Силабус навчальної дисципліни


Спеціальні (фахові) компетентностіСкачати 245.5 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації10.08.2021
Розмір245.5 Kb.
#17371
1   2   3   4   5   6
narod fr b
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, мастектомия
Спеціальні (фахові) компетентності

1

Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах з народної та нетрадиційної медицини.


Знати основні методи та оособливості форм і засобів народної та нетрадиційної медицини; їх вплив на стан здоров’я

пацієнта/клієнта
Вміти пояснити поняття «народна та нетрадиційна медицина» в контексті потреб конкретного пацієнта/клієнта; пояснити ефективність використання методів народної та нетрадиційної медицини для відновлення і підтримки здоров’я; пояснити необхідність

профілактичних та лікувальних заходів.

Створювати емоційно-позитивний клімат під час виконання професійних обов’язків.


Здатність донести свою позицію

до фахівців та нефахівців;

співробітництво з широким колом

осіб (колеги, керівники, клієнти)

для провадження професійної

діяльності.Здатність працювати автономно, нести відповідальність за

достовірність озвученої інформації.2

Здатність аналізувати

будову, нормальний та

індивідуальний

розвиток людського

організму та його рухові функції.


Знати анатомію, фізіологію, біохімію, особливості фізичного та психічного розвитку людини; процеси, які проходять в організмі під час хвороби.

Вміти пояснити анатомічну будову та функції людського організму; описати будову і функції органів та систем організму; пояснити зв’язок між будовою та функцією основних систем людського організму; описати особливості фізичного та психічного розвитку людського організму.

Здатність ефективно формувати

комунікаційну стратегію у

професійній діяльності.


Нести відповідальність за своєчасне набуття

сучасних наукових та практичних знань.3

Здатність враховувати медичні, психолого- педагогічні, соціальні аспекти у практиці

фізичного реабілітолога.Знати основи патофізіології та нормальної фізіології, внутрішньої медицини, педіатрії, неврології, травматології та ортопедії, хірургії, акушерства та гінекології

соціології, психології та педагогіки.
Вміння інтегрувати знання про фізіологічні патологічні процеси в організмі людини та спричинені ними розлади, що стосуються стану конкретного пацієнта/клієнта.

Встановлювати міждисциплінарні зв’язки для досягнення цілей;

спілкуватися вербально та невербально.Відповідально відноситися до поширення та

трактування інформації від фахівців медичної,

соціальної, педагогічної, психологічної сфери.


4

Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та

практикуючого фахівця практичну діяльність з нетрадиційної та народної медицини.Знати Закони України про охорону здоров’я, етичний кодекс,

нормативні документи, що регламентують професійну діяльність; принцип отримання згоди пацієнта/клієнта на проведення медичних заходів та маніпуляцій; особливості впливу стану

пацієнта/клієнта та зовнішнього середовища на безпеку проведення заходів.


Вміти виявляти фактичний і

потенційний ризик, небезпеку для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця, відповідним чином реагувати на неї; узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо кожної дії; запобігати небезпеці/ризику, мінімалізувати їх; безпечно

використовувати обладнання; надати первинну допомогу при невідкладних станах.


У разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого

фахівця сфери охорони здоров’я; у тактовній та зрозумілій формі реагувати на небезпечні дії колег.Бути відповідальним при дотриманні вимог

безпеки.


5

Здатність виконувати базові компоненти обстеження, опитування, вимірювання та тестування,

документувати їх результати.Знати методи

соціологічного, педагогічного, клінічного та параклінічного

дослідження; основні протипокази і

застереження щодо проведення лікувальних заходів; особливості обстеження,

спеціальні тести та шкали; етичні та

юридичні вимоги

ведення документації.


Вміти організувати збір інформації про актуальний стан здоров’я пацієнта/клієнта; складати анамнез; демонструвати чітке логічне обґрунтування вибраної

послідовності питань та обстежень; використовувати відповідні методи огляду обстеження та тестування; точно документувати дані

обстеження, користуючись логічним форматом, який відповідає професійним інструкціям фахівця і вимогам даного закладу.


Встановлювати міждисциплінарні зв’язки для досягнення цілей;

спілкуватися вербально та невербально; консультуватися з колегами, пацієнтом/клієнтом, опікунами, членами сім’ї та іншими учасниками

реабілітаційного процесу.


Під наглядом проводити обстеження, тестування,

документувати отримані результати; бути

відповідальним при дотриманні етичних та юридичних вимог.

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

1. Знати і застосовувати процедури і заходи забезпечення якості навчання та критерії оцінювання освітньої діяльності.

2. Реалізувати комплекс функцій управління (планування, прогнозування, організації, мотивування, виконання, контролю і корекції) навчально-виховною діяльністю.

3. Розробляти і застосовувати засоби діагностики освітніх результатів здобувачів освіти.

4. Розуміти місце дисципліни в системі підготовки фахівця та її взаємозв’язки з іншими галузями знань і навчальними дисциплінами.Скачати 245.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка