Розпорядження від 12. 02. 2013 р. N 175 Київ Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської радиСкачати 139.95 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір139.95 Kb.
#5010
ТипРозпорядження
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12.02.2013 р. N 175
Київ
Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Із змінами і доповненнями, внесеними

розпорядженнями Київської міської державної адміністрації

 від 20 січня 2015 року N 45,

від 10 серпня 2015 року N 778


Відповідно до статті 10 1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", наказу Міністерства соціальної політики України від 26 листопада 2012 року N 741 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій":
1. Затвердити Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.
2. Підпункт 1.2 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року N 1205 "Про затвердження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
від 12 серпня 2010 року N 603 "Про затвердження Положення та структури Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";
від 29 листопада 2012 року N 2150 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 серпня 2010 року N 603".
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
 
Голова О. Попов
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

12 лютого 2013 року N 175

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 10 серпня 2015 року N 778)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики).


2. Департамент перейменовано відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" з Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2014 року N 741/741 "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів, війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) реорганізовано шляхом приєднання до Департаменту. Департамент є правонаступником всіх прав та обов'язків Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3. Департамент забезпечує виконання в місті Києві повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок; сприяння розвитку соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та громадськими і благодійними організаціями інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань міста Києва.
4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
5. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення, що включає:
1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих, регіональних та місцевих програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги, та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;
4) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту киян, які беруть участь в антитерористичній операції, членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції; громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до міста Києва; членів сімей киян, загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року (Небесна сотня);
5) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;
6) застосування позитивних дій із забезпечення гендерної рівності та їх припинення;
7) організацію в місті Києві соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
8) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;
9) забезпечення сприяння:
реалізації державної політики зайнятості в місті Києві, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;
органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста Києва;
громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;
реалізації державної політики з розвитку громадянського суспільства шляхом поширення та розвитку соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та громадськими і благодійними організаціями гендерної спрямованості, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань міста Києва.
6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
4) здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій, що підпорядковані Департаменту;
5) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у місті Києві та вживає заходів до усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Києва;
7) вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Києва;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
9) бере участь у підготовці заходів щодо розвитку міста Києва;
10) розробляє проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
13) бере участь у підготовці звітів Київського міського голови для їх розгляду на сесії Київської міської ради;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
21) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, погоджує їх штатний розпис та штатний розпис районних територіальних центрів соціального обслуговування;
22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
26) забезпечує захист персональних даних;
27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Мінсоцполітики;
29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Мінсоцполітики;
30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Мінсоцполітики;
31) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;
32) співпрацює зі Службою у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що належать до її компетенції;
33) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;
бере участь у розробленні та реалізації місцевих програм, спрямованих на вдосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;
розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;
вивчає стан трудової міграції в місті Києві, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;
34) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:
державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою - інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;
пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;
здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;
здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
35) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує і контролює роботу Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;
організує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";
організовує роботу Київської міської комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни;
забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій;
забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
організовує роботу з комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань у громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосуванням високовартісних медичних технологій;
організовує та координує роботу із забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
36) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
вивчає потребу міста Києва у соціальних послугах, готує та подає пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг;
спрямовує та координує діяльність Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
забезпечує дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впроваджує нові форми і методи проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
проводить аналіз та оцінку потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання;
здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб в реалізації законодавства України;
проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;
забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;
організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;
контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги у місті Києві;
контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;
бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги;
сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проекту бюджету міста Києва щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;
співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для міста Києва, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;
сприяє інтеграції у суспільство бездомних осіб та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", їх соціальній адаптації;
37) у сфері гендерної рівності та взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів війни та праці:
здійснює заходи, спрямовані на реалізацію забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків: підтримку громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання стереотипів щодо ролі та місця жінок у сім'ї і суспільстві, проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету;
аналізує діяльність та надає методичну допомогу районним у м. Києві центрам у справах жінок та сім'ї, міським благодійним та громадським організаціям гендерної спрямованості, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань;
надає міським громадським та благодійним організаціям гендерної спрямованості, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань та дітей війни фінансову підтримку на оплату оренди приміщень, комунальних послуг, на здійснення їх статутних завдань та реалізацію соціальних проектів;
організовує проведення у м. Києві загальноміських заходів із визначення державних, релігійних свят та визначних дат соціальних акцій;
координує та контролює роботу Київського міського Центру роботи з жінками, у тому числі Притулку для тимчасового перебування жінок, які зазнали насильства в сім'ї;
бере участь у формуванні та виконанні завдань, визначених загальнодержавними цільовими програмами, іншими соціальними міськими програмами, угодами, меморандумами, експериментами та ініціативами стосовно міських громадських та благодійних організацій гендерної спрямованості, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань;
38) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції Київській міській раді щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, підпорядкованих Департаменту;
направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;
організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;
координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Міністерству соціальної політики України;
сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
39) забезпечує реалізацію міських програм соціального захисту киян, які приймають участь в антитерористичній операції, членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції; громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до міста Києва;
40) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;
41) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
42) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.
7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
7.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань соціального захисту населення.
7.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
7.6. За дорученням представляти інтереси Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради в судових органах.
8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та за погодженням з Мінсоцполітики.
Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.
Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 4 років.
10. Директор Департаменту:
10.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.
10.2. Подає на затвердження в установленому порядку Положення про Департамент.
10.3. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.
10.4. Подає на затвердження в установленому порядку проекти кошторисів та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
10.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10.6. Розпоряджається коштами в межах затверджених в установленому порядку кошторисів Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
10.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
10.8. Звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
10.9. Може входити до складу Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10.10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
10.11. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
10.12. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві в установленому порядку.
Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.
10.13. Здійснює добір кадрів.
10.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.
10.15. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту.
10.16. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників, Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.
10.17. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції Департаменту та які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.
10.18. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій.
10.19. Призначає на посади і звільняє з посад керівників закладів соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту в установленому порядку.
10.20. Погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників закладів соціальної сфери, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.
10.21. Бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань щодо керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.
10.22. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
10.23. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
10.24. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє в установленому порядку Департамент у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності.
10.25. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.
11. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників (згідно з розподілом обов'язків), інших відповідальних працівників Департаменту.
До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради (за згодою), керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та громадських організацій.
Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.
12. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.
13. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.
Штатний розпис Департаменту затверджує Київський міський голова після попередньої його експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
14. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.
15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Місцезнаходження Департаменту: проспект Комарова, 7, м. Київ, 03165.
16. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.
 
Керівник апарату В. Бондаренко

 
Каталог: files -> 2016
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
2016 -> Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
2016 -> Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року
2016 -> Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
2016 -> Щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2016-17 навчальному році

Скачати 139.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка