Розпорядження Одеського міського голови №109Скачати 374.68 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір374.68 Kb.
ТипРозпорядження
Розпорядження

Одеського міського голови

109 від 18.02.2016р.Про оголошення конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Одеської міської ради  від 31 січня 2011 року № 285-VI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції», на виконання рішення Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 264-VIІ «Про затвердження Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році»:
1. Оголосити з 18 лютого 2016 року конкурс соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році (середній обсяг витрат на одну номінацію – 68 750 грн) за наступними номінаціями:

- соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація;

- боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю;

- профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі;

- сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

- соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі вдома та в стаціонарних установах;

- соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників АТО та членів їх сімей;

- сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;

- вирішення соціальних проблем молоді;

- створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси;

- сприяння діяльності громадських об’єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів; 

- підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів  у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів;

- екологічні проблеми соціального напрямку.

  2. Затвердити умови  конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році (додаються).

  3. Міській конкурсній комісії організувати підготовку та проведення конкурсу згідно з Положенням про соціальне замовлення в місті Одесі.

  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г. Труханов

Додаток

до розпорядження

міського голови

від 18.02.2016р.

№ 109
УМОВИ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХПРОБЛЕМ МІСТА ОДЕСИ У 2016 РОЦІ
1. Конкурс соціальних проектів для реалізації Програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році  проводиться в один етап у наступні терміни:

- початок прийняття заявок на конкурс – 18 лютого 2016 року;

- закінчення прийняття заявок на конкурс – 18 березня 2016 року;

- підбиття й оголошення підсумків конкурсу – до 04 квітня 2016 року;

(при визначенні наданих проектів незадовільними – 16 квітня 2016 року);

- оголошення переможців конкурсу – до 11 квітня 2016 року;

(при визначенні наданих проектів незадовільними – 23 квітня 2016 року).

Оголошення переможців конкурсу відбуватиметься у сесійній залі Одеської міської ради (Думська площа, 1) об 11.00.


2. Вимоги до учасників конкурсу:

- у конкурсі можуть брати участь міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні громадські та благодійні організації, які (представництва яких) легально діють на території м. Одеси, а також зареєстровані у встановленому порядку органи самоорганізації населення;

- робота організації та органу самоорганізації населення на момент закінчення терміну подання заявок має тривати не менше року;

- у претендента на отримання соціального замовлення не повинно бути заборгованості зі сплати податків та відрахувань до державних цільових фондів;

- на участь у конкурсі від однієї організації подається не більш ніж три соціальних проекти.

3. Для участі у конкурсі організація подає наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

- соціальний проект, спрямований на розв’язання певної соціальної проблеми у визначеній номінації, оформлений за встановленою формою соціального проекту (додаток 2). Проект подається у запечатаному конверті, скріпленому печаткою організації, а також на електронному носії;

- копію свідоцтва про реєстрацію організації;

- копію Статуту (Положення) організації;

- довідку з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

- довідку з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України);

- копію рішення податкової служби про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- копію податкового звіту за попередній рік;

- інформацію про діяльність організації, а саме про досвід виконання програм протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування; про джерела фінансування організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

- копію договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування в органах Державної казначейської служби (за наявності);

- копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби (за наявності);

- ліцензії – у разі, якщо виконання конкретного соціального замовлення потребує здійснення видів діяльності, які ліцензуються, а також інші документи, які підтверджують відповідність організації кваліфікаційним вимогам;

- рекомендації від державних органів, установ та недержавних організацій (за бажанням).
4. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією за наступними критеріями:

- відповідність проекту основним вимогам соціальних проектів згідно з рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 264-VIІ (додаток 3);

- практична можливість реалізувати проект у реальних умовах;

- очікуваний економічний та соціальний ефекти від реалізації проекту.

Враховується також організаційна, фінансова, технічна спроможність організації, наявність у неї досвіду роботи у відповідній сфері та кадрів необхідної кваліфікації.
5. Фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації проектів.

На реалізацію у 2016 році соціальних проектів у рамках реалізації Програми у міському бюджеті м. Одеси передбачено 825,0 тис.грн. Обов'язковою умовою конкурсу згідно з Положенням є залучення виконавцями соціальних проектів додаткових коштів із позабюджетних джерел.


6. Конкурсна комісія приймає заявки на конкурс та надає необхідні довідки кожен понеділок, вівторок, середу і четвер з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Одеса, Думська площа, 1, каб. № 206, телефон: 779-13-70.

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 1

до Умов конкурсуФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Реєстр. № ________________

«_____»____________ 2016 р.

________________

(Підпис реєстратора)


Голові міської конкурсної

комісії із соціального замовлення

Куценко І.І.

Представляємо для участі у конкурсі соціального замовлення 2016 р. проект:


Найменування проекту:____________________________________________________________

Номінація: _______________________________________________________________________


Повне найменування організації (згідно зі статутним документом):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридична адреса: _________________________________________________________________
Адреса фактичного місцезнаходження організації: _________________________________________________________________________________

Найменування посади керівника: ____________________________________________________


ПІБ керівника: ____________________________________________________________________
Статутна мета організації: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контактна особа (ПІБ):
________________________________________________________________________________
Посада (функція) в організації: _____________________________________________________
Контактний телефон (факс): ________________________________________________________

З умовами конкурсу ознайомлені. Зобов'язуємося їх дотримуватися.

Рішення керівного органу НКО від «_____» ____________ 2016 р. № ______


Керівник НКО ____________________ _____________________________

(підпис) (ПІБ) МП

Дата подачі заявки: «_____»__________________2016 р.

Форма заявки на участь у конкурсі соціального замовлення затверждена рішенням Одеської міської ради від 31 січня 2011 року № 285-VI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції» (додаток 4 до Положення).

Додаток 2

до Умов конкурсуФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
НА КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

2016 р.
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Організація-заявник
повне найменування організації, що подає заявкуНайменування проекту

не більше двох пропозиційКороткий опис суті проекту

опишіть, що саме планується здійснити в рамках проекту, яким бачиться його головний

результат (до 15 рядків)Тривалість проекту

(у місяцях)
Початок

(дд.мм.рр)
Закінчення

(дд.мм.рр)


Витрати на реалізацію проекту

(у гривнях)


Загальна сума по номінації згідно із Програмою соцзамовлення

Загальні витрати на реалізацію проекту, включаючи особисті ресурси

Сума, що запитується з бюджету

1.1. Опис соціальної проблеми міста, на вирішення якої направлений проект

(об’єм цього підрозділу – не більше половини сторінки)

1.2. Мета і завдання проекту

(мета проекту – це результат, який повинен бути досягнутий при реалізації проекту;

завдання проекту – це основні питання, які повинні бути вирішені в ході реалізації проекту і які забезпечують досягнення мети (формулювання завдань повинні знайти віддзеркалення в назвах складових частин проекту)

1.3. У чому полягає актуальність і новизна проекту

(об’єм не більше двох абзаців)

1.4. Що пропонується зробити в ході проекту

1.4.1. Цільова група

(опишіть на яку соціальну групу населення направлений проект, скільки осіб планується охопити діяльністю проекту)

1.4.2. Основні етапи реалізації проекту

(з яких основних етапів складається діяльність проекту; що конкретно пропонується зробити в ході реалізації проекту на кожному з етапів, які і скільки заходів заплановано провести, як вони сприяють досягненню мети проекту)
1.4.3. Опис окремих заходів

(якщо в проекті заплановано проведення тренінгів, семінарів, акцій, спортивних змагань і т.п., опишіть кожен з них, вказавши, на скільки осіб розрахований захід, часовий формат заходу, передбачуване місце проведення, кількість ведучих, з яких організацій вони будуть запрошені, а також приведення іншої інформації, що описує ці заходи)
1.5. Очікувані результати проекту


1.5.1. Очікувані результати проекту для цільової групи:


 • короткострокові результати
  (опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати відразу по закінченню реалізації проекту і які можна оцінити будь-якими способами)


 • довгострокові результати
  (опишіть кожне з них, бачення того, як реалізація проекту може вплинути на цільову групу проекту надалі)


1.5.2. Очікувані результати для міста:


 • короткострокові результати

(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати в ході і відразу після закінчення реалізації проекту, які можна оцінити)

 • довгострокові результати

(опишіть як реалізація проекту може вплинути на соціальну ситуацію в місті надалі)
1.5.3. Очікувані результати проекту для ОРГАНІЗАЦІЇ-ВИКОНАВЦЯ:

 • короткострокові результати

(опишіть конкретні результати, досягнення яких можна чекати в ході і відразу після закінчення реалізації проекту і які можна оцінити) • довгострокові результати

(опишіть як реалізація проекту може вплинути на організацію-виконавця надалі)
1.6. Показники для оцінки результативності проекту

(вкажіть показники (індикатори), які будуть використані для оцінки ходу реалізації проекту і відповідності отриманих результатів поставленим цілям і завданням;

опишіть як результати проекту можуть бути оцінені, враховуючи, що кожне завдання повинно мати свої показники для оцінки)
1.7. Розповсюдження інформації про діяльність з проекту і його результати

(опишіть яким чином розповсюджуватиметься інформація про проект і його результати серед різних груп населення в місті:

1) як цільова група дізнається про прийнятий проект;

2) як населення міста зможе дізнатися про початок реалізації проекту, його хід і результати;

3) які організації (або інші групи і об'єднання) планується постійно інформувати про хід реалізації проекту, яким чином і з якою періодичністю)
1.8. Стійкість проекту

(як бачиться продовження (розвиток) проекту після того, як цільові засоби соціального замовлення закінчаться і сам проект буде завершений;

опишіть можливості використання результатів проекту в майбутньому, у тому числі і можливості залучення додаткових фінансових ресурсів для продовження/розвитку проекту)
Виходячи з реальної ситуації в місті, виберіть із запропонованих нижче варіантів один, найповніший, який характеризує перспективу стійкості проекту

(на скільки можливе продовження діяльності, розпочатої в рамках проекту, після його завершення (відзначити тільки одну позицію)Вірогідність продовження проекту без додаткового виділення фінансування близька до нуля. Не ясно, хто б міг підтримати проект надаліНемає упевненості в можливості продовження проекту тільки власними силами. Є організації, які могли б підтримати проект, але їх позиція поки до кінця зрозумілаЄ організації, зацікавлені в продовженні проекту. Є надія знайти організаційну і фінансову підтримку у цих організаційПроект продовжуватиметься обов'язково, але для виконання його на високому рівні потрібні додаткові засоби. Вірогідність отримання цих коштів зі сторони високаЄ тверді гарантії (домовленості) щодо продовження проекту, підтримки його іншими організаціями (або можливе продовження проекту тільки своїми силами)
2.1. Інформація про діяльність організації-заявника

2.3.1. Статутні цілі і завдання організації

2.3.2. Досвід роботи в області вирішення соціальної проблеми, винесеної на конкурс

(стислий перерахунок проектів і програм, здійснених і здійснюваних організацією-заявником останнім часом)

2.3.3. Додаткові ресурси організації-заявника

(перерахуйте якими додатковими ресурсами для виконання проекту володіє організація-заявник, наприклад, підготовлені навчально-методичні матеріали, програмне забезпечення, фахівці з відповідним досвідом роботи; яке приміщення знаходиться у розпорядженні організації, яке устаткування вона має у своєму розпорядженні, склад і кількість штатних і позаштатних співробітників та ін.;

вкажіть, які ресурси планується привернути з інших джерел для реалізації проекту)
3.1. Зведений кошторис витрат

у гривнях

Стаття витрат

Сума, що запрошується з бюджету

Додатковий внесок з інших джерел

Всього на реалізацію проекту

Заробітна платня (включаючи податки)


Транспортні витрати, відрядження


Обладнання


Оренда приміщень і устаткування


Оренда офісу


Видавничі витрати


Витрати на навчання співробітників


Оплата послуг співвиконавців


Витрати на зв'язок


Витрати на затратні матеріали


Виплати інших податкових відрахувань


Банківські витрати


Інші витрати


РАЗОМ:

3.2. Обмеження за статтями кошторису
Стаття витрат

Рекомендований ліміт витрат за статтями згідно з умовами конкурсу

(%)

Фактично запитується згідно з кошторисом до проекту (%)

Заробітна платня (включаючи податки)

30
Оплата послуг фахівців

20
Обладнання

20
Видавничі витрати

10
Оренда приміщень і обладнання

10
Інші витрати

10

Керівник проекту ___________________ ____________________

Підпис ПІБ


Форма соціального проекту затверждена рішенням Одеської міської ради від 31 січня 2011 року № 285-VI «Про затвердження Положення про соціальне замовлення в місті Одесі у новій редакції» (додаток 5 до Положення).

Додаток 3

до Умов конкурсу


НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ,

ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ у 2016 році
Номінація

Основні вимоги до соціальних проектів

Замовник соціального замовлення

1.

Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація

Проект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації інвалідів і адаптації їх у суспільстві, у тому числі:

- комплексному розв’язанню проблем соціальної реабілітації і адаптації інвалідів різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію;

- соціально-психологічній реабілітації осіб, які потрапили у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;

- організації взаємодії усіх суб’єктів, які беруть участь у здійсненні соціальних заходів по відношенню до інвалідів: місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, комерційних структур тощо, а також просвіті громадян – не інвалідів, щодо їх поведінки по відношенню до інвалідів;

- подоланню таких властивих інвалідному середовищу явищ, як соціальна пасивність, “комплекс утриманця”, розпач і розгубленість, формуванню у інвалідів соціальної та ділової активності, прагнення і здібності до само- і взаємодопомоги, покладання на особисті можливості тощо.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради2.

Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю

Проект має сприяти профілактиці соціальної реабілітації та адаптації громадян, які опинились без житла, а також безпритульних та бездомних дітей і підлітків, забезпеченню їх соціальною та правовою підтримкою, зниженню рівня криміногеності та епідеміологічної небезпеки у місті, вжиттю заходів соціальної реабілітації і адаптації у сім'ї та суспільстві.

Реалізація цілей і завдань проекту має здійснюватись на підставі взаємодії служб МВС, охорони здоров’я, освіти, у справах сім'ї та молоді, соціального захисту, житлово-комунального господарства, громадських та благодійних організацій, які діють у цій області соціальної сфери.Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

3.

Профілактика

СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. ОдесіПроект має сприяти створенню міської муніципально-громадської системи профілактики ВІЛ/СНІДу, соціальної підтримки інфікованих і хворих, формуванню у населення м. Одеси розумного, толерантного ставлення до цієї проблеми, у т.ч.:

- проведенню профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення, і, в першу чергу, молоді, з питань запобігання інфікування на ВІЛ-інфекцію;

- розробці та впровадженню соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ-інфекції та правил поведінки за умов інфікування та захворювання, а також правил поведінки здорових громадян із ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;

- формуванню у населення м. Одеси толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб;

- наданню необхідної соціальної і соціально-психологічної допомоги постраждалим в умовах стаціонарних установ та за їх межами.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

4.

Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

Проект має сприяти створенню у місті умов для підвищення якості і змістовності життя людей похилого віку, сприяти їх соціальній активності та активному довголіттю, включаючи:

- заходи медико-соціальної спрямованості, які б забезпечували профілактику найбільш поширених захворювань та оздоровлення людей похилого віку;

- заходи психологічної і соціально-психологічної підтримки літніх, геронтологічні заходи;

- залучення громадян похилого віку до творчості, навчання, спілкування, духовного розвитку;

- сприяння діловій активності і працевлаштуванню літніх;

- розвиток громадської активності людей похилого віку, їх участі у створенні і діяльності об’єднань громадян, волонтерській праці;

- оволодіння навичками самозахисту, взаємодопомоги та ін.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

5.

Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі вдома та в стаціонарних установах

Проект має сприяти покращенню соціального обслуговування вдома та в умовах спеціалізованих соціальних закладів самотніх непрацездатних громадян, які позбавлені здатності до самообслуговування і потребують сторонньої соціальної і медико-соціальної допомоги, у тому числі обслуговування невиліковно хворих в умовах стаціонарних установ медико-соціального догляду (хоспісів), включаючи:

- створення недержавних установ для надання соціальних і медико-соціальних послуг вдома самотнім непрацездатним громадянам, які втратили здатність до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги додатково до існуючої міської мережі територіальних центрів;

- створення та організацію діяльності недержавних стаціонарних установ медико-соціального догляду невиліковно хворих (хоспісів);

- взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також з органами і установами охорони здоров’я і житлово-комунального обслуговування населення;

- створення та організацію діяльності пункту прокату засобів догляду за тяжко і хронічно хворими громадянами;

- організацію індивідуального харчування для самотніх, малозабезпечених громадян, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у міських медичних установах.Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6.

Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників АТО та членів їх сімей


Проект має сприяти покращенню в місті умов для комплексної соціальної реабілітації та адаптації тимчасово переселених осіб та учасників АТО, включаючи:

- комплексне розв’язання проблем соціальної реабілітації та адаптації тимчасово переселених осіб та учасників АТО різних нозологій, вікових груп і статі, включаючи психологічну, духовну, трудову, медико-соціальну реабілітацію, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;

- взаємодію зі службами соціальної допомоги, підвідомчими департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також з органами і установами охорони здоров’я і житлово-комунального обслуговування населення;

- розвиток волонтерського руху з метою безпосередньої участі громадян для організації допомоги бійцям АТО, а також поранення, які перебувають у госпіталях;

- залучення тимчасово переселених осіб до організації їхнього дозвілля з пізнавально-інформаційними цілями.


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

7.

Сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі

Проект має сприяти покращенню організаційно-правових умов для удосконалення та розвитку системи самоорганізації населення у м. Одесі шляхом забезпечення дієвості існуючих механізмів локальної демократії та розвитку громадської активності різних верств населення, включаючи:

- аналіз і поширення на всю територію міста позитивного досвіду створення і практичної діяльності органів СОН;

- створення загальноміської системи організаційно-методичної та матеріально-технічної підтримки різноманітних форм самоорганізації населення;

- відпрацювання механізмів конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування із структурами самоорганізації населення;

- створення системи інформування та професійного навчання активу органів СОН;

- впровадження і розвиток різноманітних форм участі громадськості в управлінні місцевими справами.Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради

8.

Вирішення соціальних проблем молоді

Проект має мотивувати молодь до особистої участі у роботі зі створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молодих одеситів, передбачити заходи, спрямовані на:

- активізацію громадської активності молоді шляхом її участі у розбудові засад громадянського суспільства;

- розвиток молодіжного волонтерства з метою безпосередньої участі молоді у поліпшенні становища територіальної громади міста та його території;

- підвищення конкурентоздатності молодих одеситів на вітчизняному та загальноєвропейському ринках: праці, грантів щодо підтримки інтелектуальних надбань, громадянських ініціатив, творчості, дотримання здорового способу життя.Департамент

освіти та науки Одеської

міської ради


9.

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси

Проект має створювати умови для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності національно-культурних товариств (об’єднань) м. Одеси, включаючи:

 • задоволення інформаційних та соціально-гуманітарних потреб представників різних національностей, організацію та проведення у місті Одесі днів рідної мови, різноманітних фестивалів, конкурсів та інших заходів за участю національно-культурних товариств міста тощо;

 • організацію проведення телепередач з висвітлення діяльності національно-культурних товариств міста, спрямованих на гармонізацію міжетнічних відносин та збереження самоідентичності членів національно-культурних товариств міста тощо;

- забезпечення популяризації діяльності національно-культурних товариств міста, у тому числі задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб їх членів, видання довідників, брошур, збірників, посібників тощо;

- організацію взаємодії органів місцевого самоврядування з національно-культурними товариствами міста, представниками національно-культурних спільнот з метою гармонізації міжетнічних відносин у місті;

- вирішення певних соціально-побутових питань, які сприятимуть здійсненню ефективної діяльності національно-культурних товариств;

- залучення представників національно-культурних товариств до участі у соціально-економічному та культурному житті м. Одеси, до розроблення та реалізації державної етнополітики на місцевому рівні.Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

10.

Сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів та соціальній захищеності їх членів
Проект має сприяти діяльності громадських об'єднань ветеранів, соціальній захищеності їх членів, включаючи:

- проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, «круглих столів», спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у зазначених та аналогічних міжнародних заходах;

- задоволення інформаційних потреб представників громадських об’єднань ветеранів шляхом видання книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів тощо з питань соціального захисту ветеранів;

- сприяння налагодженню конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування м. Одеси та ветеранами при розв’язанні найважливіших питань соціально-економічного й політичного життя міста;

- підтримку пріоритетних напрямків діяльності громадських об’єднань ветеранів;

- сприяння встановленню історичної пам’яті;

- організацію практичних військових навичок у молоді і школярів під час АТО;

- вирішення певних соціально-побутових питань, які сприятимуть здійсненню ефективної діяльності громадських об’єднань ветеранів.Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

11.

Підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членівПроект має підвищувати роль і соціальний статус громадських об’єднань інвалідів у суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів, включаючи:

- сприяння ефективній роботі громадських об’єднань інвалідів у розв’язанні проблем людей з обмеженими фізичними можливостями;

- задоволення інформаційних потреб представників громадських об’єднань інвалідів шляхом організації випуску спеціалізованих друкованих видань з правових, економіко-соціальних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки для забезпечення процесу професійної та іншої реабілітації інвалідів;

- організацію та проведення громадськими об’єднаннями інвалідів різноманітних фестивалів творчості, конкурсів, спортивних змагань та інших загальних заходів серед інвалідів із їх соціального захисту;

- сприяння реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціального-побутового становища інвалідів;

- сприяння розвитку мережі реабілітаційних центрів у м. Одесі, в т.ч. для тимчасово переселених осіб із зон АТО та Криму.Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради

12.

Екологічні проблеми соціального напрямку

Проект має сприяти створенню додатково до міської муніципальної та державної системи охорони довкілля системи громадської участі у боротьбі за збереження у належному стані навколишнього середовища, у тому числі:

- здійсненню громадського екологічного контролю за діяльністю фізичних та юридичних осіб на території міста;

- організації інформаційно-просвітницької роботи серед населення з їхніх прав та обов’язків по відношенню до природи;

- здійсненню громадської екологічної експертизи проектів актів місцевої влади та підприємств, установ і організацій щодо природного навколишнього середовища.Департамент екології

та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Склад номінацій конкурсу та основні вимоги до соціальних проектів, які розроблятимуть учасники конкурсу у 2016 році, затверждені рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 264-VIІ «Про затвердження Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2016 році» (додаток до Програми).Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка