Скільки активних центрів можуть мати ферменти?Сторінка1/44
Дата конвертації11.05.2016
Розмір3.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

1.

Скільки активних центрів можуть мати ферменти?


A.

1


B.

3


C.

2


D.

10


E. *

Залежить від кількості субодиниць фермента


2.

Алостеричні центри служать:


A.

Місцем спорідненості ферменту із субстратом


B.

Каталітичною ділянкою


C.

Контактною ділянкою


D.

Ділянкою роз’єднання просторово поєднаних амінокислотних залишків


E. *

Місцем впливу на фермент різних регуляторних чинників


3.

Ефекторами можуть виступати деякі нижчеперераховані речовини, крім:


A.

Гормонів


B.

Медіаторів нервової системи


C.

Металів


D.

Продуктів ферментативних реакцій


E. *

Всі відповіді невірні


4.

Ізоферменти різняться між собою деякими фізико-хімічними властивостями, крім:


A.

Електрофоретичною рухливістю


B.

Знаходяться в різних тканинах


C.

Різницею їх первинної структури


D.

Специфічністю


E. *

Молекулярною активністю


5.

Яким методом було уперше встановлено наявність ізоензимів?


A.

Діалізом


B.

Хроматографією


C.

Центрифугуванням


D.

Ренгеноструктурним аналізом


E. *

Електрофорезом в крохмальному гелі


6.

Яка риса не є спільною для всіх ізоферментів?


A.

Дія на один і той же субстрат


B.

Каталіз однакових реакцій


C.

Знаходження в різних тканинах


D.

Ізоферменти характерні для більшості ферментів, що у своїй структурі мають декілька субодиниць


E. *

Однакова електрофоретична рухливість


7.

Під час електрофоретичного дослідження ЛДГ в сироватці крові виявили переважання вмісту ЛДГ1 та ЛДГ2. Про патологію якого органа свідчать ці дані?


A.

Легень


B.

Печінки


C.

М’язів


D.

Селезінки


E. *

Серця


8.

Які із названих ферментів можуть об’єднуватися у поліферментні комплекси?


A.

Транскетолаза


B.

Сукцинатдегідрогеназа


C.

Альдолаза


D.

Глюкозо-6-фосфатаза


E. *

Піруватдегідрогеназа


9.

Яка властивість є спільною для ферментів та неорганічних каталізаторів?


A.

Специфічність


B.

Чутливість до дії сторонніх чинників


C.

Залежність від рН і температури


D.

Висока каталітична активність


E. *

Каталіз лише термодинамічно можливих реакцій


10.

Специфічність дії ферментів зумовлена наступними факторами, окрім:


A.

Конформаційною комплементарністю


B.

Електростатичною комплементарністю


C.

Особливістю структури активного центру фермента


D.

Його білковою природою


E. *

Особливістю структури алостеричного центру


11.

Якого виду специфічності ферментів не існує?


A.

Відносної


B.

Абсолютної


C.

Просторової


D.

Стереоспецифічності


E. *

Конформаційної


12.

Ферментами з відносною специфічністю можуть виступати:


A.

Уреаза


B.

Аргіназа, сахараза


C.

Сукцинатдегідрогеназа


D.

Алкогольдегідрогеназа


E. *

Ліпаза, протеази


13.

Що є спільним для ферментів з відносною специфічністю?


A.

Здатність перетворювати один субстрат


B.

Здатність впливати на D - ізомери


C.

Впливають на D - ізомери, але не впливають на L-ізомери


D.

Дія на декілька типів зв’язків певної групи субстратів


E. *

Дія на однаковий тип зв’язку певної групи субстратів


14.

Основна роль у травленні вуглеводів в травному каналі належить наступним глікозидазам:


A.

Альфа-амілаза, гексокіназа, лактаза


B.

Мальтаза, сахараза, ентерокіназа


C. *

Лактаза, альфа-амілаза, сахараза


D.

Сахараза, мальтаза, глікогенфосфорилаза


E.

Альдолаза, глюкокіназа, бета-амілаза


15.

Для вирішення кінцевого діагнозу всіх хворих з природженою та ранньою катарактою, необхідно обстежити на наявність:


A.

Фруктоземії


B.

Гіперурикемії


C.

Пентоземії


D.

Гіперлактемії


E. *

Галактоземії


16.

З наведених нижче вуглеводів вкажіть той, який у своєму складі містить галактозу:


A.

Глікоген


B.

Мальтоза


C.

Сахароза


D.

Крохмаль


E. *

Лактоза


17.

Із раціону хлопчика з ознаками галактоземії – блювота, діарея, порушення росту і розвитку, галактозурія, – слід виключити:


A.

Жири


B.

М’ясо, рибу


C. *

Молоко і молочні продукти


D.

Чай, каву, бобові


E.

Фрукти


18.

Причиною розвитку катаракти у дітей, хворих галактоземією, є зниження у кришталику активності фермента:


A.

Глюкокінази


B. *

Галактозо-1-фосфатуридилтрансферази


C.

Галактомутази


D.

Альдолази


E.

УДФ-глюкуронілтрансферази


19.

Найбільш ефективно перистальтику кишківника стимулює:


A.

крохмаль


B.

глікоген


C.

глюкоза


D.

фруктоза


E. *

целюлоза


20.

Альфа-амілаза слини розщеплює зв’язок:


A. *

альфа - 1, 4-глікозидний


B.

складноефірний


C.

пептидний


D.

дисульфідний


E.

альфа-1,6-глікозидний


21.

Добова потреба організму здорової людини у вуглеводах дорівнює в середньому:


A.

120-150 г


B.

60-80 г


C. *

450-500 г


D.

250-300 г


E.

200-250 г


22.

Надходження глюкози у клітини тканин за градієнтом концентрації шляхом пасивного транспорту стимулюється:


A.

глюкагоном


B. *

інсуліном


C.

адреналіном


D.

глюкокортикоїдами


E.

соматотропним гормоном


23.

Реакція фосфорилювання глюкози в печінці каталізується ферментом:


A.

глюкоізомеразою


B.

фосфоглюкомутазою


C.

альфа-1,4-глікозидазою


D. *

глюкокіназою


E.

гексозо-1-фосфатуридилтрансферазою


24.

?Температурний оптимум ферментів - це:


A.

Температура, при якій відбувається денатурація фермента


B.

Величина швидкості реакції при температурі 48-560С


C.

Найкращі умови споріднення між ферментом і субстратом


D.

Температура, при якій пригнічуються метаболічні процеси


E. *

Температура, при якій швидкість ферментативної реакції максимальна


25.

рН - оптимумом ферменту називають:


A.

рН 0 - 1


B.

Значення рН, при якому не існує комплементарності між субстратом і ферментом


C.

рН 8-10, температура 400 С


D.

рН середовища, при якій відбуваються зміни в третинній структурі білка


E. *

Значення рН, при якому активність ферменту найвища


26.

?Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?


A. *

Малонова кислота


B.

Янтарна кислота


C.

Яблучна кислота


D.

Фумарова кислота


E.

Піровиноградна кислота


27.

Низький рівень якого метаболіту в гепатоцитах зумовлює гальмування циклу Кребса і посилення кетогенезу?


A. *

Оксалоацетату


B.

Жирних кислот


C.

АТФ


D.

АДФ


E.

Ацетил-КоА


28.

При визначенні активності АлАТ в сироватці крові спостерігали різке зростання його активності, внаслідок пошкодження мембран і виходу ферментів у кров. При якому захворюванні це можливе?


A.

Захворюванні нирок


B.

Гострому панкреатиті


C.

Інфаркті міокарду


D.

Розумовій відсталості


E. *

Гепатиті


29.

Які речовини можуть виступати алостеричними модифікаторами ферментів?


A.

Білки


B.

Вітаміни


C.

Амінокислоти


D.

Жири


E. *

Гормони


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Наявність живих і мертвих шкідників
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Моноциклічні монотерпени це сполуки, які відносять
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лопух великий
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Mmr вакцина (проти кору, паротиту І краснухи)
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які із перерахованих груп препаратів викликають брадикардію?
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Фармацевт готує розчин етакридину лактату. Вкажіть особливості розчинення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка