С. Я. Кріцак м. Івано-Франківськ



Скачати 302.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації17.04.2020
Розмір302.5 Kb.
ТипЛекція
  1   2
МОЗ України

Івано-Франківський базовий медичний коледж

ЦК хірургічних дисциплін




для студентів

з навчальної дисципліни

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ Спеціальність: 5.12010102 «Сестринська справа»
Підготувала викладач

С.Я.КРІЦАК

м. Івано-Франківськ

2018 р.

Тематичний план теоретичних занять

Навчальна дисципліна(предмет): Медсестринство в оториноларингології

Спеціальність: 5.1201012«Сестринська справа»

Семестр:VI

Кількість аудиторних годин 12, ПСРС-39год.



№ п/п

К-сть год.

Назва теми

Рекомендована література

Прим.

1

2

Вступ. Історія отоларингології. Роль медичної сестри в процесі лікування хворого.

[1] с.5-6

[2] с.3-4



Лекція




2

Охорона праці в галузі

[1] с.5-6

ПСРС

2

2

Анатомія носа та приносових пазух. Фізіологія носа та приносових пазух. Методи обстеження при патологічних станах носа та приносових пазух .

Хвороби зовнішнього носа.

Хвороби порожнини носа.

Хвороби приносових пазух.



[1] с.9-17

[2] с.5-28


[1] с.43-67

Лекція

-

3

Доброякісні пухлини носа та приносових пазух

[1] с.9-17

ПСРС

-

3

Злоякісні пухлини носа та приносових пазух

[1] с.9-17

ПСРС

-

3

Риногенні очноямкові та внутрішньочерепні ускладнення

[1] с.9-17

ПСРС

3

2

Анатомія глотки. Фізіологія глотки. Методи обстеження при патологічних станах глотки. Гострі захворювання глотки. Хронічні захворювання глотки. Ускладнення при хворобах глотки.

[1] с.67-72

[2] с.38-64


[1] с.84-115

[2] с.6-21



Лекція

-

3

Доброякісні пухлини глотки.

[1] с.84-115

ПСРС

-

3

Злоякісні пухлини глотки.

[1] с.84-115

ПСРС

-

3

Дифтерія глотки.

[1] с.94-100

ПСРС

4


2


Анатомія гортані. Фізіологія гортані. Методи обстеження гортаніГострі захворювання гортані. Хронічні захворювання гортані. Ускладнення при хворобах гортані.

[1] с115-120

[1] с.128-144

[2] с.38-64



Лекція







-

3

Доброякісні пухлини гортані.

[1] с.128-144

ПСРС

-

3

Злоякісні пухлини гортані.

[1] с.128-144

[2] с.6-21



ПСРС

-

2

Склерома верхніх дихальних шляхів.

[1] с.128-144

ПСРС

5

2

Анатомія вуха. Фізіологія вуха Методи обстеження при патологічних станах вуха.

[1] с.144-158

[2] с.71-92



Лекція

6

2

Захворювання зовнішнього вуха. Захворювання середнього вуха .

[1] с.187-223

Лекція

-

3

Отосклероз.

[1] с.213-214

ПСРС

-

3


Сенсоневральна приглухуватістью

[1] с.218-222

ПСРС

-

3

Хвороба Меньєра.

[1] с.218-222

ПСРС

-

2

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення.

[1] с.214-220

ПСРС




18

ПСРС- 39






Тематичний план практичних занять

Навчальна дисципліна(предмет): Медсестринство в оториноларингології

Спеціальність: 5.12010101 «Сестринська справа»



Семестр:VI

Кількість аудиторних годин 30.



№ п/п

К-сть год.

Назва теми

Місце проведення

Рекомендована література

Прим.


1

2

Анатомія носа та приносових пазух. Фізіологія носа та приносових пазух.

ОКЛ

[1].с.9-17






2

2

Методи обстеження при патологічних станах носа та приносових пазух.

ОКЛ

[1].с.17-25

[2].с. 5-37






3

2

Медсестринський процес при хворобах зовнішнього носа.

ОКЛ

[1].с. 25-39,

43-57




4

2

Медсестринський процес при хворобах порожнини носа та приносових пазух.

ОКЛ






5

2

Анатомія глотки. Фізіологія глотки.

ОКЛ

[1].с. 67-84




6

2

Методи обстеження при патологічних станах глотки.

ОКЛ

[1].с.67-79




7

2

Медсестринський процес при гострих та хронічних захворюваннях глотки.

ОКЛ

[1].с. 72-79

[1].с. 102-106

[2].с. 46 – 53





8

2

Медсестринський процес при ускладненнях при хворобах глотки.

ОКЛ







9

2

Анатомія гортані. Фізіологія гортані. Методи обстеження гортані.

ОКЛ

[1].с.115-120

[1].с.120-124






10

2

Медсестринський процес при гострих захворюваннях гортані.

ОКЛ

[1].с. 125-132

[1].с. 133-134

[2].с. 57 – 60





11

2

Медсестринський процес при хронічних захворюваннях гортані та ускладненнях при хворобах гортані.

ОКЛ







12

2

Анатомія і фізіологія вуха.

ОКЛ

[1].с.144-164




13

2

Методи обстеження при патологічних станах вуха.










14

2

Медсестринський процес при захворювання зовнішнього вуха та середнього вуха.

ОКЛ

[1].с. 165-176


15

2

Медсестринський процес при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях. ПК.

ОКЛ

[1].с. 199-211











30 г.









Мета вивчення навчальної дисципліни



Вивчення курсу “Медсестринство в оториноларингології” спрямоване на вироблення навичок з догляду за ЛОР-хворими, засвоєння основних принципів медичної етики та деонтології. У розрізі навчальної дисципліни студенти вивчають патологічні стани ЛОР-органів, їх причини та симптоми, оволодівають сучасними методами діагностики і лікування, ознайомлюються з роботою в операційній, перев’язувальній ЛОР-відділення, простежують взаємозв’язки патології ЛОР-органів і захворювань інших функціональних систем організму.
Завдання вивчення навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • анатомію, фізіологію ЛОР-органів;

 • патологічні стани при захворюваннях вуха, горла, носа і приносових пазух; їх причини, симптоми, методи лікування та догляду;

 • роль медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, відповідальність за своєчасність і правильність виконання медичних маніпуляцій;

 • значення догляду за хворими як лікувального фактора;

 • правила дотримання медичної етики та деонтології.

вміти:


 • виконувати найпоширеніші маніпуляції;

 • надавати першу долікарську допомогу;

 • приготувати необхідні інструменти, дотримуватися правил стерилізації інструментарію, асептики й антисептики;

 • проводити догляд за хворими у ЛОР-відділенні, поліклініці, вдома.

бути поінформований про:



 • досягнення медицини, що втілюються в практику охорони здоров’я;

 • нові лікарські засоби і методи їх застосування;

 • нові методи діагностики захворювань.


Тема лекції №1:

Вступ. Історія оториноларингології. Роль медичної сестри в процесі лікування хворого.
1. План:

1. Історія оториноларингології.

2.Роль медичної сестри в процесі лікування хворого.

3.Організація праці ЛОР-кабінету,стаціонару,обов’язки медичної сестри.

4. Дотримання правил охорони праці.

5.Знищення та знезараження предметів забруднених кров’ю,екскретами хворих.

6.Складання плану заходів профілактики поширення ВІЛ інфекції,гепатиту С.
Питання для самопідготовки до лекції:

1.Які основні етапи розвитку оториноларингології?

2. Зв’язок оториноларингології з іншими клінічними дисциплінами.

3.Назвіть видатних вчених та педагогів оториноларингології.

4.Організація праці ЛОР-кабінету,стаціонару,обов’язки медичної сестри.

5. Дотримання правил охорони праці.

6.Знищення та знезараження предметів забруднених кров’ю,екскретами хворих.

7.Складання плану заходів профілактики поширення ВІЛ інфекції,гепатиту С.


Література:

Основна:

1.Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха,горла,носа,-К.:Здоровя, 2001,- 224 с.

Додаткова:



 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Отоларингологія.-К.:Здоровя, 1999.

 2. Лайко А.А. Обсяг і методики обстеження.-К.:Логос, 2000.

 3. Музика О.М. Практикум з отоларингології.-К.:Здоровя, 2000 – 104 с.

4. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

5.Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою /Ю.В.Мітін,О.М.Науменко,Ю.В.Дєєва та ін..--випр. І доповн.-К.:ВСВ”Медицина”,2013.-136ст.

6.Медсестринство в Оториноларингології:підручникО.В.Гавриш,С.А.Ніколаєнко.- К.:ВСВ”Медицина”,2015.-416с.+16с.кольор.вкл.

ПСРС : Охорона праці в галузі
Студент повинен знати:

1.Охорона праці в галузі.

2.Охорона медичного працівника на робочому місці.
Питання для самоконтролю:

1.Назвіть основні етапи розвитку оториноларингології

2.Назвіть зв’язок оториноларингології з іншими клінічними дисциплінами.

3.Назвіть видатні вчені та педагоги оториноларингології.



4.Охорона праці в галузі.

5.Охорона медичного працівника на робочому місці.

Рекомендована література:

Основна:


 1. Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха,горла,носа,-К.:Здоровя, 2001,- 224 с.

Додаткова:

 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Отоларингологія.-К.:Здоровя, 1999.

 2. Лайко А.А. Обсяг і методики обстеження.-К.:Логос, 2000.

 3. Музика О.М. Практикум з отоларингології.-К.:Здоровя, 2000 – 104 ст.

 4. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010.

 5. Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою /Ю.В.Мітін,О.М.Науменко,Ю.В.Дєєва та ін..--випр. І доповн.-К.:ВСВ”Медицина”,2013.-136ст.

 6. Медсестринство в Оториноларингології:підручникО.В.Гавриш,С.А.Ніколаєнко.-К.:ВСВ”Медицина”,2015.-416с.+16с.кольор.вкл.

Тема лекції №2: Анатомія носа та при носових пазух.Фізіологія носа та приносових пазух.

Методи обстеження при патологічних станах носа та приносових пазух. Хвороби зовнішнього носа.Хвороби порожнини носа.Хвороби приносових пазух.
1ПЛАН:

1.Зовнішній ніс,порожнина носа,її зв’язок з при носовими пазухами,глоткою,вухом,кон’юктивним мішком.

2.Дихальна,захисна,рефлекторна функція носа.Функції при носових пазух.

3.Бакобстеження при хворобах носа.Рентгенологічне обстеження.

4.Опіки,відмороження,травми,фурункул зовнішнього носа.

5.Причини,клінічні симптоми,методи лікування,догляд за хворими.

6.Гострий риніт,причини,клінічні симптоми,лікування,профілактика.

7.Носова кровотеча.Причини,засоби спинення кровотечі,догляд за хворими. 8. Сторонні тіла.Видалення їх з порожнини носа.

9.Гострі і хронічні захворювання пазух носа.Причини,клінічні симптоми,методи обстеження та лікування.Профілактика,догляд за хворими.

Питання для самопідготовки до лекції:

1.Які методи обстеження носа? Що таке передня та задня риноскопія?



2. Які анатомо-фізіологічні особливості носа ?

3.Яке кровопостачання та іннервація зовнішнього носа?



4. Яке кровопостачання та іннервація порожнини носа?

5.Що таке фурункул носа?

6.Що таке гострий риніт?

7.Клініка та методи діагностики цих захворювань.

8.Ускладнення фурункула носа та його профілактика.

9.Які методи зупинки носових кровотеч?

10.Що таке озена? Назвіть збудник озени.

11.Поняття про моно-, гемі- та пансинусит, гайморит, етмоїдит, фронтит, сфеноїдит.

12. Класифікація хронічних синуситів.

13. Що таке одонтогенний гайморит?

Література:

Основна:


 1. Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха,горла,носа,-К.:Здоровя, 2001,- 224 с.

Додаткова:

 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Отоларингологія.-К.:Здоровя, 1999.

 2. Лайко А.А. Обсяг і методики обстеження.-К.:Логос, 2000.

 3. Музика О.М. Практикум з отоларингології.-К.:Здоровя, 2000 – 104 с.

 4. Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою /Ю.В.Мітін,О.М.Науменко,Ю.В.Дєєва та ін..--випр. І доповн.-К.:ВСВ”Медицина”,2013.-136ст.

 5. Медсестринство в Оториноларингології:підручникО.В.Гавриш,С.А.Ніколаєнко.-К.:ВСВ”Медицина”,2015.-416с.+16с.кольор.вкл.


ПСРС: :Доброякісні пухлини носа та приносових пазух.
Студент повинен знати:

1. Доброякісні пухлини носа і при носових пазух.

2. Діагностика,симптоматика,принципи лікування,догляд.
Питання для самоконтролю:

1.Перерахуйте чинники ризику,які призводять до пухлин носа і приносових пазух.



2.Назвіть доброякісні пухлини носа і приносових пазух

4.Діагностика,симптоматика доброякісних пухлин носа і при носових пазух.

5.Принципи лікування та догляд при доброякісних пухлинних процесах.

Рекомендована література:

Основна:


 1. Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха,горла,носа,-К.:Здоровя, 2001,- 224 с.

Додаткова:

 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Отоларингологія.-К.:Здоровя, 1999.

 2. Лайко А.А. Обсяг і методики обстеження.-К.:Логос, 2000.

 3. Музика О.М. Практикум з отоларингології.-К.:Здоровя, 2000 – 104 с.

 4. Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою /Ю.В.Мітін,О.М.Науменко,Ю.В.Дєєва та ін..--випр. І доповн.-К.:ВСВ”Медицина”,2013.-136ст.

 5. Медсестринство в Оториноларингології:підручникО.В.Гавриш,С.А.Ніколаєнко.-К.:ВСВ”Медицина”,2015.-416с.+16с.кольор.вкл.



ПСРС: Злоякісні пухлини носа та приносових пазух.
Студент повинен знати:

1. Злоякісні пухлини носа і при носових пазух.

2.Діагностика,симптоматика,принципи лікування,догляд.


Питання для самоконтролю:

1.Перерахуйте чинники ризику,які призводять до пухлин носа і приносових пазух.



2.Назвіть злоякісні пухлини носа і приносових пазух.

3.Клінічна картина злоякісних пухлин носа і при носових пазух.

4.Діагностика та принципи лікування злоякісних пухлин носа і при носових пазух.
Рекомендована література:

Основна:


 1. Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха,горла,носа,-К.:Здоровя, 2001,- 224 с.

Додаткова:

 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Отоларингологія.-К.:Здоровя, 1999.

 2. Лайко А.А. Обсяг і методики обстеження.-К.:Логос, 2000.

 3. Музика О.М. Практикум з отоларингології.-К.:Здоровя, 2000 – 104 с.

 4. Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою /Ю.В.Мітін,О.М.Науменко,Ю.В.Дєєва та ін..--випр. І доповн.-К.:ВСВ”Медицина”,2013.-136ст.

 5. Медсестринство в Оториноларингології:підручникО.В.Гавриш,С.А.Ніколаєнко.-К.:ВСВ”Медицина”,2015.-416с.+16с.кольор.вкл.

ПСРС: Риногенні очноямкові та внутрішньочерепні ускладнення.
Студент повинен знати:

1. Риногенні очноямкові та внутрішньочерепні ускладнення .

2.Діагностика,симптоматика,принципи лікування,догляд.
Питання для самоконтролю:

1.Що таке риногенні очноямкові та внутрішньочерепні ускладнення?



2.Які чинники сприяють розвитку риногенних очноямкових та внутрішньочерепних ускладнень?

3.Назвіть риногенні очноямкові та внутрішньочерепні ускладнення.

4.Лікування й догляд за хворими з риногенними очними та внутрішньочерепними ускладненнями :

(реактивний набряк клітковини орбіти,остеоперіостит,субперіостальний,ретро-бульбарний абсцес,флегмона орбіти

серозний та гнійний менінгіт, абсцес лобової частки мозку,епі-та субдуральний абсцес, тромбоз кавернозного синуса (синустромбоз).

Рекомендована література:

Основна:


 1. Мітін Ю.В. Основи хвороб вуха,горла,носа,-К.:Здоровя, 2001,- 224 с.

Додаткова:

 1. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В. Отоларингологія.-К.:Здоровя, 1999.

 2. Лайко А.А. Обсяг і методики обстеження.-К.:Логос, 2000.

 3. Музика О.М. Практикум з отоларингології.-К.:Здоровя, 2000 – 104 с.

 4. Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою /Ю.В.Мітін,О.М.Науменко,Ю.В.Дєєва та ін..--випр. І доповн.-К.:ВСВ”Медицина”,2013.-136ст.

 5. Медсестринство в Оториноларингології:підручникО.В.Гавриш,С.А.Ніколаєнко.-К.:ВСВ”Медицина”,2015.-416с.+16с.кольор.вкл.




Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка