Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) Реквізити навчальної дисципліни Рівень вищої освітиСкачати 75.14 Kb.
Сторінка1/22
Дата конвертації20.04.2021
Розмір75.14 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності


МЕДИЧНЕ ПРАВО
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни


Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

08 Право

Спеціальність

081 Право

Освітня програма

Господарське та адміністративне право і процес;

Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Статус дисципліни

Нормативна

Форма навчання

очна(денна)/дистанційна/змішана

Рік підготовки, семестр

3 курс, весняний семестр

Обсяг дисципліни

2 кред. ЄКТС/60 годин

Семестровий контроль/ контрольні заходи

залік

Розклад занять

Лекції: Вівторок 10.25-12.00 (2 тижд.)

Практичні заняття: Четвер (12.20-15.50)

Мова викладання

Українська

Інформація про
керівника курсу / викладачів

Лектор і практичні: к.ю.н., доцент Яшарова Марія Миолаївна

mariy-yasharova13@ukr.net


Розміщення курсуПрограма навчальної дисципліни

 1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання


Студент повинен отримати знання про медичне право як окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування медичного закону. Нормативна навчальна дисципліна “Медичне право” є однією з важливих курсів навчальної програми по підготовці спеціалістів за спеціальністю «правознавство».

Метою викладання навчальної дисципліни «Медичне право» є засвоєння знань про медичне право як окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування закону. Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям в галузі юриспруденції щодо: загальних положень предмету, поняття принципів медичного права, особливостей правового регулювання медичних правовідносин, медичної експертизи, прав пацієнта, поняття лікарської таємниці, репродуктивних технологій, правового регулювання трасплантації та захисту прав та інтересів лікаря та пацієнта, тощо.


Відповідно до вимог ОПП метою дисципліни є формування у студентів здатностей:


 • опанування головних теоретичних положень курсу і набуття навичок практичного застосування норм медичного права до конкретних, взятих з практики судових органів ситуацій.

 • вивчення загальних понять і категорій науки медичного права в їхній системі;

 • формування у студентів спеціальних знань щодо з’ясування у процесі навчання поняття та особливостей медико правових відносин

 • оволодіння методикою правового аналізу норм медичного права й заснованої на них діяльності медичних закладів і суспільних інститутів;

 • з'ясування впливу факторів політичного, економічного, культурного й морального характеру на медико-правові норми й практику їхнього застосування;

 • у всім різноманітті варіантів медико-правового регулювання виділити найбільш доцільну модель, орієнтовану на загальнолюдські цінності, і з'ясувати можливості її застосування в тих або інших історичних умовах;

 • вивчення загальних понять і категорій науки медичного права в їхній системі;

 • оволодіння методикою правового аналізу норм медичного права й заснованої на них діяльності медичних установ і суспільних інститутів;

 • з'ясування впливу факторів політичного, економічного, культурного й морального характеру на медико-правові норми й практику їхнього застосування;

 • у всім різноманітті варіантів медико-правового регулювання виділити найбільш доцільну модель, орієнтовану на загальнолюдські цінності, і з'ясувати можливості її застосування в тих або інших історичних умовах;

 • напрацювання студентами навичок тлумачення медико-правових норм, їх застосування при розв’язанні задач, виконанні тестових завдань;

 • ознайомити правників із міжнародно-правовими стандартами в галузі прав людини та охорони здоров’я;

 • розкрити національне законодавче забезпечення сфери охорони здоров’я, у тому числі надання медичної допомоги;

 • висвітлити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин;

 • з’ясувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин;

 • окреслити правові умови і підстави здійснення окремих видів медичної діяльності;

 • охарактеризувати види юридичної відповідальності в царині охорони здоров’я.


Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання:

знати:


 • міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та охорони здоров’я;

 • чинне законодавство України про охорону здоров’я, у т. ч. біоетичне;

 • тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я;

 • понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права;

 • рівні соціального регулювання медичної діяльності;

 • права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин;

 • механізми й процедури захисту прав людини у сфері охорони здоров’я (національні й міжнародні);

 • види й підстави юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я;

 • юридичну практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського суду з прав людини;

 • правові умови провадження окремих видів медичної діяльності.


На основі навчального курсу студенти повинні уміти:

 • самостійно працювати із законодавством України та міжнародними стандартами у сфері охорони здоров’я;

 • аналізувати правову природу прав людини у сфері охорони здоров’я;

 • готувати необхідні процесуальні документи для захисту прав людини у сфері охорони здоров’я;

 • застосовувати юридичну практику для правозахисної і правозастосовної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України;

 • ефективно використовувати арсенал експертиз для провадження медичних справ;

 • належно забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я;

 • використовувати юрисдикційні й неюрисдикційні форми захисту прав людини у сфері охорони здоров’я;

 • правильно кваліфікувати наслідки професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників та давати їм належну юридичну оцінку.В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть:


правовому регулюванні;

 • здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки;

 • оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності;

 • виявляти причинно-наслідкові зв’язки між юридичними фактами і їхніми наслідками;

 • аналізувати якість національного законодавства щодо його відповідності міжнародним і європейським стандартам, визначати перспективи його вдосконалення;

 • вміти надавати консультації з питань, що входять до компетенції юриста в медичній сфері.
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка