Систематизований бюлетень нових надходжень


Політика. Політичні наукиСторінка4/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Політика. Політичні науки


Обиход Н. С. Изолгавшаяся. Прокуроры США и Украины против тандема Лазаренко – Тимошенко / Н. С. Обиход. – 2–е изд. – Х. : Бибколлектор, 2012. – 365 с.

Ф3(4УКР) / О–15 хр, н/аб, філ. № 2Програма навчальної дисципліни "Основи національної безпеки України" : (галузь занань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. М. П. Требін. – Х., 2013. – 10 с.

Ф04 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. –  4 (25). – 244 с.

Ф2(4УКР)я5 / С 83 хрDas ABC meines landes der Ukrraine. – Charkow : Inform–Ukraine, 2010?. – 80 с.

Д89 (4УКР) / D23 хр


Культура


Історія світової культури  [Електронний ресурс] : навч. посіб. / кер. авт. кол. Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 400 с.

Ч11(0) / И 89 Повнотекст. док.Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2012.

Вип. 36. – 2012. – 298 с. Вип. 38. – 2012. – 298 с.

Вип. 37. – 2012. – 290 с. Вип. 39. – 2012. – 300 с.

Ч11 (4УКР) / К 90 н/абКультурологія: теорія та історія культури  [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко. – вид. 3-тє, перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 370 с.

Ч11 я7 / К 90 Повнотекст. док.Шейко B. М. Історія культури Слобідської України : навч. посіб. / B. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Х. : ХДАК, 2012. – 224 с.

Ч11 (4УКР–4ХАР) / Ш 39 н/аб


Інформатика


Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство") : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Г. Іванов [та ін.] . – Х. : Право, 2013. – 12 с

Ч23 р / М 54 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності" : (галузь знань 0304 "Право" : для студ. ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Г. Іванов [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 112 с.

Х.с11 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Освіта. Педагогіка


Донецький національний технічний університет : презентац. вид. / голова редкол. О. А. Мінаєв. – К. : Логос Україна, 2011. – 504 с.

Ч48(4УКР) / Д 67 хрКаленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука).

Ч48(4УКР) / К 17 хрОбраз человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях / под ред. О. А. Базалука. – К. : Скиф, 2012. – Т. 2. – 408 с.

Ч31 / О–23 хрПедагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2012. – Вип. 3 (56). – 142 с.

Я54 / П 49 н/аб


Фізична культура і спорт


Восхождение длиною в жизнь. В. К. Симоненко: 50 лет в альпинизме : сб. ст. / Нац. Федерация альпинизма и скалолазания Украины, Альпинист. клуб "Одесса" ; сост. И. П. Батманова. – К. : Майстерня кн., 2010. – 176 с.

Ч518 (4УКР) / В 78 хрФізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ "Баскетбол") [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1-2 курсів ден. ф-тів : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Попрошаєв. – Х., 2012. – 84 с.

Ч515.66 р / Ф 50 Повнотекст. док.


Бібліотечна справа. Бібліотекознавство


Janbicka A. RTU Zinatniska biblioteka 150 gados (1862-2012) : pirmajai augstskolas bibliotekai Latvija-150 / A. Zigmunde ; Janbicka A. – Riga : RTU Izdevnieciba, 2012. – 151 с.

Ч73(4ЛАТ) / J23 хр


Мовознавство


Мараховська І. Г. Recht und gesetz : навч. посіб. з нім. мови для студ.-юристів / І. Г. Мараховська, Т. М. Черкасова ; ред. І. П. Ліпко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 368 с

Ш143.24 я7 / М 25 ч.з. № 2, філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Чурсіна Л. В. Le francais pour les juristes : навч. посіб. з фр. мови для студ.-юристів / Л. В. Чурсіна, О. Ю. Осмоловська ; ред. І. П. Ліпко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 568 с.

Ш147.11 я7 / Ч–93 ч.з. № 2, філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Evans V. Upstream B2+. Upper intermediate : student's book / V. Evans, B. Obee. – Newbury : Express Publishing, 2011. – 264 с.

Ш143.21 я73 / E93 хр, філ. № 2Evans V. Upstream B2+. Upper intermediate : workbook student's / V. Evans, B. Obee. – Newbury : Express Publishing, 2012. – 136 с.

Ш143.21 я73 / E93 хр, філ. № 2


Літературознавство


Вони як хліб : на пошану творчості Ліни Костенко : публікації 2005-2011 рр. / упоряд.: Л. Голота, Є. Букет. – К. : Укр. пріорітет, 2011. – 160 с. – (Бібліотека "Слово Просвіти" ; кн. 4).

Ш5(4УКР) / В 73 хрЖулинський М. Г. Нація. Культура. Література : нац.–культур. та ідейно–естет. пошуки укр. л-ри : зб. ст. / М. Г. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – 560 с.

Ш5(4УКР) / Ж 87 хрШевченкіана / упоряд.: Л. Голота, Є. Букет. – К. : Укр. пріорітет, 2011. – 320 с. – (Бібліотека "Слово Просвіти" ; кн. 5).

Ш5(4УКР) / Ш 37 хрКаталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка