Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладанняСкачати 15.87 Mb.
Сторінка4/40
Дата конвертації04.04.2021
Розмір15.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Кількість осіб, що захворіли

B

Кількість осіб, що захворіли в працездатному віці
C

Кількість дітей, що захворіли у віці 0 – 18 років
D

Кількість осіб із захворюваннями органів дихання
E

Кількість осіб із захворюваннями органів травлення


23.

Смертність – один із демографічних показників, який показує, яка кількість померлих приходиться на 1000 населення. Що можна взяти за об’єкт спостереження при вивченні загальної смертності в районі N ?
A

Кількість померлих у віці до 18 років

B

Кількість померлих серед працездатного населення
C

Кількість померлих у віці 18 років і старші
*D

Кількість осіб, що померли
E

Всі відповіді вірні


24.

Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить проста таблиця ?
* A

Одну ознаку
B

Дві ознаки
C

Три ознаки
D

Чотири ознаки
E

П’ять ознак і більше


25.

Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить групова таблиця ?
* A

Дві і більше ознак, які не пов’язані між собою
B

Дві і більше ознак, пов’язаних між собою
C

Комбіновані ознаки
D

Одну ознаку
E

Згруповані ознаки


ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ


1.

Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?
* А

Поширеність явища
B

Питома вага показника

C

Розподіл явищ на долі
D

Структура явища
E

Явище в цілому


2.

Для характеристики здоров’я населення дільниці сімейний лікар застосував показник інтенсивності. Що характеризує цей показник ?
А

Питому вагу
* B

Частоту явища у своєму середовищі
C

Співвідношення між явищами, які пов’язані між собою
D

Наочно відображає зміни явища в динаміці
E

Неоднорідність явища, яке вивчається


3.

При аналізі захворюваності, крім показників, які характеризують частоту захворювань серед населення, розраховують також екстенсивні показники. Що характеризує цей показник ?
А

Наочно відображає зміни явища в динаміці
B

Поширеність явища у своєму середовищі
C

Співвідношення між досліджуваними явищами
*D

Питому вагу, структуру явища, що вивчається
E

Неоднорідність явища, яке вивчається


4.

Для оцінки діяльності закладів охорони здоров'я України застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник ?
А

Питому вагу явища

B

Частоту явища у своєму середовищі
* C

Співвідношення між різнорідними явищами
D

Наочно відображає зміни явища в динаміці
E

Відношення частини явища до цілого


5.

Для характеристики роботи органів та закладів охорони здоров'я часто застосовують показник наочності. Що характеризує цей показник ?
А

Питому вагу
B

Частоту явища у своєму середовищі
C

Співвідношення між досліджуваними явищами
* D

Наочно представляє зміни досліджуваного явища в динаміці
E

Відношення частини явища до цілого


6.

В практичній охороні здоров’я для характеристики захворюваності, смертності використовують інтенсивні показники. Що крім середовища, в якому ці явища відбуваються, необхідно знати для розрахунку інтенсивних показників ?
А

Об'єкт дослідження
B

Розмір статистичної сукупності
C

Розподіл явища на частини
* D

Абсолютні числа досліджуваних явищ
E

Співвідношення між явищем і основою


7.

Для розрахунку екстенсивного показника, що окрім явища в цілому необхідно знати ?
А

Об'єкт дослідження
B

Розмір статистичної сукупності
C

Співвідношення між явищем і основою
D

Дані явища, яке вивчається за минулий рік
*E

Розподіл явища на частини


8.

Показник співвідношення часто використовується для характеристики роботи закладів охорони здоров’я. Які дані необхідно мати для розрахунку цього показника ?
А

Об'єкт дослідження
B

Ціле явище і його складові частини
* C

Явища, незалежні одне від одного
D

Дані явища, яке вивчається за минулий рік
E

Співвідношення між явищем і основою


9.

Що характеризує показник екстенсивності ?
А

Частоту явища
B

Поширеність явища
C

Рівень явища
*D

Структуру явища
E

Динамічні явища


10.

Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Охарактеризуйте суть показників співвідношення ?
А

Розподіл явища на частини
* B

Відношення між різнорідними величинами
C

Відношення кожної із порівнюваних величин до початкового рівня, прийнятого за 100%
D

Частота явища в середовищі, у якому воно відбувається
E

Відношення зміни явища в динаміці


11.

Що характеризує показник наочності ?
А

Розподіл сукупності на його складові частини
B

Відношення між різнорідними величинами
* C

Відношення кожної з порівнюваних величин до рівня, прийнятого за 100%
D

Поширеність явища, яке вивчається
E

Стандартизацію явища


12.

Визначте, до якого виду статистичного показника відноситься показник поширеності травматизму серед дітей ?
* А

Інтенсивного
B

Екстенсивного
C

Співвідношення
D

Наочності
E

Стандартизованого


13.

Визначите, до якого виду статистичного показника відноситься показник розподілу смертності населення в залежності від її причин ?
А

Інтенсивного
* B

Екстенсивного
C

Співвідношення
D

Наочності
E

Стандартизованого14.

Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. При оцінці її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийомі, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є показником співвідношення ?
А

Поширеність захворювань
B

Структура захворюваності
*C

Забезпеченість лікарями і ліжками
D

Кількість відвідувань на одного мешканця
E

Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі


15.

Для аналізу діяльності амбулаторії з річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?
* А

Кількість захворювань до середньорічної кількості населення
B

Кількість лікарів до середньорічної кількості населення
C

Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
D

Середньорічна кількість населення до кількості лікарів
E

Питома вага відвідувань до лікарів різних фахів


16.

У місті 100000 мешканців. Із 160 випадків інфекційних захворювань - 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип відносно всіх інфекційних хвороб треба використати ?
* А

Екстенсивний
B

Інтенсивний
C

Відносної інтенсивності
D

Наочності
E

Співвідношення


17.

В районі Н. 50 тис. Населення. На протязі року було зареєстровано 7000 захворювань. Який показник необхідно використати для характеристики розповсюджуваності захворювань серед населення ?
А

Екстенсивний показник
* B

Інтенсивний показник
C

Наочності
D

Співвідношення
E

Стандартизації


18.

На протязі року в поліклініці, яка обслуговує 60 тис. Дорослого населення, було зареєстровано 108 випадків інфаркту міокарда. Який показник треба використати для розрахунку частоти захворюваності на інфаркт міокарда ?
* А

Інтенсивний показник
B

Екстенсивний показник
C

Наочності
D

Співвідношення
E

Темп росту.


19.

Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Який з наведених показників є екстенсивним?
А

Зниження захворюваності виразковою хворобою на 13%
B

Рівень забезпеченості населення ліжками гастроентерологічного профілю
* C

Структура хворих виразковою хворобою шлунка серед усіх госпіталізованих у терапевтичне відділення
D

Частота виразкової хвороби у чоловіків віком 30-50 років
E

Поширеність виразкової хвороби в залежності від терміну госпіталізації


20.

При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності грипом збільшився на 20%. Який показник використаний для даного розрахунку ?
А

Відносної інтенсивності
B

Співвідношення
* C

Наочності
D

Інтенсивності
E

Екстенсивності


21.

Поліклініка обслуговує 30 тисяч дорослого населення. На протязі року було зареєстровано 11600 захворювань, із них з вперше встановленим діагнозом - 3860. Який вид показника слід застосувати для характеристики розповсюдженості (частоти) захворювань серед населення ?
А

Екстенсивний
* B

Інтенсивний
C

Наочності
D

Співвідношення
E

Інвалідності


22.

На протязі року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ- 5800, серцево-судинні-3480, захворювання органів травлення – 1300, інших захворювань - 1020. Який вид відносного показника можна розрахувати по цих даних ?
А

Інтенсивний
* B

Екстенсивний
C

Наочності
D

Середню величину
E

Співвідношення


23.

В районі Н. розповсюдженість захворювань серед населення становила 1456 випадків на 1000 населення. Який з наведених нижче показників характеризує розповсюдженість захворювань ?
* А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
C

Співвідношення
D

Наочності
E

Стандартизований


24.

В районі Н. з населенням в 35 тисяч чоловік працює 120 лікарів.

Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?
А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
* C

Співвідношення
D

Наочності
E

Стандартизований


25.

У структурі загальної захворюваності сільського населення хвороби органів дихання склали 55,0%. За допомогою якого статистичного показника обрахована структура захворюваності сільського населення хворобами органів дихання?
А

Інтенсивного
В

Наочності
С

Співвідношення
D

Середнього арифметичного
* Е

Екстенсивного


26.

Показники народжуваності в Україні в окремі роки становили: 1980-14,8‰; 1990-12,7‰; 1998-7,8‰, 2003 - 8,5‰. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?
А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
C

Співвідношення
* D

Наочності
E

Стандартизований


27.

Показники смертності в Україні в окремі роки становили: 1980-11,4‰; 1990-12,1‰; 1998-16,2‰, 2003 – 16,1‰. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?
А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
C

Співвідношення
* D

Наочності
E

Стандартизований


28.

В річному звіті наведені дані про забезпечення населення району ліжками. Який показник використовували в даному випадку ?
А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
* C

Співвідношення
D

Наочності
E

Стандартизований


29.

В річному звіті наведені дані про забезпеченість лікарями населення району за ряд років. Який показник використовували в даному випадку ?
А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
* C

Співвідношення
D

Наочності
E

Стандартизований


30.

В річному звіті наведені дані, що характеризують структуру виявлених захворювань за рік. Який показник використовували в даному випадку ?
А

Інтенсивний
* B

Екстенсивний
C

Співвідношення
D

Наочності
Е

Стандартизований


31.

В річному звіті наведені дані про рівні поширеності захворювань серед населення району за ряд років. Який показник характеризує поширеність захворювань ?
А

Стандартизований
B

Екстенсивний
C

Співвідношення
D

Наочності
*E

Інтенсивний


32.

При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип збільшився на 30,0%. Який показник використано для ілюстрації ?
А

Інтенсивний
B

Екстенсивний
C

Співвідношення
* D

Наочності
E

Стандартизований


33.

Рівень загальної смертності населення характеризують:
* A

Інтенсивні показники
B


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка