Рішення міської ради № положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльностіСкачати 146.71 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір146.71 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради __________№______


ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна житлового фонду на території міста Запоріжжя


1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про телекомунікації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності” з метою врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг мешканцям міста Запоріжжя та користуванням суб’єктами господарської діяльності, які надають такі послуги, на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя.

2. Це Положення регулює порядок організації розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв в житлових будинках та на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Положення поширюється на нерухоме майно комунальної власності, яке належить до житлового фонду (нежитлове майно) за винятком вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень в будинках житлового фонду.

Ці Положення застосовуються в частині, що не суперечить Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує такі послуги на умовах договору, що передбачає підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі.

Балансоутримувач – виконавець послуг з управління та/або утримання, об’єкту (будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд) – юридична особа, яка утримує на балансі відповідне майно або управляє визначеним майном відповідно до законодавства, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідні для своєчасного проведення ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність згідно з законодавством України та рішеннями органів місцевого самоврядування.

Суб’єкт – суб’єкт господарської діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги у порядку, визначеному законом.

Ліцензія – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікації конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов.

Об’єкт – житлові багатоквартирні будинки (разом із неподільним і спільним майном), що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комунікації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Технічні елементи телекомунікаційної мережі (далі-ТЕ) – технічні засоби телекомунікацій, міжбудинкові магістральні, субмагістральні оптичні та коаксіальні кабелі, радіочастотні та оптичні з’єднувальні або розгалужувальні пристрої, засоби кріплення магістральних та субмагістральних кабелів, технічні елементи будинкової розподільчої мережі тощо.

Точка розміщення технічних елементів телекомунікаційної мережі (далі-точка ТЕ) – умовна одиниця площі, яку займають технічні елементи телекомунікаційної мережі в будинку.

Будинкова розподільна мережа (далі-БРМ) – частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення телекомунікаційними послугами споживачів в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернет.

Власник БРМ – суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або власник об’єктів житлового фонду, у власності якого перебувають БРМ, набуті на належній правовій підставі);

Технічні елементи БРМ – технічні засоби телекомунікацій, розподільні та абонентські кабелі, розгалужувальні пристрої, пристрої електроживлення, засоби кріплення тощо.

Транзит – проходження по об’єкту комунальної власності лінії зв’язку (кабелю) оператора, при якому на об’єкті комунальної власності відсутнє комутаційне обладнання (ящик) оператора, або комутаційне обладнання (ящик) оператора встановлене, але використовується виключно для з’єднання сегментів мережі оператора.

Комісія - міська комісія з моніторингу користування суб’єктами господарювання, що надають телекомунікаційні послуги, послуги зв’язку та інші послуги, об’єктами нерухомого майна та іншими об’єктами, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Управління - управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради.

Інші терміни та поняття вживаються у цьому Положенні відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про телекомунікації», “Про місцеве самоврядування”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та інших нормативно-правових актів України.

4. Дія цього Положення поширюється на всі правовідносини Суб’єктів при організації прокладання, використання та обслуговування ними телекомунікаційних мереж та балансоутримувачів житлових будинків і об’єктів нерухомого майна, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

5. З метою реалізації цього Положення управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради виконує наступні функції:

- веде облік операторів мереж мобільного зв’язку та телекомунікаційних мереж загального користування, мережі базових станцій операторів мобільного зв’язку, провайдерів;

- надає в межах компетенції інформацію балансоутримувачам об'єктів нерухомого майна;

- розглядає заяви суб'єктів підприємницької діяльності, що беруть участь у створенні мереж мобільного зв’язку та телекомунікаційних мереж загального користування у м. Запоріжжі;

- надає пропозиції міській комісії з моніторингу користування суб’єктами господарювання, що надають телекомунікаційні послуги, послуги зв’язку та інші послуги, об’єктами нерухомого майна та іншими об’єктами, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя стосовно розміщення базових станцій мобільного зв’язку та створення телекомунікаційної мережі загального користування у місті Запоріжжі;

- має право звертатися із запитами про надання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій до органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

- здійснює інші функції відповідно до законодавства, рішень органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя, Положення про управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку і цього Положення.

6. З метою реалізації цього Положення балансоутримувач комунального майна міста Запоріжжя здійснює наступні функції:

- ведення реєстру об’єктів комунальної власності, на яких знаходяться мережі мобільного зв’язку та телекомунікаційні мережі загального користування, мережі базових станцій операторів мобільного зв’язку;

- надання інформації управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради стосовно об’єктів комунальної власності, на яких знаходяться мережі мобільного зв’язку та телекомунікаційні мережі загального користування, мережі базових станцій операторів мобільного зв’язку;

- надання інформації органам державної влади, про укладені договори з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна, яке знаходиться у комунальній власності;

- укладання та супроводження договорів про встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги, щодо житлових будинків, які віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя;

- контроль за реєстрацією договорів про встановлення сервітуту у встановленому порядку;

- отримання плати за договорами сервітуту;

- ведення претензійно-позовної роботи на предмет стягнення заборгованості з плати за договорами про встановлення сервітуту, розірвання договорів сервітутів, в порядку передбаченому діючим законодавством;

- створення правил щодо розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж на будівлях та спорудах, що перебувають у комунальної власності територіальної громади;

- надання технічних умов та погодження проектів на розміщення технічних елементів телекомунікаційних мереж (ТЕ), будинкових розподільних мереж (БРМ);

- приймання закінчених будівництвом телекомунікаційних мереж і будинкових розподільних мереж на будівлях і спорудах, що перебувають у комунальної власності територіальної громади;

- контроль за дотримуванням суб’єктами господарської діяльності вимог стосовно розташування обладнання, прокладання та експлуатації телекомунікаційних мереж;

- надання приписів суб’єктам господарської діяльності про усунення порушень в розміщенні, монтажу та експлуатації ТЕ на будівлях і спорудах, що перебувають у комунальної власності територіальної громади;

- організація та проведення демонтажу телекомунікаційних мереж, які незаконно встановлені, не відповідають вимогам даного положення або встановлені з порушенням вимог технічних умов та знаходяться на об’єктах нерухомого майна комунальної власності на території міста Запоріжжя;

- інші функції відповідно до законодавства, рішень органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, власних статутів та цього Положення.

7. Для отримання погодження на виконання будівництва (створення) мереж зв'язку, базових станцій операторів мобільного зв’язку та телекомунікаційних мереж загального користування, суб'єкт господарської діяльності надає виконавчому комітету міської ради відповідну заяву із зазначенням місця розташування об'єктів.

За дорученням виконавчого комітету міської ради управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради надає запит до суб'єкта господарської діяльності на отримання наступних документів:

- засвідчені належним чином копії установчих документів (документ установленої форми про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, довідка органу статистики, Статут);

- документи про податковий статус заявника (довідка про реєстрацію, як платника податків; платника ПДВ (у випадку реєстрації як платника ПДВ); а у разі, якщо заявник підпадає під дію спеціальних режимів оподаткування – копії відповідних документів;

- копію ліцензії на заявлений вид діяльності (якщо необхідність такої ліцензії встановлена законодавством);

- копію повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

Суб’єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за достовірність наданих документів.

Одночасно з направленням до виконавчого комітету міської ради заяви на отримання погодження, суб’єкт підприємницької діяльності направляє балансоутримувачу заяву на отримання технічних умов на розміщення ТЕ, яка регіструється балансоутримувачем у встановленому порядку та передається у відповідний структурний підрозділ для опрацювання.

В заяві суб’єкт підприємницької діяльності вказує тип обладнання, місце та спосіб розміщення/прокладки телекомунікаційного обладнання та додає до нього примірну схему розміщення обладнання та прокладки кабельних ліній.

Крім цього, до заяви суб’єкт підприємницької діяльності повинен надати копії відповідних сертифікатів на обладнання.

У випадку встановлення радіотехнічних об’єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, суб’єкт підприємницької діяльності повинен надати висновок обласної санітарно-епідеміологічної служби на безпеку експлуатації такого обладнання .

Балансоутримувач протягом трьох днів з дати отримання розглядає заяву та перевіряє наявність всіх необхідних документів.

В разі невідповідності заяви вимогам, балансоутримувач відправляє заявнику письмову відповідь з зазначенням приведення заяви у належний стан.

Технічні умови надаються протягом 20 календарних днів після регистрації запиту у випадку відповідності запита усім необхідним вимогам.

При розробці технічних умов, згідно з вимогами нормативних документів, враховуються особливості встановлення обладнання та прокладки кабелю згідно з «Правилами по встановленню обладнання телекомунікаційних мереж та обладнання для індивідуального прийому супутникового телебачення на будівлях і спорудах, що перебувають у комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя" після затвердження таких правил у встановленому законом порядку.

Балансоутримувач має право відмовити заявнику у розміщенні, встановленні ТЕ, про що сповіщаєтся у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Підставою у відмові видачі ТУ є:

- наявність і не усунуте порушення в розміщенні, монтажу та експлуатації телекомунікаційних мереж суб'єктом господарської діяльності;
- наявність заборгованості Суб'єкта перед Балансоутримувачем;
- надання неповних та / або недостовірних даних.

Погодження та технічні умови мають передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для розташування ТЕ та повинні відповідати діючим вимогам у галузі зв’язку.

8. Термін розгляду запиту не може перевищувати 10 календарних днів. Погодження та технічні умови видаються суб'єктам господарської діяльності в строк, що не перевищує 20 календарних днів з моменту звернення, і є чинними до введення в експлуатацію телекомунікаційної мережі.

9. В разі розміщення ТЕ на нерухомому майні, які віднесено до об’єктів культурної спадщини, суб'єкту господарської діяльності має бути запропоновано звернутися до департаменту архітектури та містобудування міської ради та/або інших органів, на які відповідно до законодавства покладено контроль за охороною об’єктів культурної спадщини для погодження розміщення ТЕ в такому об’єкті нерухомого майна. На час, необхідний для отримання погодження департаменту архітектури та містобудування, перебіг строку розгляду Запиту припиняється.

Строк розгляду питання про можливість розміщення ТЕ в об'єкті нерухомого майна, який віднесено до об’єктів культурної спадщини департаментом архітектури та містобудування міської ради не може перевищувати 20 календарних днів з моменту надходження відповідної заяви від суб'єкта господарської діяльності.

10. Враховуючи отримані документи, погодження та технічні умови, управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради надає документи на розгляд міської комісії з моніторингу користування суб’єктами господарювання, що надають телекомунікаційні послуги, послуги зв’язку та інші послуги, об’єктами нерухомого майна та іншими об’єктами, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя. Після розгляду матеріалів Комісією надається згода на розташування обладнання або відмова.

11. У разі відмови у розташуванні ТЕ суб'єкту господарської діяльності письмово повідомляється про це з зазначенням конкретних причин відмови.

Підставами для відмови у розташуванні ТЕ можуть бути виключно:

- фактична відсутність технічної можливості розташування обладнання;

- відсутність погодження департаменту архітектури та містобудування на розміщення ТЕ в об'єкті нерухомого майна, який віднесено до об’єктів культурної спадщини.


12. Згідно з рекомендаціями Комісії щодо укладення, розірвання або зміни договорів сервітуту або інших договорів на користування об’єктами нерухомого майна та іншими об’єктами, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя, та які використовуються для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання, а також встановлення додаткових пристроїв, в тому числі станцій мобільного зв’язку виконавчий комітет міської ради надає висновок про можливе укладання договору встановлення сервітуту на розташування обладнання та прокладання мереж, в тому числі ТЕ.

Проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання висновку про можливе укладення договору сервітуту готує орган, до сфери якого входить управління балансоутримувачем об'єкту нерухомого майна на території міста Запоріжжя або є балансоутримувачем об'єкту нерухомого майна.

13. Суб’єкт господарської діяльності замовляє спеціалізованій організації, що має сертифікованих фахівців у галузі проектування внутрішніх або зовнішніх інженерних мереж і систем зв’язку, сигналізації, радіо, телевізійних, інформаційних (коди 2.05.08, 2.06.06) проект на установку технічних елементів телекомунікаційних мереж.

Проект повинен містити дані, висновки та розрахунки щодо міцності обладнання та елементів його кріплення, можливий негативний вплив установки обладнання на конструкції та елементи будівель та споруд, на умовах використання або роботи у будівлі, споруді, а також вимоги до експлуатації.

При встановленнні радіотехнічних об’єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколішнє середовище, проект додатково погоджують органи санітарно-епідеміологічної служби.

14. Для укладання договору встановлення сервітуту суб'єкт господарської діяльності надсилає балансоутримувачу пропозицію укласти договір до якої додаються:

- засвідчені належним чином копії установчих документів (документ установленої форми про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, довідка органу статистики, Статут, Установчий договір тощо);

- документи про податковий статус заявника (довідка про реєстрацію, як платника податків; платника ПДВ (у випадку реєстрації як платника ПДВ); а у разі, якщо заявник підпадає під дію спеціальних режимів оподаткування – копії відповідних документів;

- копія повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

15. В разі встановлення земельного сервітуту, право земельного сервітуту суб’єкта господарювання, яке виникає на підставі укладеного договору про встановлення сервітуту, підлягає реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у порядку, встановленому законодавством України.

Суб’єкт господарювання набуває право земельного сервітуту після здійснення реєстрації цього права. В разі встановлення сервітуту, не пов’язаного із землекористуванням, право сервітуту суб’єкта господарювання, яке виникає на підставі укладеного договору про встановлення сервітуту реєстрації не підлягає.

Суб’єкт господарювання набуває право сервітуту з моменту набуття чинності договору про встановлення сервітуту.

16. Договір встановлення сервітуту укладається між балансоутримувачем об'єкту нерухомого майна та суб'єктом господарської діяльності.

Договір про встановлення сервітуту має бути укладений у строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту надходження від суб’єкту господарської діяльності пропозиції укласти договір та документів, вичерпний перелік яких наведено у п. 14 Положення.

В разі встановлення сервітуту, не пов’язаного із землекористуванням, право сервітуту суб’єкта господарювання, яке виникає на підставі укладеного договору про встановлення сервітуту, реєстрації не підлягає.

Суб’єкт господарювання набуває право сервітуту з моменту набуття чинності договору про встановлення сервітуту.

Після укладання договору встановлення сервітуту суб’єкт господарської діяльності надає на погодження балансоутримувачу робочий проект розташування телекомунікаційних мереж.

Балансоутримувач протягом 3-х днів погоджує робочий проект, або повертає його Суб’єкту господарювання на доопрацювання.

Після погодження балансоутримувачем робочого проекту на розміщення ТЕ, Суб’єкт господарювання у встановленому порядку виконує монтажно-будівельні роботи.

17. Термін укладання договору сервітуту визначається виконавчим комітетом міської ради в рішенні про надання висновку на можливе укладення договору сервітуту, але не можу бути не менше 3 (трьох) років.

18. Загальний для всіх суб’єктів розмір оплати за встановлення сервітутів на об’єктах нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Запоріжжя та порядок її нарахування затверджується рішення міської ради.

19. З кожним заявником укладається один договір встановлення сервітуту, незалежно від кількості об’єктів нерухомого майна, на яких розташовується телекомунікаційне обладнання.

20. Внесення змін до договорів встановлення сервітуту, пов’язане зі збільшенням кількості об’єктів нерухомого майна, на яких розміщується ТЕ, здійснюється балансоутримувачем об'єкту нерухомого майна у порядку передбаченому для укладення нового договору та у відповідності до цього Положення. Про збільшення кількості об’єктів нерухомого майна, на яких розміщується телекомунікаційна мережа укладається додаткова угода до договору встановлення сервітуту.

Внесення змін до договорів встановлення сервітуту, пов’язане із збільшенням терміну дії договору здійснюється балансоутримувачем та суб’єктом господарської діяльності шляхом укладання відповідної додаткової угоди до договору встановлення сервітуту без надання суб’єктом господарської діяльності додаткових погоджень, проектів, висновків тощо.

21. Прийняття в експлуатацію створених телекомунікаційних мереж здійснюється комісією, із складанням акта прийняття в експлуатацію (далі – Акт).

22. Комісія, яка здійснює прийняття в експлуатацію створених телекомунікаційних мереж, утворюється спільно Суб’єктом господарської діяльності та балансоутримувачем. До складу комісії включаються їх представники. Комісія має бути створена на протязі 5 календарних днів з моменту надходження від суб’єкта господарської діяльності заяви про готовність телекомунікаційних мереж до експлуатації. Роботи по прийняттю телекомунікаційних мереж в експлуатацію мають бути здійснені комісією в строк, що не перевищує 10 календарних днів с дня утворення такої комісії.

23. Датою прийняття в експлуатацію телекомунікаційних мереж є дата підписання відповідного Акта прийняття в експлуатацію. Експлуатація телекомунікаційних мереж, не прийнятих (введених) в експлуатацію, забороняється.

24. У окремих випадках, прямо передбачених в законі, прийняття в експлуатацію створених телекомунікаційних мереж, розташування яких включало в себе проведення робіт, пов’язаних з новим будівництвом та/або реконструкцією елементів загальних приміщень об’єктів житлового фонду, здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

25. Розташування мереж мобільного зв’язку, базових станцій мобільного зв’язку здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням з врахуванням особливостей розміщення цього типу телекомунікаційного обладнання

26. Контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності вимог щодо розташування обладнання, прокладання та експлуатації телекомунікаційних мереж, укладання договорів встановлення сервітуту, покладається на балансоутримувачів об'єктів нерухомого майна міста Запоріжжя.

27. Для забезпечення взаємодії, регулювання взаємовідносин та розгляду спірних питань між операторами, провайдерами та органами місцевого самоврядування, балансоутримувачами утворюється спільна комісія.

До складу спільної комісії входять представники Асоціації операторів, провайдерів, представники балансоутримувачів та управління транспорту та зв’язку міської ради.

28. Для переукладання договорів про встановлення сервітутів, укладених до набрання чинності цим Положенням, Суб’єкт господарської діяльності надає балансоутримувачу інвентаризаційний список об’єктів розташування телекомунікаційного обладнання та схему дислокації мережі за формами, затвердженими балансоутримувачем. Будь-які додаткові погодження, проекти висновки тощо для переукладання договору не надаються.

Новий договір має бути укладено балансоутримувачем із суб’єктом господарської діяльності протягом 15 календарних днів після прийняття рішення виконавчим комітетом про надання висновку на можливе укладення договору сервітуту.Секретар міської ради Р.О.Таран
Каталог: test -> data -> file
test -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
test -> Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІ
test -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?
test -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?
test -> В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються
test -> Назва наукового напрямку (модуля)
test -> В українському алфавіті є букв
test -> Перелік питань
file -> Рішення міської ради № Програма забезпечення законності, правопорядку та захисту прав людини в Запорізькому слідчому ізоляторі управління дду пвп (удпс) у Запорізькій області на 2011-2015 роки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка