Робоча навчальна програма


Аналіз картографічного зображення (назва карти)Скачати 423.2 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір423.2 Kb.
1   2

Аналіз картографічного зображення (назва карти)


Назва атласу

Назва

карти


Явища і об’єкти

позначені

на карті


Характер

розміщення явищ і об’єктівЗастосовані графічні

засоби для зображення явищ і об’єктівВикористані картографічні способи

зображення явищ і об’єктів

16. Для вказаних викладачем двох тематичних карт виконайте порівняльний аналіз структури їх легенд, особливостей компонування зображення, характеру застосування графічних засобів і картографічних способів відображення об’єктів і явищ.

17. Складіть короткий порівняльний аналіз вказаних двох тематичних карт та з’ясуйте особливості передання якісних, кількісних і динамічних характеристик позначених об’єктів і явищ. Порівняльний аналіз виконайте за такою схемою: назва, місце і рік видання, масштаб і проекція, елементи географічної основи, особливості змісту, графічні способи і засоби зображення кількісних і якісних характеристик явищ та об’єктів.

18. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказаний тематичний географічний атлас дотримуючись такої схеми аналізу: особливості графічного оформлення і структури атласу; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

19. Проаналізуйте зміст, оформлення та класифікуйте вказаний викладачем загальногеографічний атлас дотримуючись такої схеми аналізу: особливості графічного оформлення і структури атласу; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

20. Проаналізуйте зміст і особливості оформлення вказаної викладачем землевпорядної карти.

21. Для вказаного викладачем сюжету тематичної карти окресліть зміст і особливості використання можливих джерел інформації.

22. На основі вказаних викладачем даних визначте коефіцієнт кореляції для двох явищ (процесів) та проаналізуйте його зміст.

23. Опишіть методику визначення коефіцієнту кореляції за картами для вказаних викладачем явищ.

24. Опишіть методику побудови картографічного зображення авторського оригіналу.

25. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану економічну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

26. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану топографічну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

27. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану геологічну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

28. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану геоморфологічну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

29. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану ландшафтознавчу карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

30. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану кліматичну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

31. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану карту рослинності дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням..

32. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану карту ґрунтів дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

33. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану населення карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

34. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану карту охорони природи дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

35. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану туристсько-рекреаційну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

36. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану карту сільського господарства дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

37. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану фізичну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

38. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану гідрологічну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

39. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану агрокліматичну карту дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

40. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану карту транспорту і економічних взаємозв’язків дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

41. Проаналізуйте зміст, оформлення і класифікуйте вказану карту промисловості взаємозв’язків дотримуючись такої схеми: особливості загального оформлення карти і структура легенди; характер застосування графічних засобів і картографічних способів зображення явищ; можливе використання; класифікація за змістом, призначенням і територіальним охопленням.

42. Проаналізуйте особливості оформлення і можливе використання вказаної викладачем старовинної карти.

43. Проаналізуйте методи і шляхи використання електронної карти (атласу) вказаної викладачем.

44. Визначте чинники і види генералізації зазначеної викладачем тематичної карти.

45. Складіть проект легенди середньомасштабної тематичної карти зазначеного викладачем змісту.

46. Опишіть методику побудови комплексного профілю.

47.Опишіть методику обчислення об’ємів явищ за географічними картами.48. Визначте об’єм явища за вказаною викладачем тематичною картою.

Тематика рефератів з „КартографіЇ”

 1. Аналітичний огляд програмних пакетів з ГІС-картографування.

 2. Атласне картографування: становлення, реалії і перспективи.

 3. Використання карт у навчальному процесі.

 4. Використання у картографії прийомів з теорії інформації.

 5. Використання у картографії прийомів математичного аналізу.

 6. Використання у картографії прийомів математичної статистики.

 7. Використання у картографічних дослідженнях графоаналітичних прийомів.

 8. Географічна основи землевпорядних карт.

 9. Географічні інформаційні системи в землевпорядженні і кадастрі.

 10. ГІС-технології і картографія.

 11. Еколого-географічне картографування.

 12. Електронні атласи і карти.

 13. Застосування у географічних дослідженнях цифрових моделей рельєфу.

 14. Історія розвитку і сучасний стан картографічної науки в Україні.

 15. Картографічне моделювання у землевпорядженні.

 16. Картографічне моделювання природокористування.

 17. Картографічне моделювання рельєфу.

 18. Картографічне моделювання у геологічних дослідженнях.

 19. Картографічне моделювання у гідрологічних дослідженнях.

 20. Картографічне моделювання у дослідженнях ґрунтового покриву.

 21. Картографічне моделювання у дослідженнях економічних зв’язків.

 22. Картографічне моделювання у дослідженнях кліматичних процесів і явищ.

 23. Картографічне моделювання у дослідженнях рослинності.

 24. Картографічне моделювання у дослідженнях сільського господарства.

 25. Картографічне моделювання у дослідженнях тваринного світу.

 26. Картографічне моделювання у дослідженнях транспорту.

 27. Картографічні основи складання еколого-географічних карт.

 28. Картографічні основи складання землевпорядних карт.

 29. Картографічні основи складання карт господарства.

 30. Картографічні основи складання карт населення.

 31. Картографічні основи складання ландшафтознавчих карт.

 32. Картографічні основи складання планів землевпорядкування.

 33. Картографічні основи складання карт населених пунктів.

 34. Картографія на службі кадастру.

 35. Картографування і районне планування.

 36. Комп’ютерні інформаційні системи настільної картографії.

 37. Медико-екологічне картографування.

 38. Науково-технічний проект карти.

 39. Основи гідромеліоративного картографування.

 40. Основи системного картографування.

 41. Особливості проектування та складання тематичних атласів.

 42. Підготовка картографічних творів до видання.

 43. Порівняльний аналіз автоматизованого і ГІС-картографування.

 44. Принципи і види картографічного моделювання.

 45. Природоохоронне картографування.

 46. Розпізнавання графічних образів.

 47. Сутнісні сторони теорії геозображень.

 48. Сучасний розвиток світової картографії.

 49. Сучасні методи і прийоми картографічного креслення.

 50. Тематичне картографування населених пунктів.


Тематика курсових робіт з „КартографіЇ”

 1. Актуальні питання впровадження ГІС-технологій у справу землевпорядження і кадастру.

 2. Актуальні питання застосування методів Інтернет-картографування у вузівському навчальному процесі.

 3. Актуальні проблеми комп’ютерної картографії.

 4. Використання карт у меліорації земель.

 5. Географічні інформаційні системи у географічних дослідженнях.

 6. ГІС-технології і автоматизація картографування.

 7. Еколого-географічні дослідження території адміністративної області (району) на основі ГІС-технологій.

 8. Електронні атласи і карти України.

 9. Картографічні банки кадастрових даних регіонального рівня.

 10. Науково-технічний проект серії землевпорядних карт.

 11. Науково-технічний проект карти оцінки земель регіону.

 12. Проблеми і перспективи створення та використання електронних картографічних творів у землевпорядженні.

 13. Проблеми проектування і складання кадастрових карт.

 14. Проблемні аспекти картмоделювання систем природокористування.

 15. Розробка географічної основи для землевпорядних середньомасштабних карт.


Тематика дипломних робіт з „КартографіЇ”

 1. Інтернет-картографування на службі кадастрових робіт.

 2. Основи методики землевпорядного ГІС-картографування адміністративної області.

 3. Формування кадастрових картографічних баз даних обласного адміністративного рівня

 4. Проблеми картографування земельних ресурсів України з метою створення кадастру.

 5. Картографування при складанні ландшафтного кадастру.


СПИСОК РекомендованОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

Основна ЛІТЕРАТУРА

 1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея. - 1997.

 2. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: Очерки о картографии. – М.: Просвещение, 1985.

 3. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - М.: Изд-во МГУ. - 1978.

 4. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 5. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986.

 6. Берлянт А.М., Востокова А.В., Сваткова Т.Г. Картография: Метод. указания и задания к картам, занятиям.– М.: Изд-во МГУ, 1983.

 7. Берлянт А.М. Геоиконика. – М.: Астрея, 1996.

 8. Божок А.П., Осауленко Л.Е., Пастух В.В. Картографія. – 2000.

 9. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. – Чернівці, 1996.

 10. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К.: Вища школа, 1993.

 11. Картография с основами топографии: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов по спец. “География” / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991.

 12. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т. І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко: Під ред. А. П. Золовського. – Вінниця: Антексу -У лтд, 1999.

 13. Програма дисципліни “Картографія і картографічне креслення” для студентів державних університетів. Спеціальність 7070501 – Географія. – Київ, 1995.

 14. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

 15. Салищев К.А. Картография. – М.: Высш. шк., 1982.

 16. Салищев К.А. Проектирование и составление карт.– М.: МГУ, 1987.

 17. Справочник по картографии / Под ред. Е. И. Халугина – М.: Недра, 1988.

 18. Скрипник Я.П. Основи геоінформаційних технологій. Методичні вказівки та завдання до практичних і лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2004. – 44 с.


Додаткова

 1. Асланикашвили А.Ф. Метакартография: Основные проблемы. – Тбилиси: Мецниереба, 1974.

 2. Атлас України (електронна версія). – К.: – Інститут географії, Інтелектуальні системи ГЕО, 1999 – 2001.

 3. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.

 4. Бокачёв Н.Г., Чеснокова Г.К. Картографическое черчение. Методические указания. - М.: Изд-во Моск. ун-та, ­- 1979.

 5. Бондаренко Е.Л. Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів. Вінниця: МКФ, 2004. – 40 с.

 6. Бондаренко Е.Л.. Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.

 7. Бугаевский Л.М. Математическая картография: Учебник для вузов. – М., 1998.

 8. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. основы: Пер. с англ. – М.: Дата+, 1999. – 491 с.

 9. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. – М.: МГУ, 1999.

 10. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории графов. – М.: Наука, 1990.

 11. Жуков В.Т., Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Математико-картографическое моделирование в географии, – М.: Мысль, 1980.

 12. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. – Львів: Світ, 1997.

 13. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Картографирование природных условий и ресурсов. – М.: Недра, 1988.

 14. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт Карты природы: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1989.

 15. Золовский А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. – К.: Наук. думка, 1987.

 16. Іщук О.О., Коржнєв М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад.. Д.М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

 17. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) // Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. / Отв. ред. А.П. Золовский. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.

 18. Картографія і картографічне креслення. Укл. Я. П. Скрипник. // Географія України: Методичні та програмні матеріали з нормативних курсів і спецкурсів/ За ред. Я.І. Жупанського і К.Й. Кілінської. – Чернівці: Рута, 1997.

 19. Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. – К.: Наук. думка, 1984.

 20. Кравчук Я.С. Інженерно-геомофологічне картографування: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1991.

 21. Левицкий И.Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. – М., 1975.

 22. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по топографическим картам. ­ М.: Просвещение, 1995.

 23. Лурье И.К. Геоинформатика. Учебные геоинформационные системы: Учеб.-метод. пособие. – М: Изд-во МГУ, 1997.

 24. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции.– М.: МИИГАиК, 1985.

 25. Мартыненко А. И. Новые технологии в компьютерной картографии // Геодезия и картография. – 1994. – №2.

 26. Методические указания по картографическому черчению. - Че­рновцы: ЧГУ, 1984.

 27. Николаевская Е. М. Картографические работы в полевых географических исследованиях: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Г. В. Господинова. – М.: МГУ, 1981.

 28. Приседько В.Л. Практикум з картографії: Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 68 с.

 29. Программы дисциплин по типовому учебному плану специальности 01.18. География: для гос. ун-тов . – М.: Изд-во МГУ, 1989.

 30. Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. Картографические исследования природопользования: Теория и практика работ. – К.: Наук. думка, 1991.

 31. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 276 с.

 32. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997.

 33. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения.- Одесса: Астропринт, 1997.

 34. Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика – их взаимодействие. – М.: МГУ, 1990.

 35. Спиридонов А. И. Геоморфологическое картографирование. М., 1985.

 36. Топографическое черчение: Учеб. дли вузов. //Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменецкий А.В. и др. - М.: Недра, 1986.

 37. Трофимов А.М., Панасюк М. В. Геоинформационные системы и проблемы управления окружающей средой. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1984.

 38. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. – М.: Недра, 1992.

 39. Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. – К.: Наукова думка, 1994.

 40. Шоцкий В.П. Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства. – Л.: Наука, 1970.


Рекомендовані до огляду НАУКОВІ збірники та інтернетсайти:

 1. Геодезия и картография.

 2. Вісник геодезії та картографії.

 3. Итоги науки и техники. Серия Картография. – М.: ВИНИТИ.

 4. Український географічний журнал.

 5. Геоінформатика.

 6. Информационный бюллетень ГИС-ассоциации

 7. http://www.ginews.co.uk

 8. http:// www.gisa.org.ua

 9. http://www.ecomm.kiev.ua

 10. http://www.kmc-geo.kiev.ua

Каталог: res -> geo -> robociprog
res -> В освiтньому просторi
res -> Мнстерство освти І науки украни
res -> Умовний архів Олександра Довженка (До питання про реконструкцію архівної спадщини митця)
res -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
res -> Відділ мистецтв Мистецький вісник
res -> Інформація щодо створених телефонних ліній з питань роботи системи електронного адміністрування пдв
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Інженерна гідрологія
robociprog -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи наукової діяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка