Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках англійської мови Освітня метаСкачати 70.26 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір70.26 Kb.

Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках англійської мови
Освітня мета

Розширити знання учнів з теми, яка вивчається. Збагатити словниковий запас учнів.

Ознайомити учнів з історією, географічним положен­ням країни, її культурною спадщиною.

Вчити працювати зі словником, з довідковою літера­турою тощо.

Розвиваюча мета

Розвивати творчий потенціал учнів на основі викорис­тання аналізу / синтезу / узагальнення / систематизації. Розвивати кмітливість, логічне мислення і мовленнєву реакцію.

Розвивати навички роботи з картою.

Розвивати фонематичний та інтонаційний слух / мовну здогадку / імітацію / логічне мислення.

Розвивати слухову / зорову пам’ять, довільну / мимовіль­ну увагу.

Розвивати готовність до участі в іншомовному спілкуванні, до подальшої самоосвіти в оволодінні іноземною мовою. Розвивати творчу уяву.

Розвивати вміння спонтанно і логічно висловлювати свою думку.

Виховна мета

Виховувати повагу до історичного минулого своєї країни. Виховувати любов до літератури, гарний смак. Виховувати культуру спілкування і колективної співпраці. Виховувати доброзичливість / толерантність / активність / працьовитість / повагу до оточуючих.

Прищеплювати любов до природи, бажання допома­гати тваринам і птахам.

Виховувати культуру інтелектуальної праці / уважного ставлення до думки співрозмовника.

Одним із шляхів розвитку комунікативних здібностей учнів є рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування учнів на уроці, допомагають формувати дитячий колектив, включати в активну діяльність сором’язливих. Рольова гра орієнтує школярів на пла­вання особистої мовленнєвої поведінки і прогнозування поведінки співрозмовника. Рольові ігри здебільшого проводимо в парах або групах. Учні отримують картки для роботи в парах з рольовими завданнями, які допомагають їм підготуватися до спілкування, що сприяє розвитку непідготовленого діалогічного мовлення. Використовуємо такі види завдань для навчання говоріння.

■ Працюйте в парах. Поставте якомога більше запитань своєму товаришеві про міста, інформацію про які ви маєте картці. Скажіть, яке із міст, на вашу думку, є найбільшим, і картці немає інформації про ваше рідне місто, знайдіть інформацію і заповніть таблицю:

London New-York Kyiv Buchach

P


 • Складіть діалог з окремих частин реплік в логічній послідовності (в парах або групах).

 • Заповніть пропуски в діалозі даними репліками.

 • Складіть свої діалоги (опора: перша та остання репліка діалогу).

Особливу увагу під час навчання діалогічного мовлення приділяємо мовленнєвому етикету: учні вчаться вживати форми ввічливої подяки, ввічливого звертання тощо. Засвоєння у 5 класі і цей список розширюється з кожним уроком. В 11 класі ці вирази стають надійною опорою у вільному спілку­ванні, яке приносить учням реальне задоволення. Для такої роботи відбираємо короткі діалоги, які відтворюють особливості вживання реплік-кліше.

Приклади завдань для навчання вживання реплік-кліше: • While reacting to the sentences given below use one of the following:

 1. You are welcome! a) Thank you for telling me about it.

 2. Don’t mention it. b) It was very kind of you to give us a lift.

 3. Not at all. c) I don’t know howto thank you.

 • Express your doubt, sympathy.

 • How will you apologize if ...?

 • Give possible replies to ...

Навчаючи аудіювання та читання, великого значення надаємо перед текстовим комунікативним завданням, які пе­редбачають не поверхове, а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. Учням пропонуємо висловити своє ставлення до описаних в тексті фактів, подій, героїв, визначити ідею тексту, з’ясувати, як ставиться автор до проблеми, назвати позитивні та негативні риси героїв, причини їх дій.

Для контролю розуміння учнями прослуханого чи прочитаного тексту використовуємо такі завдання: • Запропонуйте свій заголовок тексту.

 • Придумайте і розіграйте кінцівку оповідання по ролях.

 • Послухайте текст і заповніть таблицю.

 • Виправте інформацію в реченнях, якщо необхідно.

 • Уявіть, що ви... Що б ви зробили на його місці?

 • Розташуйте твердження в такій послідовності, в якій вони подані в тексті.

 • Представте оповідання у формі діалогу.

 • Які запитання ви хотіли б поставити головним героям цього тексту?

- Прочитайте текст. Знайдіть спільні та відмінні ознаки...

і заповніть таблицю.
Similarities

Differences

123


 • Працюйте групами. Знайдіть ключові факти в тексті. Потім повідомте свої результати класу.

Вправи для навчання писемного мовлення повинні бути тематично спрямованими , комунікативними. ТїшТриклад7

 • Напиши коротеньке оповідання про те, як ... .

 • Напиши твір про проблеми освіти в Україні.

 • Напиши допис у газету про стан екології у вашому місті.

 • Напиши твір “Якби я був мером міста, то я ...”

 • Напиши текст доповіді “Історичні та культурні місця Великобританії.

 • Напиши твір, порівнюючи рослинний і тваринний світ Великобританії та України.

 • Візьми участь у конкурсі на кращу статтю про подорожі. Урок закінчуємо улюбленою піснею, грою, римівкою.

Усі разом визначаємо, хто одержав більше happy faces і став переможцем, що сподобалось, а що ні на уроці, до яких моментів уроку, форм роботи учні хотіли б повернутись ще раз, що було важким. Урок, як правило, закінчую такими словами: “Taking into account your activity during the lesson and the number of correct answers your marks are: .... The lesson is over. Thank you for your participation in the lesson.

I hope you liked it. To finish our lesson let’s sing a song.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка