Рішення про проведення митного огляду, здійснення митного огляду, закріплення його результатівСкачати 65.92 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір65.92 Kb.
#3302
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
18.01.2010 № 21


Інструкція із здійснення митного огляду

товарів і транспортних засобів посадовими особами митних органів
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена для встановлення єдиного підходу до дій посадових осіб митних органів під час: прийняття рішення про проведення митного огляду, здійснення митного огляду, закріплення його результатів.
1.2. З метою перевірки законності переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, в тому числі підтвердження відомостей, відображених в поданих декларантом митних деклараціях, митний орган має право на проведення митного огляду. Форма митного контролю митний огляд застосовується вибірково і не є обов’язковою формою митного контролю до всіх товарів і транспортних засобів, крім випадків, передбачених пунктом 2.2 Інструкції.
1.3. Митний огляд – це одна з форм митного контролю, що проводиться з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, їх фактичної відповідності відомостям, зазначеним у документах, пред’явлених митному органу для проведення митного контролю та митного оформлення.
1.4. Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають необхідність застосування такої форми митного контролю, як митний огляд, та виду митного огляду, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.
1.5. До товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, можуть застосовуватися такі види митного огляду:

загальний (візуальний);

вибірковий;

повний (суцільний).


1.5.1. Загальний (візуальний) огляд – це зовнішній огляд товарів і транспортних засобів, направлений на виявлення неушкодженості вантажних відсіків (ємностей для переміщення товарів), перевірку цілісності накладених митних забезпечень та (або) інших засобів ідентифікації, що використовуються митними органами з метою митного контролю, який здійснюється посадовими особами митного органу та не пов’язаний з відкриттям транспортного засобу і його вантажних відсіків (ємностей для переміщення товарів), втручанням у конструктивні особливості транспортного засобу, зняттям накладених митних забезпечень та (або) засобів ідентифікації, упаковки товарів.
Загальний (візуальний) огляд проводиться у зонах митного контролю пунктів пропуску, морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, територіях підприємств, майданчиках і безпосередньо на смугах руху.
1.5.2. Вибірковий огляд – це огляд зі зняттям митних забезпечень та (або) засобів ідентифікації частини одиниць товару з вантажного місця, частини вантажних місць з партії товару або окремих транспортних засобів із загальної кількості, якими перевозиться партія товарів, чи окремих відсіків транспортного засобу, вважаючи, що він буде достатнім для прийняття рішення щодо фактичної відповідності всієї партії товарів відомостям, зазначеним у документах, а також щодо законності її переміщення через митний кордон України.
1.5.3. Повний (суцільний) огляд – це огляд зі зняттям митних забезпечень та (або) засобів ідентифікації, розкриттям упаковки товарів та (або) вантажних відсіків транспортних засобів (ємностей для переміщення товарів), контейнерів, інших місць, де знаходяться (можуть знаходитися) товари, проведенням повного перерахунку кількості товарів та (або) їх зважування.
1.6. У разі потреби митний огляд товарів та транспортних засобів здійснюється спільно (далі – спільний огляд) з посадовими особами інших державних контрольних органів, які здійснюють у пунктах пропуску через митний кордон України прикордонний, ветеринарний, фітосанітарний, санітарно-епідеміологічний, екологічний контроль, контроль за переміщенням культурних цінностей, контроль за безпекою польотів, контроль за забезпеченням безпеки плавання, а також з посадовими особами правоохоронних органів.
2. Порядок проведення митного огляду
2.1. Послідовність дій посадових осіб митного органу при проведенні митного огляду:

визначення необхідності проведення митного огляду та його мети;

визначення виду митного огляду, місця проведення митного огляду та посадових осіб, яких необхідно залучити до його проведення;

проведення митного огляду;

закріплення результатів митного огляду шляхом складання акта митного огляду;

прийняття рішення за результатами проведення митного огляду.
2.2. Обов’язковому вибірковому чи повному митному огляду підлягають товари та транспортні засоби:

необхідність проведення митного огляду яких визначена нормативно-правовими актами та розпорядженнями (рішеннями) керівництва Держмитслужби;

на вантажних відділеннях яких відсутнє або пошкоджене митне забезпечення та (або) засоби ідентифікації чи цілісність упаковки товарів та/або вантажного відділення транспортного засобу, крім тих, переміщення яких здійснюється без накладення митного забезпечення у вигляді пломбування транспортних засобів;

у разі спрацювання/застосування за результатами перевірки документів, пред’явлених митному органу на ці товари та транспортні засоби, профілів ризиків (у тому числі й тих, що містяться в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками – АСАУР), що визначають необхідність проведення митного огляду;

щодо яких є оперативні орієнтування правоохоронних органів.
2.3. За відсутності підстав, зазначених у пункті 2.2 цієї Інструкції, та наявності достатніх підстав уважати, що товар може переміщуватись з порушеннями митного законодавства відповідно до статті 42 Митного кодексу України, посадовою особою підрозділу митного оформлення (підрозділу по боротьбі з контрабандою) самостійно приймається рішення про проведення митного огляду. Таке рішення має бути письмово обґрунтоване та погоджене начальником підрозділу митного оформлення (керівником підрозділу по боротьбі з контрабандою) або вповноваженими ними відповідно до посадових інструкцій особами.
2.4. За рішенням начальника підрозділу (старшого зміни) митного оформлення митного органу до проведення митного огляду можуть залучатися посадові особи інших структурних підрозділів митного органу.
2.5. Під час митного вибіркового чи повного огляду можуть здійснюватися:

простий огляд з перерахуванням та ідентифікацією;

огляд із застосуванням технічних засобів митного контролю, службових собак;

огляд з відбором проб та зразків;

огляд із залученням спеціалістів та експертів відповідно до статті 65 Митного кодексу України.
2.6. Посадова особа митного органу, яка здійснює митний огляд, несе персональну відповідальність за:

дотримання встановленого законодавством порядку проведення митного огляду;

повноту та достовірність відображення результатів митного огляду в акті митного огляду товарів і транспортних засобів (далі – Акт) та електронних журналах ПІК;

ефективне використання технічних засобів контролю при проведенні митного огляду;

дотримання часових нормативів виконання контрольних операцій, затверджених наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури i туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1557/11837;

безпідставні затримки при здійсненні митного огляду, які призвели до затримки здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів.


2.7. Начальник підрозділу (старший зміни) митного оформлення митного органу несе персональну відповідальність за:

достовірність відображення результатів митного огляду в Акті та електронних журналах ПІК;прийняття рішень за результатами проведення митних оглядів.
2.8. Начальник підрозділу, посадова особа якого була ініціатором проведення митного огляду, несе відповідальність за ефективність проведення митних оглядів, ініційованих його підлеглими.
3. Особливості проведення окремих видів митного огляду
3.1. Повний або вибірковий огляд проводиться після пред’явлення митному органу документів згідно з переліком документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 № 80, у спеціально обладнаних місцях (боксах поглибленого огляду, на залізничних коліях, у морських і річкових портах, аеропортах, на територіях підприємств, майданчиках, обладнаних навісами та естакадами) в зоні митного контролю, що унеможливлює знищення або пошкодження товару.
3.2. Повний або вибірковий огляд товарів і транспортних засобів здійснюється в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем.

4. Закріплення результатів митного огляду
4.1. За результатами всіх видів митного огляду, крім візуального, складається Акт за формою та у випадках, установлених нормативно-правовими актами Держмитслужби.
4.2. Акт підписується посадовою особою (посадовими особами) митного органу, яка (які) проводила (и) митний огляд, та особами, що були присутні під час здійснення митного огляду.
4.3. У разі проведення спільного огляду Акт підписується також посадовими особами державних контрольних органів та/або правоохоронних органів, які брали участь у його проведенні.
5. Формування бази даних про проведення митних оглядів
5.1. Посадова особа митного органу, яка проводила митний огляд зі складанням Акта, вносить інформацію до Журналу реєстрації актів про проведення митного огляду за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції, програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.
5.2. Інформація повинна містити:

код структурного підрозділу митного органу, який проводив митний огляд, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335;

дату, місяць і останні дві цифри поточного року;

ініціатор проведення митного огляду;

вид митного огляду;

результати проведення митного огляду (інформаційний код результатів проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, установлений наказом Держмитслужби від 15.07.2004 № 521);

напрямок переміщення.

Директор Департаменту

організації митного контролю А.І. Сербайло
Каталог: file
file -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
file -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
file -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Катерина Білокур народна художниця України
file -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Висока дивина світу барви І звуки хутора

Скачати 65.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка