Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(травень-червень 2013 р.)
ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Філософські науки 2

09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії 2

09.00.05 Історія філософії 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 4

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 5

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 5

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 6

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7

12.00.11 Міжнародне право 7

12.00.12 Філософія права 7

Державне управління 8

25.00.02 Механізм державного управління 8

Наукові та навчальні видання 8

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 8

Науково-дослідна робота 8

Теорія держави і права 8

Історія вчень про державу і право 9

Конституційне право 9

Адміністративне право 9

Фінансове право 10

Зобов’язальне право 10

Право інтелектуальної власності 10

Спадкове право 10

Господарське право 10

Сімейне право 10

Земельне право 11

Екологічне право 11

Аграрне право 11

Трудове право 11

Право соціального забезпечення 11

Кримінальне право 11

Кримінологія 11

Кримінально-виконавче право 12

Система судових органів 13

Система органів прокуратури 13

Адміністративний процес 14

Цивільний процес 14

Кримінальний процес 14

Криміналістика 15

Судова статистика. Судова бухгалтерія 15

Судова медицина 15

Держава і право зарубіжних країн 15

Міжнародне право 15

Країнознавство 15

Соціологія. Соціологічні науки 15

Історія. Історичні науки 16

Економіка. Економічні науки 16

Політика. Політичні науки 16

Воєнна наука. Військова справа 16

Культура 16

Інформатика 16

Освіта. Педагогіка 16

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 16

Мовознавство 16

Художня література (твори) 17

Мистецтво. Мистецтвознавство 18

Релігія. Релігієзнавство 18

Філософія 18

Етика 18

Електронні ресурси 20Повнотекстові документи 20

Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Філософські науки

09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії


Руденко І. М. Інновації у суспільному житті: природа і функціональний потенціал : автореф. дис. ... канд. філос. наук / І. М. Руденко ; наук. кер. П. А. Кравченко ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2013. – 20 с.

09.00.05 Історія філософії


Блоха Я. Є. Аксіологічні аспекти творчої спадщини В. Г. Короленка (історико-філософський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук / Я. Є. Блоха ; наук. кер. П. А. Кравченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 19 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)


Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. В. Бобровник ; наук. конс. О. Ф. Скакун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 40 с.

Іванова О  . Прокурорський нагляд в Криму (1803–1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О А. Іванова ; наук. кер. С. Г. Кащенко ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 20 с.

Колонець Р. М. Організаційно-правові засади охорони тилу в умовах війни (за матеріалами Другої світової війни 1939–1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. М. Колонець ; наук. кер. А. С. Чайковський ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Компанейцев С. В. Деонтологічні засади діяльності адвокатів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Компанейцев ; наук. кер. О. Ю. Поклонська ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Кравченко М. Г. Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Г. Кравченко ; наук. кер. В. О. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 17 с.

Курабцева Г. П. Правові основи організації військових та військово-морських судів Російської імперії на українських землях в XVIII – початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. П. Курабцева ; наук. кер. Б. В. Змерзлый ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Лебедєва О. В. Сутність держави та її типологія: теоретичні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Лебедєва ; наук. кер. О. В. Зайчук ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Плахтій Ю. В. Конфедерація як міжнародно-правове об'єднання держав (теоретичний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Плахтій ; наук. кер. Р. С. Огірко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Саннікова ; наук. кер. В. П. Колісник ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права : дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Саннікова ; наук. кер. В. П. Колісник ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 219 с.

Ткачук А. С. Теоретико-правові характеристики правосвідомості молоді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Ткачук ; наук. кер. В. П. Плавич ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.

Ященко Р. Ю. Правотворчість в умовах перехідного суспільства: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Ю. Ященко ; наук. кер. О. В. Скрипнюк ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 18 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)
Гетьман А. Б. Конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Гетьман ; наук. кер. Ю. С. Шемшученко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 22 с.

Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Головін ; наук. кер. М. В. Костицький ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Дубовик В. Б. Муніципальні форми та механізми забезпечення охорони права в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Б. Дубовик ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Дурнова И. А. Правовой механизм защиты основ конституционного строя Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / И. А. Дурнова ; науч. рук. В. Т. Кабышев ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Задихайло Д. Д. Кабінет Міністрів України як суб'єкт економічної системи: конституційно-правові засади : дис. ... канд. юрид. наук / Д. Д. Задихайло ; наук. кер.: Ю. Г. Барабаш ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 219 с.

Задихайло Д. Д. Кабінет Міністрів України як суб'єкт економічної системи: конституційно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Д. Задихайло ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 21 с.

Нікітенко Л. О. Конституційне право людини і громадянина на підприємницьку діяльність: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. О. Нікітенко ; наук. кер. Р. Ф. Гринюк ; Маріуп. держ.. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Падалко Г. В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г. В. Падалко ; наук. конс. П. М. Любченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 39 с.

Падалко Г. В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук / Г. В. Падалко ; конс. П. М. Любченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 474 с.

Сєднєв Ю. В. Муніципально-правові механізми забезпечення розвитку морегосподарського комплексу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Сєднєв ; наук. кер. М. О. Баймуратов ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 20 с.

Садовникова Г. Д. Представительные органы в Российской Федерации: проблемы исторической обусловленности, современного предназначения и перспективы развития : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г. Д. Садовникова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 57 с.

Серьогіна С. Г. Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С. Г. Серьогіна ; наук. конс. Ю. М. Тодика ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 42 с.

Серьогіна С. Г. Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект : дис. ... д-ра юрид. наук / С. Г. Серьогіна ; конс.: Ю. М. Тодика, О. В. Петришин ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 493 с.

Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус уряду в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. В. Совгиря ; наук. конс. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 40 с.

Софінська І. Д. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні країн Европейського Союзу та України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Д. Софінська ; наук. кер. П. Ф. Гураль ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Фролов О. О. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Фролов ; наук. кер. С. Г. Серьогіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 18 с.

Чернеженко О. М. Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в Швейцарії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Чернеженко ; наук. кер. С. Г. Серьогіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Х620 / Ч-49Чернеженко О. М. Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в Швейцарії : дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Чернеженко ; наук. кер.: С. Г. Серьогіна ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 220 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)
Венедіктова І. В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. В. Венедіктова ; наук. конс. H. С. Кузнєцова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 43 с.

Губар О. С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Губар ; наук. кер. Р. А. Майданик ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Гузеват М. О. Цивільно-правові форми організації і діяльності фермерського господарства : дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Гузеват ; наук. кер.: М. В. Домашенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 213 с.

Гузеват М. О. Цивільно-правові форми організації і діяльності фермерського господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Гузеват ; наук. кер. М. В. Домашенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Ємельянчик С. О. Договірне регулювання надання послуг доступу в інтернет : дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Ємельянчик ; наук. кер.: І. В. Жилінкова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 210 с.

Ємельянчик С. О. Договірне регулювання надання послуг доступу в Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Юдін ; наук. кер.: М. В. Домашенко, І. В. Жилінкова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Карпеев О. В. Правовое регулирование организации перевозки в прямом смешанном сообщении : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Карпеев ; науч. рук. С. Ю. Морозов ; Ульян. гос. ун-т. – Саратов, 2013. – 30 с.

Курченко С. В. Договір постачання природним газом через приєднану мережу (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Курченко ; наук. кер. В. Л. Яроцький ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 20 с.

Лазько О. М. Засоби доказування у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Лазько ; наук. кер. С. Я. Фурса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

Ленський С. В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Ленський ; наук. кер. В. Л. Яроцький ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Ленський С. В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Ленський ; наук. кер.: В. Л. Яроцький ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 183 с.

Лобовик Б. С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. С. Лобовик ; наук. кер. А. С. Довгерт ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Рустамова Н. Н. Коллизионные нормы в международном частном праве: эволюция, современные тенденции и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Рустамова ; наук. кер. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 24 с.

Хімченко С. В. Відповідальність нотаріуса у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Хімченко ; наук. кер. Є. О. Мічурін ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 19 с.

Цувіна Т. В. Право на суд у цивільному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Цувіна ; наук. кер. В. В. Комаров ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Цувіна Т. В. Право на суд у цивільному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Цувіна ; наук. кер.: В. В. Комаров ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 265 с.

Цюкало Ю. В. Принципи здійснення суб'єктивних цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Цюкало ; наук. кер. М. О. Стефанчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 22 с.

Штефан А. С. Цивільне судочинство у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Штефан ; наук. кер. Н. О. Кіреєва ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 19 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Ковалишин О. Р. Судовий захист корпоративних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Р. Ковалишин ; наук. кер. П. О. Гвоздик ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Ковальова О. П. Житлово-будівельні кооперативи в системі господарсько-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. П. Ковальова ; наук. кер. Д. В. Задихайло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Ковальова О. П. Житлово-будівельні кооперативи в системі господарсько-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук / О. П. Ковальова ; наук. кер.: Д. В. Задихайло ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 225 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)
Одовічена Я. А. Новація умов трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук / Я. А. Одовічена ; наук. кер.: Н. Д. Гетьманцева ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 189 с.

Пантюхина А. П. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с виновним поведением работника (теоретические и практические проблемы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. П. Пантюхина ; науч. рук. Э. Г. Тучкова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 26 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право)
Кондратьєва К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. А. Кондратьєва ; наук. кер. Г. І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 16 с.

Романюк М. З. Правовий режим земель оборони України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. З. Романюк ; наук. кер. Н. О. Багай ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 20 с.

Суперсон Ю. В. Правове регулювання бджільництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Суперсон ; наук. кер. В. М. Єрмоленко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2013. – 19 с.

Хотько О. А. Правовое регулирование ограничений и обременений прав на земельные участки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Хотько ; науч. рук. Н. А. Шингель ; Нац. центр законодательства и прав. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – 27 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


(12.00.04 Финансовое право, налоговое право, бюджетное право)
Батарин А. А. Правовое регулирование исчесления налога : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Батарин ; науч. рук. И. И. Кучеров ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М., 2013. – 25 с.

Бєлінський Ю. Є. Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на придбання і зберігання зброї та спеціальних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Є. Бєлінський ; наук. кер. О. В. Негодченко ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Бєлих Д. В. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Бєлих ; наук. кер. A. О. Собакарь ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Буряк І. О. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права громадян України на охорону здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Буряк ; наук. кер. М. М. Тищенко ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Драна І. В. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Драна ; наук. кер. О. Є. Користін ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Духовн, О. В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Духовна ; наук. кер. Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Х621 / Д 85Єльцов В. О. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Єльцов ; наук. кер. І. В. Панова ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2013. – 20 с.

Кінащук Л. Л. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л. Л. Кінащук ; наук. конс. Л. А. Савченко ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 36 с.

Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. О. Кожура ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.

Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук / О. Д. Крупчан ; конс. Ю. П. Битяк ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва . – К. , 2012. – 497 с.

Лисенко С. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. О. Лисенко ; наук. кер. М. Н. Курко ; МАУП. – К., 2013. – 19 с.

Мітрофанова Д. К. Правове регулювання виконання Державного бюджету України за доходами : дис. ... канд. юрид. наук / Д. К. Мітрофанова ; наук. кер.: О. О. Дмитрик ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 212 с.

Моргунов О. А. Адміністративно-спортивне право як підгалузь адміністративного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Моргунов ; наук. кер. P. С. Мельник ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Паркулаб В. Г. Правова природа процедур податкової звітності : дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Паркулаб ; наук. кер.: Д. А. Кобильник ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 203 с.

Перепелиця М. О. Суб'єкти фінансового права (теоретичні аспекти) : дис. ... д-ра юрид. наук / М. О. Перепелиця ; конс. М. П. Кучерявенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 400 с.

Петров С. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на інформацію : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Петров ; наук. кер. P. С. Мельник ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 17 с.

Поєдинок Я. А. Адміністративне провадження про визнання іноземного громадянина та особи без громадянства біженцем та особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. А. Поєдинок ; наук. кер. О. Г. Стрельченко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Пуданс-Шушлебіна К. Ю. Суб'єкт владних повноважень як відповідач у справах адміністративної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Пуданс-Шушлебіна ; наук. кер. О. Ф. Андрійко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Пузирна Н. С. Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності омбудсмана в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. С. Пузирна ; наук. кер. С. К. Гречанюк ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – 20 с.

Сергієнко О. П. Правове регулювання зовнішніх державних боргових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. П. Сергієнко ; наук. кер. М. С. Удовик ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.

Сидоренко К. О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. О. Сидоренко ; наук. кер. С. О. Мосьондз ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 18 с.

Соколов О. А. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Соколов ; наук. кер. Т. П. Мінка ; МАУП. – К., 2013. – 19 с.

Ударцов Ю. В. Адміністративно-правовий статус державних службовців органів прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Ударцов ; наук. кер. А. М. Подоляк ; МАУП. – К., 2013. – 20 с.

Яковенко Є. О. Оскарження рішень органів державної податкової служби України в порядку здійснення адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. О. Яковенко ; наук. кер. Д. В. Приймаченко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 20 с.

Яцик Т. П. Адміністративно-правові засади взаємодії податкових органів із засобами масової інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. П. Яцик ; наук. кер. Т. Я. Цимбал ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2013. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)
Бойко A. B. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / A. B. Бойко ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Держ. НДІ МВС України. – К., 2013. – 20 с.

Гнатів І. М. Принцип"NON BIS IN IDEM" у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Гнатів ; наук. кер. В. О. Навроцький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 17 с.

Грицюк А. Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Г. Грицюк ; наук. кер. Є. В. Фесенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 20 с.

Евдокимов А. А. Нарушение специальных правил безопасности в уголовном праве России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Евдокимов ; науч. рук. А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 30 с

Ємельянов М. В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Ємельянов ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

Х628.1 / Е 60Ілікчієва К. І. Протидія насильству щодо жінок (кримінально-правові кримінологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. І. Ілікчієва ; наук. кер. О. М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2013. – 17 с.

Журова І. І. Виконання органами і установами Державної пенітенціарної служби України звільнення від відбування покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Журова ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 19 с.

Карпенко Л. К. Кримінально-правове забезпечення лікарської таємниці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. К. Карпенко ; наук. кер. М. В. Палій ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 17 с.

Лемеха Р. І. Тяжкі наслідки як наскрізне кримінально-правове поняття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. І. Лемеха ; наук. кер. В. О. Навроцький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2013. – 18 с.

Локтіонова В. В. Суспільно небезпечні наслідки у злочинах проти довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Локтіонова ; наук. кер. І. І. Митрофанов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 20 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативно-розыскная деятельность)


Земскова С. И. Теретические и правовые аспекты судебной экспертизы диффамационных материалов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. И. Земскова ; науч. рук. Е. И. Галяшина ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2013. – 27 с.

Поліщук В. В. Розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових пристроїв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Поліщук ; наук. кер. В. К. Весельський ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 16 с.

Таран О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. В. Таран ; наук. конс. Є. Д. Лук'янчиков ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 34 с.

12.00.11 Міжнародне право


Булгакова Д. А. Міжнародний договір у системі права Європейського Союзу (теоретичні аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук / Д. А. Булгакова ; наук. кер.: Л. Д. Тимченко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 197 с.

Крулько І. І. Механізми адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (досвід країн Центральної і Східної Європи) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Крулько ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2013. – 20 с.

Медведєва M. O. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / M. O. Медведєва ; наук. конс. В. А. Василенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 40 с.

Хайнекер Х. П. Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Х. П. Хайнекер ; наук. кер. А. І. Дмитрієв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 16 с.

Шперун Х. В. Правовий статус міжнародного валютного фонду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Х. В. Шперун ; наук. кер. В. М. Лисик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 18 с.

12.00.12 Філософія права


Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді як філософсько-правова проблема : дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Меліхова ; наук. кер.: В. О. Лозовой ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 236 с.

Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді як філософсько-правова проблема : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Меліхова ; наук. кер. В. О. Лозовой ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 19 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка