Силабус навчальної дисципліни


Опис навчальної дисципліниСкачати 245.5 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації10.08.2021
Розмір245.5 Kb.
#17371
1   2   3   4   5   6
narod fr b
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, мастектомия
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма

Кількість кредитів – 3

22 «Охорона здоров’я»

Вибіркова


Загальна кількість годин - 90

227 «Фізична реабілітація»

Рік підготовки:

4Семестр

8Лекції

Годин для денної форми навчання:

аудиторних – 40

самостійної роботи студента –50


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр10Практичні, семінарські

30Самостійна робота

50Вид контролю: залік


3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем

Кількість годин

денна форма

всього

у т.ч.

Лек.

Прак.

Срс

1

2

3

4

5

Тема 1. Поняття про народні та нетрадиційні методи оздоровлення. Історія розвитку нетрадиційної та народної медицини та її місце в сучасній реабілітації хворих.

2

2

-

-

Тема 2. Енергетична система людського організму. Поняття біоенергії та біополя людини. Аура людини, її кольори та функції. Загальна характеристика чакр та їх зв’язок з нервовою системою організму.

13

2

5

6

Тема 3. Метод рефлексотерапії. Класичні та додаткові енергетичні меридіани, їх характеристика. Енергетичні точки та способи їх знаходження. Техніки впливу на акупункторні точки.

13

2

5

6

Тема 4. Су-джок терапія. Системи відповідностей кистей та стоп. Пошук лікувальних точок та способи їх стимуляції.

13

2

5

6

Тема 5. Арома- та кольоротерапія. Вплив різних ароматів на організм людини. Принципи кольоромедитації.

12

2

4

6

Тема 6. Стоунтерапія. Історія виникнення методу. Лікувальні властивості каміння та вплив різних мінералів на людину.

10

-

4

6

Тема 7. Система оздоровлення «Ніші». Основи системи, шість правил здоров’я «Ніші».

10

-

4

6

Тема 8. Очищення організму як ефективний метод оздоровлення. Основні засоби зовнішнього та внутрішнього очищення. Принципи лікувального голодування, «розвантажувальні» дні, «детокс» дієта.

9

-

3

6

Підготовка до практичних занять (п. 3.2.2); огляд науково-методичної літератури; формування практичних навичок.

4

-

-

4

Виконання індивідуального завдання: підготовка реферату або наукової доповіді на засіданні наукового гуртка, науково-студентській конференції; участь у міжвузівській олімпіаді; наукові публікації тощо.

4

-

-

4

Усього годин

90

10

30

50


4. Теми лекцій

з/п


Тема

Кількість

годин


1

Поняття про народні та нетрадиційні методи оздоровлення. Історія розвитку нетрадиційної та народної медицини та її місце в сучасній реабілітації хворих.

2

2

Енергетична система людського організму. Поняття біоенергії та біополя людини. Аура людини, її кольори та функції. Загальна характеристика чакр та їх зв’язок з нервовою системою організму.

2

3

Метод рефлексотерапії. Класичні та додаткові енергетичні меридіани, їх характеристика Енергетичні точки та способи їх знаходження. Техніки впливу на акупункторні точки.

2

4

Су-джок терапія. Системи відповідностей кистей та стоп. Пошук лікувальних точок та способи їх стимуляції.

2

5

Арома- та кольоротерапія. Вплив різних ароматів на організм людини. Принципи кольоромедитації.

2
Разом:

10


5. Теми семінарських занять

Проведення семінарських занять не передбачено програмою.


6. Тематичний план практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Енергетична система людського організму. Поняття біоенергії та біополя людини. Аура людини, її кольори та функції. Загальна характеристика чакр та їх зв’язок з нервовою системою організму.

5

2

Метод рефлексотерапії. Класичні та додаткові енергетичні меридіани, їх характеристика Енергетичні точки та способи їх знаходження. Техніки впливу на акупункторні точки.

5

3

Су–джок терапія. Системи відповідностей кистей та стоп. Пошук лікувальних точок та способи їх стимуляції.

5

4

Арома- та кольоротерапія. Вплив різних ароматів на організм людини. Принципи кольоромедитації.

4

5

Стоунтерапія. Історія виникнення методу. Лікувальні властивості каміння та вплив різних мінералів на людину.

4

6

Система оздоровлення «Ніші». Основи системи, шість правил здоров’я «Ніші».

4

7

Очищення організму як ефективний метод оздоровлення. Основні засоби зовнішнього та внутрішнього очищення. Принципи лікувального голодування, «розвантажувальні» дні, «детокс» дієта.

3
Разом

30


7. Теми лабораторних занять

Проведення лабораторних занять не передбачено програмою.8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Енергетична система людського організму. Поняття біоенергії та біополя людини. Аура людини, її кольори та функції. Загальна характеристика чакр та їх зв’язок з нервовою системою організму.

6

2

Метод рефлексотерапії. Класичні та додаткові енергетичні меридіани, їх характеристика. Енергетичні точки та способи їх знаходження. Техніки впливу на акупункторні точки.

6

3

Су-джок терапія. Системи відповідностей кистей та стоп. Пошук лікувальних точок та способи їх стимуляції.

6

4

Арома- та кольоротерапія. Вплив різних ароматів на організм людини. Принципи кольоромедитації.

6

5

Стоунтерапія. Історія виникнення методу. Лікувальні властивості каміння та вплив різних мінералів на людину.

6

6

Система оздоровлення «Ніші». Основи системи, шість правил здоров’я «Ніші».

6

7

Очищення організму як ефективний метод оздоровлення. Основні засоби зовнішнього та внутрішнього очищення. Принципи лікувального голодування, «розвантажувальні» дні, «детокс» дієта.

6

8

Виконання індивідуального завдання: підготовка реферату або наукової доповіді на засіданні наукового гуртка, науково-студентській конференції; участь у міжвузівській олімпіаді; наукові публікації тощо.

4

9

Підготовка до практичних занять (п. 3.2.2); огляд науково-методичної літератури; формування практичних навичок.

4
Разом

50


9. Завдання для самостійної роботи

Підготовка до практичних занять. Опрацювання матеріалу за опорним конспектом. Робота з допоміжною літературою. Пошукова та аналітична робота.10. Політика викладача (кафедри)

Академічні очікування від студентів/-ок

Вимоги до курсу

Очікується, що студенти та студентки відвідуватимуть всі лекційні та практичні заняття. Якщо вони пропустили заняття, необхідно відпрацювати його (згідно графіку на інформаційному стенді кафедри)

Письмові та домашні завдання треба виконувати повністю та вчасно, якщо у студентів/-ок виникають запитання, можна звернутися до викладача особисто або за електронною поштою, яку викладач/-ка надасть на першому практичному занятті.

Під час лекційного заняття студентам та студенткам рекомендовано вести конспект заняття та зберігати достатній рівень тиші. Ставити питання до лектора/-ки – це абсолютно нормально.

Практичні заняття

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти/-ки мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії важливі: • повага до колег,

 • толерантність до інших та їхнього досвіду,

 • сприйнятливість та неупередженість,

 • здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість опонента/-ки,

 • ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою позицію під впливом доказів,

 • я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з опорою на власні думки і емоції,

 • обов’язкове знайомство з першоджерелами.

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з предметного профілю.

Охорона праці

На першому занятті з курсу буде роз`яснено основні принципи охорони праці шляхом проведення відповідного інструктажу. Очікується, що кожен та кожна повинні знати, де найближчий до аудиторії евакуаційний вихід, де знаходиться вогнегасник, як їм користуватися тощо.

Поведінка в аудиторії

Основні «так» та «ні»

Студентству важливо дотримуватися правил належної поведінки в університеті. Ці правила є загальними для всіх, вони стосуються також і всього професорсько-викладацького складу та співробітників/-ць, і принципово не відрізняються від загальноприйнятих норм.

Під час занять дозволяється:


 • залишати аудиторію на короткий час за потреби та за дозволом викладача;

 • пити безалкогольні напої;

 • фотографувати слайди презентацій;

 • брати активну участь у ході заняття (див. Академічні очікування від студенток/-ів).

заборонено:

 • їсти (за виключенням осіб, особливий медичний стан яких потребує іншого – в цьому випадку необхідне медичне підтвердження);

 • палити, вживати алкогольні і навіть слабоалкогольні напої або наркотичні засоби;

 • нецензурно висловлюватися або вживати слова, які ображають честь і гідність колег та професорсько-викладацького складу;

 • грати в азартні ігри;

 • наносити шкоду матеріально-технічній базі університету (псувати інвентар, обладнання; меблі, стіни, підлоги, засмічувати приміщення і території);

 • галасувати, кричати або прослуховувати гучну музику в аудиторіях і навіть у коридорах під час занять.

Плагіат та академічна доброчесність

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я підтримує нульову толерантність до плагіату. Від студентів та студенток очікується бажання постійно підвищувати власну обізнаність в академічному письмі. На перших заняттях проводитимуться інформаційні заходи щодо того, що саме вважати плагіатом та як корректно здійснювати дослідницько-науковий пошук.


11.Методи навчання

Словесні: лекція, обговорення, бесіда.

Наочні методи: демонстрація слайдів, фільмів.

Практичні: самостійна робота, кейс-метод, мозковий штурм, робота в парах, робота в групах.


12. Методи контролю

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу.

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного опитування, тестування, бесіди студентів із заздалегідь визначених питань, у формі виступів здобувачів вищої освіти з доповідями при обговоренні навчальних питань на практичних заняттях.

Задля оцінювання самостійної роботи здобувачів освіти пропонується альтернативний варіант (за вибором): традиційні види завдань: написання контрольної роботи, реферату або творчі види: підготовка мультимедійної презентації, опрацювання навчальної літератури (складання анотації, рецензування, цитування, тези першоджерел, доповнення лекцій).

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Він проводиться в усній. Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни.

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 200 балів, мінімальна – 120 балів.


13. Оцінювання успішності навчання студентів за ЕСТС організації навчального процесу

(залік)


Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

(для дисциплін, що завершуються заліком )
4-бальна шкала

200-бальна шкала
4-бальна шкала

200-бальна шкала
4-бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4.22-4,23

169

3.45-3,46

138

4.97-4,99

199

4.19-4,21

168

3.42-3,44

137

4.95-4,96

198

4.17-4,18

167

3.4-3,41

136

4.92-4,94

197

4.14-4,16

166

3.37-3,39

135

4.9-4,91

196

4.12-4,13

165

3.35-3,36

134

4.87-4,89

195

4.09-4,11

164

3.32-3,34

133

4.85-4,86

194

4.07-4,08

163

3.3-3,31

132

4.82-4,84

193

4.04-4,06

162

3.27-3,29

131

4.8-4,81

192

4.02-4,03

161

3.25-3,26

130

4.77-4,79

191

3.99-4,01

160

3.22-3,24

129

4.75-4,76

190

3.97-3,98

159

3.2-3,21

128

4.72-4,74

189

3.94-3,96

158

3.17-3,19

127

4.7-4,71

188

3.92-3,93

157

3.15-3,16

126

4.67-4,69

187

3.89-3,91

156

3.12-3,14

125

4.65-4,66

186

3.87-3,88

155

3.1-3,11

124

4.62-4,64

185

3.84-3,86

154

3.07-3,09

123

4.6-4,61

184

3.82-3,83

153

3.05-3,06

122

4.57-4,59

183

3.79-3,81

152

3.02-3,04

121

4.54-4,56

182

3.77-3,78

151

3-3,01

120

4.52-4,53

181

3.74-3,76

150

Менше 3

Недостатньо

4.5-4,51

180

3.72-3,73

149
4.47-4,49

179

3.7-3,71

148

4.45-4,46

178

3.67-3,69

147

4.42-4,44

177

3.65-3,66

146

4.4-4,41

176

3.62-3,64

145

4.37-4,39

175

3.6-3,61

144

4.35-4,36

174

3.57-3,59

143

4.32-4,34

173

3.55-3,56

142

4.3-4,31

172

3.52-3,54

141

4,27-4,29

171

3.5-3,51

140

4.24-4,26

170

3.47-3,49

139


14. Методичне забезпечення

• Силабус навчальної дисципліни;

• Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;

• Тези лекцій з дисципліни;

• Методичні розробки для викладача;

• Методичні вказівки до практичних занять для студентів;

• Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;

• Тестові та контрольні завдання до практичних занять;

• Питання та завдання до контролю засвоєння розділу;

Перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок під час заліку.


15. Рекомендована література

Базова


 1. Анатомо-топографическое расположение корпоральных точек акупунктуры и показания к их применению / Под редакцией Качан А.Т., Богданов Н.Н., Варнаков П.Х., Годованик О.О., Гороховская В.С., Гургенидзе А.Г. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1990. – 144 с.

 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. К.: Здоров’я, 1998. – 247 с.

 3. Биоэнергетика человека. Энциклопедия. Под редакцией В.И. Донцова. – М., 1994.

 4. Брэгг П. Чудо голодания: пер.с англ. – К: РИМП «София», 1992. – 160 с.

 5. Вельховер Е.С. Клиническая иридология. – М., 1992.

 6. Нетрадиційні засоби оздоровлення: Навчальний посібник / Григус І.М., – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.

 7. Евдокимов В.И. Рефлексопрофилактика утомления и профессионального стресса. – Кировоград: Кировоградская правда, 1990. – 104 с.
 1. Ефимова Т.Е. Комплексное очищение организма. – М.: Махаон, 2003. – 384 с.

 2. Зелекман Т.Я., Ячкут С.И. Гомеопатия в системе фармакотерапии. – 1994.

 3. Иванов В.Г., Панков Е.Я., Вязовский В.А., Иванов С.В. Рефлексодиагностика и терапия. – Харьков., 1994.

 4. Коркушко О.О. Електродіагностика та лікування в рефлексотерапії. – К., 2001. – 240 с.

 5. Малахов Г.П. полное очищение организма. 2001.

 6. Нетрадиционная медицина/ Пер. с англ. Е.Нетесовой. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2002. – 448 с.

 7. Самосюк І.З. Рефлексотерапія у педіатрії К., 1995.

 8. Стояновский Д.Н. Энциклопедия народной медицины. Практическое руководство – 2001.

Допоміжна 1. Брегг П. Здоровье и долголетие. – М., 1997.

 2. Бретмен С. Нетрадиционная медицина. Плюсы и минусы двадцати

 3. методов лечения. – М., 1997.

 4. Вельховер Е. С. Клиническая иридология. – М., 1992.

 5. Зебольд А.Н., Виноградова Т.В. - О лечении пчелиным ядом, медом и маточным молочком, Ленинград: Медгиз, 1960. — 34 с.

 6. Гавага Лувсан. Очерки восточной рефлексотерапии. – К., 1987.

 7. Кривенко В. В. Нетрадиционные методы диагностики и терапии. –

 8. К., 1990.

 9. Гирудорефлексотерапия как корригирущая технология восстановительной медицины Жернов В.А.

 10. Практики йоги и аюрведы, Айенгар Б.К.С. 2010г

 11. Попова Т. Г. Очерки о гомеопатии. – К., 1988.

 12. Беседы о классической гомеопатии.  Джордж Витулкас, 2007г

 13. Фундаментальные основы Аюрведы. Матхура Мандал даса,1998г


16. Інформаційні ресурси

1. Джерела рекомендованої навчальної літератури, включаючи електронні ресурси (бібліотека кафедри).

2. Посилання до веб-сайту кафедри.

3. Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів, проведення наукових досліджень, підготовки наукових публікацій, тощо.Перелік питань до заліку

 1. Що таке біополе людини?

 2. Назвіть основні кольори аури людського організму.

 3. Що таке чакри, де вони розташовані і їх зв’язок з внутрішніми органами.

 4. Назвіть основні складові енергетичної системи людського організму.

 5. Опишіть основні (класичні) меридіани та їх функції.

 6. Опишіть додаткові меридіани та їх функції.

 7. Опишіть додаткові енергетичні точки та їх функції.

 8. Дайте характеристику м’язово-сухожильному меридіану.

 9. Що таке су-джок терапія?

 10. Які існують відповідності міх частинами тіла та кистями і стопами?

 11. Які існують відповідності між внутрішніми органами та ділянками кистей і стоп?

 12. Що таке янь поверхня тіла і на які частини тіла вона проектується?

 13. Що таке інь поверхня тіла і на які частини тіла вона проектується? Лікарняний та післялікарняний періоди реабілітації хворих з плевритом.

 14. Які спеціальні інструменти для стимуляції точок відповідності в побутових умовах можна використовувати?

 15. Назвіть та опишіть способи стимуляції лікувальних точок.

 16. Які основні етапи пошуку та ознаки лікувальної точки?

 17. Дайте визначення поняття ароматерапія.

 18. Перелічить методики використання ефірних олій.

 19. Які загальні принципи складання сумішей для ароматерапії..

 20. Назвіть види лазень та їх вплив на організм.

 21. Дайте характеристику аромамасажу.

 22. Дайте характеристику аромаванн.

 23. Що таке літотерапія?

 24. У чому полягає принцип літотерапії?

 25. Які методи лікування каміннями вам відомі?

 26. Які вам відомі методики використання лікувальної сили каміння?

 27. Яка ознака того, що камінь Вам підходить?

 28. Від чого залежить лікувальний вплив каменя?

 29. На яких твердженнях базується оздоровча система К. Ніші?

 30. Які звички допомагає сформувати система К.Ніші?

 31. Які вправи є основними в системі К. Ніші?

 32. Назвіть правила здоров'я системи К. Ніші?

 33. Які напрямки очищення організму ви знаєте?

 34. Які методи очищення шкіри ви знаєте?

 35. Які методи очищення кишківника ви знаєте?

 36. Які методи очищення печінки ви знаєте?

 37. Що таке «детокс» програми?

 38. Назвіть протипоказання до застосування лікувального голодування.

Скачати 245.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка