Систематизований бюлетень нових надходжень


Художня література (твори)Сторінка5/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Художня література (твори)


Ванье Н. Остаться в живых / Н. Ванье, Ж.-Ф. Шатрие. – Х. ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2011. – 384 с.

Ш6 (4ФРА) / В 17 н/абЗимарин В. И. Мои стихи – грусть и радость : стихи / В. И. Зимарин. – Одесса : Печат. дом : Фаворит, 2012. – 96 с.

Ш6(4УКР) / З–62 хрЗимарин В. И. Мои стихи – мечты и быль : стихи / В. И. Зимарин. – Одесса : Печат. дом : Фаворит, 2012. – 128  с.

Ш6(4УКР) / З–62 хрКумин В. Рождение империи / В. Кумин. – СПб. : Ленингр. изд-во, 2012. – 400 с.

Ш6 (4РОС) / К 88 н/абКумин В. Цепная реакция / В. Кумин. – [СПб.] : Ленингр. изд-во, 2012. – 384 с.

Ш6 (4РОС) / К 88 н/абМаркелов О. Кровь Эпама ; Рождение героев : роман / О. Маркелов, А. Матюшкин. – М. : АРМАДА, 2012. – (Магия фэнтези).

Ш6 (4РОС) / М 27 н/абПавличко Д. В. Твори : [у 10 т.] / Д. В. Павличко ; уклад. Д. Пилипчук. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2010-2011.

Т. 1 : Поезія, 1950–1988. – 2010. – 512 с. Т. 6 : Переклади. – 2010. – 432 с.

Т. 2 : Поезія, 1989–2000. – 2010. – 416 с. Т. 7 : Переклади. – 2011. – 432 с.

Т. 3 : Поезія, 2001–2009. – 2010. – 448 с. Т. 8 : Переклади. – 2011. – 704 с.

Т. 4 : Поезія, 2010–2011. – 2011. – 608 с. Т. 9 : Переклади. – 2011. – 608 с.

Т. 5 : Переклади. – 2011. – 576 с. Т. 10 : Переклади. – 2011. – 448 с.

Ш6(4УКР) / П 12 хрПолищук В. Республиканец : фантаст. роман / В. Полищук. – М. : ЭКСМО, 2011. – 416 с. – (Новые супергерои).

Ш6 (4РОС) / П 50 н/абТокак Г. Вони не дочекалися світанку : оповідання та нариси / Г. Токак ; пер. з турец. І. Прушковської. – К. : Укр. письменник, 2012. – 140 с.

Ш6 (5ТУЦ) / Т 51 хр


Ораторське мистецтво


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр",напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") для студ. 3 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 40 с.

Ш7 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Релігія. Релігієзнавство


Гюлен Ф. М. Діалог і толерантність : пер. з турец. / Ф. М. Гюлен. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 376 с.

Э38 / Г 99 хрЗакон Божий : учебник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – К. : Изд. отд. УПЦ, 2011. – 928 с. : ил.

Э37 / С 48 хрПрограма навчальної дисципліни "Релігієзнавство" : (галузь знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" для студ. 2 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. М. Юркевич, С. В. Качурова, О. В. Барабаш. – Х., 2013. – 9 с.

Э2 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Логіка


Бандурка О. М. Юридична логіка : підручик / О. М. Бандурка, O. B. Тягло ; М-во внутр. справ України, ХНУВС. – Х. : Золота миля, 2011. – 224 с.

Ю4 я7 / Б 23 хр, філ. № 1Програма навчальної дисципліни "Логіка" : (галузь знань 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" для студ. 1 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. М. Юркевич [та ін.]. – Х., 2013. – 10 с.

Ю4 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Філософія


Бондаревич І. А. Філософія / І. А. Бондаревич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Алерта, 2013. – 240 с.

Ю2 я7 / Б 81 ч.з. № 2, філ. № 1Філософські обрії : наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полт. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – К. ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – 224 с.

Ю3(0) я5 / Ф 11 н/аб


Психологія


Грин Р. 48 законов власти / Р. Грин ; пер. с англ. Е. Я. Мигунова. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2011. – 768 с.

Ю953 / Г 85 хр


Довідкові видання


Зубков М. Г. Українська мова : універс. довід. / М. Г. Зубков. – 6-те вид., допов. – К. : Школа, 2009. – 512 с.

Ш141. я2 / З–91 ДБВКоваленко С. С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія : у 3 т. / С. С. Коваленко. – К. : Стікс–Ко, 2009. – Т. 3. – 480 с.

Т3(4УКР)46 я20 / К 56 ДБВНаціональні лідери України / Укр. конфедерація журналістів, Укр. вид. консорціум, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України ; упоряд. В. В. Болгов. – [3-тє вид., допов.]. – К. : Ін-т біогр. дослідж., 2013. – 456 с. – (Золотий фонд нації).

Ф3(4УКР)я2 / Н 35 ДБВНАПрН України : довідник / відп. за вип. О. О. Погрібний. – вид. 5-е, перероб. та допов. – Х. : Право, 2011. – 424 с.

Х.е(4УКР)л5я2 / Н 35 хр, ДБВСловник фінансово-правових термінів / за заг. ред. Л. К. Воронової. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011. – 558 с.

Х622я2 / С 48 філ. № 1, ДБВЧеревко Олександр Іванович. 60 років – з любов'ю до людей : біогр., бібліог., наук. шк. : (до 60-річчя з дня народж. та 35-річчя наук. діяльності) / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; уклад.: Л. Д. Льовшина [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 257 с.

Л99 я1 / Ч–46 хр
Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка