних зразків

C.(0) Листок непрацездатності та довідки учням всіх категорій

D.(0) Довідки студентам вузів і технікумів, школярам при захворюванні

E.(1) Листок непрацездатності та довідки різних зразків

278. А=0 Який медичний документ містить дані про вичерпну захворюваність?

ID=234960

A.(0) Карта вибулого із стаціонару

B.(0) Медична карта стаціонарного хворого

C.(0) Карта жителя

D.(0) Лікарське свідоцтво про смерть

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

279. А=0 Назвіть основний проміжний носій статистичної інформації у поліклініці?

ID=234961

A.(0) Лікарське свідоцтво про смерть

B.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару

C.(0) Індивідуальна карта амбулаторного хворого

D.(0) Статистичний талон

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

280. А=0 Назвіть основний проміжний носій статистичної інформації у стаціонарі?

ID=234962

A.(0) Лікарське свідоцтво про смерть

B.(0) Талон амбулаторного пацієнта

C.(0) Індивідуальна карта амбулаторного хворого

D.(0) Статистичний талон

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару

281. А=0 Хворий К. знаходився на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу ГРЗ 7 днів. Які відмітки

повинен зробити лікуючий лікар в “Талоні амбулаторного пацієнта” поруч з назвою діагнозу?

ID=234963

A.(0) Талон амбулаторного пацієнта не заповнюєтьс

B.(0) Позначається код 2

C.(0) Позначається код 3

D.(0) Позначення “+”

E.(1) Позначається код 1

282. А=0 Хворий М. знаходився на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби, яка

вперше виникла в поточному році, 14 днів. Які відмітки повинен зробити лікуючий лікар в “Талоні

амбулаторного пацієнта” поруч з назвою діагнозу?

ID=234964

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Позначається код 1

B.(0) Талон амбулаторного пацієнта не заповнюєтьс

C.(0) Позначається код 3

D.(0) Позначення “+”

E.(1) Позначається код 2

283. А=0 Хворий Н. знаходився на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу загострення хронічного

гастриту, яким він хворіє на протязі останніх 3 років, 16 днів. Які відмітки повинен зробити лікуючий

ID=234965 лікар в “Талоні амбулаторного пацієнта” поруч з назвою діагнозу?

A.(0) Позначається код 1

B.(0) Позначається код 2

C.(0) Талон амбулаторного пацієнта не заповнюєтьс

D.(0) Позначення “+”

E.(1) Позначається код 3

284. А=0 Хворий Н. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу загострення хронічного гастриту, яким він

хворіє на протязі останніх 3 років, 16 днів. Які відмітки повинен зробити лікуючий лікар в “Талоні

ID=234967 амбулаторного пацієнта” поруч з назвою діагнозу?

A.(0) Позначається код 1

B.(0) Позначається код 2

C.(0) Позначається код 3

D.(0) Позначення “+”

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта не заповнюєтьс

285. А=0 Хворий Р. знаходився на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу гострої ангіни, 7 днів. Які

відмітки повинен зробити лікуючий лікар в “Статистичному талоні для реєстрації заключних

(уточнених) діагнозів”?

ID=234968

A.(0) Позначається код 1

B.(0) Позначається код 2

C.(0) Позначення “-“

D.(0) Статистичний талон не заповнюється

E.(1) Позначення “+”

286. А=0 Хворий П. знаходився на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу цукрового діабету, який

вперше діагностований в поточному році, 16 днів. Які відмітки повинен зробити лікуючий лікар в

ID=234969 “Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів”?

A.(0) Позначення “-“

B.(0) Статистичний талон не заповнюється

C.(0) Позначається код 1

D.(0) Позначається код 2

E.(1) Позначення “+”

287. А=0 Хворий А. знаходився на амбулаторно-поліклінічному лікуванні з приводу загострення виразкової

хвороби шлунку, якою хворіє на протязі останніх 5 років, 18 днів. Які відмітки повинен зробити лікуючий

лікар в “Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів”?

ID=234970

A.(0) Статистичний талон не заповнюється

B.(0) Позначення “+”

C.(0) Позначається код 1

D.(0) Позначається код 2

E.(1) Позначення “-“

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

288. А=0 Хворий Г. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу загострення хронічного холециститу, яким

хворіє на протязі останніх 4 років, 18 днів. Які відмітки повинен зробити лікуючий лікар в

“Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів”?

ID=234971

A.(0) Позначення “-“

B.(0) Позначення “+”

C.(0) Позначається код 1

D.(0) Позначається код 2

E.(1) Статистичний талон не заповнюється

289. А=0 Хворий Б. помер вдома. Прозектором встановлено діагноз: змішаний цироз печінки, кровотеча з

варикозно розширених вен стравоходу. Гостра постгеморагічна анемія. Хронічний необструктивний

ID=234972 бронхіт. Яка хвороба в “Лікарському свідоцтві про смерть” буде зареєстрована як безпосередня

причина смерті

A.(0) Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

B.(0) Змішаний цироз печінки

C.(0) Хронічний необструктивний бронхіт

D.(0) Гостра постгеморагічна анемія, кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

E.(1) Гостра постгеморагічна анемія

290. А=0 Хворий К., 1995 р. народження знаходився на лікуванні у інфекційному відділенні обласної дитячої

клінічної лікарні з діагнозом: Скарлатина. Підгострий гломерулонефрит. Хронічна ниркова

ID=234973 недостатність. Лімфатикогіпопластична аномалія конституції. Помер 19.08.2003 р., діагноз

патологоанатомічний повністю відповідає діагнозу встановленому лікуючим лікарем. Яка хвороба в

“Лікарському свідоцтві про смерть” буде зареєстрована як захворювання, що обумовило

безпосередню основну причину смерті

A.(0) Хронічна ниркова недостатність

B.(0) Скарлатина

C.(0) Лімфатикогіпопластична аномалія конституції

D.(0) Хронічна ниркова недостатність, підгострий гломерулонефрит

E.(1) Підгострий гломерулонефрит

291. А=0 Хвора А. померла у хірургічному відділенні міської лікарні. На секції трупа виявлено: Рак головки

підшлункової залози, механічну жовтяницю, ознаки печінково-ниркової недостатності. ІХС.

ID=234974 Постінфарктний кардіосклероз. Яка хвороба в “Лікарському свідоцтві про смерть” буде зареєстрована

як супутнє захворювання

A.(0) Механічна жовтяниця

B.(0) Рак головки підшлункової залози

C.(0) Печінково-ниркова недостатність

D.(0) Механічна жовтяниця.

E.(1) ІХС. Постінфарктний кардіосклероз

292. А=0 Вагітна Ф., вагітність друга, пологи перші, термінові, раптово під час другого періоду родів померла.

На секції встановлено емболію навколоплідними водами, гостру легенево-серцеву недостатність. Яка

хвороба в “Лікарському свідоцтві про смерть” буде зареєстрована як безпосередня причина смерті

ID=234975

A.(0) В. Патологічна вагітність.

B.(0) С. Емболія навколоплідними водами

C.(0) Вагітність друга, пологи перші, термінові.

D.(0) Тромбемболія легеневої артерії

E.(1) Гостра легенево-серцева недостатність

293. А=0 На основі якого документу можна оцінити захворюваність на туберкульоз в ранніх стадіях у працівників

меблевого комбінату?

ID=234976

A.(0) Список осіб що підлягають профілактичним оглядам

B.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (Ф.025-2/o)

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Лікарське свідоцтво про смерть (Ф. 106/o)

D.(0) Листок непрацездатності

E.(1) Список осіб що підлягають цільовим медичним оглядам (ф.278)

294. А=0 На основі якого документу можна оцінити структуру захворюваності диспансерних хворих?

ID=234977

A.(0) Історія хвороби

B.(0) Медична карта амбулаторного хворого

C.(0) Щорічний епікриз на диспансерного хворого

D.(0) Санаторно-курортна карта

E.(1) Контрольна карта диспансерного нагляду

295. А=0 На основі якого документу можна оцінити хірургічну роботу стаціонару?

ID=234978

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/о)

B.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

C.(0) Медична карта стаціонарного хворого (ф.003/о)

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-6/о)

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

296. А=0 На основі якого документу можна оцінити діяльність клінічної лабораторії лікарні?

ID=234979

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/о)

B.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

C.(0) Медична карта стаціонарного хворого (ф.003/о)

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-6/о)

E.(1) Журнал реєстрації аналізів та їх результатів (ф.250/у)

297. А=0 На основі якого документу можна оцінити роботу рентгено-діагностичного відділення?

ID=234980

A.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

B.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

C.(0) Медична карта стаціонарного хворого (ф.003/о)

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-6/о)

E.(1) Журнал запису рентгенологічних досліджень (ф. 050/у)

298. А=0 На основі якого документу можна оцінити роботу фізіотерапевтичного відділення?

ID=234981

A.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

B.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

C.(0) Медична карта стаціонарного хворого (ф.003/о)

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-6/о)

E.(1) Карта хворого, який лікувався у фізіотерапевтичному відділенні

299. А=0 На основі якого документу можна оцінити основні показники діяльності стаціонару?

ID=234982

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/о)

B.(0) Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф.027/о)

C.(0) Медична карта стаціонарного хворого (ф.003/о)

D.(0) Талон амбулаторного пацієнта (ф.025-6/о)

E.(1) Статистична карта вибулого із стаціонару (ф.066/о)

300. А=0 На основі якого документу можна обчислити функцію лікарської посади дільничного терапевта?

ID=234983

A.(0) Лікарське свідоцтво про смерть (Ф.106/o)

B.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних ( уточнених) діагнозів (Ф. 025-2/o)

C.(0) Листок непрацездатності

D.(0) Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o )

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта (Ф.025-7/o)

301. А=0 Лікарями-експертами медичної страхової компанії проаналізована якість лікувальної діяльності

надавачів медичних послуг. У останніх виникли сумніви щодо правильності оцінок і висновків

ID=234984 експертів. Підберіть найбільш дійовий організаційний метод, з нижче наведених, який може збільшити

обґрунтованість висновків експертів та відповідно знизити ймовірність появи сумнівів у надавачів

медичних послуг?

A.(0) Поточний контроль за медичною допомогою

B.(0) Акредитація виробників медичних послуг

C.(0) Атестація медичного персоналу

D.(0) Рубіжний контроль за медичною допомогою

E.(1) Застосування стандартів медичної допомоги

302. А=0 Страхова компанія створює програму «Добровільне страхування репродуктивного здоров'я», яка

передбачає покриття витрат на диспансеризацію подружніх пар з ризиком неплідності. Виникла

потреба розробити відповідні ціни. Назвіть найбільш придатний для цього метод визначення ціни на

ID=234985 медичні послуги?

A.(0) За відношенням бажаного прибутку до витрат, за рахунок яких цей прибуток буде одержано

B.(0) За вартістю фактично наданого обсягу медичних послуг

C.(0) За розрахунковою собівартістю стандартного набору ме­дичних послуг, що плануються

D.(0) За принципом «бюджетних оцінок (або розцінок)»

E.(1) За формулою: «розрахункова собівартість стандартного набору послуг + прибуток + податки»

303. А=0 Страхова компанія укладає угоди з надавачами медичних послуг про умови надання медичної

допомоги застрахованим, оплату їх послуг та відповідальність сторін. Який чинний Кодекс законів

ID=234986 України регулює правила їх укладання?

A.(0) Кримінальний

B.(0) Податковий

C.(0) Про працю

D.(0) Цивільно-процесуальний

E.(1) Цивільний

304. А=0 Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься

до одного з цих принципів?

ID=234987

A.(0) Часткова участь держави в соціальному страхуванні

B.(0) Несолідарність

C.(0) Необов'язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів

D.(0) Відсутність державної гарантованості виплат на соціальне страхування

E.(1) Обов'язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів

305. А=0 Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься

до одного з цих принципів?

ID=234988

A.(0) Часткова участь держави в соціальному страхуванні

B.(0) Необов'язковість фінансової участі застрахованих в формуванні страхового фонду

C.(0) Відсутність державної гарантованості виплат на соціальне страхування

D.(0) Несолідарність

E.(1) Державна гарантованість виплат на соціальне страхування

306. А=0 Медичне страхування - один із видів соціального страхування, яке базується на ряді принципів.

Визначити, яке з наведених положень відноситься до одного з принципів

ID=234989

A.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

B.(0) Вибірковість обов'язкового медичного страхування

C.(0) Терміновість обов'язкового медичного страхування

D.(0) Частковість медичного страхування

E.(1) Загальність обов'язкового медичного страхування

307. А=0 Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке

з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування?

ID=234990

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Благодійні внески

B.(0) Кредити банків

C.(0) Прибутки від цінних паперів

D.(0) Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

E.(1) Державний бюджет

308. А=0 Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і

додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел

ID=234991 фінансування?

A.(0) Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

B.(0) Благодійні внески

C.(0) Кредити банків

D.(0) Прибутки від цінних паперів

E.(1) Відрахування підприємств на медичне страхування

309. А=0 Кошти на медичне страхування в умовах страхової медицини формується з основних і додаткових

джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування?

ID=234992

A.(0) Благодійні внески

B.(0) Кредити банків

C.(0) Прибутки від цінних паперів

D.(0) Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

E.(1) Особисті кошти громадян

310. А=0 Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке

з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування?

ID=234993

A.(0) Місцевий бюджет

B.(0) Державний бюджет

C.(0) Особисті кошти громадян

D.(0) Відрахування підприємств на медичне страхування

E.(1) Благодійні внески

311. А=0 Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і

додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел

ID=234994 фінансування?

A.(0) Відрахування підприємств на медичне страхування

B.(0) Державний бюджет

C.(0) Особисті кошти громадян

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Прибутки від цінних паперів

312. А=0 У великому місті планується комплекс заходів щодо зниження загальної смертності населення. На яку

групу населення слід звернути першочергову увагу?

ID=234995

A.(0) Діти до 15 років

B.(0) Особи 60 років і старші

C.(0) Працюючі пенсіонери

D.(0) Особи до 60 років

E.(1) Особи працездатного віку

313. А=0 На металургійному комбінаті великого промислового міста Н. працює 230 осіб, які проживають у

сільській місцевості і щоденно витрачають 2 години часу на дорогу до комбінату і назад. Визначити,

ID=234996 яку міграцію здійснюють робітники

A.(0) Постійну міграцію

B.(0) Сезонну міграцію

C.(0) Щоденну міграцію

D.(0) Щомісячну міграцію

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Маятникову міграцію

314. А=0 В результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному

періоді помирає 48 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначити тип,

ID=234997 смертності немовлят в даному населеному пункті

A.(0) Тип «А»

B.(0) Тип «С»

C.(0) Тип «Регресивний»

D.(0) Тип «Прогресивний»

E.(1) Тип «В»

315. А=0 У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина

померла на 5-й день життя. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану

ID=234998 демографічну ситуацію

A.(0) Загальна смертність

B.(0) Народжуваність

C.(0) Смертність немовлят

D.(0) Шлюбна плодовитість

E.(1) Перинатальна смертність

316. А=0 У районі Н., де мешкає 60 000 чоловік, за рік народилося живими 616 дітей. Визначити, за допомогою

якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію

ID=234999

A.(0) Загальна плідність

B.(0) Коефіцієнт життєстійкості

C.(0) Природний приріст населення

D.(0) Шлюбна плідність

E.(1) Народжуваність

317. А=0 Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день

після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати

дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна

ID=235000 зробити?

A.(0) Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

B.(0) Виписка з історії розвитку новонародженого

C.(0) Виписка з історії пологів

D.(0) Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

E.(1) Медичне свідоцтво про народження

318. А=0 Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки віддаленого села,

яка вдома без надання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар

ID=235001 для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

A.(0) Історія розвитку дитини

B.(0) Історія розвитку новонародженого

C.(0) Історія пологів

D.(0) Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

E.(1) Медичне свідоцтво про народження

319. А=0 Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день

після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати

дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня народження дитини

ID=235002 це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України?

A.(0) Не пізніше одного місяця

B.(0) Не пізніше трьох днів

C.(0) Не пізніше одного року

D.(0) Не пізніше десяти днів

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Не пізніше трьох місяців

320. А=0 Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним

законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації

ID=235003 актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?

A.(0) Лікарське свідоцтво про смерть

B.(0) Обмінна карта: відомості пологового будинку про ново­народженого

C.(0) Медичне свідоцтво про народження

D.(0) Виписка з історії пологів

E.(1) Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

321. А=0 Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав «Лікарське

свідоцтво про смерть» і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі

ID=235004 реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно з

чинним законодавством України?

A.(0) Не пізніше десяти днів

B.(0) Не пізніше одного місяця

C.(0) Не пізніше трьох місяців

D.(0) Не пізніше одного року

E.(1) Не пізніше трьох днів

322. А=0 Після тривалого захворювання, з приводу якого останні 7 років знаходився на диспансерному

спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно з чинним законодавством

України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського

ID=235005 стану. На підставі якого документу це можна зробити в даному випадку?

A.(0) Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

B.(0) Фельдшерська довідка про смерть

C.(0) Виписка з журналу обліку померлих

D.(0) Карта обліку диспансерного спостереження

E.(1) Лікарське свідоцтво про смерть

323. А=0 Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити,

наскільки вона залежить від керованих причин, пов'язаних з недоліками в організації

ID=235006 лікувально-профілактичної допомоги дітям. Який показник найточніше це відображає?

A.(0) Показник смертності немовлят за календарний місяць

B.(0) Показник перинатальної смертності

C.(0) Частка постнатальної смертності в загальній смертності немовлят

D.(0) Показник смертності дітей у віці до 1-го року

E.(1) Частка неонатальної смертності в загальній смертності немовлят

324. А=0 Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по всій території району. Завідувач

оргметодвідділу доручив це лікарю-статистику. За яким документом в даному випадку буде вивчена

народжуваність в районі?

ID=235007

A.(0) За картою фізичного розвитку дитини

B.(0) За обмінною картою вагітної

C.(0) За результатами переписів населення

D.(0) За довідкою пологового будинку про народження

E.(1) За корінцем медичного свідоцтва про народження

325. А=0 У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31 %, а

питома вага осіб віком 50 років і понад - 20 %. Оцініть віковий тип населення, що найбільш влучно

характеризує дану демографічну ситуацію:

ID=235008

A.(0) Імміграція населення

B.(0) Регресивний тип населення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Стаціонарний тип населення

D.(0) Еміграція населення

E.(1) Прогресивний тип населення

326. А=0 У структурі населення М-ського регіону питома вага осіб віком 0-14 років становить 15 %, а віком 50

років і понад - 30 %. Оцініть віковий тип населення, що найбільш точно характеризує дану

ID=235009 демографічну ситуацію:

A.(0) Імміграція

B.(0) Еміграція

C.(0) Стаціонарний тип населення

D.(0) Прогресивний тип населення

E.(1) Регресивний тип населення

327. А=0 У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років - 25 %, питома вага населення

віком 50 років і понад - така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну

ID=235010 ситуацію?

A.(0) Прогресивний тип населення

B.(0) Еміграція населення

C.(0) Регресивний тип населення

D.(0) Імміграція населення

E.(1) Стаціонарний тип населення

328. А=0 Районним педіатром проведено аналіз смертності немовлят на підпорядкованій території. Які

показники були ним використані?

ID=235011

A.(0) Смертність підлітків у районі

B.(0) Смертність дітей за віком, у стаціонарах

C.(0) Смертність дітей віком до 18 років, мертвонароджуваність

D.(0) Смертність дітей до 14 років

E.(1) Смертність дітей віком до 1 року за статтю, причинами смерті та періодами життя

329. А=0 У Н-ському регіоні через сприятливі природнокліматичні, екологічні та соціально-економічні умови

відмічено збільшення кількості пенсіонерів, які переїхали до регіону з інших куточків країни.

Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які спричинили аналогічне

ID=235012 масове переселення з-за кордону. Визначити, який вид механічного руху населення відбувається в

регіоні

A.(0) Стаціонарний тип населення

B.(0) Прогресивний тип населення

C.(0) Еміграція населення

D.(0) Регресивний тип населення

E.(1) Імміграція населення

330. А=0 В поточному році народилося живими 600 дітей. Померли на першому році життя - 10. В минулому році

народилося живими 550 дітей. Який показник слід розрахувати на основі цих даних?

ID=235013

A.(0) Народжуваність

B.(0) Загальна смертність

C.(0) Природний рух

D.(0) Перинатальна смертність

E.(1) Смертність немовлят

331. А=0 Демографічні дані використовуються системою охорони здоров'я для комплексної оцінки стану

здоров'я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації

ID=235014 медичної допомоги. Визначити, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну

ситуацію


A.(0) Народжуваність та летальність

B.(0) Загальна смертність, природний приріст

C.(0) Результати періодичних медичних оглядів

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Суцільного перепису населення

E.(1) Народжуваність, загальна смертність, природний приріст

332. А=0 Протягом року народилося живим 500 дітей, мертвими - 5. В перші 7 днів життя померло 8 дітей. Який

з наведених показників слід розрахувати за цими даними?

ID=235015

A.(0) Народжуваність

B.(0) Смертність немовлят

C.(0) Загальну смертність

D.(0) Природний рух

E.(1) Перинатальну смертність

333. А=0 При народженні дитини лікар, якій приймав пологи, констатував, що плід з терміном вагітності до 28

тижнів, довжиною менше 35 см і масою 1000 гр. був народжений без самостійного подиху, але при

ID=235016 наявності серцебиття та пульсації пуповини. Кваліфікуйте народження плоду:

A.(0) Мертвонароджений

B.(0) Викидень

C.(0) Аборт

D.(0) Перинатальна смерть

E.(1) Живонароджений

334. А=0 Середня тривалість життя населення України складає 67,6 років. ВООЗ у програмі «Здоров'я для всіх

у двадцять першому сторіччі» визначила показник для України, до якого необхідно прагнути. Вказати

його

ID=235017A.(0) 70 років

B.(0) 75 років

C.(0) 77 років

D.(0) 79 років

E.(1) 72 роки

335. А=0 Розподіл населення за статтю зумовлений насамперед різним рівнем смертності серед чоловіків і

жінок, на що впливають як біологічні, так і соціальні фактори. Яка питома вага чоловіків і жінок у

популяції України?

ID=235018

A.(0) Чоловіків - 43%, жінок - 57%

B.(0) Чоловіків - 50%, жінок - 50%

C.(0) Чоловіків - 52%, жінок - 48%

D.(0) Чоловіків - 55%, жінок - 45%

E.(1) Чоловіків - 46%, жінок - 54%

336. А=0 Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона

залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Визначити, який з наведених чинників займає

друге місце в смертності немовлят

ID=235019

A.(0) Захворювання органів дихання

B.(0) Стани, що виникли в перинатальному періоді

C.(0) Інфекційні та паразитарні захворювання

D.(0) Захворювання центральної нервової системи

E.(1) Вроджені аномалії

337. А=0 Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Кого він повинен взяти за

одиницю спостереження у вивченні цієї смертності?

ID=235020

A.(0) Дитину, яка померла в перший місяць життя

B.(0) Дитину, яка померла на другому році

C.(0) Дитину, яка померла до сьомого дня життя

D.(0) Дитину, яка померла на третьому році

E.(1) Дитину, яка померла на першому році життя

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

338. А=0 Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде

називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час?

ID=235021

A.(0) Невизначеною

B.(0) Тривалою

C.(0) Сезонною

D.(0) Маятниковою

E.(1) Постійною

339. А=0 Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде

називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час?

ID=235022

A.(0) Невизначеною

B.(0) Короткотерміновою

C.(0) Нетривалою

D.(0) Маятниковою

E.(1) Сезонною

340. А=0 При аналізі міграції населення її кваліфікують за рядом ознак. Як буде називатися міграція, якщо

населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постійного

місця проживання?

ID=235023

A.(0) Невизначеною

B.(0) Щоденною

C.(0) Службовою

D.(0) Сезонною

E.(1) Маятниковою

341. А=0 Для оцінки процесів відтворення населення важливе значення має склад його за віком. Який тип

вікової структури характерний для населення України?

ID=235024

A.(0) Стаціонарний тип

B.(0) Негативний тип

C.(0) Прогресивний тип

D.(0) Від'ємний тип

E.(1) Регресивний тип

342. А=0 Основним, найбільш достовірним джерелом відомостей про чисельний склад населення служать

періодичні переписи. Яка тенденція спостерігається в статиці населення України?

ID=235025

A.(0) Збільшення в групі до 30 років жінок

B.(0) Збільшення кількості населення

C.(0) Збільшення осіб працездатного віку

D.(0) Зменшення смертності населення в сільській місцевості

E.(1) Постаріння населення

343. А=0 Комплекс демографічних показників (рівень і структура загальної смертності та смертності немовлят,

середня очікувана тривалість життя, питома вага осіб старше 60 років, тип вікової структури

ID=235026 населення, поширеність хронічних неепідемічних захворювань та інші) дозволяє визначити тип

патології населення в тій чи іншій країні. Визначити, який тип патології населення склався в Україні:

A.(0) Хисткий тип

B.(0) Проміжний тип

C.(0) Нестійкий тип

D.(0) Епідемічний тип

E.(1) Неепідемічний тип

344. А=0 Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров'я населення. Серед них

важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається?

ID=235027

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення

B.(0) Співвідношення між середньою тривалістю життя осіб непрацездатного і працездатного віку

C.(0) Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення

D.(0) Співвідношення між дітьми, які померли протягом першого року, і особами старше 50 років

E.(1) Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку

345. А=0 Для оцінки соціального, демографічного та медичного благополуччя тієї чи іншої території необхідно

враховувати не тільки показники народжуваності та смертності населення, але й інші, серед них

ID=235028 показник природного приросту. Як визначається цей показник?

A.(0) Різниця між числом народжених (живими і мертвими) і числом померлих

B.(0) Відношення смертності осіб працездатного віку до числа жінок фертильного віку

C.(0) Співвідношення між смертністю немовлят і живонародженими

D.(0) Різниця між народженими живими і мертвими

E.(1) Різниця між рівнями загальної народжуваності і загальної смертності

346. А=0 На основі соціальних, економічних, а також біологічних і географічних факторів, демографія досліджує

закономірності явищ і процесів, які відбуваються в структурі, розміщенні і динаміці народонаселення.

ID=235029 Який тип природного руху населення характерний для населення України?

A.(0) Стаціонарний тип

B.(0) Позитивний тип

C.(0) Прогресивний тип

D.(0) Негативний тип

E.(1) Регресивний тип

347. А=0 Показник смертності є одним із показників природного руху. Які тенденції цього показника в Україні?

ID=235030

A.(0) Стабілізація смертності

B.(0) Зниження смертності

C.(0) Зниження смертності серед жителів сільської місцевості

D.(0) Зниження смертності серед жителів міської місцевості

E.(1) Зростання смертності

348. А=0 Показники смертності традиційно використовують для оцінки стану здоров'я населення. Яка основна

причина смертності населення України?

ID=235031

A.(0) Хвороби органів травлення

B.(0) Нещасні випадки, отруєння і травми

C.(0) Новоутворення

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Хвороби системи кровообігу

349. А=0 Смертність недостатньо повно характеризує стан здоров'я населення, оскільки ймовірність смерті

неоднакова при різних захворюваннях, але в той же час це значимий демографічний показник. Які

захворювання займають друге місце серед причин загальної смертності населення?

ID=235032

A.(0) Хвороби системи кровообігу

B.(0) Нещасні випадки, отруєння і травми

C.(0) Хвороби органів травлення

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Новоутворення

350. А=0 Структура причин смерті - необхідний показник для характеристики здоров'я населення. Які

захворювання займають третє місце серед причин загальної смертності населення?

ID=235033

A.(0) Хвороби системи кровообігу

B.(0) Хвороби органів травлення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Новоутворення

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Нещасні випадки, отруєння і травми

351. А=0 Величина показника смертності залежить від структури населення за віком, статтю та інших важливих

характеристик. Яка основна причина смертності дітей в Україні у віці до 14 років?

ID=235034

A.(0) Хвороби органів дихання

B.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

C.(0) Хвороби органів травлення

D.(0) Уроджені аномалії

E.(1) Нещасні випадки, отруєння, травми

352. А=0 Рівень і структура смертності обумовлені складною взаємодією багатьох факторів, серед них важливе

місце займають вікові групи. Які захворювання займають друге місце серед причин смертності дітей в

Україні у віці до 14 років?

ID=235035

A.(0) Хвороби органів дихання

B.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

C.(0) Нещасні випадки, отруєння, травми

D.(0) Хвороби органів травлення

E.(1) Уроджені аномалії

353. А=0 На основі даних смертності в статево-вікових групах розраховується показник дожиття. До досягнення

населенням якого наступного віку оцінюється цей показник відповідно до рекомендацій ВООЗ?

ID=235036

A.(0) До 18 років, 55 для жінок і 60 років для чоловіків

B.(0) До 6 років, 18 і 50 років

C.(0) До 3 років, 14, 45 і 65 років

D.(0) До 18 і 60 років

E.(1) До 1 року, 15 років, 45 і 65 років

354. А=0 Підвищення смертності в Україні за останні роки пов'язане не тільки з постарінням населення, але й з

підвищенням смертності серед населення працездатного віку. Яка основна причина смертності

населення працездатного віку?

ID=235037

A.(0) Онкологічні захворювання

B.(0) Хвороби нервової системи й органів чуття

C.(0) Хвороби органів травлення

D.(0) Хвороби системи кровообігу

E.(1) Нещасні випадки, травми й отруєння

355. А=0 Комплексним показником оцінки стану здоров'я населення є середня тривалість очікуваного життя.

Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя?

ID=235038

A.(0) 70-72 років

B.(0) 73-75 років

C.(0) 64-66 років

D.(0) 60-63 років

E.(1) 67-69 років

356. А=0 Середня тривалість очікуваного життя населення залежить від статі, віку, місця проживання та інших

параметрів. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя у чоловіків?

ID=235039

A.(0) 61-63 роки

B.(0) 64-66 років

C.(0) 58-60 років

D.(0) 69-71 рік

E.(1) 67-68 років

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

357. А=0 Середня тривалість очікуваного життя розраховується на основі повікових показників смертності на

даний момент часу за допомогою так званих таблиць дожиття. Який в Україні показник середньої

тривалості очікуваного життя серед жінок?

ID=235040

A.(0) 75-77 років

B.(0) 78-80 років

C.(0) 70-72 роки

D.(0) 67-69 років

E.(1) 73-74 роки

358. А=0 Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного

відноситься до цієї смертності?

ID=235041

A.(0) Смертність до 28 днів

B.(0) Смертність до 56 днів

C.(0) Смертність до 87 днів

D.(0) Смертність до 7 днів

E.(1) Смертність до 1 року

359. А=0 Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої

неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

ID=235042

A.(0) Смертність до 28 днів

B.(0) Смертність до 56 днів

C.(0) Смертність до 87 днів

D.(0) Смертність до 1 року

E.(1) Смертність до 7 днів

360. А=0 На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані

або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї

ID=235043 смертності?

A.(0) Смертність до 7 днів

B.(0) Смертність до 56 днів

C.(0) Смертність до 87 днів

D.(0) Смертність до 1 року

E.(1) Смертність до 28 днів

361. А=0 Зниження постнеонатальної смертності дітей пов'язано з удосконаленням якості медичної допомоги

новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

ID=235044

A.(0) Смертність до 28 днів

B.(0) Смертність до 7 днів

C.(0) Смертність від 7 днів до 1 року

D.(0) Смертність до 1 року

E.(1) Смертність від 28 днів до 1 року

362. А=0 Малюкова смертність суттєво впливає на середню тривалість очікуваного життя населення. Яка в

Україні основна причина смертності немовлят?

ID=235045

A.(0) Уроджені аномалії розвитку

B.(0) Нещасні випадки, отруєння і травми

C.(0) Інфекційні захворювання

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Стани, які виникли в перинатальному періоді

363. А=0 При аналізі малюкової смертності важливо виявити основні її причини. Яка причина знаходиться на

другому місці серед причин смертності немовлят в Україні?

ID=235046

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Нещасні випадки, отруєння і травми

C.(0) Стани, які виникли в перинатальному періоді

D.(0) Хвороби органів дихання

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Уроджені аномалії розвитку

364. А=0 Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає від 30 до 49 % дітей від

загальної кількості тих, що померли на першому році життя

ID=235047

A.(0) Тип А

B.(0) Тип С

C.(0) Тип Д

D.(0) Тип Е

E.(1) Тип В

365. А=0 Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30 % дітей від

загальної кількості тих, що померли на першому році життя

ID=235048

A.(0) Тип В

B.(0) Тип А

C.(0) Тип Д

D.(0) Тип Е

E.(1) Тип С

366. А=0 Серед показників смертності особливе значення має показник смертності немовлят. Визначити, який

тип цієї смертності в Україні

ID=235049

A.(0) Тип В

B.(0) Тип С

C.(0) Тип Д

D.(0) Тип Е

E.(1) Тип А

367. А=0 Зниження мертвонароджуваності пов'язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час

вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених?

ID=235050

A.(0) Ранньої неонатальної смертності

B.(0) Неонатальної

C.(0) Постнеонатальної

D.(0) В усіх перерахованих випадках

E.(1) Перинатальної смертності

368. А=0 Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижченаведеного займає 1-е місце серед причин

смерті дітей цього віку в Україні?

ID=235051

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Уроджені аномалії розвитку

C.(0) Нещасні випадки, отруєння і травми

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Стани, які виниклі в перинатальному періоді

369. А=0 Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижче наведеного займає 3-є місце серед причин

смерті дітей цього віку в Україні?

ID=235052

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Уроджені аномалії розвитку

C.(0) Стани, які виниклі в перинатальному періоді

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Нещасні випадки, отруєння і травми

370. А=0 Материнська смертність - показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам

в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного відноситься до

ID=235053 материнської смертності?

A.(0) Смертність під час пологів

B.(0) Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана з пологами

C.(0) Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Смертність на протязі вагітності

E.(1) Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з

вагітністю або пологами

371. А=0 Показник материнської смертності враховує жінок, які померли в період вагітності, під час пологів, а

також після пологів на протязі 42 днів після закінчення вагітності. Для її розрахунку використовують

визначену основу. Яка основа використовується для розрахунку цього показника?

ID=235054

A.(0) 100 000 вагітних

B.(0) 100 000 пологів

C.(0) 100 000 жінок фертильного віку

D.(0) 100 000 живонароджених і мертвонароджених

E.(1) 100 000 живонароджених

372. А=0 Показники структури причин материнської смертності визначають роль і значення кожної причини в

сукупності. Яка основна причина материнської смертності в Україні?

ID=235055

A.(0) Кровотечі

B.(0) Травми

C.(0) Нефропатії

D.(0) Важкі еклампсії

E.(1) Екстрагенітальні захворювання

373. А=0 Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що

характерно для стаціонарного її типу?

ID=235056

A.(0) Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років

B.(0) Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей

C.(0) Чисельність осіб у віковій групі 15-49 років переважає

D.(0) Питома вага осіб пенсійного віку переважає

E.(1) Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові

374. А=0 Для розрахунку коефіцієнта малюкової та перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в

анте-, інтра- й постнатальному періодах; кількість дітей, які народилися живими та померли на

першому році життя. Які сукупності необхідні для розрахунку коефіцієнта смертності у віковому періоді

0-7 днів, як структурної одиниці перинатальної смертності?

ID=235057

A.(0) Число померлих в постнатальному періоді, число дітей, що народилися живими

B.(0) Число померлих в антенатальному періоді, кількість дітей, які народилися живими

C.(0) Число померлих в інтранатальному періоді, число дітей, що народилися живими

D.(0) Число мертвонароджених

E.(1) Число померлих у віковому періоді 0-7 днів, число дітей, що народилися мертвими

375. А=0 В антенатальному періоді померло 4 дитини, в інтранатальному - 2. Всього померлих на першому році

життя - 30, з них на першому місяці - 20, в тому числі на першому тижні - 15. Визначити число

померлих в постнатальному періоді:

ID=235058

A.(0) 6 дітей

B.(0) 5 дітей

C.(0) 21 дитина

D.(0) 35 дітей

E.(1) 15 дітей

376. А=0 Малюкова смертність має виключно важливе значення в характеристиці демографічних процесів і

здоров'я населення. У зв'язку з цим ВООЗ визначає цей показник поряд з середньою очікуваною

тривалістю життя як ключовий в оцінці стану здоров'я. Як ви вважаєте, що треба взяти за одиницю

спостереження при вивченні малюкової смертності?

ID=235059

A.(0) Випадок смерті дитини на 1-му місяці життя

B.(0) Випадок смерті в антенатальному періоді

C.(0) Випадок смерті в перинатальному періоді

D.(0) Випадок смерті на 2-ому році життя

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Випадок смерті дитини, що померла у віці до 1-го року

377. А=0 В районі К. інтенсивно росте смертність немовлят. Для встановлення можливих причин цього росту

ендо- і екзогенного характеру смертність немовлят аналізувалась в конкретних вікових періодах.

Необхідно вказати ці періоди (період):

ID=235060

A.(0) Тільки неонатальний

B.(0) Тільки постнеонатальний

C.(0) Ранній неонатальний

D.(0) Ранній неонатальний і неонатальний

E.(1) Неонатальний і постнеонатальний

378. А=0 Демографія - це:

ID=235061

A.(0) Наука про відтворення та здоров’я населення

B.(0) Наука про чисельність, склад та здоров’я населення

C.(0) Наука про соціальні фактори відтворення та здоров’я населення

D.(0) Наука, що вивчає соціальні закономірності здоров’я людей та обґрунтовує шляхи його поліпшення через

раціональну організацію охорони здоров’я

E.(1) Наука про населення в його суспільному розвитку

379. А=0 Основним джерелом інформації про чисельність і склад населення є:

ID=235062

A.(0) Щорічний медичний огляд

B.(0) Свідоцтва про народження та смерть людей

C.(0) Статистичні звіти області

D.(0) Довідки про народження та смертність людей

E.(1) Перепис населення

380. А=0 Як часто проводиться перепис населення?

ID=235063

A.(0) Один раз у 5 років

B.(0) Один раз у 3 роки

C.(0) Один раз у І5 років

D.(0) Чітко не визначено

E.(1) Один раз у 10 років

381. А=0 Демографічна статика вивчає:

ID=235064

A.(0) Міграційні процеси населення

B.(0) Природний рух населення

C.(0) Відтворення населення

D.(0) Перепис населення

E.(1) Чисельність, склад населення

382. А=0 В чому суть вчення Мальтуса?

ID=235065

A.(0) Людство зростає в арифметичній прогресії, а продукти харчування - в геометричній

B.(0) Мудрість державної політики полягає у забезпеченні вищого помислу - розмноженні та збільшенні

населення

C.(0) Медична наука є наука державна і поле її діяльності - населення, збільшення його чисельності та його

стан

D.(0) Основний напрямок медицини - профілактичний, тому держава повинна в першу чергу забезпечитидобробут населення

E.(1) Людство зростає в геометричній прогресії, а продукти харчування - в арифметичній

383. А=0 Що таке прогресивний тип вікової структури населення?

ID=235066

A.(0) Частка людей 50 років і старші перевищує частку дітей 0-14 років

B.(0) Частка дітей 0-14 років дорівнює частці людей 50 р. і старші

C.(0) Питома вага осіб 60 років і старші становить 16,8 %

D.(0) "Демографічне навантаження" на 1000 осіб працездатного віку становить 768 чоловік

E.(1) Частка дітей 0-14 років перевищує частку людей 50 р. і старші

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

384. А=0 Що таке регресивний тип вікової структури населення?

ID=235067

A.(0) Частка дітей 0-14 років перевищує частку людей 50 р. і старші

B.(0) Частка дітей 0-14 років дорівнює частці людей 50 р. і старші

C.(0) Питома вага осіб 60 років і старші становить 16,8 %

D.(0) "Демографічне навантаження" на 1000 осіб працездатного віку становить 768 чоловік

E.(1) Частка людей 50 років і старші перевищує частку дітей 0-14 років

385. А=0 Що таке стаціонарний тип вікової структури населення?

ID=235068

A.(0) Частка людей 50 р. і старші перевищує частку дітей 0-14 р

B.(0) Частка дітей 0-14 років перевищує частку людей 50 р. і старші

C.(0) Питома вага осіб 60 років і старші становить 16,8 %

D.(0) "Демографічне навантаження" на 1000 осіб працездатного віку становить 768 чоловік

E.(1) Частка дітей 0-14 років дорівнює частці людей 50 р. і старші

386. А=0 Що таке сумарний показник відтворення населення?

ID=235069

A.(0) Число людей, які проживають в країні у даному році

B.(0) Число дівчаток народжених жінкою у віці 15-49 років

C.(0) Число дівчаток, народжених жінкою, що досягла віку І5-49 р

D.(0) Народжуваність - смертність

E.(1) Число дітей, народжених жінкою протягом фертильного періоду (15-49 років)

387. А=0 Визначте зміст показника "демографічне навантаження"

ID=235070

A.(0) Співвідношення числа дітей і осіб пенсійного віку, що припадає на 1000 населення

B.(0) Співвідношення числа дітей, що припадає на 1000 дорослих

C.(0) Співвідношення числа дітей, що припадає на 1000 осіб працездатного віку

D.(0) Співвідношення числа осіб старше 60 років, що припадає на 1000 населення

E.(1) Співвідношення числа дітей і осіб пенсійного віку, що припадає на 1000 осіб працездатного віку

388. А=0 Що таке брутто-коефіцієнт відтворення?

ID=235071

A.(0) Число дітей, народжених жінкою протягом фертильного періоду (15-49 років)

B.(0) Число людей, які проживають в країні у даному році

C.(0) Число дівчат, народжених жінкою у віці І5-49 років, які досягли свого фертильного віку

D.(0) Народжуваність - смертність

E.(1) Число дівчат, народжених жінкою у віці 15-49 років

389. А=0 Що таке нетто-коефіцієнт відтворення населення?

ID=235072

A.(0) Число дітей, народжених жінкою протягом фертильного періоду (15-49 років).

B.(0) Число дівчат, народжених жінкою у віці І5-49 років

C.(0) Число людей, які проживають в країні у даному році

D.(0) Народжуваність - смертність

E.(1) Число дівчат народжених жінкою у віці 15-49 років, які досягнуть свого фертильного віку

390. А=0 Які типи відтворення населення Вам відомі

ID=235073

A.(0) Міграція, природний приріст

B.(0) Сумарне, брутто-, нетто- відтворення

C.(0) Смертність, народжуваність, природній приріст

D.(0) Прогресивне, регресивне, постаріння населення

E.(1) Розширене, звужене, стаціонарне

391. А=0 Який віковий період новонароджених?

ID=235074

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) 1 - 7 днів

B.(0) 2 день - 1 рік

C.(0) 1 рік - 2 роки

D.(0) 1 рік - 1, 5 роки

E.(1) 1 - 10 днів

392. А=0 Який віковий період грудних дітей (немовлят)?

ID=235075

A.(0) 0 - 10 днів

B.(0) 0 - 7 днів

C.(0) 2 роки

D.(0) 1,5 роки

E.(1) 10 днів - 1 рік

393. А=0 Який віковий період дитинства?

ID=235076

A.(0) 0 - 7 років

B.(0) 0 - 16 років

C.(0) 0 - 18 років

D.(0) 0 - 20 років

E.(1) 0 - 14 років

394. А=0 Як називається медичний документ, що реєструє народження людини?

ID=235077

A.(0) Медична довідка про народження

B.(0) Акт реєстрації народження

C.(0) Журнал обліку новонароджених

D.(0) Свідоцтво про народження

E.(1) Медичне свідоцтво про народження

395. А=0 Юридична реєстрація народження живої дитини ЗАГСом повинна бути з дня народження дитини:

ID=235078

A.(0) Не пізніше 1 місяця

B.(0) Не пізніше 2-х місяців

C.(0) Не пізніше 3-х діб

D.(0) На протязі півроку

E.(1) Не пізніше 3-х місяців

396. А=0 Юридична реєстрація народження мертвої дитини ЗАГСом повинна бути з дня народження дитини:

ID=235079

A.(0) Не пізніше 1 місяця

B.(0) Не пізніше 2-х місяців

C.(0) Не пізніше 3-х місяців

D.(0) На протязі півроку

E.(1) Не пізніше 3-х діб

397. А=0 Який документ видається в лікувально-профілактичному закладі в у випадку мертвонародження?

ID=235080

A.(0) Лікарське свідоцтво про антенатальну смерть

B.(0) Лікарська довідка про неонатальну смерть

C.(0) Лікарська довідка про антенатальну смерть

D.(0) Лікарська довідка про інтранатальну смерть

E.(1) Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

398. А=0 Яка установа проводить юридичну реєстрацію смерті людини?

ID=235081

A.(0) Патанатомічне відділення

B.(0) Лікувально-профілактичний заклад МОЗ України

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Державна адміністрація

D.(0) ФАП

E.(1) ЗАГС

399. А=0 На протязі якого часу проводиться юридична реєстрація смерті людини?

ID=235082

A.(0) 2 доби

B.(0) 1 доба

C.(0) 4 доби

D.(0) 5 діб

E.(1) 3 доби

400. А=0 Який основний документ видає лікувальний заклад у випадку смерті людини:?

ID=235083

A.(0) Свідоцтво про смерть

B.(0) Медсестринська довідка про смерть

C.(0) Лікарська довідка про смерть

D.(0) Журнал обліку померлих

E.(1) Лікарське свідоцтво про смерть

401. А=0 Демографічна динаміка вивчає:

ID=235084

A.(0) Перепис населення

B.(0) Чисельність та склад населення

C.(0) Переміщення населення по географічних зонах країни

D.(0) Перенаселення та урбанізація

E.(1) Механічний та природний рух населення

402. А=0 Рух населення поділяється на:

ID=235085

A.(0) Механічний та міграційний

B.(0) Природній рух та відтворення населення

C.(0) Міграцію та урбанізацію

D.(0) Міграцію та склад населення

E.(1) Механічний та природній рух

403. А=0 Що таке маятникоподібна міграція населення?

ID=235087

A.(0) Переміщення населення з іншої країни

B.(0) Примусове переміщення населення в межах країни

C.(0) Переміщення населення на нетривалий час у зв’язку з відпочинком або роботою в літньо-осінній період

D.(0) Переміщення населення в іншу країну

E.(1) Щоденний від’їзд з села до міста на роботу чи навчання з поверненням ввечері до свого постійного місця

проживання

404. А=0 Що таке еміграція?

ID=235088

A.(0) Переміщення населення з іншої країни

B.(0) Примусове переміщення населення в межах країни

C.(0) Переміщення населення на нетривалий час у зв’язку з відпочинком або роботою в літньо-осінній період

D.(0) Щоденний від’їзд з села до міста на роботу чи навчання з поверненням ввечері до свого постійного місця

проживання

E.(1) Переміщення населення в іншу країну

405. А=0 Що таке імміграція?

ID=235089

A.(0) Переміщення населення в іншу країну

B.(0) Примусове переміщення населення в межах країни

C.(0) Переміщення населення на нетривалий час у зв’язку з відпочинком або роботою в літньо-осінній період

D.(0) Щоденний від’їзд з села до міста на роботу чи навчання з поверненням ввечері до свого постійного місця

проживання

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Переміщення населення з іншої країни

406. А=0 Які показники характеризують природний рух населення?

ID=235090

A.(0) Еміграція, імміграція, сезонна та маятникоподібна міграція

B.(0) Вікова смертність, інвалідність, природній приріст, міграційні процеси

C.(0) Народжуваність, вікова смертність, міграційні процеси, природній приріст

D.(0) Природній приріст, очікувана тривалість життя, міграційні процеси

E.(1) Народжуваність, смертність, природній приріст, очікувана тривалість життя

407. А=0 Як розрахувати природній приріст населення

ID=235091

A.(0) Смертність - народжуваність

B.(0) Число населення - число померлих

C.(0) Число населення -(число померлих + число емігрантів)

D.(0) Число населення - (народжуваність + смертність)

E.(1) Народжуваність - смертність

408. А=0 В місті А. народжуваність становить 14,5 ‰. Дайте оцінку рівню народжуваності, згідно критеріїв ВООЗ

ID=235092

A.(0) Середній

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Низький

409. А=0 В місті Б. народжуваність становить 16,0 ‰. Дайте оцінку рівню народжуваності, згідно критеріїв ВООЗ

ID=235093

A.(0) Низький

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Середній

410. А=0 В місті F. народжуваність становить 26,1 %. Дайте оцінку рівню народжуваності, згідно критеріїв ВООЗ

ID=235094

A.(0) Середній

B.(0) Низький

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Високий

411. А=0 В місті Д. народжуваність становить 11,6 %. Дайте оцінку рівню народжуваності, згідно критеріїв ВООЗ

ID=235095

A.(0) Середній

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Низький

412. А=0 В місті А. загальна смертність становить 14,8 % Дайте оцінку рівню загальної смертності, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235096

A.(0) Низький

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Середній

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

413. А=0 В місті Б. загальна смертність становить 16,6 %. Дайте оцінку рівню загальної смертності, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235097

A.(0) Середній

B.(0) Низький

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Високий

414. А=0 В місті Г. загальна смертність становить 26,4 %. Дайте оцінку рівню загальної смертності, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235098

A.(0) Середній

B.(0) Низький

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Високий

415. А=0 В місті Д. загальна смертність становить 15,1 % Дайте оцінку рівню загальної смертності, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235099

A.(0) Середній

B.(0) Низький

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Високий

416. А=0 В місті А. смертність немовлят становить 14,2 %. Дайте оцінку рівню смертності немовлят, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235100

A.(0) Середній

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Низький

417. А=0 В місті Б. смертність немовлят становить 16,9 %. Дайте оцінку рівню смертності немовлят, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235101

A.(0) Середній

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Низький

418. А=0 В місті Г. смертність немовлят становить 26,0 %. Дайте оцінку рівню смертності немовлят, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235102

A.(0) Низький

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Середній

419. А=0 В місті Д. смертність немовлят становить 20,4 %. Дайте оцінку рівню смертності немовлят, згідно

критеріїв ВООЗ

ID=235103

A.(0) Середній

B.(0) Високий

C.(0) Критичний

D.(0) Обмежений

E.(1) Низький

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

420. А=0 Який показник відповідає низькому рівню народжуваності за даними ВООЗ?

ID=235104

A.(0) До 9 ‰

B.(0) До 20 ‰

C.(0) До 25 ‰

D.(0) До 50 ‰

E.(1) До 15 ‰

421. А=0 Який показник відповідає високому рівню народжуваності за даними ВООЗ /‰/?

ID=235105

A.(0) Більше 15 ‰

B.(0) Більше 20 ‰

C.(0) Більше 9 ‰

D.(0) Більше50 ‰

E.(1) Більше 25 ‰

422. А=0 Який показник відповідає низькому рівню загальної смертності за даними BOOЗ /‰ /?

ID=235106

A.(0) До 15 ‰

B.(0) До 20 ‰

C.(0) До 25 ‰

D.(0) До 50 ‰

E.(1) До 9 ‰

423. А=0 Які межі середнього рівня загальної смертності за даними ВООЗ /‰ /?

ID=235107

A.(0) 15 -20 ‰

B.(0) 15 - 25 ‰

C.(0) 20 - 50 ‰

D.(0) 30 - 60 ‰

E.(1) 9 - 15 ‰

424. А=0 Який показник відповідає високому рівню загальної смертності за даними ВООЗ /‰/?

ID=235108

A.(0) Більше 5 ‰

B.(0) Більше 20 ‰

C.(0) Більше 25 ‰

D.(0) Більше 50 ‰

E.(1) Більше 15 ‰

425. А=0 Вкажіть у ранговому порядку основні причини смертності населення України

ID=235109

A.(0) Злоякісні новоутворення, хвороби системи кровообігу, нещасні випадки, травми і отруєння, хвороби

нервової системи

B.(0) Хвороби нервової системи, травми, хвороби органів дихання

C.(0) Хвороби системи кровообігу, нещасні випадки, травми, хвороби органів дихання

D.(0) Хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, травми

E.(1) Хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, нещасні випадки, отруєння, травми, хвороби органів

дихання


426. А=0 Вкажіть у ранговому порядку основні причини смертності немовлят України

ID=235110

A.(0) Стани, що виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії, інфекційні хвороби

B.(0) Інфекційні хвороби, стани, що виникли в перинатальному періоді, хвороби органів дихання

C.(0) Інфекційні хвороби, вроджені вади, хвороби органів дихання

D.(0) Інфекційні хвороби, стани, що виникли в перинатальному періоді

E.(1) Стани, що виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії нещасні випадки, отруєння і травми

427. А=0 Яке місце займають хвороби системи кровообігу в структурі причин загальної смертності населення

України?

ID=235111

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) ІІ


B.(0) ІІІ

C.(0) ІV


D.(0) V

E.(1) І


428. А=0 Яке місце займають злоякісні новоутворення в структурі причин загальної смертності населення

України?


ID=235112

A.(0) І


B.(0) ІІІ

C.(0) ІV


D.(0) V

E.(1) ІІ


429. А=0 Яке місце займають нещасні випадки та травми в структурі загальної смертності населення України?

ID=235113

A.(0) II

B.(0) I


C.(0) ІV

D.(0) V


E.(1) ІІІ

430. А=0 Яке місце займають стани, що виникли в перинатальному періоді в структурі смертності немовлят в

Україні?

ID=235114

A.(0) II

B.(0) III

C.(0) ІV

D.(0) V


E.(1) І

431. А=0 Яке місце займають вроджені вади в структурі смертності немовлят в Україні?

ID=235115

A.(0) I


B.(0) III

C.(0) ІV


D.(0) V

E.(1) ІІ


432. А=0 Який із демографічних показників можна рахувати одним із найчутливіших індикаторів рівня

соціально-економічного розвитку суспільства?

ID=235116

A.(0) Захворюваність

B.(0) Народжуваність

C.(0) Травматизм

D.(0) Загальна смертність

E.(1) Смертність немовлят

433. А=0 Який термін часу включений в поняття "материнська смертність"?

ID=235117

A.(0) З 28 тижня вагітності та протягом 3 діб після її закінчення

B.(0) З 22 тижня вагітності та протягом З діб після її закінчення

C.(0) Період вагітності та 3 доби після її закінчення

D.(0) Період вагітності та пологів

E.(1) Період вагітності та 42 доби після її закінчення

434. А=0 Вкажіть критерії життєздатності плода згідно вимог в Україні

ID=235118

A.(0) Термін народження - не раніше 22 тижнів, маса тіла - 1000г, наявність дихання та серцебиття

B.(0) Термін народження - не раніше 28 тижнів вагітності, маса тіла - 1000 г, наявність дихання та серцебиття

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Термін народження - не раніше 28 тижнів вагітності, маса тіла - 2500 г, наявність дихання, серцебиття,

рефлексів

D.(0) Термін народження - не раніше 36 тижнів вагітності, маса тіла - 3200 г, наявність дихання, серцебиття,

рефлексів

E.(1) Термін народження - не раніше 22 тижнів вагітності, маса тіла - 500 г, наявність серцебиття

435. А=0 Який граничний термін життєздатності плода згідно вимог ВООЗ?

ID=235119

A.(0) 28 тижнів вагітності

B.(0) 30 тижнів вагітності

C.(0) 36 тижнів вагітності

D.(0) 40 тижнів вагітності

E.(1) 22 тижні вагітності

436. А=0 Вкажіть критерії життєдіяльності плода згідно вимог ВООЗ

ID=235120

A.(0) Термін народження - не раніше 22 тижнів вагітності, маса тіла - 1000 г, наявність дихання та серцебиття

B.(0) Термін народження - не раніше 28 тижнів, маса тіла - 1000 г, наявність дихання та серцебиття

C.(0) Термін народження - не раніше 28 тижнів вагітності, маса тіла - 2500 г, наявність дихання, серцебиття,

рефлексів

D.(0) Термін народження не раніше 36 тижнів вагітності, маса тіла - 3200 г, наявність дихання, серцебиття,

рефлексів

E.(1) Термін народження - не раніше 22 тижнів вагітності, маса тіла - 500 г, наявність серцебиття

437. А=0 Що характеризує природний рух населення?

ID=235121

A.(0) Переміщення населення за межі країни у зв’язку з економічними причинами

B.(0) Чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності середню очікувану тривалість життя

C.(0) Від’ємний негативний приріст населення

D.(0) Еміграційні та імміграційні процеси населення

E.(1) Чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності приріст населення

438. А=0 Що таке середня очікувана тривалість життя?

ID=235122

A.(0) Це середнє число років, яке належить прожити поколінню при умові, якщо народжуваність не зменшиться

B.(0) Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові позитивного

природного приросту

C.(0) Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові незмінного

політичного та економічного становища країни

D.(0) Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові стаціонарного

природного приросту

E.(1) Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові, що коефіцієнт

смертності не зміниться

439. А=0 Вкажіть тенденцію, характерну для показника народжуваності в Україні

ID=235123

A.(0) Рівень народжуваності знижується

B.(0) Рівень народжуваності стабільний

C.(0) Рівень народжуваності має критичне значення

D.(0) Рівень народжуваності в кожному році має різне значення

E.(1) Рівень народжуваності незначно зростає

440. А=0 Вкажіть тенденцію, характерну для показника смертності немовлят в Україні

ID=235124

A.(0) Рівень смертності немовлят зростає

B.(0) Рівень смертності немовлят стабільний

C.(0) Рівень смертності немовлят має критичне значення

D.(0) Рівень смертності немовлят в кожному році має різне значення

E.(1) Рівень смертності немовлят знижується

441. А=0 Вкажіть тенденцію, характерну для показника загальної смертності в Україні

ID=235125

A.(0) Рівень смертності знижується

B.(0) Рівень смертності стабільний

C.(0) Рівень смертності має критичне значення

D.(0) Рівень смертності в кожному році має різне значення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Рівень смертності зростає

442. А=0 З яких частин складається перинатальний період?

ID=235126

A.(0) Інтранатальний, антенатальний, неонатальний

B.(0) Інтранатальний, антенатальний, мертвонародженість

C.(0) Антенатальний, мертвонароджуваність, неонатальний

D.(0) Антенатальний, неонатальний, постнеонатальний

E.(1) Антенатальний, інтранатальний, ранній неонатальний

443. А=0 Оцінка народонаселення велася за наступними характеристиками: чисельність, професійний,

статевий і віковий склад, категорії, етнічні і соціально-економічні якості, народжуваність і міграція

ID=235127 населення. Які з цих демографічних характеристик відображають динамічні процеси серед

населення?

A.(0) Чисельність і професійний склад населення

B.(0) Категорії і етнічні якості населення

C.(0) Статевий і віковий склад населення

D.(0) Соціально-економічні якості населення

E.(1) Народжуваність і міграція населення

444. А=0 Оцінка процесів серед народонаселення велася за наступними демографічними характеристиками:

народжуваність, смертність, відтворення населення, приріст, шлюбність, кількість розлучень,

чисельність і склад населення, еміграція і імміграція населення. Які з цих демографічних

ID=235128 характеристик відображають статичні процеси серед населення?

A.(0) Народжуваність, смертність

B.(0) Еміграція і імміграція населення

C.(0) Відтворення і приріст населення

D.(0) Шлюбність і кількість розлучень

E.(1) Чисельність і склад населення

445. А=0 Аналіз процесів серед народонаселення проводився за наступними демографічними

характеристиками: народжуваність, смертність, чисельність і категорії населення, міграція внутрішня і

ID=235129 зовнішня, зміна соціальної групи, рівня освіти, професії і кваліфікації. Які з цих демографічних

характеристик відображають природний рух населення?

A.(0) Міграція внутрішня і зовнішня

B.(0) Чисельність і категорії населення

C.(0) Зміна соціальної групи і рівня освіти

D.(0) Зміна професії і кваліфікації

E.(1) Народжуваність і смертність

446. А=0 Оцінка динамічних процесів серед народонаселення проводилася за наступними демографічними

характеристиками: міграція внутрішня, зовнішня і маятникова, зміна професії і природний приріст. Які з

ID=235130 цих демографічних характеристик відображають соціальний рух населення?

A.(0) Міграція внутрішня

B.(0) Міграція маятникова

C.(0) Природний приріст

D.(0) Міграція зовнішня

E.(1) Зміна професії

447. А=0 Подвоєння населення на земній кулі в різні історичні періоди відбувалося за наступні відрізки часу:

35-40 років, 60-65 років, 95-100 років, 145-150 років, 700 років. Який період подвоєння населення

характерний для нашого часу (XXI століття)?

ID=235131

A.(0) 145-150 років

B.(0) 95-100 років

C.(0) 60-65 років

D.(0) 700 років

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) 35-40 років

448. А=0 Середні темпи приросту населення в різних регіонах земної кулі знаходяться в наступних межах: 0,8

%, 1,7 %, 2,0 %, 2,2 %, 2,7 % населення в рік. Який показник середнього темпу приросту населення

ID=235132 характерний для сучасної Центральної Європи?

A.(0) 1,7 % в рік

B.(0) 2,0 % в рік

C.(0) 2,2 % в рік

D.(0) 2,7 % в рік

E.(1) 0,8 % в рік

449. А=0 Сучасне населення росте за рахунок населення великих, середніх, малих, курортних міст і селищ

міського типу. Які типи міст визначають переважне зростання народонаселення?

ID=235133

A.(0) Середні міста

B.(0) Селища міського типу

C.(0) Курортні міста

D.(0) Малі міста

E.(1) Великі міста

450. А=0 Співвідношення чоловічого і жіночого населення міняється за наступними віковими періодами: вік

новонароджених, молодший, середній, немолодий і старечий вік. З якого вікового періоду кількість

жіночого населення починає постійно перевищувати чисельність чоловічого?

ID=235134

A.(0) З молодшого віку

B.(0) Із середнього віку

C.(0) З віку новонароджених

D.(0) Із старечого віку

E.(1) Із немолодого віку

451. А=0 Співвідношення осіб чоловічої і жіночої статі міняється за наступними віковими періодами: вік

новонароджених, молодший, середній, немолодий і старечий вік. У якому віковому періоді число осіб

ID=235135 чоловічої статі завжди вище за кількість осіб жіночої статі?

A.(0) В немолодому віці

B.(0) В середньому віці

C.(0) В молодшому віці

D.(0) В старечому віці

E.(1) У віці новонароджених

452. А=0 За трудовими характеристиками населення розподіляється на наступні вікові групи: 0-14 років, 15-19

років, 20-40 років, 40-59 років, 60-69 років, 70 і більше років. Які вікові групи населення відносяться до

ID=235136 трудового напівпродуктивного віку?

A.(0) 0-14 і 15-19 років

B.(0) 20-40 і 40-59 років

C.(0) 60-69 і 70 і більше років

D.(0) 0-14 і 20-40 років

E.(1) 15-19 і 60-69 років

453. А=0 За зрілістю і активністю дітородної функції населення ділиться на наступні вікові періоди: 1-14 років,

15-29 років, 30-49 років, 50-59 років, 60 і більше років. Які вікові рівні населення беруться за нижню і

ID=235137 верхню межу дітородного періоду?

A.(0) 30-49 років

B.(0) 15-29 років

C.(0) 30-59 років

D.(0) 30-70 років

E.(1) 15-49 років

454. А=0 Населення міста А. має наступну вікову структуру: 0-14 років - 30 %, 15-49 років - 50 %, 50 і більше

років - 20 %. Який тип вікової структури населення даного міста?

ID=235138

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Стаціонарний

B.(0) Стабільний

C.(0) Регресивний

D.(0) Депопуляційний

E.(1) Прогресивний

455. А=0 Населення сільського району має наступну вікову структуру: 0-14 років - 20 %, 15-49 років - 50 %, 50 і

більше років - 30 %. Який тип вікової структури має населення даного сільського району?

ID=235139

A.(0) Прогресивний

B.(0) Наростаючий

C.(0) Стаціонарний

D.(0) Стабільний

E.(1) Регресивний

456. А=0 Населення міста А. має стаціонарний тип вікової структури. Яка мінімальна частка дітей повинна бути

серед населення даного міста?

ID=235140

A.(0) 15 %

B.(0) 20 %

C.(0) 10 %

D.(0) 30 %

E.(1) 25 %

457. А=0 Населення характеризується наступними демографічними закономірностями: збільшення міського

населення, постаріння населення, різке зниження народжуваності, скорочення середньої тривалості

життя і висока смертність населення, негативний приріст населення. Які з вказаних демографічних

ID=235141 закономірностей характерні для сучасного народонаселення України?

A.(0) Тільки збільшення міського населення

B.(0) Тільки негативний приріст населення

C.(0) Тільки низька смертність населення

D.(0) Тільки різке зниження народжуваності

E.(1) Всі вказані закономірності

458. А=0 Вікова динаміка смертності сучасного населення характеризується початком активного зростання її

після 20 років і наявністю в подальші вікові періоди різких стрибків зростання. Після якого вікового

ID=235142 періоду спостерігається перший стрибок зростання смертності населення?

A.(0) Після 30 років

B.(0) Після 40 років

C.(0) Після 45 років

D.(0) Після 50 років

E.(1) Після 35 років

459. А=0 Вікова динаміка смертності населення характеризується швидким зниженням її з року до п'яти років з

подальшим поступовим зниженням її і стабілізацією до 20 років. У якому періоді даного вікового

відрізка спостерігається найнижча смертність населення?

ID=235143

A.(0) 1-2 роки

B.(0) 3-5 років

C.(0) 6-9 років

D.(0) 15-19 років

E.(1) 10-14 років

460. А=0 Смертність населення визначається розповсюдженням важких захворювань різних класів. Які з класів

хвороб займають в структурі причин смертності перше і друге місця?

ID=235144

A.(0) Хвороби органів дихання і травлення

B.(0) Травми і нещасні випадки, вади розвитку

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Хвороби нервової системи, крові і кровотворних органів

D.(0) Хвороби сечостатевої системи і кістково-м'язової системи

E.(1) Хвороби органів кровообігу і онкологічні захворювання

461. А=0 Показники смертності населення в країнах Європи знаходяться на наступних рівнях: 4-5, 6-7, 8-10,

13-15, 16-18 випадків на 1000 населення. Який із цих показників найбільш характерний для смертності

ID=235145 населення економічно високо розвинених країн?

A.(0) 4-5 випадків на 1000 населення

B.(0) 6-7 випадків на 1000 населення

C.(0) 13-15 випадків на 1000 населення

D.(0) 16-18 випадків на 1000 населення

E.(1) 8-10 випадків на 1000 населення

462. А=0 Смертність дітей на першому році життя має сильну залежність від помісячного віку дитини. Особливо

це виявляється на 1, 2, 3, 11 і 12 місяцях. На який з перерахованих місяців першого року життя дітей

ID=235146 доводиться максимальний рівень дитячої смертності?

A.(0) На 2-й місяць

B.(0) На 3-й місяць

C.(0) На 11-й місяць

D.(0) На 12-й місяць

E.(1) На 1-й місяць

463. А=0 Причинами неонатальної дитячої смертності є: асфіксія плоду, пологова травма, вроджені аномалії

розвитку, гемолітична хвороба, внутрішньоутробна пневмонія, інфекції плоду. Які з вказаних

ID=235147 захворювань виступають як причини перинатальної смертності немовлят?

A.(0) Тільки асфіксія плода і пологова травма

B.(0) Тільки вроджені аномалії розвитку

C.(0) Тільки гемолітична хвороба і внутрішньоутробна пневмонія

D.(0) Тільки інфекції плода

E.(1) Всі перераховані захворювання

464. А=0 Причинами смертності дітей 1-го року життя є: хвороби новонароджених, хвороби органів дихання,

вроджені аномалії, інфекційні і шлунково-кишкові захворювання. Які з вказаних причин дають близько

ID=235148 50 % всіх випадків дитячої смертності?

A.(0) Вроджені аномалії

B.(0) Хвороби органів дихання

C.(0) Інфекційні хвороби

D.(0) Шлунково-кишкові захворювання

E.(1) Хвороби новонароджених

465. А=0 В структуру дитячої і перинатальної смертності входять наступні періоди смертності: антенатальна,

інтранатальна, рання неонатальна, пізня неонатальна, постнатальна, постнеонатальна. Які з

ID=235149 перерахованих періодів смертності складають перинатальну смертність?

A.(0) Всі перераховані періоди

B.(0) Тільки рання і пізня неонатальна

C.(0) Тільки пізня неонатальна і постнатальна

D.(0) Тільки антенатальна і інтранатальна

E.(1) Тільки антенатальна, інтранатальна і постнатальна

466. А=0 Інтенсивність народжень живих дітей жінками істотно змінюється за наступними віковими періодами:

16-22 роки, 23-29 років, 30-34 роки, 35-39 років, 40-44 роки, 45-49 років. У який віковий період

відмічається максимальний показник дітонародження?

ID=235150

A.(0) 16-22 роки

B.(0) 35-39 років

C.(0) 30-34 роки

D.(0) 40-44 роки

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) 23-29 років

467. А=0 У місті А. народжуваність складає 12 чоловік на 1000 населення. Який якісний рівень народжуваності

дітей в даному місті за існуючою шкалою оцінок?

ID=235151

A.(0) Високий

B.(0) Вище середнього

C.(0) Середній

D.(0) Нижче середнього

E.(1) Низький

468. А=0 У сільському районі А. відмічений «сільський» тип народжуваності. У якій віковій групі жінок повинен

спостерігатися високий рівень народжуваності в цій ситуації?

ID=235152

A.(0) 18-20 років

B.(0) 20-25 років

C.(0) 25-30 років

D.(0) 40-45 років

E.(1) 35-40 років

469. А=0 Динаміка народжуваності визначається наступними чинниками: етно-національними традиціями,

освітнім цензом, виробничою активністю (зайнятістю), психологічною установкою і віком подружжя,

ID=235153 соціально-економічними умовами життя сім'ї, доступністю і ефективністю контрацепції. Який із

вказаних чинників робить вирішальний вплив на формування позитивної або негативної динаміки

народжуваності на сучасному етапі розвитку суспільства?

A.(0) Етно-національні традиції

B.(0) Освітній ценз подружжя

C.(0) Виробнича зайнятість подружжя

D.(0) Доступність і ефективність контрацепції

E.(1) Соціально-економічні умови життя

470. А=0 Складовою частиною якого показника є антенатальний період?

ID=235154

A.(0) Неонатальна смертність

B.(0) Рання неонатальна смертність

C.(0) Дитяча смертність

D.(0) Смертність немовлят

E.(1) Мертвонароджуваність

471. А=0 Складовою частиною якого показника є антенатальний період?

ID=235155

A.(0) Неонатальна смертність

B.(0) Рання неонатальна смертність

C.(0) Дитяча смертність

D.(0) Смертність немовлят

E.(1) Перинатальна смертність

472. А=0 Складовою частиною якого показника є інтранатальний період?

ID=235156

A.(0) Неонатальна смертність

B.(0) Рання неонатальна смертність

C.(0) Дитяча смертність

D.(0) Смертність немовлят

E.(1) Перинатальна смертність

473. А=0 Складовою частиною якого показника є ранній неонатальний період?

ID=235157

A.(0) Мертвонароджуваність

B.(0) Загальна смертність

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Дитяча смертність

D.(0) Народжуваність

E.(1) Перинатальна смертність

474. А=0 З якого терміну по який триває антенатальний період?

ID=235158

A.(0) 28 тиждень вагітності - пологи

B.(0) Пологи

C.(0) Пологи - 7 днів життя

D.(0) Пологи - 28 днів життя

E.(1) 22 тиждень вагітності - пологи

475. А=0 З якого терміну по який триває інтранатальний період?

ID=235159

A.(0) 22 тиждень вагітності - пологи

B.(0) 28 тиждень вагітності - пологи

C.(0) Пологи - 7 днів життя

D.(0) Пологи - 28 днів життя

E.(1) Пологи

476. А=0 З якого терміну по який триває ранній неонатальний період?

ID=235160

A.(0) Пологи

B.(0) 22 тиждень вагітності - пологи

C.(0) 28 тиждень вагітності - пологи

D.(0) Пологи - 28 днів життя

E.(1) З моменту народження - 7 днів життя

477. А=0 З якого терміну по який триває пізній неонатальний період?

ID=235161

A.(0) Пологи - 7 днів життя

B.(0) 22 тиждень вагітності - пологи

C.(0) 28 тиждень вагітності - пологи

D.(0) Пологи - 28 днів життя

E.(1) 7 днів життя - 28 днів життя

478. А=0 З якого терміну по який триває неонатальний період?

ID=235162

A.(0) З моменту народження - 7 днів життя

B.(0) 22 тиждень вагітності - пологи

C.(0) 28 тиждень вагітності - пологи

D.(0) З моменту народження - 30 днів життя

E.(1) З моменту народження - 28 днів життя

479. А=0 З якого терміну по який триває постнеонатальний період?

ID=235163

A.(0) З моменту народження - 7 днів життя

B.(0) 7 днів - 1 місяць

C.(0) 28 днів - 6 місяців

D.(0) З моменту народження - 30 днів життя

E.(1) 29 днів - 12 місяців

480. А=0 Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

ID=235164

A.(0) Ранній неонатальний період

B.(0) Неонатальна смертність

C.(0) Пізня неонатальна смертність

D.(0) Постнеонатальна смертність

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Мертвонароджуваність

481. А=0 Що із нижче вказаного не входить у поняття мертвонароджуваність?

ID=235165

A.(0) Антенальний період

B.(0) Інтранатальний період

C.(0) 22 тиждень вагітності - пологи

D.(0) Пологи

E.(1) Ранній неонатальний період

482. А=0 Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

ID=235166

A.(0) Ранній неонатальний період

B.(0) Неонатальна смертність

C.(0) Пізня неонатальна смертність

D.(0) Постнеонатальна смертність

E.(1) Інтранатальний період

483. А=0 Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

ID=235167

A.(0) Ранній неонатальний період

B.(0) Неонатальна смертність

C.(0) Пізня неонатальна смертність

D.(0) Постнеонатальна смертність

E.(1) Антенатальний період

484. А=0 Що із нижче вказаного не входить у поняття перинатальної смертності?

ID=235168

A.(0) Антенатальний період

B.(0) Ранній неонатальний період

C.(0) Інтранатальний період

D.(0) Мертвонароджуваність

E.(1) Неонатальна смертність

485. А=0 Що із нижче вказаного не входить у поняття перинатальної смертності?

ID=235169

A.(0) Антенатальний період

B.(0) Ранній неонатальний період

C.(0) Інтранатальний період

D.(0) Мертвонароджуваність

E.(1) Смертність немовлят

486. А=0 Який віковий період підлітків?

ID=235170

A.(0) 17 - 21 рік

B.(0) 14 - 21 рік

C.(0) 17 - 25 років

D.(0) 22 - 35 років

E.(1) 14 - 16 років

487. А=0 Який віковий період юнаків та юнок?

ID=235171

A.(0) 14 - 16 років

B.(0) 14 - 21 рік

C.(0) 17 - 25 років

D.(0) 22 - 35 років

E.(1) 17 - 21 рік

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

488. А=0 Який віковий період довгожителів?

ID=235172

A.(0) 70 - 90 років

B.(0) 60 років і старші

C.(0) 100 років і старші

D.(0) 80 - 90 років

E.(1) 90 років і старші

489. А=0 Які із нижче вказаних показників не входять у поняття коефіцієнту життєстійкості населення?

ID=235173

A.(0) Середня очікувана тривалість життя

B.(0) Смертність немовлят

C.(0) Якість продуктів харчування

D.(0) Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

E.(1) Народжуваність

490. А=0 Які із нижче вказаних показників не входять у поняття коефіцієнту життєстійкості населення?

ID=235174

A.(0) Середня очікувана тривалість життя

B.(0) Смертність немовлят

C.(0) Якість продуктів харчування

D.(0) Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

E.(1) Захворюваність

491. А=0 На якому рівні знаходиться критичне значення коефіцієнту життєстійкості населення?

ID=235175

A.(0) 2 бали

B.(0) 3 бали

C.(0) 4 бали

D.(0) 5 балів

E.(1) 1 бал

492. А=0 На якому рівні знаходиться максимальне значення коефіцієнту життєстійкості населення?

ID=235176

A.(0) 2 бали

B.(0) 3 бали

C.(0) 15 балів

D.(0) 10 балів

E.(1) 5 балів

493. А=0 Скільки дітей повинно бути в сім’ї, щоб відтворення населення знаходилося на стаціонарному рівні?

ID=235177

A.(0) 0-1

B.(0) 3 і більше

C.(0) Жодного

D.(0) 1


E.(1) 2

494. А=0 Скільки дітей повинно бути в сім’ї, щоб відтворення населення знаходилося на розширеному рівні?

ID=235178

A.(0) 0-1

B.(0) 2

C.(0) Жодного

D.(0) 1

E.(1) 3 і більше

495. А=0 Реєстратура - це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначити, що з наведеного

слід віднести до її функції

ID=235179

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Екстрена медична допомога

B.(0) Направлення на щеплення

C.(0) Заповнення статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

D.(0) Видача направлень на дослідження

E.(1) Запис на прийом до лікарів поліклініки та викликів до дому

496. А=0 Головним закладом по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню є поліклініка, яка

виконує низку функцій. Що з наведеного є завданням поліклініки?

ID=235180

A.(0) Надання соціально-правової допомоги

B.(0) Оздоровлення навколишнього середовища

C.(0) Дезінфекція в вогнищах інфекційних захворювань

D.(0) Санаторно-курортне лікування

E.(1) Проведення медико-соціальної експертизи працездатності

497. А=0 Серед облікових документів, які заповнює дільничний (сімейний) лікар - медична карта амбулаторного

хворого, талон амбулаторного пацієнта, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання та ін.

Що з наведеного також відноситься до цих документів?

ID=235181

A.(0) Книга реєстрації листків непрацездатності

B.(0) Журнал обліку інфекційних захворювань

C.(0) Журнал щоденних інфекційних захворювань

D.(0) Реєстрація хворих, які були на амбулаторному прийомі

E.(1) Контрольна карта диспансерного спостереження

498. А=0 В структурі міської поліклініки є відділення профілактики, в завдання якого входить: організація, облік і

контроль за проведенням диспансеризації, раннє виявлення хворих та осіб з високим ризиком

ID=235182 захворювання, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного також відноситься до

завдань цього відділення?

A.(0) Реєстрація інфекційних захворювань

B.(0) Направлення на госпіталізацію при необхідності

C.(0) Заповнення талону амбулаторного пацієнта

D.(0) Проведення заключної дезінфекції

E.(1) Проведення профілактичних медичних оглядів

499. А=0 Диспансерний метод передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення

контингентів, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік. Що з наведеного відноситься до

ID=235183 наступного етапу цього методу?

A.(0) Вивчення захворюваності

B.(0) Нагляд за інвалідами

C.(0) Забезпечення працевлаштування непрацездатних

D.(0) Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E.(1) Активне лікування диспансерних хворих

500. А=0 Диспансерний метод передбачає активне виявлення осіб, які підлягають диспансерному нагляду і

взяття їх на облік, активне лікування диспансерних хворих та ін. Визначити, що з наведеного є

ID=235184 наступною дією відносно них

A.(0) Вивчення захворюваності

B.(0) Нагляд за інвалідами

C.(0) Медико-соціальна експертиза непрацездатності

D.(0) Вивчення інвалідності

E.(1) Динамічне спостереження за здоров'ям диспансерних хворих

501. А=0 При аналізі діяльності поліклініки розраховують показники, що характеризують організацію

диспансерного нагляду за особами, які цього потребують. Визначити, що з наведеного відноситься до

ID=235185 одного із цих показників

A.(0) Вивчення захворюваності диспансерних хворих

B.(0) Нагляд за інвалідами

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Медико-соціальна експертиза непрацездатності

D.(0) Працевлаштування частково непрацездатних

E.(1) Повнота охоплення диспансерним наглядом

502. А=0 Диспансерну роботу поліклініки характеризують такі показники як повнота охоплення диспансерним

наглядом, своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів та ін. Визначити, що з наведеного є

ID=235186 також показником цієї роботи

A.(0) Вивчення захворюваності диспансерних хворих

B.(0) Нагляд за інвалідами

C.(0) Медико-соціальна експертиза непрацездатності

D.(0) Працевлаштування частково непрацездатних

E.(1) Своєчасність взяття хворих під диспансерний нагляд

503. А=0 Одним із структурних підрозділів поліклініки є відділення відновлюваного лікування (реабілітації),

основне завдання якого максимальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її

ID=235187 видів. Що з наведеного відноситься до одного з видів реабілітації?

A.(0) Санітарно-освітня реабілітація

B.(0) Побутова реабілітація

C.(0) Правова реабілітація

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Медична реабілітація

504. А=0 Основним завданням реабілітації (відновлювального лікування) є максимальне відновлення

працездатності людини з застосуванням різних її видів, серед яких медична реабілітація. Що з

ID=235188 перерахованого також є одним із видів реабілітації?

A.(0) Правова реабілітація

B.(0) Санітарно-освітня реабілітація

C.(0) Побутова реабілітація

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Соціальна реабілітація

505. А=0 Серед видів реабілітації є медична та соціальна реабілітація. Що з наведеного також є видом

реабілітації?

ID=235189

A.(0) Правова реабілітація

B.(0) Побутова реабілітація

C.(0) Санітарно-освітня реабілітація

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Професійна реабілітація

506. А=0 Визначте, що є головним завданням денного стаціонару

ID=235190

A.(0) Проведення первинної профілактики

B.(0) Проведення медичних оглядів

C.(0) Обстеження контингентів, що працюють

D.(0) Проведення протиепідемічної роботи

E.(1) Більш повне задоволення потреб населення в стаціонарній допомозі

507. А=0 До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги в тяжкому стані доставлено чоловіка

43 років. Черговий лікар встановив діагноз гострого інфаркту міокарда. Незважаючи на проведені

ID=235191 лікувальні заходи, через 2 роки хворий помер на дачі. Якому фахівцю найбільш доцільно доручити

встановити основну причину смерті в даній ситуації?

A.(0) Судово-медичному експерту

B.(0) Лікарю швидкої допомоги

C.(0) Черговому лікарю

D.(0) Лікарю-експерту

E.(1) Лікарю-патологоанатому

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

508. А=0 Серед закладів по наданню медичної допомоги міському населенню є об'єднана лікарня. Що з

наведеного нижче є складовою частиною лікарні?

ID=235192

A.(0) Амбулаторія

B.(0) Діагностичний центр

C.(0) Диспансер

D.(0) Станція швидкої медичної допомоги

E.(1) Поліклініка

509. А=0 Амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне місце у медичному забезпеченні населення та

надається переважно в поліклініках та амбулаторіях. Визначити, чим відрізняється поліклініка від

амбулаторії

ID=235193

A.(0) Якістю надання лікувально-профілактичної допомоги

B.(0) Кількістю населення, яке обслуговується закладом

C.(0) Територіальною наближеністю до населення

D.(0) Організаційно-методичною роботою

E.(1) Об'ємом та рівнем лікувально-профілактичної допомоги

510. А=0 Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних закладів міста за минулий рік, підсумкова

медрада прийняла рішення розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною

метою прийняте це рішення?

ID=235194

A.(0) Збільшення повноти використання ліжкового фонду

B.(0) Скорочення тривалості перебування хворих у стаціонарі

C.(0) Зменшення летальності при стаціонарній допомозі

D.(0) Оптимізації середньої зайнятості ліжка за рік

E.(1) Раціонального використання ліжкового фонду

511. А=0 У районі діяльності міської лікарні № 5 високий рівень захворюваності. Забезпеченість ліжками в

межах норми, середньорічна зайнятість ліжка значно перевищує встановлений норматив. Збільшилось

число відмов від госпіталізації. Необхідно вказати найбільш ефективний захід, який в даній ситуації

зменшить число відмов від госпіталізації

ID=235195

A.(0) Збільшити число ліжок

B.(0) Скоротити тривалість перебування на ліжку

C.(0) Знизити захворюваність

D.(0) Знизити термін лікування

E.(1) Інтенсифікувати роботу ліжка через удосконалення роботи поліклініки й відкриття відділення

відновлювального лікування

512. А=0 Для надання невідкладної допомоги населенню на дому та при зверненні до поліклініки з 20-ої до 8-ої

години, а також по вихідним дням у поліклініці працює пункт (відділення) невідкладної медичної

допомоги. Хто з лікарів працює на пункті невідкладної допомоги?

ID=235196

A.(0) Лікар хірург

B.(0) Лікар ортопед-травматолог

C.(0) Лікарі терапевт та хірург

D.(0) Лікарі терапевт, хірург, ортопед-травматолог

E.(1) Лікар терапевт

513. А=0 Для оцінки результатів роботи районних закладів охорони здоров'я за рік інформаційно-аналітичне

відділення ЦРЛ повинно проаналізувати загальну захворюваність населення району. На підставі якого

документу медичних закладів можна виконати це завдання?

ID=235197

A.(0) Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о)

B.(0) Талону амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о, ф. № 025-7/о)

C.(0) Звіту лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20)

D.(0) Звіту про причини тимчасової непрацездатності (ф. № 23)

E.(1) Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування

лікувального закладу (ф. № 12)

514. А=0 Визначте, на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного

забезпечення населення

ID=235198

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Інформаційно-аналітичне відділення

B.(0) Кабінет долікарняного прийому

C.(0) Відділення профілактики

D.(0) Лікувально-допоміжні відділення

E.(1) Реєстратуру

515. А=0 Захворюваність гінекологічними захворюваннями серед дівчаток СШ № 10 за даними медичних

профілактичних оглядів на 60% перевищила дані про поширеність цієї патології за звертанням по

ID=235199 медичну допомогу. Необхідно визначити, який вид профілактичного огляду використовувався в даній

ситуації


A.(0) Попередній

B.(0) Планований

C.(0) Періодичний

D.(0) Поточний

E.(1) Цільовий

516. А=0 Міська поліклініка має складну структуру. До її складу входять: лікувально-профілактичні підрозділи,

відділення профілактики, діагностичні підрозділи, реєстратура та інші. Визначити, що з наведеного

ID=235200 нижче є одним із завдань відділення профілактики.

A.(0) Запис викликів на дому

B.(0) Видача направлень на лабораторні дослідження

C.(0) Заповнення талону амбулаторного пацієнта

D.(0) При необхідності направлення на госпіталізацію

E.(1) Організація, облік і контроль за проведенням диспансеризації

517. А=0 Однією з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку

населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію?

ID=235201

A.(0) Інформаційно-аналітичне відділення

B.(0) Кабінет долікарняного прийому

C.(0) Лікувально-діагностичне відділення

D.(0) Лікувально-допоміжне відділення

E.(1) Відділення профілактики

518. А=0 До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться: денні

стаціонари, домашні стаціонари та палати для денного перебування хворих. В яких закладах

ID=235202 організовуються палати денного стаціонару?

A.(0) Стаціонарних закладах

B.(0) Медико-генетичних центрах

C.(0) Диспансерах

D.(0) Санаторно-курортних закладах

E.(1) Амбулаторно-поліклінічних закладах

519. А=0 Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Визначити

питому вагу населення, що лікується в цих закладах

ID=235203

A.(0) Від 40% до 50%

B.(0) Від 51% до 60%

C.(0) Від 61% до 70%

D.(0) Більше 80%

E.(1) Від 75% до 80%

520. А=0 До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться: денні

стаціонари, домашні стаціонари та палати для денного перебування хворих. Де організовуються

надання медичної допомоги хворому в домашніх стаціонарах?

ID=235204

A.(0) Стаціонарних закладах

B.(0) Амбулаторно-поліклінічних закладах

C.(0) Диспансерах

D.(0) Санаторно-курортних закладах

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Вдома у хворого

521. А=0 Робітник К. оформився на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд, результат якого дозволив

йому працювати в умовах даного підприємства. Визначити вид медичного профілактичного огляду,

ID=235205 який використовувався в даній ситуації

A.(0) Цільовий

B.(0) Плановий

C.(0) Періодичний

D.(0) Поточний

E.(1) Попередній

522. А=0 Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координації її взаємодії

з іншими підрозділами поліклініки. В яких випадках для цієї роботи вводиться самостійна одиниця -

ID=235206 завідувач терапевтичним відділенням?

A.(0) Якщо у штаті більше 5 лікарів-терапевтів

B.(0) Якщо у штаті більше 12 лікарів-терапевтів

C.(0) Якщо у штаті більше 15 лікарів-терапевтів

D.(0) Якщо у штаті більше 18 лікарів-терапевтів

E.(1) Якщо у штаті більше 9 лікарів-терапевтів

523. А=0 У поліклініці проводяться реабілітаційні заходи серед одужуючих. Серед них найбільшу кількість

складають хворі:

ID=235207

A.(0) Неврологічного профілю

B.(0) Хірургічного профілю

C.(0) Травматологічного профілю

D.(0) Психіатричного профілю

E.(1) Терапевтичного профілю

524. А=0 Із загостренням хронічної пневмонії хворий звернувся в поліклініку в червні поточного року. У зв’язку із

цією патологією він перебуває на диспансерному обліку протягом трьох років. У березні цього ж року

хворий пройшов медичний огляд з приводу даного захворювання. Як необхідно статистично

ID=235208 зашифрувати і врахувати даний випадок звернення в поліклініку пацієнта з приводу загострення

хронічної пневмонії?

A.(0) Шифрування не проводиться

B.(0) Статистичний талон із знаком «+»

C.(0) Оформляється екстрене повідомлення

D.(0) Статистичний талон із знаком «+» і «-»

E.(1) Статистичний талон із знаком «-»

525. А=0 Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Визначити,

в залежності від чого формуються штати міської поліклініки

ID=235209

A.(0) Наявних коштів у місцевому бюджеті

B.(0) Рівнів та структури захворюваності

C.(0) Рівнів та структури смертності

D.(0) Демографічної структури населення, що обслуговується

E.(1) Кількість населення, що обслуговується

526. А=0 Поліклініка міської лікарні проводить лікування й діагностику найбільш поширених видів патології

лікарями загальної практики, надає діагностичну й консультативну допомогу лікарями-спеціалістами.

ID=235210 Які рівні лікувально-профілактичної діяльності реалізуються в даній поліклініці?

A.(0) Тільки первинна

B.(0) Тільки вторинна

C.(0) Третинна

D.(0) Вторинна і третинна

E.(1) Первинна і вторинна

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

527. А=0 Як називається профілактичний медичний огляд, який проводиться перед початком навчання або

трудової діяльності?

ID=235211

A.(0) Періодичний

B.(0) Одномоментний

C.(0) Поточний

D.(0) Цільовий

E.(1) Попередній

528. А=0 На роботу в поліклініку центральної районної лікарні прийняли дільничного лікаря М, 35 років. Яку

максимальну тривалість робочого тижня, згідно із чинним законодавством можна встановити цьому

ID=235212 працівникові?

A.(0) 41 година

B.(0) 40 годин

C.(0) 24 години

D.(0) 30 годин

E.(1) 36 годин

529. А=0 В районну поліклініку звернувся за медичною допомогою працівник локомотиворемонтного заводу,

який постійно проживає в іншому районі міста. В реєстратурі йому відмовили у записі до лікаря і

ID=235213 запропонували звернутись у свою відомчу поліклініку. Оцініть правильність дій медичного реєстратора:

A.(0) Правомірні, бо слід дотримуватись дільничного принципу

B.(0) Неправомірні, бо порушують право на медичну допомогу

C.(0) Правомірні, бо слід дотримуватись цехового принципу

D.(0) Неправомірні, бо порушують право на охорону здоров'я

E.(1) Неправомірні, бо порушують право на вільний вибір лікаря

530. А=0 До кардіологічного відділення міської лікарні госпіталізовано 80 хворих на гіпертонічну хворобу та ІХС,

з яких 20 хворим при виписці показане подальше оздоровлення. Де найбільш доцільно рекомендувати

хворим подальше оздоровлення?

ID=235214

A.(0) У денному стаціонарі

B.(0) У стаціонарі вдома

C.(0) У відділенні реабілітації в умовах поліклініки

D.(0) В умовах профілакторію

E.(1) У відділенні реабілітації

531. А=0 У регіоні Д. протягом останніх 15 років у віковій структурі населення поступово збільшується частка

осіб віком понад 60 років. Якою буде динаміка витрат на надання медичної допомоги в даному регіоні

за інших рівних умов (рівень цін, інфляції тощо)?

ID=235215

A.(0) Витрати зменшаться

B.(0) Витрати не зміняться

C.(0) Витрати зменшаться на 20%

D.(0) Витрати стабілізуються

E.(1) Витрати збільшаться

532. А=0 Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних

заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо первинної профілактики

захворювань він повинен внести в цей план?

ID=235216

A.(0) Заходи щодо підвищення якості життя хворих

B.(0) Заходи щодо покращання умов життя хворих

C.(0) Заходи щодо запобігання ускладнень хвороби

D.(0) Направлення хворих на санаторне лікування

E.(1) Заходи щодо запобігання виникнення захворювань

533. А=0 Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров'я населення на підпорядкованій дільниці. Які

групи показників буде залучено до цього аналізу?

ID=235217

A.(0) Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Захворюваності, інвалідності, смертності

C.(0) Народжуваності, захворюваності, способу життя

D.(0) Захворюваності, летальності, фізичного розвитку

E.(1) Демографічні, захворюваності, інвалідності

534. А=0 Дільничний терапевт міської лікарні після обстеження хворого, 37 років, робітника їдальні

промислового підприємства, встановив діагноз: шигельоз. Які його дії в цій ситуації?

ID=235218

A.(0) Надати листок непрацездатності на всі дні хвороби

B.(0) Провести бактеріологічне дослідження

C.(0) Організувати проведення профілактичних щеплень

D.(0) Тимчасово звільнити хворого від роботи

E.(1) Госпіталізувати хворого до лікарні

535. А=0 Яка чисельність населення повинна бути на територіальній міській терапевтичній дільниці?

ID=235219

A.(0) 1500 мешканців

B.(0) 2000 мешканців

C.(0) 2500 мешканців

D.(0) Більше 3000 мешканців

E.(1) 1700 мешканців

536. А=0 Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України ґрунтується на ряді принципів.

Яке з наведених положень є одним із принципів її надання?

ID=235220

A.(0) Участь населення в оздоровчих програмах

B.(0) Вивчення факторів ризику

C.(0) Медико-соціальний захист

D.(0) Лікування вдома

E.(1) Єдність лікування та профілактики

537. А=0 Аналіз прошарку щеплених проти дифтерії підлітків-студентів показав, що близько 14%

першокурсників не ревакциновано через незадовільну організацію. Хто з посадових осіб може бути

ID=235221 притягнутий до відповідальності?

A.(0) Медична сестра здоровпункту навчального закладу

B.(0) Лікар-терапевт територіальної поліклініки

C.(0) Лікар-епідеміолог СЕС

D.(0) Лікар-алерголог

E.(1) Керівник навчального закладу

538. А=0 З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди

працюючих. Хто несе відповідальність за організацію цих оглядів?

ID=235222

A.(0) Адміністрація територіальної поліклініки

B.(0) Адміністрація територіальної СЕС

C.(0) Комітет профспілки підприємства

D.(0) Лікар-профпатолог

E.(1) Адміністрація підприємства

539. А=0 До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться: денні

стаціонари, домашні стаціонари та палати для денного перебування хворих. В яких закладах

ID=235223 організовуються палати для денного перебування хворих в стаціонарі?

A.(0) Амбулаторно-поліклінічних закладах

B.(0) Медико-генетичних центрах

C.(0) Диспансерах

D.(0) Санаторно-курортних закладах

E.(1) Стаціонарних закладах

540. А=0 Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних

заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики

ID=235224 захворювань він повинен внести в цей план?

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Запобігання виникнення хвороб

B.(0) Усунення причин виникнення хвороб

C.(0) Проведення реабілітаційних заходів

D.(0) Покращання умов життя

E.(1) Запобігання ускладнень хвороб

541. А=0 За середніми арифметичними величинами оцінюють деякі показники діяльності поліклініки. Що з

нижченаведеного оцінюється цими величинами?

ID=235225

A.(0) Питома вага населення, яке жодного разу не зверталось до поліклініки

B.(0) Число захворювань, виявлених під час оглядів

C.(0) Кількість відвідувань з приводу хвороб системи кровообігу

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Кількість відвідувань лікарів на одного мешканця за рік

542. А=0 Визначте, що з наведеного нижче є однією зі складових первинної лікувально-профілактичної

допомоги як складової частини первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)

ID=235226

A.(0) Надання спеціалізованої медичної допомоги

B.(0) Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

C.(0) Лікування в диспансерах

D.(0) Надання високо спеціалізованої допомоги

E.(1) Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш

поширених захворювань

543. А=0 Хворий внаслідок виробничої травми, яка обумовила значну втрату зору, переніс операцію на очах і

потребує підготовки для іншої виробничої діяльності. Який вид реабілітації найбільш доцільно

застосовувати лікарю в даному випадку?

ID=235227

A.(0) Медичну реабілітацію

B.(0) Соціальну реабілітацію

C.(0) Повну реабілітацію

D.(0) Психологічну реабілітацію

E.(1) Професійну реабілітацію

544. А=0 Важливе місце в роботі дільничного лікаря-терапевта займає профілактична робота. Визначте, що з

наведеного нижче відноситься до цієї роботи

ID=235228

A.(0) Лікування хворих вдома

B.(0) Направлення хворих на стаціонарне лікування

C.(0) Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності

D.(0) Спостереження за особами, що були в контакті з інфекційними хворими

E.(1) Диспансерне спостереження за хворими, здоровими та особами з факторами ризику

545. А=0 Важливе місце в роботі дільничного лікаря-терапевта займає протиепідемічна робота. Визначити, яке

з наведених положень відноситься до цієї роботи

ID=235229

A.(0) Обов'язкова госпіталізація хворого

B.(0) Організація та проведення профілактичних оглядів

C.(0) Проведення заключної дезінфекції

D.(0) Повідомлення про інфекційного хворого на станцію швидкої медичної допомоги

E.(1) Своєчасне виявлення інфекційних захворювань

546. А=0 Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають лікарі різних фахів. Визначити, лікарям яких

фахів належить провідна роль в наданні цієї допомоги

ID=235230

A.(0) Терапевтам та невропатологам

B.(0) Терапевтам та хірургам

C.(0) Педіатрам та невропатологам

D.(0) Педіатрам та алергологам

E.(1) Терапевтам та педіатрам (сімейним лікарям)

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

547. А=0 На міській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення здійснити

планове обстеження жінок. Який вид медичних оглядів буде проведено?

ID=235231

A.(0) Скринінговий огляд

B.(0) Попередній огляд

C.(0) Поточний огляд

D.(0) Комплексний огляд

E.(1) Цільовий огляд

548. А=0 Назвіть основні види закладів охорони здоров’я

ID=235232

A.(0) Лікувально-профілактичні, диспансери, санітарно-профілактичні, заклади санітарної просвіти,

патанатомічні та судової медекспертизи, центри статистики

B.(0) Амбулаторно-поліклінічні, лікарняні, санітарно-епідеміологічні, патанатомічні та судової медекспертизи,

центри статистики

C.(0) Амбулаторно-поліклінічні, лікарняні, санітарно-епідеміологічні, патанатомічні та судової медекспертизи,

центри статистики, медико-соціального захисту

D.(0) Амбулаторно-поліклінічні, лікарняні, санітарно-епідеміологічні, патанатомічні та судової медекспертизи,

медико-соціального захисту

E.(1) Лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні, фармацевтичні, патанатомічні та судової

медекспертизи, медико-соціального захисту

549. А=0 Які є види лікувально-профілактичної допомоги населенню?

ID=235233

A.(0) Амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, швидка, санаторно-курортна, санітарно-профілактична

B.(0) Амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, санаторно-курортна, санітарно-профілактична

C.(0) Амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, санаторно-курортна, санітарно-протиепідемічна

D.(0) Амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, санітарно-протиепідемічна

E.(1) Амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, швидка, санаторно-курортна

550. А=0 Що таке первинна лікувально-профілактична допомога?

ID=235234

A.(0) Кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або

поліклініці та в стаціонарі

B.(0) Спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями різних спеціальностей в

лікувально-профілактичних закладах

C.(0) Вузькоспеціалізована або висококваліфікована лікарська допомога, яка надається лікарями вузьких

спеціальностей або висококваліфікованими лікарями в лікувально-профілактичних закладах

D.(0) Спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями різних спеціальностей в амбулаторії або

поліклініці та в стаціонарі

E.(1) Кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або

поліклініці

551. А=0 Що таке вторинна лікувально-профілактична допомога?

ID=235235

A.(0) Кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або

поліклініці та в стаціонарі

B.(0) Вузькоспеціалізована або висококваліфікована лікарська допомога, яка надається лікарями вузьких

спеціальностей або висококваліфікованими лікарями в лікувально-профілактичних закладах

C.(0) Кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або

поліклініці

D.(0) Спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями різних спеціальностей в амбулаторії або

поліклініці та в стаціонарі

E.(1) Спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями різних спеціальностей в

лікувально-профілактичних закладах

552. А=0 Що таке третинна лікувально-профілактична допомога?

ID=235236

A.(0) Кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або

поліклініці та в стаціонарі

B.(0) Спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями різних спеціальностей в

лікувально-профілактичних закладах

C.(0) Кваліфікована лікарська допомога, яка надається дільничним або сімейним лікарем в амбулаторії або

поліклініці

D.(0) Спеціалізована лікарська допомога, яка надається лікарями різних спеціальностей в амбулаторії або

поліклініці та в стаціонарі

E.(1) Вузькоспеціалізована або висококваліфікована лікарська допомога, яка надається лікарями вузьких

спеціальностей або висококваліфікованими лікарями в лікувально-профілактичних закладах

553. А=0 Який відсоток лікувально-профілактичної роботи припадає на амбулаторно-поліклінічний заклад?

ID=235237

A.(0) 65-70%

B.(0) 70-75%

C.(0) 80-85%

D.(0) 60-65%

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) 75-80%

554. А=0 Яка кількість населення на сільській терапевтичній дільниці?

ID=235238

A.(0) 2500

B.(0) 2000

C.(0) 1500

D.(0) 2200

E.(1) 1700

555. А=0 Яка кількість дітей на міській терапевтичній дільниці?

ID=235239

A.(0) 1000

B.(0) 700

C.(0) 500

D.(0) 900

E.(1) 800

556. А=0 Який відсоток медичної допомоги припадає на її первинний рівень?

ID=235240

A.(0) 55%

B.(0) 50%

C.(0) 70%

D.(0) 80%

E.(1) 60%

557. А=0 Який відсоток медичної допомоги припадає на її вторинний рівень?

ID=235241

A.(0) 45%

B.(0) 60%

C.(0) 50%

D.(0) 40%

E.(1) 30%

558. А=0 Який відсоток медичної допомоги припадає на її третинний рівень?

ID=235242

A.(0) 15%

B.(0) 20%

C.(0) 30%

D.(0) 25%

E.(1) 10%

559. А=0 Які основні принципи роботи поліклініки?

ID=235243

A.(0) Дільничний принцип, диспансеризація, масовість, профілактична спрямованість

B.(0) Дільничний принцип, диспансеризація, профілактична спрямованість

C.(0) Профілактична спрямованість, масовість, загальнодоступність, безкоштовність

D.(0) Дільничний принцип, профілактична спрямованість, масовість, загальнодоступність, безкоштовність

E.(1) Дільничний принцип, диспансеризація

560. А=0 Які особливості роботи поліклініки?

ID=235244

A.(0) Дільничний принцип, диспансеризація, масовість, профілактична спрямованість

B.(0) Дільничний принцип, диспансеризація, профілактична спрямованість

C.(0) Дільничний принцип, диспансеризація

D.(0) Дільничний принцип, профілактична спрямованість, масовість, загальнодоступність, безкоштовність

E.(1) Профілактична спрямованість, масовість, загальнодоступність, безкоштовність

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

561. А=0 Що таке випадок поліклінічного обслуговування?

ID=235245

A.(0) Це середня кількість хворих, що звернулись в поліклініку за рік

B.(0) Всі зареєстровані випадки захворювань

C.(0) Це кожен випадок лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах

D.(0) Загальна кількість хворих, яких лікар обслуговує за рік

E.(1) Це кожен випадок поліклінічного обслуговування від початку до закінчення

562. А=0 Яким кількісним показником вимірюється робота лікаря поліклініки?

ID=235246

A.(0) Числом прийнятих хворих

B.(0) Числом пролікованих хворих

C.(0) Загальною кількістю годин прийому в поліклініці і на дому

D.(0) Загальною кількістю днів роботи

E.(1) Числом випадків поліклінічного обслуговування

563. А=0 Яким показником визначається потужність поліклініки?

ID=235247

A.(0) Кількістю ліжок

B.(0) Кількістю штатних лікарських посад

C.(0) Кількістю відвідувань в зміну та кількістю ліжок

D.(0) Кількістю зайнятих лікарських посад

E.(1) Кількістю відвідувань в зміну

564. А=0 Скільки випадків поліклінічного обслуговування припадає на одного лікаря в рік?

ID=235248

A.(0) 120

B.(0) 220

C.(0) 330

D.(0) 50

E.(1) 550

565. А=0 Кількість пацієнтів, яку лікар-терапевт має прийняти в поліклініці за 1 годину?

ID=235249

A.(0) 4

B.(0) 2


C.(0) 6

D.(0) 10


E.(1) 5

566. А=0 Кількість пацієнтів, яку лікар має відвідати на дому за 1 годину?

ID=235250

A.(0) 4


B.(0) 5

C.(0) 6


D.(0) 10

E.(1) 2


567. А=0 Як часто дільничний лікар міської поліклініки повинен проходити курси підвищення кваліфікації?

ID=235251

A.(0) 1 раз на два роки

B.(0) 1 раз на три роки

C.(0) 1 раз в рік

D.(0) 1 раз на десять років

E.(1) 1 раз на п’ять років

568. А=0 Скільки разів мешканець міста відвідує поліклініку пересічно за рік?

ID=235252

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) 2

B.(0) 5


C.(0) 7

D.(0) 1.


E.(1) 14

569. А=0 Який обсяг лікувально-профілактичної роботи від загального виконує дільничний лікар?

ID=235253

A.(0) 20


B.(0) 10

C.(0) 90


D.(0) 100

E.(1) 50


570. А=0 Який обсяг лікувально-профілактичної роботи від загального виконує сімейний лікар?

ID=235254

A.(0) 20

B.(0) 50


C.(0) 10

D.(0) 100

E.(1) 90

571. А=0 У поліклініці, яка обслуговує робітників-металургів, навантаження змінювалося по сезонах року і

складало за кількістю відвідувачів: 20-24 % - навесні, 30-35 % - влітку, 10-13 % - взимку, 26-28 % -

ID=235255 восени. У який сезон року потік відвідувачів в даній поліклініці був вищий від того, що фактично існує в

міських поліклініках?

A.(0) Взимку

B.(0) Восени

C.(0) Весною

D.(0) Весною і літом

E.(1) Влітку

572. А=0 Які з цих організаційних заходів повинні бути реалізовані для нормалізації потоків відвідувачів і

навантаження на лікарів в поліклініці?

ID=235256

A.(0) Тільки розподіл хворих по терміновості прийому

B.(0) Тільки якісні обстеження і діагностика первинних хворих

C.(0) Тільки встановлення раціональних термінів і часу прийому повторних хворих

D.(0) Тільки відкриття кабінету попереднього прийому

E.(1) Всі групи організаційних заходів

573. А=0 У міській поліклініці населення територіальної дільниці обслуговується групою лікарів у складі

терапевта, хірурга, невропатолога, отоларинголога. Яка форма організації праці лікарів прийнята в

ID=235257 даній поліклініці для обслуговування населення на терапевтичній дільниці?

A.(0) Бригадний підряд

B.(0) Кооперативна

C.(0) Орендний підряд

D.(0) Акордно-територіальна дільничність

E.(1) Бригадна

574. А=0 Кратність відвідин хворими лікарів поліклініки по одному випадку захворювання склала: у лікаря А. - 2

рази, у лікаря Б. - 3 рази, у лікаря В. - 3-4 рази, у лікаря Р. - 5-6 разів, у лікаря Д. - 6-7 разів. У якого

ID=235258 лікаря існуюча кратність відвідин його хворими по одному захворюванню свідчить про високу якість

його лікувальної діяльності?

A.(0) У лікаря Б.

B.(0) У лікаря В

C.(0) У лікаря Г

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) У лікаря Д

E.(1) У лікаря А.

575. А=0 При відвідуванні хворого вдома лікар встановив діагноз „Грип”. Який обліковий медичний документ

повинен заповнити дільничний лікар?

ID=235259

A.(0) Історія хвороби

B.(0) Історія хвороби та розвитку дитини

C.(0) Паспорт дільниці

D.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

576. А=0 При відвідуванні хворого вдома лікар встановив діагноз „Грип”. Який обліковий, фінансовий та

юридичний документ повинен заповнити дільничний лікар?

ID=235260

A.(0) Історія хвороби

B.(0) Історія хвороби та розвитку дитини

C.(0) Паспорт дільниці

D.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

577. А=0 Де проводять щеплення дорослому населенню?

ID=235261

A.(0) В диспансерах

B.(0) В стаціонарах

C.(0) В медико-генетичних центрах

D.(0) На станціях швидкої допомоги

E.(1) В амбулаторно-поліклінічних закладах

578. А=0 Хто здійснює контроль над проведенням щеплень?

ID=235262

A.(0) Головний лікар лікарні

B.(0) Керівництво підприємства

C.(0) Сімейний лікар

D.(0) Лікар швидкої допомоги

E.(1) Санітарно-епідеміологічна станція

579. А=0 Де організовують відділення (центри) хірургії одного дня?

ID=235263

A.(0) В диспансерах

B.(0) В стаціонарах

C.(0) В медико-генетичних центрах

D.(0) На станціях швидкої допомоги

E.(1) В амбулаторно-поліклінічних закладах

580. А=0 Які є різновиди профілактичних оглядів?

ID=235264

A.(0) Попередні, цільові, періодичні, амбулаторні ;

B.(0) Медичні, цільові, періодичні, комплексні

C.(0) Щоквартальні, щорічні, цільові, періодичні

D.(0) Лікарські, амбулаторні, попередні, періодичні

E.(1) Попередні, цільові, періодичні, комплексні

581. А=0 Попередні профілактичні огляди проводяться для:

ID=235265

A.(0) Періодичного обстеження певних контингентів працівників

B.(0) Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульоз, новоутворення і ін.)

C.(0) Всебічного обстеження деякого контингенту населення

D.(0) Активного динамічного спостереження за станом здоров’я населення

E.(1) Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

582. А=0 Періодичні профілактичні огляди проводяться для:

ID=235266

A.(0) Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

B.(0) Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульоз, новоутворення і ін.)

C.(0) Всебічного обстеження деякого контингенту населення

D.(0) Активного динамічного спостереження за станом здоров’я населення

E.(1) Періодичного обстеження певних контингентів працівників

583. А=0 Цільові профілактичні огляди проводяться для:

ID=235267

A.(0) Періодичного обстеження певних контингентів працівників

B.(0) Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

C.(0) Всебічного обстеження деякого контингенту населення

D.(0) Активного динамічного спостереження за станом здоров’я населення

E.(1) Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульоз, новоутворення і ін.)

584. А=0 Комплексні профілактичні огляди проводяться для:

ID=235268

A.(0) Періодичного обстеження певних контингентів працівників

B.(0) Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульоз, новоутворення і ін.)

C.(0) Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

D.(0) Активного динамічного спостереження за станом здоров’я населення

E.(1) Всебічного обстеження деякого контингенту населення

585. А=0 Які розділи роботи об’єднують основні функції дільничного лікаря-терапевта?

ID=235269

A.(0) Лікувально-профілактична, санітарно-профілактична, статистична

B.(0) Лікувально-профілактична, статистична, організаційна

C.(0) Лікувальна, епідеміологічна, статистична, організаційна

D.(0) Лікувальна, статистична, диспансеризація, профілактичні огляди

E.(1) Лікувально-профілактична, санітарно-профілактична, організаційна

586. А=0 Що таке ковзний графік роботи дільничного лікаря-терапевта?

ID=235270

A.(0) Періодичність роботи лікаря в поліклініці та в стаціонарі

B.(0) Періодичність роботи лікаря в поліклініці та на дому

C.(0) Щоденний прийом хворих в поліклініці

D.(0) Проведення профілактичних оглядів по плану

E.(1) Щоденна зміна годин прийому хворих в поліклініці для зручності населення

587. А=0 Що таке диспансеризація?

ID=235271

A.(0) Своєчасне проведення профілактичних медичних оглядів

B.(0) Пропаганда санітарно-гігієнічних знань

C.(0) Лікування та реабілітація хронічних хворих

D.(0) Розробка і проведення заходів по профілактиці захворювань і попередженню ускладнень

E.(1) Активне динамічне спостереження за станом здоров’я людей, які підлягають диспансеризації

588. А=0 Які є види реабілітації?

ID=235272

A.(0) Психологічна, медична, правова

B.(0) Психологічна, медична, соціальна

C.(0) Правова, професійна, медична

D.(0) Статистична, соціальна, медична

E.(1) Медична, соціальна, професійна

589. А=0 Основне завдання медичної реабілітації

ID=235273

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Лікарсько-трудова експертиза

B.(0) Професійне навчання, працевлаштування

C.(0) Адаптація до звичного способу життя

D.(0) Адаптація до самообслуговування

E.(1) Максимальне відновлення працездатності людини

590. А=0 Що таке професійна реабілітація?

ID=235274

A.(0) Максимальне відновлення працездатності людини

B.(0) Лікарсько-трудова експертиза, працевлаштування

C.(0) Адаптація до звичного способу життя, лікарсько-трудова експертиза, психологічна експертиза

D.(0) Адаптація до самообслуговування, допомога у підготовці до нової професії

E.(1) Лікарсько-трудова експертиза, , професійне навчання, працевлаштування

591. А=0 Населення міста А. обслуговується лікувально-профілактичним закладом, що надає багатопрофільну

лікарську допомогу на догоспітальному етапі. До якого номенклатурного типу повинен відноситися

ID=235275 даний медичний заклад?

A.(0) Диспансер

B.(0) Спеціалізована поліклініка

C.(0) Амбулаторія

D.(0) Жіноча консультація

E.(1) Багатопрофільна поліклініка

592. А=0 Сільське населення обслуговується лікувально-профілактичним закладом, який надає з 3 основних

лікарських спеціальностей на догоспітальному етапі. До якого номенклатурного типу повинен

ID=235276 відноситися даний медичний заклад?

A.(0) Диспансер

B.(0) Фельдшерсько-акушерський пункт

C.(0) Багатопрофільна поліклініка

D.(0) Спеціалізована поліклініка

E.(1) Амбулаторія

593. А=0 Міська поліклініка має планову потужність більше 1200 відвідувань у зміну, обслуговує більше 80 тисяч

населення і має лікарський штат в 90 посад. До якої категорії повинна відноситися дана поліклініка?

ID=235277

A.(0) 2-ої

B.(0) 5-ої

C.(0) 4-ої

D.(0) 3-ої

E.(1) 1-ої

594. А=0 Сільська амбулаторія має лікарський штат в 5 посад. До якої категорії повинна відноситися дана

сільська амбулаторія?

ID=235278

A.(0) 4-ої

B.(0) 2-ої

C.(0) 3-ої

D.(0) 5-ої

E.(1) 1-ої

595. А=0 За яким із вказаних критеріїв встановлюється загальний штатний склад лікарських посад для міської

багатопрофільної поліклініки?

ID=235279

A.(0) За категорійністю установи

B.(0) За кількістю жіночого населення на одну посаду

C.(0) За нормативом кількості дитячого населення на одну посаду

D.(0) За нормативом кількості медичних ліжок на одну посаду

E.(1) За нормативом кількості посад на 10000 населення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

596. А=0 До складу лікувально-профілактичного закладу входять наступні ключові структурні підрозділи:

реєстратура, профілактичне відділення, багатопрофільне лікувально-профілактичне відділення,

допоміжне лікувально-діагностичне відділення. До якого номенклатурного типу повинен відноситися

ID=235280 лікувально-профілактичний заклад із даною базовою структурою?

A.(0) Амбулаторія

B.(0) Диспансер

C.(0) Міська спеціалізована поліклініка

D.(0) Функціонально-діагностичний центр

E.(1) Міська багатопрофільна поліклініка

597. А=0 Який підрозділ зазвичай не входить в типову базову структуру міської багатопрофільної поліклініки?

ID=235281

A.(0) Багатопрофільний лікувально-профілактичний

B.(0) Кабінет обліку і медичної статистики

C.(0) Профілактичний

D.(0) Допоміжний лікувально-діагностичний

E.(1) Патологоанатомічний

598. А=0 У складі поліклініки є наступні структурні підрозділи: реєстратура, кабінет обліку і медстатистики,

профілактичне і лікувально-профілактичне відділення. Який ще підрозділ повинен входити в типову

базову структуру міської поліклініки?

ID=235282

A.(0) Оглядовий жіночий

B.(0) Анамнестичний

C.(0) Санітарної просвіти

D.(0) Диспансеризації

E.(1) Допоміжний лікувально-діагностичний

599. А=0 Яке із вказаних відділень поліклініки займається організацією диспансеризації населення?

ID=235283

A.(0) Відновного лікування

B.(0) Лікувально-профілактичне

C.(0) Допоміжне лікувально-діагностичне

D.(0) Кабінет обліку і медстатистики

E.(1) Профілактичне

600. А=0 У поліклініці запис хворих на прийом до лікаря здійснюється в реєстратурі шляхом заповнення

реєстратором спеціальної фішки, де указується номер кабінету і черги, прізвище лікаря і часу прийому.

ID=235284 Який організаційний метод запису хворих на прийом до лікаря застосовується в даній поліклініці?

A.(0) Індивідуальний

B.(0) Змішаний

C.(0) Самозапису

D.(0) Комбінований

E.(1) Талонний

601. А=0 У поліклініці запис хворих на прийом до лікаря проводиться самостійно в спеціальних листах, які

знаходяться в реєстратурі. Запис ведеться заздалегідь за 1-5 днів. Рядок листка запису означає чергу,

а на рядку вказаний час прийому і кабінет лікаря. Листи в кінці дня розробляються реєстраторами і

ID=235285 передаються разом з медичними картами в кабінет лікаря. Який організаційний метод запису хворих

на прийом до лікаря використовується в даній поліклініці?

A.(0) Талонний

B.(0) Індивідуальний

C.(0) Адресний

D.(0) Комбінований

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Самозапису

602. А=0 У поліклініці запис первинних хворих на прийом до лікаря здійснюється заздалегідь за 1-5 днів

самостійно в спеціальних листах, на яких вказаний день, час прийому і кабінет лікаря. Згідно цього

ID=235286 запису хворий в день прийому отримує талон в реєстратурі. Для повторних відвідин хворий отримує у

лікаря фішку, яку надалі міняє в реєстратурі на талон повторного відвідування лікаря. Який

організаційний метод запису хворих на прийом до лікаря використовується в даній поліклініці?

A.(0) Талонний

B.(0) Цільовий

C.(0) Самозапису

D.(0) Змішаний

E.(1) Комбінований

603. А=0 У поліклініці спостерігаються високі показники лікувально-діагностичної і профілактичної роботи. Який

організаційний принцип роботи реалізується на високому рівні в даній поліклініці?

ID=235287

A.(0) Наступності

B.(0) Дільничний

C.(0) Диспансеризації

D.(0) Ступінчатий

E.(1) Єдності

604. А=0 У поліклініці спостерігаються високі показники підготовки хворих до госпіталізації. Окрім цього, всі

хворі, що пройшли стаціонарне лікування, проходять відновне лікування у відповідному відділенні

ID=235288 поліклініки. Який організаційний принцип роботи реалізується на високому рівні в даній поліклініці?

A.(0) Диспансеризації

B.(0) Єдності

C.(0) Дільничний

D.(0) Ступінчатий

E.(1) Наступності

605. А=0 У поліклініці спостерігаються високі показники по охопленню декретованих контингентів населення

медичним оглядом, виявлення хвороб на ранніх стадіях, своєчасного лікування виявлених

ID=235289 захворювань, своєчасного взяття на облік і систематичного протирецидивного лікування хронічних

хворих. Який організаційний принцип роботи реалізується на високому рівні в даній поліклініці?

A.(0) Єдності

B.(0) Наступності

C.(0) Дільничний

D.(0) Ступінчатий

E.(1) Диспансеризації

606. А=0 У реєстратурі поліклініки медичні карти зберігаються в секціях, на яких вказані територіальні дільниці,

назви вулиць, номери будинків і квартир. Кожна дільниця має колірне маркування, яке нанесене на

ID=235290 секції і карти. Яка організаційна система зберігання медичних карт використовується в реєстратурі

даної поліклініки?

A.(0) Самозбереження (приватна)

B.(0) Індексна

C.(0) Алфавітна

D.(0) Номерна

E.(1) Адресна

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

607. А=0 У реєстратурі поліклініки медичні карти зберігаються по територіальних дільницях. Кожна медична

карта має свій номер. Окрім цифрового, на медичних картах є контрольне буквене кодування, за

першою буквою прізвища пацієнта. Яка організаційна система зберігання медичних карт

ID=235291 використовується в даній поліклініці?

A.(0) Адресна

B.(0) Приватна

C.(0) Індексна

D.(0) Індивідуальна

E.(1) Номерна

608. А=0 У реєстратурі поліклініки медичні карти зберігаються по територіальних дільницях. Кожна медична

карта має наступний тип коду: номер дільниці, число, місяць і останні дві цифри року народження

ID=235292 пацієнта. Яка організаційна система зберігання медичних карт використовується в даній поліклініці?

A.(0) Алфавітна

B.(0) Номерна

C.(0) Адресна

D.(0) Приватна

E.(1) Індексна

609. А=0 Яка з організаційних систем зберігання медичних карт організаційно і фінансово-економічно найбільше

підходить для поліклінік?

ID=235293

A.(0) Індексна

B.(0) Номерна

C.(0) Приватна

D.(0) Алфавітна

E.(1) Адресна

610. А=0 В поліклініці постійно спостерігаються інтенсивні, хаотичні потоки пацієнтів, пов'язані з пошуком

кабінетів лікарів своїх територіальних дільниць. Які з нижче перерахованих інформаційних табло

ID=235294 здатні усунути вказані недоліки в режимі роботи поліклініки?

A.(0) Розклад роботи поліклініки у вихідні та святкові дні

B.(0) Правила поведінки відвідувачів

C.(0) Розклад роботи допоміжних лікувально-діагностичних служб

D.(0) Рекомендаційна інформація просвітницького характеру

E.(1) План розташування і нумерація територіальних дільниць із вказівкою дільничних лікарів

611. А=0 У міських поліклініках спостерігається виражена сезонна залежність потоків пацієнтів, що істотно міняє

навантаження на лікарів. Який відсоток пацієнтів відвідує поліклініку навесні?

ID=235295

A.(0) 24 %

B.(0) 13 %

C.(0) 28 %

D.(0) Середньо-квартальна (25 %)

E.(1) 35 %

612. А=0 У міських поліклініках спостерігається виражена сезонна залежність потоків пацієнтів, що вимагає

зміни режиму роботи лікарів. Який відсоток пацієнтів відвідує поліклініку влітку?

ID=235296

A.(0) 24 %

B.(0) 28 %

C.(0) 35 %

D.(0) Середньо-квартальна (25 %)

E.(1) 13 %

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

613. А=0 Найбільші потоки пацієнтів в міських поліклініках спостерігаються у весняний період. Це призводить до

великих черг на лікарському прийомі, тривалого очікування хворими лікарського прийому і різкого

збільшення напруженості і об'єму роботи лікарів. Які з нижче перерахованих організаційних заходів

ID=235297 здатні прямо позначитися на вказаних процесах і нормалізувати дану ситуацію?

A.(0) Відкриття довідкового бюро і наявність чергового адміністратора

B.(0) Чергування змін роботи лікарів по днях тижня і введення ступінчастого початку прийому

C.(0) Жорстке планування роботи і розподіл функціональних обов'язків лікарів

D.(0) Введення поособового обліку для хронічних хворих

E.(1) Збільшення часу поліклінічного прийому лікарів

614. А=0 Який із нижче перерахованих організаційних заходів може найбільш прямо і адекватно сприяти

усуненню випадків дублювання у виконанні виробничих завдань і частих випадків невиконання

ID=235298 окремих виробничих завдань через випадання їх із поля уваги лікарів ?

A.(0) Складання щомісячних планів-графіків роботи

B.(0) Бригадна форма праці

C.(0) Орендна форма праці

D.(0) Складання поквартальних планів роботи

E.(1) Жорсткий розподіл функціональних обов'язків

615. А=0 У роботі лікарів поліклініки протягом дня спостерігаються часті випадки невчасного виконання

покладених обов'язків, а також перенесення на інший час або інші дні запланованих видів роботи

ID=235299 унаслідок невідповідності належного об'єму роботи існуючому робочому часу. Які з нижче

перерахованих організаційних заходів можуть найбільш прямо і адекватно сприяти усуненню вказаних

недоліків?

A.(0) Закріплення функціональних обов'язків

B.(0) Жорстке планування всіх видів роботи

C.(0) Складання щомісячних планів роботи

D.(0) Збільшення робочого часу

E.(1) Складання погодинних сіток роботи

616. А=0 У роботі лікарів поліклініки спостерігаються часті випадки недовиконання об'єму запланованих на

місяць видів роботи. Які з нижче перерахованих організаційних заходів можуть найбільш прямо і

ID=235300 адекватно сприяти усуненню даних недоліків в роботі лікарів в поліклініці?

A.(0) Бригадна форма праці

B.(0) Поквартальне планування всіх видів роботи

C.(0) Закріплення функціональних обов'язків

D.(0) Складання щотижневих план-графіків роботи

E.(1) Складання щомісячних планів роботи

617. А=0 У роботі лікарів поліклініки протягом робочого дня спостерігаються часті перевантаження одних лікарів

і недовантаження інших унаслідок різновеликих за профілем хвороб потоків пацієнтів. Це призводить

ID=235301 до того, що у лікарів окремих спеціальностей реєструються великі об'єми вимушеної позаурочної

роботи, а у інших недовиконання планових об'ємів. Які з нижче перерахованих організаційних заходів

можуть найбільш прямо і адекватно сприяти усуненню даних недоліків в роботі лікарів у поліклініці?

A.(0) Жорстке планування всіх видів роботи

B.(0) Закріплення функціональних обов'язків

C.(0) Складання щотижневих план-графіків роботи

D.(0) Складання щомісячних планів роботи

E.(1) Бригадна форма праці

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

618. А=0 У зимовий період в поліклініці постійно спостерігаються великі черги пацієнтів у кабінети лікарів

унаслідок великої кількості хворих, що приходять на прийом перший раз, що призводить до

надпланових витрат лікарського часу. У цих умовах хворі, що прийшли на повторний прийом при

ID=235302 мінімальних потребах в лікарських послугах вимушені витрачати по декілька годин на перебування в

поліклініці. Які з нижче вказаних організаційних заходів можуть найбільш прямо і ефективно сприяти

усуненню вказаних недоліків в роботі поліклініки?

A.(0) Встановлення раціонального часу прийому для первинних хворих

B.(0) Збільшення тривалості поліклінічного прийому в першій половині робочого дня

C.(0) Збільшення тривалості поліклінічного прийому по днях в першій половині тижня

D.(0) Організація бригадної форми праці

E.(1) Роздільний прийом первинних і повторних хворих

619. А=0 У поліклініці в літній період в окремі дні спостерігаються великі потоки пацієнтів у зв'язку з довільним

приходом на прийом до лікаря для чергового огляду і консультації хронічних диспансерних хворих. Які

ID=235303 з нижче перерахованих організаційних заходів можуть в даній ситуації найбільш прямо і адекватно

сприяти нормалізації потоків відвідувачів в поліклініці?

A.(0) Жорстке планування всіх видів роботи

B.(0) Роздільний прийом первинних і повторних хворих

C.(0) Відкриття кабінету попереднього прийому

D.(0) Якісне обстеження і правильна діагностика хвороб первинних хворих

E.(1) Введення поособового обліку для хронічних хворих із складанням індивідуальних графіків оглядів

620. А=0 Скільки часу витрачає лікар терапевт на поліклінічному прийомі для обслуговування одного пацієнта?

ID=235304

A.(0) 15-17 хвилин

B.(0) 18-20 хвилин

C.(0) 21-23 хвилини

D.(0) 24-26 хвилин

E.(1) 10-12 хвилин

621. А=0 Скільки хворих має прийняти в поліклініці за 1 годину лікар-хірург?

ID=235305

A.(0) 4

B.(0) 2


C.(0) 6

D.(0) 12


E.(1) 9

622. А=0 Скільки хворих має прийняти в поліклініці за 1 годину дільничний педіатр?

ID=235306

A.(0) 4


B.(0) 2

C.(0) 6


D.(0) 12

E.(1) 5


623. А=0 В кінці року стали відомі наступні дані роботи поліклініки: кількість відвідувань поліклініки, кількість тих

хворих, що відвідали поліклініку, кількість відвідувань і хворих за профілями хвороб і за

ID=235307 спеціальностями лікарів. Які показники роботи поліклініки можна розрахувати на основі вказаних

даних?


A.(0) Профілактичної роботи

B.(0) Обслуговування на дому

C.(0) Якості лікувальної роботи

D.(0) Диспансеризації

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Навантаження і організації роботи

624. А=0 Який із наведених показників характеризує якість лікувальної роботи лікарів?

ID=235308

A.(0) Показник дільничності

B.(0) Показник активності обслуговування хворих вдома

C.(0) Охоплення населення медичними оглядами

D.(0) Кількість відвідувань за одну годину роботи

E.(1) Середня тривалість непрацездатності хворих

625. А=0 Повторність відвідувань хворими лікарів поліклініки з приводу одного випадку захворювання складає у

лікаря А. - 1-2 рази, у лікаря Б. - 3 рази, у лікаря В. - 3-4 рази, у лікаря Р. - 3-4 рази, у лікаря Д. - 5-6

ID=235309 разів. У якого лікаря існуюча кратність відвідувань його хворими з приводу одного захворювання

свідчить про виражено незадовільні якості його лікувальної діяльності?

A.(0) У лікаря А

B.(0) У лікаря Б

C.(0) У лікаря В

D.(0) У лікаря Г

E.(1) У лікаря Д

626. А=0 Яка з вказаних організаційних форм є найбільш раціональною і ефективною при організації прийому

первинних і повторних хворих?

ID=235310

A.(0) Змішаний прийом

B.(0) Ступінчастий прийом

C.(0) Прийом в порядку живої черги

D.(0) Попередній прийом

E.(1) Роздільний прийом

627. А=0 Для раціональної організації прийому хворих лікарями в поліклініці з урахуванням потоку збільшують

або скорочують тривалість поліклінічного прийому в 1-у, 2-у, 3-ю або 4-у зміну. У яку з вказаних змін

необхідно максимально збільшувати тривалість прийому хворих?

ID=235311

A.(0) В другу зміну

B.(0) В третю зміну

C.(0) В четверту зміну

D.(0) В третю і четверту зміни

E.(1) В першу зміну

628. А=0 Для раціональної організації прийому хворих лікарями в поліклініці з урахуванням тижневої динаміки

потоку відвідувачів збільшили тривалість поліклінічного прийому в понеділок, вівторок, середу,

п'ятницю і суботу. У які з вказаних днів тижня не слід збільшувати тривалість поліклінічного прийому

ID=235312 для вирішення даного завдання?

A.(0) В понеділок і середу

B.(0) Тільки в середу

C.(0) У вівторок і середу

D.(0) В понеділок і вівторок

E.(1) В п’ятницю і суботу

629. А=0 Які з нижче перерахованих організаційних форм необхідно використовувати для нормалізації потоку

пацієнтів в поліклініці і зниження на цій основі виробничого навантаження лікарів на амбулаторному

ID=235313 прийомі?

A.(0) Закріплення функціональних обов'язків лікарів

B.(0) Жорстка організація всіх видів робіт лікарів

C.(0) Скорочення часу прийому одного пацієнта в поліклініці

D.(0) Зменшення часу обслуговування одного пацієнта вдома

E.(1) Відкриття кабінету попереднього прийому і розподіл пацієнтів на три групи по терміновості прийому

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

630. А=0 Для оцінки рівня забезпеченості населення поліклінічною допомогою визначають ряд спеціальних

показників. Які з нижче перерахованих спеціальних показників необхідно розрахувати для вирішення

цього завдання?

ID=235314

A.(0) Кількість лікарських посад в поліклініці

B.(0) Кількість поліклінічних відвідувань в рік

C.(0) Кількість відвідувань за зміну

D.(0) Кількість відвідувань на одного лікаря

E.(1) Кількість поліклінічних відвідувань (планово-проектних) на одного жителя в рік

631. А=0 Яка із нижче перерахованих організаційних форм є найбільш оптимальною та економічною для

повного інформаційного забезпечення пацієнтів поліклініки?

ID=235315

A.(0) Бюро соціологічних опитувань

B.(0) Стіл довідок

C.(0) Чергові працівники реєстратури

D.(0) Чергові працівники адміністрації

E.(1) Набір інформаційних табло

632. А=0 Яка із наведених форм поліклінічного обслуговування населення найпоширеніша в Україні?

ID=235316

A.(0) Сімейне медичне обслуговування

B.(0) Вільний набір лікарями пацієнтів

C.(0) Вільна приватна практика

D.(0) Домашній стаціонар

E.(1) Дільнично-територіальний принцип

633. А=0 Багатопрофільний медичний заклад надає населенню різні види лікарської допомоги на

догоспітальному етапі. Який вид медичної допомоги є провідним завданням даного закладу?

ID=235317

A.(0) Стаціонарна допомога населенню

B.(0) Протиепідемічна допомога населенню

C.(0) Швидка медична допомога населенню

D.(0) Консультативна допомога населенню

E.(1) Медична допомога населенню в поліклініці і вдома

634. А=0 Які із вказаних принципів використовуються в організації роботи поліклінічних установ в Україні?

ID=235318

A.(0) Тільки дільнично-територіальний

B.(0) Тільки єдності

C.(0) Тільки наступності

D.(0) Тільки диспансеризації

E.(1) Всі названі принципи

635. А=0 Яку лікувально-профілактичну допомогу надають пацієнтам в сільських амбулаторіях?

ID=235319

A.(0) Вторинну лікувально-профілактичну допомогу

B.(0) Первинну і вторинну лікувально-профілактичну допомогу

C.(0) Третинну лікувально-профілактичну допомогу

D.(0) Первинну і третинну лікувально-профілактичну допомогу

E.(1) Первинну лікувально-профілактичну допомогу

636. А=0 Яку лікувально-профілактичну допомогу надають пацієнтам в міських поліклініках?

ID=235320

A.(0) Вторинну лікувально-профілактичну допомогу

B.(0) Первинну лікувально-профілактичну допомогу

C.(0) Третинну лікувально-профілактичну допомогу

D.(0) Первинну і третинну лікувально-профілактичну допомогу

E.(1) Первинну і вторинну лікувально-профілактичну допомогу

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

637. А=0 Листки непрацездатності та інші медичні документи видаються амбулаторним хворим працівниками

реєстратури поліклініки згідно спеціалізації лікуючих лікарів. Яка організаційна система видачі

медичних документів застосовується в даній поліклініці?

ID=235321

A.(0) Змішана

B.(0) Децентралізована

C.(0) Кодова

D.(0) Цільова

E.(1) Централізована

638. А=0 Для організації прийому лікарями хворих в поліклініці з урахуванням денного потоку відвідувачів

збільшили тривалість поліклінічного прийому. У яку зміну повинна бути переважно збільшена

тривалість поліклінічного прийому в даній ситуації?

ID=235322

A.(0) В другу зміну

B.(0) В третю зміну

C.(0) В четверту зміну

D.(0) В третю і четверту зміни

E.(1) В першу зміну

639. А=0 Медичний заклад складається з наступних ключових структурних підрозділів: управлінський,

господарський, реєстратура, кабінет статистики, профілактичний, лікувально-профілактичний,

допоміжно-діагностичний, невідкладної допомоги, денний стаціонар. Якому типу

ID=235323 лікувально-профілактичного закладу відповідає дана організаційна структура?

A.(0) Жіночій консультації

B.(0) Амбулаторії

C.(0) Диспансеру

D.(0) Медико-санітарній частині

E.(1) Міській поліклініці

640. А=0 Який із наведених закладів надаватиме сільському населенню тільки первинну

лікувально-профілактичну допомогу?

ID=235324

A.(0) Районна спеціалізована поліклініка

B.(0) Диспансер

C.(0) Дільнична лікарня

D.(0) Центральна районна лікарня

E.(1) Амбулаторія

641. А=0 Який із наведених підрозділів не повинна мати міська багатопрофільна поліклініка 1-2 категорії?

ID=235325

A.(0) Денний стаціонар

B.(0) Жіночу консультацію

C.(0) Лікувально-діагностичне

D.(0) Профілактичне

E.(1) Профпатологічне

642. А=0 За яким із наведених критеріїв амбулаторно-поліклінічна служба має переваги над лікарняною

(стаціонарною)?

ID=235326

A.(0) Тільки за економічністю

B.(0) Тільки за доступністю

C.(0) Тільки за більш простою організацією

D.(0) Тільки за наближеністю до населення

E.(1) За всіма цими критеріями

643. А=0 Які із наведених завдань не повинна вирішувати міська багатопрофільна поліклініка?

ID=235327

A.(0) Протиепідемічну допомогу

B.(0) Консультативну допомогу

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Медекспертизу працездатності

D.(0) Оцінку здоров’я

E.(1) Судово-медичну експертизу

644. А=0 Яка із вказаних ланок надання медичної допомоги не застосовується при обслуговуванні вдома

амбулаторних хворих лікарями міської поліклініки?

ID=235328

A.(0) Виставляння діагнозів в журнал після обслуговування хворих

B.(0) Запис виклику в журнал по територіальних дільницях

C.(0) Видача лікареві списку викликів до хворих під особистий розпис

D.(0) Відкриття листків непрацездатності хворим в поліклініці після обслуговування виклику

E.(1) Контроль по телефону за станом здоров'я хворих

645. А=0 Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і

додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до додаткових джерел фінансування?

ID=235412

A.(0) Державний бюджет

B.(0) Особисті кошти громадян

C.(0) Відрахування підприємств на медичне страхування

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Кредити банків

646. А=0 Суб'єктами страхової медицини є страхувальник, страховик (застрахований) та

лікувально-профілактичний заклад. Визначити, яке з наведених положень відповідає поняттю

«страхувальник»

ID=235414

A.(0) Особа, на яку поширюється медичне страхування

B.(0) Організація, яка бере на себе фінансовий ризик витрат на медичну допомогу застрахованому

C.(0) Установа, яка надає медичну допомогу

D.(0) Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність

E.(1) Місцеві адміністрації, установи, організації та фізичні особи, які сплачують страхові внески

647. А=0 Суб'єктами страхової медицини є страхувальник, страховик та лікувально-профілактичний заклад.

Визначити, яке з наведених положень відповідає поняттю «страховик»

ID=235415

A.(0) Установи, організації, місцеві адміністрації, які забезпечують страхування застрахованих

B.(0) Особа, на яку поширюється медичне страхування

C.(0) Установа, яка надає медичну допомогу

D.(0) Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність

E.(1) Юридичні особи (компанії, фонди, страхові організації), які здійснюють страхову діяльність

648. А=0 Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за

формами поділяється на добровільне та обов'язкове. Що з наведеного нижче є однією з характерних

ID=235417 особливостей обов'язкового медичного страхування?

A.(0) Програма медичних послуг визначається договором

B.(0) Медична допомога при стихійних лихах

C.(0) Медична допомога в повному обсязі

D.(0) Прибутки від цінних паперів

E.(1) Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг

649. А=0 У регіоні впроваджується програма медичного страхування, у зв'язку з чим необхідно оцінити

готовність і можливості виробників медичних послуг виконувати цю програму та її вимоги. Підберіть

ID=235418 для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення

A.(0) Застосування моделей кінцевих результатів

B.(0) Поточний контроль за медичною допомогою

C.(0) Рубіжний контроль за медичною допомогою

D.(0) Запровадження стандартів медичних технологій

E.(1) Акредитація медичних закладів

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

650. А=0 Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за

формами поділяється на добровільне та обов'язкове. Які послуги для населення забезпечуються

добровільним медичним страхуванням?

ID=235420

A.(0) Прибутки від цінних паперів

B.(0) Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг

C.(0) Медична допомога при стихійних лихах

D.(0) Медична допомога в повному обсязі

E.(1) Програма медичних послуг визначається договором між страховиком та страхувальником

651. А=0 Назвіть основні форми організації обов'язкового медичного страхування

ID=235421

A.(0) Колективна, індивідуальна, державна

B.(0) Централізована, децентралізована, державна

C.(0) Державна, приватна, громадська

D.(0) Державна, індивідуальна, колективна

E.(1) Децентралізована, централізована, змішана

652. А=0 Назвіть форму організації обов'язкового медичного страхування у Німеччині

ID=235422

A.(0) Державна

B.(0) Централізована

C.(0) Приватна

D.(0) Змішана

E.(1) Децентралізована

653. А=0 Назвіть форму організації обов'язкового медичного страхування у Франції

ID=235424

A.(0) Децентралізована

B.(0) Державна

C.(0) Приватна

D.(0) Змішана

E.(1) Централізована

654. А=0 Назвіть форму організації обов'язкового медичного страхування у Японії

ID=235425

A.(0) Децентралізована

B.(0) Централізована

C.(0) Приватна

D.(0) Державна

E.(1) Змішана

655. А=0 Назвіть основні джерела фінансування страхової медицини

ID=235427

A.(0) Внески громадських організацій, внески працівників найманої роботи та роботодавців

B.(0) Державний бюджет, внески громадських організацій та приватних осіб

C.(0) Обов'язкові внески працівників найманої роботи та роботодавців

D.(0) Внески громадських організацій та приватних осіб

E.(1) Державний бюджет, внески працівників найманої роботи та роботодавців

656. А=0 Наведіть основні ризики здоров'я, які покриває медичне страхування у Франції

ID=235428

A.(0) Захворюваності хронічними захворюваннями, інвалідності, смертності

B.(0) Патології вагітності та пологів, захворюваності хронічними захворюваннями, інвалідності, смертності

C.(0) Тимчасової та стійкої непрацездатності, захворюваності

D.(0) Патології вагітності та пологів, захворюваності хронічними захворюваннями, інвалідності

E.(1) Смерті, тимчасової непрацездатності, інвалідності та хвороби

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

657. А=0 Який із видів медичного страхування переважно функціонує в США?

ID=235429

A.(0) Обов’язкове

B.(0) Громадське

C.(0) Примусове

D.(0) Державне

E.(1) Добровільне

658. А=0 В якій країні існує програма національної системи страхування здоров'я, що побудована за

територіальним принципом?

ID=235431

A.(0) Франція

B.(0) США

C.(0) Німеччина

D.(0) Англія

E.(1) Японія

659. А=0 В якій країні було засноване соціальне страхування?

ID=235432

A.(0) Японія

B.(0) США

C.(0) Німеччина

D.(0) Англія

E.(1) Франція

660. А=0 Назвіть один із провідних принципів соціального страхування

ID=235434

A.(0) Вибірковість обов’язкового медичного страхування

B.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

C.(0) Необов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхового фонду

D.(0) Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування

E.(1) Обов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів

661. А=0 Назвіть один із провідних принципів соціального страхування

ID=235435

A.(0) Вибірковість обов’язкового медичного страхування

B.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

C.(0) Необов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхового фонду

D.(0) Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування

E.(1) Державна гарантованість виплат по соціальному страхуванні

662. А=0 Назвіть один із провідних принципів соціального страхування

ID=235436

A.(0) Вибірковість обов’язкового медичного страхування

B.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

C.(0) Необов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхового фонду

D.(0) Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування

E.(1) Солідарність

663. А=0 Які ви знаєте види соціального страхування?

ID=235438

A.(0) Від нещасних випадків у побуті

B.(0) У випадку інвалідності

C.(0) У випадку захворюваності

D.(0) У всіх вищеперерахованих випадках

E.(1) Від нещасних випадків у виробництві

664. А=0 Які ви знаєте види соціального страхування?

ID=235439

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Від нещасних випадків у побуті

B.(0) У випадку захворюваності

C.(0) У випадку інвалідності

D.(0) У всіх вищеперерахованих випадках

E.(1) У випадку безробіття

665. А=0 Які ви знаєте види соціального страхування?

ID=235441

A.(0) У випадку інвалідності

B.(0) У випадку захворюваності

C.(0) Від нещасних випадків у побуті

D.(0) У всіх вищеперерахованих випадках

E.(1) Медичне, пенсійне

666. А=0 Медичне страхування - це:

ID=235442

A.(0) Система заходів, спрямованих на забезпечення, збереження і розвиток фізіологічних та психологічних

функцій, соціальної активності та оптимальної працездатності людини

B.(0) Система, що розробляє та обґрунтовує оптимальні форми організації медичної допомоги населенню

C.(0) Система, що забезпечує збереження та зміцнення здоров’я населення шляхом створення економічної

відповідальності громадян за своє здоров’я

D.(0) Система закладів, які забезпечують охорону здоров’я населення

E.(1) Спосіб захисту громадян від ризику фінансових втрат у зв’язку з медичним обслуговуванням

667. А=0 Назвіть один із основних принципів медичного страхування

ID=235443

A.(0) Вибірковість обов’язкового медичного страхування

B.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

C.(0) Терміновість обов’язкового медичного страхування

D.(0) Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування

E.(1) Загальність (автоматизм) обов’язкового медичного страхування

668. А=0 Назвіть один із основних принципів медичного страхування

ID=235445

A.(0) Вибірковість обов’язкового медичного страхування

B.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

C.(0) Терміновість обов’язкового медичного страхування

D.(0) Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування

E.(1) Терміновість для добровільного медичного страхування

669. А=0 Назвіть один із основних принципів медичного страхування

ID=235446

A.(0) Вибірковість обов’язкового медичного страхування

B.(0) Терміновість обов’язкового медичного страхування

C.(0) Безстроковість для добровільного медичного страхування

D.(0) Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування

E.(1) Надання права на добровільне медичне страхування

670. А=0 Поняття „моральних збитків” в медичному страхуванні - це:

ID=235448

A.(0) Ситуація, при якій бенефіціар зазнав моральних збитків у зв’язку із неадекватною медичною допомогою

B.(0) Ситуація, в якій бенефіціар проводить визначення суми страхових внесків

C.(0) Ситуація, в якій бенефіціар підписує застарілий страховий поліс

D.(0) Ситуація, в якій бенефіціар зазнав моральних збитків у зв’язку із неякісною медичною допомогою

E.(1) Ситуація, в якій бенефіціар змінює свою поведінку у зв’язку із повними матеріальними втратами

671. А=0 Перестрахування - це:

ID=235449

A.(0) Угода між медичним закладом та бенефіціаром

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Угода , за якою бенефіціар отримує додаткове страхування для того, щоб зменшити свій фінансовий ризик

C.(0) Угода між страхівником та бенефіціаром

D.(0) Угода між страхувальником та страхівником

E.(1) Угода, за якою страхівник сам отримує страхування для того, щоб зменшити свій власний фінансовий

ризик


672. А=0 Хто компенсує додаткові витрати страхових організацій у випадку великих за обсягом аварій,

катастроф, спалаху інфекційних захворювань при обов'язковому медичному страхуванні?

ID=235450

A.(0) Страхувальник

B.(0) Страхівник

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Страхова компанія

E.(1) Державні адміністрації територій

673. А=0 Хто переглядає розміри внесків з обов'язкового медичного страхування при рості вартості медичного

обслуговування та зростанні інфляційних процесів при обов'язковому медичному страхуванні?

ID=235451

A.(0) Страхувальник

B.(0) Страхівник

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Страхова компанія

E.(1) Державні адміністрації територій

674. А=0 Хто забезпечує компенсацію застрахованим росту вартості медичних послуг при обов'язковому

медичному страхуванні?

ID=235452

A.(0) Страхувальник

B.(0) Страхівник

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Страхова компанія

E.(1) Державні адміністрації територій

675. А=0 Хто укладає угоди для надання гарантованого обсягу медичної допомоги застрахованому в порядку

обов'язкового медичного страхування?

ID=235453

A.(0) Страхувальник

B.(0) Державні адміністрації територій

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Страхова компанія

E.(1) Страхівник

676. А=0 Хто укладає угоди при наданні медичних, оздоровчих та соціальних послуг своїм клієнтам з

добровільного медичного страхування?

ID=235454

A.(0) Страхувальник

B.(0) Страхова компанія

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Державні адміністрації територій

E.(1) Страхівник

677. А=0 Хто контролює якість медичної допомоги, яка надана застрахованій стороні згідно з угодою у

відповідності з правилами, затвердженими урядом країни?

ID=235455

A.(0) Страхувальник

B.(0) Страхова компанія

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Державні адміністрації територій

E.(1) Страхівник

678. А=0 Хто контролює доцільність використання страхових коштів виробниками медичних послуг?

ID=235456

A.(0) Державні адміністрації територій

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Страхова компанія

C.(0) Бенефіціар

D.(0) Страхувальник

E.(1) Страхівник

679. А=0 Хто несе економічну відповідальність перед застрахованим за надання необхідного обсягу медичних

послуг, які обумовлені в угоді та відповідність їх стандартам медичного забезпечення?

ID=235457

A.(0) Бенефіціар

B.(0) Страхова компанія

C.(0) Державні адміністрації територій

D.(0) Страхувальник

E.(1) Страхівник

680. А=0 Хто зобов'язаний створити резервні (запасні) фонди та фонди профілактичних заходів для

забезпечення стабільності страхової діяльності медичної страхової організації?

ID=235458

A.(0) Бенефіціар

B.(0) Страхова компанія

C.(0) Державні адміністрації територій

D.(0) Страхувальник

E.(1) Страхівник

681. А=0 Чиїм обов’язком є внесення у встановленому порядку згідно з угодою страхових внесків (платежів)?

ID=235459

A.(0) Бенефіціара

B.(0) Страхової компанії

C.(0) Страхівника

D.(0) Державних адміністрацій території

E.(1) Страхувальника

682. А=0 Хто має право на подання позову страхувальнику, страховій медичній організації, медичному закладу,

в тому числі на матеріальне відшкодування збитків, що завдані застрахованому з їх вини?

ID=235460

A.(0) Страхувальник

B.(0) Страхова компанія

C.(0) Страхівник

D.(0) Державні адміністрації території

E.(1) Бенефіціар

683. А=0 Чиїм обов’язком є надання страховикам інформації про здоров'я контингентів населення, яке підлягає

страхуванню, умови їх праці та побуту?

ID=235461

A.(0) Бенефіціара

B.(0) Страхової компанії

C.(0) Страхівника

D.(0) Державних адміністрацій території

E.(1) Страхувальника

684. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, дитяча

районна лікарня, центральна районна лікарня (ЦРЛ), фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП).

районна стоматологічна поліклініка, районний диспансер. Який з вказаних медичних закладів надає

ID=235462 лікарську загальнопрофільну допомогу сільському населенню на першому етапі?

A.(0) Фельдшерсько-акушерські пункти

B.(0) Центральна районна лікарня

C.(0) Районний диспансер

D.(0) Дитяча районна лікарня

E.(1) Дільнична лікарня

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

685. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: амбулаторія, ФАП, ЦРЛ,

районний диспансер, районна стоматологічна поліклініка. Який з вказаних медичних закладів надає

сільському населенню лікарську поліклінічну допомогу на першому організаційному етапі?

ID=235463

A.(0) ЦРЛ

B.(0) ФАП

C.(0) Районний диспансер

D.(0) Районна стоматологічна поліклініка

E.(1) Амбулаторія

686. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: амбулаторія загальної

практики-сімейної медицини, ЦРЛ, ФАП, районна стоматологічна поліклініка, обласний диспансер,

ID=235464 обласна лікарня. Який з вказаних медичних закладів надає сільському населенню лікарську

госпітальну допомогу на другому організаційному етапі?

A.(0) Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

B.(0) Районна стоматологічна поліклініка

C.(0) Обласна лікарня

D.(0) Обласний диспансер

E.(1) ЦРЛ

687. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, амбулаторія

сімейної медицини, ФАП, ЦРЛ, обласна лікарня, обласна СЄС. Який з вказаних медичних закладів

надає сільському населенню лікарську поліклінічну і госпітальну допомогу на другому організаційному

ID=235465 етапі?

A.(0) Дільнична лікарня

B.(0) Обласна лікарня

C.(0) Обласна СЄС

D.(0) ФАП

E.(1) ЦРЛ

688. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, амбулаторія,

ЦРЛ, районний диспансер, районна дитяча лікарня, обласна лікарня. Який з вказаних медичних

ID=235466 закладів надає сільському населенню вузькопрофільну лікарську спеціалізовану допомогу на третьому

організаційному етапі?

A.(0) Дільнична лікарня

B.(0) Районний диспансер

C.(0) Районна дитяча лікарня

D.(0) ЦРЛ

E.(1) Обласна лікарня

689. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: амбулаторія, ЦРЛ, районний

диспансер, районна стоматологічна поліклініка, обласний спеціалізований медичний центр. Який з

ID=235467 вказаних медичних закладів надає сільському населенню висококваліфіковану та вузькоспеціалізовану

допомогу на третьому етапі?

A.(0) ЦРЛ

B.(0) Амбулаторія

C.(0) Районний спеціалізований диспансер

D.(0) Районна стоматологічна поліклініка

E.(1) Обласний спеціалізований медичний центр

690. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, ЦРЛ, районний

диспансер, обласний диспансер, обласна багатопрофільна лікарня. Який з вказаних медичних

закладів надає сільському населенню виїзну екстрену і консультативну допомогу?

ID=235468

A.(0) Районний диспансер

B.(0) Дільнична лікарня

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Обласний диспансер

D.(0) Обласна багатопрофільна лікарня

E.(1) ЦРЛ

691. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, ЦРЛ,

міжрайонний диспансер, обласний диспансер, обласний спеціалізований медичний центр, обласна

ID=235469 багатопрофільна лікарня. Який з вказаних медичних закладів надає сільському населенню

широкопрофільну вузькоспеціалізовану госпітальну допомогу на другому організаційному етапі?

A.(0) Обласна багатопрофільна лікарня

B.(0) Обласний диспансер

C.(0) Обласний спеціалізований центр

D.(0) ЦРЛ

E.(1) Міжрайонний диспансер

692. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, ЦРЛ, районний

диспансер, обласний диспансер, обласна багатопрофільна лікарня. Який з вказаних медичних

закладів надає сільському населенню вузькопрофільну спеціалізовану і вузькоспеціалізовану допомогу

ID=235470 на третьому організаційному етапі?

A.(0) Районний диспансер

B.(0) ЦРЛ

C.(0) Обласний диспансер

D.(0) Дільнична лікарня

E.(1) Обласна багатопрофільна лікарня

693. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, амбулаторія,

ЦРЛ, районна спеціалізована лікарня, районний диспансер, районна дитяча лікарня, районна

ID=235471 стоматологічна поліклініка, обласна лікарня. Який з вказаних медичних закладів виконує функцію

управління охороною здоров'я сільського району?

A.(0) Районний диспансер

B.(0) ЦРЛ

C.(0) Районна дитяча лікарня

D.(0) Дільнична лікарня

E.(1) Обласна лікарня

694. А=0 На першому і другому організаційних етапах медичну допомогу сільському населенню надають різні

медичні заклади. Які з вказаних медичних закладів утворюють сільську лікарську дільницю?

ID=235472

A.(0) ЦРЛ - сільський пологовий будинок - ФАП

B.(0) ЦРЛ - дитяча районна лікарня - ФАП

C.(0) Обласна лікарня - сільський пологовий будинок - ФАП

D.(0) ЦРЛ - амбулаторія - ФАП

E.(1) Амбулаторія - здоровпункт - ФАП

695. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають наступні заклади: дільнична лікарня, амбулаторія,

ФАП, сільський пологовий будинок, ЦРЛ, районна дитяча лікарня, районний диспансер. Які з вказаних

медичних закладів утворюють сільську лікарську дільницю?

ID=235473

A.(0) ЦРЛ - дільнична лікарня- ФАП

B.(0) ЦРЛ - амбулаторія - ФАП

C.(0) Амбулаторія - сільський пологовий будинок - ФАП

D.(0) Дільнична лікарня - сільський пологовий будинок - ФАП

E.(1) Дільнична лікарня - ФАП - здоровпункт

696. А=0 Сільська територія у складі декількох сіл має близько 6000 населення. У цій зоні розташовані

дільнична лікарня, ФАП, сільська лікарська амбулаторія, сільський медичний профілакторій. Який

оптимальний радіус обслуговування сільської лікарської дільниці?

ID=235474

A.(0) 9км

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) 2км

C.(0) 10км

D.(0) 21км

E.(1) 7км

697. А=0 Сільська територія у складі декількох сіл має близько 3000 населення. У цій зоні розташовані

амбулаторія, ФАП. Яку по величині сільську лікарську дільницю можна організувати на даній території?

ID=235475

A.(0) Позакатегорійну

B.(0) Вище середнього

C.(0) Велику

D.(0) Малу

E.(1) Середню

698. А=0 Сільська лікарська дільниця підпорядкована великій амбулаторії, яка надає повний об'єм поліклінічної

первинної лікарської допомоги. Який профільний склад лікарських посад повинна мати така

амбулаторія?

ID=235476

A.(0) Терапевт - окуліст - невропатолог

B.(0) Терапевт - інфекціоніст - ендокринолог

C.(0) Терапевт - ЛОР - педіатр - інфекціоніст

D.(0) Терапевт - ендокринолог - хірург

E.(1) Терапевт - педіатр - стоматолог

699. А=0 Медичне обслуговування населення сільського населеного пункту здійснюють дільнична лікарня і

ФАП. При цьому населення отримує таку медичну допомогу: лікарська поліклінічна і стаціонарна,

лікарська акушерсько-гінекологічна і лікарська вдома, лікарська швидка і невідкладна, долікарська

ID=235477 амбулаторна і вдома, лікарська протиепідемічна і санітарно-гігієнічна. Який з вказаних видів медичної

допомоги сільському населенню повинен здійснювати ФАП?

A.(0) Лікарська поліклінічна

B.(0) Лікарська акушерсько-гінекологічна

C.(0) Долікарська амбулаторна і вдома

D.(0) Лікарська швидка і невідкладна

E.(1) Лікарська протиепідемічна і санітарно-гігієнічна

700. А=0 Медичне обслуговування населення сільського населеного пункту здійснюється ФАПом. При цьому

реалізуються наступні види медичної допомоги: долікарська амбулаторна і вдома, протиепідемічна і

санітарно-гігієнічна, патронаж вагітних і новонароджених дітей, диспансеризація, загальнопрофільна

ID=235478 стаціонарна і спеціалізована невідкладна. Які з вказаних видів медичної допомоги не можуть бути

надані сільському населенню ФАПом?

A.(0) Долікарська амбулаторна і вдома

B.(0) Протиепідемічна і санітарно-гігієнічна

C.(0) Патронаж вагітних жінок

D.(0) Спеціалізована невідкладна і загальнопрофільна стаціонарна

E.(1) Диспансеризація

701. А=0 Сільські населені пункти, що вимагають організації на їх території ФАПів мають наступні

характеристики: селище А. - 800 жителів, відстань до дільничної лікарні (ДЛ) 2,5 км.; селище Б. - 1200

ID=235479 жителів, відстань до ДЛ 2,7 км.; селище В. - 2000 жителів, відстань до ДЛ 2,5 км.; селище Р. - 400

жителів, відстань до ДЛ 4,5 км.; селище Д. - 500 жителів, відстань до ДЛ 1,7 км. У якому з вказаних

селищ не слід організовувати ФАП, виходячи з існуючих нормативних рекомендацій?

A.(0) Селище А

B.(0) Селище В

C.(0) Селище Р

D.(0) Селище Д

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Селище Б

702. А=0 Сільські населені пункти, що вимагають організації на їх території ФАПів мають наступні

характеристики: селище А. - 900 жителів, відстань до дільничної лікарні (ДЛ) 3,0 км.; селище Б. - 700

ID=235480 жителів, відстань до ДЛ 1,7 км.; селище В. - 600 жителів, відстань до ДЛ 2,0 км.; селище Р. - 500

жителів, відстань до ДЛ 2,2 км.; селище Д. - 800 жителів, відстань до ДЛ 1,8 км. У якому з вказаних

селищ необхідно обов'язково організовувати ФАП, виходячи з існуючих нормативних рекомендацій?

A.(0) Селище Б

B.(0) Селище В

C.(0) Селище Р

D.(0) Селище Д

E.(1) Селище А.

703. А=0 Сільські населені пункти, що вимагають організації на їх території ФАПів мають наступні

характеристики: селище А. - 500 жителів, відстань до дільничної лікарні (ДЛ) 2,5 км.; селище Б. - 400

ID=235481 жителів, відстань до ДЛ 4,5 км.; селище В. - 500 жителів, відстань до ДЛ 5,0 км.; селище Р. - 400

жителів, відстань до ДЛ 6,0 км.; селище Д. - 300 жителів, відстань до ДЛ 7,5 км. У якому з вказаних

селищ немає необхідності організовувати ФАП, виходячи з існуючих нормативних рекомендацій?

A.(0) Селище Б

B.(0) Селище В

C.(0) Селище А

D.(0) Селище Д

E.(1) Селище Р

704. А=0 В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна

мета направлення?

ID=235482

A.(0) Медико-соціальна експертиза тимчасової втрати працездатності

B.(0) Медико-соціальна експертиза стійкої втрати працездатності

C.(0) Здійснення диспансерного спостереження

D.(0) Надання медичної допомоги

E.(1) Надання високоспеціалізованої консультативної допомоги

705. А=0 В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських

амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Який з перерахованих закладів забезпечує вторинну

лікувально-профілактичну допомогу населенню району?

ID=235483

A.(0) Всі перераховані заклади

B.(0) Центральна районна лікарня, районна СЕС

C.(0) Центральна районна лікарня й дільнична лікарня

D.(0) Сільські лікарські амбулаторії та дільнична лікарня

E.(1) Центральна районна лікарня

706. А=0 В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, 4 дільничних лікарні, 12 сільських лікарських

амбулаторій. Якому з наведених закладів найбільш притаманні управлінські функції?

ID=235484

A.(0) Сільській лікарській амбулаторії

B.(0) Центральній районній лікарні, дільничним лікарням

C.(0) Центральній районній лікарні й сільським лікарським амбулаторіям

D.(0) Сільським лікарським амбулаторіям і дільничним лікарням

E.(1) Центральній районній лікарні

707. А=0 В районі Н. розгорнуті: в райцентрі Н. - центральна районна лікарня, в селищі міського типу С. -

районна лікарня. Якою функцією ці заклади охорони здоров'я суттєво відрізняються?

ID=235485

A.(0) Надання первинної допомоги населенню пунктового центру й приписних дільниць

B.(0) Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню району

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню району

D.(0) Забезпечення швидкою та невідкладною допомогою населення району

E.(1) Організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району

708. А=0 На сільській лікарській дільниці проводяться планові флюорографічні обстеження населення. До яких

видів медичних оглядів відносяться ці обстеження?

ID=235486

A.(0) Одномоментні

B.(0) Попередні

C.(0) Поточні

D.(0) Комплексні

E.(1) Цільові

709. А=0 На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто лікарську амбулаторію. Посади

яких лікарів необхідно встановити в штатному розкладі цієї амбулаторії?

ID=235487

A.(0) Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога

B.(0) Терапевта, педіатра, стоматолога, хірурга

C.(0) Терапевта, педіатра, стоматолога, рентгенолога

D.(0) Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога, хірурга

E.(1) Терапевта, педіатра, стоматолога

710. А=0 При організації лікарських дільниць враховуються: кількість населення, відстань між поселеннями та

інше. Якою має бути середня чисельність населення на сільській лікарській дільниці?

ID=235488

A.(0) 2-3 тисячі чол

B.(0) 5-6 тисяч чол

C.(0) 6-7 тисяч чол

D.(0) 7-8 тисяч чол

E.(1) 4-5 тисяч чол

711. А=0 В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для педіатричного

відділення на:

ID=235489

A.(0) 10 ліжок

B.(0) 12 ліжок

C.(0) 15 ліжок

D.(0) 25 ліжок

E.(1) 20 ліжок

712. А=0 В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для

терапевтичного відділення на:

ID=235490

A.(0) 10 ліжок

B.(0) 12 ліжок

C.(0) 15 ліжок

D.(0) 20 ліжок

E.(1) 25 ліжок

713. А=0 У стаціонарі сільської дільничної лікарні частка госпіталізованих за соціальними показаннями

коливається у межах:

ID=235491

A.(0) 5-10%

B.(0) 10-20%

C.(0) 10-30%

D.(0) 30-40%

E.(1) 40-60%

714. А=0 У наданні медичної допомоги сільському населенню важливу роль відіграють ФАПи. Яка частка від усіх

звернень сільського населення за медичною допомогою припадає на ці заклади?

ID=235492

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях


A.(0) 10-20%

B.(0) 20-30%

C.(0) 40-50%

D.(0) 50-60%

E.(1) 30-40%

715. А=0 Зменшення середньої тривалості лікування у цілодобовому стаціонарі досягається в першу чергу за

рахунок:

ID=235493

A.(0) Введення нових форм організації праці в стаціонарах

B.(0) Інтенсифікації лікувально-діагностичного процесу

C.(0) Покращання роботи приймального відділення

D.(0) Покращання роботи служб швидкої й невідкладної допомоги

E.(1) Покращання роботи амбулаторно-поліклінічних закладів

716. А=0 У наданні медичної допомоги сільському населенню велику роль відіграють ФАПи, на їх долю

припадає від 30 до 40% всіх звернень сільського населення. Визначити, чим керуються при розміщенні

ФАПів


ID=235494

A.(0) Рівнями та структурою захворюваності

B.(0) Наявністю медичного персоналу

C.(0) Наявними коштами у місцевому бюджеті

D.(0) Демографічною показниками населення, що обслуговується

E.(1) Кількістю населення та відстанню від пунктового села

717. А=0 Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо

чисельність населення на дільниці складає 8 тис. осіб?

ID=235495

A.(0) Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог

B.(0) Терапевт, хірург, стоматолог

C.(0) Терапевт, педіатр, хірург

D.(0) Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

E.(1) Терапевт, педіатр, стоматолог

718. А=0 Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо

чисельність населення на дільниці складає більше 10 тис. осіб?

ID=235496

A.(0) Терапевт, педіатр, стоматолог

B.(0) Терапевт, хірург, стоматолог

C.(0) Терапевт, педіатр, хірург

D.(0) Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

E.(1) Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог, стоматолог, хірург

719. А=0 У сільському районі ЦРЛ очолює головний лікар, який здійснює загальне керівництво лікарнею. До

адміністративно-управлінського апарату відносяться також і заступники головного лікаря з медичної

ID=235497 частини, з експертизи тимчасової непрацездатності, з економічних питань та ін. Визначити, при

наявності якої кількості ліжок в ЦРЛ вводиться посада заступника головного лікаря з медичної частини

A.(0) 30 та більше ліжок

B.(0) 50 та більше ліжок

C.(0) 75 та більше ліжок

D.(0) 150 та більше ліжок

E.(1) 100 та більше ліжок

720. А=0 На території, яку обслуговує сільська дільнична лікарня, проживає 6200 мешканців. Згідно з планом,

профілактичним оглядам підлягало 560 робітників сільських господарств із різними факторами ризику.

Проведено профілактичні огляди 400 робітників. У 120 осіб виявлено захворювання серцево-судинної

ID=235498 системи, з них 90 осіб поставлено на диспансерний облік. Який з показників найбільш доцільно

використати для оцінки організації диспансеризації в лікарні?

A.(0) Питома вага осіб, в яких виявлено захворювання

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам

C.(0) Частота захворюваності на серцево-судинні хвороби

D.(0) Питома вага осіб з уперше встановленим діагнозом

E.(1) Питома вага робітників, охоплених профілактичними оглядами

721. А=0 Одним з чинників, що впливає на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському

населенню є низька щільність розселення його на території. Яку особливість організації надання

медичної допомоги жителям села обумовлює даний чинник?

ID=235499

A.(0) Відсутність дільничного принципу

B.(0) Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

C.(0) Відсутність долікарської допомоги

D.(0) Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці

E.(1) Етапність

722. А=0 Організація медичної допомоги сільському населенню має ряд особливостей. Визначити цю

особливість за нижченаведеними положеннями

ID=235500

A.(0) Відсутність територіально-дільничного принципу

B.(0) Відсутність долікарської допомоги

C.(0) Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці

D.(0) Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

E.(1) Створення пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги

723. А=0 Однією з особливостей організації медичної допомоги сільському населенню є етапність її надання.

Скільки етапів вона нараховує?

ID=235501

A.(0) Один

B.(0) Два

C.(0) Три

D.(0) П'ять

E.(1) Чотири

724. А=0 Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади

відносяться до І етапу організації медичної допомоги?

ID=235502

A.(0) Національні спеціалізовані центри

B.(0) Обласні медичні заклади

C.(0) Районні медичні заклади

D.(0) Диспансери

E.(1) Сільська лікарська дільниця

725. А=0 Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади

відносяться до II етапу організації медичної допомоги?

ID=235503

A.(0) Сільська лікарська дільниця

B.(0) Сільська дільнична лікарня

C.(0) Обласні медичні заклади

D.(0) Національні спеціалізовані центри

E.(1) Районні медичні заклади

726. А=0 Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади

відносяться до III етапу організації медичної допомоги?

ID=235504

A.(0) Районні медичні заклади

B.(0) Сільська лікарська дільниця

C.(0) Сільська дільнична лікарня

D.(0) Долікарняні заклади

E.(1) Обласні медичні заклади

727. А=0 Медичну допомогу сільському населенню надають лікарі та середні медичні працівники. Який відсоток

(%) від загального числа відвідувань складають відвідування до середніх медичних працівників?

ID=235505

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) 10,0-19,0%

B.(0) 20,0-29,0%

C.(0) 30,0-39,0%

D.(0) 50,0% і більше

E.(1) 40,0-49,0 %

728. А=0 На першому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 3-х

спеціальностей. Який заклад охорони здоров'я надає її на цьому етапі?

ID=235506

A.(0) Районна лікарня

B.(0) Фельдшерсько-акушерські пункти

C.(0) Диспансер

D.(0) Жіноча консультація

E.(1) Сільська дільнична лікарня

729. А=0 На другому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з

12-16 спеціальностей. Який заклад охорони здоров'я надає її на цьому етапі?

ID=235507

A.(0) Сільська дільнична лікарня

B.(0) Сільська лікарська амбулаторія

C.(0) Обласна лікарня

D.(0) Обласний диспансер

E.(1) Центральна районна лікарня

730. А=0 На третьому етапі сільському населенню надається висококваліфікована та вузькоспеціалізована

медична допомога. Які заклади охорони здоров'я надають її на цьому етапі?

ID=235508

A.(0) Центральна районна лікарня

B.(0) Сільська дільнична лікарня

C.(0) Сільська лікарська амбулаторія

D.(0) Районний диспансер

E.(1) Обласна лікарня

731. А=0 У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів

надає медичну допомогу в даному закладі?

ID=235509

A.(0) Отоларинголог

B.(0) Офтальмолог

C.(0) Невропатолог

D.(0) Ортопед-травматолог

E.(1) Стоматолог

732. А=0 У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів

надає медичну допомогу?

ID=235510

A.(0) Хірург

B.(0) Офтальмолог

C.(0) Невропатолог

D.(0) Акушер-гінеколог

E.(1) Терапевт

733. А=0 У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів

надає там медичну допомогу?

ID=235511

A.(0) Отоларинголог

B.(0) Офтальмолог

C.(0) Невропатолог

D.(0) Ортопед-травматолог

E.(1) Педіатр

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

734. А=0 Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності:

первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає первинна лікувально-профілактична допомога

як складова частина медико-санітарної допомоги?

ID=235512

A.(0) Консультацію та допомогу при складних для діагностики й лікування захворювань

B.(0) Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

C.(0) Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування

D.(0) Лікування в медичних центрах та диспансерах

E.(1) Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань

735. А=0 Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності:

первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає вторинна лікувально-профілактична допомога

як складова частина медико-санітарної допомоги?

ID=235513

A.(0) Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань

B.(0) Високоспеціалізована медична допомога при складних для діагностики й лікування захворюваннях

C.(0) Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D.(0) Лікування в соматичних лікарнях

E.(1) Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування лікарями-спеціалістами

736. А=0 Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності:

первинну, вторинну й третинну. Які функції передбачає третинна лікувально-профілактична допомога

як складова частина медико-санітарної допомоги?

ID=235514

A.(0) Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань

B.(0) Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

C.(0) Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування

D.(0) Лікування в медичних центрах та диспансерах

E.(1) Консультацію та допомогу при складних для діагностики й лікування захворювань

737. А=0 Лікувально-профілактичну допомогу сільському населенню на різних етапах надають сільські

дільничні, обласні лікарні, амбулаторії, диспансери тощо. Визначити основний заклад третього етапу

надання медичної допомоги сільському населенню

ID=235515

A.(0) Міжрайонний диспансер

B.(0) Центральна районна лікарня

C.(0) Дільнична лікарня

D.(0) Багатопрофільна міська лікарня

E.(1) Обласна лікарня

738. А=0 На організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню впливають

медико-соціальні, соціально-економічні та медико-демографічні чинники. Визначити, що з наведеного

нижче відноситься до одного з медико-соціальних чинників

ID=235516

A.(0) Принципи фінансування охорони здоров'я

B.(0) Стан шляхів сполучення у сільському районі

C.(0) Специфіка сільськогосподарської праці

D.(0) Різноманітні форми власності

E.(1) Рівень захворюваності та інвалідності, спосіб життя

739. А=0 Серед чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському

населенню, є медико-демографічні чинники. Що з наведеного нижче відноситься до цих чинників?

ID=235517

A.(0) Специфіка сільськогосподарської праці

B.(0) Стан шляхів сполучення у сільському районі

C.(0) Щільність розселення мешканців

D.(0) Комунально-житлові умови, спосіб життя

E.(1) Особливості вікового та статевого складу жителів

740. А=0 На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто сільську лікарську амбулаторію.

Посади яких лікарів-спеціалістів є в штатному розписі цієї амбулаторії?

ID=235518

A.(0) Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-хірурга

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-акушер-гінеколога

C.(0) Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-хірурга

D.(0) Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-рентгенолога

E.(1) Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога

741. А=0 Хто з медичних працівників апарату управління центральної районної лікарні займається організацією

надання спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району?

ID=235519

A.(0) Районні спеціалісти

B.(0) Головний лікар центральної районної лікарні (головний лікар району)

C.(0) Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з організаційно-методичної роботи

D.(0) Завідувач організаційно-методичним кабінетом

E.(1) Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення

742. А=0 Сімейний лікар, при підозрі у пацієнта Т захворювання шигельозу, скерував його в інфекційне

відділення з метою попередження розповсюдження цієї хвороби. Які першочергові протиепідемічні

ID=235520 заходи він повинен провести після екстреного повідомлення про цей випадок в санітарну

епідеміологічну службу?

A.(0) Провести дезінфекцію по місцю проживання підозрюваного на дизентерію

B.(0) Повідомити головного лікаря

C.(0) Визначити причину захворювання

D.(0) Провести загальний огляд всіх пацієнтів сімейно-територіальної дільниці

E.(1) Взяти на облік контактних осіб

743. А=0 Серед особливостей організації лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є її

етапність та створення пересувних форм. Визначити, що ще відноситься до особливостей надання

медичної допомоги сільському населенню

ID=235521

A.(0) Наявність спеціалізованої медичної допомоги на сільській лікарській дільниці

B.(0) Відсутність дільничності

C.(0) Централізація терапевтичної допомоги на 1 етапі

D.(0) Здійснення консультативної допомоги

E.(1) Значна питома вага (%) долікарської допомоги

744. А=0 Серед завдань фельдшерсько-акушерського пункту є проведення профілактичних щеплень,

виявлення інфекційних хворих, патронаж вагітних і дітей. Визначити, що ще з наведеного відноситься

до завдань ФАПу

ID=235522

A.(0) Надання спеціалізованої допомоги

B.(0) Надання лікарняної медичної допомоги

C.(0) Проведення лабораторних досліджень

D.(0) Стаціонарна допомога

E.(1) Надання долікарняної медичної допомоги

745. А=0 Центральна районна лікарня - головний заклад надання медичної допомоги сільському населенню.

Серед її завдань: надання амбулаторної та стаціонарної спеціалізованої лікувально-профілактичної

допомоги, швидкої медичної допомоги, надання консультативної допомоги та інші. Визначити, що з

ID=235523 наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні

A.(0) Надання соціальної допомоги різним контингентам

B.(0) Проведення поточної дезінфекції

C.(0) Проведення санітарно-технічних заходів у районі

D.(0) Проведення заключної дезінфекції

E.(1) Організаційно-методичне керівництво роботою всіх ЛПЗ району

746. А=0 Серед завдань обласної лікарні - надання вузькоспеціалізованої поліклінічної та стаціонарної

допомоги, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу та інші. Визначити, що з

ID=235524 наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні

A.(0) Протиепідемічна робота

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Організація та проведення оздоровчих заходів

C.(0) Проведення профілактичних оглядів

D.(0) Поточний санітарний нагляд у лікувально-профілактичних закладах

E.(1) Організаційно-методична робота серед медичних закладів області

747. А=0 Який основний недолік в наданні медичної допомоги сільському населенню?

ID=235525

A.(0) Обмеженість підготовки лікарів

B.(0) Недостатність діагностичного обладнання

C.(0) Дільничний принцип надання допомоги

D.(0) Незначна щільність розселення людей

E.(1) Віддаленість медичної допомоги

748. А=0 Який основний принцип покладений в основу надання медичної допомоги мешканцям села?

ID=235526

A.(0) Профілактичної спрямованості

B.(0) Диспансеризації

C.(0) Загальнодоступності

D.(0) Безкоштовності

E.(1) Етапності

749. А=0 В медичний заклад звернулась особа, яка потребує періодичного медичного спостереження, лікування

на догоспітальному етапі та проведення профілактичних заходів. Якого виду

ID=235527 лікувально-профілактичної допомоги вона потребує?

A.(0) Швидкої медичної допомоги

B.(0) Екстреної медичної допомоги

C.(0) Стаціонарної медичної допомоги

D.(0) Санаторно-курортної допомоги

E.(1) Амбулаторно-поліклінічної допомоги

750. А=0 В місті Н. в поліклініку за медичною допомогою звернувся пацієнт. Лікар установив, що він потребує

постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування,

ID=235528 а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах. Якого виду

лікувально-профілактичної допомоги вона потребує?

A.(0) Швидкої медичної допомоги

B.(0) Екстреної медичної допомоги

C.(0) Амбулаторно - поліклінічної допомоги

D.(0) Санаторно-курортної допомоги

E.(1) Стаціонарної медичної допомоги

751. А=0 Які медичні заклади включає в себе ІІІ етап надання медичної допомоги сільському населенню?

ID=235529

A.(0) Заклади сільської лікарської дільниці;

B.(0) Районні медичні заклади

C.(0) Міські медичні заклади

D.(0) Республіканські та міжобласні медичні заклади

E.(1) Обласні медичні заклади

752. А=0 Які медичні заклади включає ІV етап надання медичної допомоги сільському населенню?

ID=235530

A.(0) Заклади сільської лікарської дільниці;

B.(0) Районні медичні заклади

C.(0) Обласні медичні заклади

D.(0) Міські медичні заклади

E.(1) Республіканські та міжобласні медичні заклади

753. А=0 Який етап забезпечує кваліфіковану лікарську (первинну) допомогу сільському населенню?

ID=235531

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) ІІ;

B.(0) ІІІ

C.(0) ІV

D.(0) V


E.(1) І

754. А=0 Який етап забезпечує спеціалізовану лікарську (вторинну) допомогу сільському населенню?

ID=235532

A.(0) І


B.(0) ІІІ

C.(0) ІV


D.(0) V

E.(1) ІІ


755. А=0 Який етап забезпечує вузькоспеціалізовану лікарську (третинну) допомогу сільському населенню?

ID=235533

A.(0) ІІ;

B.(0) І


C.(0) ІV

D.(0) V


E.(1) ІІІ

756. А=0 Одним з видів медичної допомоги, яка надається населенню, є стаціонарна допомога. На основі чого

визначається потужність стаціонару лікарні?

ID=235534

A.(0) Кількістю виписаних пацієнтів за рік

B.(0) Кількістю госпіталізованих за рік

C.(0) Кількістю звернень за день

D.(0) Кількістю прооперованих пацієнтів за рік

E.(1) Кількістю ліжок

757. А=0 Яку кількість населення обслуговує дільничний терапевт на селі?

ID=235535

A.(0) 1000;

B.(0) 1500

C.(0) 800

D.(0) 2000

E.(1) 1700

758. А=0 Яку кількість дітей обслуговує дільничний педіатр на селі?

ID=235536

A.(0) 1000;

B.(0) 1500

C.(0) 1700

D.(0) 2000

E.(1) 800

759. А=0 Одним з видів медичної допомоги, яка надається населенню, є амбулаторно-поліклінічна допомога. На

основі чого визначається потужність міської поліклініки?

ID=235537

A.(0) Кількістю пролікованих пацієнтів за рік

B.(0) Кількістю штатних лікарів

C.(0) Кількістю штатних лікарів та середнього медичного персоналу

D.(0) Вірні всі відповіді

E.(1) Кількістю відвідувань за зміну

760. А=0 Фельдшерсько-акушерські пункти організуються:

ID=235538

A.(0) В селах, що знаходяться на відстані 1км від пунктового села з чисельністю населення 100 і більше жителів

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) В селах, що знаходяться на відстані 4км від пунктового села з чисельністю населення менше 300 жителів

C.(0) В селах, що знаходяться на відстані 5км від пунктового села з чисельністю населення 100 і більше жителів

D.(0) В селах, що знаходяться на відстані 6км від пунктового села з чисельністю населення менше 100 жителів

E.(1) В селах, що знаходяться на відстані 2км від пунктового села з чисельністю населення 700 і більше жителів

761. А=0 Фельдшерсько-акушерські пункти організуються:

ID=235539

A.(0) В селах, що знаходяться на відстані 3км від пунктового села з чисельністю населення 300 і більше жителів

B.(0) В селах, що знаходяться на відстані 4км від пунктового села з чисельністю населення менше 300 жителів

C.(0) В селах, що знаходяться на відстані 5км від пунктового села з чисельністю населення 300 і більше жителів

D.(0) В селах, що знаходяться на відстані 1км від пунктового села з чисельністю населення 300 і більше жителів

E.(1) В селах, що знаходяться на відстані 6км від пунктового села з чисельністю населення менше 300 жителів

762. А=0 Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару, аналізуючи якість своєї роботи для

атестаційного звіту?

ID=235540

A.(0) Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду

B.(0) Повнота використання ліжкового фонду, оборот ліжка

C.(0) Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих

D.(0) Виконання плану ліжко-днів, навантаження лікаря-ординатора

E.(1) Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування

763. А=0 Обсяг амбулаторної допомоги, що надається середніми медпрацівниками сільському населенню,

складає (у %) від загального числа відвідувань:

ID=235541

A.(0) 40-49;

B.(0) 20-39

C.(0) 60 і більше

D.(0) 100

E.(1) 40-59

764. А=0 Рекомендована чисельність населення на сільській лікарській дільниці (у тисячах):

ID=235542

A.(0) 3-4;

B.(0) 4-5

C.(0) 5-6

D.(0) 7 і більше

E.(1) 2-3

765. А=0 Які медичні заклади розташовані на сільській лікарській дільниці?

ID=235543

A.(0) Районна лікарня, ФАПи, здоровпункти

B.(0) Фельдшерсько-акушерські пункти, жіноча консультація

C.(0) Сільська лікарська амбулаторія, ФАПи

D.(0) Дільнична лікарня, ФАПи

E.(1) Сільська лікарська амбулаторія, ФАПи, здоровпункти

766. А=0 Дайте орієнтовний віковий склад населення на сільській лікарській дільниці:

ID=235544

A.(0) порівну у віці 0-14 р. та 60 р. і старші;

B.(0) 0-14 р. - менше 30 %, 60 р. і старші - більше 20 %

C.(0) 0-14 р. - менше 10 %, 60 р. і старші - більше 20 %

D.(0) 0-14 р. - більше 25 %, 60 р. і старші - менше 30 %

E.(1) 0-14 р. - менше 25 %, 60 р. і старші - більше 30 %

767. А=0 Що таке радіус сільської лікарської дільниці?

ID=235545

A.(0) Найменша відстань від СЛА (дільничної лікарні) до обласної лікарні

B.(0) Відстань від СЛА (дільничної лікарні) до найменш віддаленого населеного пункту

C.(0) Найбільша відстань від СЛА (дільничної лікарні) до ФАПу

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Найбільша відстань від СЛА (дільничної лікарні) до центральної районної лікарні

E.(1) Найбільша відстань від СЛА (дільничної лікарні) до найбільш віддаленого населеного пункту

768. А=0 Скільки разів на рік сільський житель відвідує медичні заклади?

ID=235546

A.(0) 3


B.(0) 4

C.(0) 8


D.(0) 9 і більше

E.(1) 7


769. А=0 Вкажіть кількість штатних посад терапевта на 1000 дорослого населення згідно наказу МОЗ України №

ID=235547

A.(0) 0,25;

B.(0) 0,1

C.(0) 0,8

D.(0) 1,25

E.(1) 0,6

770. А=0 Вкажіть кількість штатних посад дільничного педіатра на 1000 дитячого населення згідно наказу МОЗ

України № 33

ID=235548

A.(0) 0,25;

B.(0) 0,6

C.(0) 0,8

D.(0) 0,1

E.(1) 1,25

771. А=0 Вкажіть кількість штатних посад стоматолога на 1000 дорослого населення згідно наказу МОЗ України

№ 33

ID=235549A.(0) 0,25;

B.(0) 0, 1

C.(0) 0,8

D.(0) 1


E.(1) 0,5

772. А=0 Яка основна роль ФАПу?

ID=235550

A.(0) Організаційна

B.(0) Санітарно-протиепідемічна

C.(0) Лікувальна

D.(0) Статистична

E.(1) Профілактична

773. А=0 Яка пересічна місткість дільничної лікарні в Україні?

ID=235551

A.(0) 30;

B.(0) 50


C.(0) 60

D.(0) 70


E.(1) 16

774. А=0 Яка пересічна місткість районної лікарні в Україні?

ID=235552

A.(0) 100;

B.(0) 150

C.(0) 60


D.(0) 800

E.(1) 230

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

775. А=0 Яка пересічна місткість обласної лікарні в Україні?

ID=235553

A.(0) 100;

B.(0) 150

C.(0) 230

D.(0) 60

E.(1) 800

776. А=0 Який норматив зайнятості ліжка на протязі року в сільських лікарнях?

ID=235554

A.(0) 300

B.(0) 340

C.(0) 355

D.(0) 365

E.(1) 310

777. А=0 За якою формулою розраховується зайнятість ліжка?

ID=235555

A.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /число хворих, що вибули із стаціонару

B.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічна кількість ліжок

C.(0) Число хворих, що померли в стаціонарі /загальне число хворих, що вибули із стаціонару х 100

D.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічне число населення х 1000

E.(1) Кількість проведених хворими ліжко-днів /середньорічна кількість ліжок

778. А=0 За якою формулою розраховується обіг ліжка?

ID=235556

A.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /число хворих, що вибули із стаціонару

B.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічна кількість ліжок

C.(0) Число хворих, що померли в стаціонарі /загальне число хворих, що вибули із стаціонару х 100

D.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічне число населення х 1000

E.(1) Кількість проведених хворими ліжко-днів /середньорічна кількість ліжок

779. А=0 За якою формулою розраховується пересічна тривалість перебування хворого на ліжку?

ID=235557

A.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /середньорічна кількість ліжок

B.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічна кількість ліжок

C.(0) Число хворих, що померли в стаціонарі /загальне число хворих, що вибули із стаціонару х 100

D.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічне число населення х 1000

E.(1) Кількість проведених хворими ліжко-днів /число хворих, що вибули із стаціонару

780. А=0 За якою формулою розраховується лікарняна летальність?

ID=235558

A.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /число хворих, що вибули із стаціонару

B.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічна кількість ліжок

C.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /середньорічна кількість ліжок

D.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічне число населення х 1000

E.(1) Число хворих, що померли в стаціонарі /загальне число хворих, що вибули із стаціонару х 100

781. А=0 За якою формулою розраховується рівень госпіталізації населення?

ID=235559

A.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /число хворих, що вибули із стаціонару

B.(0) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічна кількість ліжок

C.(0) Число хворих, що померли в стаціонарі /загальне число хворих, що вибули із стаціонару х 100

D.(0) Кількість проведених хворими ліжко-днів /середньорічна кількість ліжок

E.(1) Число хворих, що вибули із стаціонару /середньорічне число населення х 1000

782. А=0 Який в середньому показник обігу ліжка по Україні?

ID=235560

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) 15-17;

B.(0) 10-15

C.(0) 20-24

D.(0) 25-30

E.(1) 18-20

783. А=0 Який відсоток сільського населення щорічно госпіталізується?

ID=235561

A.(0) 10

B.(0) 30


C.(0) 40

D.(0) 50


E.(1) 20

784. А=0 В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення,

в тому числі 650 випадків з вперше встановленим діагнозом. На основі якого офіційного документу

ID=235562 розраховані ці показники?

A.(0) Статистичний талон для реєстрації заключного (уточне­ного) діагнозу

B.(0) Журнал реєстрації хворих

C.(0) Листок непрацездатності

D.(0) Щоденник лікаря

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

785. А=0 В районі діяльності ЦРБ в поточному році госпіталізована захворюваність склала 200 випадків на 1000

населення. На основі якого офіційного документу розрахований цей показник?

ID=235563

A.(0) Статистичний талон для реєстрації заключного (уточне­ного) діагнозу

B.(0) Історія хвороби

C.(0) Листок непрацездатності

D.(0) Журнал реєстрації хворих

E.(1) Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару

786. А=0 На машинобудівному заводі проведено поглиблене вивчення захворюваності з тимчасовою

непрацездатністю. Визначити обліковий документ, що використовувався в цьому випадку

ID=235564

A.(0) Медична карта амбулаторного хворого

B.(0) Звіт про причини тимчасової непрацездатності

C.(0) Лікарняний листок

D.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточне­них) діагнозів

E.(1) Особова карта обліку тимчасової непрацездатності

787. А=0 «Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я» десятого

перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням

ID=235565 МКХ 10?

A.(0) Алфавітне кодування

B.(0) Цифрове кодування

C.(0) Розподіл захворювань по класах

D.(0) Спільність етіології

E.(1) Алфавітно-цифрове кодування

788. А=0 У даному році на дільниці лікаря К. міської лікарні № 2 зареєстровано 1300 випадків гострих

захворювань, 5 випадків з вперше установленим діагнозом хронічних і 35 хронічних захворювань,

ID=235566 зареєстрованих у попередні роки. Визначити дані, які необхідні для розрахунку «розповсюдженості»

хвороб

A.(0) 1300B.(0) 1300; 35

C.(0) 1300

D.(0) 5; 35

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) 1300; 5; 35

789. А=0 Протягом трьох років хворий М. знаходився на диспансерному обліку у зв'язку з захворюванням на

пневмонію. У даному році він тричі звертався за медичною допомогою з приводу загострення цієї

хвороби. Необхідно статистично врахувати ці звернення:

ID=235567

A.(0) Заповняється тільки один стат. талон з (-) на перше звер­нення з приводу його загострення

B.(0) На всі три первинні звернення заповнюються статис­тичні талони зі знаком (+)

C.(0) На жодне первинне звернення стат. талони не заповню­ються

D.(0) Стат.талон (+) заповнюється на перше загострення; друге та третє загострення фіксуються статистичними

талона­ми зі знаками (-)

E.(1) На всі три первинні звернення заповнюються стат.талони зі знаком (-)

790. А=0 Визначити основний обліковий документ при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою

непрацездатністю на промисловому підприємстві

ID=235568

A.(0) «Звіт про причини тимчасової непрацездатності»

B.(0) Листок непрацездатності

C.(0) Медична карта амбулаторного хворого

D.(0) Медична карта стаціонарного хворого

E.(1) Карта особового обліку тимчасової непрацездатності

791. А=0 Визначити назву медичного документу для реєстрації та аналізу захворюваності гіпертонічною

хворобою.

ID=235569

A.(0) Статистична карта вибулого із стаціонару

B.(0) Лікарське свідоцтво про смерть

C.(0) Листок непрацездатності

D.(0) Медична карта стаціонарного хворого

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта

792. А=0 Хвора Н. 21.02. вперше в даному році звернулася до лікаря. Діагноз ГРВІ. Який обліковий

статистичний медичний документ повинен заповнити лікар у цьому випадку?

ID=235570

A.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів заповнювати не треба

B.(0) Статистичний талон заповнювати треба, але знак (+) не ставити

C.(0) Варто заповнити термінове повідомлення про випадок інфекційного захворювання

D.(0) Необхідна облікова форма не зазначена

E.(1) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточне­них) діагнозів з позначкою (+)

793. А=0 Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення

захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань

ID=235571

A.(0) Звертання за медичною допомогою

B.(0) Опитування населення

C.(0) Переписи хворих

D.(0) Причини смерті

E.(1) Медичні огляди

794. А=0 Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту

госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого статистичного документу

розраховані ці дані?

ID=235572

A.(0) Листок руху хворих по стаціонару

B.(0) Історія хвороби

C.(0) Щоденник роботи лікаря

D.(0) Статистичний талон для реєстрації заключного (уточне­ного) діагнозу

E.(1) Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

795. А=0 До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні та листопаді)

звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз - ГРВІ. Як заповнити

«Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» для обліку цих випадків

захворювань?

ID=235573

A.(0) На кожен випадок окремо з позначкою «-»

B.(0) На перший випадок - з позначкою «+», на другий - з позначкою «-»

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) На перший випадок з позначкою «+», на другий - не заповнюється

D.(0) На жодний із випадків - не заповнюється

E.(1) На кожен випадок окремо з позначкою «+»

796. А=0 Першим етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

ID=235574

A.(0) Травмпункт

B.(0) Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

C.(0) Дільничний травматолог

D.(0) Травматологічний диспансер

E.(1) Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи

797. А=0 Первинна захворюваність на сільській лікарській дільниці з радіусом обслуговування 3-5 км складає

420 випадків на 1000 жителів. В районі, до якого належить ця дільниця, показник первинної

ID=235575 захворюваності складає 650‰. Яка найімовірніша причина низького рівня захворюваності на дільниці?

A.(0) Постаріння населення

B.(0) Низькій рівень санітарної культури населення

C.(0) Міграція населення

D.(0) Проведені профілактичні заходи

E.(1) Неповний облік захворювань

798. А=0 Хворий К. звернувся вперше в календарному році з діагнозом виразкова хвороба шлунка, який був

встановлений в минулому році. Як правильно заповнити статистичний талон?

ID=235576

A.(0) Статистичний талон заповнити зі знаком (+)

B.(0) Статистичний талон не заповнювати

C.(0) Статистичний талон заповнити, але не відмітити знака (+) і (-)

D.(0) У статистичному талоні відмітити знак (+) і (-)

E.(1) Статистичний талон заповнити зі знаком (-)

799. А=0 До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де

покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого та об'єктивні дані свідчили про гостре професійне

ID=235577 отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і заповнив

«Екстрене повідомлення...». У яку з наведених установ він повинен його направити?

A.(0) На підприємство, де працює постраждалий

B.(0) У медико-санітарну частину підприємства

C.(0) Головному лікарю ТМО

D.(0) У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання

E.(1) У районну санітарно-епідеміологічну станцію

800. А=0 У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід

заповнити для обліку даного захворювання?

ID=235578

A.(0) Медичну карту амбулаторного хворого

B.(0) Контрольну карту диспансерного спостереження

C.(0) Талон амбулаторного пацієнта

D.(0) Медичну карту стаціонарного хворого

E.(1) Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

801. А=0 Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного

нижче відноситься до задач первинної профілактики?

ID=235579

A.(0) Попередження подальшого розвитку захворювань

B.(0) Попередження ускладнень хвороби

C.(0) Реабілітація

D.(0) Попередження рецидиву захворювання

E.(1) Попередження виникнення захворювань

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

802. А=0 З яким спеціальним видом захворюваності пов'язана необхідність визначати часто і довго хворіючих

(ЧДХ)?


ID=235580

A.(0) Загальною захворюваністю

B.(0) Інфекційною захворюваністю

C.(0) Захворюваністю на найважливіші хвороби

D.(0) Захворюваністю за даними медичних обстежень

E.(1) Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю

803. А=0 Під час проведення аналізу захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11 - 14 та 15-17 років

встановлено, що один з класів захворювань найбільш поширений. Які це хвороби?

ID=235581

A.(0) Хвороби органів травлення

B.(0) Травми й отруєння

C.(0) Хвороби шкіри

D.(0) Інфекційні захворювання

E.(1) Хвороби органів дихання

804. А=0 Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю вивчати патологічну ураженість

населення Н-ною хворобою на дільниці. За яким документом вивчається патологічна ураженість

ID=235582 населення?

A.(0) За статистичними талонами зі знаком «-»

B.(0) За талонами на прийом до лікаря

C.(0) За статистичними талонами зі знаком «+»

D.(0) За статистичними талонами зі знаком «+» і «-»

E.(1) За журналом профоглядів

805. А=0 У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли

один раз, 11 - двічі, 6 - тричі, 4 учні - 4 рази, 5 учнів - 6 разів і більше. Скільки учнів у класі належать до

ID=235583 групи часто хворіючих?

A.(0) 2 учні

B.(0) 4 учні

C.(0) 1 учень

D.(0) 15 учнів

E.(1) 9 учнів

806. А=0 Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій йому дільниці. Який

вид захворюваності визначає групу тривало і часто хворіючих?

ID=235584

A.(0) Госпіталізована захворюваність

B.(0) Загальна захворюваність

C.(0) Інфекційна захворюваність

D.(0) Захворювання на найважливіші хвороби

E.(1) З тимчасовою втратою працездатності

807. А=0 Протягом звітного року в місті Н з населенням 20 000 зареєстровано 14 000 випадків вперше в житті

виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити використовуючи ці дані?

ID=235585

A.(0) Структуру захворюваності

B.(0) Поширеність захворювань

C.(0) Окремі види захворюваності

D.(0) Патологічну враженість

E.(1) Первинну захворюваність

808. А=0 У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової

медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути

отримана за допомогою даних:

ID=235586

A.(0) Медичного огляду окремих груп населення

B.(0) Про причини смерті

C.(0) Звертальності за медичною допомогою в медичні заклади

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Опитування населення

E.(1) Спеціального вибіркового дослідження

809. А=0 Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на дільниці. Яке джерело

вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань?

ID=235587

A.(0) Опитування

B.(0) Госпіталізація в стаціонари

C.(0) Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

D.(0) Профілактичні огляди

E.(1) Звернення в амбулаторно-поліклінічне відділення

810. А=0 Проведення медичних профілактичних оглядів, активне спостереження за станом здоров’я населення,

проведення імунізації, формування здорового способу життя - це є основні заходи:

ID=235588

A.(0) Вторинної профілактики

B.(0) Третинної профілактики

C.(0) Загальної профілактики

D.(0) Спеціальної профілактики

E.(1) Первинної профілактики

811. А=0 Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого

захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

ID=235589

A.(0) Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою

B.(0) Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого

C.(0) Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів

D.(0) Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок

E.(1) Кожне звертання з приводу гострого захворювання

812. А=0 Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:

ID=235590

A.(0) Сукупність випадків госпіталізації

B.(0) Ліжко-день

C.(0) Тривалість перебування хворого в стаціонарі

D.(0) Оберт ліжка

E.(1) Кожен випадок госпіталізації

813. А=0 Скільки класів хвороб включає міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, які пов'язані зі

здоров'ям?

ID=235591

A.(0) 12

B.(0) 17


C.(0) 7

D.(0) 27


E.(1) 21

814. А=0 Визначити, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності

населення

ID=235592

A.(0) Хвороби ендокринної системи

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Травми, нещасні випадки, отруєння

D.(0) Онкологічні захворювання

E.(1) Хвороби органів дихання

815. А=0 Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість

зареєстрованих звертань населення в ЛПЗ?

ID=235593

A.(0) Первинна захворюваність

B.(0) Питома ваги захворювань

C.(0) Власне захворюваність

D.(0) Патологічна ураженість населення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Поширеність захворювань (загальна захворюваність)

816. А=0 Є дані про число працівників на хімічному підприємстві й число днів непрацездатності працюючих.

Який показник можна розрахувати згідно форми 23тн?

ID=235594

A.(0) Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

B.(0) Поширеність захворювань

C.(0) Питому вагу захворілих

D.(0) Індекс здоров'я

E.(1) Число днів непрацездатності на 100 працюючих

817. А=0 Наведені дані про загальне число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності серед

працюючих на машинобудівному заводі, а також по окремих нозологічних формах. Який показник

можна розрахувати відповідно до форми 23тн?

ID=235595

A.(0) Число випадків непрацездатності по окремих нозологічних формах на 100 працюючих

B.(0) Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

C.(0) Число днів непрацездатності на 100 працюючих

D.(0) Первинну захворюваність

E.(1) Структуру випадків тимчасової непрацездатності

818. А=0 Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного

захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

ID=235596

A.(0) Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання

B.(0) Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого

C.(0) Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів

D.(0) Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий лікарняний

лис­ток

E.(1) Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання в поточному році

819. А=0 Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для

вивчення захворюваності?

ID=235597

A.(0) Перепис хворих

B.(0) Перепис населення

C.(0) Антропометричні вимірювання

D.(0) Подвірні обходи

E.(1) Звертання за медичною допомогою

820. А=0 Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для

вивчення захворюваності?

ID=235598

A.(0) Подвірні обходи

B.(0) Антропометричні вимірювання

C.(0) Перепис населення

D.(0) Перепис хворих

E.(1) Медичні огляди

821. А=0 Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати

для вивчення захворюваності?

ID=235599

A.(0) Перепис населення

B.(0) Перепис хворих

C.(0) Антропометричні вимірювання

D.(0) Подвірні обходи

E.(1) Причини смерті

822. А=0 Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров'я. З

якою метою використовують ці дані?

ID=235600

A.(0) Для оцінки стану здоров'я пацієнта

B.(0) Для визначення витрат на гігієнічне виховання населен­ня

C.(0) Для визначення витрат на лікування одного хворого

D.(0) Для оцінки рівня санітарної культури населення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Для характеристики стану здоров'я населення

823. А=0 Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності

закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

ID=235601

A.(0) Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

B.(0) Оцінка рівня санітарної культури населення

C.(0) Вивчення витрат на лікування одного хворого

D.(0) Оцінка стану здоров'я пацієнта

E.(1) Планування медичних служб

824. А=0 Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності

закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

ID=235602

A.(0) Оцінки рівня санітарної культури населення

B.(0) Оцінки стану здоров'я пацієнта

C.(0) Вивчення витрат на лікування одного хворого

D.(0) Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

E.(1) Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів

825. А=0 За даними звертань населення за медичною допомогою вивчаються різні види захворюваності. Що з

нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за дани­ми звернень?

ID=235603

A.(0) Захворюваність на гострі захворювання

B.(0) Патологічна ураженість населення

C.(0) Госпіталізована захворюваність

D.(0) Захворюваність по причинах смерті

E.(1) Загальна захворюваність

826. А=0 На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною

допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

ID=235604

A.(0) Використання клінічних класифікацій

B.(0) Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

C.(0) Опитування населення

D.(0) Перепис хворих

E.(1) Доступність медичної допомоги

827. А=0 Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі

звернень населення за медичною допомогою?

ID=235605

A.(0) Перепис хворих

B.(0) Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

C.(0) Опитування населення

D.(0) Використання клінічних класифікацій

E.(1) Обсяг та якість медичної допомоги

828. А=0 На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною

допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

ID=235606

A.(0) Використання клінічних класифікацій

B.(0) Перепис хворих

C.(0) Опитування населення

D.(0) Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб та причин смерті

E.(1) Обов'язкова реєстрація виявлених захворювань

829. А=0 Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує

найбільш повний облік «гострих» захворювань?

ID=235607

A.(0) Переписи хворих

B.(0) Медичні огляди

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Опитування населення

D.(0) Вибірковий

E.(1) Звертання за медичною допомогою

830. А=0 Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності характеризують ряд показників. Що з

нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

ID=235608

A.(0) Кількість населення

B.(0) Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

C.(0) Кількість госпіталізованих

D.(0) Кількість хворих

E.(1) Кількість працюючих

831. А=0 При аналізі захворюваності населення обов'язково розраховуються інтенсивні показники. Що з

нижченаведеного є середо­вищем для розрахунку цього показника?

ID=235609

A.(0) Кількість госпіталізованих до стаціонару

B.(0) Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

C.(0) Кількість осіб, які отримали листок непрацездатності

D.(0) Кількість померлих

E.(1) Кількість населення

832. А=0 Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з

нижченаведеного є се­редовищем для розрахунку цього показника?

ID=235610

A.(0) Чисельність населення

B.(0) Число оглянутих осіб

C.(0) Абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді

D.(0) Число працюючих осіб

E.(1) Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань

833. А=0 Одним з видів захворюваності є інфекційна захворюваність. На якому з нижченаведених документів

реєструються ці захворювання?

ID=235611

A.(0) Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

B.(0) Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару

C.(0) Карта обліку щеплень

D.(0) Історія розвитку дитини

E.(1) Екстрене повідомлення

834. А=0 Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12

000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою праце­здатності слід

розрахувати на основі цих даних?

ID=235612

A.(0) Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

B.(0) Число днів непрацездатності на 100 працюючих

C.(0) Відсоток робітників, які жодного разу не хворіли протя­гом року

D.(0) Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли

E.(1) Середню тривалість одного випадку

835. А=0 Приведені такі дані: на промисловому підприємстві середньорічна кількість працюючих - 200 чоловік,

які були непрацездатними 12 000 днів. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою

працездатності можна розрахувати на основі цих даних?

ID=235613

A.(0) Середню тривалість одного випадку

B.(0) Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

C.(0) Відсоток робітників, які ні разу не хворіли протягом року

D.(0) Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли

E.(1) Число днів непрацездатності на 100 працюючих

836. А=0 Які хвороби займають перше місце серед причин первинної захворюваності?

ID=235614

A.(0) Травми та отруєння

B.(0) Хвороби органів травлення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

D.(0) Хвороби системи кровообігу

E.(1) Хвороби органів дихання

837. А=0 Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з

нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

ID=235615

A.(0) Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

B.(0) Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

C.(0) Виявлення донозологічних станів

D.(0) Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

E.(1) Можливість виділення вперше в житті виявлених і за­реєстрованих в поточному році захворювань

838. А=0 Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з

нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

ID=235616

A.(0) Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хво­роб

B.(0) Виявлення захворювань, що привели до втрати працез­датності

C.(0) Виявлення донозологічних станів

D.(0) Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

E.(1) Оперативність обліку захворювань при зверненні насе­лення в ЛПЗ

839. А=0 Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначити, що з

наведеного нижче відноситься до однієї з переваг цього методу

ID=235617

A.(0) Найбільш повний облік гострих захворювань

B.(0) Вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

C.(0) Більша економічність

D.(0) Всі відповіді вірні

E.(1) Виявлення хронічної хвороби на початкових стадіях

840. А=0 Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Визначити, що

передбачає вторинна профілактика захворювань

ID=235618

A.(0) Попередження виникнення захворювань

B.(0) Попередження ускладнень хвороби

C.(0) Реабілітацію

D.(0) Попередження рецидиву захворювання

E.(1) Попередження подальшого розвитку захворювань

841. А=0 Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є

лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його ос­нові?

ID=235619

A.(0) Загальну захворюваність працюючих

B.(0) Первинну захворюваність працюючих

C.(0) Захворюваність при проведенні медичних оглядів

D.(0) Захворюваність по окремих видах

E.(1) Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих

842. А=0 Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі?

ID=235620

A.(0) Загальну захворюваність працюючих

B.(0) Первинну захворюваність працюючих

C.(0) Захворюваність, виявлену при проведенні медичних ог­лядів

D.(0) Захворюваність по окремих видах

E.(1) Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих

843. А=0 Сімейному лікарю доручено вивчити захворюваність із тимчасовою втратою працездатності на

прикріпленій дільниці. За допомогою яких облікових документів можна визначити показни­ки

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

ID=235621

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Звіт про тимчасову непрацездатність

B.(0) Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, карта хворого, що вибув із стаціонару

C.(0) Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть

D.(0) Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, зведена відомість обліку захворювань та

при­чин смерті в лікувальному закладі

E.(1) Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності

844. А=0 При вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників машинобудівельного

заводу середня тривалість одного випадку склала 20 днів. Які захворювання вплинули на величину

показника?

ID=235622

A.(0) Гострі

B.(0) З підгострим перебігом

C.(0) Преморбідні форми хвороб

D.(0) Важкообумовлені

E.(1) Хронічні

845. А=0 Який клас хвороб займає провідне місце в структурі захворюваності дітей України?

ID=235623

A.(0) Хвороби органів травлення

B.(0) Хвороби органів кровообігу

C.(0) Нещасні випадки, травми і отруєння

D.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

E.(1) Хвороби органів дихання

846. А=0 Які хвороби займають перше місце в структурі вичерпної захворюваності?

ID=235624

A.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

B.(0) Хвороби органів дихання

C.(0) Хвороби органів травлення

D.(0) Злоякісні новоутворення

E.(1) Хвороби системи кровообігу

847. А=0 Які хвороби займають друге місце в структурі вичерпної захворюваності?

ID=235625

A.(0) Злоякісні новоутворення

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби системи кровообігу

D.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

E.(1) Хвороби органів дихання

848. А=0 Які хвороби займають третє місце в структурі вичерпної захворюваності?

ID=235626

A.(0) Хвороби органів дихання

B.(0) Хвороби кровообігу

C.(0) Злоякісні новоутворення

D.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

E.(1) Хвороби органів травлення

849. А=0 Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

ID=235627

A.(0) Захворюваність хворобами органів дихання

B.(0) Захворюваність хворобами органів травлення

C.(0) Захворюваність хворобами системи кровообігу

D.(0) Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття

E.(1) Захворюваність гострими інфекційними захворюваннями, харчовими та гострими професійними

отруєннями

850. А=0 Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

ID=235628

A.(0) Захворюваність хворобами системи кровообігу

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) Захворюваність хворобами органів дихання

C.(0) Захворюваність хворобами органів травлення

D.(0) Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття

E.(1) Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

851. А=0 Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

ID=235629

A.(0) Нещасні випадки, травми

B.(0) Захворюваність хворобами органів дихання

C.(0) Захворюваність хворобами системи кровообігу

D.(0) Захворюваність хворобами органів травлення

E.(1) Госпіталізована захворюваність

852. А=0 Другим етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

ID=235630

A.(0) Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи

B.(0) Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

C.(0) Дільничний травматолог

D.(0) Травматологічний диспансер

E.(1) Травмпункт

853. А=0 Третім етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

ID=235631

A.(0) Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи

B.(0) Травмпункт

C.(0) Дільничний травматолог

D.(0) Травматологічний диспансер

E.(1) Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

854. А=0 Диспансеризація, активне спостереження за станом здоров’я населення, своєчасна діагностика та

лікування захворювань - це є основні заходи:

ID=235632

A.(0) Первинної профілактики

B.(0) Третинної профілактики

C.(0) Загальної профілактики

D.(0) Спеціальної профілактики

E.(1) Вторинної профілактики

855. А=0 Які хвороби займають друге місце серед причин первинної захворюваності?

ID=235633

A.(0) Травми та отруєння

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Хвороби системи кровообігу

856. А=0 Які хвороби займають перше місце серед причин загальної захворюваності?

ID=235634

A.(0) Хвороби органів дихання

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби нервової системи та органів чуття

D.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

E.(1) Хвороби системи кровообігу

857. А=0 Які хвороби займають друге місце серед причин загальної захворюваності?

ID=235635

A.(0) Хвороби системи кровообігу

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Хвороби нервової системи і органів чуття

E.(1) Хвороби органів дихання

858. А=0 Які хвороби займають третє місце серед причин загальної захворюваності?

ID=235636

A.(0) Хвороби системи кровообігу

B.(0) Хвороби органів дихання

C.(0) Хвороби нервової системи і органів чуття

D.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

E.(1) Хвороби органів травлення

859. А=0 Яким за номером був останній перегляд міжнародної статистичної класифікації хвороб?

ID=235637

A.(0) 9-ий

B.(0) 8-ий

C.(0) 11-ий

D.(0) 12-ий

E.(1) 10-ий

860. А=0 До якого розділу комплексної програми профілактики хронічних неспецифічних захворювань

відноситься розвиток медичних закладів, кадрів, проведення оздоровчих заходів?

ID=235638

A.(0) Санітарно-гігієнічний

B.(0) Санітарно-освітній

C.(0) Лікувально-профілактичний

D.(0) Вторинна медико-санітарна допомога

E.(1) Соціально-економічний

861. А=0 До якого розділу комплексної програми профілактики хронічних неспецифічних захворювань

відноситься формування здорового способу життя?

ID=235639

A.(0) Соціально-економічний

B.(0) Санітарно-гігієнічний

C.(0) Лікувально-профілактичний

D.(0) Вторинна медико-санітарна допомога

E.(1) Санітарно-освітній

862. А=0 До першого етапу надання спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим на хвороби

системи кровообігу відноситься:

ID=235640

A.(0) Кардіологічне відділення стаціонару

B.(0) Дільничний терапевт

C.(0) Кардіологічний кабінет обласної лікарні

D.(0) Кардіологічний диспансер

E.(1) Кардіологічний кабінет поліклініки

863. А=0 До другого етапу надання спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим на хвороби

системи кровообігу відноситься:

ID=235641

A.(0) Кардіологічний кабінет поліклініки

B.(0) Дільничний терапевт

C.(0) Кардіологічний кабінет обласної лікарні

D.(0) Кардіологічний диспансер

E.(1) Кардіологічне відділення стаціонару

864. А=0 Смертність від злоякісних новоутворень скорочує середню тривалість життя жінок на:

ID=235642

A.(0) 17 років

B.(0) 5 років

C.(0) 10 років

D.(0) 3 роки

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) 19 років

865. А=0 Хвороба це - :

ID=235643

A.(0) Незловмисна подія, наслідком якої

B.(0) Раптова дія на організм людини зовнішнього чинника (механічного, фізичного, хімічного та ін.), що порушує

структуру або цілісність тканини, фізичних процесів/ функцій

C.(0) Порушення структури тканини та органів організму

D.(0) Порушення функції організму

E.(1) Всяке суб’єктивне та об’єктивне відхилення від нормального фізіологічного стану

866. А=0 Смертність від злоякісних новоутворень скорочує середню тривалість життя чоловіків на:

ID=235644

A.(0) 19 років

B.(0) 5 років

C.(0) 10 років

D.(0) 3 роки

E.(1) 17 років

867. А=0 Що, згідно з Конституцією України, визначається найвищою соціальною цінністю?

ID=235645

A.(0) Людина і її право на працю і відпочинок

B.(0) Людина і її право на свободу

C.(0) Людина і її право на житло

D.(0) Державна ідеологія

E.(1) Людина, її життя і здоров’я

868. А=0 Який медичний документ містить дані про вичерпну захворюваність?

ID=235646

A.(0) Статистичний талон вибулого із стаціонару

B.(0) Медична карта стаціонарного хворого

C.(0) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

D.(0) Лікарське свідоцтво про смерть

E.(1) Талон амбулаторного пацієнта, список осіб, які підлягають профогляду

869. А=0 Який вид травм займає провідне місце в їх структурі,

ID=235647

A.(0) Дорожньо-транспортні

B.(0) Виробничі

C.(0) Шкірні

D.(0) Спортивні

E.(1) Побутові

870. А=0 Які захворювання злоякісними новоутвореннями мають тенденцію до зростання згідно даних ВООЗ

протягом останніх 20 років у чоловіків?

ID=235648

A.(0) Рак органів дихання

B.(0) Рак крові

C.(0) Рак печінки

D.(0) Рак кістково-м’язової системи

E.(1) Рак органів травлення

871. А=0 Які захворювання злоякісними новоутвореннями мають тенденцію до зростання згідно даних ВООЗ

протягом останніх 20 років у жінок?

ID=235649

A.(0) Рак органів травлення

B.(0) Рак крові

C.(0) Рак печінки

D.(0) Рак кістково-м’язової системи

E.(1) Рак органів дихання

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

872. А=0 До “тривало хворіючих” відносять тих осіб, які хворіють з втратою працездатності за календарний рік у

зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями:

ID=235650

A.(0) 20 і більше днів

B.(0) 25 і більше днів

C.(0) 28 і більше днів

D.(0) 15 і більше днів

E.(1) 40 і більше днів

873. А=0 До «тривало хворіючих» протягом поточного року з етіологічно не пов’язаними захворюваннями

відносять осіб, які хворіють:

ID=235651

A.(0) 45 днів

B.(0) 35 днів

C.(0) 25 днів

D.(0) 20 днів

E.(1) 60 днів і більше

874. А=0 До “часто хворіючих” відносять тих осіб, які хворіють з втратою працездатності за календарний рік у

зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями:

ID=235652

A.(0) 6 і більше випадків

B.(0) 7 і більше випадків

C.(0) 8 і більше випадків

D.(0) 9 і більше випадків

E.(1) 4 і більше випадків

875. А=0 До «часто хворіючих» протягом поточного року з етіологічно не пов’язаними захворюваннями

відносять осіб, які хворіють:

ID=235653

A.(0) 3 рази

B.(0) 2 рази

C.(0) 1 раз

D.(0) 10 раз і більше

E.(1) 4 рази і більше

876. А=0 Як співвідносяться рівень захворюваності по звертальності і по даних профоглядів ?

ID=235654

A.(0) 1 : 1,5

B.(0) 1 : 2,7

C.(0) 1 : 3

D.(0) 1 : 4

E.(1) 1:1

877. А=0 Які хвороби займають 1-е місце серед причин захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

ID=235655

A.(0) Серцево-судинні захворювання

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби нервової системи

D.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

E.(1) Хвороби органів дихання

878. А=0 Які хвороби або стани займають 2-е місце серед причин захворюваності з тимчасовою втратою

працездатності?

ID=235656

A.(0) Серцево-судинні захворювання

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби нервової системи

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Хвороби кістково-м’язової системи

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

879. А=0 Які хвороби займають 3-є місце серед причин захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

ID=235657

A.(0) Серцево-судинні захворювання

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби нервової системи

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Травми та отруєння

880. А=0 Яка хвороба з вказаних нижче має тенденцію до зростання?

ID=235658

A.(0) Виразкова хвороба шлунку

B.(0) Холецистит

C.(0) Менінгіт

D.(0) Катаракта

E.(1) Цукровий діабет

881. А=0 Яка хвороба з вказаних нижче має більшу тенденцію до зростання?

ID=235659

A.(0) Виразкова хвороба шлунка

B.(0) Гепатит

C.(0) Бронхіт

D.(0) Пієліт

E.(1) Гіпертонічна хвороба

882. А=0 Яка хвороба з вказаних нижче має тенденцію до зростання?

ID=235660

A.(0) Гепатит

B.(0) Гастрит

C.(0) Бронхіт

D.(0) Катаракта

E.(1) Судинні ураження мозку

883. А=0 Яка хвороба з вказаних нижче має тенденцію до зростання?

ID=235661

A.(0) Гастрит

B.(0) Гепатит

C.(0) Бронхіт

D.(0) Холецистит

E.(1) Глаукома

884. А=0 Яка хвороба з вказаних нижче має тенденцію до зростання?

ID=235662

A.(0) Виразкова хвороба шлунка

B.(0) Холецистит

C.(0) Катаракта

D.(0) Гепатит

E.(1) Інфаркт міокарда

885. А=0 Частка побутових травм серед усіх травм складає :

ID=235663

A.(0) До 30 %

B.(0) До 40 %

C.(0) До 45 %

D.(0) До 20 %

E.(1) До 50 %

886. А=0 Частка виробничих травм серед усіх травм складає :

ID=235664

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) 1/4

B.(0) 2/3

C.(0) 3/4

D.(0) 1/2

E.(1) 1/3

887. А=0 Що є першою передумовою своєчасного виявлення захворювань?

ID=235665

A.(0) Забезпечення соціалізації

B.(0) Забезпечення високої кваліфікації

C.(0) Забезпечення етапності надання медичної допомоги

D.(0) Забезпечення економічної ефективності системи медичної допомоги

E.(1) Наближення медичної допомоги до людей, забезпечення її доступності

888. А=0 Показник вичерпної захворюваності визначається:

ID=235666

A.(0) За даними звертальності і госпіталізації

B.(0) За даними профілактичних оглядів

C.(0) За даними звертальності

D.(0) За даними профілактичних оглядів і госпіталізації

E.(1) За даними звертальності і профілактичних оглядів

889. А=0 Який основний метод виявлення захворювань?

ID=235667

A.(0) Госпіталізація

B.(0) Профілактичні огляди

C.(0) Експертиза працездатності

D.(0) Вивчення причин смерті

E.(1) Звертальність за медичною допомогою

890. А=0 Які вікові групи можна віднести до періоду найбільшого ризику залучення до наркотиків?

ID=235668

A.(0) До 15 років

B.(0) 20-29

C.(0) 30-39

D.(0) 40 і більше

E.(1) 15-19

891. А=0 Зловживання алкоголем скорочує середню тривалість життя на (років):

ID=235669

A.(0) 10-14

B.(0) До 10 років

C.(0) 20-24

D.(0) 25 і більше

E.(1) 15-19

892. А=0 Який вид травматичних пошкоджень превалює в структурі травматизму:

ID=235670

A.(0) Черепно-мозкова травма

B.(0) Переломи хребців

C.(0) Переломи кісток

D.(0) Вивихи та розтягнення

E.(1) Рани, поверхневі пошкодження, забої

893. А=0 У якій віковій групі діти найчастіше травмуються ( років):

ID=235671

A.(0) 3-4

B.(0) 5-6

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

C.(0) До 3-х років

D.(0) 13-14

E.(1) 7-12

894. А=0 До якого розділу комплексної програми профілактики хронічних неспецифічних захворювань

відноситься первинна профілактика впливу факторів ризику виникнення захворювань?

ID=235672

A.(0) Соціально-економічний

B.(0) Санітарно-освітній

C.(0) Лікувально-профілактичний

D.(0) Вторинна медико-санітарна допомога

E.(1) Санітарно-гігієнічний

895. А=0 Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК).

Яка з хвороб цього класу займає перше місце в структурі захворюваності населення України на ХСК?

ID=235673

A.(0) Ішемічна хвороба серця

B.(0) Церебро-васкулярні захворювання

C.(0) Активний ревматизм

D.(0) Захворювання артерій, артеріол та капілярів

E.(1) Гіпертонічна хвороба

896. А=0 Серед хвороб системи кровообігу (ХСК) найбільше значення мають гіпертонічна хвороба, ішемічна

хвороба серця, церебро-васкулярні захворювання. Визначити, яка з цих хвороб займає друге місце в

структурі захворюваності населення України на ХСК

ID=235674

A.(0) Гіпертонічна хвороба

B.(0) Церебро-васкулярні захворювання

C.(0) Активний ревматизм

D.(0) Захворювання артерій, артеріол та капілярів

E.(1) Ішемічна хвороба серця

897. А=0 Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК).

Яка з хвороб цього класу займає третє місце в структурі захворюваності населення України на ХСК?

ID=235675

A.(0) Гіпертонічна хвороба

B.(0) Ішемічна хвороба серця

C.(0) Активний ревматизм

D.(0) Хронічні ревматичні захворювання серця

E.(1) Церебро-васкулярні захворювання

898. А=0 Хворобам системи кровообігу належить провідна роль в інвалідизації населення. Визначити, яку долю

(%) серед вперше визнаних інвалідами складають інваліди від хвороб системи кровообігу

ID=235676

A.(0) В межах від 10 до 19%

B.(0) До 10%

C.(0) В межах від 30 до 39%

D.(0) 40 % і більше

E.(1) В межах від 20 до 29%

899. А=0 Новоутворенням належить провідна роль в інвалідизації населення. Визначити, яку долю (%) серед

вперше визнаних інвалідами складають інваліди від хвороб системи кровообігу

ID=235677

A.(0) В межах від 20 до 29%

B.(0) До 10%

C.(0) В межах від 30 до 39%

D.(0) 40 % і більше

E.(1) В межах від 10 до 19%

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

900. А=0 Травмам та отруєнням належить провідна роль в інвалідизації населення. Визначити, яку долю (%)

серед вперше визнаних інвалідами складають інваліди від хвороб системи кровообігу

ID=235678

A.(0) В межах від 10 до 19%

B.(0) В межах від 20 до 29%

C.(0) В межах від 30 до 39%

D.(0) 40 % і більше

E.(1) До 10%

901. А=0 Травматизм займає значне місце в структурі захворюваності населення, спричиняючи великі

економічні збитки на виробництві та в суспільстві. Крім того, соціально-медичне значення

визна­чається тим, що травми:

ID=235679

A.(0) Є другою причиною смерті населення

B.(0) Є першою причиною смерті населення

C.(0) Є четвертою причиною смерті населення

D.(0) Є п'ятою причиною смерті населення

E.(1) Є третьою причиною смерті населення

902. А=0 Смертність від злоякісних новоутворень має віково-статеві особливості, вона підвищується з віком і

досягає максимальних рівнів у:

ID=235680

A.(0) 70-74 роки

B.(0) 65-69 років

C.(0) 80-84 роки

D.(0) 85-89 років

E.(1) 75-79 років

903. А=0 Лікарі первинної медико-санітарної допомоги відіграють значну роль у ранньому виявленні злоякісних

новоутворень. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу злоякісних новоутворень, лікар повинен

ID=235681 заповнити та надіслати до онкодиспансеру облікову форму 090/0?

A.(0) Негайно подзвонити

B.(0) Протягом тижня

C.(0) Після повторного обстеження

D.(0) Протягом 10 тижнів

E.(1) Не пізніше 3 діб

904. А=0 Суттєве значення для своєчасного виявлення злоякісних новоутворень має робота первинної

медико-санітарної ланки в наданні медичної допомоги. До сімейного лікаря звернувся хворий, в якого

за клінічними ознаками встановлено діагноз рак губи. Що повинен зробити лікар у даному випадку?

ID=235682

A.(0) Дати направлення для додаткового обстеження

B.(0) Визначити необхідне лікування і взяти його на диспансерний облік

C.(0) Направити до лікаря-стоматолога

D.(0) Заповнити облікову форму 089/0 і надіслати у санепідстанцію

E.(1) Заповнити облікову форму «Повідомлення про хворого…..» Ф. 089/0 і надіслати до онкодиспансеру

905. А=0 Визначити, яке місце в структурі інвалідності займають новоутворення

ID=235683

A.(0) Перше місце

B.(0) Третє місце

C.(0) Четверте місце

D.(0) П'яте місце

E.(1) Друге місце

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

906. А=0 Туберкульоз відноситься до інфекційних захворювань, тому важливе значення відводиться його

ранньому виявленню. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу туберкульозу, лікар повинен

заповнити та надіслати до протитуберкульозного диспансеру облікову карту 089/0?

ID=235684

A.(0) Негайно подзвонити

B.(0) Протягом тижня

C.(0) Після повторного обстеження

D.(0) Протягом 10 діб

E.(1) Не пізніше 3 діб

907. А=0 Які характерні особливості захворюваності та смертності від усіх форм туберкульозу за останні роки в

Україні?

ID=235685

A.(0) Рівні захворюваності та смертності стабільні

B.(0) Смертність зростає, захворюваність знижується

C.(0) Захворюваність зростає, смертність знижується

D.(0) Захворюваність знижується

E.(1) Захворюваність та смертність зростають

908. А=0 Травматизм - це сукупність травм, які виникають протягом певного часу на певній території серед

певної групи населення. Який з наведених видів травматизму займає друге місце в його структурі?

ID=235686

A.(0) Дорожньо-транспортний травматизм

B.(0) Виробничий травматизм

C.(0) Побутовий травматизм

D.(0) Спортивний травматизм

E.(1) Вуличний травматизм

909. А=0 Основними видами травматизму є: дорожньо-транспортний травматизм, виробничий, побутовий,

вуличний, спортивний. Визначити, який з видів травматизму займає третє місце в його структурі

ID=235687

A.(0) Дорожньо-транспортний травматизм

B.(0) Вуличний травматизм

C.(0) Побутовий травматизм

D.(0) Спортивний травматизм

E.(1) Виробничий травматизм

910. А=0 До найважливіших проблем захворюваності належить синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Світовим центром епідемії за кількістю випадків вважається:

ID=235688

A.(0) Азія

B.(0) Індія

C.(0) Австралія

D.(0) Європа

E.(1) Африка

911. А=0 Основним напрямком боротьби зі СНІДом є профілактика, яка умовно може поділятися на первинну,

вторинну та третинну. Яка мета вторинної профілактики?

ID=235689

A.(0) Попередження зараження

B.(0) Попередження розповсюдження СНІДу й хвороб, що передаються статевим шляхом

C.(0) Просвіта та освіта населення

D.(0) Специфічна вакцинація

E.(1) Попередження передачі ВІЛ інфекції від хворої до здорової людини

912. А=0 Серед населення міста А. поширені наступні класи хвороб: хвороби органів кровообігу, новоутворення,

психічні розлади, хвороби дихальної системи, травми і отруєння

ID=235690

A.(0) Всі перераховані класи захворювань

B.(0) Тільки хвороби органів кровообігу

C.(0) Тільки новоутворення

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Тільки психічні розлади

E.(1) Які з перерахованих класів хвороб відносяться до групи хвороб сучасної цивілізації?

913. А=0 Тільки хвороби дихальної системи, травми і отруєння

ID=235691

A.(0) Якому віковому періоду людини найбільш характерна дана група хвороб?

B.(0) Дитячому і підлітковому

C.(0) Молодому віку (20-30 років)

D.(0) Середньому віку (30-60 років)

E.(1) Серед населення мають значне розповсюдження наступні нозологічні форми хвороб: кір, кашлюк,

дифтерія, дизентерія, авітамінози, хвороби обміну речовин, хвороби кровотворної системи, отити,

вогнищеві пневмонії, диспепсії прості і токсичні, хвороби шкіри і підшкірної клітковини

914. А=0 Похилому віку (60-75 років)

ID=235692

A.(0) Серед окремої групи населення широко поширені наступні нозологічні форми хвороб: бронхопневмонії,

туберкульоз, мікози, хвороби периферичної нервової системи, гастрити, коліт, апендицит, хвороби нирок і

сечовивідних шляхів, хвороби жіночих статевих органів, цукровий діабет

B.(0) Якому віковому періоду людини найбільш характерна дана група хвороб?

C.(0) Середньому віку (30-60 років)

D.(0) Юнацькому віку (17-20 років)

E.(1) Старечому (75-90 років)

915. А=0 Молодому віку (20-30 років)

ID=235693

A.(0) Старечому (75-90 років)

B.(0) Виробничий травматизм переважно визначається наступними причинами: організаційними недоліками,

технологічними неполадками, порушеннями гігієнічних умов праці, особистою провиною, недостатніми

знаннями правил техніки безпеки

C.(0) Яка з вказаних груп причин належить перше рангове місце у формуванні виробничого травматизму?

D.(0) Організаційні недоліки

E.(1) Дитячому і підлітковому (до 17 років)

916. А=0 Технологічні неполадки

ID=235694

A.(0) Недостатні знання правил техніки безпеки

B.(0) Порушення гігієнічних умов праці

C.(0) Дільничним лікарем міської поліклініки у хворого встановлений діагноз інфекційного захворювання.

Складено «Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання, харчове, гостре професійне

отруєння»

D.(0) У яку організацію повинне бути направлене екстрене повідомлення в даній ситуації?

E.(1) Особиста провина

917. А=0 Санітарно-епідеміологічну станцію за територією обслуговування

ID=235695

A.(0) Обласну санітарно-епідеміологічну станцію

B.(0) Обласне управління охорони здоров’я

C.(0) Міністерство охорони здоров’я

D.(0) Дільничним лікарем районної поліклініки у прибулого на прийом пацієнта встановлений діагноз дизентерії

E.(1) Міський відділ охорони здоров’я

918. А=0 Який обліковий документ, на протязі якого часу повинен бути складений в цій ситуації та куди він

направляється?

ID=235696

A.(0) Талон для реєстрації заключного діагнозу, 2 доби, у санстанцію

B.(0) Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання, 3 доби, у інфекційний диспансер

C.(0) Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, 3 доби, у

санстанцію

D.(0) Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, 24

години, у санстанцію

E.(1) Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, 12 годин,

у санстанцію

919. А=0 Дільничним лікарем міської поліклініки у прибулого на прийом пацієнта встановлений діагноз

венеричного захворювання. На протязі якого часу та куди він направляється відповідне повідомлення?

ID=235697

A.(0) У шкірно-венерологічний диспансер, на протязі 12 годин

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

B.(0) У шкірно-венерологічний диспансер, на протязі тижня

C.(0) У санепідстанцію, на протязі 12 годин

D.(0) У санепідстанцію, на протязі тижня

E.(1) У шкірно-венерологічний диспансер, на протязі трьох діб

920. А=0 Дільничний лікар запідозрив в прибулого на прийом пацієнта рак легень. Який обліковий документ, на

протязі якого часу повинен бути складений в цій ситуації та куди він направляється?

ID=235698

A.(0) Листок непрацездатності, у онкодиспансер, протягом доби

B.(0) Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання, у санстанцію, протягом 12 годин

C.(0) Талон для реєстрації заключного діагнозу, у санстанцію, протягом тижня

D.(0) Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, у

онкодиспансер, протягом доби

E.(1) Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання, у онкодиспансер, протягом 3 діб

921. А=0 Вивчалася захворюваність населення наступними нозологічними формами хвороб: активний

туберкульоз, венеричні захворювання, трахома, злоякісні новоутворення, трихофітія, короста,

мікроспорія, фавус. Які з цих нозологічних форм відносяться до групи найважливіших неепідемічних

хвороб?


ID=235699

A.(0) Тільки туберкульоз і новоутворення

B.(0) Тільки венеричні хвороби і трихофітія

C.(0) Тільки короста і мікроспорія

D.(0) Тільки трахома і фавус

E.(1) Всі перераховані нозологічні форми

922. А=0 Передбачуване збільшення середньої тривалості життя населення за умови усунення смертності від

п'яти основних причин складає: 2-3 роки, 4-5 років, 6-9 років, 12-13 років, 14-15 років. Який із цих

показників найбільше відповідає передбачуваному збільшенню середньої тривалості життя населення

при усуненні смертності від хвороб органів кровообігу?

ID=235700

A.(0) 4-5 років

B.(0) 2-3 роки

C.(0) 12-13 років

D.(0) 14-15 років

E.(1) 6-9 років

923. А=0 У формуванні різних хвороб беруть участь наступні чинники ризику: спосіб життя, соціальні умови

життя, виробничі шкідливості, нервовий стрес, ксенобіотики повітряного середовища, якість питної

води, забруднення продуктів харчування токсичними хімічними речовинами, артеріальна гіпертензія,

гіперхолестеринемія, неякісна їжа. Які з вказаних чинників є прямими (внутрішніми) чинниками ризику у

ID=235701 формуванні ішемічної хвороби серця?

A.(0) Соціальні умови життя і виробничі шкідливості

B.(0) Спосіб життя нервовий стрес

C.(0) Ксенобіотики повітряного середовища і якість питної води

D.(0) Забруднення продуктів харчування і неякісна їжа

E.(1) Артеріальна гіпертензія і гіперхолестеринемія

924. А=0 Серед населення найбільш поширені онкологічні захворювання наступних локалізацій: порожнини

рота, глотки і губи, стравоходу, шлунку, прямої кишки, легенів, шкіри, молочної залози, шийки матки,

кровотворної тканини, гортані, трахеї, бронхів, товстої кишки. Які з вказаних форм онкологічних хвороб

займають перші три місця в структурі даної патології?

ID=235702

A.(0) Стравоходу, прямої кишки, товстої кишки

B.(0) Порожнини рота, глотки і губи

C.(0) Молочної залози, шийки матки, кровотворної тканини,

D.(0) Гортані, трахеї, бронхів

E.(1) Шлунку, легень, шкіри

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

925. А=0 Серед дитячого населення поширені наступні види травматизму: побутовий, транспортний,

спортивний, шкільний, виробничий. Який із перерахованих видів травматизму займає перше місце в

загальній його структурі?

ID=235703

A.(0) Спортивний

B.(0) Транспортний

C.(0) Шкільний

D.(0) Виробничий

E.(1) Побутовий

926. А=0 Захворюваність дитячого населення активним туберкульозом має вікову закономірність і змінюється за

наступними віковими періодами: до 1 року, 2-3 роки, 4-5 років, 7-8 років, 9-10 років, 11-14 років. Для

якого з вказаних вікових періодів характерна найнижча захворюваність дитячого населення активним

ID=235704 туберкульозом?

A.(0) 4-5 років

B.(0) 7-8 років

C.(0) 9-10 років

D.(0) 11-14 років

E.(1) До 1 року

927. А=0 У боротьбі з туберкульозом серед населення широко використовується наступний комплекс заходів:

поліпшення житлово-побутових умов, поліпшення раціону харчування, широке розповсюдження

ID=235705 фізкультури і спорту, широке використання санаторно-курортного оздоровлення, строгий

протитуберкульозний медичний контроль за персоналом, що працює в дитячих, харчових і торгових

установах, проведення строгих заходів щодо усунення контакту хворих туберкульозом із здоровими,

поліпшення якості питної води, боротьба з туберкульозом серед домашніх тварин, проведення

цільових медичних оглядів. Яка з вказаних груп заходів не має ключового значення в цільовій

профілактиці туберкульозу серед населення?

A.(0) Цільові медичні огляди

B.(0) Боротьба з туберкульозом серед домашніх тварин

C.(0) Покращення житлово-побутових умов

D.(0) Покращення раціону харчування

E.(1) Поліпшення якості питної води

928. А=0 Психічна захворюваність населення істотно залежить від належності людини до наступних соціальних

груп: 1-а - банкіри; 2-а - промисловці; 3-я - аристократія, інтелігенція; 4-а - кваліфіковані робочі; 5-а -

ID=235706 некваліфіковані робітники. Населенню якої соціальної групи характерна найвища психічна

захворюваність?

A.(0) 2-ої групи

B.(0) 3-ої групи

C.(0) 4-ої групи

D.(0) 1-ої групи

E.(1) 5-ої групи

929. А=0 Для формування виникнення хвороб серед населення мають значення наступні чинники: умови праці,

умови побуту, матеріальне становище, безробіття, голод, спосіб життя. Які з вказаних чинників є

ID=235707 ключовими чинниками ризику у формуванні психічних хвороб серед населення?

A.(0) Тільки умови праці і спосіб життя

B.(0) Тільки матеріальне становище

C.(0) Тільки безробіття і голод

D.(0) Тільки умови праці

E.(1) Всі перераховані фактори

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

930. А=0 Серед населення найбільш поширені наступні нозологічні форми психічних захворювань: психози,

неврози, шизофренія, епілепсії, психопатії. Які з вказаних нозологічних форм психічних хвороб

найбільше поширені серед жіночого населення?

ID=235708

A.(0) Шизофренії

B.(0) Неврози

C.(0) Епілепсії

D.(0) Психопатії

E.(1) Психози

931. А=0 Для вивчення гострої інфекційної захворюваності, захворюваності венеричними хворобами,

захворюваності з ТВП і госпітальної захворюваності використовувалися наступні джерела-документи:

№ 1 - екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання; № 2 - повідомлення про найважливіші

ID=235709 неепідемічні захворювання; № 3 - листок непрацездатності; № 4 - карта хворого, який вибув із

стаціонару; № 5 - контрольна карта диспансерного спостереження. Який із документів-джерел

необхідно використовувати для вивчення тільки венеричної захворюваності?

A.(0) Документ № 4

B.(0) Документ № 1

C.(0) Документ № 3

D.(0) Документ № 5

E.(1) Документ № 2

932. А=0 Для вивчення гострої інфекційної захворюваності, захворюваності венеричними хворобами і з ТВП, а

також госпітальної і хронічної захворюваності використовувалися наступні документи-джерела:

екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання, карта хворого, який вибув із стаціонару,

ID=235710 контрольна карта диспансерного спостереження, лікарняний листок. Які види захворюваності

неможливо було вивчити в повному об'ємі за допомогою вказаних документів-джерел?

A.(0) Тільки госпітальну захворюваність

B.(0) Тільки захворюваність з ТВП

C.(0) Тільки гостру інфекційну захворюваність

D.(0) Тільки хронічну захворюваність

E.(1) Тільки венеричну захворюваність

933. А=0 Для вивчення захворюваності з ТВП, гострої інфекційної, туберкульозу, венеричної і онкологічної

захворюваності використовувалися наступні документи-джерела: екстрене повідомлення про

гострозаразне захворювання, повідомлення про найважливіші неепідемічні захворювання, карта

ID=235711 хворого, який вибув із стаціонару. Який вид захворюваності неможливо було вивчити в повному об'ємі

за допомогою вказаних документів-джерел?

A.(0) Тільки гостру інфекційну

B.(0) Тільки венеричними захворюваннями

C.(0) Тільки онкологічну

D.(0) Тільки захворюваність на туберкульоз

E.(1) Захворюваність з ТВП

934. А=0 При вивченні патологічної ураженості, захворюваності професійними гострими отруєннями,

захворюваності з ТВП, венеричної і онкологічної захворюваності використовувалися наступні

документи-джерела: контрольна карта диспансерного спостереження, листок непрацездатності,

ID=235712 повідомлення про найважливіші неепідемічні захворювання. Який вид захворюваності неможливо

було вивчити в повному об'ємі за допомогою вказаних документів-джерел?

A.(0) Тільки патологічну ураженість

B.(0) Тільки захворюваність з ТВП

C.(0) Тільки венеричну захворюваність

D.(0) Тільки онкологічну

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Тільки професійні гострі отруєння

935. А=0 У поліклініці протягом року зареєстровано 1500 нових випадків захворювань населення на гострі

захворювання. Який вид захворюваності населення це відображає?

ID=235713

A.(0) Розповсюдженість хвороб населення

B.(0) Загальну захворюваність населення

C.(0) Патологічну ураженість населення

D.(0) Хворобливість населення

E.(1) Первинну захворюваність населення

936. А=0 У поліклініці до кінця року в сумі зареєстровано 2000 нових і тих, що накопичилися за попередній рік

випадків захворювань населення. Який вид захворюваності населення це відображає?

ID=235714

A.(0) Патологічну ураженість населення

B.(0) Первинну захворюваність населення

C.(0) Захворюваність із ТВП

D.(0) Госпітальну захворюваність

E.(1) Розповсюдженість хвороб населення

937. А=0 Вивчення здоров'я школярів проводилося за допомогою наступних груп показників: демографічних,

захворюваності, фізичного розвитку, інвалідності, донозологічних показників. Які з цих груп показників

повинні використовуватися при комплексній оцінці здоров'я популяції всього населення?

ID=235715

A.(0) Тільки демографічні і захворюваності

B.(0) Тільки захворюваності

C.(0) Тільки захворюваності та інвалідності

D.(0) Тільки демографічні і донозологічні

E.(1) Всі 5 груп

938. А=0 Які хвороби займають третє місце серед причин первинної захворюваності?

ID=235716

A.(0) Хвороби системи кровообігу

B.(0) Хвороби органів травлення

C.(0) Хвороби кістково-м’язової системи

D.(0) Хвороби органів дихання

E.(1) Травми та отруєння

939. А=0 Яка питома вага звертань в амбулаторно-поліклінічні заклади у зв’язку із захворюваністю?

ID=235717

A.(0) 80-90 %

B.(0) 90-100 %

C.(0) 50-65 %

D.(0) 50-75 %

E.(1) 75-80 %

940. А=0 Злоякісні новоутворення підлягають спеціальному обліку як:

ID=235718

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Загальні захворювання

C.(0) Госпіталізовані захворювання

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Найважливіші неепідемічні захворювання

941. А=0 Психічні хвороби підлягають спеціальному обліку як:

ID=235719

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Загальні захворювання

C.(0) Госпіталізовані захворювання

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Найважливіші неепідемічні захворювання

942. А=0 Венеричні хвороби підлягають спеціальному обліку як:

ID=235720

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Загальні захворювання

C.(0) Госпіталізовані захворювання

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Найважливіші неепідемічні захворювання

943. А=0 Активний туберкульоз підлягає спеціальному обліку як:

ID=235721

A.(0) Інфекційне захворювання

B.(0) Загальне захворювання

C.(0) Госпіталізоване захворювання

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Найважливіше неепідемічне захворювання

944. А=0 Важкі мікози підлягають спеціальному обліку як:

ID=235722

A.(0) Інфекційні захворювання

B.(0) Загальні захворювання

C.(0) Госпіталізовані захворювання

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Найважливіші неепідемічні захворювання

945. А=0 Бруцельоз підлягає спеціальному обліку як:

ID=235723

A.(0) Найважливіше неепідемічне захворювання

B.(0) Загальне захворювання

C.(0) Госпіталізоване захворювання

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Інфекційне захворювання

946. А=0 СНІД підлягає спеціальному обліку як:

ID=235724

A.(0) Найважливіше неепідемічне захворювання

B.(0) Загальне захворювання

C.(0) Госпіталізоване захворювання

D.(0) Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності

E.(1) Інфекційне захворювання

947. А=0 Охоплення тільки окремих груп населення: дітей, учнівської молоді, працівників деяких професії - це є

основний недолік вивчення захворюваності:

ID=235725

A.(0) За звертальністю

B.(0) За опитуванням

C.(0) За даними про причини смерті

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(1) За даними медичних оглядів

948. А=0 Неповний облік захворювань у випадках недостатньої доступності медичної допомоги - це є основний

недолік вивчення захворюваності:

ID=235726

A.(0) За даними медичних оглядів

B.(0) За опитуванням

C.(0) За даними про причини смерті

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(1) За звертальністю

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

949. А=0 Неповний облік початкових та безсимптомних стадій та форм хвороб, хронічних захворювань - це є

основний недолік вивчення захворюваності:

ID=235727

A.(0) За даними медичних оглядів

B.(0) За опитуванням

C.(0) За даними про причини смерті

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(1) За звертальністю

950. А=0 Найбільш повний облік раніше невідомих хронічних захворювань - це основна перевага вивчення

захворюваності:

ID=235728

A.(0) За звертальністю

B.(0) За опитуванням

C.(0) За даними про причини смерті

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(1) За даними медичних оглядів

951. А=0 Встановлення найбільш достовірного діагнозу захворювання - це основна перевага вивчення

захворюваності:

ID=235729

A.(0) За даними медичних оглядів

B.(0) За звертальністю

C.(0) За опитуванням

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(1) За даними про причини смерті

952. А=0 Визначення регіональних статево-вікових особливостей захворюваності при різних рівнях медичного

забезпечення - це основна перевага вивчення захворюваності:

ID=235730

A.(0) За даними про причини смерті

B.(0) За даними медичних оглядів

C.(0) За звертальністю

D.(0) За опитуванням

E.(1) За даними спеціальних вибіркових досліджень

953. А=0 Найбільш повни

ID=235731

A.(0) За звертальністю

B.(0) За даними про причини смерті

C.(0) За даними медичних оглядів

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(0) За опитуванням

F.(1) облік гострих захворювань - це основна перевага вивчення захворюваності:

954. А=0 Суб’єктивність, значна кількість помилкових діагнозів - це є основний недолік вивчення

захворюваності:

ID=235732

A.(0) За звертальністю

B.(0) За даними медичних оглядів

C.(0) За даними про причини смерті

D.(0) За даними спеціальних вибіркових досліджень

E.(1) За опитуванням

955. А=0 Травми, що сталися при виконанні донорських функцій відносяться до:

ID=235733

A.(0) Побутових травм

B.(0) Загальних травм

C.(0) Невиробничих травм

D.(0) Травм, що відносяться до спеціального обліку

E.(1) Виробничих травм

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

956. А=0 Травми, що сталися при виконанні громадського обов’язку з врятування людей відносяться до:

ID=235734

A.(0) Побутових травм

B.(0) Загальних травм

C.(0) Невиробничих травм

D.(0) Травм, що відносяться до спеціального обліку

E.(1) Виробничих травм

957. А=0 Травми, що сталися під час участі у спортивних іграх на офіційних з змаганнях відносяться до:

ID=235735

A.(0) Побутових травм

B.(0) Загальних травм

C.(0) Невиробничих травм

D.(0) Травм, що відносяться до спеціального обліку

E.(1) Виробничих травм

958. А=0 Хто входить в склад комісії, яка складає акт за формою Н-1 при виробничих травмах?

ID=235736

A.(0) Керівник служби охорони праці підприємства, керівник структурного підрозділу, лікар медико-санітарної

частини

B.(0) Керівник служби охорони праці підприємства, керівник структурного підрозділу, лікар

C.(0) Представник профспілкової організації, керівник структурного підрозділу, лікар медико-санітарної частини

D.(0) Представник профспілкової організації, керівник структурного підрозділу, дільничний лікар

E.(1) Керівник служби охорони праці підприємства, керівник структурного підрозділу, представник профспілкової

організації

959. А=0 Яка частка населення розвинутих країн потребує психіатричної допомоги, згідно даних ВООЗ?

ID=235737

A.(0) 10-15 %

B.(0) 15-20 %

C.(0) 20-25 %

D.(0) 30 %

E.(1) 5-10 %

960. А=0 Яка частка з числа виявлених і поставлених на облік наркозалежних осіб наркоманів лікується за

власним бажанням?

ID=235738

A.(0) 20 %

B.(0) 15 %

C.(0) 50 %

D.(0) 70 %

E.(1) 25 %

961. А=0 Що є основною ланкою лікувально-профілактичної допомоги наркозалежним особам?

ID=235739

A.(0) Психоневрологічний диспансер

B.(0) Нарколог в поліклініці

C.(0) Нарколог в стаціонарі

D.(0) Невропатолог в поліклініці

E.(1) Наркологічний диспансер

962. А=0 Вживання алкогольних напоїв не частіше 1 разу на місяць, не регулярно, в невеликих кількостях

відноситься до поняття:

ID=235740

A.(0) Помірне вживання

B.(0) Зловживання

C.(0) Початковий алкоголізм

D.(0) Алкоголізм

E.(1) Тверезість

963. А=0 Вживання алкогольних напоїв не частіше 3 разів на місяць, в невеликих кількостях відноситься до

поняття:


ID=235741

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Тверезість

B.(0) Зловживання

C.(0) Початковий алкоголізм

D.(0) Алкоголізм

E.(1) Помірне вживання

964. А=0 Регулярне вживання алкогольних напоїв, в невеликих кількостях без сильного сп’яніння відноситься

до поняття:

ID=235742

A.(0) Помірне вживання

B.(0) Зловживання

C.(0) Початковий алкоголізм

D.(0) Алкоголізм

E.(1) Зловживання без алкоголізму

965. А=0 Регулярне вживання алкогольних напоїв, з втратою контролю, яке супроводжується сильним

сп’янінням відноситься до поняття:

ID=235743

A.(0) Помірне вживання

B.(0) Зловживання

C.(0) Зловживання без алкоголізму

D.(0) Алкоголізм

E.(1) Початковий алкоголізм

966. А=0 Регулярне вживання алкогольних напоїв, яке супроводжується абстинент ним синдромом відноситься

до поняття:

ID=235744

A.(0) Початковий алкоголізм

B.(0) Помірне вживання

C.(0) Зловживання

D.(0) Зловживання без алкоголізму

E.(1) Алкоголізм

967. А=0 Найбільша кількість хворих на алкоголізм в Україні належить до вікової групи:

ID=235745

A.(0) 30-39 років

B.(0) 50-59 років

C.(0) 20-29 років

D.(0) 60 і старше

E.(1) 40-49 років

968. А=0 Який найбільш ефективний спосіб профілактики туберкульозу?

ID=235746

A.(0) Флюорографія

B.(0) Диспансерне спостереження в протитуберкульозному диспансері

C.(0) Спостереження в дільничного терапевта

D.(0) Спостереження в дільничного педіатра

E.(1) Вакцинація новонароджених, дітей 6-7 та 14-15 років

969. А=0 Хіміопрофілактика інфікованим особам, туберкулінопозитивним, при відсутності

клініко-рентгенологічних проявів туберкульозу відноситься до засобів:

ID=235747

A.(0) Первинної профілактики

B.(0) Третинної профілактики

C.(0) Загальної профілактики

D.(0) Спеціальної профілактики

E.(1) Вторинної профілактики

970. А=0 Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу,

механічного й природного руху населення та інших процесів. В Україні протягом останнього

ID=235748 десятиліття реєструється від'ємний приріст населення. Який зміст цього поняття?

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0) Переважання показника народжуваності над показником смертності

B.(0) Показник народжуваності відповідає показникові смертності

C.(0) Зменшення кількості населення дитячого віку

D.(0) Збільшення демографічного навантаження

E.(1) Переважання показника смертності над показником народжуваності

971. А=0 Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0-14 років) складає 15 %,

частка населення у віці 15-49 років - 50 %, частка населення у віці 50 років та старші - 35 %. Визначити

ID=235749 тип вікової структури населення району

A.(0) Стаціонарний тип

B.(0) Прогресивний тип

C.(0) Депопуляційний тип

D.(0) Ретроспективний тип

E.(1) Регресивний тип

972. А=0 Дитина народилася з вродженою вадою серця. Незважаючи на проведене лікування, померла на

32-ий день життя. В який спеціальний показник смертності немовлят увійде цей випадок?

ID=235750

A.(0) Показник інтранатальної смертності

B.(0) Показник ранньої неонатальної смертності

C.(0) Показник пізньої неонатальної смертності

D.(0) Показник перинатальної смертності

E.(1) Показник постнеонатальної смертності

973. А=0 В останні роки відмічається позитивна динаміка зниження мертвонароджуваності, перинатальної

смертності, смертності дітей в постнеонатальному періоді. В той же час, смертність немовлят

залишається на достатньо високому рівні. Визначити, який з наведених чинників займає перше місце в

ID=235751 смертності немовлят

A.(0) Вроджені аномалії

B.(0) Захворювання органів дихання

C.(0) Інфекційні та паразитарні захворювання

D.(0) Захворювання органів дихання

E.(1) Стани, що виникли в перинатальному періоді

974. А=0 Для характеристики демографічних процесів широко використовують відносні показники. До якого з

наведених показників відноситься показник природного руху населення?

ID=235752

A.(0) Екстенсивний показник

B.(0) Показник наочності

C.(0) Показник співвідношення

D.(0) Показник результативності

E.(1) Інтенсивний показник

975. А=0 При аналізі смертності дітей першого року життя було встановлено, що питома вага неонатальної

смертності склала 53,5 % від загальної смертності дітей першого року життя. Визначити, який це тип

смертності немовлят

ID=235753

A.(0) Тип В

B.(0) Тип С

C.(0) Тип D

D.(0) Тип Е

E.(1) Тип А

976. А=0 Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або одного із них.

Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини?

ID=235754

A.(0) Довідка пологового будинку про народження дитини

B.(0) Журнал запису пологів в стаціонарі

C.(0) Лікарське свідоцтво про народження дитини

D.(0) Карта розвитку новонародженого

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

E.(1) Медичне свідоцтво про народження

977. А=0 Одним із важливих показників, який характеризує стан здоров'я населення, є середня очікувана

тривалість життя. Який віковий показник смертності найбільше впливає на пересічну тривалість життя?

ID=235755

A.(0) Смертність дітей, старших 1 року

B.(0) Мертвонароджуваність

C.(0) Смертність у працездатному віці

D.(0) Смертність серед осіб похилого віку

E.(1) Смертність немовлят

978. А=0 Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420

чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими

ID=236718 захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними

профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13

250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі

розподілялися: хвороби системи кровообігу - 8 400, хвороби органів дихання - 36 200, хвороби органів

травлення - 4 300, нещасні випадки, отруєння - 3 800, інші - 12 300. Яким чином можна розрахувати

первинну захворюваність?

A.(0)


B.(0)

C.(0)


D.(0)

E.(1)


979. А=0 Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420

чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими

захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними

ID=236719 профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13

250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі

розподілялися: хвороби системи кровообігу - 8 400, хвороби органів дихання - 36 200, хвороби органів

травлення - 4 300, нещасні випадки, отруєння - 3 800, інші - 12 300. Яким чином можна розрахувати

загальну захворюваність?

A.(0)

B.(0)


C.(0)

D.(0)


E.(1)

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

980. А=0 Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420

чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими

захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними

ID=236720 профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13

250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі

розподілялися: хвороби системи кровообігу - 8 400, хвороби органів дихання - 36 200, хвороби органів

травлення - 4 300, нещасні випадки, отруєння - 3 800, інші - 12 300. Яким чином можна розрахувати

вичерпну захворюваність?

A.(0)

B.(0)


C.(0)

D.(0)


E.(1)

981. А=0 Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420

чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими

ID=236721 захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними

профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13

250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі

розподілялися: хвороби системи кровообігу - 8 400, хвороби органів дихання - 36 200, хвороби органів

травлення - 4 300, нещасні випадки, отруєння - 3 800, інші - 12 300. Яким чином можна розрахувати

захворюваність, яку виявлено під час профоглядів?

A.(0)


B.(0)

C.(0)


D.(0)

E.(1)


982. А=0 Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420

чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими

захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними

ID=236722 профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13

250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі

розподілялися: хвороби системи кровообігу - 8 400, хвороби органів дихання - 36 200, хвороби органів

травлення - 4 300, нещасні випадки, отруєння - 3 800, інші - 12 300. Яким чином можна розрахувати

питому вагу хвороб системи кровообігу?

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

A.(0)


B.(0)

C.(0)


D.(0)

E.(1)


983. А=0 Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420

чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими

захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними

ID=236723 профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка