Розпорядження голови районної державної адміністрації №417 від 28. 09. 2010Дата конвертації13.12.2016
Розмір177 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови районної

державної адміністрації

№__417___від 28.09.2010


Положення

про державного адміністратора дозвільного центру Кам’янсько - Дніпровської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», регламентує діяльність та взаємодію державного адміністратора, місцевих дозвільних органів, суб’єктів господарювання та територіального органу спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі – уповноважений орган) з питань видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

2. Визначення термінів


2.1 Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі – Закон) та Основних вимогах до порядку взаємодії державного адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (далі – Постанова).

2.2 Інші терміни вживаються у такому значенні:заявник - суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, який звертається до державного адміністратора або представника місцевого (регіонального) дозвільного органу щодо отримання документів дозвільного характеру, інформації, консультації та реєстрації декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність.

II. Дозвільний центр

1. Організація роботи дозвільного центру

1.1 Районна державна адміністрація створює шляхом прийняття відповідного рішення робочий орган - дозвільний центр, у якому представники місцевих (регіональних) дозвільних органів та державний адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності.

1.2 Голова районної державної адміністрації визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу дозвільного центру (об’єднання дозвільних центрів – у разі створення).

1.3 До складу дозвільного центру входять:

державний адміністратор - посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;


представник місцевого (регіонального) дозвільного органу - посадова особа місцевого (регіонального) дозвільного органу, уповноважена брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу.

У роботі дозвільних центрів беруть участь представники місцевих дозвільних органів, що визначені Постановою, та представники інших органів виконавчої влади, уповноважені Законом на видачу документів дозвільного характеру.

Також у роботі дозвільного центру можуть брати участь представники:

підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність;

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (під час здійснення делегованих повноважень), що надають державні (адміністративні) послуги.

1.4 Керівники місцевих дозвільних органів зобов’язані забезпечити участь у роботі дозвільних центрів своїх представників, уповноважених брати участь у роботі дозвільних центрів, відповідним розпорядчим документом.

Копія розпорядчого документа про уповноваження представника місцевого (регіонального) дозвільного органу на участь у роботі дозвільного центру надається адміністратору.

1.5 Роботу дозвільного центру забезпечує державний адміністратор, який організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих (регіональних) дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.


1.6 Організація взаємодії місцевих (регіональних) дозвільних органів, адміністратора, суб’єктів господарювання та територіального органу уповноваженого органу щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється порядком, який затверджується районною державною адміністрацією за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

1.7 Дозвільний центр має бути забезпечений інформаційними стендами.


1.8 Видача документів дозвільного характеру здійснюється у випадках та в порядку, визначених законодавством, з урахуванням вимог Закону.

Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами розробляються регламенти (інформаційні картки) (далі – Регламент), які визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур. Регламенти розробляються за Примірною формою Регламенту (інформаційної картки), затвердженою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116.

Для організації роботи з підготовки документів дозвільного характеру, видача яких здійснюється територіальними (місцевими) органами центральних органів виконавчої влади (до затвердження керівником центрального органу виконавчої влади Регламенту, дія якого поширюється на всі територіальні органи цього центрального органу виконавчої влади), регіональним (обласним) дозвільним органом розробляється для відповідного регіону єдиний Регламент, який затверджується керівником регіонального дозвільного органу, у такій кількості примірників, що буде достатньою для забезпечення всіх дозвільних центрів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Затверджені Регламенти передаються до районів (міст) для заповнення відповідних позицій (1-4) відповідно до Примірної форми Регламенту (інформаційної картки), затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116, та погодження з головою районної державної адміністрації та з територіальним органом уповноваженого органу.

1.9 Реєстрація повідомлення (декларації) про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі – декларація) здійснюється адміністратором або представником місцевого (регіонального) дозвільного органу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 685 “Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства”.

1.10 Дозвільний центр з метою забезпечення комплексного обслуговування суб’єктів господарювання та фізичних осіб, крім документів дозвільного характеру, може видавати довідки, надавати консультації та видавати інші документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність.

1.11 За рішенням голови районної державної адміністрації створюється електронна система контролю за обігом (станом розгляду) заяв та документів, поданих суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру, та своєчасністю їх видачі або прийняттям рішень щодо відмови у видачі документів дозвільного характеру. Зазначена система функціонує в рамках реєстру документів дозвільного характеру, держателем якого є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

1.12 Голова районної державної адміністрації забезпечує ведення державним адміністратором реєстру документів дозвільного характеру, а керівники місцевих (регіональних) дозвільних органів – щоденне інформування державного адміністратора про видані документи дозвільного характеру в порядку, визначеному законодавством.

1.13 Районна державна адміністрація, з метою забезпечення ефективної роботи дозвільного центру, забезпечує проведення регулярного опитування суб’єктів господарювання щодо якості обслуговування в центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Примірна форма анкети опитування суб’єктів господарювання щодо якості обслуговування в дозвільному центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності тощо затверджена наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 114.2. Вимоги до дозвільних центрів

2.1 Дозвільний центр розміщується на першому або другому поверсі будівлі (за наявності в будівлі ліфта – не вище четвертого поверху) в центральній частині міста або в іншому зручному для відвідувачів місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

2.2 Дозвільний центр укомплектовується офісними меблями, засобами зв’язку (модемом або виділеною лінією), комп’ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

2.3 Наповнення інформаційних стендів необхідною для суб’єктів господарювання інформацією щодо започаткування та провадження господарської діяльності здійснюють місцеві дозвільні органи та районна державна адміністрація. Державний адміністратор співпрацює з місцевими дозвільними органами щодо оновлення інформації на інформаційних стендах.

На інформаційних стендах розміщується інформація щодо режиму роботи дозвільного центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру (Регламент) та розрахункових рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (у разі необхідності здійснення таких платежів).

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів та інша необхідна суб’єкту господарювання інформація.

Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них.

2.4 У дозвільному центрі облаштовуються місця для відвідувачів та створюються умови для заповнення документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.5 Для збереження документів, дозвільних справ, журналів обліку/реєстрації облаштовується приміщення (архів).

До передачі суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру державний адміністратор повинен забезпечити їх збереження.


3. Дозвільні центри та державні адміністратори

3.1 Режим роботи дозвільного центру (години роботи представників місцевих (регіональних) дозвільних органів) та кількісний склад адміністраторів встановлюються залежно від кількості місцевих (регіональних) дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру, кількості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кількості звернень суб’єктів господарювання та документів дозвільного характеру, які видаються місцевими (регіональними) дозвільними органами.


3.2 Державний адміністратор здійснює прийом суб’єктів господарювання у приміщенні дозвільного центру щодня (у робочі дні) у визначені години.

3.3 Матеріально-технічне забезпечення діяльності дозвільного центру та адміністратора здійснюється районною державною адміністрацією.

3.4 Методологічне забезпечення діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів здійснює уповноважений орган.


III. Державний адміністратор
1. Державний адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу районної державної адміністрації шляхом покладання на певну посадову особу цих органів повноважень адміністратора або шляхом уведення додаткової штатної одиниці.

У разі відсутності державного адміністратора (щорічна відпустка, навчальна відпустка, хвороба та інше) обов’язки адміністратора покладаються на іншу посадову особу районної державної адміністрації.

2. Основними завданнями державного адміністратора є:

2.1 Надання суб’єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

2.2 Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

2.3 Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів.

2.4 Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих та регіональних дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.

2.5 Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

3. Основними обов’язками державного адміністратора є:

3.1 Забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.

3.2 Оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

3.3 Забезпечення видачі документів дозвільного характеру в разі звернення заявника безпосередньо до адміністратора.

3.4 Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих (регіональних) дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єктів, на експлуатацію (розміщення) яких видається дозвільний документ.

3.5 Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання до державного адміністратора, представників місцевих (регіональних) дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

3.6 Формування та ведення Реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

3.7 Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та надання їх керівництву районної державної адміністрації.


IV. Місцеві дозвільні органи


1. Основними завданнями місцевих дозвільних органів є:

1.1 Забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно в приміщенні дозвільних центрів згідно з Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри (додаток 1 до Постанови), а також інших дозвільних документів, визначених законами, та/або документів дозвільного характеру, без яких суб’єкт господарювання не зможе провадити господарську діяльність.

Забороняється видача документів дозвільного характеру місцевими (регіональними) дозвільними органами поза межами дозвільних центрів.

1.2 Прийняття від суб’єкта господарювання або державного адміністратора документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру.

1.3 Забезпечення державного адміністратора відповідним Регламентом, затвердженим керівником місцевого дозвільного органу, який уповноважений видавати документ дозвільного характеру, за погодженням з головою районної державної адміністрації та з відповідним територіальним органом уповноваженого органу.

1.4 Забезпечення щоденного інформування державного адміністратора про видані документи дозвільного характеру з дотриманням вимог законодавства.

2. Уповноважені представники місцевих дозвільних органів ведуть облік звернень суб’єктів господарювання. Відповідна інформація заноситься до листа-обліку, який після закінчення прийому суб’єктів господарювання передається державному адміністратору. Лист-облік має містити інформацію щодо найменування суб’єктів господарювання, документів дозвільного характеру, за якими вони звернулися, та інше. Лист-облік може вестись в електронному вигляді.

3. У разі відсутності представника місцевого дозвільного органу, який уповноважений брати участь у роботі дозвільного центру (щорічна відпустка, навчальна відпустка, хвороба та інше), обов’язки уповноваженого представника на участь у роботі дозвільного центру покладаються на іншу посадову особу місцевого дозвільного органу шляхом видання відповідного наказу.


V. Порядок взаємодії
Державний адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень.
1. Державний адміністратор та суб’єкт господарювання

1.1 При зверненні суб’єкта господарювання до державного адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру останній надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

1.2 Державний адміністратор:

1.2.1 Видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів.

При зверненні заявника за отриманням документа дозвільного характеру та при необхідності надає допомогу при їх заповненні.

1.2.2 Приймає від суб’єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.

Заява та документи приймаються за описом у двох примірниках. Один примірник видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора.

У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів або якщо відомості, зазначені в поданих документах, не відповідають вимогам законодавства, адміністратор повідомляє про це суб’єкта господарювання та рекомендує йому доукомплектувати пакет документів або внести зміни у відомості, що подаються.

1.2.3 Проводить реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї, у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору (додаток 1), та формує дозвільну справу.

1.2.4 Приймає у суб’єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази (об’єкта) вимогам законодавства (при намірі провадження визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру).

1.2.5 У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді місцевими дозвільними органами документів, наданих заявником для отримання документів дозвільного характеру, адміністратор повідомляє його при поданні документів.
2. Державний адміністратор та місцеві дозвільні органи

2.1 Державний адміністратор у день реєстрації заяви (або наступного робочого дня) передає для розгляду відповідним посадовим особам місцевих дозвільних органів засвідчені підписом копії заяви та копії документів (у випадках, передбачених законодавством, – оригінали документів), що додаються до заяви (далі – комплект документів).

2.2 Держаний адміністратор веде лист-проходження дозвільної процедури.

2.3. Уповноважена особа відповідного місцевого дозвільного органу, отримавши комплект документів, робить відповідний запис у листі-проходженні дозвільної процедури, який ведеться за довільною формою.

2.4 Представник відповідного місцевого дозвільного органу протягом установленого законодавством терміну забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, надання послуг, виконання інших робіт) та передає документи державному адміністратору.

2.5 Державний адміністратор, одержавши документи від представника місцевого дозвільного органу, робить відповідний запис у листі-проходженні дозвільної процедури.

2.6 Державний адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру (або у разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру (телефоном, факсом, поштовим повідомленням, Е-mail), про що робить відповідний запис у журналі, який ведеться за довільною формою.

Про час і місце отримання документів дозвільного характеру суб’єкта господарювання може бути повідомлено при отриманні заяви та відповідного комплекту документів шляхом зазначення цієї інформації на другому примірнику опису, що повертається заявнику.

2.7 Державний адміністратор видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру, про що робить відповідний запис у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору.

2.8 У разі якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовність погодження кількох дозвільних органів (відповідно до схеми проходження дозвільно-погоджувальної процедури, що є невід’ємною частиною Регламенту), адміністратор здійснює прийом-передачу комплекту документів між місцевими дозвільними органами.

Передача державним адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) фіксується у листі-проходженні дозвільної процедури з проставлянням у ньому підпису і дати державного адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.

Форма листа-проходження затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації (додаток 5).

2.9 У разі потреби проведення обстеження об'єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках, передбачених чинним законодавством, представники місцевих (регіональних) дозвільних органів проводять його комплексно.

Після надходження від суб’єкта господарювання заяви та необхідного комплекту документів для отримання документа дозвільного характеру державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє в письмовій формі (факсом) уповноважених представників відповідних місцевих (регіональних) дозвільних органів щодо необхідності проведення спільного обстеження об’єкта відповідно до Повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 2).

Державний адміністратор наступного робочого дня після узгодження дати та строку проведення обстеження з відповідними місцевими (регіональними) дозвільними органами повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення спільного обстеження) шляхом надсилання відповідного Повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 3) в письмовій формі (факсом, поштовим повідомленням).

За бажанням або у разі потреби адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

Державний адміністратор веде облік проведених обстежень у Журналі обліку проведених спільних обстежень (додаток 4).

Місцеві (регіональні) дозвільні органи за результатами проведених спільних обстежень оформляють документ дозвільного характеру відповідно до вимог, встановлених законодавством, та передають його державному адміністратору.

2.10 Державний адміністратор здійснює контроль за рухом документів двома способами: у паперовому вигляді, в електронній формі.

2.11 Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих (регіональних) дозвільних органів та державного адміністратора.

Державний адміністратор організовує спільні засідання представників місцевих (регіональних) дозвільних органів та повідомляє їх про дату та час проведення (телефоном, факсом).

Представники місцевих (регіональних) дозвільних органів, уповноважені бути присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих (регіональних) дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об'єктів.

Протокол спільних засідань є офіційним документом, який підтверджує обговорення питань та прийняття рішень (висновків) уповноважених представників місцевих (регіональних) дозвільних органів.

Якщо заявник бажає бути присутнім при проведенні спільного засідання представників місцевих (регіональних) дозвільних органів, державний адміністратор повідомляє заявника про дату та час проведення спільного засідання (телефоном, факсом).

2.12 Для вирішення спірних питань, що виникають при видачі документів дозвільного характеру, можуть утворюватися узгоджувальні комісії. Узгоджувальна комісія приймає колегіальне рішення, яке заноситься до протоколу.

2.13 У разі встановлення факту порушення вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого (регіонального) дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати та інше) державний адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу.


VI. Терміни видачі документів дозвільного характеру
Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується принцип мовчазної згоди.

У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

VII. Відповідальність державного адміністратора та місцевих дозвільних органів


Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Г.Крамаренко


Додаток 1
до Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Журнал
обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт

господарювання або уповноважена ним особа державному адміністраторуРеєстра-
ційний номер

Дата прийняття заяви та документів, що додаються до неї, або дата прийняття повідомлення (декларації), що подає суб'єкт господа-рювання про провадження певних дій щодо здійснення ним господарської діяльності за декларативним принципом

Документ дозвільного характеру або відмітка про повідомлення (декларацію)

Орган, що видає документ дозвільного характеру або реєструє повідомлення (декларацію)

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця (або уповноваженої ним особи), підпис та дата

Прізвище та ініціали державного адміністратора, що прийняв заяву про отримання документа дозвільного характеру та документи до неї або повідомлення (декларацію); його підпис

Відмітка про видачу документа дозвільного характеру або видачу зареєстрованого повідомлення (декларації), підпис заявника та дата отримання документа дозвільного характеру або зареєстрованого повідомлення (декларації)

Відмітка про відмову у видачі документа дозвільного характеру (номер та дата рішення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру) або відмову у реєстрації повідомлення (декларації) (номер та дата листа про відмову у реєстрації повідомлення (декларації) з обґрунтуванням такої відмови), підпис та дата заявника8

Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою районної державної адміністрації.  

Додаток 2

до Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності ____________________________________________

(найменування місцевого дозвільного органу, який залучається

для проведення спільного обстеження)

_____________________________________________________

(П.І.Б. керівника)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення спільного обстеження

“____”___________20___року №__________

Відповідно до заяв(и) від “____”___________20___року, поданої(их)

№ з/п

заяви


Суб’єкт

господарюванняДокумент дозвільного характеру, за яким звернувся заявник

Місце розташування об’єкта, який підлягає проведеннюспільного обстеження

Примітка

1

2

3

4

5

Прошу забезпечити участь уповноваженого представника ______________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування місцевого дозвільного органу)

у проведенні спільного обстеження зазначених вище об’єктів.

Проведення спільного обстеження пропонується провести у період з

“___” __________20___ року

До ___” ______________20___року.

Прошу підтвердити участь у проведенні спільного обстеження та узгодити дату його проведення (телефоном, факсом).

Спільне засідання по розгляду вказаних заяв відбудеться “___” ______20__року ___год.___хв.*

______________________________________ _____________________ ___________________________

(назва посади державного адміністратора із зазначенням (підпис) (П.І.Б.)

найменування органу влади, в якому він працює)

______________________

*Зазначається у випадках, коли питання проведення спільного обстеження розглядається колегіально на спільних засіданнях представників місцевих дозвільних органів.


Додаток 3

до Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності___________________________________________

___________________________________________

(найменування юридичної особи або

П.І.Б. фізичної особи-підприємця

та адреса (місцезнаходження/ місце проживання), що звернулась(вся)

для отримання документа дозвільного характеру)ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення спільного обстеження

“____”___________20___року №__________

Відповідно до заяви від “____”___________20___року, поданої ___________________________________

____________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи-підприємця)

для _______________________________________________ отримання,

(назва документа дозвільного характеру)

____________________________________________ представниками____________________________________

(дата проведення спільного обстеження) (найменування місцевого дозвільного органу)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________

“___” ________20__ року о____ год._____ хв. буде проведене спільне обстеження об’єкта, що розташований за адресою:

____________________________________________________________________

(адреса об’єкта, що підлягає обстеженню)

_______________________________________________________________________________________________________

 Прошу бути особисто присутнім або забезпечити присутність свого представника під час проведення зазначеного вище спільного обстеження у вказаний час.

________________________________     ______________   ______________

(назва посади державного адміністратора із зазначенням (підпис) (П.І.Б.)

найменування органу влади, в якому він працює)Додаток 4

до Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

ЖУРНАЛ

обліку проведених спільних обстежень

з/п


Найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи-підприємця

Документ дозвільного характеру, за яким звернувся суб’єкт господарювання

Адреса об’єкта, що підлягає обстеженню

Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у обстеженні

Дата проведення спільного обстеження, узгоджена з представниками місцевих дозвільних органів

Дата та №

повідомлення суб’єкта господарювання про дату і строк проведення спільного обстеженняРезультати обстеження

 


Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Аркуш погодження


проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

” Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від

28.12.2005 № 561 ”Про створення Центру з видачі документів

дозвільного характеру за принципом організаційної єдності ”Проект погоджено
Підпис, дата


Прізвище, ініціали


Посада

Крамаренко В.Г.

керівник апарату райдержадміністрації

Миронова С.А.

головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

Богочаров С.П.

заступник голови райдержадміністрації
Кравчук В.С.

спеціаліст І категорії-юрисконсульт юридичного відділу апарату райдержадміністрації
Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу.


Підлягає направленню до GUE
Начальник управління економіки

райдержадміністрації Т.А.Михайленко

Електронну версію прийняла : ______________

підпис


________________

дата


ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження голови райдержадміністрації

” Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від

28.12.2005 № 561 ”Про створення Центру з видачі документів

дозвільного характеру за принципом організаційної єдності ”
Проект розпорядження розроблено управлінням економіки райдержадміністрації на підставі ст.6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та наказу Держкомпідприємництва України від 12.10.2009 № 176 ”Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.11.2009 № 1047/17063: та погоджено без зауважень:

Виконуючий обов’язки заступника начальника

Кам’янсько-Дніпровського відділу Держкомзему

Запорізької області В.В.Жовнаренко


Начальник відділу регіонального розвитку,

містобудування та архітектури

райдержадміністрації- головний архітектор району Л.І.Пустовіт
Виконуючий обов’язки головного державного

санітарного лікаря Кам’янсько-Дніпровської

міжрайонної санітарно- епідеміологічної станції І.В.Шаповал
Начальник Кам’янсько-Дніпровського

районного відділу МНС України

в Запорізькій області,

підполковник служби цивільного захисту С.О.Каліновський


Начальник управління ветеринарної

медицини в Кам’янсько-Дніпровському районі

Запорізької області О.В.Забігайло

Начальник управління економіки

райдержадміністрації Т.А.Михайленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ”Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2005 № 561 ”Про створення Центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності ”
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Підставою розроблення проекту розпорядження є внесення змін Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва до Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності затвердженого наказом Держкомпідприємництва України від 12.10.2009 № 176 ”Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005” та лист лист облдержадміністрації від 24.12.2009 № 08-22/3666 “Про внесення змін до Типового положення про адміністратора ”.


2. Мета та шляхи її досягнення.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації розроблено з метою упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності на території району.


3. Правові аспекти.

Правовою підставою видання розпорядження є ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказ Держкомпідприємництва України від 12.10.2009 № 176 ”Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.11.2009 № 1047/17063:


4.Фінансово-економічне обґрунтування.

Виконання розпорядження не потребує матеріальних затрат.


5. Позиція заінтересованих органів.

Проект розпорядження стосується відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації та місцевих дозвільних органів: Кам’янсько-Дніпровського відділу Держкомзему Запорізької області, Кам’янсько-Дніпровської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції, Кам’янсько-Дніпровського районного відділу МНС України в Запорізькій області, управління ветеринарної медицини в Кам’янсько-Дніпровського районі, які погоджують проект розпорядження без зауважень.


6. Регіональний аспект.


Проект розпорядження дасть змогу здійснювати взаємодію адміністратора, місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання з питань видачі документів дозвільного характеру.

7. Громадське обговорення.

Проект розпорядження потребує громадського обговорення.
8. Прогноз результатів.

Завдяки виданню розпорядження, буде регламентуватись діяльність та взаємодія адміністратора, місцевих дозвільних органів, суб’єктів господарювання та територіальних органів спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності з питань видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.


Начальник управління економікирайдержадміністрації Т.А.Михайленко


Каталог: files -> WP Article File -> original
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
original -> «Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-вересень 2007 року»
original -> «Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2007 рік, основні завдання та пріоритетні напрями діяльності облдержадміністрації на 2008 рік»
original -> Інформація про стан роботи щодо попередження корупції та правопорушень, пов’язаних з корупцією, в органах виконавчої влади та місцевого
original -> Розпорядження про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним
original -> Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2008 рік та організацію виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2009 рік


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка