Робоча навчальна програмаСторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.84 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького


Факультет післядипломної освіти
Кафедра сімейної медицини, дерматології та венерології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради ФПДО


Декан __________О.Є.Січкоріз

«18» листопада 2015 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу спеціалізаціяз фаху ДИТЯЧА Дерматовенерологія

(3 міс.)


Кількість навчальних годин: лекцій – 20, семінарські заняття – 66,

практичні заняття – 150, самостійна робота – 138,

додаткові програми – 94. Разом – 468 годин.

Кредити ECTS – 15,6Робоча навчальна програма обговорена на методичному засіданні кафедри
Затверджено на методичній комісії факультету післядипломної освіти

Протокол №26 Протокол №4

від «31» серпня 2015 р. від «17» листопада 2015 р.

Завідувач кафедри, професор Голова методичної комісії ФПДО

____________ О.Н. Надашкевич _________________ О.Є. Січкоріз

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів – дитячих дерматовенерологів і є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання на циклі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.Мета циклу: перепідготовка лікарів-спеціалістів педіатричного профілю і лікарів-спеціалістів дерматовенерологів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Дитяча дерматовенерологія”.

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів – 3 місяці.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту – дитячому дерматовенерологу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 8 курсів програми. Курс - відповідно самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі медицини або суміжних дисциплін.

Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі курси і розділи закодовано.

За додатковими програмами включено курси з імунології та проблем СНІДу, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, медичної інформатики, військової медицини та ін.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Під час навчання на основній кафедрі та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, та суміжних дисциплін.

Самостійна аудиторна робота слухача виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних практичних і патолого-анатомічних конференціях. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичними навичками з класах, клініці.

Для виявлення рівня знань і навиків слухачів після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль за тестовою програмою. Для заключного іспиту використовують атестаційну комп’ютерну тестову програму, затверджену Міністерством охорони здоров’я України.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі спеціалізації, відповідно до кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста – дитячого дерматовенеролога та список рекомендованої літератури.

Навчальний план спеціалізації

“Дитяча дерматовенерологія”зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”
Тривалість навчання: 3 місяців (468 год)

Код

Назва курсу і розділу

Кількість годин

лекції

прак-тичні

семі-нари

самостробота

всього

0100

Основи соціальної гігієни і організації дерматовенерологічної допомоги

1

6

2

12

21

0200

Загальна дерматологія

1

12

2

24

39

0300

Особливості патології шкіри та лікування дерматозів у дітей

8

20

4

24

56

0400

Неінфекційні дерматози

2

20

14

30

66

0500

Інфекційні та паразитарні захворювання шкіри

2

20

6

12

40

0600

Грибкові захворювання

2

20

6

6

34

0700

Сифілітична інфекція

2

20

6

8

36

0800

Гонорея та негонорейні захворювання сечостатевих шляхів

2

20

4

10

36

0900

Військово-медична підготовка дитячих дерматовенерологів
12

20
32
Тестовий контроль


12

12
Іспит2
2
Всього

20

150

66

138

374
За додатковими програмамиМедична інформатика (контроль)

6
Проблеми СНІДу.

16
Радіаційна медицина

8
Медицина катастроф

8
Фтизіатрія

8
Інфекційні хвороби

16
Опіки

16
Медичне право

16
Всього

94
РАЗОМ

468Зав.кафедри

д.мед. н., професор О.Н.Надашкевич

Тематичний план лекційспеціалізації “Дитяча дерматовенерологія

зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”


№ п/п

Код курсу

Назва курсу

К-ть годин

Прізвище лектора

1

01 01

Організація дерматовенерологічної допомоги дітям

1

Вольбин С.В.

02 01

Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри

1

2

03 01

Реактивність дитячого організму і зв'язок патології шкіри з її порушенням

2

Зайченко Я.О.

3

03 02

Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними дерматозами

2

Зайченко Я.О.

4

03 03

Нозологія дераматозів і шкірні реакції у дітей різного віку

2

Зайченко Я.О.

5

03 04

Особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей

2

Зайченко Я.О.

6

04.03

Дерматити. Етіологія, патогенез. Дерматити, що викликаються лікарськими засобами

1

Іванюшко-Назарко Н.В.

04 08

Міхурчасті дерматози.

1

7

05 01

Піодермії

2

Вольбин С.В.

8

06 01

Грибкові захворювання у дітей

2

Іванюшко-Назарко Н.В.

9

07 01

Етіологія та патогенез сифілісу

2

Туркевич О.Ю.

10

08 01

08 02

Етіологія та патогенез гонореї .

Негонорейні захворювання с/ст органів

2

Туркевич О.Ю.

Разом

20
Каталог: uploads -> repository -> dermat -> 02.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB %D0%A4%D0%9F%D0%94%D0%9E
dermat -> Тематичний план практичних занять з елективного курсу «Основи сімейної медицини» для студентів VI курсу медичних факультетів №1, 2 на кафедрі поліклінічної справи І сімейної медицини
02.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB %D0%A4%D0%9F%D0%94%D0%9E -> Робоча навчальна програма
dermat -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
02.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB %D0%A4%D0%9F%D0%94%D0%9E -> Робоча навчальна програма
02.%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB %D0%A4%D0%9F%D0%94%D0%9E -> Робоча навчальна програма
dermat -> Міністерство охорони здоров’я україни
dermat -> Міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка