Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука І предмет викладанняСкачати 15.87 Mb.
Сторінка2/40
Дата конвертації04.04.2021
Розмір15.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Частина статистичної сукупності
C

Статистична ознака
* D

Одиниця спостереження
E

Ознаки, що підлягають вивченню


11.

Суспільні явища вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ці ознаки ?
A

Моментні
* B

Атрибутивні
C

Кількісні
D

Дискретні
E

Інкретні


12.

Популяційні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають тільки два значення ?
A

Моментні
B

Атрибутивні
C

Кількісні
D

Дискретні
* E

Альтернативні


13.

Кожна одиниця спостереження має велику кількість різноманітних облікових ознак. Як називаються облікові ознаки, що характеризують об’єкт дослідження, який вивчається на певний момент часу.
* A

Моментні
B

Атрибутивні
C

Кількісні
D

Дискретні
E

Альтернативні


14.

Статистична сукупність складається з одиниць спостереження, їх характеризують облікові ознаки. Як називаються кількісні ознаки, які можуть приймати тільки певні значення ?
A

Моментні
B

Інтервальні
C

Альтернативн
D

Інкретні
*E

Дискретніі

15.

При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникає необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на явище, яке вивчається. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них ?
A

Результативні
* B

Факторні
C

Альтернативні
D

Дискретні
E

Інкретні


16.

Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров’я населення, вивчаються різноманітні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаємопов’язаних з ними ознак ?
* A

Результативні
B

Факторні
C

Альтернативні
D

Дискретні
E

Інкретні


17.

При проведенні статистичного дослідження часто використовується частина статистичної сукупності, яка відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Як називається ця частина ?
A

Вибірковий масив
B

Монографічний опис
C

Генеральна статистична сукупність
* D

Вибіркова статистична сукупність
E

Основний масив


18.

Вибіркова статистична сукупність – це частина генеральної статистичної сукупності, що відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Що являється особливістю вибіркової сукупності.
* A

Репрезентативність
B

Направлений відбір
C

Неоднорідність сукупності
D

Мала кількість спостережень
E

Чутливість


19.

При графічному відображенні росту школярів 12 років установлено, що ознака має бімодальний (двогорбий) розподіл. На що вказує такий розподіл ?
A

На її репрезентативність
B

На її специфічність
* C

На її неоднорідність
D

На її недостатність
E

На її чуттєвість


20.

Статистична сукупність – це група, що складається з великої кількості відносно однорідних одиниць спостереження, взятих разом в певних межах часу і простору. Що з наведеного нижче може бути одиницею спостереження ?
* A

Окрема особа, окреме явище
B

Певні предмети, явища
C

Певні контингенти осіб
D

Окремий метод дослідження
E

Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються


21.

При вивченні госпіталізованої захворюваності використовувались офіційні статистичні облікові документи: карта хворого, що вибув із стаціонару, історія хвороби та інші. Назвіть одиницю спостереження в цьому випадку:
A

Направлення на госпіталізацію від сімейного лікаря
B

Випадок направлення на госпіталізацію
C

Виклик швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала хворого
*D

Випадок госпіталізації, хворий, що лікувався в стаціонарі
E

Самозвернення до стаціонару


22.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності – це один із видів захворюваності населення. Що слід взяти за одиницю спостереження при вивченні цього виду захворюваності ?
* A

Випадок втрати працездатності у зв’язку з захворюванням працівника або працівник, який отримав листок непрацездатності
B

Працівник заводу
C

Працівник заводу, госпіталізований до стаціонару
D

Випадок втрати працездатності у зв’язку з карантином
E

Випадок втрати працездатності у зв'язку з ГРЗ


23.

Смертність немовлят – це один із показників, що характеризує стан здоров’я населення. Що можна взяти за одиницю спостереження при вивченні цієї смертності ?
A

Випадок смерті дитини в постнатальному періоді
B

Випадок смерті дитини в перінатальному періоді
C

Випадок смерті в антенатальному періоді
D

Випадок смерті дитини на першому місяці життя
*E

Дитина, що померла у віці до одного року життя


24.

Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих в залежності від термінів доставки їх в стаціонар і клінічної форми захворювання:
A

Певний контингент осіб
B

Окремий метод дослідження
* C

Окрема особа
D

Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються
E

Певні предмети, явища


25.

Статистичний метод має широке застосування в соціальній медицині та охороні здоров`я. Визначте, що є одним із основних завдань цього методу ?
* А

Визначення закономірностей рівня здоров`я населення
В

Оцінка вартості медичної допомоги
С

Оцінка вартості амбулаторно – поліклінічної допомоги
D

Розробка біологічних методів профілактики захворювань
Е

Розробка параметрів навколишнього середовища


26.

Медична статистика вивчає питання, пов`язані з медициною, гігієною та охороною здоров`я. Визначте, один із розділів медичної статистики.
А

Аналіз динаміки явищ, що вивчаються


Статистика здоров`я населення
С

Визначення похідних величин
D

Санітарна експертиза проектів
Е

Медико-соціальна експертиза


27.

Медична статистика включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним з її розділів ?
* А

Статистика системи охорони здоров`я
В

Аналіз динаміки явищ, що вивчаються
С

Визначення похідних величин
D

Санітарна експертиза проектів
Е

Медико-соціальна експертиза


28.

Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначте, одну із цих вимог.
* А

Якісна однорідність даних
В

Поточна реєстрація подій
С

Збирання даних тільки шляхом переписів
D

Збирання даних шляхом анкетування
Е

Збирання даних кореспондентським методом


29.

Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам. Що із наведеного нижче є однією із вимог до цієї інформації ?
А

Поточна реєстрація подій


Повнота даних
С

Збирання тільки шляхом переписів
D

Збирання шляхом анкетування
Е

Збирання кореспондентським методом


30.

У регіоні Д. за останні 5 років відмічається ріст летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи кардіологічних стаціонарів регіону. Визначте одиницю спостереження в цьому випадку.
* A

Кардіологічний стаціонар
B

Випадок госпіталізації до кардіологічного стаціонару
C

Оснащення діагностичним обладнанням кардіологічного стаціонару
D

Укомплектованість лікарями-кардіологами
E

Своєчасність звертання за медичною допомогою до кардіологічного стаціонару


31.

Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих з апендектомією в залежності від термінів доставки в стаціонар і клінічної форми апендициту:
* A

Хворий з апендектомією
B

Хворий, що був госпіталізований у стаціонар
C

Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі
D

Терміни доставки хворого
E

Клінічна форма апендициту


32.

Назвіть статистичну одиницю спостереження при визначенні впливу кількості цукру в крові на загоєння раньової поверхні в післяопераційному періоді:
A

Кількість цукру
* B

Хворий у післяопераційному періоді
C

Аналіз крові
D

Хворий, що має раньову поверхню
E

Хворий, що виписався на доліковування


33.

У епідеміологічному дослідженні проводилося вимірювання рівня артеріального тиску (АТ). До початку дослідження був проведений інструктаж з методики вимірювання АТ, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів не проводилася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні цього дослідження і вплинути на вірогідність результатів ?
A

Методичні
B

Випадкові
C

Інформаційні
D

Логічні
*E

Систематичні


34.

В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Вкажіть, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники:
A

Спрямований
B

Випадковий
C

Типологічний
* D

Механічний
E

Серійний


35.

У місті Н було проведено соціально-гігієнічне дослідження. У відповідності з програмою дослідження усе населення міста спочатку було розділено по місцю проживання (порайонно), а потім із кожної групи відбиралися пропорційно одиниці спостереження. Вкажіть який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники:
A

Серійний
B

Випадковий
C

Механічний
D

Спрямований
* E

Типологічний


36.

В регіоні А. Відмічається зростання летальності від інсульту. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи неврологічних відділень стаціонарів регіону. Визначте одиницю спостереження в цьому випадку:
A

Оснащення діагностичним обладнанням неврологічного стаціонару
* B

Неврологічний стаціонар
C

Своєчасність звертання до неврологічного стаціонару
D

Забезпеченість населення ліжками неврологічного профілю
E

Укомплектованість стаціонарів лікарями-неврологами


37.

Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров`я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність ?
А

Наявність ,,нульової” гіпотези
* B

Достатнє число спостережень
C

Відсутність коливання ознаки, що вивчається
D

Наявність групування ознаки
E

Якісно неоднорідна сукупність
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка