Рішення Одеської міської ради від № стратегі я Економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року одеса 2013 Зміст СторСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір11.5 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

відС Т Р А Т Е Г І я

Економічного та соціального РОЗВИТКУ міста Одеси

ДО 2022 РОКУ

Одеса – 2013

Зміст

Стор.


Вступ………………………………………………………………………

Розділ 1. Діагностика початкових умов розвитку міста (профіль Громади)……………………………

  1. Історія міста…………………………………………………….

  2. Географічне розташування та природно-ресурсний потенціал………………………………………………………..

  3. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста

  4. Особливості господарського комплексу …….………………

  5. Рівень життя населення та його ділова активність…………

  6. Соціальна інфраструктура міста…………………………….

  7. Житловий фонд. Система життєзабезпечення та благоустрій міста ………………………………………..…….

  8. Екологічна ситуація на території міста………………………

  9. Фінансово-бюджетна ситуація………………………………

  10. Розвиненість мережі та дієвість громадських організацій, органів самоорганізації населення, рівень співпраці влади з громадськими організаціями, приватними структурами……………………………………………………

Розділ 2. Характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку міста (SWOT-аналіз)…………….

Сильні та слабкі сторони розвитку міста………………………

Можливості та загрози розвитку Одеси……………………….

Розділ 3. Бачення майбутнього…………………………………………...

Місія міста………………………………………………………..

Пріоритетні напрямки розвитку.……………………………….

Можливі сценарії розвитку……………………………………...Розділ 4. Стратегічний план дій (стратегічні цілі та завдання за пріоритетами)………………………………………………….

  1. Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції)..

  2. Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону……

  3. Місто з якісною та ефективною інфраструктурою…………..

  4. Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму)………………….

  5. Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд)………………………………………………..

  6. Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей………….

  7. «Розумне місто» (сучасні технології управління містом)……

  8. Місто інтенсивного капітального будівництва…………………

  9. Місто щасливого дитинства………………………………………

  10. Місто, сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита………………………………………………………………….

Розділ 5. Механізми та процедури реалізації стратегічного плану….

Основні елементи механізму реалізації Стратегії…………….

Моніторинг реалізації Стратегії………………………………..

Розділ 6. Етапи реалізації Стратегії……………………………………

Розділ 7. Індикатори (орієнтири) економічного та соціального розвитку міста …………………………………………………


4
6

6
7


9

13

2122
23

28

31


35
37

37

40

4343

43

45


51

52

5353

54
55

56

57

5858
59

61

61

6467
71


Вступ
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (далі – Стратегія) розроблена на виконання розпорядження міського голови від 25.04.2012 р. №378-01р «Про затвердження Концепції стратегічного розвитку «Одеса – 2022» та підготовку Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року» з метою створення умов для динамічного соціально-економічного розвитку міста.

Нормативно-правовою базою для розроблення Стратегії є: Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розробку прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку і складання проекту державного бюджету», постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-XIV «Про концепцію стійкого розвитку населених пунктів», Укази Президента України від 28.04.2004 р. №493/2004 «Про Стратегію економічного та соціального розвитку «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки», від 25.05.2001 р. № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 року, низка інших нормативно-правових актів.

Методологічною основою для розробки Стратегії є наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» від 29 липня 2002 року № 224.

Стратегія розроблялася з урахуванням положень Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року та Концепції стратегічного розвитку «Одеса-2022».

Мета розробки Стратегії полягає у визначенні цілей, завдань, пріоритетів і напрямків сталого економічного та соціального розвитку міста Одеса до 2022 року з урахуванням потреб та інтересів міської громади.

Стратегія визначає головну мету економічного та соціального розвитку – перетворення Одеси в місто, у якому хочеться жити.

Реалізація Стратегії розвитку міста пов’язана з досягненням прогнозованого рівня індикаторів за всіма пріоритетними напрямками розвитку, які можливо відслідкувати за етапами її реалізації.

Стратегія розглядається як плановий документ найвищого рівня в місті, а отже, її реалізація вимагає зосередження відповідних ресурсів. Очікується, що зусилля владних структур, громадськості, наукових кіл будуть спрямовані на успішну реалізацію передбачених стратегією пріоритетів та заходів.

Реалізація Стратегії економічного та соціального розвитку міста може бути успішною за умов:


 • створення спеціального органу контролю та моніторингу, включення до його складу представників керівництва міської ради та її виконавчого комітету, представників бізнесу та громадськості;

 • щоквартального моніторингу якості виконання завдань та заходів відповідно до стратегічних цілей та кожного пріоритетного напрямку;

 • корегування Стратегії кожного року після оцінки досягнутих результатів та аналізу необхідності внесення потрібних змін до документа.

Розділ 1.

Діагностика початкових умов розвитку Міста

(профіль громади)

1.1. Історія міста

Одеса заснована 2 вересня 1794 р. на місці поселень, які з античних часів використовувались як якірні стоянки і порти. Будівництво міста здійснювалося за проектом інженера-полковника російської армії Франца Деволона. Незадовго після заснування Одеса стає «вікном Росії в Європу», головним постачальником українського зерна в країни Європи та Азії.

У 1805 році місто Одеса отримує статус адміністративного центру Новоросійського краю, на чолі якого став градоначальник Одеси герцог Арман Еммануїл де Рішельє.

Ефективне управління містом, процвітаюча морська торгівля, пільги з боку уряду – все це сприяло бурхливому розвитку Одеси. Уже в середині ХІХ століття вона стає економічним і культурним центром Північного Причорномор`я, третім за величиною та кількістю населення містом Російської імперії після Санкт-Петербурга і Москви.

Історичною особливістю Одеси є строкатий етнічний склад населення. Формування Одеси як багатонаціонального міста знайшло своє відображення і у його плануванні, а також сформувало в місті своєрідний і неповторний культурний фон.

Одеса з перших десятиліть свого існування задає тон у вітчизняній науці та культурі, особливістю міста є неповторна архітектура.

Одеса була одним з найбільш облаштованих міст Російської імперії.

За часів Великої Вітчизняної війни війська і мешканці міста 73 дні героїчно стримували натиск ворога. За цей подвиг Одесі присвоєно звання Місто-Герой.

Місто звільнили у 1944 р. Унаслідок військових дій Одеса зазнала значного руйнування.

В повоєнні роки ХХ ст. формуються нові житлові масиви і райони; відбувається зародження Одеської агломерації, формування потужного портово-промислового комплексу Одеса – Іллічівськ – Южний.

З 1991 року місто розвивається в умовах державної незалежності України і є морськими воротами української держави.
1.2. Географічне розташування та природно-ресурсний потенціал

Одеса – обласний адміністративний центр, одне з найбільших обласних міст України, що належить до міст-мільйонників. Одеса розташована на північно-західному узбережжі Чорного моря, на перетині шляхів з Північної та Центральної Європи до Близького Сходу та Азії.

Через місто проходять три міжнародні транспортні коридори: 1. Пан-Європейский №9, що пов’язує Фінляндію, Росію, Литву, Білорусь, Україну, Молдову, Румунію, Болгарію та Грецію.

 2. Ґданськ – Одеса (Балтійське море – Чорне море). Країни-учасники: Італія, Словенія, Угорщина, Словакія, Україна.

 3. Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА). Країни-учасники: Україна, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Загальна площа міста становить 16242 га.

Місто розташоване в межах Дністровсько-Бузької низовини Причорноморського середньо-степового краю Степової ландшафтної зони. Територія міста півколом охоплює Одеську затоку Чорного моря з південного заходу та півночі.

Територія міста із східного та південно-східного краю виходить до моря. На південному заході місто межує з Сухим лиманом, на північному сході – з Хаджибейським та Куяльницьким лиманами. Уздовж морського узбережжя місто простягнулося на 30 км. Найвища точка міста – Шкодова гора, яка сягає 70 м, найнижча – Пересип, що є перешийком між Хаджибейським і Куяльницьким лиманами. Прилиманна частина Пересипу розташована нижче рівня моря на 5 м.

Рельєф території міста – це прибережне плато з незначним нахилом (до 4%) у бік моря. До моря територія міста виходить східним та південно-східним краями зі ступінчатими обривами та піщаними пересипами. Берегова лінія характеризується великою різноманітністю геолого-геоморфологічних характеристик – це піщані коси, природні піщані пляжі, захисні дамби. Коси й пересипи піднімаються над рівнем моря на 1,0-3,5 м.

Геологічну структуру берегів території міста складають: неогенові піски, вапняки, алевроліти, пісковики, мергелі. Корінні породи перекриті антропогеновими червоно-бурими глинами і лесоподібними утвореннями (суглинки, піщано-глинисто-мергелисті породи, піски). Останні використовуються для виробництва цегли, цементу, гончарних виробів. Червоно-бурі глини слугують основним водозатримувальним шаром.

Клімат міста помірно-континентальний з короткою малосніжною зимою та тривалим спекотним літом. Середньорічна температура повітря становить + 9,8 оС, абсолютний мінімум – 28,0 оС, абсолютний максимум + 37,0 оС. Опалювальний сезон триває 165 днів. Середньорічна кількість опадів становить 374 мм.

Територія міста належить до категорії підвищеної складності інженерно-будівельного освоєння, що пов’язано насамперед розташуванням його на вапняних відкладах. Під містом розташовані одеські катакомби, найзнаменитіші у світі не тільки за своїм хитросплетінням лабіринтів, але і за протяжністю, яка сягає трьох тисяч кілометрів. За сейсмічною шкалою Одеса належить до 7-бальної зони небезпеки.

За гідрогеологічними умовами територія міста входить до Причорноморського артезіанського басейну з несприятливими умовами накопичення підземних вод. Основне джерело водопостачання м. Одеси – річка Дністер. Альтернативні джерела водопостачання: Дунай, Південний Буг, Дніпро, а також підземні води кількістю 63,8 тис. куб. м/добу. У місті функціонують 16 бюветних комплексів, що забезпечують населення артезіанською водою (загальний дебіт свердловин – 1800 куб. м/добу).

Підземні води в основному прісні, однак є й мінералізовані лікувальні, а саме: джерела хлоридно-натрієвої води «Куяльник» розташовані в м. Одесі у районі курорту «Куяльник» (мінералізація 2,2-14,6 г/л); хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатна вода «Одеська» надходить із свердловин на території санаторіїв ім. М. Горького та ім. М.Е.Чувиріна; джерело хлоридно-натрієвої води типу «Нарзан» відкрито в Овідіопольському районі; у західній частині міста відкриті джерела води типу «Куяльник», «Миргородська», «Лужанська»; у районі Аркадіївського плато виявлена мінеральна вода, яка належить до категорії кальцієво-натрієвих зі складом солей 90-105 г/дм3, містить підвищену кількість брому, термальна (35-410), слабокисла (рН = 5,5 - 6,25). Запаси останнього джерела – 173 куб.м/добу. Термальні води можуть використовуватися для лікувальних ванн, лікування серцево-судинних захворювань, центральної й периферичної нервової системи, опорно-рухового апарата, шкірних захворювань, гінекологічних хвороб.
1.3. Основні тенденції соціально-економічного розвитку

Одеса – сучасний транспортно-логістичний вузол, промисловий, науковий, торговельний, туристичний і культурний центр півдня України та всього Причорномор'я, а також великий центр рекреаційного господарства з населенням понад 1 млн. осіб. Приморське і прикордонне положення забезпечує місту і всьому регіону значні можливості для розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Основні показники соціально-економічного розвитку міста за 2010-2011 рр. та його частка у регіоні представлені в таблиці 1.1.

Як видно з таблиці 1.1, внесок міста у соціально-економічний розвиток регіону суттєвий і за більшістю показників перевищує 50%.

Таблиця 1.1

Основні соціально-економічні показники міста Одеси1Показник

Одиниця виміру

Значення за роками

Частка м. Одеси в регіоні (за показником 2011 року), %

2010 р.

2011 р.

Територія

тис. км²

0,16

0,16

0,5

Кількість наявного населення

на кінець рокутис. осіб

1009,1

1008,2

42,2

Обсяг реалізованої промислової продукції у фактичних цінах

млн. грн

14607,6

8646,3

35,5

Інвестиції в основний капітал у фактичних цінах

млн. грн

5135

4825

59,4

Введення в експлуатацію загальної площі житла

тис. м²

335

487

61,4

Обсяг перевезених вантажів усіма видами транспорту

тис. т

37191,9

42358,8

71,7

Перевезення пасажирів усіма видами транспорту загального користування

млн. пасажирів

249,7

287,7

85,2

Роздрібний товарооборот підприємств у фактичних цінах

млн. грн

13391,8

16786,8

62,7

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ)

млн. грн

13436,5

15446,1

38,1

Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

1651,3

1291,7

47,8

Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

3461,1

2339,3

55,5

Середньорічна кількість найманих працівників

тис. осіб

293,9

290,1

56,5

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року

осіб

2362

2065

12,8

Середньомісячна заробітна плата

грн

2142

2503

-

Порівняльну характеристику м. Одеси за основними соціально-економічними показниками з найбільшими обласними центрами в України подано у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Місце м. Одеси серед найбільших обласних центрів України у 2011 році2Показник

Значення за містами

Рей-тинг міста

м.Дніпро-петровськ

м.До-нецьк

м.Запо-ріжжя

м.Львів

м.Одеса

м.Харків

Рентабельність операційної діяль-ності підприємств, відсотків

3,4

5,3

4,7

5,5

3,0

4,5

6

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн

48279

51220,3

76980,0

16148,7

8572,1

21971,7

6

Інвестиції в основ-ний капітал на одну особу у фактичних цінах, грн

7399

9405,0

5081,0

8811,4

4868,6

4515,0

5

Введення в експлу-атацію загальної площі житлових будинків, тис.м2

117,9

159,4

15,4

301,9

487,3

199,7

1

Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм

917,5

1290,2

1207,6

832,7

1241,2

1620,4

3

Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км

1895,7

2056,3

591,9

2377,1

2550,4

806,5

1

Прямі іноземні інвестиції в еконо-міку міста на одну особу на початок року, дол.США

2093,6

1501

1137,3

1079,4

706,9

1674,9

6

Роздрібний товаро-оборот підприємств на одну особу, грн

15250,2

14565,4

11448,6

14710

16643,7

13247

1

Обсяг реалізованих послуг у розрахун-ку на одну особу, грн

1301,7

13197,2

3592,6

11158

14356,8

8351,3

1

Середньомісячна заробітна плата, грн

2692

3283

2800

2400

2503

2497

3

Як видно з таблиці 1.2, за деякими показниками соціально-економічного розвитку у 2011 році місто займає передові позиції, є і показники, за якими воно поступається іншим обласним центрам.

У 2011 році інвестиції в основний капітал становили 4825 млн. грн або, як видно з табл. 1.2, 4868,6 грн у розрахунку на одну особу та 59,4% в обласному підсумку. Динаміка інвестицій в основний капітал представлена на рис. 1.1.(до попереднього року, %)

Рис.1.1. Індекси інвестицій в основний капітал

За видами економічної діяльності більша частка інвестицій припадає на діяльність транспорту та зв’язку (32%), друге місце посідають операції з нерухомим майном (27%), третє – інвестування у промисловість (14%). Основним джерелом фінансування є власні кошти підприємств та організацій (близько 58%), на кошти державного та місцевих бюджетів припадає відповідно 5,2% та 4,7% усіх інвестицій.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в місто на кінець 2011р. становить 700,6 млн. дол. США.1.4. Особливості господарського комплексу міста

Місто Одеса – один із головних економічних центрів України, що об’єднує промисловий, морегосподарський, транспортний і курортно-рекреаційний комплекси, фінансову й соціальну інфраструктуру.


Промисловість

Одеса – це єдиний повністю сформований в українському Причорномор'ї локальний територіально-виробничий комплекс – промисловий вузол.

Структура промисловості міста у 2011 році за видами економічної діяльності наведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Розподіл обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2011 році


Як видно з рис. 1.2, найбільша питома вага у структурі виробництва промислової продукції міста належить підприємствам харчової промисловості (30,6%), що випускають м’ясну і рибну продукцію, борошно, крупи, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, соки. Частка підприємств машинобудування складає 20,1%. Вони виробляють насоси та підйомники для рідин, плуги, машини та устаткування для харчової промисловості, низьковольтну електричну апаратуру, електричні проводи та кабелі, апаратуру телефонного та телеграфного зв’язку, медичну апаратуру та інструменти, автомобільні причепи та напівпричепи тощо. Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів репрезентують підприємства, що виробляють збірні будівельні металоконструкції, дверні та віконні блоки, консервні банки з чорних металів тощо. Підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, що займають 7,0% від обсягу реалізації промислової продукції, випускають фарби та лаки на основі полімерів, побутові засоби – миючі та для чищення, лікарські препарати.

У складі виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – підприємства, що випускають цемент, блоки і цеглу з цементу, штучного каменю, бетону, плити, плитки, черепиці, збірні елементи конструкцій для будівництва, будівельні суміші та бетони.

Розвинуте у місті целюлозо-паперове виробництво та поліграфічна діяльність (друкування газет, журналів та періодичних видань, етикеток та ярликів із картону); виробництво меблів, оброблення деревини (вікна, двері, їх рами та пороги); легка промисловість (верхній одяг, чоловічі та жіночі костюми, брюки, спідниці, сорочки, одяг верхній трикотажний, взуття).

Тенденція зміни обсягів реалізованої промислової продукції представлена на рис. 1.3.Рис. 1.3. Зміна обсягів реалізованої промислової продукції

в м. Одеса у фактичних цінах
Як видно з рис. 1.3, у 2011 році порівняно з 2010 р. обсяги реалізованої промислової продукції скоротилися на 40,8%. Таке скорочення зумовлено тим, що майже половину промислового виробництва міста забезпечувало ПАТ «Лукойл – Одеський НПЗ». Однак у жовтні 2010 року підприємство зупинило переробку нафти, що призвело до суттєвого зниження обсягу промислового виробництва в Одесі. Треба відзначити, що значна частина промислового потенціалу міста була втрачена у 90-ті роки минулого століття.

Зменшення обсягів реалізованої продукції промисловості позначилося і на втраті позиції міста в обласному підсумку (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Обсяг реалізованої продукції промисловостіПоказник

Значення за роками

2005

2009

2010

2011

Обсяг реалізованої продукції промисловості м. Одеса (у фактичних цінах), млн.грн

6162,9

14513,5

14607,6

8646,3

Частка міста в обласному підсумку, %

48,0

61,0

51,3

35,5

Рівень інноваційної активності більшості підприємств міста залишається незадовільним: у 2011 році реалізовано інноваційної продукції на 285,6 млн. грн або 3,3 % від загального обсягу реалізації. Але по показнику обсягу реалізації інноваційній продукції Одеса посідає провідне місце в обласному підсумку (53,4%).


Транспортний комплекс міста

Одеса займає вигідне географічне положення не тільки в Україні, але і на Євразійському континенті в цілому, є одним із головних транспортних вузлів України. Одеса розташована на перетині основних міжнародних шляхів з Європи в Азію.

У місті розвинуті такі види транспорту: морський, повітряний, залізничний, автомобільний.

Одеський морський торговельний порт – один із найбільших в Україні з сучасним пасажирським терміналом, який розташований у центрі міста і здатний одночасно приймати п'ять теплоходів на причалах загальною довжиною 1370 метрів. Пасажирський комплекс спроможний обслуговувати до 4 млн. туристів на рік. Технічні можливості торговельного порту дозволяють переробляти 21 млн. тонн сухих та 25 млн. тонн наливних вантажів щорічно. Він пов'язаний із більш ніж 600 портами 100 країн світу. Порт є торговим портом багатофункціонального типу. Має 54 причали загальною довжиною 8,9 км і приймає судна з осадкою 13,5 метрів, а також нафтогавань, що може переробляти 25 млн. тонн нафтопродуктів за рік. Активно розвивається його контейнеризація. Контейнерні термінали розраховані на обробку до 900 тис. TEU на рік. Проте помітною є втрата конкурентних позицій морського порту.

Водночас, фактичне знищення Чорноморського морського пароплавства призвело до того, що 96% суден, оброблених в порту у 2011 році, мають іноземних власників та фрахтувальників. Відсутні Чорноморські круїзи, які завжди мали великий попит у населення.

Міжнародний аеропорт «Одеса» (МАО) посідає третє місце в Україні за обсягами пасажирських перевезень. Сьогодні він перебуває на реконструкції. Повітряними лініями одеський аеропорт пов'язаний із більш ніж 60 містами світу, приймає літаки вітчизняних та іноземних авіакомпаній і обслуговує близько 110 регулярних рейсів на тиждень. Аеропорт розташований у південно-західній частині міста. Відстань від центру міста до аеропорту складає всього 7,5 км.

Одеська залізниця – головна транспортна мережа на півдні України. Щомісячно вона обслуговує близько 700 тис. пасажирів, відправляє більше 2 млн. т вантажів. Станція «Одеса-Головна» щодобово приймає та відправляє 30 пасажирських та приміських потягів, а в літній період – до 70 потягів. Вагонне депо «Одеса-Головна» має на своєму балансі більше тисячі пасажирських вагонів. Парк локомотивів складає 410 одиниць. У середньому за добу на одеському державному підприємстві з перевезення вантажів та пасажирів одеської залізниці знаходиться біля 10 тис. вантажних вагонів.

Показники роботи транспортної галузі міста представлені у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Показники роботи транспортної галузі містаПоказник

Значення за роками

2005 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Перевезено вантажів, тис. т

34993,5

33841,0

37191,9

42358,8

Вантажооборот усіх видів транспорту, млн. ткм

53200,5

53451,6

56150,3

65226,0

Перевезено пасажирів усіма видами транспорту загального користування, млн. пас.

302,7

283,0

249,7

287,7

Пасажирооборот усіх видів транспорту загального користування, млн. пас. км

11513,7

10465,1

10511,5

11284,7

Треба відзначити, що протяжність Одеси з півночі на південь становить 35 км, при цьому транспортні потоки, що пов’язують найважливіші спальні райони (ж/м Котовського та ж/м Таїрова), проходять через центральну частину міста. Значна частина шляхів сполучення потребує капітального ремонту. Усе це негативно впливає на швидкість та безпеку руху у місті.
Рекреаційне господарство міста

Одеса та її передмістя – відомий осередок рекреаційно-туристичного господарства країни. Комфортні природно-кліматичні умови, природно-рекреаційний потенціал (море, лимани, пляжі, лікувальні грязі, ропа, мінеральні води) у поєднанні з історико-архітектурними пам’ятками та культурною аурою Одеси створюють сприятливі передумови пріоритетного розвитку санаторно-курортного господарства і туризму, орієнтованих на обслуговування як вітчизняних, так і іноземних рекреантів. Статус місто-курорт Одеса отримала у грудні 1996 року (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 р. №1576).Щорічно Одеса приймає понад 1 млн. туристів. Для сприятливого розвитку туристичної діяльності в м. Одесі, підтримки малого і середнього бізнесу у сфері туристичної інфраструктури, розробки та просування туристичних продуктів на внутрішньому і міжнародному ринках у місті діє КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» та його філія, але цього, звичайно, замало. Розроблено та впроваджується туристичний логотип м. Одеси. Діє також туристичний сайт міста: www.odessatourism.in.ua.
Санаторно-курортних

і оздоровчих закладів – 32

Дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку – 138

Установ готельного типу – 136

Туристичних операторів

та туристичних агентів – 210

У межах міста та його передмість функціонують установи санаторного лікування, заклади оздоровлення і відпочинку, туризму. Послуги санаторного лікування надають санаторії, санаторії-профілакторії, лікувально-оздоровчі центри і комплекси. Заклади оздоровлення і відпочинку міста представлені пансіонатами, будинками і базами відпочинку, молодіжними спортивно-оздоровчими таборами, дитячими оздоровчими центрами і базами. Загальна місткість санаторно-курортних і оздоровчих закладів міста становить 10593 одиниць (ліжок/місць). Послугами закладів у 2011 році скористалися 67980 осіб. Місткість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку становить 3774 одиниці (ліжок/місць).

У туристичному господарстві Одеси важливим напрямком є круїзний бізнес. За сезон 2011 року пасажирські судна заходили до гавані 122 рази. Відбулось 73 заходи морських суден та 49 – суден типу ріка-море. Пасажиропотік (число туристів, що прибули морем) склав 121,1 тис. осіб.

У прибережній смузі міста розташовані пляжі: «Лузанівка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний», «Золотий берег», «Великофонтанський», «Монастирський», «Дача Ковалевського», «Чорноморка». Довжина пляжів становить 28,6 км.


Одеса – потужний навчальний та науковий центр

Одеса має великий науково-технічний потенціал, який завдяки сформованій за довгий час інституційній структурі дозволяє обслуговувати весь інноваційний ланцюжок – від обґрунтування теоретичної бази інновації, до її реалізації на практиці. В місті Одесі функціонує 21 вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації (ВНЗ), 9 наукових установ Національної академії наук України, більше 20 галузевих наукових установ та організацій, які активно працюють. Серед науковців міста – 821 доктор наук та 4570 кандидатів наук. На рис. 1.4 подано структуру наукової діяльності ВНЗ м. Одеси.Рис. 1.4. Структура наукової діяльності ВНЗ м. Одеси (у % до загального обсягу наукових публікацій)


Щорічний обсяг виконаних наукових та науково-технічних праць становить понад 100 млн. грн. За чисельністю наукових організацій, чисельністю наукових співробітників, насиченістю науковими кадрами, обсягами виконаних наукових та науково-технічних праць Одеса посідає 6 місце серед міст України.
Місто є значним торговельним центром в Україні та в області

Загалом у роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві та сфері послуг здійснює господарську діяльність 29 814 фізичних осіб-підприємців, а також 8079 – підприємств-юридичних осіб. На території міста діє 53 ринки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Функціонує 14 676 об'єктів торгівлі, з них 4022 об'єкти – дрібно-роздрібна торговельна мережа. Мережа об'єктів громадського харчування нараховує 648 одиниць. Послуги населенню надають 1545 об'єктів побутового обслуговування.

Оптовий товарообіг міста у 2011 році складав 34,7 млрд. грн або приблизно 76,3% від обласного. У структурі товарообігу 78,3% припадає на непродовольчі товари. Роздрібний товарообіг становив 16,8 млрд. грн або 16,6 тис. грн у розрахунку на одну особу. Внесок міста в обласний підсумок за цим показником оцінюється у 73,6%.
Зовнішньоекономічна діяльність

Загальний обсяг експорту товарів міста у 2011 році становив 622,6 млн. дол. США, що менше від рівня 2010 року на 34,0%. Імпорт досяг рівня 2182,2 млн. дол. США та зменшився порівняно з минулим роком на 33,82%. Сальдо зовнішньої торгівлі міста у 2011 році від’ємне: імпорт товарів перевищує експорт на 1559,6 млн. дол. США. Значно краща ситуація у співвідношенні експорту-імпорту послуг. Загальні обсяги експорту послуг становили у 2011 році 669,1 млн. дол. США, що менше від рівня 2010 року на 5,3%, імпорту – 156,9 млн. дол. США, що на 3,6% нижче від показника минулого року. Експорт послуг перевищує їх імпорт у 2011 році на 512,2 млн. дол. США.


1.5. Рівень життя та зайнятість населення

З часів заснування Одеси чисельність її жителів надзвичайно швидко зростала. У 1975 році Одеса перетнула рубіж в 1 млн. мешканців. Найбільша чисельність населення міста зафіксована у 1989 р. – 1115,4 тис. осіб. Надалі вона зменшувалася. Станом на 1 січня 2012 року чисельність населення міста становить 1008,2 тис. осіб. Зміна чисельності населення у динаміці за останні 8 років представлена на рис 1.5.Рис. 1.5. Динаміка чисельності населення м. Одеси в 2004-2011 рр.


Економічно активне населення міста становить 66,8% від загальної чисельності населення. На кінець 2011 року статус безробітних мали 2065 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття залишається майже незмінним протягом кількох років – 0,3% до населення працездатного віку та є одним із найнижчих в Україні. Головним джерелом доходу та підвищення добробуту населення є заробітна плата, яка у структурі доходів становить близько 42%. Номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту за 2011р. становила 2503 грн, що на 4,9% більше ніж по області та на 4,9% менше ніж по Україні.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах міста у 2011р. становила 290,1 тис. осіб або 56,5% від середнього рівня по області.

Особливе місце серед напрямків соціальної політики посідає проблема реабілітації осіб з особливими потребами. Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-якого суспільства. На жаль, кількість осіб з особливими потребами у місті постійно зростає: у 2009 році – 49647, 2010 – 51528, 2011 – 51723.


Рис.1.6. Динаміка чисельності інвалідів з дитинства

та дітей-інвалідів до 18 років


1.6. Соціальна інфраструктура міста

Система дошкільної освіти станом на кінець 2011 року охоплює 158 дошкільних закладів, розрахованих на 26,8 тис. місць. Рівень охоплення дітей дошкільного віку становить 58%. Завантаженість дошкільних навчальних закладів зростає і становила у 2011 році 157 дітей на 100 місць.

У місті функціонує 169 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 86284 учня.

Вищі навчальні заклади представлені 31 ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

У місті працюють 35 лікарняних закладів, у яких загальна кількість лікарняних ліжок становить 9830. Забезпеченість населення лікарняними ліжками становить 99,2 ліжок на 10 тис. населення. Функціонує 79 амбулаторно-поліклінічних закладів, що мають обслуговувати за зміну 21618 відвідувачів. У розрахунку на 10 тис. жителів за одну зміну можна обслуговувати 218 осіб.

У місті нараховується 53 бібліотеки із загальним книжковим фондом 8297,9 тис. примірників. Забезпеченість населення книжковим фондом бібліотек становить 823 примірники на 100 осіб.

У м. Одесі діє 10 театрів, філармонія, 26 музеїв, 9 кінотеатрів, 8 творчих спілок, які сприяють культурному й духовному вихованню населення міста. Чільне місце в культурному житті міста займає Одеський національний академічний театр опери та балету. Він побудований у 1884-1887 роках, є унікальною архітектурною пам’яткою.

Крім того, на території міста є чимало комерційних установ, які надають населенню широкий спектр культурно-дозвільних послуг (кінокомплекси, нічні клуби тощо).


1.7. Житловий фонд. Система життєзабезпечення та благоустрою міста

Загальна площа житлового фонду міста Одеси становить 18 333,8 тис. кв.м. Матеріал, з якого побудовані житлові будинки, – камінь – черепашник, цегла, залізобетон.

Обладнання житлового фонду у 2011 році має такі показники:

 • водопровід – 93,5%;

 • каналізація – 93,3%;

 • централізоване опалення – 87,4%;

 • ванни (душові) – 87,9%;

 • газопостачання – 89,4%;

 • гаряче водопостачання – 85,7%.

Рівень забезпечення населення житлом становить 18,2 кв.м загальної площі на особу, що нижче від середнього по Україні (20,8 кв.м).

У структурі житлового фонду переважає багатоквартирний житловий фонд, частка якого становить 87% загального обсягу житла. На садибний житловий фонд припадає 13% всього житла. За поверховістю житловий фонд розподіляється так: 43,5% – багатоповерховий, 26,5% – середньоповерховий, 30% одно- та малоповерховий.

Житловий фонд міста має високий рівень зношеності. Близько 27% житлового фонду має показник зносу 60% і більше. Проте варто відмітити позитивну тенденцію щодо поновлення житлового фонду (див. рис. 1.7). За 2011 рік у місті введено в експлуатацію 487,3 тис. кв.м загальної площі житла, що на 45,5% більше порівняно з попереднім роком.

Рис. 1.7. Динаміка будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію житла у м. Одесі в 2004-2011 роках


Водопостачання міста забезпечує ТОВ «Інфокс» (філія «Інфоксводоканал») через централізований водопровід та локальні системи водопостачання деяких промислових підприємств. Поверхневим джерелом водопостачання є ріка Дністер, розташована на відстані 40 км від міста. Очищення води здійснюється на єдиному водоочисному комплексі «Дністер», потужністю 840 тис. куб. м/добу, з водозабором біля м. Біляївка.

Загальна протяжність системи головних водовідводів – 280,1 км

Загальна протяжність водоводів і водопровідних мереж – 1658,4 км

Загальний обсяг резервуарів міста – 233100 куб. м

З 2004 року вода споживачам у місті та прилеглих населених пунктах подається цілодобово. В основному трубопровід виготовлено із чавуну – 59%, зі сталі – 37%, залізобетону – 2,5%, асбестцементу – 1%, пластику – 0,46%.
Сучасні річні обсяги споживання води у місті становлять 177 млн. куб. м, з них на побутово-питні потреби – 105,3 млн. куб. м. Висока зношеність магістральних і розподільних мереж – головна проблема водопостачання міста.

Потужність міських очисних споруд – 220 млн. куб. м

Загальне водовідведення – 165,1 млн. куб. м

Протяжність каналізаційної мережі м. Одеси – 680,2 км

Протяжність напірних колекторів – 88,9 км

Протяжність напірних і самопливних колекторів – 598,4 кмВодовідведення забезпечує міська каналізація, що відводить стічні води від споживачів міста Одеси на каналізаційні очисні спорудження СБО «Північна» і СБО «Південна».
Каналізаційні випуски житлових будинків виконані в основному з керамічних і чавунних труб. Матеріали, з яких виготовлені напірні трубопроводи, – сталь, залізобетон, діаметром 600-1400 мм. Каналізаційні мережі прокладено на глибині 2-13 м. Матеріали, з яких виготовлено колектори, – бетон, залізобетон, природний камінь. Вік каналізаційної мережі – від 30 до 140 років.

Електропостачання в місті забезпечує ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго». Джерелами електропостачання є такі вузлові підстанції (див. рис. 1.8).
Рис. 1.8. Джерела електропостачання м. Одеси


Обслуговування абонентів здійснюють:

 • служба підстанції технічної дирекції ВАТ «Одесаобленерго»;

 • служба високовольтних ліній технічної дирекції ВАТ «Одесаобленерго»;

 • три районні електромережі: Північний РЕМ; Центральний РЕМ; Південний РЕМ.

Електроспоживання – 3 261,8 млн. кВт/ год.

Довжина ліній електропередач – 3 496,57 км 04-110 кВ
Каталог: images -> File -> DODATKI2013
DODATKI2013 -> Розпорядження міського голови від 10. 04. 2013р. №305-01р План загальноміських заходів з відзначення 69-ї річниці визволення м. Одеси від німецько-фашистських загарбників № з/п Назва заходу
DODATKI2013 -> Розпорядження Одеського міського голови №510-01р
DODATKI2013 -> Додаток до рішення Одеської міської ради №4202-vi від 17. 12. 2013 Міська цільова програма
DODATKI2013 -> Розпорядження Одеського міського голови №833-01р
DODATKI2013 -> Рішення Одеської міської ради від № стратегі я Економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року одеса 2013 Зміст Стор
DODATKI2013 -> Звіт про виконання Програми
DODATKI2013 -> Програма соціально-економічного розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка