Систематизований бюлетень нових надходжень


Охорона здоров’я. МедицинаСторінка3/6
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6

Охорона здоровя. Медицина


Москаленко В. Ф. Системы здравоохранения: современный контекст : монография / В. Ф. Москаленко. – К. : Книга-плюс, 2012. – 320 с

Р11 / М 82 хрУкраїнський вісник психоневрології : наук.-практ. мед. журн. / ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук України". – Х., 2012. – Т. 20, вип. 2 (71). – 120 с.

Я54 / У 45 хр


Соціологія. Соціологічні науки


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Конфліктологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" : для студ. 3 курсу ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 64 с.

С55.7 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Історія. Історичні науки


Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край: історія та культура / В. М. Войтович. – Рівне : Вид. Валерій Войтович, 2011. – 816 с. : ілюстр.

Т3(4УКР) / В 65 хрДемиденко Г. Г. Ярослав Мудрий – великий князь Русі : наук.–популяр. нарис / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

Т3(4УКР)41 / Д 30 хр, н/аб, ч.з. № 2Єкельчик С. Українофіли : світ укр. патріотів другої половини XIX ст. / С. Єкельчик. – К. : КІС, 2010. – 272 с.

Т3(4УКР)5 / Е 45 хрЗагородній І. М. Втрачені покоління / І. М. Загородній. – Вінниця : Консоль, 2012. – 848 c.

Т3(4УКР) / З–14 хр, н/абКонюшенко П. Е. Украина: три года в фашитской неволе 1941–1944 / П. Е. Конюшенко. – Х. : [б. и.], 2011. – 208 с.

Т3(4УКР)624 / К 65 хрКосмические путешествия : коллектив. моногр. / под ред. О. А. Базалука. – Х. : МФКО ; ФЛП Коваленко А. В., 2012. – Т. 2. – 240 с.

О6 / К 71 хрСергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку XXI ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук, 2012. – 320 с.

Т3(4УКР) / С 32 хр, н/аб


Економіка. Економічні науки


Баранцев П. П. Міста України в контексті процесу глобалізації : наук. вид. / П. П. Баранцев. – К. : НОМУРО, 2012. – 104 с. : ілюстр.

У9(4УКР) / Б 24 хр, н/абВісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – Д., 2012. – № 2(48). – 154 с.

Я54 / А 38 н/абМенеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2013. – 216 с.

У9(4УКР)21 / М 50 хр, н/аб, ч.з. № 2

+Повнотекст. док.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Чуприна. – Х., 2013. – 37 с.

У9(4УКР)29 р / П 37 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. А. Гриценко, В. В. Броницька, О. О. Набатова. – Х., 2013. – 24 с.

У01 р / П 37 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правонавство) : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 31 с.

У5 р / П 78 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Менеджмент юридичної фірми" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 21 с.

У9(4УКР)21 р / П 37 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Національна економіка" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. В. Нечипорук, О. М. Левковець, О. В. Роздайбіда. – Х., 2013. – 21 с.

У9(4УКР) р / П 37 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Менеджмент юридичної фірми" : освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. 5 курсу господар. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 11 с.

У9(4УКР)21 р / П 37 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012–2013 навч. р. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 52 с.

У9(4УКР)29 р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економічна теорія" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012-2013 навч. р. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 87 с.

У01 р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Менеджмент" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство"на 2012–2013 н. р. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 42 с.

У9(4УКР)21 р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012–2013 навч. р. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 68 с.

У5 р / Т 32 Повнотекст. док.Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Національна економіка" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012-2013 навч. р. : електрон. вид. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко [та ін.]. – Х., 2013. – 54 с.

У9(4УКР) р / Т 32 Повнотекст. док.Человеческий капитал в экономической перспективе : пер. с пол. / под ред. М. Добия. – К. : Кондор, 2012. – 240 с.

У9(4УКР)24 / Ч–39 хрШірінян Л. В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? : монографія / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2012. – 208 с.

У9(4УКР)49 / Ш 64 хрКаталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2013
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2013 -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка