Секція 1 сучасне товарознавство: проблеми якості й безпеки товарів І шляхи їх вирішенняСкачати 10.65 Mb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір10.65 Mb.
СЕКЦІЯ 1

СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА

Абашина А.В.

Наук. кер. – Гарбажій К.С., к.с-г.н., ас.

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
Серед усіх продуктів тваринництва молоко має особливе значення. Це єдиний харчовий продукт, який забезпечує молодий організм ссавців всіма необхідними поживними речовинами. Тому молочне скотарство в Україні, як і в більшості країн світу, є провідною галуззю.

Купуючи пакет з надписом «молоко», ми розраховуємо, що платимо саме за молоко, а не за молочний напій, який виробляється з сухих сумішей або шляхом розведення цільного молока водою.

За останні роки асортимент і виробництво молока в Україні значно збільшилися. На ринку молока, знаходяться сотні його найменувань, що користуються стабільним попитом, тому спокуса збільшити свій прибуток шляхом фальсифікації молока може бути як у реалізатора, так і у виробника продукту.

Якісна фальсифікація молока здійснюється наступними способами: розведення водою, зниження вмісту жиру, додавання чужорідних компонентів, розкислення кислого молока. Для розкислення сирого молока іноді індивідуальні здавачі додають у молоко соду, з метою пониження кислотності, так як на заводи не приймають молоко з кислотністю більше 21°Т.

В молоко підмішують крохмаль, крейду, мило, вапно, борну або саліцилову кислоти і навіть гіпс. Все це робиться для запобігання від швидкого скисання. В дійсності застосування цих добавок не оберігає молоко від скисання і, що найголовніше, часто призводить до харчових отруєнь, що є досить вагомою причиною для відмови від фальсифікації.

Часом деякі недобросовісні виробники, відновлюючи молоко, допускають серйозні порушення: так, наприклад, до готового сухого знежиреного молока додають не молочний жир, а рослинні жири. А разом з молочним жиром молоко таким чином втрачає важливі жиророзчинні вітаміни.

Одним з найбільш розповсюдженим способом фальсифікації є невідповідність кількості жиру в продукті надпису на упаковці. Було проведено лабораторне дослідження щодо встановлення достовірності інформації стосовно вмісту жиру в молоці, що зазначена на етикетці. Для дослідження було відібрано три зразки молока пастеризованого вітчизняних виробників. На упаковках виробниками було зазначено вміст жиру 2,6%.

Після проведення дослідів були отримані невтішні результати. Дослідні зразки мали такий вміст жиру: 2,3;%; 2,4% і 2,1%. Можна сказати, що виробники ставляться несумлінно до свого виробництва, адже зазначаючи на упаковці недостовірні дані, вони обманюють свого споживача і порушують законодавство

Виробники повинні дбайливіше ставитися до виробництва молока. Фальсифікуючи свій продукт, вони отримують більший прибуток, але разом з тим поступово зменшують рівень конкурентоспроможності своєї продукції і звісно втрачають своїх покупців.

Споживачі піддаються найбільшому ризику і несуть від обману при продажу найбільші втрати, як моральні,так і фізичні. Значні втрати внаслідок обману покупця несе не тільки індивідуальний споживач, але й суспільство в цілому. Виникає ризик втрати здоров'я багатьма членами суспільства, погіршується структура харчування за рахунок підвищення питомої ваги низькоякісних і малоцінних продуктів, що у кінцевому рахунку впливає на погіршення якості життя суспільства в цілому, знижується рівень довіри інших держав і народів до суспільства, де процвітає обман, фальсифікація продуктів харчування.

Отже, держава повинна доцільніше контролювати виробництво такого важливого продукту, як молоко. Одним із можливих шляхів вирішення даної проблеми є збільшення штрафів за недотримання вимог стандартів, щоб розмір штрафу перевищував суму прибутку від фальсифікації молока і його продажу.


ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Богма А.В.

Научн. рук. – Ракова В.П., ст. преп.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк
Проблема качества товара не является новой проблемой. В настоящее время накоплен достаточный отечественный и зарубежный опыт по данной проблеме, проведены многочисленные исследования.

Теперь определим, в чем же состоит проблема качества товара.

1. Это проблема теоретическая, требующая осмысления понятийного аппарата.

2. Это проблема обеспечения качества товара.

3. Это проблема улучшения качества товара.

4. Это проблема системного подхода, позволяющая обеспечить и улучшить качество товара в зависимости от конкретных объективно складывающихся условий, в которых работает предприятие.

Качество товара представляет собой совокупность потребительских свойств, отражающих степень новизны, обусловливающих способность ее удовлетворять конкретные или предполагаемые потребности в системе производственных отношений.

Товар, выпускаемый предприятиями, обладает многочисленными свойствами. Эти свойства познаются благодаря развитию науки и позволяют отличать один товар от другого. Задача состоит в том, чтобы придать продукции те свойства, которые определяются конкретной потребностью, позволяют использовать товар с минимальными издержками. Многочисленные свойства товара часто бывают, не равнозначны и не всегда являются необходимыми с точки зрения потребления этого товара. Необходимые свойства, характеризующие качество товара, фиксируются в нормативных документах: стандартах и технических условиях.

В этом смысле качество товара имеет однозначное определение. Оно характеризует соответствие качества товара требованиям нормативным документам. Всякое отступление от требований нормативной документации называется дефектом. Товар, имеющий дефект, называется браком.
В зависимости от значимости, определяемой степенью влияния на качество товара, все дефекты делятся на малозначительные, значительные и критические.

Малозначительные дефекты несущественно влияют на использование продукции по прямому назначению. Значительные дефекты существенно влияют на использование продукции по прямому назначению, но не являются критическими. Критические дефекты исключают возможность использовать товар по прямому назначению, приводят к аварийным ситуациям.

Товар, имеющий значительные и критические неисправимые дефекты, считается окончательно забракованной и подлежит утилизации.

Рассмотренные теоретические положения не предполагают низкого и высокого качества товара.

Речь идет об уровне качества товара, определяемом относительной характеристикой достигнутых значений свойств товара с базовой величиной, взятой для сравнения. Таким образом, товар, используемый с малозначительными дефектами, имеет уровень качества ниже единицы. Если на предприятии создаются объективные производственные условия для выпуска товара выше требований нормативной документации и это поощряется реальной потребностью, такой товар имеет уровень качества выше, единицы.

Рассмотренные обстоятельства свидетельствуют о раздвоении проблемы качества продукции на проблему обеспечения и улучшения уровня ее качества.

С точки зрения обеспечения проблема качества продукции решается путем осуществления комплекса организационных, технических и экономических мероприятий, направленных на достижение установленных требований нормативной документации.


Сучасні засоби зв’язку: вимоги до їх безпечності

Горак Д. Я.

Наук. кер. – Ємченко І. В., д.т.н., проф.

Львівська комерційна академія, м. Львів
Жодна людина не уявляє себе без спілкування – невід’ємною складовою нашого життя. Давно минув той час, коли мобільний телефон був показником забезпеченості, а не засобом спілкування. Сьогодні мобільним телефоном користуються не лише сучасна молодь та бізнес-еліта, а й школярі та пенсіонери. Кожен рік провідні виробники цієї техніки випускають більш оновлені та стильні моделі на будь-який смак: слайдери, моноблоки, сенсорні, смартфони, Iphone тощо. Останні розробки на ринку мобільних телефонів демонструють тенденцію до масового випуску нових моделей, оснащених сенсорними дисплеями. Сучасний телефон із сенсорним екраном відповідає всім вимогам надійності, а по зручності навіть перевершує багато своїх побратимів. Окрім того, інтерфейс сенсорних телефонів максимально оптимізований. Смартфон узяв від мобільного телефону форму і базовий набір функцій, але доповнений інтерфейсом та функціональністю комп’ютера. Ще одна новинка у сфері мобільної техніки, яка була випущена декілька років тому – Iphone, який належить до класу смартфонів і може виконувати безліч корисних функцій. Цей телефон має сенсорний дисплей, музичний плеєр iPod, з його допомогою дуже зручно дивитися відео і насолоджуватися якісним звуком, читати електронні книги та працювати в Інтернеті.

Зважаючи на таку залежність суспільства від сучасних засобів зв’язку не можна уникнути питання, що стосується їх безпечності, адже вчені всього світу і досі намагаються визначити, чи шкідливий мобільний телефон для здоров’я людини. Річ у тім, що мобільний телефон — це джерело постійного надвисокочастотного випромінювання, за допомогою якого і здійснюється зв’язок. У багатьох країнах світу були проведені дослідження, у яких вивчався вплив випромінювань мобільних телефонів на область вуха людини, нервову систему, показники гемодинаміки, клітини периферичної крові, генний апарат, пухлинний ріст, мікроорганізми тощо. Отримані результати носять суперечливий характер.

Показником безпеки мобільного телефону вважається величина індивідуального рівня поглинання – SAR (Specific Absorption Rates), яка вимірюється у ватах на кілограм тканини (Вт/кг). Цей показник характеризує ступінь поглинання тканинами організму електромагнітної енергії, випромінюваної антеною під час телефонної розмови. Загальноприйнятою є така класифікація ступеня небезпеки мобільних телефонів, наведену у табл. 1.

Таблиця 1 – Градація величини SAR для мобільних телефонівп/п

Рівень опромінюючої здатності

Величина, Вт/кг

1

Дуже низька

SAR ‹ 0,2

2

Низька

SAR від 0,2 до 0,5

3

Середня

SAR від 0,5 до 1,0

4

Висока

SAR › 1,0

У зв’язку з несприятливою дією мобільних телефонів на організм людини необхідно дотримуватись певних рекомендацій, зокрема, користуватися мобільним телефоном лише у разі потреби і не використовувати його в якості будильника, записної книжки, фотоапарата тощо, тримати подалі від тіла (наприклад, у сумці), обмежити розмови підліткам та вагітним жінкам.

Отже, враховуючи потенційну небезпеку мобільних телефонів на організм людини, слід дотримуватись примітивних рекомендацій щодо їх експлуатації та використовувати мобільний телефон з мінімальним значенням SAR, що дасть можливість хоча б частково уникнути шкідливого впливу.


ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ В КОВБАСНИХ ВИРОБАХ

Гречко О.К.

Наук. кер. – Ракша-Слюсарева О.А., д.б.н., проф.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк
На сучасному етапі розвитку суспільства особлива увага приділяється підвищенню якості безпеки товарів, які використовуються у повсякденному житті. До них можна віднести безліч товарів різних продовольчих та непродовольчих груп.

Практично всі необхідні для життєдіяльності речовини надходять в організм людини з їжею у процесі харчування, тому, перш за все, слід звернути увагу на якість харчових продуктів і властивості харчових добавок, що входять до їх складу.

Метою даної роботи є розгляд та аналіз оцінки якості вибірково взятої ковбасної продукції різних підприємств-виробників.

При аналізі продовольчої продукції особливу увагу слід звернути на склад того чи іншого товару. При цьому доцільно виокремити розгляд та вивчення харчових добавок. Харчова добавка – будь-яка речовина, що зазвичай не вважається харчовим продуктом або його складником, але додається до нього з технологічною метою в процесі виробництва, та яка у результаті стає невід’ємною частиною продукту.

Для аналізу ковбасної продукції взято 10 найменувань напівкопченої ковбаси, серед яких в значній частині з них вказано харчові добавки.

Найрозповсюдженішою харчовою добавкою у ковбасі (у всіх 10 зразках) є нітрит натрію (Е250). Як харчова добавка застосовується в харчовій промисловості в двох цілях: як антиокислювач, що забезпечує виробам з м'яса і риби «природний колір», і як антибактеріальний агент, що перешкоджає зростанню Clostridium botulinum, – збудника ботулізму.

У взятих 10 зразках ковбасної продукції застосовуються інші харчові добавки: Е575, Е621, Е451, Е300, Е316.

1) Е575 (Глюконо-d-лактон) – регулятор кислотності, розпушувач, стабілізатор. Глюконо-дельта-лактон використовують для виробництва ковбас швидкого дозрівання, для надання особливому смаку деяким видам сосисок.

2) Е621 (глутамат натрію) – глутамат натрію має властивість підсилювати смак продукту, до якого додається. На язиці у людини є спеціальні рецептори, які реагують на глутамат натрію, природою призначені реагувати на натуральну глютамінову кислоту. Деякі вчені кажуть про те, що глутамат натрію – це отрута, яка повільно вбиває організм людини. Проте в ході багато чисельних суперечок і досліджень було встановлено, що в невеликих кількостях глутамат натрію можна вважати безпечною добавкою.

3) Е451 (три фосфати) – це сіль триполіфосфорної кислоти. Триполіфосфат (добавка E451) краще всього сприяє емульгуванню жиру. Вживання добавки Е451 вище дозволеної норми може негативно позначитися на здоров'ї людини.

4) Е300 (аскорбінова кислота) – аскорбінова кислота є одним з найсильніших антиоксидантів, відомих науці. Вітамін С зв'язує вільні радикали, запобігаючи їх руйнівній дії на тканині організму. У харчовій промисловості аскорбінова кислота Е-300 захищає забарвлення м'яса.

5) Е316 (ізоаскорбат натрію) – здатний уповільнювати процеси окислення органічних сполук. У харчовій промисловості добавка Е316 використовується як підкислювач, стабілізатор забарвлення і регулювальника кислотності.

Висновки. Таким чином, досліджуючи якісний аспект виробництва ковбасної продукції слід звернути увагу на склад самого продукту, а особливо на наявність деяких харчових добавок, які негативно впливають на організм людини. В результаті роботи виявлено, що при наявності у товарі харчових добавок необхідне чітке нормування речовини (особливо харчових добавок Е451 та Е621).


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Кузьменко О.О., Ярмоленко А.В.

Наук. кер. – Ракша-Слюсарева О.А., д.б.н., проф.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк
Проблема безпеки продуктів харчування (ПХ) є комплексною і досить складною. Вона потребує численних зусиль для її вирішення, як з боку вчених - біохіміків, мікробіологів, токсикологів та ін., так і з боку виробників, санітарно-епідеміологічних служб, державних органів і, нарешті, споживачів.

Актуальність цієї проблеми з кожним роком зростає, оскільки саме вдоволення вимог безпечності продовольчої сировини і ПХ є одним з основних факторів, що визначають здоров'я людей і збереження генофонду.

Під безпечністю ПХ слід розуміти відсутність небезпеки для здоров'я людини при їх вживанні, як з точки зору гострого негативного впливу (харчові отруєння та харчові інфекції), так і з точки зору віддалених наслідків (канцерогенна, мутагенна та тератогенна дія). З продуктами харчування в організм людини можуть надходити значна кількість речовин, небезпечних для його здоров'я

Розробка нових критеріїв і створення високочутливих методів аналізу дозволили з високим ступенем вірогідності і надійності визначати інгредіентний склад хімічних сумішей. Не зважаючи на це, методи оцінки безпечності ПХ вимагають постійного вдосконалення. Від простої констатації токсичних властивостей речовини, джерелом або носієм якої є їжа, слід перейти до кількісної оцінки реального ризику для здоров'я людини. При цьому можна виділити кілька основних завдань: визначення пріоритетності ролі забруднювачів ПХ, заснованої на характері і вираженості токсичних ефектів, поширеності в ПХ, а також на особливостях метаболізму і механізму їх дії; обґрунтування допустимої добової дози, організація відповідної методичної бази та аналіз результатів моніторингу;розрахунок реальної добового навантаження на людину.

Важливу роль в останній час відіграє, так звана, біологічна безпека, пов'язана з вживанням в їжу продуктів, вироблених з генетично модифікованих рослин. Тільки за останні два роки в світі більш ніж у 20 разів збільшилися посівні площі під трансгенними рослинами - такими, як соя, кукурудза, томати, картопля. Продукти з них вже надходять на стіл американців, австралійців, голландців, росіян та жителів інших країн. У міру розширення міжнародної торгівлі генетично модифікованим продовольством гострота проблеми біологічної безпеки зростає.

З розвитком харчових технологій, хімії, мікробіології та біотехнології з'явилася величезна кількість нових харчових добавок, а також більш актуально постало питання забруднення навколишнього середовища, що викликало необхідність створення міжнародного законодавства щодо ПХ, яке посилює вимоги до безпеки продуктів харчування.

На сьогоднішній день у розвинутих країнах Заходу діє «Кодекс Аліментаріус», що представляє собою комплекс законодавчих актів про склад, властивості та якість харчових продуктів. Для забезпечення гарантованої безпеки ПХ створена система аналізу небезпек по критичним контрольним точкам, яка діє на переробних підприємствах промислово розвинених країн. Вона передбачає систему контролю за якістю при виробництві харчових виробів за рівнем критеріїв ризику.

Отже, підводячи підсумки, варто відзначити, що проблема безпечності ПХ є досить актуальною в Україні та світі. Для її вирішення в нашій державі необхідно, в першу чергу, суттєво оновити нормативно-правову базу, що діє у цій галузі виробництва, а також брати приклад із більш розвинених країн, вводячи інноваційні системи контролю безпечності продовольчих товарів.


ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Любчик Ю. М.

Наук. кер. – Шарко В. В., ас.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця
На сучасному етапі розвитку виробництва і ринкових відносин все гостріше постає питання, яке стосується безпеки та якості товарів, які споживає та використовує споживач. Надзвичайно важливо перевіряти якість і безпеку тієї продукції, яку щоденно споживаємо.

Однією із суттєвих ознак сучасного суспільства є безперервне збільшення вимог щодо безпечності продукції. Держава на ряду з іншими виробниками має гарантувати споживачам належний рівень безпечності і якості продукції, яка знаходиться в обігу на території нашої країни.

В сучасних умовах цією проблемою займалися у своїх працях такі науковці як А. Дубініна, Л. Титаренко, В. Малигіна та інші. Особливу увагу було приділено засобам і методам виявлення фальсифікації зерноборошняних, кондитерських, смакових товарів, плодів і овочів, молочних, рибних та м'ясних продуктів.

Виробництво і продаж якісної та безпечної харчової продукції з максимально збереженими незамінними харчовими речовинами – це проблема не тільки споживча, а й соціально-економічного розвитку держави в цілому. У зв'язку з цим постають проблеми, пов'язані з підвищенням відповідальності за ефективність та об'єктивність контролю якості сировини, дотримання правил ведення технологічних процесів переробки, пакування, зберігання сировини, та нормативів зберігання і реалізації готових продуктів.

Проблеми харчування і здоров’я тісно взаємопов’язані. Здоров’я людини

залежить від того, чим вона харчується. Бо продукти – це “цеглинки”, з яких будується кожна клітина організму. Майже третина харчових продуктів, що вживаються в європейських країнах, є генетично модифікованими організмами; в США цей показник досягає 60%. Питання біобезпеки «генетично модифікованих організмів» (ГМО) та оцінки потенційних ризиків від їхнього використання – надзвичайно складна й комплексна наукова проблема.

Намагаючись інтегрувати економіку в міжнародну економічну спільноту, Україна відкрила свої ринки для імпортних товарів. В умовах конкурентного середовища різні виробники намагаються отримати максимум грошей за свій товар у будь-який спосіб: як шляхом поліпшення якості продукту, так і шляхом обдурювання споживачів та виготовлення і продажу недоброякісних і дуже часто фальсифікованих товарів. Тому питання забезпечення якості та безпеки товарів народного споживання, як основного фактору підвищення потенціалу здоров'я нації, є на сьогодні надзвичайно актуальним. Слід “озброїти” як товарознавців, так і споживачів необхідними знаннями щодо своєчасного розпізнання різних підробок товарів.

Насамперед нам необхідно усвідомити той факт, що з погляду збільшення тривалості життя саме особлива система харчування здатна забезпечити найбільший ефект, а значить харчуванню варто приділити особливу увагу.

Світові глобалізаційні процеси, розвиток торгівельних відносин наполегливо вимагають і нових підходів до забезпечення якості, і безпеки життя в Україні. Гармонійний розвиток людини, її здоров'я багато в чому пов'язані з характером харчування й навколишнім середовищем. Використання антибіотиків при вирощуванні худоби й птиці, синтетичних антиоксидантів для продовження терміну зберігання, надмірне захоплення нетрадиційними добавками шкодить не тільки здоров'ю, але й життю кожного українця. Стрімка динаміка розвитку українського продовольчого ринку ставить перед суспільством нове завдання – захист людини від негативних впливів і досягнення комфортних умов життєдіяльності. На цьому має бути зосереджена увага всіх: і пересічних громадян, і державних діячів різних рівнів.


БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНЬЯ

Марченко Ю. И.

Научн. рук. – Медведкова И.И., к.т.н., доц.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк
Варенье, джемы, конфитюры – эти лакомства знакомые нам с детства. Варенье – это десерт яз ягод и плодов, сваренных в сахарном сиропе. Джем – это десерт, который готовится с использованием желеобразующего вещества, чаще всего пектина. Часто в такой продукт входит лимонная кислота для осветления сиропа. Конфитюр – разновидность джема. Главный признак конфитюра – разваренные измельченные ягоды или кусочки фруктов, которые трудно отделить от густого желеобразного сиропа. Фрукты, ягоды, плоды, которые используются при производстве варенья, богатые витаминами и микроэлементами, способны ускорить лечение многих заболеваний. Отлично известна польза варенья при простудах, кашле, высокой температуре. Но наряду с полезными свойствами эти лакомства могут скрывать в себе опасность для здоровья человека.

При производстве варенья производителю выгоднее варенье переварить, чем недоварить. Варенье не забродит и не прокиснет, тем самым увеличивается срок его реализации. Однако, варенье, которое длительное время поддавалось тепловой обработки может быть опасным для жизни человека в виду того, что из углеводистых веществ при долгой варке образуется оксиметилфурфурол. Это химическое соединение в больших количествах негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, провоцируя гастрит и заболевания печени. Оксиметилфурфурол относится к так называемым индикаторам качества и безопасности ведения технологического процесса. Согласно результатам ряда экспериментальных исследований, оксиметилфурфурол способен накапливаться в организме человека, а так же обладает ограниченным токсическим (мутагенным) действием, что обосновывает необходимость нормирования его максимального количества в продуктах. Однако, законодательной нормы на содержание оксиметилфурфурола в варенье нет. Чем выше температура и дольше процесс нагревания, тем больше образуется оксиметилфурфурола. В этом смысле, по словам экспертов, джемы и конфитюры предпочтительнее, поскольку процесс варки и изготовления этих продуктов значительно короче, чем варенья.Варенье, джем и конфитюр могут быть радиоактивными. Законы не обязывают указывать место и время снятия урожая, использованного для варенья. По закону производители не обязаны сдавать эти продукты для теста на радиацию, то есть их никто не проверяет перед тем, как поставить в магазин. А при термической обработке радионуклиды, которые обладают кумулятивным эффектом, не исчезают.

При выборе варенья необходимо рассмотреть банку на свету - ягоды не должны быть слишком яркими, цвет варенья не должен быть ненатуральным, насыщенным, нетипичным. Всё это признак того, что в него добавляли красители (о них не всегда заявляют на упаковке). Сироп варенья должен быть прозрачным и жидким, а плоды – целыми и плотными.

В составе качественного варенья и конфитюра будут только ягоды, плоды и сахар (сахарный сироп). Именно в таком порядке. Если в перечне значатся крахмал, стабилизаторы, загустители, краситель, усилитель вкуса и аромата, то такое варенье не соответствует требованиям нормативной документации, так как конфитюры и варенья должны быть сделаны только из натуральных продуктов, а джемы могут содержать помимо ягод и сахара, также и химические ингредиенты. Для детского питания в магазине лучше выбирать джем или конфитюр, а не варенье – в них меньше оксиметилфурфурола, однако, варенье и конфитюр содержат в своем составе только ягоды, плоды и сахар (сахарный сироп), в отличие от варенья. По этому необходимо внимательно изучить маркировку продукта, прежде чем его приобрести, а также не приобретать продукт, если он вызывает у вас подозрение.
АНАЛІЗ ЯКОСТІ РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ М. ДОНЕЦЬКА

Марченко Ю. І.

Наук. кер. – Дітріх І. В. к.х.н., доц.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк
Останнім часом виробництво пресервів стає одним із перспективних напрямів використання рибної сировини. Рибні пресерви користуються значним попитом, тому що споживачі дедалі більше віддають перевагу готовим продуктам, які можна використовувати в їжу без додатковою кулінарної обробки. Особливість пресервів – відсутність термічної обробки, що сприяє збереженню всіх основних поживних речовин у готовому продукті. Вони містять білок, жир, вітаміни, мінеральні речовини в кількості, властивій нативній сировині і відрізняються високою харчовою цінністю.

Асортимент рибних пресервів дуже різноманітний. Він залежить від виду риби (найбільш популярні пресерви з оселедця), обробки риби, рецептури заливки, соусу, маринаду тощо. Пресерви з обробленої риби виготовляються у вигляді філе, філе-шматочків, скибочок, рулетів.

Метою нашого дослідження було визначення показників якості рибних пресервів. Дослідними зразками було обрано: пресерви «Филе сельди «Морячок» оригинальное» ТМ «Санта Бремор», пресерви «Оселедець підкопчений в олії з димком» ТМ «Флотилія», пресерви «Філе оселедця в олії» ТМ «Рибка для вас», пресерви «Оселедець в олії з цибулею» ТМ «Flagman», пресерви «Філе оселедця в олії» ТМ «Русалочка».

При дослідженні маркування п’яти зразків рибних пресервів порушень не виявлено: всі виробники вказали найменування та місцезнаходження підприємства-виробника; товарний знак підприємства; найменування продукції; масу нетто; нормативну документацію; дату виготовлення та номер партії; строк придатності; інформаційні данні о харчовій та енергетичній цінності продукту: склад, поживну цінність та енергетичну цінність; умови зберігання. Маркування було нанесено згідно вимогам нормативної документації.

Пресерви «Филе сельди «Морячок» оригинальное» ТМ «Санта Бремор», пресерви «Оселедець підкопчений в олії з димком» ТМ «Флотилія», пресерви «Філе оселедця в олії» ТМ «Рибка для вас» та пресерви «Філе оселедця в олії» ТМ «Русалочка» упаковані у полімерну тару. Тара щільно закупорена, без патьоків, поверхня чиста, що відповідає вимогам нормативної документації. Пресерви «Оселедець в олії з цибулею» ТМ «Flagman» упаковані у герметично закупорену полімерну тару, без патьоків, але тара забруднена, жирна, що погіршує естетичний вигляд продукту.

Результати органолептичної оцінки показали, що пресерви «Филе сельди «Морячок» оригинальное» ТМ «Санта Бремор», пресерви «Оселедець в олії з цибулею» ТМ «Flagman», пресерви «Оселедець підкопчений в олії з димком» ТМ «Флотилія», пресерви «Філе оселедця в олії» ТМ «Рибка для вас» мають: смак - виражений, приємний, властивий дозрілій рибі; запах – приємний, без стороннього запаху; консистенцію м'яса риби - ніжну та соковиту; стан - філе-шматочки цілі, злиплі, зріз рівний; наявність нальоту білкового походження – наліт присутній; стан заливки - прозора, рідка, властива даному виду; порядок укладання - укладені пресерви поперечним зрізом до дна. Ці зразки відповідають вимогам нормативної документації.

Зразок пресервів «Філе оселедця в олії» ТМ «Русалочка» за органолептичними показниками якості не відповідає вимогам стандарту: смак риби та заливки неприємний, старий, прогірклий; запах - неприємний, старий; консистенція м'яса риби - м’яка; стан заливки - заливка забродила, густа; порядок укладання - філе-шматочки укладені хаотичним чином, без дотримання порядку.

З хімічних показників якості було досліджено масову частку повареної солі. Зразки пресервів «Филе сельди «Морячок» оригинальное» ТМ «Санта Бремор», пресерви «Філе оселедця в олії» ТМ «Рибка для вас» та пресерви «Оселедець підкопчений в олії з димком» ТМ «Флотилія» мають масову частку кухонної солі 6%, пресерви «Оселедець в олії з цибулею» ТМ «Flagman» - масову частку кухонної солі 8%, що відповідає вимогам стандарту. Зразок «Філе оселедця в олії» ТМ «Русалочка» на масову частку кухонної солі не досліджували, так як за органолептичними показниками він не відповідає вимогам стандарту.

Таким чином, пресерви – це продукт, який не підлягає тривалому зберіганню, тому умови виробництва, транспортування та реалізації рибних пресервів повинні постійно контролюватися на відповідність вимогам нормативної документації.


ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ПИКЕ»

Поздеева М.А.

Научн. рук. – Михайлова Л.В., к.т.н, доц.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал)

Российского университета кооперации, г. Чебоксары
Рост культурного уровня и доходов людей обусловливает повышение требований к качеству одежды. В связи с этим важной задачей для производителя одежды становится выработка механизма оперативного контроля качества изделий, позволяющего своевременно и быстро выявить бракованную продукцию.

ООО «Швейная фабрика «Пике» создана в 2005 г. и в настоящее время входит в состав крупного производственного холдинга, относящегося к легкой промышленности России. Фабрика имеет развитый сбыт и сеть собственных розничных магазинов в г.Чебоксары и г.Новочебоксарск. С 2007 г. предприятие сотрудничает с итальянскими дизайнерами по созданию изделий верхнего трикотажа под торговой маркой «MELADO». Высокое качество продукции достигается за счет высокой квалификации персонала, системы внутреннего обучения, активной работы службы контроля качества, которая обеспечивает входной контроль материалов и жесткий контроль выпускаемой продукции.

Для управления качеством одежды важно проводить независимую оценку уровня качества производимой продукции. В связи с этим нами проведена экспертная оценка качества 5 сорочек женских 1-го сорта, взятых методом случайной выборки, по следующим критериям: органолептические показатели и линейные измерения в соответствии с ГОСТ 4103-82, полнота маркировки в соответствии с ГОСТ 3897-87. В результате проверки посадки изделий установлено, что заломы, складки, морщины, перекосы отсутствуют. На материалах пороки внешнего вида не обнаружены. Конфигурации края деталей без искривлений и нарушений. Для пошива изделий использованы полотна с набивными рисунками. Направление рисунка в деталях изделий выдержано, рисунки при соединении деталей совпадают. Строчки, швы ровные, без искривлений; отсутствуют пропуски, слабина в натяжении материала и нитей в строчках. Внутренние крепления деталей прочные и равномерные. Линейные измерения сорочек женских соответствуют линейным измерениям по нормативно-технической документации, используемой на предприятии. Изделия маркированы товарным ярлыком, лентой с изображением товарного знака и контрольной лентой. Информация для потребителя предоставлена полная, в доступной и наглядной форме на всех изделиях.

Условия эксплуатации и назначение изделия определяют номенклатуру свойств для объективной оценки уровня его качества. Для оценки потребительского уровня качества сорочек женских составлена номенклатура, включающая свойства: назначение (соответствие изделия основному функциональному назначению; соответствие изделия сезону, сфере применения и условиям эксплуатации), надежность (долговечность, формоустойчивость, сохраняемость), эргономические (соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека; удобство пользования), эстетические (соответствие художественно-колористического оформления направлению моды; соответствие фактуры направлению моды, четкость и выразительность исполнения товарных знаков и ярлыков). Оценка уровня качества проведена органолептическим методом, значения показателей выражались в баллах: 3 – «отлично», 2 – «хорошо», 1 – «удовлетворительно», 0 – «плохо». Для получения данных об уровне качества товаров предложена шкала градаций оценок: низкий уровень качества («плохое качество») – менее 21 балла, средний («удовлетворительное качество») – от 22 до 24, высокий («хорошее качество») – от 25 до 27, очень высокий («отличное качество») – от 28 до 30 баллов. В результате оценки три образца получили максимальное значение баллов, два других – 27, 26 баллов соответственно. Таким образом, сорочки женские соответствуют очень высокому и высокому уровню качества.


ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ

ПОЛІМЕРНОГО ПАКУВАННЯ

Поташна Ю. В.

Наук. кер. – Губа Л.М., к.т.н., доц.

ВНЗ Укоопспілки

Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава
Пакування стало невід'ємною частиною нашого життя. Їх видів так багато, що людина вже не зосереджує на пакуванні спеціальної уваги, але воно діє через підсвідомість. Люди постійно перебувають у контакті з різними пакуваннями: яскравими, які привертають увагу, оригінальними, які полегшують корис­тування товарами, інформативними, які допомагають зрозуміти, що люди матимуть, коли придбають той чи той товар. На сьогоднішній день найбільшого поширення набуло саме полімерне пакування, тому дослідження його асортименту є актуальним завданням.

Мета даної роботи - охарактеризувати сучасний асортимент полімерного пакування, що виробляється ТОВ «Мегатара».

У виробництві полімерного пакування ринок України представлений такими основними виробниками, як: ТОВ «Ексіда», ВАТ «Укрпластик», компанія «Сіріус Екстружен», ТОВ «Мегатара» і багато інших. Основною сировиною для виробництва полімерного пакування є поліетилен, поліпропілен, целофан, полістирол, полівінілхлорид та інші синтетичні матеріали, які забезпечують надійний захист упакованих товарів. Також до складу пластмас, з яких виготовляють полімерне пакування, входять наповнювачі, пластифікатори, фарбники, стабілізатори та інші компоненти.

В роботі досліджено асортимент вітчизняного виробника поліетиленової і поліпропіленової тари і пакування – компанії «Мегатара». «Мегатара» реалізує полімерне пакування: плівку поліетиленову (стретч-плівку, технічну плівку, спанбонд і т.д.), пакети поліетиленові, мішки поліпропіленові, стрічку сигнальну (загороджувальну / попереджувальну стрічку) і супутні товари оптом і дрібним оптом.

Полімерне пакування, що виробляє ТОВ «Мегатара», за функціональним призначенням, розподілилося наступним чином: найбільше виробляється споживчого пакування (40 %), а найменше – виробничого (25 %).

Значну частку пакування ТОВ «Мегатара» виготовляє з поліетилену та поліпропілену по 25%, а найменше - з етилен вінілацетату (лише 2%), по 10 % з ПЕТ, комбінованих матеріалів та інших полімерних матеріалів, 15% з ПВХ плівки, та 3 % з ПВДХ плівки.

За технологією виготовлення ТОВ «Мегатара» найбільшу частку полімерного пакування виробляє термоформованим методом (30 %), а найменше видів пакування - звареним і видувним методами – відповідно 12 % і 10 %.

За особливостями конструкції асортимент товарів компанії «Мегатара» не достатньо широкий. Найбільшу частку у виробництві займають плівки – 30 %, а найменшу (по 15 %) - біг-беги і пакети.Висновки: Асортимент продукції компанії «Мегатара» представлений не досить широко. Компанія реалізує такі види пакування як: пакети, плівки, біг-беги. Однак, слід зауважити, що це пакування в межах видів має достатню глибину асортименту. Вона забезпечується завдяки виготовленню пакування з різних полімерних матеріалів, різних розмірів, з використанням вкладишів та оздоблення. Ще однією особливістю є те, що залежно від бажання споживача компанія виготовляє пакування на замовлення з тими характеристиками які запропонував покупець.

Література

  1. Сайт підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://megatara.com.

  2. Пакування та маркування. Терміни та визначення: ДСТУ 2887-94 [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 15 с. – (Державний стандарт України).

СУЧАСНЕ ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ГУМОВЕ ТА ПОЛІМЕРНЕ ВЗУТТЯ

Садловська С.І.

Наук. кер. – Беднарчук М.С., к.т.н., доц.

Львівська комерційна академія, м. Львів
Кілька років тому ситуація на ринку гумового і полімерного взуття зазнала різких кардинальних змін: гумові чобітки появились на наймодніших європейських показах моди; найвідоміші світові модельєри і дизайнери (Ілзе Якобсен, Дієго Дольчіно та ін.) та провідні світові компанії (британські компанії Hunter, що спеціалізується на виробництві найкращих у світі гумових чобіт ручної роботи з натурального каучуку; Burberry, яка виготовляє взуття, одяг і парфуми класу люкс) випускають широкий асортимент гумових і полімерних чобіт, туфель, черевиків тощо. Через обмежений обсяг статті ми подаємо загальну товарознавчу характеристику окремих моделей такого взуття найвідоміших модельєрів сучасності (назви взуття подаються у редакції авторів-модельєрів).

Балетки «BowWow» торговельної марки Moschino (рис.1) створені за участю міланського виробника полімерних меблів Kartell. Основною характеристикою їх асортименту є значна кількість різновидів за кольорами і відтінками.

«Оксфорди» модельєра Олександра Херчовіча (рис.2), які виготовляє компанія Melissa у співпраці з іменитими світовими дизайнерами. Кожен сезон таке взуття рекламує інша фешн-зірка. Наприклад, на сезон осінь-зима 2012 р створені жіночі вінілові "оксфорди" у класичній біло-чорній гамі. Для літа цей дизайнер створені моделі яскравих кольрів: рожеві човники з загостреним носком і інкорпорованим у вініл мереживом; туфлі на танкетці із застібкою на щиколотці (синього, червоного, жовтого, зеленого, чорного, сірого).

Туфлі для танців модельєра Вів'єн Вествуд (рис.3), яка створила осінньо-зимову колекцію туфель на підборах в стилі професійного взуття для танців. Одна з моделей колекції, «Lady Dragon» - стала обличчям бренду компанії Melissa.

‚7МС±#№ЦэY†“ъ¬ЫцЈqвЄt™xbUГP*ућЫY¶ѓ‡ѕзi§q†нU*еђRХCfИЮ-ЭЭьЧ—_µўJўЋЁM ЪmБiиHПN7ЏUЬгP¦•ґ4•ђН *©пН<Шґ›є=(џn­нw¦У™F®i^†®кљҐҐљ ю+› ¶sKMмс”лo5Уq·TДfQѓUCћg Sdg8LЋ7h~ЛћО$7kdо<Lь|q7_єЛqБ 9Ќ›eйffЫrпФ в¬tЇ€іД KўЛ,Т=нyvыfй№М sA§sHvИT«­ЕЏ Љ %™м.¦~BШ#p`’;х—7цrµЈ-ЇєЪрЮR1RvXЩ ИK9ИrІPБfµЩF›‡vнкыEЁєХS6VхЁOгл-»є±x—$VЈЖюVРЉ|ZЄEІјfъ’Хз*бўён>IЬ;Vbu1‰:љrsЦlМлЊЌъмЮУД7s—zЋЪv—E&ыо ЌОiиёvкјK”YЂTйiВ†Pцkвє#®µWJЦГO/5ќЯHыеK@Л °%ъe„YЭ`Ќv»жюТmIls_v kф·ъЫы›Pв-‚®zjѕkfX'2ЦЖСМ–|љ_6mвЁ;eвоОДЎQvмжЧ+‹Zм§ЦФp^•зP^й)џТq§Љ«НIwNY$vЬ¶ѓф“kр^_?SЇ”с™zз‘PTБ¬Кя№Н>іѕ4щ»щ>_ф3y…еV—›ЖЛї®…Џс¶OтЄ,туя•4ЫMwZ€±FґъAЮҐVЇMjy.зтbѓ‰¤№Њeнo8нюхПџH‚‚Ј+»LlQЄ®uLс>ЕЇcзЗiѕ*tB¬ь8G‡r’Х;СЗ+ќћsWџ%ї¬ђЭЊїE›'z¤хвЫЫ©КнL‹±є™)Ю.ЖщИtт9Ґ­Иvф6i6И^aъЄeo›цнБ1&Л Б‘®,–l·uЯН°зж№чќЪ®™®ZЊИЙЕ[+–ЉИ"ћ'G МУр=c»x!G­ЪП‰RTQ;Њђрw¤ЯnЮмБy»†U•хPТYLј­7 цh~.ќqхItЄЏУ'їяХ¤т z%к>]4фя?»)ы%^O*®б%Srћ–Oд;wпxЙ›‹R;цЂЭ?/Ёпь¶rџф†9(cЇ;Њ1хК]ыТs®™W—·еф§ѓГL‚€чJиШзР q6‰+’Б+Rа‘5·љпSMљ;4Фц‘§zЛЏR&я2«†®”Є)ЮЖmгѓ®MЪбІаwґ®Љ­зЪY^мт_”bt5ђюС»mгѓ§ц]єыЖ«ЫJщ/xхј©vV€4ЛТЁ¤хЈ‘їбp?ЉҐТ~^|т’ УЯЁЄЕ„ATѓйGz™]^ютћ99/EЫvIѓ‡]ЮхaџҐ%yяКмшv%$_іqПм?>ЄК™8E^нuTµ=і”NПxшя%—kG-ЫnЇ›xфWuE;%ЅљцјXЪе›Їmаo!r®оd®€к7снщщєГd' R[жпpЉћ'?j1–jњю“ЯsђrєЪ•зЅ^‹Ыт’#Ќ‘ЖШШ,Ц45ЈЂп$йЪЇФ.р¶љЁZцШкЎФ–ґвёЌЕрlэ_DюJ’ЕМ¬:Ч5Щ^ ]ЫусPЦ,ћ:«с.ЌЁ1ЬK–TLмзцlПшoЮ!IвЯ>+ЇГжеOяaрё^ВfеЃgГ]Ъђ¬>]uаЇћњі¬ЏIї€[j0у:†l’џЅyЪёm¦S™–Uн’K–^Зmxz^о—ЅX"ІRЊ©К ·eLµlнFКw…Ј,Vў КєДр†?СсщХW,ҐDRСOЩ»‡QЯуЮў¬X^/Џщ­3ќЁ’Ъчшо'‚ЯЏMгЗµiEL“Jйвз8Ьь•zэЌL«ЛћУуБj–МдБҐe9•Д@льmБjлЦ-eЕ<ІZ#W`>юѕ?Б»^G|ў·ГьЦҐяы•$ѕщвЬЙЗY=kй/kќ>NюG‡Тя†й«7Ђ@@@@@@@@A®ћT›pµюљ/r«Ыґy±=3Њ'ґрT ©щ«ќ9хZпПZнФч№>J љ>NА%cL’№ЎА·`ќ’ЦЗxVшъQЦЙlЉтk—x'bтµўСJyиє¬нгч]ўу•fјrj·hj©“›(сv_‹v‡ев¶q^ ~fuЪЮ#зCЬҐґT•ЃDеЃBV‚ќlип`жЦ[д‰qvcuєwЁ®М"ЈёпQR_rпз«Э?WУоџyRcи?y”&ђї‰ОxkEЬx|хq+DФХ†бЊ†О;RzЭ]ЌїW­ЅЩЯ0Ч°±ЫќpЋM~­ў– эБГзxQ—Л1XНВ0М0lx‘‰к™ лькъui )Ї Ўжв#nMOXo«ш”a ЖФp]ГQНВ¦ћ)ў1Й«]пўчЬґa Ч`Д yЦv =џИ® Їf°љвІжд¶hћјќтЦlЉЄдУ<€к™лВOKЪЏ¦Юв8•?5г|ю/|їE0LЙ#lЊ!МCљбёµЪѓгЅ‡ИJхђ@@@@@@@AсЛ дЂ‚‚ўќ’ДшЮ.ЙжёveЁсїГдўЇљ™Э(esGkвЭnјНZ¶?’Х№™–ыХkўNљнp!Jл‚°ймpь‰[0«o7эc>#ьҐlГ–fYшЏъVXu:x†щапА#e­ш„-ЬСс№AЉOЊ?С`сЪ?З­СµeeKъOqмѕќЪ[zЊћтГ•ШCиkЭЏ3!tђ;ЃkЏкыШNSЩ”с[?|рп±…PEћЎЌнєК+фъ¶A]XV@°дмZґRђґvrAЧSEC2HЫЫq8єъ–ЧњBљ(¦1Ду%ѕ«Mцл ‹СJ¶љy7ёdo!ѓнА­ШлЦ?шldЮkЉ:ДУєj|’X†ZЧуЌf`/fд№Гrх~7ОМї1йЪѕ~8ъЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂѓе&ЪЬ:zr.—±ГrЏ[јЌрМZнЛ]ајТЭґьћДу44Ё ¤™™mx‘oЩ??;ЦЋП®?мє№)№ЕЈgAzиЩJ^¶eHвІСDе‘dµjи…№IѓУWSfn—»:QїЦeюР:8hx.k¬лЌЄВq 2‹О  X6ѓ~µµoп:њ¶~ЗЏ2уMЊRЛє@ЧЩ7с°чБмєОў7щїЬґnЅЃЮµrvџ’Ќik©cйНy¤ь (ЭЌ»”Шz.|§©Њqьк…kџйzйGСQ9 с”дџБaзo–,†ћЇ7ТJШXNјГ~Щс¦ѕv†аXw8cзЭqwJLџyP«НЯ%ЇcјќОУ†уmkXШЛKZАЦґh]нs¬ъkтm6Y"€>oщMдп›VщФcиЄХ†зя=к‹Qc*!Бл ]ЅRTЖРQЧ¶HµR9Ы]‹Ћ“)Xqts‹vЋ‡=thи2,° |«fV¶IcS‹ЁнШ=D7XKк Дy3A5Лаncй7aЯfЧсn№›ЁКNDВСTTEоwЬZVПC<ХOя¤Є?·ФюµЄoчЧpдVnњх2w›ЋeІ?чЦkAдЫњХ‘Ы#я2>еІљщR­’ъњА;€p]T·ИЌЄXшж|nЯЬГЮЈtsЋ ыхєСєн<.0EЎјі·N
Каталог: attachments -> article -> 2013
attachments -> Іван Петрович Котляревський Енеїда [Энеида]
article -> Одномандатний виборчий округ №107 Вибори народних депутатів України
article -> Закон україни про електронну комерцію
article -> Одномандатний виборчий округ №107 Вибори народних депутатів України
article -> Методичний посібник регуляторна політика : нові можливості видання друге, доповнене 2004
article -> Рішення 26. 12. 2013р м. Лисичанськ №58/1018 Про внесення змін до Положення про управління охорони здоров’я Лисичанської міської ради
article -> Лисичанська міська рада шостого скликання п´ятдесят перша сесія рішенн я
article -> Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка