Ситуаційні задачі (фтизіатрія)Сторінка1/9
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Ситуаційні задачі (фтизіатрія)

Опис:

4 курс стомат

Перелік питань:

1.

У плевральному аспіраті хворого С. виявили еритроцити 5-6 у полi зору, нейтрофiли - 80%, лiмфоцити - 20%, мiсцями мезотелiальнi клiтини. Цiлком iмовiрно - це:


A.

туберкульоз


B. *

плевропневмонiя


C.

застiйна серцева недостатнiсть


D.

злоякiсний процес


E.

саркоідоз


2.

У бiоптатi лiмфовузла знайдено велику кiлькiсть нейтрофiлiв. Цiлком iмовiрно - це:


A.

туберкульоз


B. *

неспецифiчне запалення


C.

лiмфогранульоматоз


D.

саркоїдоз


E.

грибкове ураження


3.

Якому захворюванню відповідає картина: гострий початок, температура - 39, слабкість, озноб, болі в грудній клітці, кашель з незначною кількістю харкотиння, хрипи, високий лейкоцитоз, ШОЕ:


A. *

пневмонія


B.

абсцес


C.

інфільтративний туберкульоз


D.

рак


E.

саркоїдоз


4.

Хворий 30 років, задишка, біль у правому боці, що підсилюється при диханні, підвищення температури, притуплення перкуторного звуку над базальним сегментом, там само - бронхіальне дихання, вологі хрипи. Який ймовірний діагноз?


A.

інфаркт легені


B. *

пневмонія


C.

плеврит


D.

рак легені


E.

туберкульоз


5.

Хворому А. на деструктивний туберкульоз, при розвитку медикаментозної стiйкостi МБТ до найбiльш ефективних хiмiопрепаратiв, оптимальним методом лiкування є:


A.

застосування хiмiотерапiї препаратами резерву + iзонiазид


B.

застосування препаратiв резерву


C.

оперативне лiкування з внутрiшньовенним введенням iзонiазиду


D. *

оперативне лiкування в сполученнi з інтенсивним лiкуванням препаратами ІІ ряду


E.

накладання штучного пневмотораксу


6.

Хворий 39 років. Кашель з мокротою, субфібрилітет, болі в грудній клітці. Харчування знижене. Ослаблення дихання над лівою половиною грудної клітки. Рентгенологічно - підсилення легеневого малюнку, звуження лівого легеневого поля, зміщення серединної тіні вліво. Який метод обстеження показаний в першу чергу?


A.

аналіз мокроти на атипові клітини


B. *

бронхоскопія


C.

томографія


D.

дослідження функції зовнішнього дихання

E.

УЗД


7.

У хворого В. на фонi хiмiотерапiї з'явився розлад сну, депресiя, полiневрит. Це пов'язано з прийомом:


A.

рифампiцiну


B.

пiразинамiду


C.

етiонамiду


D.

стрептомiцину


E. *

iзонiазиду


8.

У хворого Б. на туберкульоз на фонi хiмiотерапiї з'явилися скарги на зниження зору, наявнiсть сiтки перед очима. Окулiст при оглядi виявив порушення кольорового сприйняття i зниження гостроти зору. Данi порушення пов'язанi з прийомом:


A.

iзонiазиду


B. *

етамбутолу


C.

стрептомiцину


D.

пiразинамiду


E.

рифампiцину


9.

У хворого С. на вперше виявлений iнфiльтративний туберкульоз верхньої частки правої легенi у фазi розпаду, у харкотинні методом мiкроскопiї виявленi МБТ. Виберiть найбiльш рацiональну комбiнацiю хiмiопрепаратiв для перших двох мiсяцiв лiкування:


A.

iзонiазид + стрептомiцин + рифампiцин


B.

iзонiазид + рифампiцин + пiразинамiд + стрептомiцин


C.

iзонiазид + рифампiцин + пiразинамiд


D. *

iзонiазид + рифампiцин + пiразинамiд + стрептомiцин + етамбутол


E.

iзонiазид + рифампiцин + етамбутол + стрептомiцин


10.

Хворому Д. на туберкульоз ІІІ категорії в підтримуючу фазу необхiдно завжди призначати комбiнацiю:


A. *

iзонiазид + рифампiцин


B.

iзонiазид


C.

iзонiазид + пiразинамiд


D.

iзонiазид + етамбутол


E.

iзонiазид + рифампiцин + етамбутол


11.

У хворого Ф. на тлі хіміотерапії зникає апетит. Який препарат треба виключити з плану лікування?


A.

стрептомицин


B. *

протіонамід


C.

рифампицин


D.

изоніазід


E.

канаміцин


12.

Пiсля закiнчення основного курсу хiмiотерапiї з приводу туберкульозної iнтоксикацiї дiти i пiдлiтки з 3 категорії переводяться:


A.

у 5.4


B.

у 5.2


C.

у 5.5


D. *

у 5.1


E.

у 5.3

13.

Хворий 60 років, поступив зі скаргами на слабкість, наростаючу задишку, субфебрилітет, болі у верхньому відділі грудної клітки, незначний кашель, кровохаркання. Захворювання розвивалось поступово. Лейк. - 9 * 10^9, ШОЕ - 42 мм/год. Туберкулінові проби негативні. МБТ в мокроті немає. Рентгенологічно в С3 справа визначається велика порожнина неправильної округлої форми з товстими, нерівномірними по товщині стінками, внутрішні контури бухтоподібні, навколо порожнини посилений легеневий малюнок. Наімовірний діагноз:


A.

Абсцедуюча пневмонія


B.

Казеозна пневмонія


C. *

Рак, що розпадається


D.

Гострий абсцесс


E.

Округлий інфільтрат у фазі розпаду


14.

Хворий 49 років відмічає сухий надсадний кашель, болі у грудях, періодично кровохаркання, субфебрилітет, катаральні явища в легенях не вислуховуються. ШОЕ - 48 мм/год., показники крові не змінені, МБТ в мокроті не знайдені . Рентгенологічно: справа в С3, субплеврально, відмічається округле утворення діаметром 3,5 см з чіткими, але нерівними контурами, неоднорідної структури та невеликим просвітленням біля медіального краю. Діагноз:


A.

Туберкульома


B.

Округлий інфільтрат


C. *

Периферичний рак


D.

Еозинофільний інфільтрат


E.

Аспергілома


15.

Хворий 53 років. Важкий загальний стан, виражений сухий кашель, болі у грудях, задишка, періодичне кровохаркання. В легенях сухі розсіяні хрипи. ШОЕ - 46 мм/год., лейк. - 9,8 х 10^9, гемоглобін - 96 г/л, лімфоцити - 14%, проба Манту негативна. Рентгенологічно: на фоні лімфангоїту більше в середньо-медіальних та нижніх відділах легень визначаються множинні округлої форми та різної величини, з чіткими зовнішніми контурами вогнища (симптом «розмінної монети»). Діагноз:


A.

Дисемінований туберкульоз


B.

Системний червоний вовчак


C. *

Метастатичний рак


D.

Екзогенний алергічний альвеоліт


E.

силікоз


16.

Хворий З., 45 років. При рентгенобстеженні з приводу правобічної нижньодольової пневмонії виявлено одиничне вогнище малої інтенсивності до 1 см в діаметрі в С2 лівої легені. Після вилікування пневмонії в зв'язку з вогнищевим туберкульозом сумнівної активності 3 місяці проводилась хіміотерапія. Динаміки процесу не відмічено. Діагноз туберкульозу знято. Через 2,5 роки обстежений знову. Загальний стан задовільний, скарг немає. На рентгенограмі легень в С2 зліва відмічається округла гомогенна тінь фокуса середньої інтенсивності до 1,5см в діаметрі, малих розмірів з бугристими контурами та інтактна оточуюча тканина. Ваше заключення про характер патології:


A.

Вогнищевий туберкульоз легень (фіброзновогнищевий)


B.

Туберкульома легень


C. *

Периферичний рак


D.

Доброякісна пухлина (гамартохондрома)


E.

Метаболічний ретикульоз (ліпідоз)


17.

Якому захворюванню у хворого Е. відповідає наступна рентгенологічна картина? Переважно в кортикальних відділах заднього сегменту верхньої долі правої легені визначаються множинні вогнищеві тіні разних розмірів та інтенсивності, неправильної форми, без чітких контурів. Навколо них локально легеневий малюнок помірно надмірний та деформований за сітчастим типом

A. *

Вогнищевий туберкульоз легень


B.

Вогнищева пневмонія


C.

Периферичний рак


D.

Саркоїдоз легень


E.

Аспергільоз


18.

У хворого 50-ти років на підставі скарг, клініко- рентгенологічних даних та лабораторного дослідження встановлено попередній діагноз: правосторонній фібринозний плеврит. Оскільки пацієнт має постійний контакт з хворим на туберкульоз, виникла підозра щодо туберкульозної етіології захворювання. Який метод обстеження слід провести у хворого для підтвердження етіології фібринозного плевриту?


A.

Комп'ютерну томографію.


B.

Бронхоскопію.


C.

Бронхографію.


D.

Рентгенографію.


E. *

Плевроторакоскопію з біопсією плеври.


19.

У хворої 42-х років встановлено діагноз: ВДПТБ (12.04.2007) правосторонній плеврит (ексудативний), МБТ+М+К+РезистОРезистІІО, ГІСТ0, Кат1Ког2 (2007). Яке лікування слід призначити хворій в інтенсивній фазі?


A.

Ізоніазид + Рифампіцин + Піразинамід.


B.

Ізоніазид + Рифампіцин + Стрептоміцин.


C.

Ізоніазид + Рифампіцин + Етамбутол.


D.

Рифампіцин + Стрептоміцин + Етамбутол + Піразинамід.


E. *

Ізоніазид + Рифампіцин + Стрептоміцин + Піразинамід.


20.

Хвора 57-ми років впродовж 10 днів відмічає нездужання, слабість, Два дні тому з'явився сильний біль у лівій половині грудної клітки, що посилюється на вдиху, сухий кашель, підвищення температури до 38,2°С. Об'єктивно: дихання поверхневе, ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання, болюча при пальпації. Зліва, від IV ребра до діафрагми по середній пахвовій лінії, відмічається незначне притуплення легеневого звуку і вислуховується шум тертя плеври. Перкуторно визначено обмеження активної рухомості нижнього краю легень. Рентгенологічно: зліва виявлено незначне потовщення костальної плеври. Якій формі туберкульозу відповідають клініко-рентгенологічні зміни у хворого?


A.

Ексудативний плеврит.


B.

Циротичний туберкульоз.


C.

Казеозна пневмонія.


D.

Інфільтративний туберкульоз.


E. *

Фібринозний плеврит.


21.

Хворий 45-ти років пред'являє скарги на слабість, періодичне підвищення температури до 37,3°С, кашель з харкотинням більше 3-х тижнів. В родині є хворі на туберкульоз. В яких ділянках грудної клітки найчастіше можна виявити аускультативні зміни при об'єктивному огляді хворого?


A.

В міжлопатковому просторі.


B.

Над ключицею.


C.

Біля нижнього кута лопатки.


D.

В підключичній області.


E. *

У всіх перелічених.


22.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> Укр -> Стоматологічний%20факультет -> 4%20курс
4%20курс -> D. посттравматичну енцефалапатію
4%20курс -> Вегетативні рефлекси
4%20курс -> Травмою нервових стовбурів
4%20курс -> Для зняття коронок можна використовувати
4%20курс -> Бригада швидкої допомоги через кілька хвилин після виклику прибула на виклик у стоматкабінет. У хворої віком 44-ри роки відсутнє самостійне дихання, зареєстрована зупинка серцевої діяльності
4%20курс -> Найбільш характерним для пухлинної обтурації ободової кишки є
4%20курс -> Ситуаційні задачі з медицини надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка