Рішення міської ради 7жовтня 2015 рокуСкачати 144.73 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір144.73 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

7жовтня 2015 року

«Програму з інформаційного

забезпечення населення м. Чернігова

друкованим засобом масової інформації газетою «Чернігівські відомості» комунального підприємства «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради на 2016 – 2018 роки»

( 53 сесія 6 скликання)

ПРОГРАМА


з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова

друкованим засобом масової інформації

газетою «Чернігівські відомості»

комунального підприємства

«Редакція Чернігівської міської газети

«Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради

на 2016 – 2018 роки

ПРОГРАМА


з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова

друкованим засобом масової інформації

газетою «Чернігівські відомості»

комунального підприємства

«Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради

на 2016 – 2018 роки

І. Концептуальні засади Програми
Програма з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова друкованим засобом масової інформації газетою «Чернігівські відомості» на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок», іншими законодавчими актами України, на засадах яких встановлюються економічні, соціальні, організаційні умови функціонування засобів масової інформації.

Комунальне підприємство «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради було створене рішенням 12 сесії міської ради 24 скликання від 3 червня 2004 року на базі редакції Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» шляхом її реорганізації. Підприємство є правонаступником всіх прав і обов’язків редакції чернігівської міської газети «Чернігівські відомості».

Згідно із Статутом, підприємство створене з метою об’єктивного висвітлення діяльності Чернігівської міської ради, інших органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, поширення об’єктивної інформації про політичне, соціальне, економічне, культурне та духовне життя міста.

Видання україномовне, виходить у друк щосереди на 24 сторінках формату А3, розповсюджується переважно в м. Чернігові. Газета друкується у друкарні ПАТ ПВК «Десна» офсетним друком. Набір і верстка газети здійснюється в комп’ютерному центрі КП «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості». Основною читацькою аудиторією є працівники місцевого самоврядування, інтелігенція, службовці. В середньому наклад газети коливається в межах 4,0 – 5,5 тисяч примірників.


ІІ. Мета програми
Реалізація державної інформаційної політики, спрямованої на утвердження свободи слова, створення сприятливих умов для розвитку і поліпшення інформаційної інфраструктури в м. Чернігові.

Також метою програми є створення сприятливих умов для всебічного висвітлення у газеті «Чернігівські відомості» політичного, соціального, економічного, культурного та духовного життя міста. Виконання програми має забезпечити розвиток демократичного, громадянського суспільства, сприяти дієвому контролю громади за діяльністю державної влади та органів місцевого самоврядування.


ІІІ. Завдання Програми
- оперативне інформування населення про найважливіші події політичного, соціального, економічного, культурного та духовного життя міста;

- забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади, об’єктивне висвітлення їх роботи;

- висвітлення роботи постійних депутатських комісій, сесій міської ради;

- висвітлення роботи депутатів міської ради та її голови, керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування шляхом виступів, інтерв’ю, прес-конференцій тощо;

- поширення інформації, оголошень, авторських матеріалів щодо діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету роз’яснювального характеру;

- створення офіційних, святкових матеріалів з нагоди визначних подій та дат;

- оприлюднення регуляторних актів, статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста;

- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав та свобод людини;

- висвітлення діяльності громадських організацій і розповсюдження соціальної реклами;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.


ІV. Очікувані результати реалізації Програми
У результаті впровадження Програми очікується:

- підвищення повноти та оперативності інформування жителів міста про діяльність органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади з актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного життя міста;

- подальше забезпечення висвітлення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та місцевої влади, прозорість прийняття і виконання рішень Чернігівської міської ради, її виконавчого комітету та органів місцевого самоврядування;

- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів міської ради та районних у м. Чернігові рад із виборцями;

- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської ради;

- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку, більш оперативного реагування на звернення громадян;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.
V. Виконавець Програми:
Комунальне підприємство «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради.
VІ. Джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період, інших джерел, не заборонених законодавством (власного прибутку, отриманого від господарської діяльності редакції, спонсорських коштів та благодійних внесків).
VІІ. Контроль за ходом виконання Програми та її координація
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється секретарем Чернігівської міської ради (Кухар В.В.).

Головним координатором Програми є відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради (Кравченко М.О.).ПАСПОРТ

Програми з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова

друкованим засобом масової інформації

газетою «Чернігівські відомості»

комунального підприємства

«Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради

на 2016 – 2018 роки

1. Назва: Програма з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова друкованим засобом масової інформації газетою «Чернігівські відомості» комунального підприємства «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради на 2016 – 2018 роки.


2. Підстава для прийняття Програми: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Бюджетний кодекс.
3. Розробник: відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради (Кравченко М.О.).
4. Співрозробник: комунальне підприємство «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради.
5. Виконавець Програми: комунальне підприємство «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради.
6. Строк реалізації Програми: 2016 – 2018 роки.
7. Загальні обсяги фінансування - 3610,0 тис. грн., в тому числі кошти міського бюджету – 1900,0 тис. грн., кошти інших джерел – 1710,0 тис. грн.

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

виконавця Програми з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова друкованим засобом масової інформації

газетою «Чернігівські відомості»

комунального підприємства

«Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради

на 2016 – 2018 роки


Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

2016

2017

2018

Всього видатків на виконання програми

Обсяг ресурсів всього,

тис. грн.:1150,0

1220,0

1240,0

3610,0

Кошти міського бюджету

600,0

650,0

650,0

1900,0

Кошти КП «Редакція Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості»

550,0

570,0

590,0

1710,0

Ресурсне забезпечення

Програми з інформаційного забезпечення населення м. Чернігова

друкованим засобом масової інформації газетою

«Чернігівські відомості» комунального підприємства

«РедакціяЧернігівської міської газети «Чернігівські відомості» Чернігівської міської ради

на 2016 – 2018 роки

 


№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансу­вання,

тис. грн.Очікуваний результат

 

1.

Організаційне та фінансове забезпечення виходу у світ Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості» як громадсько-політичного часопису – органу Чернігівської міської ради

Систематичне і повне, відповідно до Програми, фінансування редакції газети для своєчасної виплати заробітної плати на нарахувань на неї;

покриття редакційних витрат на оплату комунальних та поліграфічних послуг;

забезпечення безперебійної роботи редакційної оргтехніки на придбання обладнання, необхідного для регулярного виходу в друк тижневика; проведення інших заходів, необхідних для реалізації завдань Програми


 

2016 - 2018 рокиМіський бюджет:

2016 рік –

2017 рік –

2018 рік - 

 

600,0650,0

650,01. Регулярний випуск газети обумовленого формату та обсягу з періодичністю один раз на тиждень.

 

2. Забезпечення якості й дієвості газетних публікацій. 

3. Забезпечення глибокого і всебічного висвітлення громадсько-політичного, економічного, духовного та культурного життя міста.

 

4. Задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів 

5. Забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

 

Разом

1900,0

Кошти не- бюджетних джерел (власні надход-ження)

2016 рік –


2017 рік –
2018 рік - 

550,0


570,0

590,0


 

 

 
Всього

1710,0


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка