Сит задачі. Внутрішня мед в поліклкнкці. Модуль 3Сторінка8/16
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Комбінована мітральна вада.


133.

У хворого 50 р., у якого вислуховується грубий систолічний шум над верхівкою без іррадіації, на ЕхоКГ виявлено; ліве передсердя 4,5, лівий шлуночок (КДР)-7,0., гіперкінез МШП і ЗСЛШ, сепарація стулок МК, збільшення амплітуди руху ПСМК. Зробіть ЕхоКГ висновок.


A. *

Аортальний стеноз.

B.

Недостатність аортальних клапанів


C.

Недостатність мітрального клапана.


D.

Мітральний стеноз


E.

Комбінована мітральна вада.


134.

У хворого 55 р., при ЕхоКГ виявлено; аортальний клапан ущільнений, амплітуда розходження знижена, вібрація стулок АК в систолу, товщина ЗСЛШ 1,6 см. Зробіть ЕхоКГ висновок


A. *

Аортальний стеноз.


B.

Недостатність аортальних клапанів.


C.

Недостатність мітрального клапана.


D.

Мітральний стеноз.


E.

Комбінована мітральна вада.


135.

У хворого М., 50 р., відмічається задишка при фізичному навантаженні, періодична втрата свідомості. Аускультативно – систолічний шум в ІІІ міжребер‘ї зліва від грудини. При УЗД серця – симетрична гіпертрофія ЛШ, його діастолічна дисфункція з деяким зменшенням порожнини. Спостерігається передньо-систолічний рух передньої стулки мітрального клапану. Яка патологія у хворого?


A.

Гіпертрофічна кардіоміопатія


B.

Рестриктивна кардіоміопатія


C.

Дилятаційна кардіоміопатія


D.

Постінфарктний міокардіосклероз


E. *

Стеноз вустя аорти


136.

У хворої 37 років після фізичної перевтоми раптово з’явилось серцебиття, задишка та тупий біль в ділянці серця. Протягом 12 років знаходиться на диспансерному обліку в зв’язку з ревматизмом та мітральною вадою серця без порушень кровообігу. Об’єктивно: пульс – 96 за 1 хв., різної величини. АТ – 110-130/85 мм.рт.ст. ЧСС – 120 за 1 хв. На ЕКГ замість зубців Р зареєстровані дрібні, різної форми хвилі, інтервали R-R мають різну довжину. Який найбільш ймовірний діагноз ?


A. *

Миготлива аритмія


B.

Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія


C.

Тріпотіння передсердь


D.

Шлуночкова пароксизмальна тахікардія


E.

Фібриляція передсердь


137.

У хворої В. 18 р. дифтерія ротоглотки, плівчаста форма, тяжкий перебіг. На 6 день хвороби з’явився біль у ділянці серця, серцебиття. PS 120 за хв., систолічний шум на верхівці серця. На ЕКГ- неповна блокада лівої ніжки пучка Гісса. Про яке ускладнення треба думати?


A. *

Міокардит


B.

Міокардіодистрофія


C.

Інфаркт міокарда


D.

Гостра серцево-судиння недостатність


E.

Стеноз мітрального клапана


138.

У хворої Т., 30 років через 1,5 тижня від початку захворювання важким грипом виникли пекучий біль у ділянці серця, задишка, серцебиття, перебої в роботі серця. Об-но: акроціаноз, АТ-90\70 мм рт.ст, ЧСС-96 за хв. Тони серця глухі, над верхівкою систолічний шум. ЕКГ: вольтаж зубців значно зменшений, повна блокада ЛНПГ, поодинокі шлуночкові екстрасистоли. В крові значна еозинофілія. Ваш попередній діагноз?


A. *

Міокардит


B.

Перикардит


C.

Кардіоміопатія


D.

Ревмокардит недостатність мітрального клапана.

E.

Стенокардія


139.

У хлопця 17 років при профілактичному огляді виявлено інтенсивний голосистолічний шум по лівому краю грудини. Задишки, ціанозу, периферичних набряків немає. Розміри серця не збільшені, тони не змінені. На ЕКГ реєструються високі зубці R у відведеннях V5-6 . Слід шукати ехокардіографічні ознаки…


A. *

Дефекту міжшлуночкової перетинки


B.

Дефекту міжпередсердної перетинки


C.

Стенозу легеневої артерії


D.

Пролапса мітрального клапана


E.

Відкритої артеріальної протоки


140.

Хвора 24 років поступила в клініку із скаргами на підвищення температури тіла до 38,5 С, озноби впродовж трьох тижнів, носові кровотечі, задуху при ходьбі, загальну слабість. В анамнезі - ревматизм. Об-но: шкіра бліда, дрібні петехії, "танок каротид". Ліва межа серця зміщена вліво на 2 см від середньо-ключичної лінії. Над аортою і в т. Боткіна-Ерба – систолічний і протодіастолічний шуми. Живіт м'який, печінка виступає з-під реберної дуги на 3 см, селезінка - на 2 см. Який стан розвинувся у хворої?


A.

Інфекційний ендокардит


B. *

Загострення ревматизму


C.

Тромбоцитопенічна пурпура


D.

Мікротромбоваскуліт


E.

Вроджена вада серця


141.

Хвора В. 65 років поступила в клініку з повторним трансмуральним інфарктом міокарда. Через 6 днів від початку захворювання з’явились інтенсивний біль у ділянці серця, задуха, знизився артеріальний тиск. При обстеженні було виявлено грубий систолічний шум над верхівкою серця з епіцентром у IV міжребер’ї зліва, який раніше не вислуховувався. Яке ускладнення виникло у хворої ?


A. *

Розрив міжшлуночкової перетинки


B.

Гостра аневризма серця


C.

Розшаровуюча аневризма серця


D.

Інфаркт правого шлуночка


E.

Розрив зовнішньої стінки серця


142.

Хвора М. 36 років лікується з приводу дифузного токсичного зобу протягом 5 років. Тиреостатичну терапію отримувала нерегулярно. Декілька місяців тому почали турбувати постійне серцебиття, задишка, перебої. Об’єктивно: екзофтальм, тремор витягнутих рук, шкіра темна, волога. З боку серця – тахіфарма миготливої аритмії, тони звучні, систолічний шуи в роботі серця, АТ 150/60 мм рт.ст. Печінка збільшена, набряки гомілок. Щитовидна залоза ІІ ст. еластичної консисиетнції, рухома, безболюча. Яка патологія серця у даному випадку?


A.

Бактеріальний ендокардит


B.

Мітральна вада серця


C. *

Тиреотоксична кардіопатія


D.

Атеросклеротичний кардіосклероз


E.

Дилятаціяна кардіоміопатія


143.

Хворий 17 років на призовній комісії поскаржився на шум в ухах, який підсилюється при фізичному навантаженні. При аускультації вислуховувся діастолічний шум над аортою. На обзорній рентгенограмі органів грудної порожнини тінь серця аортальної конфігурації, збільшені дуга аорти та лівого шлуночка. Легеневий малюнок не змінений. Пульсація аорти підсилена. Виявлені рентгенологічні зміни найбільш ймовірно відповідпють:


A. *

Аортальній недостатності


B.

Атеросклерозу аорти


C.

Гіпертонічній хворобі

D.

Декстрапозиції аорти


E.

Коарктації аорти


144.

Хворий 19 років поступив на стаціонарне лікування зі скаргами на задуху при малому фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,5оС, слабість. Хворіє на хронічний тонзиліт, тиждень тому було різке загострення. Об-но: помірний ціаноз; пульс-110 за хв., ослаблений І тон, систолічний шум над верхівкою. Ан.крові:лейк-8,9х10*9/л, п-9\%, с-54\%, л-21\%, м-16\%, ШОЕ- 37 мм/год. ЕКГ: ритм синусовий, Р - 0,08 с, PQ - 0,25 с, QRS - 0,09 с. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Ваш діагноз:


A. *

Ревматизм.Недостатність мітрального клапана.


B.

Тонзилогенна міокардіодистрофія


C.

Констриктивний перикардит


D.

Вегето-судинна дистонія за кардіальним типом


E.

Відкритий Баталів проток


145.

Хворий 32 років звернувся з скаргами на перебої в роботі серця, запаморочення, задишку при фізичному навантаженні. До цього часу не хворів. Об-но: пульс-74 за 1 хв., ритмічний. АТ–130/80 мм.рт.ст. Ліва межа відносної тупості серця на 2 см зовні від середино-ключичної ліній. При аускультації перший тон нормальної звучності, систолічний шум. На ЕКГ – гіпертрофія лівого шлуночку, ознаки порушення реполяризації в I, V5, V6 відведеннях. ЭхоКГ – асиметрична гіпертрофія міжшлуночкової перегородки до 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз?


A. *

Гіпертрофічна кардіоміопатія.


B.

Стеноз гирла аорти


C.

Гіпертонічна хвороба.


D.

Інфаркт міокарду.


E.

Коарктація аорти


146.

Хворий 37 років звернувся з скаргами на задишку при незначному фізичному навантаженні, напади інспіраторної задишки в горизонтальному положенні, набряки на ногах, біль в правому підребір”ї. Хворіє з дитинства. Об-но: пульс-84 за 1 хв., ритмічний. АТ–130/80 мм.рт.ст. Права межа відносної тупості серця на 2,5 см зовні від грудини. При аускультації перший тон нормальної звучності, систолічний шум на легеневій артерії, по правому краю грудини. На ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночку, ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса. ЕхоКГ- гіпертрофія і дилятація правого шлуночку . Який найбільш імовірний діагноз?


A. *

Стеноз легеневої артерії.


B.

Гіпертрофічна кардіоміопатія.


C.

Недостатність мітрального клапану.


D.

Інфаркт міокарду.


E.

Коарктація аорти.


147.

Хворий 44 років поступив в реанімаційне відділеня з приводу ревматичної та мітрально-аортальної вади з перевагою недостатності аортального клапану IV ступеню, в якого після фізичного навантаження розвинулась гостра лівошлуночкова недостатність. Об-но: пульс - 120 за 1 хв., ЧД – 32 в 1 хв., АТ–130/40 мм.рт.ст. Дихання везикулярне ослаблене, в нижніх відділах – вологі хрипи. З якого препарату найбільш доцільно розпочати лікування?


A. *

Лазиксу


B.

Строфантину


C.

Дофаміну


D.

Еуфіліну


E.

Преднізолону

148.

Хворий 61 р., надійшов у інфарктне відділення з діагнозом : Гострий передньоперегородочний інфаркт міокарду лівого шлуночка. На 4 день хвороби на фоні нарастаючого ангінозного синдрому падіння артириального тиску і прогресуючої правошлуночкової недостатності у хворого з'явився грубий пансистоличний шум переважно над верхівкою та зліва від грудини, шум прослуховався над усією ділянкою серця і проводився в міжлопаточну область. Пальпаторно визначалося систоличне тримтіння. На ЕКГ ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса, при визначенні вмісту кисню в правих камерах серця відмічалось збільшення його вмісту в правому шлуночку. Яке ускладнення інфаркту міокарда розвилосьу хворого?


A.

Внутрішній розрив міжшлуночкової перегородки.


B. *

Гостра аневризма серця.


C.

Тромбоендокардит.


D.

Синдром Дресслера.


E.

Постінфарктна стенокардія.


149.

Хворий 65 років, який більше 17 років страждає на хронічний обструктивний бронхіт, скаржиться на задуху з переважним утрудненням вдиху, відчуття важкості у правому підребер’ї, набряки гомілок та стоп. При аускультації над легенями - жорстке дихання, сухі хрипи; акцент та розщеплення ІІ тону в ІІ міжребер’ї зліва від груднини, діастолічний шум Грехема-Стіла. Які зміни на ЕКГ слід очікувати?


A. *

Гіпертрофія міокарда правого передсердя та правого шлуночка


B.

Екстрасистолія


C.

Відхилення ЕВС вліво


D.

Гіпертрофія лівого передсердя


E.

Миготлива аритмія


150.

Хворий 69 років, хворіє хронічним бронхітом протягом 30 років. За останні 10 років зросла кількість загострень хронічного бронхіту, з’явилась задишка в спокої, яка посилюється при фізичній нагрузці, приступи кашлю стали більш агресивними, порушився сон, з’явився тремор пальців рук. Аускультативно – діяльність серця ритмічна, акцент другого тону над легеневою артерією. Тиск у легеневій артерії становить 90/30 мм рт.ст. ЕКГ: високий Р у ІІ та ІІІ стандартних відведеннях, зниження інтервала S – Т, від’ємний зубець Т у ІІ та ІІІ відведеннях, виражений зубець S в І та Q – в ІІІ стандартному відведеннях. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.


A. *

Легеневе серце


B.

Міокардит


C.

Стеноз легеневої артерії


D.

Бактеріальний ендокардит


E.

Ревматизм мітральна вада


151.

Хворий М., 40 років, вчитель. Звернувся до поліклініки для профілактичного огляду. В анамнезі часті ангіни, гострий поліартрит в дитинстві. Об'єктивно: Шкірні покриви бліді, АТ - 140/50 мм рт.ст. Пульс - 96 уд/хв, ритмічний. Розміри серця розширені вліво, над верхівкою I тон ослаблений, в т. Боткіна діастолічний шум. Який діагноз найбільш вірогідний ?


A.

Гіпертрофічна кардіоміопатія.


B.

Ішемічна хвороба серця.


C.

Ревматизм, недостатність мітрального клапана.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D1%81%D1%96%D0%BC.%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назва наукового напрямку (модуля)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назва наукового напрямку (модуля)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок. Педіатрія. Модуль 1
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров'я (задачі)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 11 семестр, 6 курс мед
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров'я
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Внутрішня медицина (ситуаційні задачі) модуль 3
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок-2 Модуль 2 Дитячі інфекції
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D1%81%D1%96%D0%BC.%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4 -> Крок Внутрішня медицина в поліклініці Модуль 3


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка