Ситуаційні задачі модуль 1 Фізіологія рухової активностіСкачати 469.15 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації14.12.2016
Розмір469.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

6

Ситуаційні задачі модуль 1 Фізіологія рухової активності

Опис:

3 курс здоров'я людини

Перелік питань:

1.

Пацієнт скаржиться на спрагу, часте сечовиділення у день, та вночі від 1-2 разів. Чоловік пов?язує дані симптоми з психоемоційним перенавантаженням. У біохімічному аналізі виявлено підвищений рівень глюкози (12 ммоль/л). Яке захворювання запідозрив лікар?


A. *

Цукровий діабет


B.

Сечокам’яну хворобу


C.

Нефрит


D.

Цистит


E.

Пієлонефрит


2.

При переливанні цитратної крові пацієнту 34 р., після травми лікар не врахував того, що така кров не згортається й кровотеча не припиняється. Чого не врахував лікар?


A.

Mg+2


B.

К+


C. *

Відсутність у такій крові Са+2


D.

Na+


E.

Fe+2


3.

Студентами було підраховано кількість еритроцитів у камері Горяєва у чоловіка 20 р., після фізичного навантаження. Встановлено, що у 5 великих квадратах підраховано 600 еритроцитів. Підставивши у формулу для підрахунку кількості еритроцитів в 1 літрі крові, отримано наступне: [(600•200)/80]•4•109 =6•1012/л. Про що свідчить отриманий результат?


A.

Відповідає нормі


B.

Лейкоцитоз


C.

Еритропенія


D. *

Еритроцитоз


E.

Тромбоцитоз


4.

Студенти підрахували кількість еритроцитів у спортсмена 25 р., використовуючи камеру Горяєва. При підрахунку було встановлено, що у 5 квадратах знайдено 500 еритроцитів. Підставивши у формулу, для підрахунку кількості еритроцитів в 1 літрі крові, встановлено кількість червоних кров’яних клітин становить 5•1012/л. Яку формулу використовували студенти?


A. *

X=[(500•200)/80]•4•109


B.

X=[(500•200)/80] 4•1012


C.

X=[(500•80)/200]•4•109


D.

X=[(500•80)/200]•4•1010


E.

X=[(500•200)/80] 4•1010


5.

З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?


A.

Зсув лейкоцитарної формули вліво


B.

Анемію


C.

Лейкопенію


D.

Гіпоальбумінемію


E. *

Перерозподільчий лейкоцитоз


6.

У юнака 17 років, який розпочав систематично тренуватися, при аналізі крові у стані спокою виявили: кількість еритроцитів - 5,8*1012/л, ретикулоцитів 11% від загальної кількості еритроцитів, гемоглобіну - 158 г/л, колірний показник - 1,02. Такі показники крові свідчать про стимуляцію еритропоезу внаслідок виникнення при тренуваннях безпосередньо:

A. *

Гіпоксемії


B.

Гіперглікемії


C.

Гіперкапнії


D.

Гіпервентиляці.


E.

Фізичного тренування


7.

Обстежували двох юнаків 18 років, ростом 180 см. У одного маса тіла була 56 кг, у другого - 96 кг. З метою діагностики порушень автономної нервової системи у них викликали стресову реакцію. Як при цьому зміниться у них зсідання крові?


A.

В обох не зміниться.


B.

У першого знизиться, у другого – не зміниться.


C.

У першого зросте, у другого – не зміниться.


D.

У першого не зміниться, у другого – знизиться.


E. *

У першого не зміниться, у другого – зросте.


8.

У чоловіка з масою 90 кг після фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові становить 5,2 л, гематокрит -52%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:


A.

Збільшення діурезу


B. *

Втрати води з потом


C.

Збільшення кількості еритроцитів


D.

Збільшення вмісту білків в плазмі


E.

Збільшення діурезу


9.

?Після проби 20 присідань за 30 сек. у обстежуваного збільшився пульс з 12 уд. за 10 сек. до 20 уд. за 10 сек., артеріальний тиск змінився з 120/80 до 140/60 мм рт.ст. Визначте тип реакції серцево-судинної системи:


A. *

Нормотонічний;


B.

Гіпотонічний;


C.

Гіпертонічний;


D.

Дістонічний;


E.

Східчастий.


10.

Після проби 20 присідань за 30 сек. у обстежуваного збільшився пульс з 12 уд. за 10 сек. до 25 уд. за 10 сек., артеріальний тиск змінився з 120/80 до 180/95 мм рт.ст. Визначте тип реакції серцево-судинної системи:


A. *

Гіпертонічний;


B.

Нормотонічний;


C.

Гіпотонічний;


D.

Дістонічний;


E.

Східчастий.


11.

Лікарі при обстеженні визначили наявність тахікардії у стані спокою. Що може бути її причиною?


A. *

Підвищення функції щитоподібної залози.


B.

Підвищення функції кіркової речовини наднирникових залоз.


C.

Збільшена проникність Cl-каналів міокарду.


D.

Підвищений тонус парасимпатичної системи.


E.

Зміна усіх названих факторів.


12.

Відомо, що під час фізичного навантаження активуються нейрони пресорного відділу судинно-рухового центру, що зумовило звуження судин. Однак у м'язах відбулося їх розширення. Який чинник зумовлює розширення судин працюючих м'язів?


A. *

Прямий вплив продуктів метаболізму на судинну стінку

B.

Вплив парасимпатичної нервової системи


C.

Зменшення рівня ангіотензину


D.

Зниження виділення катехоламінів


E.

Зменшення виділення вазопресину


13.

Людина затримала дихання, що привело до зменшення напруження О2 і зростання СО2 в артеріальній крові. При якій величині напруження О2 зміниться інтенсивність мозкового кровотоку?


A. *

50 мм рт.ст


B.

20 мм рт. ст


C.

100 мм рт. ст.


D.

150 мм рт.ст


E.

90 мм рт. ст


14.

Людина зробила кілька глибоких вдихів і видихів, що привело до збільшення напруження О2 і зменшення СО2 в артеріальній крові. Які зміни просвіту судин головного мозку будуть спостерігатися в цих умовах?


A. *

звуження артерій


B.

розширення артерій


C.

звуження вен


D.

розширення вен


E.

просвіт судин не зміниться


15.

На занятті студенти оцінювали функціональний стан серцево-судинної системи. Для цього проводили пробу з 20 присіданнями. На І хвилині після присідань величина систолічного тиску збільшилась на 25 %, а діастолічного знизилася на 10 %, ЧСС зросла на 55% від вихідного рівня. На 3 хвилині показники повернулися до вихідного значення. Який це тип реакції?


A. *

Нормотонічний


B.

Гіпертонічний


C.

Гіпотонічний


D.

Дистонічний


E.

Ступінчастий


16.

На занятті студенти оцінювали функціональний стан серцево-судинної системи. Для цього проводили пробу з 20 присіданнями. На 1хвилині після присідань систолічний тиск зріс на 20 %, а діастолічний на 5 %, ЧСС зросла на 110 % від вихідного рівня. На 5 хвилині показники повернулися до вихідного значення. Який це тип реакції


A. *

Гіпотонічний


B.

Нормотонічний


C.

Гіпертонічний


D.

Дистонічний


E.

Ступінчастий


17.

На занятті студенти оцінювали функціональний стан серцево-судинної системи. Для цього проводили пробу з 20 присіданнями. На І хвилині після присідань систолічний тиск зріс на 40 %, а діастолічний - на 15 %, ЧСС зросла на 100 % від вихідного рівня. На 5 хвилині показники повернулися до вихідного значення. Який це тип реакції?


A. *

Гіпертонічний


B.

Нормотонічний


C.

Гіпотонічний


D.

Дистонічний


E.

Ступінчастий


18.

При підйомі на висоту 4200 м у альпініста збільшилася ЧСС до 110 уд/хв. Артеріальний тиск становив 150/90 мм рт.ст. Внаслідок чого відбулися ці зміни гемодинаміки?

A. *

Збільшення імпульсації від хеморецепторів каротидного синуса


B.

Збільшення імпульсації від механорецепторів аорти


C.

Зменшення імпульсації від механорецепторів аорти


D.

Збільшення імпульсації від механорецепторів передсердь


E.

Зменшення імпульсації від хеморецепторів каротидного синуса


19.

У здорової людини після значної м'язової роботи відзначається збільшення ХОК до 25 - 30 л/хв. Які з наведених механізмів забезпечують зазначений ефект?


A. *

Збільшення частоти серцевих скорочень і збільшення УО


B.

Зменшення частоти серцевих скорочень і збільшення УО


C.

Збільшення частоти серцевих скорочень


D.

Збільшення силити серцевих скорочень


E.

Зменшення венозного притоку крові до серця


20.

У пацієнта С., 40 років, встановлено артеріальну гіпертензію з рівнем тиску - 150/90 мм рт. ст. Які фактори можуть вплинути на зростання тиску?


A. *

Усі перераховані фактори


B.

Об'єм циркулюючої крові


C.

Периферичний опір судин


D.

В'язкість крові


E.

Еластичність стінки судин


21.

На занятті студенти оцінювали функціональний стан серцево-судинної системи. Для цього проводили пробу з 20 присіданнями. На І хвилині після присідань систолічний тиск зріс на 40 %, а діастолічний на 5 %, ЧСС зросла на 110 % від вихідного рівня. На 5 хвилині показники повернулися до вихідного значення. Який це тип реакції?


A. *

Гіпертонічний.


B.

Нормотонічний


C.

Гіпотонічний.


D.

Дистонічний.


E.

Ступінчастий.


22.

Унаслідок травми пацієнт втратив біля 800 мл крові. При обстеженні артеріальний тиск становив 95/60 мм. рт ст, ЧСС - 102 уд/хв. Унаслідок чого відбулися такі зміни гемодинаміки?


A. *

Зменшення імпульсації від механорецепторів аорти


B.

Збільшення імпульсації від механорецепторів аорти.


C.

Збільшення імпульсації від механорецепторів передсердь.


D.

Зменшення імпульсації від хеморецепторів каротидного синуса.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка