Розділ Захворювання дітей раннього віку


Розділ 6. Захворювання сечової системи у дітейСкачати 306.67 Kb.
Сторінка7/8
Дата конвертації23.02.2021
Розмір306.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Розділ 6. Захворювання сечової системи у дітей
1. Мати дівчинки 7-ми років пред'являє скарги на рецидивуючі болі в животі у дитини і шкірні ви­сипання, підвищену пітливість, змен­шення кількості сечі і насичений її ха­рактер. Відзначається ніктурія. АТ -90/60 мм рт. ст. Загальний аналіз сечі: відносна щільність - 1028, білок - 0,04 г/л, Л - 9-10 у п/зр, Ер - змінені, 6-8 у п/з, циліндри - не виявлені, солі -оксалати, велика кількість. Установіть попередній діагноз:

*А. Дисметаболічна нефропатія*

Б. Гострий гломерулонефрит з не-фритичним синдромом

В. Інфекція сечових шляхів

Г. Тубулопатія

Д. Гостра ниркова недостатність

2. У дитини 8-ми місяців темпе­ратура тіла - 39,2 °С, млявість, блі­дість, відмовлення від прийому їжі, однократна блювота, часті сечовипус­кання. При фізикальному обстеженні патології не виявлено. Сеча каламут­на. Яке додаткове дослідження допо­може установити діагноз?

А. Аналіз крові на цукор

Б. Загальний аналіз крові

*В. Загальний аналіз сечі

Г. Аналіз сечі на цукор з добової кількості

Д. Копроцитограма

3. У дитини 10 років спостеріга­ються напади лихоманки до 38,5 °С, погіршення самопочуття та апетиту, з'явились периорбітальні тіні, помір­но виражений біль у правій попереко­вій області. У гемограмі: Л - 14х109/л, п/я- 12%,с/я-72%,ШОЕ-35мм/год. Аналіз сечі - колір жовтий, мутна, в залишку - пластівці фібрину, Л 50-70 в п/з, виявлені активні лейкоцити, багато бактерій. Бактеріурія більше 105 в 1 мл сечі. УЗ-дослідження ни­рок - підвищення ехогенності чашко­во-мискової системи справа, набряк інтерстицію.

А. Гострий цистит

Б. Дистопія правої нирки

*В. Гострий пієлонефрит

Г. Дисметаболічна нефропатія

Д. Дисплазія правої нирки

4. У дівчинки 7 років, що двічі лі­кувалася антибактеріальними препа­ратами з приводу інфекції сечових шляхів, немає грубих вад нирок за да­ними УЗД, спостерігається рецидив лейкоцитурії, бактеріурії, підвищилась температура тіла до 38,5 °С, з'явився біль в поперековій ділянці зліва. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу для уточнення причини рецидування сечової інфекції?

А. Радіоізотопна ренографія

Б. Екскреторна урографія

В. Ретроградна пієлографія

Г. Термографія

*Д. Мікційна цистоуретрографія

5.Дівчинка 11 років захворіла гостро: з'явились біль у поперековій ділянці, нудота, блювання, часте се­човипускання, температура - 38 °С. Об'єктивно: живіт м'який, болючий при пальпації в ділянці попереку. В загальному аналізі сечі значна лейкоцитурія, бактеріурія. Із сечі висіяна кишкова паличка. Ваш діагноз?

А. Гострий апендицит

*Б. Гострий пієлонефрит

В. Хронічний гломерулонефрит

Г. Гострий вульвовагініт

Д. Гострий гломерулонефрит

6. Дівчинку 8-ми років турбу­ють ниючі болі в попереку протягом 4-х днів. Спостерігається підвищення температури тіла до 38 °С, часте бо­люче сечовипускання. Тиждень тому перехворіла на ГРВІ. Яке обстеження перш за все необхідно провести?

А. Загальний аналіз крові

*Б. Загальний аналіз сечі

В. УЗД


Г. Оглядову урографію

Д. Пробу за Зимницьким

7. Дитині 8 місяців. Тиждень тому перенесла ГРВІ. Фізичний та нервово-психічний розвиток відпові­дають вікові. Скарги на в'ялість, зни­ження апетиту, немотивоване повтор­не блювання, підвищення температу­ри на протязі останньої доби до 38 °С, блідість, часте сечовипускання мали­ми порціями. Тахікардія. В аналізі сечі виявлено: білок - 0,099 г/л, Л - 15-20 в п/з, бактеріурія (+++), слиз (+++). Про яке захворювання можна думати?

А. Гострий гломерулонефрит

Б. Дизметаболічна нефропатія

*В. Гострий пієлонефрит

Г. Фосфат-діабет

Д. Дефекти догляду

8. Дитина 8 років захворіла го­стро: температура тіла 39 °С, болі в по­перековій ділянці, болючість при сечо­випусканні. При огляді: ознаки інток­сикації, позитивний симптом Пастернацького з обох боків, більше зліва. Яке захворювання є найбільш імовірним?

А. Ниркова колька

Б. Грип

В. Гострий цистит

Г. Гострий гломерулонефрит

*Д. Гострий пієлонефрит

9. Дівчинка 9 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5 °С, головний біль, млявість, слаб­кість, зниження апетиту, біль у живо­ті, часті і болісні сечовиділення. Був запідозрений гострий пієлонефрит. У клінічному аналізі сечі: питома вага -1018, білка немає, Л - 10-15 у п/з. Який з методів дослідження вірогідно допоможе підтвердити діагноз інфек­ції сечової системи?

А. Загальноклінічний аналіз крові

Б. Проба Реберга

В. Проба Зимницького

*Г. Бактеріологічний посів сечі

Д. Проведення клінічних аналізів сечі в динаміці

10. Дитина 13-ти років скаржить­ся на біль у надлобковій області, час­те сечовипускання малими порціями сечі. Лихоманка - 37,7 °С. В аналізі сечі: протеїнурія - 0,033 г/л, еритро­цити - свіжі, суцільно в препараті, солі-оксалати - незначна кількість. Який діагноз найбільш імовірний?

А. Дизметаболічна нефропатія

*Б. Гострий цистит

В. Гострий гломерулонефрит

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Сечокам'яна хвороба

11. Дівчинка 12-ти років, захворі­ла 2 тижні тому. З'явились скарги на біль у поперековій ділянці, підвищен­ня температури тіла до 37,5-37,8 °С, загальну слабкість, зниження апетиту. При огляді спостерігається блідість шкіри, ЧСС - 98 /хв. Аналіз сечі: пи­тома вага - 1017, білок - 0,066 г/л, Ер 6-8 в п/з, Л - 40-60 в п/з. Виберіть найбільш імовірний діагноз:

А. Інтерстиціальний нефрит

Б. Гострий гломерулонефрит

В. Гострий цистит

Г. Гострий вульвіт

*Д. Гострий пієлонефрит

12. Дитина 10 років хворіє близь­ко тижня. Захворіла гостро після пере­охолодження: з'явились болі в животі та в попереку, підвищилась темпера­тура тіла до 38 °С. В аналізі сечі: лей­коцитів - до 25-30 в п/з, білок - 0,33 г/л. Яке обстеження необхідно про­вести для призначення етіотропного лікування?

*А. Бактеріологічний посів сечі

Б. Внутрішньовенну орографію

В. Пробу за Зимницьким

Г. Пробу за Нечипоренко

Д. Цистографію

13. У дитини 14 років із вторинним хронічним пієлонефритом протягом останніх 5 років не було загострень. Яка тактика дільничного лікаря у відношенні диспансерного нагляду?

А.З обліку не знімати, при досягненні 15 років передати підлітковому лікарю

*Б.Зняти з диспансерного обліку

В.Зняти з обліку після поглибленого обстеження у нефрологічному стаціонарі

Г.Продовжити проти рецидивне лікування 2 рази на рік

Д.При повній клініко-лабораторної ремісії зняти з обліку у 15 років

14. Дівчинка 12-ти років, захворіла 2 тижні тому з’явились скарги на біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,5-37,8 оС, загальну слабкість, зниження апетиту. При огяді спостерігається блідість шкіри, пастозність повік, ЧСС 98 /хв. Аналіз сечі: питома вага 1017, білок 0,066 г/л, еритроцити 6-8 в п/зору, лейкоцити 40-60 в п/зору. Виберіть найбільш імовірний діагноз.

*А. Гострий пієлонефрит

Б. Гострий гломерулонефрит

В. Гострий цистіт

Г. Гострий вульвіт

Д. Інтерстіціальний нефрит

15. Які з перерахованих антибактеріальних препаратів не показані в лікуванні гострого пієлонефріту?

*А. Ампіцилін

Б. Цефазолін

В. Гентаміцин

Г. Цефтазідім (фортум)

Д. Амікацин

16. Дитина 13-ти років скаржиться на біль у надлобковій області, часте сечовипускання малими порціями сечі. В аналізі сечі-протеінурія-0,033 г/л, еритроцити свіжі, суцільно в препараті, солі-оксалати незначна кількість. Який діагноз найбільш імовірний?

*А. Гострий цистит

Б. Дизметаболічна нефропатія

В. Гострий гломерулонефрит

Г. Гострий пієлонефрит

Д. Сечокам’яна хвороба

17. У дитини віком 8 місяців спостерігається загальна слабість, субфебрильна температура тіла, блідість шкіри, втрата маси тіла, пастозність повік. У загальному аналізі сечі білка 0,65 ‰, лейкоцитів 60-80 у полі зору. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

*А. Гострого пієлонефриту

Б. Гострого гломерулонефриту

В. Інфекції сечовивідних шляхів

Г. Гострого циститу

Д. Дисметаболічної нефропатії

18. Батьки семирічної дівчинки звернулись до педіатра зі скаргами на появу у дитини млявості, болю в попереку, почащеного болючого сечопуску. Об’єктивно: блідість шкіри, пастозність повік, позитивний симптом Пастернацького. Сеча: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеїнурія, еритроцитурія (еритроцити свіжі). При проведенні екскреторної урографії: ознаки міхурово-сечовідного рефлюксу. Етіотропне лікування діагностованого вторинного пієлонефриту передбачає призначення:

*А. Антибіотиків

Б. Сечогінних

В. Десенсибілізуючих

Г. Антикоагулянтів

Д. Дезагрегантів

19. Дівчинка 9 років скаржитьсяна підвищення температури тіла до 37,5 оС, головний біль, млявість, слабкість, зниження апетиту, біль у животі, часті і болісні сечовиділення. Був запідозрений гострий пієлонефрит. У клінічному аналізі сечі- питома вага 1018, білку немає, лейкоцити 10-15 у полі зору. Який з методів дослідження вірогідно допоможе підтвердити діагноз гострого пієлонефриту?

* А. Проба по Нечипоренку або Каковському-Аддісу

Б. Проба Реберга

В. Проба Зимницького

Г. Загальноклінічний аналіз крові

Д. Проведення клінічних аналізів сечі в динаміці (1 раз у 7-10 днів)

20. Дитина 10 років хворіє близько тижня. Захворіла гостро після переохолодження: з’явились болі в животі та в попереку, підвищилась температура тіла до 38 оС. В аналізі сечі: лейкоцитів до 25-30 в полі зору, білок - 0,33 г/л . Яке обстеження необхідно провести для призначення етіотропного лікування?

*А. Бактеріологічний посів сечі.

Б. Внутрішньовенна урографія.

В. Проба по Зимницькому.

Г. Проба по Нечипоренко.

Д. Цистографію.

21. Дитина 8 років захворіла гостро: температура тіла 39 оС, болі в поперековій ділянці, болючість при сечопуску. При огляді: ознаки інтоксикації, позитивний симптом Пастернацького з обох боків, більше зліва. Яке захворювання є найбільш ймовірним?

*А. Гострий пієлонефрит.

Б. Грип.

В. Гострий цистит.

Г. Гострий гломерулонефрит.

Д. Ниркова коліка.

22. Дев’ятирічна дівчинка, яка хворіє на хронічний пієлонефрит, поступила у нефрологічне відділення дитячої лікарні зі скаргами на підвищення температури тіла, біль в животі, слабість. При об’єктивному огляді виявлені блідість шкіри, пастозність повік, періорбітальний ціаноз, в гемограмі- лейкоцитоз, пришвидшене ШОЕ, зсув лейкоцитарної формули вліво, в сечовому осаді- лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія. Для етіотропного лікування пієлонефриту нефролог призначив антибіотик, позбавлений нефротоксичності:

*А. Цефалексин

Б. Тетрациклін

В. Гентаміцин

Г. Мономіцин

Д. Канаміцин

23. Дитині 8 місяців. Тиждень тому перенесла ГРВІ. Фізичний та нервово-психічний розвиток відповідають віку. Скарги на в’ялість, зниження апетиту, немотивоване повторне блювання, підвищення температури на протязі останньої доби до 38°С, блідість, часте сечопускання малими порціями. Тахікардія. В аналізі сечі виявлено: білок- 0,099‰, лейкоцити- 15-20 в полі зору, місцями групами, бактеріурія - +++, слиз - +++. Про яке захворювання можна думати?

А. Гострий пієлонефрит

Б. Дизметаболічна нефропатія

В. Гострий гломерулонефрит

Г. Фосфат- діабет

Д. Дефекти догляду

24. У дівчинки, 1 року 8 міс, починаючи з 6- місячного віку спостеорігалось 5 епізодів лихоманки, які супроводжувалися лейкоцитурією і бактерійурією. Яке дослідження є першочерговим у комплексі діагносичних заходів?

*А.Мікційна цистографія

Б. Екскреторна урографія

В. Радіоізотопна ренографія

Г. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

Д. УЗД органів черевної порожнини

25. Під час оформлення в дитячий садок у дівчинки, 4 років, вперше виявлено лейкоцитурію (10-15 впз) Яке дослідження доцільно зробити перш за все для уточнення причини лейкоцитурії?

*А. Аналіз сечі за Нечипоренком

Б.Аналіз крові загальний

В.Аналіз калу на яйця глистів

Г.Посів сечі

Д. Зскрібок на ентеробіоз

26. Дитина, 7 років, захворіла гостро: температура тіла 37,8 оС, біль у поперековій ділянці, болючість при сечовипусканні. Під час огляду: ознаки інтоксикації, позитивний симптом Пастернацького з обох боків, більше зліва. Яке захворювання є найбільш ймовірним?

*А.Гострий пієлонефрит

Б.Гострий гломерулонефрит

В.Грип


Г.Гострий цистит

Д. Уретрит

27. Дівчинка, 8 років, захворіла гостро. З’явився біль в попереку, підвищилась температура тіла до 39 оС. В аналізі сечі: білк – 0,132 г/л, лейкоцити вкривають все поле зору. Яке дослідження необхідно провести для призначення етіотропного лікування?

*А.Бактеріологічний посів сечі

Б.Пробу за Зимницьким

В.Пробу за Нечипоренком

Г.Внутрішньовенну урографію

Д.Цистографію

28. У хлопчика, 8 років, який скаржиться на біль в животі, виявлено піурію та мікрогематурію. Дані екскретоної урографії: Розштрення та деформація чашечко- мискової системи лівої нирки. Який найбільш ймовірний діагноз?

*А. Гідронефроз

Б.Киста лівої нирки

В.Пухлина лівої нирки

Г.Гострий гломерулонефрит

Д. Сечокам’яна хвороба

29. У дівчинки, 6 років, спостерігається підвищення температури тіла до 39 оС, блювання, біль в животі, мутна сеча. У загальному аналізі сечія6 білок – 0,66г/л, лейкоцити вкривають все поле зору, еритроцити 3-4 в полі зору. В загальному аналізі крові: лейкоцити 9,8*109 /л, ШОЕ – 25 мм/год. Який найбільш ймовірний діагноз?

*А.Гострий пієлонефрит

Б.Гострий гломерулонефрит

В Ацетонемічний синдром

Г.Дизметаболічна нефропатія

Д. Сечокам’яна хвороба

30. У 5 – ти річної дитини з хронічним пієлонефритом у фазі загострення без порушення функції нирок спостерігаються характерні зміни в загальному аналізі сечі, крім:

*А. еритроцити на все поле зору;

Б.білок 0,165%;

В.лейкоцити на все поле зору;

Г. багато слизі;

Д. бактерії.

31. Який збудник є найчастішим етіологічним чинником пієлонефриту у дітей?

*А. Кишкова паличка

Б. Стафілокок

В. Хламідія

Г. Ентерокок

Д. Вірус


32. Дитина на протязі 4-ох років часто поступала на стаціонарне лікування з приводу пієлонефриту. В сиворотці крові рівень креатиніну 0,20 ммоль/л. Це свідчить про:

*А. розвиток хронічної ниркової недостатності

Б. загострення пієлонефриту

В. розвиток гострої ниркової недостатності

Г. Розвиток печінкової недостатності

Д. Розвиток ниркової еклампсії

33. Найточнішим методом визначення причини вторинного пієлонефриту є:

*А. Екскреторна урографія

Б. УЗД нирок

В. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

Г. Термогрвфія

Д. Мікційна цистографія

34. До інфекцій сечовивідних шляхів належать всі форми, крім:

*А. гіпертонічна;

Б. гідролабільна;

В. менінгіальна;

Г. проста;

Д. септична.

35. Для госторого пієлонефриту характерні синдроми, крім:

*А. Гіпертензивний

Б. Інтоксикаційний

В. Дизуричний

Г. Сечовий

Д. Больовий

36. Для дівчаток лейкоцитурією вважають кількість лейкоцитів в аналізі сечі:

*А. понад 10 в полі зору,

Б. Понад 6 в полі зору,

В. Понад 20 в полі зору,

Г. До 5-ти в полі зору,

Д. Купками.

37. При збереженні ознак захворювання протягом якого часу діагностується хронічний пієлонефрит?

*А.6 міс.

Б.3 міс

В.4 міс


Г.12 міс

Д. 2 роки

38. Який лікарський засіб є препаратом вибору для антибактеріальної терапії пієлонефриту?

*А.Цефтріаксон

Б. Бензилпеніциліну натрієва сіль

В. Еритроміцин

Г. Цефалексин

Д. Тетрациклін

39. Яка загальна тривалість безперервної антибактеріальної терапії при пієлонефриті?

*А. 2 тижні

Б. 3 тижні

В. 6 тижнів

Г.1 тиждень

Д. 4 тижні

40. Які симптоми найбільш характерні для піелонефриту, циститу?

*А.Частий болючий сечопуск

Б.Енурез;

В. Переривчаста тонка сечова струя;

Г. Безперервне підтікання сечі;

41. З якої терапії доцільно почати при піелонефриті з вираженою бактереурією? Кишкова паличка 150.000 м.тіл/ мл.

А. Аневіграмон;

*Б. Амоксацилін+фурагін

В. Сульфаніламідні препарати;

Г. 4-амінохінолінові препарати;

42. Який із препаратів частіше застосовується для лікування пієлонефриту?

А. Фурадонін

Б. Фуразолідон;

*В.Фурагін

Г. Солофур;

43. При якій патології доцільне використання окису магнію?

А. Оксалурія

*Б. Уратурія

В. Цістинурія

Г. Нефронофтіз Фаншоні

44. Які захворювання частіше зустрічаються у рідних дитини 7 років з уратірією?

А. Подагра

Б. Гломерулонефрит

В. Гіпертонія

*Г. Холецистит

45. Хлопчика 5-ти років великі набряки, олігурія, АТ 100/60 мм.рт.ст. Які лабораторні показники треба визначити в першу чергу?

А.Рівень сечової кислоти

Б.Загальний білірубін

В. Рівень глюкози

*Г.Креатинін, сечовина

Д.Ревмопроби

46. Хлопчик, 14 років, надійшов для уточнення генезу змін у сечі, що від­значаються з 3-літнього віку. Дитина страждає приглухуватістю і міопією. Останнім часом з'явилася поліурія. Сімейний анамнез - у батька хроніч­на ниркова недостатність, у старшого брата приглухуватість. Загальний ана­ліз сечі: відн. щільність - 1005, білок -1,2 г/л, Л - 10-15 у п/з, Ер - змінені, 1-2 у п/з, зернисті циліндри - 6-8 у п/з, солі - оксалати. Установіть попе­редній діагноз:

А. Хвороба Берже

*Б. Синдром Альпорта

В. СиндромДеТоні - Дебре - Фан-коні

Г. Хронічний гломерулонефрит, гематурична форма

Д. Нецукровий діабет

47. У хлопчика 3-х років протя­гом останнього тижня - набряки на обличчі і нижніх кінцівках. У леге­нях в нижніх відділах притуплення, ослаблене дихання. Набряклість пе­редньої черевної стінки. Асцит. АТ -90/50 мм рт. ст. Заг. аналіз сечі: білок -4,2 г/л, Л - 5-6 у п/з, Ер - 2-3 у п/з, циліндри - гіалінові, 2-3 у п/з. Заг. бі­лок крові - 48,6 г/л. Холестерин крові - 8,2 ммоль/л. Установлений попередній діагноз: Гострий гломеру­лонефрит. Укажіть клінічний варіант захворювання:

А. Сечовий синдром

Б. Нефритичний синдром

В. Нефротичний синдром з гемату­рією

Г. Нефротичний синдром з гемату­рією і гіпертензією

*Д. Нефротичний синдром

48. У дитини 12 років, з гострим гло­мерулонефритом, у перші дні захворю­вання був виявлений гіпертензійний синдром. Яке значення в патогенезі за­хворювання має ангіотензин II?

А. Підвищує продукцію еритропо-етинів

Б. Збільшує серцевий викид

В. Гальмує депресорну дію проста­гландинів

*Г. Підсилює продукцію та секре­цію альдостерону

Д. Підвищує рівень реніну

49. Хлопчик 6 років поступив із скаргами на набряки обличчя, головні болі, червоний колір сечі. При огляді: АТ - 140/90 мм рт. ст. В аналізах сечі: білок -1,2 г/л, Ер - на все поле зору. Який діагноз найбільш імовірний?

А. Нефролітіаз

*Б. Гострий гломерулонефрит

В. Туберкульоз нирок

Г. Інтерстиційний нефрит

Д. Пієлонефрит

50. Хлопчик 7 років знаходиться на лікуванні протягом місяця. При по­ступленні спостерігалися виражені набряки, протеїнурія - 7,1 г/л, білок в добовій сечі - 4,2 г. В біохімічному аналізі крові утримується гіпопротеї-немія (43,2 г/л), гіперхолестеринемія (9,2 ммоль/л). Який з перерахованих варіантів гломерулонефриту найвіро­гідніше має місце у хворого?

А. ГематуричнийПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка