Рішення про добровільну реєстрацію як платника пдв подає до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість встановленого зразка за формою №1-пдвСкачати 122.45 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір122.45 Kb.
ТипРішення

Методичні рекомендації щодо заповнення суб’єктами господарювання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість

за формою № 1-ПДВ


Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ подає до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість встановленого зразка за формою № 1-ПДВ

N розділу заяви

Назва розділу заяви

Пояснення

1

Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника

Наводиться назва державної податкової інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) особиІндивідуальний податковий номер/податковий номер/номер та серія паспорта

Наводиться:

індивідуальний податковий номер для юридичних осіб – у разі подання заяви в зв’язку з перереєстрацією, зміною місцезнаходження (тобто індивідуальний податковий номер був присвоєний при попередній реєстрації платника ПДВ; для фізичних осіб – підприємців – 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Податковий номер – код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб – резидентів та нерезидентів), реєстраційний (обліковий номер) платника податків, який присвоюється органами державної податкової служби (заповнюють учасники договорів про спільну діяльність, які ведуть облік результатів такої діяльності відповідно до законодавства, або постійні представництва нерезидентів в Україні, або особи, які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції)

номер та серія паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника

Наводиться назва платника податку - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівМісцезнаходження (місце проживання) платника

Наводяться всі реквізити місцезнаходження (місця проживання) платника податку згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: поштовий індекс, країна, область, район, місто або населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, офіс/квартира, контактний телефон, факс

5

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу

Зазначається причина реєстрації платником ПДВ згідно з додатком 1 до реєстраційної заяви

6

Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість

Зазначається:

бажана дата реєстрації, з якої платник планує розпочати діяльність

або вказується:

«протягом 10 робочих днів».7

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг)


На момент подання реєстраційної заяви платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ відображається загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців.

Для підтвердження факту досягнення зазначених обсягів постачання товарів (послуг) необхідно надати відповідні документи з обов’язковим їх зазначенням у розділі 14 реєстраційної заяви.


Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій


Зазначається дата досягнення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (300 тис. грн. без урахування ПДВ), нарахованої (сплаченої) такою особою протягом останніх 12 календарних місяців.
Дата початку здійснення операцій


Зазначається дата початку здійснення операцій, у разі їх наявності, визначених у підпунктах 3 – 7 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу:


  • ввезення товарів на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню;
  • облік результатів за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
  • ведення окремого податкового обліку з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;  • внесення податку з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.Який відсоток постачання товарів (послуг) за останні 12 календарних місяців здійснюється платникам ПДВ


Зазначається обсяг постачання платникам ПДВ за останні 12 місяців та визначається відсоток постачання товарів (послуг) платникам ПДВ у відношенні до загального обсягу постачання.

Для підтвердження факту зазначеного постачання товарів (послуг) необхідно надати відповідні документи з обов’язковим їх зазначенням у розділі 14 реєстраційної заяви.8

Розмір статутного капіталу, у т. ч. розмір сформованого статутного капіталу


Зазначається розмір статутного капіталу, у тому числі розмір сформованого статутного капіталу (грн.) у разі добровільної реєстрації, визначної абзацом другим пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Для підтвердження факту перевищення розміру статутного капіталу 300000 гривень необхідно надати відповідні документи з обов’язковим їх зазначенням у розділі 14 реєстраційної заяви.9

Балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів)

У разі добровільної реєстрації, визначеної абзацом другим пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, зазначається балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) в тис. грн. по групах товарів за даними платника:

9.1 – балансова вартість основних засобів (згідно з п. 145.1 ст. 145 Кодексу) - співставлення зазначеної інформації здійснюється з додатком АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства, а саме графи 1 таблиці 2 «Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України» додатку;

9.2 – балансова вартість нематеріальних активів (згідно з пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Кодексу);

9.3 – балансова вартість запасів.10

Кількість працюючих (осіб)

Наводиться інформація згідно штатного розкладу платника податків та відомостей, які зазначаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1-ДФ, для фізичних осіб – підприємців – кількість найманих працівників та відомостей, які зазначаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1-ДФ

11

Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукції

Наводиться інформація щодо дати, місяця та року закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукції (згідно укладених відповідних договорів)

12

Спосіб отримання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість

Наводяться відомості щодо отримання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ безпосередньо у податковому органі або надсилання поштою такого свідоцтва

13 

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють) 

Наводиться інформація про керівника та головного бухгалтера:
- прізвище, ім'я та по батькові; - реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб, або серія та номер паспорту - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті; - телефони службові та додаткові, факс.

Наводиться інформація про особу, яка подає заяву (представник платника): - прізвище, ім'я та по батькові; - реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб, а серія та номер паспорту - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті; - телефони.

Інформація заповнюється лише юридичними особами


14

До заяви додаються

Надаються копії документів, які підтверджують повноваження особи, зокрема керівника, представника платника - юридичної особи, фізичної особи – підприємця (наказ на призначення, довіреність належним чином завірену на представника)

Поштові марки на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

З метою підтвердження достовірності відомостей про здійснення особою постачання товарів/послуг або відповідність особи вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Кодексу, така особа відповідно до пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 та п. 73.3 ст. 73 Кодексу подає до податкового органу документи, що підтверджують такі відомості:

- виписки банку,

- платіжні доручення,

- цивільно-правові угоди;

- інші підтверджуючі документи.


Додаток 2 до заяви

Відомості про засновників (фізичні особи – підприємці не заповнюють)

Наводяться всі реквізити засновників платника податку – юридичної особи згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

- найменування юридичної особи;

- прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

- податковий номер - для юридичної особи код ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб;

- серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті;

- розмір внеску до статутного капіталу зазначається у грн.;

- поштовий індекс;

- країна;

- область;

- район;


- місто або населений пункт;

- район міста;

- вулиця (проспект, майдан, провулок тощо);

- будинок, корпус, офіс/квартира.Реєстраційна заява обов’язково має бути підписана заявником із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати та проставлена печатка юридичної особи та фізичної особи – підприємця (за наявністю) та дати.

Усі розділи реєстраційної заяви повинні бути заповнені!
Каталог: ld
ld -> Вступне слово
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Філософський факультет
ld -> Методичні рекомендації Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки до
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
ld -> Розділ І. Джерела та історіографія
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка